Jobmonitor. Search results for Government regulatory associate professionals not elsewhere classified

12 Jobs found

Used filters:
 • Government regulatory associate professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company Liikenne- ja viestintävirasto Traficom in Helsinki
  26.02.2021

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom nojaa rohkeasti ja määrätietoisesti tulevaisuuteen. Edistämme liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhditamme digiyhteiskunnan innovaatioita ja kokeiluja. Elinympäristömme on meille tärkeä, ja sen vuoksi tuemme kestävää kehitystä. Digitaalinen Suomi tarkoittaa meille laadukkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia viestintäyhteyksiä asiakkaita aidosti palvellen. Virastossamme työskentelee lähes 1000 henkilöä 15 paikkakunnalla. Päätoimipaikkamme sijaitsee Helsingissä.Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Se tuottaa tilannekuvaa tietoturvallisuuden ilmiöistä ja tiedottaa niistä sekä toimii tietoliikenneturvallisuusviranomaisena. Me...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  26.02.2021

  Vantaan kaupunki, Kaupunkistrategia ja johto, Keski-Uudenmaan pelastuslaitosKeski-Uudenmaan pelastuslaitosTurbiinintie 14, 01530 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 05.03.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2021Tule mukaan kehittämään Suomen luotetuimman viranomaisen toimintaa!Haemme joukkoomme vuorovaikutustaitoista ja kehittämisorientoitunutta projektipäällikköä koordinoimaan toiminnanohjaukseen ja laadunhallintaan liittyvää projektia ja kehittämistyötä.Tässä tehtävässä pääset suunnittelemaan Uudenmaan pelastuslaitosten toimintaa ja työsi tulokset heijastuvat koko Suomeen. Tehtävänäsi on kehittää laadunhallinnan ja omavalvonnan prosesseja, jotka tukevat organisaation sisäisten tietovirtojen hallintaa ja mahdollistavat vaikuttavan, turvallisen ja alati kehittyvän toiminnan. Pääset osalli...

 • Company Sisäministeriö in Helsinki
  26.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYSisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa nyt ja tulevaisuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi huolehdimme ihmisten turvallisuudesta sekä rakennamme kilpailukykyistä yhteiskuntaa ja varmistamme ihmisten yhdenvertaisen kohtelun. Olemme noin 240 hengen ministeriö ja meillä työskentelee asiantuntijoita poliisitoimen, rajaturvallisuuden, pelastustoimen ja maahanmuuton aloilta.Sisäministeriöllä on kolme ydintehtävää. Valmistelemme poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä, tulosohjaamme oman hallinnonalamme virastoja ja laitoksia sekä käsittelemme toimialaamme liittyviä kansainvälisiä ja EU-asioita. Sisäisen turvallisuuden ministeriönä sisäministeriöllä on lisäksi kansal...

 • Company Poliisihallitus in Espoo
  26.02.2021

  Erikoissuunnittelija 2kpl (Askel-hanke)HAKUAIKAA JATKETTUTYÖPAIKAN ESITTELYPoliisihallitus toimii Suomen poliisin ylijohtona. Poliisihallitus on keskushallintoviranomainen, jonka tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa operatiivista poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi Poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta.Poliisihallituksessa pääset tekemään monipuolista, haasteellista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Poliisihallituksessa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä tuetaan työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Arvostamme työntekijöissämme valmiuksia kehittyä ja laajentaa om...

 • Company Väylävirasto in Lappeenranta
  26.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYVäylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto. Vastaamme tie- ja rataverkon sekä vesiväylien suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta. Vastaamme myös liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Toimimme liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.Olemme tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.Työpaikan tiedot: Lappeenranta Brahenkatu 4 53100 LappeenrantaTampere Yliopistonkatu 38 33100 TampereHelsinki (Pasila) Opastinsilta 12 A, PL 33 00521 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSHaemme asiantuntevaan työyhteisö...

 • Company Väylävirasto in Helsinki
  26.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYVäylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto. Vastaamme tie- ja rataverkon sekä vesiväylien suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta. Vastaamme myös liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Toimimme liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.Olemme tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.Työpaikan tiedot: Lappeenranta Brahenkatu 4 53100 LappeenrantaTampere Yliopistonkatu 38 33100 TampereTurku Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351 20101 TurkuVaasa Wollfintie 35 65200 VaasaOulu Veteraanikatu...

 • Company Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Seinäjoki
  26.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Edistämme alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme tiiviisti työtä yhdessä sidosryhmiemme ja kumppaneidemme kanssa. Työskentelemme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa. Työpaikan tiedot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8 60100 SEINÄJOKITEHTÄVÄN KUVAUSEtelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haettavana 8 - 10 määräaikaista tarkastajan tehtävää. Tarkastajien rekrytointimäärä riippuu ELY-keskukselle osoitetusta valvontavelvoitteiden määrästä. ...

 • Company Ylivieskan kaupunki in Other
  26.02.2021

  Ylivieskan kaupunki jatkaa TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN PÄÄLLIKÖN viran hakuaikaa 4.3.2021 saakkaYlivieskan kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa osa TE-toimiston työllisyys- ja yrityspalveluista siirretään kuntien toteutettavaksi. Kokeilun tavoitteena on lisätä työllisyyspalveluiden tehokkuutta ja kasvattaa työllisyysastetta. Ylivieskan kaupunki pyrkii kokeilun avulla lisäämään asiakaskontaktien määrää sekä tarjoamaan eri sektorien palveluita kootusti yhdessä palvelupisteessä. Työllisyyspalveluiden asiakkaille tarjotaan sekä työllisyys- ja elinkeinopalveluita että muita palveluita, jotka edistävät asiakkaan työllistymistä. Ylivieskan kaupunki hakee työllisyyden kuntakokeilun päällikköä määräaikaiseen virkasuhteeseen. Kuntakokeilun päällikkö johtaa työllisyyskokeilun toteutu...

 • Company Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto in Vaasa
  26.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYAluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastomme edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Virastomme on savuton. Olemme ympäristönsuojelua edistävä ympäristölupaviranomainen. Käsittelemme vesilain ja ympäristösuojelulain mukaiset lupahakemukset. Päämääränämme on ympäristön tilan parantaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Wolffintie 35 65100 VaasaTEHTÄVÄN KUVAUSHaemme Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuua...

 • Company Kuopion kaupunki työnantajapalvelu in Other
  26.02.2021

  Kuopion kaupungin perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueella johdon tukipalveluissa on haettavana määräaikainen hanketyöntekijän tehtävä. Ajalle 22.3.2021-31.12.2022. Työn aloittamien myös sopimuksen mukaan.Ydinasia-hankkeen tavoitteena on parantaa kielellistä saavutettavuuttasekä kasvokkaisissa että digitaalisia viestintäkanaviahyödyntävissä palveluissa. Hanke kehittää palveluprosessiakokonaisuutena, tiedonhausta ja ajanvarauksesta ainakasvokkaiseen kohtaamiseen (etänä tai vastaanotolla) edelleenKanta-tekstien kirjaamiseen. Hankkeen lopullisia hyödynsaajiaovat kielellisesti haavoittuvassa asemassa olevat, esimerkiksihenkilöt, joilla on haasteita kuulemisessa, puheessa taikirjoitetussa ja puhutussa suomen kielessä. PäätoteuttajaHumanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Savonia-ammat...

 • Company Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Seinäjoki
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Edistämme alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme tiiviisti työtä yhdessä sidosryhmiemme ja kumppaneidemme kanssa. Työskentelemme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa. Työpaikan tiedot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8 60100 SEINÄJOKITEHTÄVÄN KUVAUSEtelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haettavana maksatusasiantuntijan määräaikainen tehtävä. Tehtävä sijoittuu elinkeino-, työvoima- ja osaamisvastuualueen maaseutuyksikköön. Tehtävän sijoi...

 • Company Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Seinäjoki
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Edistämme alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme tiiviisti työtä yhdessä sidosryhmiemme ja kumppaneidemme kanssa. Työskentelemme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa. Työpaikan tiedot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8 60100 SEINÄJOKITEHTÄVÄN KUVAUSEtelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haettavana maksatusasiantuntijan määräaikainen tehtävä. Tehtävä sijoittuu elinkeino-, työvoima- ja osaamisvastuualueen maaseutuyksikköön. Tehtävän sijoi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Government regulatory associate professionals not elsewhere classified Edit filters