Jobmonitor. Search results for Child care workers

90 Jobs found

Used filters:
 • Child care workersx
Displaying 1-50 of 90 results.
 • Company Arvoises Oy in Ähtäri
  19.02.2020

  Arvoises Oy on v. 2017 perustettu yritys, jonka toimipaikka sijaitsee Jalasjärvellä. Tarjoamme kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tilapäistä hoitoa yksikössämme ja kotiin vietävänä palveluna lähikunnissa. Toimintaperiaatteitamme ovat mm. yksilöllisyys, aktiivisuus, elämyksellisyys, luonnon ja ympäristön hyödyntäminen ja yhteisöllisyys. Työtä tehdään koko perhe huomioiden ja toimintaa jatkuvasti kehittäen. Päivittäisen toiminnan keskiössä ovat mm. normaali turvallinen arki, asiakkaan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen tukeminen ja aistien huomioiminen sekä kotimainen, mahdollisimman lähellä tuotettu ruoka.Tuu meidän tiimiin!Haemme joukkoomme1-2 ERITYISLASTEN JA -NUORTEN AMMATTILAISTAtyöskentelemään lasten ja nuorten hoitotyössä ja ohjaajina. Työ o...

 • Company Coronaria Oy in Lappi
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Coronaria on 100% suomalainen terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava yritys. Toimimme valtakunnallisesti yli 1600 ammattilaisen voimin. Suurin toimipaikkamme on Posiolla, jossa Coronaria on tuottanut kaikki kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisulkoistuksena 2016 alkaen.Etsimme nyt Posiolle aktiivista ja asiakaslähtöistä HOIVA-AVUSTAJAA ikäihmisten asumispalveluihin, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hoiva-avustajan tehtävään kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa ja keittiössä. Tehtävässä pääset toteuttamaan moniammatillista, kuntouttavaa ja asiakaslähtöistä hoivatyötä.Tehtävä edellyttää suoritettua hoiva-avustajan koulutusta, huomi...

 • Company Kuusamon kaupunki in Kuusamo
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksimääräaikaisen päiväkotiapulaisen tehtävän Petäjäkankaan päiväkodissa alkaen viimeistään 20.3.2020 ja päättyen 30.6.2020.Päiväkotiapulaisen tehtävänä on hoito- , opetus- ja kasvatustehtävät 3-5- vuotiaiden ryhmässä.Kelpoisuusehtona on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutus- yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Eduksi luetaan työkokemus.Kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuuslain 272/2005 mukaisesti.Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valinta on ehdollinen kunnes valittu on esittänyt nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukaisen hyväksyttävän rikosrekisteriotteen.Hakemukset tulee tehdä ensi...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  VarhaiskasvatusOrimuksen päiväkotiin, 3-5 -vuotiaiden ryhmään, haetaan pikaisesti lastenhoitajan vuorotteluvapaan sijaista. Sijaisuus kestää 8.5.2020 saakka Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla jouni.lehtinen(at)tampere.fi tai puh. 040 5756 120.Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla jouni.lehtinen(at)tampere.fi tai puh. 040 5756 120....

 • Company Siilinjärven kunta in Siilinjärvi
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  KOULULAISTEN KESÄTYÖ: Siilinjärven kunnan koululaisten kesätyöpaikat on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille, alle 18-vuotiaille siilinjärveläisille nuorille (puistotyöhön hakeutuvilta edellytetään 17 vuoden ikää). Kevään abiturientit ja ammattiin opiskelevat ja ammattiin valmistuvat eivät kuulu koululaisten kesätyöllistämisen piiriin.Työsuhteet ajoittuvat neljälle jaksolle: 1.6. - 12.6.2020, 22.6. - 3.7.2020, 6.7 - 17.7.2020 ja 20.7. - 31.7.2020. Työsuhteen kesto on 10 työpäivää, päivittäinen työaika 6 h (osa-aikainen) ja palkka noin 360 €.Koululaispaikkoihin valinta tapahtuu ensin arpomalla yhtä kesätyöpaikkaa kohti kolme hakijaa, jotka kutsutaan haastatteluun ja tämän jälkeen tehdään valinta.Koululaisille on tarjolla ruokapalvelujen työtehtäviä, päiväkoti- ja puistotyötä, liikuntapaikkoje...

 • Company Pikku Leijona Oy in Saija
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Pikku Leijonan päiväkodit ovat toimineet Kuopiossa jo vuodesta 1995. Meillä lapsia hoitaa ammattilaiset ja lapset kohdataan aidosti arvostaen ja yksilöllisesti. Perheiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Keittiössä ruoan valmistaa oma emäntä. Tarjoamme mukavan työ-ympäristön jossa jokainen saa toteuttaa itseään ja suunnitella toimintaa. Etsimme Pyrstötähden päiväkotiin Petoselle lastenhoitajaa 0-3v ryhmään. Ryhmässä on tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettaja ja - lastenhoitaja. Etsimämme henkilö on ulospäin suuntautunut, iloinen, topakasti töitä tekevä ja työstään aidosti välittävä. Toivomme myös, että sinulla on hyvät ryhmänhallinta- ja vuorovaikutustaidot ja arvostat tiimityötä. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lastenohjaaja tai...

 • Company Saarijärven kaupunki in Äänekoivisto
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa on haettavana varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen tehtävä Sivulan päiväkodissa ajalle 5.3.2020-29.5.2020. Tehtävänä on toimia lastenhoitajana 2-5-vuotiaiden ryhmässä kahden opettajan kanssa tiiminä. Päiväkodissamme painotetaan liikuntaa ja positiivista kasvatusta. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 28§ mukainen kelpoisuus. Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä työkokemusta varhaiskasvatuksesta. Arvostamme oma-aloitteisuutta sekä taitoa toimia kasvatusyhteistyössä monialaisen tiimin ja perheiden kanssa.Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaan. Haastattelut pidetään vko 9. Haa...

 • Company Kaarinan kaupunki in Kaarina
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Toimintamme lähtökohtana on lasten hyvä ja turvallinen päivä. Teemme moniammatillista yhteistyötä asiakaslähtöisesti ja korostamme pienryhmätoimintaa sekä toiminnan porrastamista. Meillä tehdään työtä innostuneesti, positiivisesti, ihmisläheisellä työotteella ja suhtaudumme avoimin mielin kehittämishankkeisiin sekä uudistuksiin. Etsimme nyt Kesämäen päiväkotiin määräaikaista lastenhoitajaa / sijaistajaa ajalle: 6.3.- 9.7.2020. Lastenhoitaja / sijaistaja toimii pääsääntöisesti Kesämäen päiväkodissa ja tarvittaessa myös kaupungin muiden päiväkotien sijaistajana. Hän saa työvuorolistan samaan aikaan kuin muutkin työntekijämme. Toimenkuvasta johtuen sijaistajan työvuoroihin tulee kuitenkin muutoksia. Sijaistaja toimii aina siinä ryhmässä ja työvuorossa, jossa sijaista tarvitaan. Tehtäväkuvasi ...

 • Company Verkanappulat Oy in Äijälä
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Hei sinä ammattitaitoinen ja työstäsi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja!Nyt sinulla on upea mahdollisuus päästä uuteen päiväkotiin, missä pedagoginen toimintakulttuuri luodaan yhteistyössä lasten ja perheiden kanssa. Odotamme sinulta pedagogista ja lapsilähtöistä työotetta sekä halua kehittää työtäsi aktiivisesti. Lisäksi arvostamme aitoa läsnäoloa ja heittäytymistä lapsen maailmaan. Haluamme tarjota lapsille hyvän ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa jokainen saa kasvaa ja kehittyä omassa tahdissaan. Jokaisella on tärkeä rooli päiväkodin toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämisessä.Työyhteisömme on osaava, toisia arvostava ja motivoitunut. Meille on erityisen tärkeää lämmin vuorovaikutus lasten ja perheiden kanssa sekä hyvät yhteistyötaidot. Etsimämme henkilö on joustava ...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Hoiva-avustajan tehtävät vanhainkodissa ja tehostetun palveluasumisen yksikössä. Hoiva-avustaja osallistuu avustaviin hoitotyön tehtäviin, jotka liittyvät asukkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja yksikön muihin avustaviin tehtäviin. Hoiva-avustaja toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä työyksikön ruokahuollon ja tekstiilihuollon tehtäviä.Kelpoisuusvaatimuksena on hoiva-avustajan koulutus, laitoshuoltajan koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus.Edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa ja hygieniapassia.yksikön esimies Maarit Jokinen, , p. 040 161 8652...

 • Company Esperi Care Oy in Alvettula
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme Hoivakoti Lintumäkeen innokasta ja auttavaista hoiva-avustajaa vakituiseen osa-aikaiseen (85%) työsuhteeseen tekemään merkityksellistä työtä ikäihmisten parissa. Lintumäki tarjoaa ikääntyneille ympärivuorokautista hoivaa viihtyisässä ja kodinomaisessa ympäristössä. Lintumäessä on 34 asukaspaikkaa kahdessa eri ryhmäkodissa ja yhdessä palveluasumisen yksikössä. Hoitoperiaatteena on tarjota asukkaille turvallista hoivaa ja monipuolista toimintaa, jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Lintumäessä toimitaan kuntouttavan ja osallistavan hoitotyön periaatteella. Asukkaita kannustetaan mukaan arjen askareisiin ja viriketoimintaan. Hoiva-avustajana sinun työpäiväsi koostuvat pääsääntöisesti keittiötyöstä ja pyykkihuollosta. Huomioimme myös sinun vahvuusalueesi ja osaamisesi. T...

 • Company Folkhälsan Välfärd Ab in Lahtis
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsans svenska daghem i LahtisKom och jobba som inhoppare till vårt nya daghem i Anttilanmäki, Lahtis!Kiinnostaako sinua tehdä sijaisuuksia päiväkodissa ruotsinkielellä? Hae meille!Vi är ett härligt gäng med 60 barn i åldern 1-6 år + eftisbarn och 12 pedagoger som väntar på att få dej med i gänget som bekant inhoppare då det behövs. Vi har nya ljuvliga utrymmen i Anttilanmäki och då bildar vi en svensk enhet i Lahtis med skolan i samma byggnad. Daghemmet ligger nära naturen, med bra kollektivtrafikförbindelse.Vårt daghem är ett svenskspråkigt daghem, som erbjuder småbarnspedagogik och språkbadsinriktad verksamhet för barn från Lahtis och närliggande kommuner. Vi satsar mycket på smågruppsverksamhet, vilket innebär en barncentrerad, individuell och språkstimulera...

 • Company Sunshine Early Learning Centre Oy in Äijänneva
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Sunshine Early Learning Centre is a private early childhood education centre and preschool. In March 2020 Sunshine will open a new early education centre, therefore we are now looking for new team members to join us in Sunshine Hervanta. The childminder we are looking for has a Practical Nurse (lähihoitaja) qualification. If your qualification is not from Finland, it must be recognised by the Finnish Agency for Education (Opetushallitus). Our main working language is English, but we also value Finnish and other language skills.In order to fit our team we are expecting you to be an enthusiastic professional who enjoys working with children. Having a special interest or experience in music, visual arts or sports is a definite advantage. At Sunshine our most important value is quality, and th...

 • Company Alina Hoivatiimi Oy in Äänekoivisto
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Alina on kokonaisvaltaisia kotityö- ja hoitopalveluita tuottava kotimainen hoiva-alan ketju, jolla on jo yli 30 paikallista yrittäjää eri puolilla Suomea. Alinan ammattilaiset auttavat kaiken ikäisten ihmisten arkea heidän kodeissaan monipuolisilla kotipalveluilla.Haemme lastenhoitajaa/erityistä tukea tarvisevan lapsen avustajaa työskentelemään perheeseen erityislasten hoitorinkiin ilta- ja viikonlopputyöhön. Voit olla myös kasvatusalan tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija.Tarjoamme sinulle kasvavan yrityksen energisen ja innostuneen työyhteisön sekä joustavat työajat. Antoisa työ palkitsee asiakaslähtöisen tekijänsä, jossa pääset ammattilaisena todella hyödyntämään omaa osaamistasi. Edellytämme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja ja sujuvaa suomen kielen taitoa. Oman auton käyttömahdo...

 • Company Joensuun kaupunki in Joensuu
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Joensuun kaupungille Vesikkopuiston päiväkotiin haetaanPÄIVÄHOITAJAN sijaista ajalle 9.3.-29.5.2020.Kelpoisuusvaatimuksena ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto. Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan.Lisätietoja tehtävästä antaa päiväkodinjohtaja Pia Turunen p. 050 432 6556 tai sähköposti .EI SÄHKÖISTÄ HAKUA!Pia Turunen 050 432 6556...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in Hämeenlinna
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  toimiHaemme joukkoomme hoiva-avustajaa Hyvinvointikeskus Sauvolan tehostettuun palveluasumiseen. Työsi perustana on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Toteutat asiakkaan hoitoa ja tuet hyvää elämää kotona yhteistyössä tiimin kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Hoiva-avustajana sitoudut organisaation hoitotyön toimintaohjeisiin.Arvostat kaikkien tiimin jäsenten erityisosaamista.Olet idearikas, suhtaudut muutoksiin positiivisesti ja olet innokas viemään uusia asioita eteenpäin tiimissäsi.Haluat kehittyä ja kehittää ikäihmisten hoidon ja hoivan palveluita.Haastattelut pidetään 4.3.2020Kelpoisuusvaatimukset: Hoiva-avustajan koulutusVaadittavat luvat: Hygieniapassi , Hyväksyttävä todistus terveydentilasta, Edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaaKoeaika (kuu...

 • Company Sotkamon kunta in Kainuu
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaista tehtävä ajalle 9.3.2020-31.7.2020 Käpymetsän vuoropäiväkodissa. Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28:n mukainen kelpoisuus. Työsuhteessa noudatetaan kuukauden koeaikaa. Valitun tulee toimittaa ennen työsuhteen alkua hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä todistus terveydentilasta.Kerrothan hakemuksessasi mahdollisesta erityisosaamisestasi sekä kokemuksestasi eri-ikäisten lasten kanssa työskentelystä.Lisätietoja tehtävistä antaa päiväkodinjohtaja Reeta Niskanen, p.044 750 2730....

 • Company Lehtoday Care Oy in Ahlainen
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Haemme lastenhoitajaa pidempiaikaiseen sijaisuuteen 2.3. alkaen yksityiseen päiväkoti Vekaralehtoon Eurassa.Päiväkoti Vekaralehto on syksyllä 2017 toimintansa aloittanut yksityinen päiväkoti, jonka arvoissa korostuvat lapsilähtöisyys, kiireettömyys ja kodinomaisuus. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää ja ikäjakauma on 1-5 -vuotiaat.Toivomme sinulta myönteistä ja aktiivista asennetta, innostusta kehittää toimintaa ja omaa osaamista sekä kykyä kohdata lapset aidosti. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain mukaisesti kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, johon sisältyy riittävän laajat lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosat. Palkkaus yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukainen. Yli 3 ...

 • Company Kuusiolinna Terveys Oy in Ähtäri
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kuusiolinna Terveys Oy hakee 16-21 vuotiaita kesätyöntekijöitä kesälle 2020. Kesätyöjakso on kuukauden mittainen. Kesätyöpaikkoja on sekä ikäihmisten että kehitysvammaisten palveluissa Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä.Työt ovat avustavia tehtäviä, joten sosiaali- ja terveysalan koulutusta ei edellytetä. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen alla erikseen mainittavilla tiedoilla. Hakuaika päättyy 31.3.2020. Työt sijoittuvat kesä-elokuulle, koulun loma-ajoille.Kesätöitä haetaan sähköpostitse seuraavien ohjeiden mukaisesti:Sähköpostin otsikko: Kesätyö 2020 1.Kerro itsestäsi2. Onko sinulla aiempaa työkokemusta3. Mille ajalle ja paikkakunnalle toivoisit kesätöitä? Onko jollakin ajalla esteitä?4. Omat yhteystietosi5. Lähetä sähköposti osoitteeseen Lisätietoja paikoista a...

 • Company Savonlinnan kaupunki in Savonlinna
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatuksessa ilmoitetaan haettavaksi määräaikaista täyttöä varten varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus ajalle 1.6.-8.9.2020Asemantien päiväkoti, os. Asemantie 16, 57100 Savonlinna- varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä- vuorotteluvapaan sijaisuusArvostamme kiinnostusta pedagogiikan kehittämiseen yhdessä työtiimin ja työyhteisön kanssa sekä hyviä vuorovaikutus- ja läsnäolon taitoja.Lisätietoja antaa päiväkodinjohtaja Teija Luukkainen p. 044 417 4491 Kelpoisuusedot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun sekä vuorotteluvapaalain 1305/2002 pykälän 9 mukaan.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote. Tehtävässä noudatetaan yhden (1) kuukauden koea...

 • Company Pattes Bostäder-Asunnot Ab Oy in Äijälä
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  VårdbiträdeVi söker dig utåtriktade, sammarbetsvilliga vårdintresserade, som vill komma och arbeta med oss i vårt glada gäng. Vi använder oss av båda inhemska språken så det är ett plus om du behärskar båda.Du jobbar alltid tillsammans med en hälso- och sjukvårdsutbildad person.Ta gärna kontakt så berättar vi mera.Ulrika Stortgård-Taipale 044 176 7800 Jonna Moberg 044 974 9655...

 • Company Hoitokotipalvelu Oma Tupa Oy in Ahmovaara
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Etsimme vanhustyöhön soveltuvaa henkilöä pieneen yksityiseen hoitokotiin.Myös oppisopimus mahdollinen, jos olet kiinnostunut kouluttautumaan lähihoitajaksi.Riikka Penttinen (Puiston Tupa), Puh: 0405612823, ...

 • Company Plaudite Oy in Kouvola
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme asiakasyrityksellemme hoitoapulaisia sekä lastenhoitajia keikkatyöhön.Viihdyt lasten kanssa, et pelkää kuraisiakaan kelejä ja olet luotettava aikuinen jonka seurassa lapsilla on hyvä olla? Kokemus päiväkodissa työskentelystä katsotaan eduksi mutta ei ole välttämätöntä.Jätä meille hakemus osoitteessa vmp.fi ja me otamme sinuun yhteyttä! Mukaan liitetty CV helpottaa hakemuksen käsittelyä sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia. Jätä hakemus jo tänään, me haluamme pian tavata sinut!Eezy Oyj on Suomen monipuolisin henkilöstöpalveluja tarjoava yritys, joka tuntee työelämän Hangosta Utsjoelle ja työllistäänoin 30 000 ihmistä. Vuonna 2018 yhteenlaskettu liikevaihtomme oli noin 300 miljoonaa euroa, ja kasvumme jatkuu. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja Suomessa vuoteen 2022 mennessä....

 • Company Porin kaupunki. in Pori
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Porin lastenkulttuurikeskus hakee reipasta lukiolaista kesätyöntekijää. Työhön kuuluu lapsille ja nuorille suunnattujen työpajojen sekä tapahtumien valmistelua ja avustamista. Työntekijältä toivotaan kiinnostuneisuutta taiteelliseen työskentelyyn lasten ja nuorten parissa. Työn kesto 1 kk välillä 4.5.-3.7.2020, aloitus sopimuksen mukaan.Työaika 36,75 h / vko, kokoaikainen. Työhön voi kuulua myös viikonlopputyötä. Kelpoisuusvaatimuksena on lukio-opiskelija.Täytä sähköinen hakemus huolellisesti, siitä tehdään yhteenveto valintatilannetta varten.Aloita kohdasta "hae työpaikkaa" ja rekisteröidy sähköiseen hakemukseen jonka jälkeen pääset kirjautumaan ohjelmaan ja täyttämään hakemuksesi.Mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa ota mukaan alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi. Sähköiseen hakuun...

 • Company Setlementti Tampere ry in Tampere
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tule meille töihin kansalaistoiminnan järjestöavustajaksi!Setlementti Tampere ry etsii järjestöavustajaa 16.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen STEA:n paikka auki avustusohjelman rahoituksella. Paikka auki avustusohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma, jonka päämääränä on nuorten ja osatyökykyisten työllistäminen. Avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilölle vuoden työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä ja täten edistää heidän työelämävalmiuksiaan sekä jatkopolkumahdollisuuksiaan.Setlementti Tampere ry on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton seutukunnallisesti merkittävä hyvinvointipalveluiden toimija, asiantuntija ja vaikuttaja. Tavoitteenamme on edistää ihmi...

 • Company Touhula Varhaiskasvatus Oy in Hietanen
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Touhula huolehtii yli kymmenen tuhannen lapsen varhaiskasvatuksesta Suomessa. Meillä on eri puolilla Suomea jo noin 180 päiväkotia ja kasvumme jatkuu. Toimintamme kulmakiviä ovat perhekeskeisyys sekä kannustava, avoin ja kehittävä toimintakulttuuri. Olemme Touhulassa luomassa onnellista lapsuutta tukemalla lapsen oppimista, kasvua ja hyvinvointia.Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa Touhula Freesiaan Kangasalle.Touhula Freesia sijaitsee Kangasalan kaupungin sydämessä, torin laidalla. Pienessä idyllisessä päiväkodissa on 32 lapsipaikkaa ja teemanamme on taide ja kulttuuri. Olemme avanneet ovemme tammikuussa 2019, joten tilat ovat lähes uudet. Päiväkotimme sijainti on keskeinen ja läheltä löytyy niin kulttuuri- kuin liikuntapaikkojakin, joihin retkeilemme säännöllisesti lasten kanssa. Va...

 • Company Jomala kommun in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Barnomsorgen söker:1. En barnskötare (heltid) med trolig inledande placering vid daghemmet Vikingen från och med 16.3.2020 och tillsvidare.2. En assistent (heltid) för tiden 16.3-30.06.2020 med placering vid daghemmet Vikingen.Kompetenskrav enligt ÅFS 2011:90. Före tillträde ska de som antas uppvisa straffregisterutdrag. Prövotid kan tillämpas.Tf. föreståndare Eva Fogner, 0457 344 2177Barnomsorgschef Michaela Tuominen-Gällros, 018-329 137...

 • Company Folkhälsan Välfärd Ab in Åbo
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Barnskötare inom småbarnspedagogik till daghemmet SolstrålenVi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik,Arbetet börjar enligt överenskommelse och är en tillsvidare anställning.Daghemmet Solstrålen är litet svenskt daghem med ca 30 barn i centrum av Lundo, med natur och parker på gångavstånd och endast 15 minuter med buss från Åbo. Vi är ett diplomerat hälsofrämjande daghem. Vi fokuserar på barncentrerad dagisstart och språkutveckling, jämställt daghem och sedan hösten 2016 har vi deltagit i nationella projektet "Glädje i rörelse" och tagit motion och avslappning som vårt tema. Här kan du läsa mera om vårt daghem: Har du behörighet att arbeta som barnskötare inom småbarnspedagogik så finns här ett jobb som väntar på kanske just dig?Vi erbjuder dig:- en härlig arbetsgemenskap- möjlighet ...

 • Company Touhula Varhaiskasvatus Oy in Ahmas
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Touhula huolehtii yli kymmenen tuhannen lapsen varhaiskasvatuksesta Suomessa. Meillä on eri puolilla Suomea jo noin 180 päiväkotia ja kasvumme jatkuu. Toimintamme kulmakiviä ovat perhekeskeisyys sekä kannustava, avoin ja kehittävä toimintakulttuuri. Olemme Touhulassa luomassa onnellista lapsuutta tukemalla lapsen oppimista, kasvua ja hyvinvointia. Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa Touhula Murtoon Tyrnävälle.Touhula Murto on kolme ryhmäinen lämminhenkinen liikuntapäiväkoti Tyrnävän Murrossa noin kymmenen kilometrin päässä Kempeleestä. Päiväkotimme sijaitsee metsän keskellä. Hyödynnämme metsää oppimisympäristönä retkeillessämme ja tutkiessamme luontoa. Tuemme lapsen luonto- ja ympäristötietoisuuden kehittymistä myös koko päiväkodin yhteisen Metsämörri toiminnan kautta. Liikunta on osa...

 • Company Oulun kaupunki in Ahmas
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haettavana on omassa kodissa hoitavan PERHEPÄIVÄHOITAJAN määräaikainen tehtävä ajalle 1.4.2020 - 30.6.2020. Kelpoisuusehtona on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus. Lisäksi edellytetään joustavuutta ja yhteistyökykyä.Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa . Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1758/2019. Hakemus on toimitettava 2...

 • Company Merijärven kunta in Merijärvi
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  MERIJÄRVEN KUNNAN sivistystoimessa on haettavana 3 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaa toimea 1.8.2020 alkaen.Merijärvi on 1100 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Kuntaan rakennetaan parhaillaan uutta päiväkotia koulukeskuksen alueelle. Päiväkotiin tulee 2 päiväkotiryhmää ja esiopetustilat (esiopetus koulun alaisuudessa) sekä oppilashuollon tiloja. Rakennus valmistuu kesällä 2020 ja otetaan käyttöön 1.8.2020.Varhaiskasvatuksen lastenhoitajalta toivomme herkkyyttä kohdata lämpimästi ja ammatillisesti eri ikäiset lapset ja heidän perheensä. Arvostamme vastuullisuutta, erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, myönteistä työotetta sekä kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Päiväkodin toiminnassa tulemme painottamaan lapsen luontaista tarvetta liikku...

 • Company Taivalkosken kunta in Taivalkoski
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme hoiva-avustajia määräaikaisiin työtehtäviin Taivalkosken kotihoitoon ja asumispalveluihin. Työssä edellytämme aitoa kiinnostusta työskentelystä ikäihmisten parissa sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. Lisätietoja: vs. hoitotyön johtaja Tarja Huhtela, 040 5925751, Vs. hoitotyön johtaja Tarja Huhtela, 040 5925751, ...

 • Company Oulun kaupunki in Ahmas
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haettavana on VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN määräaikainen tehtävä Välikylän päiväkodissa 31.5.2020 saakka.Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon edellytetään lasten ja nuorten suuntautumisopinnot. Lisäksi edellytetään kokemusta ja osaamista tukea tarvitsevista lapsista.Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirj...

 • Company Oulun kaupunki in Ahmas
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haettavana on VARHAISERITYISAVUSTAJAN määräaikainen tehtävä Kuivasjärven päiväkodissa ajalle 23.3. - 31.5.2020. Tehtävänä on tukea tarvitsevan lapsen avustaminen päivittäisissä toiminnoissa.Varhaiserityisavustajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon edellytetään lasten ja nuorten suuntautumisopinnot. Eduksi luetaan perehtyneisyys tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen, hoitoon ja kasvatukseen.Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemust...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus hakee lastenhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.3. - 31.7.2020.Lastenhoitajana toimit Mäyränkorpi-Niskalan päiväkodeissa yksikkökohtaisena varahenkilönä.Kelpoisuusvaatimuksena on ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto. Lähihoitajalta edellytetään lasten- ja nuorten koulutusohjelman suorittamista. Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/02 mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella .Marianne Vilen-Virtanen, Varhaiskasvatusyksikön johtaja, Varhaiskasvatus puh. 020 615 7150, marianne.vilen...

 • Company Touhula Varhaiskasvatus Oy in Nokia
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Touhula huolehtii yli kymmenen tuhannen lapsen varhaiskasvatuksesta Suomessa. Meillä on eri puolilla Suomea jo noin 180 päiväkotia ja kasvumme jatkuu. Toimintamme kulmakiviä ovat perhekeskeisyys sekä kannustava, avoin ja kehittävä toimintakulttuuri. Olemme Touhulassa luomassa onnellista lapsuutta tukemalla lapsen oppimista, kasvua ja hyvinvointia. Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa Touhula Nokiaan.Touhula Nokia on neliryhmäinen liikuntapäiväkoti Nokialla. Päiväkoti sijaitsee ihanien metsäretkimaastojen ja useiden puistojen läheisyydessä. Meidän päiväkotimme painotus on liikunta ja se näkyy vahvasti toiminnassamme. Liikuntateemat sekä ohjatut liikuntaleikit ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Liikunnan lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, musikaalisuutta sekä iloista työote...

 • Company Joensuun kaupunki in Joensuu
  13.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Joensuun kaupungille Linnunlahden päiväkotiin haetaan päivähoitajan sijaista ajalle 17.2.-29.5.2020.Hakijalta edellytetään päivähoitajan asetuksen mukaista pätevyyttä (lähihoitaja/Lapset ja nuoret, lastenhoitaja, päivähoitaja) ja vankkaa varhaiskasvatussuunnitelman tuntemusta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Arvostamme erityisesti läsnäoloa, lämmintä syliä sekä lapsia huomioivaa työotetta sekä sitoutumista työhön työsopimuksen ajaksi, luonto- ja ympäristöpedagogiikkaan sekä liikuntaan (mm.uinti, luistelu, hiihto) osallistumista.Tee lyhyt ja omannäköisesi hakemus sähköpostitse to 13.2.2020 mennessä. Mikäli olet hakenut 6kk sisällä paikkaa Linnunlahden päiväkodista, huomioidaan myös entiset hakemukset mikäli olet vielä käytettävissä.EI SÄHKÖISTÄ HAKUA!Tiina Tiilikainen ...

 • Company Joensuun kaupunki in Joensuu
  13.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Joensuun kaupungille Linnunlahden päiväkotiin haetaan päivähoitajan sijaista ajalle 9.3.-29.5.2020.Hakijalta edellytetään päivähoitajan asetuksen mukaista pätevyyttä (lähihoitaja/Lapset ja nuoret, lastenhoitaja, päivähoitaja) ja vankkaa varhaiskasvatussuunnitelman tuntemusta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Arvostamme erityisesti läsnäoloa, lämmintä syliä sekä lapsia huomioivaa työotetta sekä sitoutumista työhön työsopimuksen ajaksi, luonto- ja ympäristöpedagogiikkaan sekä liikuntaan (mm. uinti, luistelu, hiihto) osallistumista.Tee lyhyt ja omannäköisesi hakemus sähköpostitse to 13.2.2020 mennessä. Mikäli olet hakenut 6kk sisällä paikkaa Linnunlahden päiväkodista, huomioidaan myös entiset hakemukset mikäli olet vielä käytettävissä.EI SÄHKÖISTÄ HAKUA!Tiina Tiilikainen ...

 • Company Anonymous in Other
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Etsitään kahdelle vanhukselle hoitajia kotiin. Työ on ympärivuorokautista, esim viikko töitä, viikko vapaata. Työhön kuuluu kotitöitä, lääkkeiden anto ja valvonta, koska ovat jnkv muistisairaita. Oma huone.Mia Huotari, 050 3263623, ...

 • Company Anonymous in Other
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Aamuisin eskarilaisen ja koululaisten avustamista. Päivällä 2 lapsen(10kk ja 2,5v) hoitoa+ kodinhoitoa,ulkoilua. Iltaisin välipalat, koululaisten läksyissä avustamista, ruoanlaitto/lämmitys, ulkoilua, iltapala.Yhteydenotot puhelimitse 0440604741...

 • Company Norlandia Päiväkodit Oy in Hamina
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Norlandia Päiväkodit on valtakunnallinen varhaiskasvatukseen erikoistunut yritys ja osa kansainvälistä Norlandia preschools perhettä. Olemme tarjonneet laadukasta varhaiskasvatusta jo neljännesvuosisadan. Toteutamme VASU-perusteista varhaiskasvatusta lasta ja perhettä yksilöllisesti huomioiden pedagogisesti ja laadukkaasti. Norlandia Päiväkodeissa työtyytyväisyys on korkealla tasolla. Meillä pääset hyödyntämään ammattitaitoasi omien vahvuuksiesi mukaan ja osallistumaan erilaisiin kehittämisprojekteihin yrityksen sisällä. Olemme mukana myös Great Place To Work -kisassa kisaamassa parhaasta työpaikasta! Syksyllä 2017 tehdyssä kyselyssä 82% työntekijöistä oli sitä mieltä, että Norlandia päiväkodit on "todella hyvä työpaikka".Haemme iloiseen joukkoomme LASTENHOITAJAA uuteen elokuussa 2019 ava...

 • Company Kauhavan kaupunki in Ähtäri
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Meillä on tarjolla eripituisia sijaisuuksia päiväkodeissa lastentarhanopettajille ja lastenhoitajille. Sijaisilta toivomme lastentarhanopettajan tai lastenhoitajan kelpoisuutta. Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon sijaisuuksia täytettäessä. Sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää ja soveltuvuutta alalle. Eduksi luetaan aikaisempi työkokemus lasten parissa sekä alalle soveltuva muu koulutus. Ilmoittaudu sijaiseksi täyttämällä hakemus. Jos et ole aikaisemmin kirjautunut kuntarekryyn, ohjelma pyytää sinua ensin rekisteröitymään. Sen jälkeen pääset kirjautumaan ja täyttämään hakemuksen. Hakemusta tulee päivittää, mikäli tiedoissasi tulee muutoksia. Työnhakijaan ollaan myöhemmin yhteydessä haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistetaan työ- ja tutkinto...

 • Company Mikkelin kaupunki in Mikkeli
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa tarvitaan luotettavia sijaisia päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin, joissa työskentelee noin 400 kasvatusalan ammattilaista. Varhaiskasvatuksen opettajan, lastenhoitajan, perhepäivähoitajan ja avustajan sijaisuudet voivat olla pituudeltaan yhdestä päivästä aina pidempiin määräaikaisiin tehtäviin.Voit olla joko opiskelija tai jo alalle valmistunut ammattilainen.Sovi hakemuksen jätettyäsi haastatteluajasta palvelupäällikkö Leila Korhosen kanssa puhelimitse 040 741 7053. Haastattelussa tulee esittää alkuperäiset työ- ja tutkintodistukset sekä henkilöllisyystodistus.Hakemukseen toivomme liitettävän pdf-muodossa kopiot tehtävän kannalta keskeisistä tutkintotodistuksista. Mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla, on hakemukseen liitettävä tutkintotodi...

 • Company Kustavin kunta in Other
  12.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Kustavin kunnan varhaiskasvatuksessa on auki varhaiskasvatuksen ryhmäavustajan määräaikainen toimi. Toimen työpiste on Kustavin Suotorpan päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajan työ painottuu lapsiryhmissä tehtävään työhön. Varhaiskasvatuksen avustajana työskentelet tiiviissä yhteistyössä päiväkodin muun henkilöstön kanssa. Luemme eduksi aikaisemman kokemuksen alalta sekä myönteisen asenteen. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen pätevyys, lähihoitaja. Huomioimme myös alan opiskelijat. Tehtävä on määräaikainen 6 kuukautta, mutta tarve voi jatkua myös tätä pidemmälle ajalle. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Ennen hyväksyntää hakijan tulee esittää hyväksyt...

 • Company Esperi Care Oy in Äänekoivisto
  12.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Omaatko erinomaiset yhteistyötaidot? Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ihmisten hyvinvoinnin parissa? Onko hoivatyö kutsumuksesi? Loistavaa - voit olla etsimämme vahvistus ammattitaitoiseen tiimiimme!Haemme Hoivakoti Soivakkaan hoiva-avustajaa vakituiseen osa-aikaiseen (vähintään 70%) työsuhteeseen äitiysloman sijaiseksi osaksi lämminhenkistä työyhteisöä. Hoivakoti Soivakka on 45 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikkö Toivakassa, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille sekä muistisairaille. Vakituisen asumisen ohella palveluvalikoimaan kuuluu myös lyhytaikainen asumispalvelu, esimerkiksi sairaalasta kuntoutumisen ajaksi. Soivakan tavoitteena on tarjota laadukasta ja yksilöllistä hoivaa turvallisessa ja elämäntäyteisessä kodissa, jossa jokainen on yhtä a...

 • Company Pilke Päiväkodit Oy in Kuusisto
  12.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Pilke päiväkotien tärkein tavoite on tarjota lapselle hyvä päivä - joka päivä. Lapsen hyvä päivä ei synny ihan itsestään. Sen tekevät varhaiskasvatuksen ammattilaiset positiivisella ja pitkäjänteisellä työllään. Liity nyt hyvän päivän tekijöiden joukkoon ja hae varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi Pilke Kangasalan Enkkuun!Pilke päiväkodit on varhaiskasvatuspalveluja ja perusopetuksen iltapäivätoimintaa valtakunnallisesti tarjoava kotimainen työnantaja, jolle on myönnetty ISO 9001-laatusertifikaatti sekä Avainlippu-tunnus. Arvomme ovat turvallisuus, suvaitsevaisuus, osallisuus, myönteisyys ja innovatiivisuus.Etsimme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sijaisuuteen kevätkaudelle 2020 Pilke Kangasalan Enkkuun Pikonlinnaan. Päiväkodissa on 42 paikkaa.Toivomme sinulta vahvaa pedagogista työotetta,...

 • Company Touhula Varhaiskasvatus Oy in Kangasala
  12.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Touhula Varhaiskasvatus huolehtii yli kymmenen tuhannen lapsen varhaiskasvatuksesta Suomessa. Meillä on eri puolilla Suomea jo noin 180 päiväkotia ja kasvumme jatkuu. Toimintamme kulmakiviä ovat perhekeskeisyys sekä kannustava, avoin ja kehittävä toimintakulttuuri. Olemme Touhulassa luomassa onnellista lapsuutta tukemalla lapsen oppimista, kasvua ja hyvinvointia.Etsimme kiertävää kasvattajaa varmistamaan päiväkotiemme arjen sujuvuutta Kangasalan Touhula-päiväkoteihin.Haluamme tarjota päiväkotiemme lapsille pysyviä aikuiskontakteja, myös yllättävissä tilanteissa. Haemme Kangasalan alueelle luotettavaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, joka sijaistaa päiväkodin henkilökuntaa poissaolotilanteissa. Toimit kolmen päiväkodin kiertävänä kasvattajana ja työssäsi sinulla on loistava mahdollisuus o...

 • Company Hatva Laura ja Leo in Äijälä
  12.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Etsimme luotettavaa ja lapsirakasta lastenhoitajaa kolmelle lapsellemme (4,5 vuotta, 3 vuotta ja 1,5 vuotta).Toivomme, että sinulla on kokemusta lasten kanssa toimimisesta tai työskentelemisestä. Leikit, ulkoilet ja luet lapsille mielelläsi. Huolehdit sujuvasti arjen rutiineista. Kohtaat lapset ystävällisesti ja luontevasti.Työpaikka voidaan täyttää heti sopivan työntekijän löydyttyä.Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen.Laura Hatva: Hatva: 0414490928...

 • Company Verkanappulat Oy in Åbo
  12.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vi söker till vårt daghem barnskötare.Verkanappulat erbjuder dig ett mångsidigt och intressant arbete inom småbarnspedagogiken och ett motiverat arbetsteam. Knateskärs daghem är beläget i Åbo. I vår verkasmhet värdesätter vi småbarnspedagogik där barnet ses som en enskild individ och där barnets enskilda behov beaktas. I verksamheten tar vi i beaktande barnets förväntningar, intresseområden och lyfter fram upplevelser,glädje och lek. Som arbetsmetoder använder vi oss av smågruppsverksamhet och projektarbete.Personen som blir vald bör innan mottagandet av arbetet uppvisa straffregisterutdrag i enlighet med straffregister lagen inom småbarnspedagogiken (straffregister lagen 6§:tte 2 moment)Tiia Ihalainen tel: 050467791 ...

 • Company Medipower Oy in Ahmas
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Etsimme Päiväkotiapulaisia asiakkaallemme yksityiseen päiväkotiketjuun Ouluun. Työ on keikkatyötä, eli töitä tarjolla tarpeen mukaan arkisin klo 7-17 välillä. Töitä pääsääntöisesti tarjolla Oulussa sekä lähiseuduilla. Työnkuvaus:Päiväkotiapulainen työskentelee päiväkodissa vastaten päiväkodin puhtaudesta ja siisteydestä siivousohjelman / -suunnitelman mukaisesti. Lisäksi hän vastaa ruoka- sekä pyykkihuollon erilaisista tehtävistä. Päiväkotiapulainen toimii edellä mainittujen tehtävien salliessa myös muissa avustavissa tehtävissä, mm. lasten pukemisen apuna. Päiväkotiapulainen ei ole kasvatusvastuullinen henkilö.Hakijalta edellytämme:Toivomme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Etsimämme henkilöt ovat iloisia ja ulospäinsuuntautuneita työntekijöitä, j...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care workers Edit filters