Jobmonitor. Search results for Lohja

31 Jobs found

Used filters:
 • Lohjax
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Lohjan kaupunki hakee Hyvinvointi toimialalle Ikääntyneiden palveluiden kotihoidon varahenkilöstöön kahta (2) lähihoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen sekä yhtä (1) määräaikaiseen tehtävään ajalle 8.4.2019 - 20.2.2020. Kotihoidossa toimiva varahenkilö paikkaa kotihoidon alueilla suunnitelmallisia poissaoloja ja sijoittuminen alueille on pidempiaikainen. Tarjoamme mielenkiintoisen, haasteellisen ja itsenäisen työn moniammatillisissa tiimeissä.Arvostamme hoitotyön osaamista, kehittämismyönteistä työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi arvostamme kykyä työskennellä useassa eri yksikössä. Muodollisen kelpoisuuden lisäksi odotamme kokemusta vanhustyöstä, joustavuutta, ryhmätyöosaamista sekä asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa työotetta.Molempien kotimaisten kielten osaaminen katsotaan haki...

 • Company Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto in Lohja
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  TYÖPAIKAN ESITTELYTyö- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Uudenmaan TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.TEHTÄVÄN KUVAUSUudenmaan TE-toimistossa tuetun työllistymisen palvelulinjalla on haussa asiantuntijan virka. Virka on viraston yhteinen ja tehtävä sijoitetaan Lohjan toimipaikkaan.Tuetun työllistymisen pal...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 21.03.2019

  Lohjan kaupunki hakee Ikääntyneiden palvelualueen kotihoitoon sekä päivätoimintaan 1-5 kuukauden pituisiin kesäajan vuosilomasijaisuuksiin lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Myös opiskelijat huomioidaan. Tarjoamme mielenkiintoisen, haasteellisen ja itsenäisen työn kotihoidon moniammatillisissa tiimeissä koko Lohjan alueella. Kotihoito on pääasiassa vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille tarkoitettua omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoidon toimintaperiaatteena on tuottaa hyvää, turvallista ja asiakkaan tarpeen mukaista hoivaa kotihoidon asiakkaille. Toimimme yhteistyössä asiakkaiden läheisten sekä heidän hoivaan liittyvien yhteistyökumppaneiden kanssa.Lähihoitajan sijaisuuksissa opiskelijalta edellytetään riittävää määrää suoritettuja lähihoitaja- ...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 22.03.2019

  Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palveluyksikössä haetaan kahta (2) sosiaalityöntekijää vakituiseen virkasuhteeseen lapsiperheiden sosiaalipalveluihin.Hyvinvointi-toimialan perustehtävänä on lohjalaisten onnellisuuden edistäminen. Se tuottaa asiakaslähtöisesti laadukkaita arjen palveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Toimiala palvelee asiakasta hänen elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla. Lohjalla kehitetään lapsiperheiden palveluita hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) - kärkihankkeen mukaisesti. Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Lohjalla lapsiperheiden pal...

 • Company Nordkalk Oy Ab in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 21.03.2019

  Haemme Lohjalle Tytyrin tuotantolaitokselleKAIVOSTYÖNTEKIJÄN KESÄLOMASIJAISIA (2 henkilöä)Työtehtäviin kuuluvat kiven kuljettaminen kuorma-autolla lastausalueelta varastokentälle tai syöttösuppiloihin. Työtehtäviin kuuluvat myös louheen kuljetus kaatonousuihin ja maanpäällä kasoille ajo sekä päivittäiset huollot ja tarkastukset mukaan lukien työkoneen pesu. Kesätyön ajankohta on touko-elokuu 2019.Emme valitettavasti pysty vastaamaan kesätyökyselyihin puhelimitse. Mikäli sinulla on kysymyksiä hakuprosessiin liittyen, lähetä viesti osoitteeseen Apply Now. Huomioithan, että emme vastaanota hakemuksia sähköpostitse. Vain rekrytointijärjestelmän kautta tulleet hakemukset huomioidaan kesätyöpaikkoja täytettäessä.Nordkalk on tupakkatuotteeton työpaikka...

 • Company Nordkalk Oy Ab in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 21.03.2019

  Haemme Lohjalle Tytyrin tuotantolaitokselleLAADUNVALVOJAN KESÄLOMASIJAISTATyötehtäviin kuuluu laaduntarkkailu annettujen ohjeiden mukaisesti sekä tulosten tallentaminen ja raportointi eri tahoille. Työssäsi vastaat myös laitteistojen seurantatöistä sekä työtilojen ja välineiden siisteydestä. Työ on kokopäivätyötä ja vaatii 18 vuoden ikää. Kesätyön ajankohta on kesä-elokuu 2019.Emme valitettavasti pysty vastaamaan kesätyökyselyihin puhelimitse. Mikäli sinulla on kysymyksiä hakuprosessiin liittyen, lähetä viesti osoitteeseen Apply Now. Huomioithan, että emme vastaanota hakemuksia sähköpostitse. Vain rekrytointijärjestelmän kautta tulleet hakemukset huomioidaan kesätyöpaikkoja täytettäessä.Nordkalk on tupakkatuotteeton työpaikka...

 • Company Nordkalk Oy Ab in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 21.03.2019

  Haemme Lohjalle Tytyrin tuotantolaitokselleKESÄTYÖNTEKIJÄÄ PAKKAAMOONTyötehtäviin kuuluu kalkkituotteiden säkitys ja lastaus sekä tehtaalla tapahtuvat puhdistus- ja kunnossapitotyöt. Työtehtävässä vaaditaan 18 vuoden ikää, hyvää fyysistä kuntoa sekä trukinajotaitoa. Kesätyön ajankohta on kesä-elokuu ja työtehtävä on kokopäivätyö.Emme valitettavasti pysty vastaamaan kesätyökyselyihin puhelimitse. Mikäli sinulla on kysymyksiä hakuprosessiin liittyen, lähetä viesti osoitteeseen Apply Now. Huomioithan, että emme vastaanota hakemuksia sähköpostitse. Vain rekrytointijärjestelmän kautta tulleet hakemukset huomioidaan kesätyöpaikkoja täytettäessä.Nordkalk on tupakkatuotteeton työpaikka....

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  SINÄ HOITOTYÖN AMMATTILAINEN, TULE KEIKKATYÖHÖN LOHJAN KAUPUNGILLE!  Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin.Lähihoitajan keikkatyötä voit tehdä kotona asumisen tukipalveluissa: kotihoidossa, kotiutustiimissä, päivätoiminnassa sekä kuntoutus- ja hoivapalveluissa: asumispalveluyksiköissä, osastoilla.Muodollisen kelpoisuuden lisäksi on oltava rekisteröityneenä Valviran ylläpitämässä JulkiTerhikki / JulkiSuosikki -rekisterissä ja suoritettava Lohjan kaupungin lääkehoitolupa.Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.Jos olet kiinnostunut tekemään keikkatyötä, käy täyttämässä hakemus ja ilmoittaudu sijaisrekisteriin. Jos et ole aikaisemmin kirjautunut Kuntarekryyn, ohjelma pyytää sinua ensin rekisteröitymään, jonka jälkeen pääset kirjautumaan ja ...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  TULE KEIKKATYÖHÖN LOHJAN KAUPUNGILLE!  Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin.Haemme ruoka- ja siivouspalveluihin reippaita ja oma-aloitteisia keikkatyöntekijöitä. Keikkatyötä voit tehdä palvelutyöntekijänä, laitoshuoltajana, ruokapalvelutyöntekijänä ja kokkina. Ruokapalveluissa edellytetään alan peruskoulutusta sekä hygieniapassia. Siivouspalveluissa edellytyksenä on laitoshuoltajan tutkinto tai riittävä työkokemus alalta sekä hygieniapassi. Myös muodollisesti epäpätevät hakijat otetaan huomioon sijaistarpeita täytettäessä. Parhaimmat työllistymismahdollisuudet ovat henkilöillä, jotka hallitsevat keittiö- ja siivoustyöt. Työvuorot sijoittuvat pääsääntöisesti arkipäiviin klo 7 - 16 välille. Oman auton käyttömahdollisuus helpottaa siirty...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  SINÄ HOITOTYÖN AMMATTILAINEN, TULE KEIKKATYÖHÖN LOHJAN KAUPUNGILLE! Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin.Sairaanhoitajan keikkatyötä voit tehdä kotona asumisen tukipalveluissa: kotihoidossa, kotiutustiimissä sekä kuntoutus- ja hoivapalveluissa: asumispalveluyksiköissä, osastoilla.Muodollisen kelpoisuuden lisäksi on oltava rekisteröityneenä Valviran ylläpitämässä JulkiTerhikki / JulkiSuosikki -rekisterissä ja suoritettava Lohjan kaupungin lääkehoitolupa.Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.Jos olet kiinnostunut tekemään keikkatyötä, käy täyttämässä hakemus ja ilmoittaudu sijaisrekisteriin. Jos et ole aikaisemmin kirjautunut Kuntarekryyn, ohjelma pyytää sinua ensin rekisteröitymään, jonka jälkeen pääset kirjautumaan ja täyttämään hake...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  TULE KEIKKATYÖHÖN LOHJAN KAUPUNGILLE!  Keikkatyöntekijöitä tarvitaan iltapäivätoiminnan ohjaajiksi, koulunkäynninohjaajiksi ja opettajiksi mm. luokanopetukseen, erityisluokanopetukseen sekä perusopetuksen ja lukion aineenopetukseen. Osa toimipisteistä on ruotsinkielisiä.Jalavan koulu on erityiskoulu, johon tarvitaan ohjaavaa opetusta ja erityistä tukea antavia työntekijöitä. Opetusmenetelmät tukevat toisiaan ja pohjautuvat ensisijaisesti oppilaiden kokemukselliseen oppimiseen.Iltapäiväkerhon ohjaajan ja koulunkäyntiavustajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ao. toimien mukaisesti. Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon sijaistarpeita täytettäessä. Opettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 mukaisesti. Sijaisrekis...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  TULE KEIKKATYÖHÖN LOHJAN KAUPUNGILLE!  Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin.Varhaiskasvatuksessa voit tehdä keikkatyötä varhaiskasvatuksen opettajan, lastenhoitajan, erityisavustajan, ryhmäavustajan tehtävissä päiväkodeissa ja esiopetuksessa. Osa toimipisteistä on ruotsinkielisiä.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ao. toimien henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti. Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon sijaistarpeita täytettäessä. Kaikilta sijaisilta vaaditaan 18 vuoden ikää tai lähihoitajaopinnnoista suorittettuna kasvun tukeminen ja ohjaus tutkinnon osa. Kaikilta sijaiseksi tulevilta tarkistetaan rikosrekisteritaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriot...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  20.03.2019 Updated on: 21.03.2019

  Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen ikääntyneiden palveluiden Henkilöstöresurssiyksiköön, kotihoidon varahenkilöstöön. Työ on pääsääntöisesti arkisin ja joskus viikonloppuisin tehtävää kaksivuorotyötä. Kotihoidon varahenkilöstön sairaanhoitaja työskentelee sekä kotihoidoin alueiden että kotiutustiimin sairaanhoitajien suunnitelmallisten poissaolojen tekijänä. Esimiehenä toimiva kotihoidon aluevastaava vastaa työvuorojen suunnittelusta ja aluesijoittelusta yhdessä kotihoidon muiden esimiesten kanssa.Ikääntyneiden palveluissa on osaava, asiakastyöstä ja sen kehittämisestä kiinnostunut henkilökunta. Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta, kokemusta vanhustyöstä ja tiimityöskentelyssä tarvittavia hyviä vuorovaikutustaitoja. Muodollisen kelpoisuuden lisäksi odotamme joustavuutta...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  19.03.2019 Updated on: 20.03.2019

  Haemme innostunutta ja kehittämismyönteistä perheneuvojaa perhekeskuksen monialaiseen tiimiin. Perheneuvoja toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhteistyössä psykologien ja konsultoivan lastenpsykiatrin kanssa. Perheneuvolan työskentelyssä keskeistä on perheiden vuorovaikutuksen tukeminen sekä vanhempien tukeminen löytämään ratkaisuja lasten tunne-elämän haasteissa. Perheneuvolassa tuetaan perheitä myös erilaisissa trauma- ja kriisitilanteissa. Perheneuvolan palveluihin kuuluvat lisäksi pariterapia ja perheasioiden sovittelu. Lohjalla kehitetään lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluita ja perheneuvolan palvelut ovat kehittämisessä tärkeässä roolissa. Perheneuvolassa tehdään sosiaalihuoltolain mukaista varhaisen vaiheen monialaista palvelutarpeen arviointia yhteistyössä eri ...

 • Company Eteva kuntayhtymä in Lohja
  15.03.2019 Updated on: 18.03.2019

  Kaipaatko vaihtelua? Haluatko hyödyntää osaamistasi ja oppia uutta? Nyt pääset työskentelemään Etevan eri yksiköissä ja kohtaamaan erilaisia asiakkaita. Tehtävässä pääset hyödyntämään omaa osaamistasi monipuolisesti. Panostamme työsuhteen alkaessa perehdytykseen ja täydennyskoulutukseen.Tule töihin Suomen suurimpaan vammaisalan osaamiskeskukseen. Etsimme nyt kolmea (3) sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanutta ammattilaista ohjaajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 29.4. - 26.1.2020. Työ on Lohjan alueella asumispalveluyksiköissä Lohja 3-5 ja Lohja 7 sekä päiväaikaisen toiminnan yksiköissä Lohja 1 pt ja Lohja 3 pt.Jos koet omaksesi työn, missä pääset työskentelemään asiakkaiden yksilöllisyyttä kunnioittaen niin tervetuloa Etevaan! Tarjoamme mukavan työporukan sekä hyvän tu...

 • Company Mosan Autohuolto Oy in Lohja
  15.03.2019 Updated on: 18.03.2019

  Etsimme sinua, joka olet motivoitunut, ahkera ja huolellinen työntekijä, jolla on jo jonkun verran valmiuksia ja osaamista henkilö- ja pakettiautojen korjauksista. Pystyt työskentelemään niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden asentajien kanssa. Tarjoamme mukavan työyhteisön, toimivat työskentelyolosuhteet ja työkalut, jotka ovat parasta laatua. Olemme Helsingin Tapanilassa toimiva autokorjaamo ja korjaamme kaikkia automerkkejä. Kuulumme koko Suomen kattavaan Fixus korjaamoketjuun. . Panostamme jokapäiväisessä työssämme voimakkaasti laatuun ja palveluun. Sisaryrityksiämme ovat Suomenojan Autohuolto Oy, Malminkartanon Autohuolto Oy, RJV-Autohuolto Oy, Vantaanportin Autohuolto Oy sekä Truck Service Lohja Oy.Mikäli haluat lisätietoja työpaikasta, laita sähköpostia osoitteeseen Apply NowTäy...

 • Company Suomenojan Autohuolto Oy in Lohja
  14.03.2019 Updated on: 18.03.2019

  Etsimme sinua, joka olet motivoitunut, ahkera ja huolellinen työntekijä, jolla on jo jonkun verran valmiuksia ja osaamista henkilö- ja pakettiautojen korjauksista. Pystyt työskentelemään niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden asentajien kanssa. Tarjoamme mukavan työyhteisön, toimivat työskentelyolosuhteet uudessa kiinteistössä ja työkalut, jotka ovat parasta laatua. Olemme Espoon Suomenojalla toimiva autokorjaamo ja korjaamme kaikkia automerkkejä. Kuulumme koko Suomen kattavaan Fixus korjaamoketjuun. Suomenojan Autohuolto Oy on toiminut vuodesta 2015 alkaen ja henkilökunnan määrä on tällä hetkellä 13 henkilöä. Panostamme jokapäiväisessä työssämme voimakkaasti laatuun ja palveluun. Sisaryrityksiämme ovat Mosan Autohuolto Oy, Malminkartanon Autohuolto Oy, RJV-Autohuolto Oy, Vantaanportin...

 • Company Valmet Automotive Oy in Lohja
  13.03.2019 Updated on: 15.03.2019

  Company description:Job description:Tehtävässäsi teknisenä mittaajana vastaat korihitsaamon tuotteen 3D-mittauksista 3D-mittauslaitteilla. Huolehdit työn suunnittelusta, valmistelusta ja raportointista, joiden lisäksi työhösi kuuluu mittaustoiminnan laadun ja tehokkuuden kehittäminen. Toimintaasi määrittää ennalta laadittu päiväohjelma, mutta olet silti valmis joustavaan toimintaan, mikäli päivän ohjelmaan tulee poikkeuksia. Olet kiinnostunut kehittämään toimintapoja ja ennen kaikkea syventämään omaa osaamistasi. Tämä tehtävä antaa mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa asiantuntijana. Tulet osaksi 12-henkistä tiimiä ja raportoit mittakeskuksen esimiehelle. Työ on kolmivuorotyötä.Edellytykset tehtävään  - Soveltuva tekninen koulutus ja osaat lukea teknisiä piirustuksia  - Tunnet mittaustekni...

 • Company Suoramarkkinointi Mega Oy in Lohja
  13.03.2019 Updated on: 14.03.2019

  Suoramarkkinointi Mega Oy on v.1986 perustettu, Suomen johtava puhelimitse tehtävään markkinointiin erikoistunut yritys. Kuulumme vahvasti kehittyvän Alma Media Oyj -konsernin Alma Talent -liiketoimintayksikköön. Alma Talent on monipuolinen mediaperhe, laaja-alainen tietopalvelu, tehokas liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä. Toiminta on monikanavaista ja kansainvälistä: päätuotteita ovat lehdet, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset. Megaan ja Alma Talentiin voi tutustua osoitteissa: ja Edustamme emoyrityksemme lisäksi yli 70 muuta toimeksiantajaa ja olemme Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) jäsen ja Reilu Työnantaja ().Haemme uusiin kampanjoihin osa-aikaisia asiakasneuvottelijoita iltatyöhön.Iltavuorossa on mahdollista tehdä 3-5 työiltaa viikossa klo 16.10-20.40 (4,5h/ilta)....

 • Company ASPA Palvelut Oy in Lohja
  13.03.2019 Updated on: 15.03.2019

  Me Aspassa teemme työtä sen eteen, että jokaisella meistä olisi mahdollisuus itsenäiseen elämään.Tarjoamme asiakkaillemme kodin ja palvelut erilaisten yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Asiakkaamme oma kokemus näkyy ja kuuluu työssämme.Haluatko sinä tehdä töitä ihmisten kanssa? Auttaa ja tukea itsenäisen elämän rakentamisessa? Olla osa arjen isoja ja pieniä asioita? Teemme ihmisen näköistä työtä joka päivä.Haemme Lohjalla sijaitsevaan Aspa-koti KuparikulmaanASUMISPALVELUTYÖNTEKIJÄÄkeikkatyöhön. Kerro meille, milloin olet käytettävissä.Aspa-koti Kuparikulma tarjoaa palveluasumista ja tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille ihmisille. Sen lisäksi Kuparikulma tarjoaa palveluja ammatillisella tukihenkilötoiminnalla Lohjan alueella ja asiakkaana on mielenterveyskuntoutu...

 • Company Kesko Oyj in Lohja
  12.03.2019 Updated on: 14.03.2019

  K-CITYMARKET LOHJALLE KAUSIAPULAINEN (30-37,5 h/vko) määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.5.-31.8.2019 Oletko aidosti innostunut asiakaspalvelusta? Tuletko toimeen erilaisen ihmisten kanssa? Meillä työskennellään reippaassa tahdissa, mutta rennossa ja hauskassa porukassa. Haluamme innostuneen kausiapulaisen huolehtimaan siitä, että kauppakokemus K-citymarket Lohjalla ylittää asiakkaidemme odotukset. Työskentelet miellyttävässä ja ruokaisassa kauppaympäristössä. Odotamme sinulta: - iloista asiakaspalveluasennetta - positiivista ja reipasta mieltä - työtä pelkäämätöntä asennetta - vastuunottokykyä - joustavuutta työaikojen suhteen Pääset suomalaisen kaupan etulinjaan kehittämään asiakaskokemusta. K-ryhmässä sinulla on jatkuvasti lukuisia mahdollisuuksia kehittää itseäsi asiakaspalvelun ja k...

 • Company Stark Suomi Oy in Lohja
  10.03.2019 Updated on: 13.03.2019

  Kesätyöntekijöitä Stark LohjaMe Starkissa uskomme, että jokainen työmaa tekee meidät vahvemmaksi. Meitä yhdistää tavallista tukevampi intohimo rakentamiseen, innostus sekä vastuuntuntoinen suhtautuminen asiakkaidemme liiketoimintaan ja tarpeisiin. Päällimmäisenä meillä on halu auttaa asiakkaitamme löytämään heille sopivat tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Rakennustarvikeyritys Stark on palvellut suomalaisia rakentajia jo vuodesta 1868. Olemme Suomen 100. suurin yritys. Starklaisia on noin 1000 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 27 myymälän verkostomme sekä verkkokauppa palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta . Stark kuuluu Pohjoismaiseen STARK Group - konserniin. Kesätöihin STARK Lohjaan - rakenna tulevaisuuttasi  Aikaisemmasta työkokemuksesta voi olla hyötyä hakijalle, mutta tärkeintä o...

 • Company Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto in Lohja
  10.03.2019 Updated on: 13.03.2019

  TYÖPAIKAN ESITTELYTyö- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Uudenmaan TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.TEHTÄVÄN KUVAUSUudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston osaamisen kehittämisen palvelulinjalla on haettavana psykologin määräaikainen virkasuhde ajalle 15.4.2019 - 31.8.2021, sijoituspaikkana Lohja.Osaamisen k...

 • Company Invalidiliiton Asumispalvelut Oy in Lohja
  08.03.2019 Updated on: 11.03.2019

  Validia Asuminen on arvokkaan elämän rakentaja. Toteutamme laadukkaita asumispalveluja fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muun vamman tai sairauden vuoksi apua tarvitseville, jotta jokainen voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Panostamme hyvän asiakaskokemuksen ja asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen. Valtakunnallinen Validia Asuminen on vastuullinen kotimainen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia.Haemme Lohjalle Validia Asumisen avopalveluihinHENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIAtarvittaessa työhön kutsuttavaksi sijaiseksi (tuntityö). Kyseessä on 2-vuorotyö. Työ alkaa mahdollisimman pian/sopimuksen mukaan.Työtä ihmisten kanssaHenkilökohtainen apu vahvistaa vaikeavammaisen henkilön suoriutumista tavanomaisissa elämän toiminnoissa, jotka asiakas suorittaisi itse, mutta ei vamm...

 • Company CM Hiustalo Oy. in Lohja
  08.03.2019 Updated on: 11.03.2019

  HALUATKO OSAKSI HIUSTALON MENESTYSTARINAA?Cm Hiustalo Oy on parturi-kampaamo-tuoteshop ketjuyritys, jolla on tällä hetkellä 35 liikettä ja yrityksessä työskentelee noin 270 hiusalan ammattilaista. Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 2000 ja kasvaa ja kehittyy koko ajan. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat pääasiassa Citymarkettien etutiloissa, suurten asiakasvirtojen luona. Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan laadukkaan Hiustalon tiimiin. Me tarjoamme mm.- nykyaikaiset ja toimivat tilat työskentelyyn- kannustavan palkkauksen- tiimin tuen- mahdollisuuden kouluttautua - mahdollisuuden edetä urallasiHAEMME ESIMIESHARJOITTELIJAA LOHJAN UUDISTUVAAN TOIMIPISTEESEEMMEEdellytämme hakijoilta:- parturi-kampaajan tutkintoa- kykyä työskennellä itsenäisesti- kykyä työskennellä tiimissä- hyviä...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  08.03.2019 Updated on: 11.03.2019

  Lohja on lähes 50.000 asukkaan järvikaupunki läntisellä Uudellamaalla, pääkaupunkiseudun läheisyydessä. Lohja on vapaaehtoisesti kaksikielinen kaupunki. Tarjoamme mahdollisuuden tehdä töitä innovatiivisessa ja viihtyisässä työympäristössä.Haemme hammashoitajaa suun terveydenhuoltoon vakinaiseen tehtävään 1.8.2019 alkaen. Toivomme, että tehtävässä voisi aloittaa jo 1.4.2019. Pääasiallisena työtehtävänä on toimia ajanvaraus- ja asiakaspalvelutehtävissä suun terveydenhuollossa. Olet osa toimintamme tukitiimiä, johon ajanvaraus myös kuuluu. Tukitiimi on tärkeänä osana edesauttamassa ja mahdollistamassa omalla toiminnallaan sujuvan ja onnistuneen potilastyön sekä hyvän asiakaskokemuksen.  Ajanvarauksen tehtäviä ovat mm. - hoidontarpeen ja kiireellisyysasteen arvioiminen.- päivittäisen puhelin...

 • Company CM Hiustalo Oy. in Lohja
  07.03.2019 Updated on: 11.03.2019

  HALUATKO OSAKSI HIUSTALON MENESTYSTARINAA?Cm Hiustalo Oy on parturi-kampaamo-tuoteshop ketjuyritys, jolla on tällä hetkellä 35 liikettä ja yrityksessä työskentelee noin 270 hiusalan ammattilaista. Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 2000 ja kasvaa ja kehittyy koko ajan. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat pääasiassa Citymarkettien etutiloissa, suurten asiakasvirtojen luona. Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan laadukkaan Hiustalon tiimiin. Me tarjoamme mm.- nykyaikaiset ja toimivat tilat työskentelyyn- kannustavan palkkauksen- tiimin tuen- mahdollisuuden kouluttautua - mahdollisuuden edetä urallasiHAEMME AMMATTITAITOISIA PARTURI-KAMPAAJIA LOHJAN UUDISTUVAAN TOIMIPISTEESEEMMEEdellytämme hakijoilta:- parturi-kampaajan tutkintoa- kykyä työskennellä itsenäisesti- kykyä työskennellä ti...

 • Company Eteva kuntayhtymä in Lohja
  07.03.2019 Updated on: 10.03.2019

  Tule töihin reippaaseen ja osaavaan työyhteisöömme Lohjalle (Lohja 9). Etsimme sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanutta ammattilaista ohjaajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen 19.1.2020 asti.Jos koet omaksesi työn, missä pääset työskentelemään asiakkaiden yksilöllisyyttä kunnioittaen niin tervetuloa Etevaan! Yksikössämme tuotamme asumispalveluita ympärivuorokautisesti mm. monivammaisille ja autismin kirjon henkilöille. Voit olla uusi kehitysvamma-alalla tai jo kokenut osaaja. Ilahdumme kuitenkin kehitysvamma-alan kokemuksesta ja siitä, jos sinulle on mielenterveys- ja autismityö jo tuttua. Tarjoamme mukavan työporukan sekä hyvän tuen arjen työhön. Panostamme työntekijöidemme perehdytykseen, täydennyskoulutukseen, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen. Eteva on savuton ja hajusteet...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  06.03.2019 Updated on: 08.03.2019

  Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen ikääntyneiden palveluiden Henkilöstöresurssiyksiköön, kotihoidon varahenkilöstöön. Työ on pääsääntöisesti arkisin ja joskus viikonloppuisin tehtävää kaksivuorotyötä. Kotihoidon varahenkilöstön sairaanhoitaja työskentelee sekä kotihoidoin alueiden että kotiutustiimin sairaanhoitajien suunnitelmallisten poissaolojen tekijänä. Esimiehenä toimiva kotihoidon aluevastaava vastaa työvuorojen suunnittelusta ja aluesijoittelusta yhdessä kotihoidon muiden esimiesten kanssa.Ikääntyneiden palveluissa on osaava, asiakastyöstä ja sen kehittämisestä kiinnostunut henkilökunta. Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta, kokemusta vanhustyöstä ja tiimityöskentelyssä tarvittavia hyviä vuorovaikutustaitoja. Muodollisen kelpoisuuden lisäksi odotamme joustavuutta...

 • Company Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Lohja
  06.03.2019 Updated on: 08.03.2019

  Haemme Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymään Teknologia -toimialalle tuotevastaavaa 25.3.2019 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan. Tuotevastaavan tehtävissä sovelletaan Luksian tehtävänkuvaa, jonka mukaan tuotevastaava osallistuu mm. koulutusten tuotteistamiseen, opintotarjottimen rakentamiseen ja tutkintojen ja koulutusten markkinointiin yhdessä koulutuspäälliköitten kanssa.Edellytämme tehtävään soveltuvaa, vähintään toisen asteen tutkintoa, opiskelijahallintojärjestelmän käytön teknistä osaamista (Primus / Kurre / Wilma ) ja ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen hallintaa. Lisäksi arvostamme kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti, hinnoittelutunnus 01ICT060.Ennen tehtävän aloittamis...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  27.02.2019 Updated on: 01.03.2019

  Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palveluyksikössä haetaan kahta (2) sosiaalityöntekijää vakituiseen virkasuhteeseen lapsiperheiden sosiaalipalveluihin.Hyvinvointi-toimialan perustehtävänä on lohjalaisten onnellisuuden edistäminen. Se tuottaa asiakaslähtöisesti laadukkaita arjen palveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Toimiala palvelee asiakasta hänen elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla. Lohjalla kehitetään lapsiperheiden palveluita hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) - kärkihankkeen mukaisesti. Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Lohjalla lapsiperheiden pal...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lohja Edit filters