Jobmonitor. Search results for Government regulatory associate professionals not elsewhere classified

17 Jobs found

Used filters:
 • Government regulatory associate professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company Opetushallitus in Helsinki
  04.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYOpetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla. Työpaikan tiedot: Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSHaemme opetusneuvoksen virkaan pedagogisen koulutuksen saanutta hyvinvointiosaamisen asiantuntijaa. Opetusneuvos työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus -ryhmässä koulutuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Vastuualueina ovat opinto-ohjaukseen ja opiskeluhuoltoon sekä terveystieto-oppiaineeseen lii...

 • Company Ympäristöministeriö in Helsinki
  04.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Erityisasiantuntija, rakentamisen standardisointi ja kiertotalous(ID35-83-2020)Vähäisen hakijamäärän vuoksi laittamme virkasuhteen uudelleen haettavaksi. Tehtävän hakuaika päättyy 24.8.2020.Haemme ympäristöministeriöön 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan. Erityisasiantuntijaa rakennetun ympäristön osaston rakennukset ja rakentaminen -yksikköön ajalle 1.10.2020-31.8.2022. Rakennukset ja rakentaminen - yksikkö vastaa rakentamisen laadusta ja rakennuskannan palvelukyvystä.Erityisasiantuntijana vastaat EU:n rakennustuoteasetuksen päivitykseen liittyvistä mandaattien ja harmonisoitujen tuotestandardien läpikäyntiin kuuluvista tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä osallistut rakennusten elinkaarta ja vähähiilisyyttä koskevien asetusten valmisteluun.Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää...

 • Company Ympäristöministeriö in Other
  04.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYYmpäristöministeriö on johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Toimialamme kattaa ympäristönsuojelun, alueiden käytön, luonnonsuojelun sekä asumisen ja rakentamisen.Ympäristöministeriöläiset tunnetaan vahvasta asiantuntijuudesta, arvojen mukaisesta työstä sekä halusta kehittyä ja kasvattaa osaamista haasteellisten tehtävien parissa. Toimimme monialaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Panostamme työympäristömme viihtyvyyteen, joustaviin työtapoihin ja kannustamme toisiamme jakamaan tietoa ja oppimaan uutta.Tiloihimme on esteetön pääsy.Työpaikan tiedot: Ympäristöministeriö Aleksanterinkatu 7, PL 35 00023 VALTIONEUVOSTOTEHTÄVÄN KUVAUSHallitussihteeri, ilmastoy...

 • Company Sisäministeriö in Helsinki
  04.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYKriisinhallintakeskus on siviilikriisinhallinnan osaamiskeskus. Lakisääteisesti se vastaa suomalaisten asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja varustamisesta kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin, sekä tekee alan tutkimus- ja kehittämistyötä.Työpaikan tiedot: Kriisinhallintakeskus Ratapihantie 9 00521 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSSisäministeriön yhteydessä toimivassa Kriisinhallintakeskuksessa on haettavanaJOHTAVAN ASIANTUNTIJAN virka, joka tulee avoimeksi 1.1.2021 lukien.Johtava asiantuntija vastaa Kriisinhallintakeskuksen koulutustoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta sekä toimii koulutusyksikön esimiehenä. Koulutusyksikön esimiehenä johtava asiantuntija vastaa koulutusta koskevien tulostavoitteiden toimeenpanosta, budjetin käytöstä ...

 • Company Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Turku
  04.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Varsinais-Suomen ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Varsinais-Suomen ELY-keskus Itsenäisyydenaukio 2 20800 TURKUTEHTÄVÄN KUVAUSVarsinais-Suomen ELY-keskus hakee ylitarkastajaa ympäri...

 • Company Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Vaasa
  03.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Pohjanmaan ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Pohjanmaan ELY-keskus Wolffintie 35 B 65200 VAASATEHTÄVÄN KUVAUSViestintäasiantuntijan pääasiallisena tehtävänä on Manner-Suomen maaseud...

 • Company Sisäministeriö in Helsinki
  03.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYSisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa nyt ja tulevaisuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi huolehdimme ihmisten turvallisuudesta sekä rakennamme kilpailukykyistä yhteiskuntaa ja varmistamme ihmisten yhdenvertaisen kohtelun. Olemme noin 240 hengen ministeriö ja meillä työskentelee asiantuntijoita poliisitoimen, rajaturvallisuuden, pelastustoimen ja maahanmuuton aloilta.Sisäministeriöllä on kolme ydintehtävää. Valmistelemme poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä, tulosohjaamme oman hallinnonalamme virastoja ja laitoksia sekä käsittelemme toimialaamme liittyviä kansainvälisiä ja EU-asioita. Sisäisen turvallisuuden ministeriönä sisäministeriöllä on lisäksi kansal...

 • Company Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Iisalmi
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Keski-Suomen ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Keski-Suomen ELY-keskus Karjalankatu 3 74100 IisalmiKeski-Suomen ELY-keskus Kallanranta 11 70100 KuopioTEHTÄVÄN KUVAUSMaanteiden kunno...

 • Company Keskusrikospoliisi in Vantaa
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYKeskusrikospoliisissa pääset tekemään työtä suomalaisten turvallisuuden hyväksi monipuolisissa, haasteellisissa ja mielenkiintoisissa tehtävissä. Keskusrikospoliisissa tutkimme vakavinta rikollisuutta, joka on usein kansainvälistä ja järjestäytynyttä, tuotamme erilaisia rikostorjunnan asiantuntijapalveluita koko poliisihallinnolle ja muille lainvalvontaviranomaisille, ylläpidämme tilannekuvaa koko rikollisuudesta sekä kehitämme rikostorjuntaan ja -tutkintaan liittyviä menetelmiä. Keskusrikospoliisi on poliisin valtakunnallinen yksikkö, jonka toimialueena on koko Suomi. Meillä työskentelee noin 700 eri alojen ammattilaista hyvin erilaisilla koulutustaustoilla. Henkilöstöstämme noin 60 prosenttia työskentelee poliisitehtävissä ja 40 prosenttia siviilitehtävissä. Panostamme ...

 • Company Tuusulan kunta in Tuusula
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!Tuusulan kunnan organisaatioon kuuluva Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelu -yksikkö tuottaa holhoustoimilain mukaisia yleisen edunvalvonnan palveluita henkilöille, joille käräjäoikeus tai maistraatti on määrännyt edunvalvojan huolehtimaan henkilön omaisuutta ja taloutta koskevista asioista. Yksikössämme työskentelee 12 henkilöä edunvalvontatehtävissä.Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut hakeeyleistä edunvalvojaatoistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.10.2020 alkaenEdunvalvoja huolehtii päämiestensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista käräjäoikeuden tai maistraatin määräyksen mukaisesti. Edunvalvoja edustaa päämiestään tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa. Edunvalvontasihteeri avustaa edunvalvojaa päämies...

 • Company Väylävirasto in Helsinki
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYVäylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylävirasto toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina. Väylävirasto on tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 1,6 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä. Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väyläviraston tehtävänä on vastata liikkumis...

 • Company Poliisihallitus in Helsinki
  29.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYPoliisihallitus toimii Suomen poliisin ylijohtona. Poliisihallitus on keskushallintoviranomainen, jonka tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa operatiivista poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi Poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta.Poliisihallituksessa pääset tekemään monipuolista, haasteellista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Poliisihallituksessa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä tuetaan työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Arvostamme työntekijöissämme valmiuksia kehittyä ja laajentaa omaa osaamistaan.Työpaikan tiedot: Poliisihallitus Asemapää...

 • Company Poliisihallitus in Helsinki
  29.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYPoliisihallitus toimii Suomen poliisin ylijohtona. Poliisihallitus on keskushallintoviranomainen, jonka tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa operatiivista poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi Poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta.Poliisihallituksessa pääset tekemään monipuolista, haasteellista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Poliisihallituksessa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä tuetaan työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Arvostamme työntekijöissämme valmiuksia kehittyä ja laajentaa omaa osaamistaan.Työpaikan tiedot: Poliisihallitus Asemapää...

 • Company Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ( ARA) in Lahti
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYAsumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluu ympäristöministeriön hallinnonalaan ja vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. Myönnämme asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaamme ja valvomme ARA-asuntokannan käyttöä. Olemme mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuotamme alan tietopalvelua. Olemme asumisen asiantunteva kumppani ja edistämme ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Palveluksessamme on 70 henkilöä. Toimitilamme sijaitsevat Lahdessa.Tahtonamme on uudistua, toimia aktiivisesti muutoksia ennakoiden ja tehdä asioita aikaisempaa paremmin. Arvostamme asiakkaitamme ja toimimme asukaslähtöisesti. Etsimme oikeudenmukaisia rat...

 • Company Etelä-Suomen aluehallintovirasto in Hämeenlinna
  29.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  Työpaikan esittelyAluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastomme edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Virastomme on savuton. Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue tuottaa keskitetysti kaikki aluehallintovirastojen tarvitsemat hallinto- ja kehittämispalvelut. Toimialueemme on koko maa, Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Henkilöstömme työskentelee hajautetusti aluehallintovirastojen eri toimipisteissä. Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu...

 • Company Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto in Hämeenlinna
  29.07.2020 Updated on: 31.07.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYAluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastomme edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Virastomme on savuton. Olemme ympäristönsuojelua edistävä ympäristölupaviranomainen. Käsittelemme vesilain ja ympäristösuojelulain mukaiset lupahakemukset. Päämääränämme on ympäristön tilan parantaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Wolffintie 35 65100 VaasaEtelä-Suomen aluehallintovirasto Birger Jaarlin katu 15 13100 Hämeenlinna Etelä-Suome...

 • Company Etelä-Suomen aluehallintovirasto in Hämeenlinna
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Työpaikan esittelyAluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastomme edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Virastomme on savuton. Hoidamme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkintä-, elintarvike-, kuluttaja- ja alkoholihallinnon alueellista elinkeinovalvontaa ja lupahallintoa. Edistämme julkisen ja yksityisen palvelu- ja elinkeinotoiminnan asianmukaisuutta sekä ohjaamme ja tuemme palveluntuottajien toimintaedellytyksiä. Vaikutamme ihmisten perusoikeuksiin ja oikeusturvaan myös ratkaisemalla kanteluja.T...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Government regulatory associate professionals not elsewhere classified Edit filters