Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

43 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company Jyväskylän kaupunki in Jyväskylä
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tervetuloa joukkoomme Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaan!Rakennusvalvonnassa työskentelee 20 henkilöä monipuolisissa ja haastavissa asiantuntijatehtävissä. Nyt etsimme joukkoomme kehittämismyönteistä ja asiakaspalveluhenkistä LUPA-ASSISTENTTIAtoistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.4.2020 alkaen. Lupa-assistentin työtehtävänä on osallistua lupapäättäjien kanssa lupahakemusten valmisteluun ja päätösten täytäntöönpanoon sekä osaltaan pitää huolta sujuvasta rakennuslupaprosessista. Työtehtäviin kuuluu muun muassa rakennuslupahakemusten alustava käsittely ja valmistelu, rekisterien ylläpito, päätöksistä tiedottaminen sekä asiakaspalvelu- ja neuvontatehtävät. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto. Tehtävässä mene...

 • Company Puolustusvoimat in Turku
  19.02.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYPuolustusvoimat on arvostettu, nykyaikainen valtion työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä 12 000 työntekijälle eri puolilla Suomea. Tutkimusten mukaan henkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä me-henki, ja Puolustusvoimissa kehitetäänkin jatkuvasti kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä henkilöstön osaamista. Puolustusvoimat on savuton työpaikka.Rannikkolaivasto on laivastovalmiusyhtymä, jonka tehtäviin kuuluu ylläpitää korkeaa valmiutta alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen, meriliikenteen suojaamiseen ja merellisten hyökkäysten torjuntaan sekä kouluttaa sodanajan joukkoja merivoimille. Rannikkolaivaston merellistä suorituskykyä voidaan käyttää muiden viranomaisten tukemiseen ja kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Aluksilla työtovereist...

 • Company Salon kaupunki in Salo
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  SALON KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUISSA ON AVOINNA TOIMISTOSIHTEERIN TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVA TYÖSUHDE Nyt etsimme joukkoomme tekijää, joka ammattitaidollaan, osaamisellaan ja esimerkillään on valmis tekemään kanssamme Salosta joka päivä vieläkin paremman.Työskentelet päätoimisesti kirjaamossa, jossa tehtäviisi kuuluu asioiden kirjaaminen tietojärjestelmään, sopimushallintajärjestelmän sekä yhteystietorekisterin ylläpito. Lisäksi sijaistat infopisteen toimistosihteeriä ruokataukojen ja pidempien poissaolojen aikana. Työpisteesi on kaupungintalolla.Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto tai muu vastaava aikaisempi tutkinto. Eduksi luetaan suoritettu asiakirjahallinnon perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto.Tehtävässä ede...

 • Company E. Hartikainen Oy in Ahmovaara
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  E. Hartikainen Oy on autokauppaa ja maarakennusta harjoittava yritys. Yhtiössämme työskentelee yli 700 henkilöä autotaloissa ja urakointikohteissa ympäri Suomea. Nykyaikaiset autotalomme sijaitsevat Joensuussa, Kuopiossa, Kajaanissa ja Iisalmessa. Autotalo Hartikainen on 10 eri automerkin jälleenmyyjä ja huolto-ja varaosapalveluiden toimittaja.Vahvistamme E. Hartikainen Oy:n ajoneuvosihteeritoimintoja Joensuun autotalossa ja haemme joukkoomme toista ajoneuvosihteeriä. Toimenkuvaasi kuuluvat muun muassa ajoneuvojen paperityöt; rekisteröinti, laskutus, vakuutukset, kauppa- ja rahoitussopimukset sekä muut automyyntiä tukevat hallinnolliset ja yleiset toimistotehtävät. Odotamme hakijalta:-asiakaspalveluhenkisyyttä-tiimityötaitoja ja joustavuutta -IT-osaamista-tarkkuutta ja täsmällisyyttä -no...

 • Company Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä in Kainuu
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tehtävän alkaessa toimen sijoituspaikka on Kajaanin kotihoidossa. Tällä hetkellä pääasiallisiin tehtäviin kuuluu laskutus ja asiakaspalvelu, ostolaskujen asiatarkastus ja tiliöinti, tutkinto- ja koulutustietojen tallennus HRM-ohjelmaan, arkistointi ja asiakirjahallinta, sovittujen atk-ohjelmien pääkäyttäjän tehtävät ja päällikön sihteerin tehtävät.Arvostamme oma-aloitteisuutta, kykyä toimia itsenäisesti ja yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa, joustavuutta työskennellä muuttuvissa tilanteissa ja kiinnostusta oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Laaja-alainen atk-osaaminen on välttämätöntä. Ajokortti välttämätön.Kelpoisuusehtona merkonomin tai tradenomin tutkinto.Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa sopimuksen mukaan, koeaika 6 ...

 • Company KSS Energia Oy in Kouvola
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  KESÄTYÖ: KESÄHARJOITTELIJA TOIMISTOTYÖHÖN, 15-17 -vuotias nuori Me KSS Energialla tuotamme ja kehitämme palveluitamme energiaverkkojemme asiakkaille sekä myymme sähköä, energiaosaamista ja -ratkaisuja myös Kouvolan seudun ulkopuolelle. Energiantuotantomme perustuu uusiutuviin energialähteisiin, tuotanto-osuuksiin ja paikallisiin yhteistyöhankkeisiin. Ydinvisiomme on olla välittävä energiakumppani. Kilpailemme ja menestymme alan parhailla toimintatavoilla ja energiaratkaisuilla.  Tarjoamme kahdelle ysiluokkalaiselle tai 15 - 17-vuotiaalle kouvolalaiselle nuorelle mahdollisuuden työllistyä meillä ns. Kouvolan kaupungin tarjoamalla kesätyösetelillä.Hae meiltä kahden viikon kesätyöpaikkaa ja Kouvolan kaupungilta kesätyöseteliä niin mahdollistamme sinulle monipuolisen kahden viikon työkokemuks...

 • Company Kaakkois-Suomen poliisilaitos in Kotka
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYKaakkois-Suomen poliisilaitos tuottaa poliisin toimialaan kuuluvia turvallisuus- ja muita palveluita. Se vastaa toiminta-alueellaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, rikosten ennalta estämisestä ja rikostutkinnasta sekä poliisin lupapalveluiden tuottamisesta. Poliisilaitos toimii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella. Poliisilaitoksen toiminta-alueella on 16 kuntaa ja n. 313 000 asukasta. Toiminta-alueen pinta-ala on yli 14000 neliökilometriä. Pääpoliisiasema sijaitsee Kouvolassa ja poliisiasemat Haminassa, Kotkassa, Lappeenrannassa ja Imatralla. Kaakkois-Suomen poliisilaitos tarjoaa vakituisen työpaikan noin 500 hengelle. Henkilöstön virkapaikat ovat Kouvolassa, Kotkassa, Lappeenrannassa tai Imatralla. Poliisien osuus henkilökunnasta o...

 • Company Turun yliopisto. in Äijälä
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. Haemme nyt matkasihteeriä tukemaan yliopiston matkapalveluita.Turun yliopiston matkapalvelut toimii osana yliopiston yhteisiä palveluja ja vastaa yliopiston matkapalveluiden tuottamisesta.Matkasihteerin tehtävässäTehtävässäsi tulet osaksi matkapalveluiden tiimiä ja työskentelet useamman laitoksen matka-asioiden parissa. Monipuoliset tehtävät ja vaihtelevat päiväsi muodostuvat muun muassa matka- ja kululaskujen asiatarkastuksesta, yleisestä matka-asioiden neuvonnasta sekä matkavarausten tekemisestä. Olet säännöllisesti yhteydessä yliopiston sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin sekä Suomessa että ka...

 • Company Kangasalan kaupunki in Kangasala
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Terveydenhuollon tekstinkäsittelijän (osastonsihteerin) kesäsijaisuus, avopalvelutTyönkuvausKangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa haetaan tekstinkäsittelijää kesäksi 2020.Toimit tekstinkäsittelijän sijaisena OmaAsemien ja terveyskeskuspäivystyksen alueella, pääasiallisena tehtävänkuvana on lääkäreiden saneluiden purkaminen. Tehtävä edellyttää hyvää terveydenhuollon sanaston tuntemista, hyvää tekstinkäsittelyn ja saneluiden purkamisen hallintaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.Haemme ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin tutkinnon suorittaneita tai kyseistä tutkintoa opiskelevia tai osastonsihteerin työkokemuksen omaavia henkilöitä.Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuk...

 • Company Miseva oy in Alvettula
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  AutosihteeriMiseva on kasvava käytettyjä matkailuajoneuvoja myyvä yritys. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 9,8 m€ ja palveluksessamme työskenteli 15 henkilöä, joista 12 Turengin ja 3 Turun toimipisteessä. Strategiamme perustuu rehelliseen ja laadukkaaseen palveluun.Haemme nyt Turengin toimipisteeseemme autosihteeriä vakituiseen ja kokoaikaiseen työsuhteeseen. Autosihteerin toimenkuvaan kuuluu - ajoneuvojen rekisteröinti Traficomin järjestelmällä ja kauppaan liittyvien asiakirjojen hallinta sekä ostettujen ajoneuvojen maksu- avustavat taloushallinnon tehtävät kuten osto- ja myyntireskontrasta huolehtiminen sekä ajoneuvokohtaisten kulujen ja kassavirtaennusteen päivittäminen - yleiset toimistotehtävät kuten laitteiden ja tarvikkeiden hankinta- muut päivittäiset tehtävät kuten kahvipisteestä hu...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Ähtävä
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemmeosa-aikaista (75 %) osastonsihteeriä sairaanhoidon tuen palvelualueelle, alkusijoitus osastonsihteeripalvelut I (päiväyksikkö, sisätautien ja neurologian osasto).Kelpoisuusvaatimus: soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen ammattitutkinto.Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.(Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö: Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.Sovelletaan koeaikaa.Palveluesimies Paula Laurilapuh. 040 660 2488Palvelupäällikkö Tuija Hirveläpuh. 044 323 ...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Ähtävä
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemmeosastonsihteeriä sairaanhoidon tuen palvelualueelle, alkusijoitus osastonsihteeripalvelut III (pooli). Kelpoisuusvaatimus: soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen ammattitutkinto.Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.(Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö: Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.Sovelletaan koeaikaa.Palveluesimies Jani Kapellpuh. 040 673 7673Palvelupäällikkö Tuija Hirveläpuh. 044 323 ...

 • Company Nipromec Oy Ltd in Helsinki
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  N-Pro Resources Oy Ltd is a staffing and recruitment company founded in 2012. As a member of Nipromec Group we offer services for multiple industries with emphasis on energy and construction. N-Pro Resources offices in Finland are located in Rauma, Turku, Tampere and Helsinki.We are looking for a TECHNICAL ASSISTANT for a project in Olkiluoto. Estimated duration is until 31.1.2021.Main tasks include:- All secretarial works- Support PSM in all analytical tasks- Management of staff time sheets- Management/documentation of the trainings of the PSM and PTW team- Writing of procedures and reports- Documentation of protocols, procedures and reports in Documentum- Search for documents in Documentum and other sources- Organization of meetings- Participation at meetings and write the MOMs.- Suppor...

 • Company Äänekosken kaupunki in Äänekoski
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Äänekosken kaupungin keskushallinnossa on haettavana toimistosihteerin määräaikainen tehtävä (perhevapaan sijaisuus). Tehtävä täytetään 27.4.2020 alkaen ja 31.7.2021 saakka.Työhön kuuluu:- keskushallinnon johdon assistentin tehtävät,- asiakirjahallinnon tehtäviä mm. kokousmuistioiden laatimista,- vaaleihin liittyvät tehtävät (kuntavaalit keväällä 2021), - muut johdon määräämät tavanomaiset toimistotehtävät.Edellytämme Sinulta:- erinomaisia tietokoneen ja Microsoft Office -ohjelmiston käyttötaitoja,- ajanhallintataitoja,- kykyä oma-aloitteiseen, joustavaan ja itsenäiseen työskentelyyn ja- hyviä vuorovaikutustaitoja.Arvostamme kokemusta vastaavista tehtävistä kunta-alalla tai muulla työnantajalla.Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto (tradenomi tms.) tai vastaava ...

 • Company Lieksan kaupunki in Lieksa
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kohti työtä ja koulutusta -hankkeeseen haetaan projektisihteeriä 1.6.2020 alkaen 31.5.2022 saakka tai hankkeen loppuun asti, mikäli hanke päättyy eri aikaan kuin alkuperäisessä hankepäätöksessä on päätetty. Tehtävä on hankerahoitukseen sidottu. Työ painottuu hallinnollisiin asioihin sekä Vauhdittamon asiakaspalveluun ja yleiseen ohjaukseen. Projektisihteerin tehtäviä ovat Vauhdittamon asiakaspalvelu ja yleinen ohjaus, asiakastietojärjestelmään, tilastointiin ja maksatukseen liittyvät tehtävät, ESR-taustatietolomakkeiden vienti ESR-henkilötietojärjestelmään, ohjausryhmissä ja muissa tilaisuuksissa sihteerinä toimiminen, kokous- ja tilaisuusvalmistelujen hoitaminen sekä muut tarvittavat tehtävät. Kelpoisuusehtona tehtävässä on soveltuva työkokemus, ammatillinen koulutus ja osaaminen. Lisäksi...

 • Company Kaakkois-Suomen poliisilaitos in Kouvola
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYKaakkois-Suomen poliisilaitos tuottaa poliisin toimialaan kuuluvia turvallisuus- ja muita palveluita. Se vastaa toiminta-alueellaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, rikosten ennalta estämisestä ja rikostutkinnasta sekä poliisin lupapalveluiden tuottamisesta. Poliisilaitos toimii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella. Poliisilaitoksen toiminta-alueella on 16 kuntaa ja n. 313 000 asukasta. Toiminta-alueen pinta-ala on yli 14000 neliökilometriä. Pääpoliisiasema sijaitsee Kouvolassa ja poliisiasemat Haminassa, Kotkassa, Lappeenrannassa ja Imatralla. Kaakkois-Suomen poliisilaitos tarjoaa vakituisen työpaikan noin 500 hengelle. Henkilöstön virkapaikat ovat Kouvolassa, Kotkassa, Lappeenrannassa tai Imatralla. Poliisien osuus henkilökunnasta o...

 • Company Jomala kommun in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jomala kommun lediganslår en tjänst som KOMMUNSEKRETERARE.Tjänsten är tillsvidare med planerat tillträde den 1 juni 2020. Som kommunsekreterare bistår du främst kommundirektören i arbetet med att leda kommunens förvaltning. Du kommer fungera som sekreterare vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden samt för kommunens del ansvara för allmänna val. Som kommunsekreterare ansvarar du även för kommunens IT-samordning. Arbetsuppgifterna kan till stor del utformas i samråd med kommundirektören. I tjänsten ingår kvällsjobb t.ex. i samband med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högskoleexamen med juridisk eller samhällsvetenskaplig slutexamen eller annan kompetens som kommunstyrelsen bedömer lämplig. Vi fäster stor vikt vid di...

 • Company Maskun kunta in Äijälä
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Maskun kunnan visiona on olla kasvava, lapsiystävällinen ja luonnonläheinen kunta, jossa elää kotikunnastaan ylpeitä maskulaisia. Etsimme joukkoomme yhteistä visiotamme toteuttamaan oma-aloitteista, palveluhenkistä ja innovatiivista toimistosihteeriä. Työtehtäviisi tulevat kuulumaan asiakkaiden neuvonta ja palvelu mm. rakennuslupa- ja teknisen toimen asioissa, lautakuntien ja jaostojen esityslistojen ja pöytäkirjojen työstäminen sekä muut monipuoliset toimistosihteerin tehtävät. Edellytämme sinulta soveltuvaa ammattitutkintoa sekä aiempaa kokemusta toimistotyöstä. Lisäksi odotamme sinulta hyviä atk-taitoja, sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä paineensietokykyä. Eduksi katsomme kokemuksen rakennusvalvonnan tai teknisen toimen toimistotehtävistä sekä kunnallisesta päät...

 • Company Salon kaupunki in Salo
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  SALON KAUPUNGIN TALOUSPALVELUISSA ON AVOINNA TALOUSSIHTEERIN SIJAISUUS AJALLE 9.3.2020-31.11.2021.Taloussihteerin tehtäviin kuuluvat talouspalveluiden taloushallinnon sisäiseen ja ulkoiseen laskentaan liittyviä tehtäviä sekä sosiaalipalveluiden taloustehtäviä: - Perhesosiaalityön kirjanpidon täsmäyttäminen ja saldoerittelyn laatiminen, etuuksien tulouttaminen Effican LSPerintäohjelmaan - Lastensuojelun etuuksien ja asiakasmaksujen saatavien seuraaminen ja perintätoimenpiteet - Sijais- ja tukiperheiden hoitopalkkioiden sekä kulukorvausten valmistelu ja hoitaminen, tukihenkilöiden ja asiantuntijapalkkioiden valmistelu ja maksatus- Sosiaalipalveluiden ostolaskujen käsitteleminen (Rondo -asiatarkastus ja tiliöinti)- Sisäiset laskut ja muistiot- Myyntilaskutus- Lastensuojelun korvausten perintä...

 • Company Turun kaupunki. in Åbo
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vi söker en skolsekretare till S:t Olofsskolan. Åbos svenskspråkiga skola för elever på åk 7-9. Skolan har idag 400 elever och 35 lärare, en växande skola som erbjuder en inspirerande och dynamisk arbetsmiljö.Som skolsekreterare önskar vi att du är serviceinriktad och trivs med att jobba i skolmiljö. Till arbetsuppgifterna hör uppgifter i anknytning till studieadministrationssystemet Primus/Kurre/Wilma och ekonomi- och personalförvaltning, beställning av läromedel och tillbehör samt kundbetjäning. Uppgiften kräver god samarbetsförmåga och initiativförmåga, samt goda IT- kunskaper. Tidigare erfarenhet av Primus ses som fördel.Behörighetsvillkoren är lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen på andra stadiet (minst 120 studieveckor) oc...

 • Company Puolustusvoimat in Riihimäki
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYPuolustusvoimat on arvostettu, nykyaikainen valtion työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä 12 000 työntekijälle eri puolilla Suomea. Tutkimusten mukaan henkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä me-henki, ja Puolustusvoimissa kehitetäänkin jatkuvasti kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä henkilöstön osaamista. Puolustusvoimat on savuton työpaikka.Sotilaslääketieteen keskuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat palveluksessa olevien asevelvollisten terveydenhuolto, kenttälääkinnän koulutus, sotilaslääketieteellinen tutkimus ja lääkelogistiikka. Kenttälääkinnän palveluyksikön terveysasemat järjestävät varusmiesten terveydenhuollon ja henkilökunnan työterveyshuollon, tuottavat lääkintäkoulutusta sekä vastaavat lääkinnällisestä pelastustoiminnasta sotilaallisiss...

 • Company Kairest Oy in Kainuu
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Etsimme asiakkaallemme Kajaaniin kesätyöntekijää neuvontaan, kiinteistösihteerin tehtäviin.Työ alkaa toukokuun alussa, ja kestää syyskuun puoleenväliin. Tehtävä on kokoaikainen ja palkkaus menee kiinteistöalan toimihenkilö tessin mukaisesti. Edellytämme hakijalta hyvää englannin kielen taitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä, täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Lisäksi hyvät atk- taidot ovat työssä välttämättömät. Ssiakkaalla on käytössä Visma L7 ohjelmisto, joten sen tuntemus on myös plussaa.Hae heti, sillä haastattelemme ehdokkaita jo hakuajan puitteissa. Lisää hakemukseesi cv, sekä tehtävää koskeva vapaamuotoinen hakemus itsestäsi.Lisätiedot arkisin klo 8-16 tai puhelimitse numerosta: 0447941400Kairest on ollut kehittämässä suomalaista henkilöstöpalvelualaa jo 30 vuotta. Toimintamme lähtökohta ...

 • Company Biisoni Henkilöstöpalvelut in Äänekoivisto
  12.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Sagax on kiinteistösijoitusyhtiö, joka investoi kaupallisiin kiinteistöihin erityisesti varasto- ja pienteollisuussektoreilla. Sagax omisti 31. joulukuuta 2019 toimitiloja 3 022 000 neliömetriä jakautuen 553 kiinteistöön. Sagax on noteerattu Nasdaq Tukholmassa, Large Cap-listalla.Jyväskylän aluetoimisto on avattu vuonna 2017, jossa nykyään hoidetaan 28 kiinteistön kokonaisuutta. Haluamme kasvaa, kehittää ja investoida nykyisiin sekä uusiin kohteisiin.Etsimme Sagaxin Jyväkskylän toimistolle vakituiseen työsuhteeseen KiinteistöassistenttiaMeillä Sagaxilla Kiinteistöassistentin tehtäviin kuuluu monipuoliset tehtävät kuten vuokrasopimusten hallinnointi ja laskutus sekä vuokraustoimenpiteissä avustaminen. Muita vastuualueitasi ovat talouden ja hallinnon avustavat tehtävät aina raportoinnista ed...

 • Company Valmet Oyj in Jyväskylä
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Do you have a can-do attitude and you would like to work in a global and dynamic business environment? If you said yes, you might be the talent we are looking for!We are now looking for an energetic and self-directed Assistant to our ROL management for fixed-term employment. In this versatile role you will be responsible for supporting a large variety of functions. This interesting role is located in our Jyväskylä office.Your daily work will consist responsibilities such as:Building team's new SharePoint- siteAssisting the group head, his team and other stakeholdersComplete efficiently various day-to-day administrative tasksOrganizing meetings, workshops and some key eventsMaking travel arrangements and arranging work permit and visa application mattersCollect and follow up data to prepar...

 • Company Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS in Äijänneva
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on haettavana eripituisia sijaisuuksia kesän ajalle terveydenhuollon ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville. Tutustu Kesäksi töihin -sivulta löytyviin Sijaisuudet opiskelijoille tai Sijaisuudet tutkinnon suorittaneille -listoihin ennen hakemuksen täyttämistä. Tarvitset yksikkötietoja täyttäessäsi hakulomakkeen.- Hakukelpoisuus: Haemme ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin tutkinnon suorittaneita tai osastonsihteerin työkokemuksen omaavia sijaisia. Myös alan opiskelijat voivat hakea. - Vaadittavat todistukset: Sijaisuuteen valitulla tulee olla voimassa Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja tarvittaessa 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.Määräaikaisuudet, sijaisuudet täytetään heti...

 • Company Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen in Turku
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Haemme viestintäassistenttia piiritoimistoomme, joka tuottaa tukipalveluja kaikille piirin toiminnoille. Käytännössä viestintäassistentin tehtäviin kuuluu piirin viestintäaineiston suunnittelu ja toteutus. Eli kirjoittamista, taittamista ja muun sisällön tuottamisesta mm someen. Joten kokemus esim. videoiden tekemisestä on bonus.Tehtäviin kuuluu myös valokuvaamista, kuvien käsittelyä ja kuvapankin ylläpitoa. Lisäksi viestintäassistentti toimii yhteyshenkilönä esimerkiksi paino- ja julkaisupaikkoihin.Tehtävä edellyttää hyvää tietoteknistä ja sanallista osaamista, nopeaa oppimiskykyä, hyviä sosiaalisia taitoja ja itsenäistä työotetta.Tärkeintä on aito kiinnostus tehdä järjestötyötä viestinnän keinoin sekä hankkia työkokemusta viestinnän tehtäviin työllistymiseksi.Tehtävä täytetään STEA:n Pai...

 • Company Santa's Salmon Place Oy in Tervola
  12.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Avoin työpaikka: Sihteeri/Assistentti          Yleiset vaatimukset kandidaatille: Korkea koulutustaso - Tradenomi Tehtävä edellyttää sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa ukrainan (työntekijöiden kanssa) ja englannin (asiakkaiden kanssa) kielillä.Ajokortti luokka B. Tietotekniikan ja toimisto-ohjelmistojen tuntemus on välttämätöntä. Web-suunnittelun ja ohjelmoinnin perusteiden tuntemus, C ++ -kieli, kirjanpitokokemus.Kokemus assistentin tehtävistä minimi 5 vuotta.Työ aika: klo 9-16, ma-pe Palkka TES:in mukana Työpaikka - toimisto Tervola kaupungissa (95300)Uudessa tehtävässäsi toimit johtajan assistenttina. Työtehtävät sisältävät paperitöitä, johtajan avustamista kaikissa kehittyvän yrityksen ajankohtaisissa asioissa, henkilöstö ja aikataulujen hallitsimista, liikekirjeenvaihdosta...

 • Company Kuhmon kaupunki in Kainuu
  12.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kuhmon kaupungin Kesätyöt ovat haettavana 10.2.2020 klo 10.00 - 25.2.2020 klo 23.00.Kaupungin kesätyöpaikkoja voi hakea kuhmolainen kesätyön alkaessa 15 vuotta täyttänyt, enintään 25 vuotias nuori. Ammatillisen tutkinnon suorittanutta ei voida palkata kesätyöntekijäksi tässä haussa. Kesätyön kesto on 2 viikkoa tai kuukauden ja palkkaus määräytyy Kunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti.Lähetä kesätyöpaikkahakemuksesi 25.2.2020 klo 23.00 mennessä Hae työpaikkaa linkin kautta.Luo oma käyttäjätunnus ja salasana, jos sinulla ei vielä niitä ole, ja kirjaudu Kuntarekry-palveluun. Laitathan muistiin käyttäjätunnuksesi ja salasanan, voit tarvita niitä myöhemmin. Hakemukset käsitellään myös kokonaan sähköisesti.Kesätyönhakijat kutsutaan haastatteluun tai kesätyöpaikasta sovitaan sähköpostilla tai p...

 • Company Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in Ahvenainen
  11.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  ESSOTE hakee palvelussuhdesihteeriä määräaikaiseen työsuhteeseen henkilöstöpalveluihin ajalle 13.3.2020 - 4.3.2021Henkilöstöpalvelut tuottavat asiantuntijapalveluja koko henkilöstölle tukien esimiehiä henkilöstöjohtamisen kysymyksissä. Palvelussuhdesihteerin tehtäviin kuuluu mm. henkilöstön ja esimiesten ohjaus ja neuvonta palvelussuhdeasioissa. Tehtävään kuuluu valmistelevia sekä avustavia tehtäviä, kuten ohjeiden, lomakkeiden ja koulutusmateriaalin valmistelua ja sihteerin tehtävät erilaisissa neuvotteluissa. Lisäksi tehtäviin sisältyy Flexim -järjestelmän pääkäyttäjän tehtävät. Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto.Tehtävässä edellytetään työkokemusta henkilöstöhallinnollisista sihteerin tehtävistä. Tehtävän hoitaminen vaatii oma-aloit...

 • Company Nipromec Oy Ltd in Helsinki
  09.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  N-Pro Resources Oy Ltd is a staffing and recruitment company founded in 2012. As a member of Nipromec Group we offer services for multiple industries with emphasis on energy and construction. N-Pro Resources offices in Finland are located in Rauma, Turku, Tampere and Helsinki.We are looking for a PSM ORGANIZATION ASSISTANT for a project in Olkiluoto. The estimated duration of this position is 12 months.Main tasks include- all secretarial works- follow up and modify Nuclear Testing Manual (NTM) date in the plant management system- generation and printing of NTM protocols- scanning and archiving of test protocols and evidence documents- management of staff time sheets- regular reportingWe expect- experience in secretarial work- experience in using Documentum- knowledge about documentation an...

 • Company Triangle Motor Co / Melotron Oy in Äijälä
  09.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Haemme palvelukseen näppärää ja omatoimista toimistosihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.Edellytämme hakijalta kokemusta avustavasta kirjanpidosta ja palkanlaskennasta, englannin kielen taitoa ja erinomaisia atk-valmiuksia. Työtehtäviin kuuluvat mm.- kulujen kohdistaminen- osto- ja myyntireskontra- laskutus, perintä, käteiskassan hoito- avustava palkanlaskenta ja kirjanpito- työaikaseuranta- markkinointimateriaalin tuottaminen (mm. Facebook, uutiskirjeet)- internetsivujen päivittäminen- automyyntiin liittyvät hallinnolliset työt- erilaiset seuranta- ja raportointitehtävät- muut toimistotyötTyö alkaa heti, kun tehtävään löytyy sopiva henkilö. Palkkaus sopimuksen mukaan. Yhteydenotot: Yhteydenotot sähköpostilla, ...

 • Company Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy in Alvettula
  09.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Haemme HAMK Tech -tutkimusyksikköön kehittämishenkistä koordinaattoria.Tulet toimimaan tutkimusyksikön hallintoon liittyvissä sekä tutkimusryhmien toimintaa tukevissa tehtävissä. Toimit yhteistyössä tutkimusyksikön johtajan kanssa ja raportoit hänelle. Vastaat tehtäväalueesi käytännön toimista sekä kehität tutkimusyksikön toimintatapoja ja prosesseja. Keskeisiä tehtäviäsi ovat tutkimusyksikön viestintä ja sen koordinointi, henkilöstöhallinnolliset sekä tutkimusyksikön tuloksellisuuden seurantaan ja talouteen liittyvät tehtävät. Lisäksi vastaat tutkimusyksikön yhteisten tilaisuuksien organisoinnista ja osallistut niiden valmisteluun. Tehtäviin kuuluu myös muita tutkimusyksikön toimintaa tukevia tehtäviä sekä yhteistyötä HAMKin muiden yksiköiden kanssa.Odotamme, että sinulla on soveltuva kor...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Saari
  08.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Haemmeosa-aikaista (45 %) osastonsihteerin sijaista sairaanhoidon tuen palvelualueelle ajalle 1.3.-31.8.2020. Alkusijoitus osastonsihteeripalvelut III (kliininen laboratorio Pietarsaaressa).Kelpoisuusvaatimus: soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen ammattitutkinto.Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.(Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö: Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.Sovelletaan koeaikaa.Palveluesimies Jani Kapellpuh. 040 673 7673 Palvelupäällikkö Tuija Hirveläpuh. 044 323 ...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  08.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Tehtävänä on toimia palveluohjauksen hallinnossa palveluohjauksen päällikön sihteerin monipuolisissa tehtävissä. Sihteeri valmistelee henkilöstö- ja talousasioita päällikön tukena, sekä tuottaa tilastoja. Palveluohjauksen päällikön sihteerin töihin kuuluu ostolaskujen asiatarkastus ja tiliöinti sekä hankintojen tekeminen. Toimit myös sähköisen asiakaspalautejärjestelmän käsittelijänä. Tehtäviin sisältyy kokousten ja tilaisuuksien järjestämistä sekä kokoussihteerinä toimimista. Yhteistyötahojen määrä on suuri ja asiakaskunta on laaja. Toiminta ja toimintatavat kehittyvät henkilöstömäärän kasvaessa ja toiminnan kehittyessä. Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto, soveltuva ammatillinen tutkinto tai riittävä tehtävään soveltuva työk...

 • Company Adecco Finland Oy, Turku in Äijälä
  08.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Mastermark Oy on Suomen johtava liikelahjojen ja myynninedistämistuotteiden toimittaja, joka on perustettu vuonna 1978. Konserni (Mastermark Oy ja Mastermark Brands Oy) työllistää yli 100 työntekijää. Tutustu yritykseen osoitteessa Haemme Mastermarkin myyntitiimiin asiakaspalveluhenkistä sekä organisointi- ja paineensietokykyistä myyntisihteeriä työskentelemään pääasiassa myyntikentän ja markkinoinnin rajapinnassa. Vastaat työssäsi esimerkiksi tapahtumien organisoinnista ja myyntimateriaalien tuottamisesta. Odotamme sinulta kaupallisen alan koulutusta (esim. merkonomi tai tradenomi) tai soveltuvaa työkokemusta. Teet työsi huolellisesti hektisessäkin ympäristössä ja nautit työskentelystä ihmisten kanssa. Olet valmis käärimään hihat ja tarttumaan reippaasti monenlaisiin työtehtäviin. Kommun...

 • Company Valtra Oy Ab, in Äänekoivisto
  07.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Valtra Oy Ab kehittää, valmistaa, markkinoi ja huoltaa Valtra-traktoreita. Valtra kuuluu yhtenä avainbrändeistä AGCO-yhtymään, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneiden suunnittelija, valmistaja ja myyjä. Valtran asiakaslähtöinen ja yksilöllinen toimintatapa on ainutlaatuinen alallaan. Markkinajohtajuus Pohjoismaissa ja kolmas sija Latinalaisessa Amerikassa ovat osoitus tuotteiden ja palveluiden korkeasta laadusta ja nykyaikaisista teknisistä ratkaisuista.Nyt etsimme SuolahteenSTRATEGIC BUSINESS SUPPORT COORDINATORIATässä roolissa pääset toimimaan aidosti kansainvälisessä ympäristössä, palkintoja saavuttaneiden, korkean teknologian tuotteiden parissa. Olemme uteliaita etsimään, omaksumaan ja kehittämään uutta - haluamme tehdä asioita toisin kuin on aina tehty, jotta meillä olis...

 • Company Svenska Privatskolan i Uleåborg in Uleåborg
  07.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Svenska Privatskolan i Uleåborg och Svenska Barnträdgården i Uleåborg erbjuder en trivsam arbetsmiljö i hjärtat av Uleåborg. Vi har satt som mål och arbetar starkt för att ha den allra bästa banttis och skola, samt arbetsplats. Välkommen till vår duktiga skara!Vi söker nu en skolsekreterare med tillträde enligt överenskommelse men senast 23.3.2020. Skolsekreteraren arbetar för SPSU och SBT, samt handhar en del uppgifter som berör föreningar som verkar i nära samråd med SKG. Skolsekretaren förväntas ta helhetsansvar över kansliets uppgifter. Uppgifter:Administrativt arbete, bl.a. ekonomiska frågor, anskaffningar, elevförvaltningsuppgifter, personaladministration och kundservice.InformatörsuppgifterHuvudanvändare för våra administrativa program så som Primus/Kurre/Wilma.Vi förutsätter:Goda ...

 • Company Hausjärven kunta in Alvettula
  07.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Hausjärven perusturvalautakunta julistaa haettavaksi osastotosihteerin viran 1.6.2020 alkaenOsastosihteerin tehtäviin kuuluu sosiaalitoimiston vaativat ja monipuoliset toimistotehtävät ja asiakaspalvelu. Osastosihteeri toimii perusturvalautakunnan kokousasioiden valmistelijana ja kokouksen sihteerinä. Tehtäviin kuuluu myös talousarvion laadinta ja seuranta sekä erilaisten selvitysten ja tilitysten tekeminen. Eduksi katsomme yleisten toimisto-ohjelmien MS Officen, Populuksen, RondoR8n, Clausion FPM:n ja Pro Consona -ohjelmistojen hallinnan.Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto. Arvostamme aikaisempaa kokemusta kuntasektorilla ja erityisesti kokemusta sosiaalitoimen vastaavista toimistotehtävistä sekä kehittävää ote...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in Hämeenlinna
  07.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  tehtäväHämeenlinnan kaupungin työllisyyspalvelut hakee ostopalveluiden ja hankinnan kehittämisestä innostunutta määräaikaista hankinta-asiantuntijaa Teemme yhdessä. -työllisyyden palveluiden ja hankintojen kehittämisen ESR-hankkeeseen 2020-2021.Teemme yhdessä. -hankkeessa kehitetään Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) työllisyyden ostopalveluita ja niiden hankintaa yhdessä henkilöstön ja kehittäjäasiakkaiden kanssa. Tarkoitus on kuntien ostopalveluilla täydentää työvoimahallinnon lakisääteisiä palveluita. Palvelut hankitaan dynaamisella hankintamallilla ja käytössä on dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankinta-asiantuntijan tehtävänä on kehittää dynaamista hankintamallia ja -järjestelmää, kouluttaa ja opastaa henkilöstöä dynaamisen hankintajärjestelmän käytössä sekä...

 • Company Ylöjärven kaupunki in Ylöjärvi
  06.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Ylöjärven kaupungin Tekniikka- ja ympäristöosastolla, Kaavoitus - ja maankäyttöpalvelut-vastuualueella julistetaan haettavaksi suunnitteluassistentin toimi.Vastuualue vastaa Ylöjärven kaupungin kaavoitukseen, maaomaisuuden ja paikkatiedon hallintaan, liittyvistä palveluista ja päätösvalmistelusta. TehtäväSuunnitteluassistentti toimii kaavoituksen tehtäväalueella, kaavoituspäällikön alaisuudessa. Suunnitteluassistentin pääasialliset tehtävät liittyvät kaavayhdistelmien sekä muiden sähköisten kartta- ja paikkatietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen yhteistyössä vastuualueen muun henkilöstön kanssa. Lisäksi tehtäviin sisältyy mm. asiakaspalvelua ja aineistojen valmistelua (mm. osoiteaineistojen ja kaavahankkeisiin liittyvien kartta-aineistojen valmistelua) sekä toimistotöitä.Kelpoisuus...

 • Company Adecco Finland Oy, Turku in Äijälä
  06.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Golden Shine on voimakkaasti kasvava lietolainen siivousliike. Toimimme koko Varsinais-Suomen alueella ja joukkoomme kuuluu jo yli 20 ammattilaista. Toimimme laajalla segmentillä toimitila-, rakennus- ja loppusiivouksessa, julkisivu- ja ikkunanpesussa sekä kotisiivouksessa. Panostamme omaan sähköiseen koulutus- ja perehdytysohjelmaamme, jolla mahdollistamme jatkuvan oppimisen sekä laadukkaan palvelun asiakkaillemme. Etsimme nyt asiakkaallemme, Golden Shine Oy:lle, positiivista ja energistä johdon assistenttia vakituiseen työsuhteeseen. Työpaikka sijaitsee Liedon Avantin alueella. Työ on kokoaikainen päivätyö, mutta halutessasi on mahdollisuus tehdä myös kuuden tunnin työpäivää. Tarjoamme sinulle monipuolisen, kehittävän ja omien kiinnostuksen kohteidesi mukaan muokkautuvan työn kasvavassa ...

 • Company Eilakaisla. in Kumpulainen
  06.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Etsimme yhteistyössä asiakkaamme J-Isännöinti Oy:n kanssa yrityksen toimistotiimiin määräaikaista kiinteistösihteeriä vastaamaan kiinteistösihteerin monipuolisista tehtävistä asiakaspalvelusta laskutukseen. Työsuhde solmitaan suoraan J-Isännöinti Oy:n kanssa.Työ edellyttää aiempaa kokemusta kiinteistösihteerin tehtävistä sekä sujuvaa tietotekniikkaosaamista, erityisesti Domus-isännöintijärjestelmän hallintaa. Laskemme eduksi alan tuoreen työkokemuksen. Työ vaatii huolellisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista suomen kielen ja hyvää englannin kielen taitoa. Toivomme, että olet työskentelytyyliltäsi omatoiminen, omaat hyvän paineensietokyvyn ja olet työssäsi järjestelmällinen ja tarkka.Työtehtäviin kuuluvat mm.- asiakaspalvelutehtävät ja -yhteydet- laskutus, ostolaskujen käsitte...

 • Company Rikosseuraamuslaitos in Turku
  06.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYRikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta.Ydintoimintojen toteuttamista varten Suomi on jaettu kolmeen rikosseuraamusalueeseen, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksessa on kolme valtakunnallista yksikköä.Työpaikan tiedot: Täytäntöönpanoyksikkö Mathilda Wredenkatu 1 20380 TurkuTEHTÄVÄN KUVAUSRikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikkö julistaa haettavaksi virastosihteerin VT6 määräaikaisen virkasuhteen ajanjaksolle 19.03.2020 12.06.2022.Täytäntöönpanoyksikkö on Rikos...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters