Jobmonitor. Search results for Government regulatory associate professionals not elsewhere classified

27 Jobs found

Used filters:
 • Government regulatory associate professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto in
  02.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYAluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastomme edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Virastomme on savuton. Hoidamme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkintä-, elintarvike-, kuluttaja- ja alkoholihallinnon alueellista elinkeinovalvontaa ja lupahallintoa. Edistämme julkisen ja yksityisen palvelu- ja elinkeinotoiminnan asianmukaisuutta sekä ohjaamme ja tuemme palveluntuottajien toimintaedellytyksiä. Vaikutamme ihmisten perusoikeuksiin ja oikeusturvaan myös ratkaisemalla kanteluja.T...

 • Company ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokes in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.Työpaikan tiedot: Etelä-Savon ELY-keskus Jääkärinkatu 14 50100 MIKKELIKeski-Suomen ELY-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40100 JYVÄSKYLÄPirkanmaan ELY-keskus Yliopistonkatu 38 33100 TAMPEREPohjanmaan ELY-keskus Wolffintie 35 B, 5 krs 65100 VAASAPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1 90130 OULUUudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B, 5 krs 00520 HELSINKITEHTÄVÄN KUVAUSELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksessa (KEHA-keskus)...

 • Company ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokes in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.TEHTÄVÄN KUVAUSKEHA-keskuksessa on haettavana viraston yhteinen toimitila-asiantuntijan vakituinen virka alkaen 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.Tehtävän tarkoituksena on vastata ja kehittää ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimitila- jatyöympäristöasioista Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan ELY-keskusalueilla.Toimitila-asiantuntija vastaa alueensa KEHA-keskukselle vuokrattujen toimitilojen hallinnasta jatoimitiloihin liittyvistä palvelusop...

 • Company Lapin työ- ja elinkeinotoimisto in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTyö- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Lapin TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.Työpaikan tiedot: Lapin TE-toimisto Valtakatu 16 96200 ROVANIEMITEHTÄVÄN KUVAUSLapin TE-toimiston Yritys- ja työnhakijapalvelut -yksikössä on haettavana henkilöstöasiantuntijan vakituinen virka 1.7.2020 alkaen...

 • Company Liikenne- ja viestintäministeriö in
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYLiikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huolehdimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä. Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot. Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille. Ministeriön tehtävänä on myös hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.Meillä työskentelee noin 170 liikenne- ja viestintäministeriöläistä, joiden jokapäiväistä työtä ohjaavat arvomme oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteistyö. Mahdollisena tulevana työnantajanasi toivomme, että myös sinä pidät näitä asioita tärkeinä.T...

 • Company Terveyden ja hyvinvoinnin laitos in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Vahvuuksiamme ovat merkityksellinen työ, osaava ja intohimoisesti työhönsä suhtautuva henkilöstö ja loistavat tietovarannot. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen. THL:ssä työskentelee noin 1200 asiantuntijaa ja tutkijaa.Työpaikan tiedot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mannerheimintie 166 00300 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö hakee korkeakouluharjoittelijaa1.9.2020 31.12.2020 (tai sopimuksen mukaan) INVEST-hankkeeseen (Eriarvois...

 • Company Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Uudenmaan ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B 00520 HELSINKITEHTÄVÄN KUVAUSUudenmaan ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueel...

 • Company Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Pirkanmaan ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Pirkanmaan ELY-keskus Yliopistonkatu 38 33100 TAMPERETEHTÄVÄN KUVAUSPirkanmaan ELY-keskuksessa on haussa jatkuvan oppimisen koordinaatt...

 • Company Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Varsinais-Suomen ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Varsinais-Suomen ELY-keskus Itsenäisyydenaukio 2 20800 TURKUTEHTÄVÄN KUVAUSVarsinais-Suomen ELY-keskus hakee varautumiskoordinaatt...

 • Company Valtioneuvoston kanslia in
  23.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYValtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.Työpaikan tiedot: Valtioneuvoston linna Snellmaninkatu 1 A 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSValtioneuvoston kansliassa on haetta...

 • Company Tulli in
  22.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 1 900 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.TEHTÄVÄN KUVAUSTullin hankinnat on keskitetty hallinto-osaston Hankinnat-toimintoon. Hankinnat-toiminnon Kilpailutukset ja sopimukset ryhmässä kilpailute...

 • Company Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in
  22.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Uudenmaan ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B 00520 HELSINKITEHTÄVÄN KUVAUSUudenmaan ELY-keskuksen yrityskehittäminen -yksikössä on haettavana...

 • Company Suomen Pankki in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Oletko työskennellyt tarkastustehtävissä? Voisitko sinä olla oikea henkilö tarkastustiimiämme vahvistamaan?Haemme joukkoommeTARKASTAJAAToimit yhtenä pääomamarkkinoiden valvontaosaston valvottavien tarkastusten ja teema-arvioiden vetäjänä.Sinulla on laaja kokemus ja osaaminen pääomamarkkinoista ja tarkastamisesta (esimerkiksi compliance-toiminnosta tai sisäisestä tarkastuksesta). Olet menetelmäorientoitunut ammattilainen, jolla on analyyttinen työote sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Sinulla on näyttöä tuloksellisesta yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Vastaat tarkastusten riskiperusteisesta suunnittelusta ja huolehdit tarkastusten toteuttamisesta ja raportoinnista. Tehtävässä menestyäksesi sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi kauppatieteiden tai oikeustietee...

 • Company Suomen Pankki in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Suomen Pankin sisäinen tarkastus vastaa muista toiminnoista riippumattomana yksikkönä Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan sisäisestä tarkastuksesta. Yksikkö on yksi johdon välineistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi ja toimivuuden edistämiseksi. Yksikkö osallistuu EKPJ:n sisäisen tarkastuksen komitean (Internal Auditors Committee) ja sen työryhmien toimintaan. Merkittävä osa tarkastuksista toteutetaan EKPJ:n sisäisten tarkastusten yhteishankkeina.Haemme kahtaSISÄISTÄ TARKASTAJAAtoista vakituiseen virkaan ja toista määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2020 - 3.8.2021.Tehtäviisi kuuluvat tarkastus- ja konsultointitehtävät tarkastusvastuualueilla, jotka tarkennetaan tehtävään valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. ...

 • Company Suomen Pankki in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Asiantuntija kaupparaportoinnin valvontaanOletko työskennellyt kaupparaportoinnin tai EMIR-raportoinnin parissa? Ymmärrätkö arvopaperikaupankäyntiä ja sen velvoitteita? Onko sinulla monipuoliset it-taidot?Haemme joukkoommeMARKKINAVALVOJAAosaksi sijoituspalvelun tarjoajien kaupparaportoinnin sekä mm. EMIR- ja SFTR-raportoinnin valvontatiimiä.Markkinavalvojana osallistut kaupparaportoinnin laadun valvontaan. Olet mukana EMIR- ja SFTR-raportoinnin valvonnassa sekä osallistut raportoidun tiedon analysointiin, hyödyntämiseen valvonnassa ja valvonnan kehittämiseen. Olet myös mukana muissa pääomamarkkinoiden valvonnan tehtävissä, kuten esimerkiksi kauppojen sisäisten toteuttajien valvonnassa. Kaikkea ei tarvitse osata yksin, sillä sinulla on osaava työpariTehtävässä menestyäksesi- sinulla on erin...

 • Company Suomen Pankki in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Kokenut asiantuntija pörssin valvontaanKiinnostaako pörssin valvonta? Oletko aikaansaava, järjestelmällinen ja innokas oppimaan uutta? Tunnetko pääomamarkkinoiden toimintaa? Meillä voisi olla työpaikka juuri sinulle.Haemme joukkoommeKOKENUTTA ASIANTUNTIJAANasdaq Helsinki Oy:n ja muuhun kauppapaikkojen valvontaan.Pörssin vastuuvalvojana työnkuvaasi kuuluu mm. hallinnon, resurssien ja ulkoistamisjärjestelyjen, taloudellisen tilan sekä kaupankäyntijärjestelmän sääntelynmukaisuuden ja häiriönsietokyvyn valvontaa. Lisäksi olet mukana tarjous- ja kauppatietojen julkistamisen valvonnassa sekä muussa rahoitusmarkkinasääntelyn (MiFID II/MiFIR) valvontatyössä. Olennainen osa työtäsi on tiivis pohjoismainen pörssivalvontayhteistyö.Tehtävässä menestyäksesi- tunnet arvopaperimarkkinoiden toimintaa- sin...

 • Company Opetushallitus in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYOpetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla.Uudistuva Opetushallitus pyrkii vastaamaan yhä vaikuttavammin toimintaympäristön muutoksiin niin, että jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa ja oppiminen on intohimo. Luomme avoimuudella luottamusta, muotoilemme yhdessä ratkaisuja, uskallamme uudistua oppijan parhaaksi ja elämme kuten opetamme.TEHTÄVÄN KUVAUSAsiantuntijan tehtävä sijoittuu Euroguidance-tiimiin, joka vastaa Suomen toiminnasta eurooppalaisessa Erasmus+ -ohjelmasta tuetussa verkostossa. Suomen Eurogu...

 • Company Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Haemme kuntayhtymäänsisäistä tarkastajaa vakituiseen virkasuhteeseenalkaen sopimuksen mukaan.Sisäisenä tarkastajana vastuullasi on tuottaa objektiivista arviointitietoa päätöksenteon ja johtamisen tueksi. Työssäsi tarkastat ja arvioit mm. johtamis- ja hallintojärjestelmää, toimintojen lainmukaisuutta ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta. Toteutat vuosisuunnitelman mukaisia tarkastustehtäviä ja raportoit kuntayhtymän johtajalle. Lisäksi erikseen sovittaessa osallistut asiantuntijana eri kehittämishankkeisiin sekä neuvot kuntayhtymän yksiköitä sisäistä valvontaa koskevissa kysymyksissä.Aiempi kokemus tarkastustehtävistä katsotaan eduksi. Arvostamme myös sisäisen tarkastuksen ammattitutkintojen suorittamista ja tilintarkastusalan auktorisointeja.Tarjoamme mahdollisuuden työske...

 • Company Valtioneuvoston kanslia in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYValtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.Työpaikan tiedot: Valtioneuvoston linna Snellmaninkatu 1 A 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSValtioneuvoston kansliassa on haetta...

 • Company Itä-Suomen aluehallintovirasto in
  18.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYAluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastomme edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Virastomme on savuton. Hoidamme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkintä-, elintarvike-, kuluttaja- ja alkoholihallinnon alueellista elinkeinovalvontaa ja lupahallintoa. Edistämme julkisen ja yksityisen palvelu- ja elinkeinotoiminnan asianmukaisuutta sekä ohjaamme ja tuemme palveluntuottajien toimintaedellytyksiä. Vaikutamme ihmisten perusoikeuksiin ja oikeusturvaan myös ratkaisemalla kanteluja. ...

 • Company Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto in
  18.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYAluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastomme edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Virastomme on savuton. Aluehallintovirastojen ruotsinkielisen sivistystoimen yksikkö hoitaa tehtäviä, jotka koskevat ruotsinkielistä opetus- ja kirjastotointa. Yksikön toiminta-alueena on koko maa. Yksikkö sijaitsee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa päätoimipaikkanaan Vaasa, jonka lisäksi yksiköllä on toimipisteet Helsingissä ja Turussa.Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovira...

 • Company Liikenne- ja viestintävirasto Traficom in
  18.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom nojaa rohkeasti ja määrätietoisesti tulevaisuuteen. Edistämme liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhditamme digiyhteiskunnan innovaatioita ja kokeiluja. Elinympäristömme on meille tärkeä, ja sen vuoksi tuemme kestävää kehitystä. Digitaalinen Suomi tarkoittaa meille laadukkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia viestintäyhteyksiä asiakkaita aidosti palvellen. Virastossamme työskentelee lähes 1000 henkilöä 15 paikkakunnalla. Päätoimipaikkamme sijaitsee Helsingissä ja Rovaniemellä meitä on yli 100.Työpaikan tiedot: Rovaniemi Walleniuksenväylä 10 C 96100 RovaniemiHaemme asiantuntijaa ajoneuvojen rekisteröinti tehtäviin Rovaniemelle. Asiantuntija sijoittuu Rekisteröinti -palvelukokonaisuuden Rekisteröinnin kumppanit-tiimiin, jonka tehtä...

 • Company Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in
  18.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Lapin ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Lapin ELY-keskus Hallituskatu 3 B 96100 ROVANIEMITEHTÄVÄN KUVAUSLapin ELY-keskuksessa E-vastuualueella on haettavana määräaikainen projekti...

 • Company Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto in
  14.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTyö- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Uudenmaan TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.Työpaikan tiedot: Uudenmaan TE-toimisto Antinkatu 1 00100 HELSINKITEHTÄVÄN KUVAUSHaussa oleva asiantuntijan vakituinen virka sijoittuu Uudenmaan TE-toimiston työlupapalveluihin. Asiantuntijan päätehtävänä ...

 • Company Ympäristöministeriö in
  14.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYYmpäristöministeriö on johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Toimialamme kattaa ympäristönsuojelun, alueiden käytön, luonnonsuojelun sekä asumisen ja rakentamisen.Ympäristöministeriöläiset tunnetaan vahvasta asiantuntijuudesta, arvojen mukaisesta työstä sekä halusta kehittyä ja kasvattaa osaamista haasteellisten tehtävien parissa. Toimimme monialaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Panostamme työympäristömme viihtyvyyteen, joustaviin työtapoihin ja kannustamme toisiamme jakamaan tietoa ja oppimaan uutta.Tiloihimme on esteetön pääsy.Työpaikan tiedot: Ympäristöministeriö Aleksanterinkatu 7, PL 35 00023 VALTIONEUVOSTOTEHTÄVÄN KUVAUSHALLITUSSIHTEERI, jätelain...

 • Company Ympäristöministeriö in
  14.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYYmpäristöministeriö on johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Toimialamme kattaa ympäristönsuojelun, alueiden käytön, luonnonsuojelun sekä asumisen ja rakentamisen.Ympäristöministeriöläiset tunnetaan vahvasta asiantuntijuudesta, arvojen mukaisesta työstä sekä halusta kehittyä ja kasvattaa osaamista haasteellisten tehtävien parissa. Toimimme monialaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Panostamme työympäristömme viihtyvyyteen, joustaviin työtapoihin ja kannustamme toisiamme jakamaan tietoa ja oppimaan uutta.Tiloihimme on esteetön pääsy.Työpaikan tiedot: Ympäristöministeriö Aleksanterinkatu 7, PL 35 00023 VALTIONEUVOSTOTEHTÄVÄN KUVAUSErityisasiantuntija, jäteh...

 • Company Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in
  12.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Etelä-Savon ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Etelä-Savon ELY-keskus Jääkärikatu 14 50100 MIKKELITEHTÄVÄN KUVAUSEtelä-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella o...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Government regulatory associate professionals not elsewhere classified Edit filters