Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

32 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri in Turku
  15.11.2019

  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana kaksi sisätautien erikoistuvan lääkärin koulutusvirkaa Turun yliopistollisen keskussairaalan Medisiinisellä toimialueella. Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virat täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoisalalla, käytännössä virat täytetään tarvittavan yliopistosairaalapalvelun pituiseksi ajaksi. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetusta ja puuttuvasta erikoistumispalvelusta yleis- ja erikoiskoulutus sekä yliopistoklinikkapalvelut eriteltyinä.1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan te...

 • Company Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Äänekoivisto
  15.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Seututerveyskeskus on Keski-Suomen kahdeksan kunnan ketterä perusterveydenhuollon toimija. Tule kehittyvän seututerveyskeskuksen osaajaksi! Vahvistamme nyt lääkäriresurssia terveysasemillamme.HaemmeVASTAANOTTOLÄÄKÄREITÄ (3) Toivakan, Keuruun ja Joutsan terveysasemien vastaanottoonToivakassa on 2 lääkärin virkaa ja Joutsassa 4 virkaa vastaanotolla ja 1 vuodeosastolla. Keuruulla vapautui vastaanottolääkärin virka yhden lääkärimme siirtyessä apulaisylilääkärin tehtäviin Keuruun terveysasemalla. Keuruulla on apulaisylilääkärin virka ja 7 lääkärin virkaa vastaanotolla sekä osastolla 2. sekäVUODEOSASTOLÄÄKÄRIÄ Laukaan sairaalan osastolleLaukaan terveysaseman sairaalan osasto on 22-paikkainen akuuttihoitoon keskittyvä yksikkö, jossa hoitoajat ovat alle 4 vuorokautta. Vuodeosaston lääkäri konsulto...

 • Company Jyväskylän kaupunki in Äänekoivisto
  15.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Oletko kiinnostunut mielenkiintoisesta ja vaihtelevasta työstä lasten ja perheiden parissa mukavassa työyhteisössä?Haemme Jyväskylän kaupungin perheneuvolaan LÄÄKÄRIÄtoistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Perheneuvolan lääkärin perustehtävänä on asiantuntija-avun antaminen kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävä sosiaalinen, psykologinen ja lääketieteellinen tutkimus ja hoito. Perheneuvolan lääkäri toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa hoitotiimeissä. Tehtävään sisältyy myös yhteistyö ja asiantuntija-avun antaminen muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville sekä lasten neuropsykiatrisen tuen kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Jyväskylän perheneuvolan väestöpohja on noin 190 000 asukasta. Perheneuvolassa toimii neljä hoitotiim...

 • Company Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Alvettula
  14.11.2019

  Haemme sairaalayleislääkäriä uuteen virkaan Kanta-Hämeen keskussairaalan.Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on pilotoitu tämän vuoden aikana sairaalayleislääkärin toimintaa. Toiminta on ollut menestyksekästä ja toiminta vakiinnutetaan. Työskentelet pääosin kirurgian osastolla ja esimiehenäsi toimii operatiivisen tulosalueen tulosalueylilääkäri. Työnkuvaan sisältyy osastopotilaan diagnostiikan, tilan seurannan, lääkityksen ja perussairauksien kokonaisvaltainen hoito sekä jatkohoidon ja kotiutuksen koordinointi yhdessä kotiutushoitajan kanssa. Toimit yhteistyössä (ns. comanagement) kirurgian erikoisalan lääkäreiden, osastonhoitajien ja osastotoimintojen ylihoitajan kanssa. Työhösi sisältyy kliinisen työskentelyn ohella opetus- ja ohjaustoimintaa. Sairaalaan tullaan perustamaan myös yleislääk...

 • Company Ylöjärven kaupunki in Lahti
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Ylöjärven kaupungin perusturvaosastolla on haettavana omalääkärin virka aluevastaanotolla.Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri. Yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyys katsotaan eduksi. Toimenkuvassa huomioidaan virkaan valitun toiveet poliklinikkatyön osalta. Arvostamme perusterveydenhuollon kokemusta, yhteistyökykyä sekä kehittämismyönteisyyttä. Lääkärin työtä tukevat monipuoliset tutkimus- ja konsultaatiomahdollisuudet sekä osaava henkilökunta. Kollegajoukko on nuorta ja yhteishenki hyvä. Olemme koulutus- ja ohjausmyönteisiä. Aluevastaanotolla toimimme omahoitaja-omalääkäri -mallilla ja väestövastuussa. Viikonloppupäivystys on ulkoistettu. Haettavana olevan viran palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n ja Lääkärisopimuksen mukaan. Oman palkkatoiveen voi esittää....

 • Company Huittisten kaupunki in Huittinen
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Huittisten kaupungin terveyskeskuksessa on haettavanaTERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAPätevyysvaatimuksena lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Eduksi katsotaan yleislääketieteen erikoislääkärin tai geriatrin tutkinto. Palkkaus määräytyy Lääkärisopimuksen mukaisesti. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan ja Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen soveltuvuus. Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Terveyskeskuksessamme on yhteensä kahdeksan lääkärin virkaa, jolla palvelemme n 10500 huittislaista. Terveyskeskuksessamme asiakkaita hoidetaan moniammatillisissa tiimeissä, mikä mahdollistaa oikea-aikaisen hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden. Mukavaan lääkärikuntaamme kuuluu yleislääketieteen erikoislääkäreitä, s...

 • Company Kuopion kaupunki työnantajapalvelu in Kuopio
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Kuopion kaupungin Terveydenhuollon palvelualueella on haettavana terveyskeskuslääkärin viransijaisuus ajalle 1.2. - 31.10.2020. Viransijaisuuden sijoituspaikka on Karttulan terveysasema.Tehtävän kuvaus:Karttulan terveysasemalla terveyskeskuslääkärin tehtävät. Työhön kuuluu perinteinen vastaanottotyö, päivystystä, kotisairaanhoitoa ja lastenneuvolaa.Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu yleislääkäri ja hyvä suomen kielen taito. Perehtyneisyys yleislääkärin työhön ja hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot luetaan hakijan eduksi.Tehtävässä edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.Työaika on 38,25 t/vko ja viran täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.Palkkaus: Peruspalkka 3574,16 €/kk (laillistettu lääkäri), 3731,85 €/kk (laillistettu lääkä...

 • Company Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri in Turku
  12.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana urologiaan erikoistuvan lääkärin virka Turun yliopistollisen keskussairaalan Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan toimialueella.Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virat täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoisalalla, käytännössä virat täytetään tarvittavan yliopistosairaalapalvelun pituiseksi ajaksi. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetusta ja puuttuvasta erikoistumispalvelusta yleis- ja erikoiskoulutus sekä yliopistoklinikkapalvelut eriteltyinä.1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ ...

 • Company Porin kaupunki. in Pori
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  TARVITSEMME TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIÄ KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON Jos ammatillinen kiinnostuksesi kohdistuu koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ja haluat työskennellä innovatiivisessa työyhteisössä, erityisesti lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden sekä korkeakouluopiskelijoiden parissa, Tule meille!Edellytämme:- Suomessa laillistetun lääkärin oikeuksia- kykyä hallita kokonaisuuksia ja osallistumista uudistusten läpivientiin- kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten esittelyyn- kunnianhimoa ja halua kehittyä- hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojaTarjoamme: - kokeneet ja ammattitaitoiset työkaverit sekä uudistuvan työyhteisön- mahdollisuuden vaikuttaa työn sisältöön- tilaisuuden tietojen ja menetelmien päivittämiseen- helpon konsultaati...

 • Company Porin kaupunki. in Pori
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  TARVITSEMME TERVEYSKESKUSLÄÄKÄREITÄ Liittyykö ammatillinen kiinnostuksesi laadukkaaseen perusterveydenhuoltoon? Haluatko työskennellä innovatiivisessa ja rennossa työyhteisössä? Oletko kiinnostunut kehittämään monialaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita? Haemme terveyskeskuslääkäreitä Itäiseen, Läntiseen ja Pohjoiseen sotekeskukseen, joiden toiminta perustuu moniammatilliseen työskentelyyn. Teemme kiinteää yhteistyötä Turun yliopiston kanssa ja toimimme opetusterveyskeskuksena.Edellytämme:- Suomessa laillistetun lääkärin oikeuksia- kykyä hallita kokonaisuuksia ja osallistumista uudistusten läpivientiin- kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten esittelyyn- kunnianhimoa ja halua kehittyä- hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojaTarjoamme: - kokeneet ja...

 • Company Kankaanpään Kangaspolku Oy in Kankaanpää
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  ERIKOISTUVA LÄÄKÄRITule erikoistuvaksi lääkäriksi Kuntoutuskeskus Kankaanpäähän 1.3.2020 alkaen!Työnkuvaan kuuluvat kuntoutuslääkärin monipuoliset tehtävät. Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä pääset kuntoutusalan näköalapaikalle tekemään moniammatillista työtä työelämäkuntoutuksen, tuki-ja liikuntaelinkuntoutuksen ja yksilöllisen kuntoutuksen parissa.Kuntoutuslääkärin työssä saat laaja-alaista näkemystä ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnista ja pääset tekemään tiimityötä kuntoutujien parhaaksi. Kuntoutuskeskus Kankaanpää on viihtyisä työpaikka, ja täällä sinua odottavat mukavat kollegat.Palvelu soveltuu työterveyshuoltoon tai fysiatriaan erikoistuvalle tai muuhun erikoistumiseen sisältyvänä palveluna.Erikoistuvan lääkärin määräaikainen koulutusvirka täytetään ajaksi, jonka hakija tarvitsee erik...

 • Company Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä in Alvettula
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  virka Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on seudullinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottava kokonaisuus. Kuntayhtymään kuuluu Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Väestöpohja on n. 34 000 asukasta. Henkilöstöä kuntayhtymässä on n. 1200. Olemme savuton kuntayhtymä. Haemme terveyskeskuslääkäriä kuntayhtymäämme määräaikaiseen viransijaisuuteen. Työ sisältää sekä kiireellistä että kiireetöntä vastaanottotyötä. Työssäsi sinulla on vahva seniorituki ja konsultaatiomahdollisuus. Tarjoamme perusterveydenhuollossa moniammatillisen työyhteisön, jossa hyvä henki. Meillä on yleislääketieteen erikoislääkärin koulutusoikeudet. Toiminnan kehittämiseen ja tutkimustyöhön suhtaudumme positiivisesti. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ...

 • Company Puolustusvoimat in Kouvola
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  TYÖPAIKAN ESITTELYPuolustusvoimat on arvostettu, nykyaikainen valtion työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä 12 000 työntekijälle eri puolilla Suomea. Tutkimusten mukaan henkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä me-henki, ja Puolustusvoimissa kehitetäänkin jatkuvasti kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä henkilöstön osaamista. Puolustusvoimat on savuton työpaikka.Sotilaslääketieteen keskus toimii Puolustusvoimien lääkintähuollon palvelukeskuksena ja asiantuntijana sekä antaa alan koulutusta. Sotilaslääketieteen keskus on osa Puolustusvoimien logistiikkalaitosta. Keskuksen johto ja esikunta sijaitsevat Riihimäellä, minkä lisäksi toimipisteitä on usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Keskuksessa työskentelee yli 380 eri alojen asiantuntijaa.Työpaikan tiedot: So...

 • Company Puolustusvoimat in Kainuu
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  TYÖPAIKAN ESITTELYPuolustusvoimat on arvostettu, nykyaikainen valtion työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä 12 000 työntekijälle eri puolilla Suomea. Tutkimusten mukaan henkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä me-henki, ja Puolustusvoimissa kehitetäänkin jatkuvasti kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä henkilöstön osaamista. Puolustusvoimat on savuton työpaikka.Sotilaslääketieteen keskus toimii Puolustusvoimien lääkintähuollon palvelukeskuksena ja asiantuntijana sekä antaa alan koulutusta. Sotilaslääketieteen keskus on osa Puolustusvoimien logistiikkalaitosta. Keskuksen johto ja esikunta sijaitsevat Riihimäellä, minkä lisäksi toimipisteitä on usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Keskuksessa työskentelee yli 380 eri alojen asiantuntijaa.Työpaikan tiedot: So...

 • Company KYS Kuopion yliopistollinen sairaala in Keitele
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Haemme lääkäriä avoimeen virkaan kunnanlääkäriksi!Kysterin Nilakan palveluyksikössä (Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto) vapautui terveyskeskuslääkärin virka.Haemme siihen nyt osaavaa ja innostunutta kollegaa, joka haluaa hoitaa potilaita kokonaisvaltaisesti ja potilaslähtöisesti, nk. entisen kunnanlääkärin ottein. Toivoisimme sinun aloittavan työssäsi 1.4.2020.Kaikki neljä terveysasemaamme ovat pieniä, mutta virkeästi toimivia ja työilmapiiriltään hyviä työpaikkoja. Pielavedellä on neljä lääkäriä poliklinikalla ja yksi akuuttiosastolla. Keiteleellä on kaksi lääkäriä poliklinikalla ja yksi osastolla. Tämä osasto on jatkossa tarkoitus kehittää Nilakan alueen akuuttia kuntoutusta tarjoavaksi, geriatrisen arvioinnin ja hoidon osastoksi sekä kotisairaalaosastoksi. Tervossa ja Vesannolla on mol...

 • Company Puolustusvoimat in Helsinki
  08.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  TYÖPAIKAN ESITTELYPuolustusvoimat on arvostettu, nykyaikainen valtion työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä 12 000 työntekijälle eri puolilla Suomea. Tutkimusten mukaan henkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä me-henki, ja Puolustusvoimissa kehitetäänkin jatkuvasti kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä henkilöstön osaamista. Puolustusvoimat on savuton työpaikka.Sotilaslääketieteen keskus toimii Puolustusvoimien lääkintähuollon palvelukeskuksena ja asiantuntijana sekä antaa alan koulutusta. Sotilaslääketieteen keskus on osa Puolustusvoimien logistiikkalaitosta. Keskuksen johto ja esikunta sijaitsevat Riihimäellä, minkä lisäksi toimipisteitä on usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Keskuksessa työskentelee yli 380 eri alojen asiantuntijaa.Työpaikan tiedot: So...

 • Company Puolustusvoimat in Niinisalo
  07.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  TYÖPAIKAN ESITTELYPuolustusvoimat on arvostettu, nykyaikainen valtion työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä 12 000 työntekijälle eri puolilla Suomea. Tutkimusten mukaan henkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä me-henki, ja Puolustusvoimissa kehitetäänkin jatkuvasti kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä henkilöstön osaamista. Puolustusvoimat on savuton työpaikka.Sotilaslääketieteen keskus toimii Puolustusvoimien lääkintähuollon palvelukeskuksena ja asiantuntijana sekä antaa alan koulutusta. Sotilaslääketieteen keskus on osa Puolustusvoimien logistiikkalaitosta. Keskuksen johto ja esikunta sijaitsevat Riihimäellä, minkä lisäksi toimipisteitä on usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Keskuksessa työskentelee yli 380 eri alojen asiantuntijaa.Työpaikan tiedot: So...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Kotka
  07.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  VASTAAVA LÄÄKÄRI, tule Porvoon yksikköömme osaksi mukavaa kollegaverkostoamme. Porvoon yksikkömme sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. Porvoossa pääset nauttimaan pienen yksikön tuomasta ilmapiiristä ja mukavasta työyhteisöstä. Meiltä löytyvät myös kuvantamisen palvelut. Fysioterapia ja suunterveydenpalvelut sijaitsevat Porvoossa eri toimipisteessä.HYVIÄ SYITÄ TULLA TERVEYSTALOONTehtävässä vastaat potilasturvallisuuden johtamisesta ja yksikön toiminnan kehittämisestä yhdessä muiden vastuuhenkilöiden kanssa. Osallistut yksikön johtoryhmään ja laatujohtoryhmään.Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtävän, jota voidaan myös muokata kiinnostuksesi mukaan. Työskentelysi apuna sinulla on nimetty lääkäriasiakkuusvastaava, joka huolehtii perehdytyksestä ja tuesta eri tilanteissa. Tämän lisäksi tukena...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Kotka
  07.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  HaemmeTYÖTERVEYSLÄÄKÄRIÄ, YLEISLÄÄKÄRIÄ SEKÄ ERIKOISLÄÄKÄREITÄ Kotkan, Kouvolan sekä Porvoon yksiköihimme.HYVIÄ SYITÄ TULLA TERVEYSTALOONTule osaksi osaavaa joukkoamme joko vakituiseen työsuhteeseen tai ammatinharjoittajaksi. Työterveyslääkärinä pääset huolehtimaan kanssamme asiakasorganisaatioidemme työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Työaika ja palkkaus, tai ammatinharjoittajien osalta yhteistyön yleiset ehdot, järjestyvät joustavasti ja kannustavasti sopimuksen mukaan. Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän ja ammatillisia kehittymismahdollisuuksia. Halutessasi voit perinteisen lähivastaanoton lisäksi toimia myös chat- ja/tai etävastaanottolääkärinä. Työskentelysi apuna sinulla on nimetty lääkäriasiakkuusvastaava, joka huolehtii perehdytyksestä ja tuesta eri tilanteissa....

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Other
  07.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Meillä on tosi hyviä lääkäreitä. Etsinkin heidän kollegoikseen nyt lisää tosi hyviä YLEISLÄÄKÄREITÄ Vantaan (Flamingo, Vantaanportti, Tikkurila Vernissakatu ja Korso) yksiköihimmeTarjoan sinulle jo olemassa olevan, aktiivisen asiakaskannan ja töitä joustavasti sopimuksen mukaan. Terveystalossa sinulla on laaja kollegaverkosto sekä aikaansaavat ja kivat työyhteisöt. Meillä voit työskennellä joko työsuhteessa tai ammatinharjoittajana. Työaika ja palkkaus, tai ammatinharjoittajien osalta yhteistyön yleiset ehdot, järjestyvät joustavasti ja kannustavasti sopimuksen mukaan.Toimimme myös erikoislääkärikouluttajina, joten meillä onnistuu myös erikoistuminen työterveyshuoltoon.Kun kiinnostuit, ota luottamuksellisesti yhteyttä minuun tai laita viestiä . Voit myös täyttää sähköisen hakemuslomakkeen....

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tule mukaan lääkäriksi Suomen edistyksellisimpään terveys- ja hyvinvointikeskukseen Kalasataman terveysasemalle. Haluamme ja osaamme uudistua ja sitä toivomme sinultakin. Haemme kahta terveyskeskuslääkäriä vakinaisiin virkoihin alkaen sopimuksen mukaan. Työsi on monipuolista avosairaanhoidon yleislääkärin vastaanottotyötä uudessa toimintamallissa tiimityönä.Tiimeissä on lääkäreitä ja hoitajia, fysioterapeutteja sekä mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajia. Moniammatillista työtämme tukevat terveys- ja hyvinvointikeskuksen muut toimijat: toimintaterapia, psykiatria ja päihdetyö, suun terveys, vammaispalvelu, nuorten ja aikuisten sosiaalityö sekä vanhusten sosiaalineuvonta. Monialainen konsultaatio on helppoa, kun työtä tehdään samassa rakennuksessa.Kalasataman terveysaseman väestöpohja...

 • Company Kårkulla samkommun in Parainen
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Kårkullan kuntayhtymä hakeeKEHITYSVAMMALÄÄKÄRIÄ (29)Asiantuntija- ja kehityskeskukseen (EUC) Paraisille. Työ alkaa sopimuksen mukaan.Kårkulla avaa 1.3.2020 uuden 12-paikkaisen kriisi-, tutkimus- ja kuntoutusyksikön ja tämän vuoksi lisätään lääkäriresursseja moniammatillisessa työryhmässä. Tehtävä voidaan täyttää osa- tai täysiaikaisena. Tehtävässä on mahdollista aloittaa jo ennen uuden yksikön avaamista.Työaika on erittäin joustava ja työtä voi tehdä osittain myös etänä. Työtehtävät voidaan suunnitella kiinnostuksen ja mahdollisen erikoisalan mukaan osastotyön lisäksi avohoidon yksiköissä ja erityisneuvoloissa. Toimenkuva on monipuolinen ja tukea antaa tarvittaessa kollegat sekä kokenut tiimi.Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/1994 säädetty l...

 • Company Kårkulla samkommun in Kirjala
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Kårkulla samkommun rekryterarEN OMSORGSLÄKARE (29)till Expert- och utvecklingscentret i Pargas. Anställningen inleds enligt överenskommelse.Expert- och utvecklingscentret i Pargas öppnar den 1.3.2020 en ny enhet för kris, undersökning och rehabilitering och utökar enhetens multiprofessionella expertteam med en läkare. Anställningen kan vara på deltid eller heltid. Det är möjligt att tillträda uppgiften redan innan enheten öppnar.Arbetsuppgiften kan skräddarsys enligt överenskommelse på avdelningen och inom en lämplig omsorgsbyrå. Arbetstiden är flexibel och arbetsbilden mångsidig, även arbete på distans går att ordna till viss del. Kolleger och det erfarna teamet ger sitt stöd vid behov. Bra möjligheter till fortbildning.Behörighetskraven för befattningen är legitimerad läkare enligt lagen...

 • Company Porin kaupunki. in Pori
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Liittyykö ammatillinen kiinnostuksesi laadukkaaseen perusterveydenhuoltoon? Haluatko työskennellä innovatiivisessa ja rennossa työyhteisössä? Oletko kiinnostunut kehittämään monialaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita? Terveyskeskuslääkäri toimii perusturvan Itäisen, Läntisen ja Pohjoisen sote-keskuksen avosairaanhoidon ja terveydenhuollon tehtävissä. Tehtävän sijoituspaikka sovitaan tehtävään valittava kanssa. Edellytämme:- Suomessa laillistetun lääkärin oikeuksia- kykyä hallita kokonaisuuksia ja osallistumista uudistusten läpivientiin- kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten esittelyyn- kunnianhimoa ja halua kehittyä- hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojaTarjoamme: - kokeneet ja ammattitaitoiset työkaverit sekä uudistuvan työyhteisön- mahdollis...

 • Company Puolustusvoimat in Lappi
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  TYÖPAIKAN ESITTELYPuolustusvoimat on arvostettu, nykyaikainen valtion työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä 12 000 työntekijälle eri puolilla Suomea. Tutkimusten mukaan henkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä me-henki, ja Puolustusvoimissa kehitetäänkin jatkuvasti kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä henkilöstön osaamista. Puolustusvoimat on savuton työpaikka.TEHTÄVÄN KUVAUSHaemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Sodankylän terveysasemalle. Terveysasema tuottaa terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita varuskunnan eri asiakasryhmille.Sotilaslääkäri tuottaa terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön sekä johdon ja huollon kanssa. Hän mm. toimii lääkinnällisenä asiantuntijana eri toimikunnissa ja suunnitteluryhmiss...

 • Company Pelkosenniemen-Savukosken ktt:n kuntayhtymä in Pelkosenniemi
  06.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Kuule Lapin ja tuntureiden kutsu, tule töihin Pyhä-Luoston kansallispuiston ja Kemijoen upean luonnon sekä monipuolisten harrastusmahdollisuuksien läheisyyteen!Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymässä on haettavana 75% terveyskeskuslääkärin virka. Työn tekemispaikka on koko kuntayhtymän alue.Kuntayhtymä tuottaa terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Pelkosenniemen ja Savukosken n. 2000 asukkaalle. Pelkosenniemellä sijaitsevalla pääterveysasemalla on 12-paikkainen vuodeosasto, laboratorio ja röntgen. Kuntayhtymässä on kaksi lääkärin virkaa, joista toinen on Savukoskella. Iltapäivystys on Kemijärvellä Hyvinvointikeskus Lapponiassa ja yöpäivystys Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä.Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja hyvä suomen kielen suullinen ja ...

 • Company Tyrnävän kunta in Tyrnävä
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Meillä on haettavanaTerveyskeskuslääkärin osa-aikainen viransijaisuusTyöaika on 2-3 työpäivää viikossa erikseen sovitusti. Sijaisuuden kesto 6-12 kk.Paikka soveltuu myös perusterveydenhuollon lisäkoulutusta tai erikoistumiskoulutusta suorittavalle lääkärille. 2 terveyskeskuksen virkalääkäreistä on suorittanut ohjaajalääkärikoulutuksen ja terveyskeskus toimii koulutusterveyskeskuksena.Terveyskeskus palvelee potilaita kunnan keskustassa. Samoissa v. 2006 rakennetuissa tiloissa toimivat vastaanotto, neuvolat, kuntoutus sisältäen fysioterapian ja puheterapian, mielenterveyspalvelut (konsultoiva psykiatri 1-2 viikon välein) ja suun terveydenhuolto. Terveyskeskuksella on 5 lääkärinvirkaa. Viroissa toimii 4 pitkään Tyrnävällä työskennellyttä kokenutta lääkäriä, joista 3 on yleislääketieteen eriko...

 • Company Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri in Turku
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Tyks Sydänkeskukseen erikoistumaan sydän- ja thoraxkirurgiaan? Haemme erikoistuvaa lääkäriä määräaikaiseen virkaan koulutuksen edellyttämäksi ajaksi. Haemme tiedoiltaan, taidoiltaan ja akateemisilta ansioiltaan joukkoomme sopivaa oppimishaluista ja sydän-ja thoraxkirurgiasta kiinnostunutta erikoistuvaa lääkäriä.Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virat täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoisalalla, käytännössä virat täytetään tarvittavan yliopistosairaalapalvelun pituiseksi ajaksi. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetusta ja puuttuvasta erikoistum...

 • Company Uudenkaupungin kaupunki in Uusikaupunki
  04.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Uudenkaupungin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnan sekä Uudenkaupungin kaupunki. Alueen väestöpohja on noin 23.000 asukasta. Virka sijoittuu Uudenkaupungin työterveyshuoltoon. Työterveys tuottaa palveluja noin 540 asiakasyrityksille. Henkilöasiakkaita työterveyshuollossa on 3200, asiakasmäärä on noin 1000/työterveyslääkäri. Työ ei sisällä virka-ajan ulkopuolista päivystystä. Potilastietojärjestelmänä on Mediatri. Valitulta edellytetään tartuntalain 48 §:n mukaista rokotesuojaa. Pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet. Eduksi katsotaan erikoistuminen työterveyshuoltoon. Kerromme työstä mielellämme lisää puhelimitse tai sähk...

 • Company Ingå kommun - Inkoon kunta in Ingå
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Haluatko työskennellä merenläheisessä, dynaamisessa ja hyvinvoivassa kunnassa vain puolen tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta? Liity osaavaan ja motivoituneeseen joukkoomme työskentelemään Iloisen Inkoon hyväksi. Inkoon kunta hakeeLÄÄKÄRIÄ osaavan terveyskeskushenkilökuntamme vahvistukseksi. Virka on toistaiseksi voimassa oleva.Meillä on tarjota mielenkiintoinen virka, johon voi myös sisältyä hallinnollisia tehtäviä. Vastaanotolla hoidetaan virka-aikana klo 8-16 niin päivystyspotilaita kuin kiireettömiä tapauksia. Työ on monipuolista ja terveyskeskuksessamme on neuvola, fysioterapia, alakoulujen kouluterveydenhuolto ja toimiva kotisairaanhoito. Pyrimme varmistamaan lääkäreillemme riittävästi aikaa potilaiden kanssa.Toimintaa johtaa johtava lääkäri yhteistyössä johtavan hoitajan kan...

 • Company RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ in Raahe
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on avoinna terveyskeskuslääkärin virka, joka sijoittuu viran alkaessa vanhuspalveluihin. Työnkuva sisältää vanhuspalvelukeskusten kiertoja, kotihoidon lääkärin työskentelyä tai monipuolista osastotyötä hakijan toiveiden mukaan räätälöiden. Osa-aikainen työskentelyn mahdollista sopimuksen mukaan. Vanhuspalvelutyö on mahdollista hyväksyttää suoraan yleislääketieteen- tai geriatrian erikoistumispalveluihin tai YEK-jaksoon. Virkaan valitun erikoislääkäritutkinnon viimeisteleminen ja siihen liittyvä erikoistumispalvelu muilla erikoisaloilla on myös järjestettävissä sopimuksen mukaan. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu lääkäri. Työskentely tapahtuu Raahen seudun vanhuspalveluyksiköissä sekä Raahen sairaalan osastoilla. Yleislääketieteen tai geriatrian er...

 • Company Vaasan kaupunki. in Vaasa
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Vaasan Aluetyöterveys hakee yleislääkäriä työterveyteen.Tule lähes 50 työterveyshuollon ammattilaisen työkaveriksi Vaasan keskustan toimipaikkaamme. Saat työhösi kattavan perehdytyksen, selkeän oman vastuualueen sekä mentorin tuen. Toimimme myös työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien koulutuspaikkana ja meillä on mahdollista suorittaa erikoistumiseen kuuluva 24 kk työterveyshuoltojakso koulutusvirassa. Työskentelemme virka-ajan puitteissa ja työnkuvaan ei liity päivystystä. Tehtävässä on mahdollista toteuttaa erilaisia työaikavaihtoehtoja ja myös osa-aikaisesta työstä voidaan sopia. Työn aloitus sopimuksen mukaan. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: toimitusjohtaja Teemu Paavola puh. 040 702 8244.Hakemukset pyydämme lähettämään sähköpostilla: teemu.paavola(at)vaasa.fi.Toimitusjohtaja Teemu ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters