Jobmonitor. Search results for Health professionals not elsewhere classified

47 Jobs found

Used filters:
 • Health professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company Eezy Personnel Oy in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Tule meille töihin, meillä viihdytään ja välitetään!Etsimme nyt Coronaria Kuntoutuspalveluille kuntoutusalan ammattilaista TIIMIVASTAAVAKSI Tampereelle. Tehtävässä toimit moniammatillisen yksikkömme lähiesimiehenä Tampereen ytimessä. Tiimimme koostuu monipuolisesti eri kuntoutusalan huippuammattilaisista, jotka työskentelevät asiakkaiden kanssa lapsista aikuisiin.Tiimivastaavana huolehdit, että työntekijöillämme ja ammatinharjoittajillamme on työn tekemisen puitteet kohdallaan ja varmistat mm. työtilojen ja -välineiden käytettävyyden. Seuraat toimipaikkojen asiakasvolyymin toteutumista sekä kasvua markkinointimme tuella ja hoidat sidosryhmäyhteistyötämme tavoitteellisesti. Tehtävään sisältyy myös asiakastyötä kolmesta neljään päivään viikossa. Koulutukseltasi voit olla esimerkiksi psykolog...

 • Company Helsingin Vieraskoti ry in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Työvalmentajan/ toimintaterapeutin (amk) vakituinen toimiEtsimme joukkoomme kehittämismyönteistä työvalmentajaa, jolla on toimintaterapeutin (amk) tutkinto.Helsingin Vieraskoti on Suomen vanhin tuetun asumisen yksikkö, jossa on 74 asuntoa. Kohderyhmä on pitkäaikaisasunnottomat helsinkiläiset aikuiset. Asumisyksikkö tarjoaa asukkaille vuokra- ja palvelusopimukseen perustuvan asumisvaihtoehdon, johon sisältyy asukkaalle yksilöllisesti suunniteltu tuki. Palvelu järjestetään Asunto ensin - periaatteella. Palvelukokonaisuuteen sisältyvän tuen tavoitteena on vaikuttaa asukkaiden psykososiaaliseen kokonaisuuteen niin, että heillä on aikaisempaa paremmat edellytykset hallita omaa elämäänsä. Asumispalveluyksikössä henkilökunnan palvelut ovat saatavilla ympäri vuorokauden.Hakijan tehtäviin kuuluu as...

 • Company Turun yliopisto. in Other
  30.11.2020

  Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, biolääketieteen laitoksessa, DIPP-TEDDY-tutkimuskeskuksessa (DIPP.FI) on haettavana tutkimushoitajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.1.-31.12.2021. Tehtävä voi mahdollisesti jatkua määräajan jälkeen, mikäli tutkimushanke jatkuu. Tutkimushoitajan tehtävät liittyvät tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan tyypin 1 diabetekseen johtavaa taudinkulkua ja sairauden varhaista etenemistä. Työtehtäviin kuuluvat tutkimukseen osallistuvien rekrytointi, tutkimusvastaanotot, sokerirasituskokeet, tutkimusaineiston keruu ja tallennus sekä muut ...

 • Company Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä in Kainuu
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on avoinna uusi toimintaterapeutin tehtävä kuntoutuspalveluiden vastuualueella, kehitysvammapoliklinikalla. Toiminta-alueena on koko Kainuu.Toimintaterapeutin työpanos kohdistuu pääosin erikoissairaanhoidon kehitysvammapoliklinikan ja kehitysvammaosaston (sekä sovituin osin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian) yksiköihin. Alkusijoituspaikka on kehitysvammapoliklinikka. Toimintaterapeutti työskentelee moniammatillisten työryhmien jäsenenä kuntoutuksen ja arjen toimintakyvyn asiantuntijana. Toimintaterapeutti osallistuu moniammatillisten tiimien jäsenenä kuntoutuksen suunnitteluun yhdessä asiakkaan, hänen perheensä ja lähityöntekijöiden kanssa. Asiakkaiden kanssa työskennellään poliklinikalla, osastolla, kotona, ryhmäkodeissa, päivähoi...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Haluatko olla mukana rakentamassa uutta ja Espoon ainoaa Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikköä? Tehtävä on uusi ja omalla osaamisella pystyt vaikuttamaan työn sisältöön. Toimintatepeutin pääasiallisena toimenkuvana on iäkkäiden, yli 65 vuotiaiden toimintaterapian tarpeen ja toiminnallisuuden (toimijuuden ja selviytymisen) arviointi. Lisäksi hän edistää asiakasta arjen toiminnoissa sekä antaa monimuotoista kuntoutusta tukien asiakkaiden omatoimisuutta arjessa. Työ on yksilö- ja mahdollisesti ryhmämuotoista sisältäen jonkin verran kotikäyntejä ja moniammatilliseen neuvotteluihin osallistumista. Toimintaterapeutti on moniammatillisen tiimin jäsen, johon kuuluvat hoitajat, lääkäri, fysioterapeutti ja palveluohjaaja. Mahdollista on verkostoitua Espoon kaupungin muiden toiminterapeuttien k...

 • Company HUS in Leppäkorpi
  30.11.2020

  Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca hakee määräaikaista erikoissuunnittelijaa koko Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen (YTA) kattavaan Tulevaisuuden Lastensuojelu -hankkeeseen. Tehtävänä on Arvoa-mittarin käytön juurruttaminen Vantaan lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön asiakasprosesseihin ja tältä pohjalta syntyvän asiantuntemuksen hyödyntäminen laajasti koko hankkeessa. Monialaista arviointia koskevassa työpaketissa vahvistetaan lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön ammattilaisten kykyä arvioida lapsen ja perheen hyvinvointia käyttäen tarkoitukseen soveltuvia mittareita. Päämääränä on luoda pysyviä rakenteita ja työtapoja, jotka tukevat muun muassa ARVOA-mittarin käyttöä organisaatiossa. Hankesuunnitelmaan voit tutustua tarkemmin Soccan uutisessa olevasta ...

 • Company Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Haemme kotona asumista tukevien palvelujen tukipalveluihinasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseenalkaen 4.1.2021 tai sopimuksen mukaan.Hakuaika päättyy 10.12.2020 klo 14.00Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2019 ja vastaa monimuotoisista sosiaali- ja terveyspalveluista kuuden kunnan alueella. Tavoitteena on turvata laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut tasa-arvoisesti. Kotona asumista tukevat palvelut kuuluu ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle.Haemme motivoitunutta ja ikääntymisen ilmiöistä kiinnostunutta työkaveria työskentelemään tukipalvelun tiimiin!- painopisteenä on toiminnan laadullisten edellytysten vahvistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä asiakkaiden osallisuuden, toimijuuden ja vaikuttamisen tukeminen sekä mahdollistaminen.Palveluiden ta...

 • Company Toimintakeidas Oy in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Tähän iloisen toimintaterapeutin tehtävään kuuluu työtä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa, joilla on pääasiassa neurologinen, neuropsykiatrinen tausta. Terapiaa toteutetaan sekä vastaanotto- että koti/koulu/päiväkotikäynteinä Joensuussa ja sen ympäristössä. Tarjoamme innokkaan ja tukea antavan työyhteisön, vastuullisen ja monipuolisen työnkuvan sekä mahdollisuuden kerryttää ja kehittää ammatillista osaamista. Meillä on joustavat käytännöt terapian ulkopuolella tapahtuvaan työhön. Etäkuntoutus on vahvuutemme. Toimintaamme ohjaavat oma toimintajärjestelmämme, kelan palvelukuvaus, asiakkaan ja lähettävän tahon toiveet sekä kuntoutukselle määritetyt tavoitteet. Näiden takaamiseksi ja saavuttamiseksi toimintatapoihimme kuuluu luonnollisena osana työnohjaus, Toimintakeidas Oy:n ammatilliset tiimit...

 • Company Oulun kaupunki in Kiviniemi
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Haettavana on PALVELUESIMIEHEN vakinainen virka Lasten- ja nuorisopsykiatrisessa työryhmässä. Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä vastaa oululaisten alle 18-vuotiaiden avoerikoissairaanhoidosta. Hoidossa ovat mukana lapsen tai nuoren vanhemmat/perhe ja tilanteen kannalta tärkeät muut yhteistyökumppanit. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten arjessa mukana olevien ja muiden viranomaistahojen kanssa.Palveluesimiehen tehtävään kuuluu yksikön toiminnallinen johtaminen hyvinvointipalveluiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Palveluesimies vastaa palvelun tuottamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä monitoimijaisen verkoston kanssa. Palveluesimies toimii henkilöstönsä esimiehenä. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututki...

 • Company HUS in Anttila
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Haemme toimintaterapeuttia vakituiseen työtehtävään HUS Pohjoisen lastenpsykiatrian vastaanotot. Työpaikka sijaitsee Tikkurilassa, mutta työtehtäviä on myös Hyvinkäällä. Työ alkaa 4.1.2021. Toimintaterapeutti on moniammatillisen tiimin jäsen. Työtehtäviin kuuluvat yksilöllinen toimintaterapia, toiminnallisuuden arvioinnit, lasten ryhmämuotoiset hoidot sekä perheiden ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö. Yksikössä hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Aikaisempi kokemus lastenpsykiatriasta katsotaan eduksi. Laillistettu toimintaterapeutti.Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote.Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ...

 • Company HUS in Anttila
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Haemme toimintaterapeuttia vakituiseen työtehtävään HUS Läntisen lastenpsykiatrian vastaanotoille, ensisijainen sijoituspaikka on Leppävaarassa. Työ alkaa 4.1.2021. Toimintaterapeutti on moniammatillisen tiimin jäsen. Työtehtäviin kuuluvat yksilöllinen ja toimintaterapia, toiminnallisuuden arvioinnit, lasten ryhmämuotoiset hoidot sekä perheiden ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö. Yksikössä hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään.Aikaisempi kokemus lastenpsykiatriasta katsotaan eduksi. Laillistettu toimintaterapeutti.Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote.Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon t...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Vahvistamme ikäihmisten palvelulinjan ammattitaitoista henkilöstöä ja etsimme Kalevan kotihoitoon toiminnan kehittämisestä innostunutta esimiestä. Haemme kotihoidon esimiestä vakinaiseen työsuhteeseen. Kotihoidon esimiehen tehtävänä on vastata Kalevan kotihoidon toiminnan organisoinnista, seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä ja näin mahdollistaa asiakkaillemme hyvä ja laadukas palvelu. Kotihoidon esimies vastaa henkilöstön osaamisesta ja palvelun laadun toteuttamisesta asiakas- ja omaisyhteistyössä. Hän toimii vastuualueensa lähiesimiehenä ja vastaa tehtäväalueensa palveluiden kustannustehokkaasta ja laadukkaasta tuottamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali-ja terveysalan korkeakoulututkinto (AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto...

 • Company Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Toimintaterapeutti - tule meille töihin, meillä viihdytään ja välitetään!Haemme toimintaterapeuttia Pieksämäen kasvavaan moniammatilliseen tiimiimme. Kuntoutustyön toteutamme pääasiallisesti asiakkaalle tutussa ympäristössä, asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Käytössämme ovat liikkuvaan työhön suunniteltu asiakashallintajärjestelmä sekä työvälineet. Työn liikkuvuuden vuoksi tarvitset auton käyttöösi - voit käyttää joko omaa autoasi tai voit saada yrityksen auton käyttöösi.Odotamme sinulta reipasta ja iloista työotetta, joustavuutta, intoa kehittää uutta toimintaa ja lisäksi valmiutta liikkuvaan työhön. Työ edellyttää laillistetun toimintaterapeutin pätevyyttä.Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen kuukausipalkan lisäksi innostavan työyhteisön, joustavan työajan, liikkuvaan työhön sop...

 • Company HUS in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Hei toimintaterapeutti!Haluatko jakaa osaamisesi kanssamme? Tarjoamme sinulle vakituisen työn HUS psykiatrian psykoosien ja oikeuspsykiatrian linjalla Jorvin psykoosiosastoilla P4.Sinun tehtävääsi kuuluu yksilöllinen ja ryhmämuotoinen toimintaterapia, toimintakyvyn tutkimukset sekä kuntoutuksen asiantuntijana toimiminen osastojen moniammatillisten tiimien jäsenenä.Arvostamme sinun hyviä vuorovaikutustaitojasi, aktiivista sekä innovatiivista työotetta. Olisi hienoa, jos sinulla olisi myös kokokemusta psykiatrisesta toimintaterapiasta. Kelpoisuusehtona tähän työhön on luonnollisesti toimintaterapeutin tutkinto.Tule mukaan innostavaan työyhteisöön!Ota rohkeasti yhteyttä, kun haluat lisätietoja!Laillistettu toimintaterapeutti.Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatau...

 • Company Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Meillä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä (YTHS) työskentelee tällä hetkellä yli 600 ammattilaista monissa erilaisissa tehtävissä. Kaikkia yhdistää halu edistää korkeakouluopiskelijoiden terveyttä yhdenvertaisella, rohkealla ja välittävällä otteella. Teemme työtä, joka näkyy vuosien päähän! Kiinnostuitko liittymään joukkoomme?Haemme nyt alihankintapalveluiden koordinaattoria vakituiseen ja kokoaikaiseen työsuhteeseen 4.1.2021 tai sopimuksen mukaan alkaen. Työn sijaintipaikkana toimii mikä tahansa YTHS:n toimipiste ja työtä pystyy osin hoitamaan myös etänä.Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta astuu voimaan 1.1.2021 ja se tuo mukanaan suuria muutoksia, kun myös ammattikorkeakouluopiskelijat liittyvät YTHS:n palveluiden piiriin. Vuoden vaihteessa YTHS:llä ei pelkästään laajenn...

 • Company Uudenkaupungin kaupunki in Nieminen
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki. Alueen väestöpohja on noin 23 000 asukasta.Toimintaterapeutin päätoimipaikka on Uudenkaupungin terveyskeskus. Tehtävän suorittaminen edellyttää valmiutta siirtyä yhteistoiminta-alueen terveysasemien sekä asiakkaiden toimintaympäristöjen välillä.Toimintaterapeutti sijoittuu terapiapalveluiden moniammatilliseen yksikköön asiantuntijatehtävään.Toimintaterapeuttien asiakaskunta koostuu eri-ikäisistä yhteistoiminta-alueen asukkaista painottuen kasvu- ja kehitysikäisiin lapsiin ja nuoriin. Avopalvelujen lisäksi toimintaterapiapalveluja annetaan myös osastohoid...

 • Company Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä in Kainuu
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Kainuun sotessa on tarjolla mielenkiintoinen toimintaterapeutin tehtävän sijaisuus vaativan kuntoutuksen osastolla, jossa kuntoutetaan avh-potilaita ja ortopedisia potilaita. Toimintaterapeutti työskentelee moniammatillisen jäsenenä moniammatillisessa työryhmässä, jossa työskentelee kaksi toimintaterapeuttia, puheterapeutti, neljä fysioterapeuttia, sosiaaliohjaaja ja neuropsykologi hoitajien ja lääkärin lisäksi. Lupaamme sinulle hyvän perehdytyksen ja kollegan ja työryhmän tuen. Tule hakemaan työkokemusta vaativan kuntoutuksen osastolta, joka on juuri muuttanut uuden sairaalan kuntoutusta tukeviin tiloihin.Kelpoisuusehtona on laillistettu toimintaterapeutti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa työnantaja voi palkata määräajaksi alan opiskelijan, jolle on kertynyt yli 140 opintopistettä hakuaj...

 • Company Eteva kuntayhtymä in Kello
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Tule mukaan uudistamaan lasten ja nuorten kuntoutuspalvelua osana Etevan palveluketjuaHaemme asiakastyön kehittämisestä kiinnostunutta ja henkilöstöjohtamisen osaavaa PALVELUPÄÄLLIKKÖÄ Järvenpään lasten ja nuorten yksikköön toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Palvelupäällikön tehtävänä on johtaa yksikön palvelutoimintaa, henkilöstöä ja taloutta. Meillä pääset mukaan ammatillisesti osaavien palvelupäälliköiden tiimiin ja moniammatillisesti toimivaan työyhteisöön. Työpisteesi on Järvenpään yksikössä, mutta työ voi edellyttää liikkumista Etevan alueella. Oman auton käyttö on meillä siten välttämätöntä. Edellytämme palvelupäälliköltä organisointikykyä ja vahvaa vuorovaikutusosaamista, motivaatiota ottaa haltuun kehitysvamma-alan lakisääteiset tehtävät. Kokemus esimiestyöstä ja rekry...

 • Company Sävelavain Oy in Luopajärvi
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Sävelavaimessa on avoinna kokoaikaisen laaja-alaisen musiikkiterapeutin paikka Seinäjoen toimipisteessä.Tarjoamme useiden terapeuttien käsittämän miellyttävän ja joustavan työyhteisön. Pyrimme ottamaan huomioon terapeuttien toiveet mm. asiakaskohderyhmissä.Sävelavaimessa panostetaan erityisesti asiakaslähtöiseen, yksilölliset asiakastarpeet huomioivaan palveluntarjoamiseen. Lisäksi tasokkaat ja tilavat toimitilat sekä laadukas välineistö tarjoavat hyvät edellytykset onnistuneelle terapian toteuttamiselle niin asiakkaan kuin henkilökunnan kannalta ajateltuna.Sävelavaimessa pidämme tärkeänä kaikkien työntekijöidemme mahdollisuutta oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Avoin ja reilu kanssakäyminen kuvaa tyypillistä työilmapiiriä.Arvostamme innostunutta ja toiset huomioivaa asennetta sekä rohke...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Haemme Mäntymäen päiväkotiin toimintaterapeuttia määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 7.12.2020-31.7.2021. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana ja paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.Haluatko tulla rakentamaan uutta ja täysin uudenlaista erityisryhmää, jossa painottuu vahvasti tunne-elämän tukeminen? Oletko ammattitaitoinen, työstäsi innostunut ja kiinnostunut sekä hyvät vuorovaikutus- ja tiimitaidot omaava toimintaterapeutti? Meillä on töitä sinulle mukavassa työyhteisössä.Odotamme sinulta kokemusta työskentelystä tuen tarpeessa olevien lasten kanssa, lapsilähtöistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä halua kehittää ja uudistaa työtäsi. Ruotsinkielentaito katsotaan eduksi.Mäntymäen päivähoitoyksikössä työskentelee yli kolmekymmentä alan ammattilaista kolm...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Haemme Sysmän sosiaali- ja terveyspalveluihinVASTAAVAA OHJAAJAAtoistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työskentelet monipuolisissa vammaispalveluiden sosiaaliohjauksen tehtävissä sekä toimintakeskuksen esimiehenä. Työ edellyttää hyviä esimies- ja vuorovaikutustaitoja, kirjaamistaitoja ja ratkaisukeskeistä työotetta. Olemme aloittaneet erityisryhmien päiväaikaisten palveluiden kehittämisen, joten tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä ja halua kehittää ja jalkauttaa uusia tapoja toimia. Arvostamme hyvää lainsäädännön tuntemusta sekä aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Kelpoisuusehtona tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Tehtävä on kokoaikainen.Meillä Sysmässä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on jo juurtunut osaksi arkis...

 • Company Keski-Suomen Sydänpiiri ry in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Projektipäällikön tehtävänäsi on vastata Sydämen asialla -hankkeen hallinnoinnista, toimintojen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista sekä hankkeen viestinnästä, verkostoyhteistyöstä ja hanketiimin vetämisestä. Sydämen asialla -hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä kylien myönteistä ilmapiiriä ja sosiaalista pääomaa. Tämä toteutetaan vahvistamalla Keski-Suomen maaseudun asukkaiden terveyden lukutaitoa; tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden omaseurantaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä terveydenhoitajan /sairaanhoitajan pätevyyttä, terveyden edistämisen osaamista sekä kokemusta hanketoiminnasta ja ver...

 • Company Ilona Kuntoutus Oy in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Ilona Kuntoutus Oy hakee suomen- ja ruotsinkielentaitoista kokopäiväistä toimintaterapeuttia Vaasaan ja lähikuntiin. Työ on itsenäistä ja toteutuu pääosin asiakkaan kotona ja lähiympäristössä, kuten koulussa tai päiväkodissa. Asiakkaita ovat pääosin lapset ja nuoret. Ajokortti ja toimintaterapeutin AMK-tutkinto ovat välttämättömiä. Työssä menestyminen edellyttää organisointikykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Kokemus kuntoutustyöstä katsotaan eduksi.Tarjoamme kilpailukykyisen palkan sekä muita etuja.Paikka täytetään sopivan hakijan löydyttyä. Työ alkaa sopimuksen mukaan, ja alussa on neljän kuukauden koeaika. Työsopimus on voimassa toistaiseksi. Jos työ kehittyvässä yrityksessä kiinnostaa, ota yhteyttä ja tule tutustumaan Ilona Kuntoutukseen!Miikka Kultalahti 044 7005003Vapaamuotoi...

 • Company Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy in Huttula
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Kaipaamme vahvistusta Oulun Eteläisen alueen moniammatilliseen tiimin Ylivieskassa. Tiimissä työkavereiksi saat sekä toimintaterapeutin että muiden terapia-alojen osaajia. Panostamme kollegojen kanssa yhteistyömahdollisuuksiin myös Pohjanmaan maakuntien tiimien kesken. Moniammatillinen työskentely on seutukunnassa käynnistymisvaiheessa, joten sinulla on mahdollisuus olla muotoilemassa itsellesi roolia ammatillisten mielenkiinnon kohteidesi pohjalta. Työpisteesi voi elämäntilanteen mukaan sijaita Ylivieskassa, Kalajoella tai Nivalassa. Tuotamme tällä hetkellä palveluita sekä kunta-asiakkaille, sairaanhoitopiirille että Kelalle. Kuntoutustyön toteutamme pääasiallisesti asiakkaalle tutussa ympäristössä, asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Kehitämme jatkuvasti myös toimitilojamme ja ...

 • Company Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy in Huttula
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Kaipaamme vahvistusta Pohjanmaan moniammatilliseen tiimiin! Asiantuntijatiimissäsi Vaasassa sinulla on mahdollisuus toimintaterapian työn jakamiseen kollegan kanssa. Omasta lähitiimistäsi löytyy lisäksi kokemusta eri terapialajeissa. Panostamme myös kollegojen kanssa yhteistyö- ja konsultaatiomahdollisuuksiin muiden maakuntien tiimien kesken. Toimisto- ja vastaanottotilat sijaitsevat keskustan tuntumassa Raastuvankadulla. Tuotamme tällä hetkellä palveluita muun muassa kunta-asiakkaille, sairaanhoitopiirille että Kelalle. Kuntoutustyön toteutamme pääasiallisesti asiakkaalle tutussa ympäristössä, asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Käytössämme ovat liikkuvaan työhön suunniteltu asiakashallintajärjestelmä sekä työvälineet. Työn liikkuvuuden vuoksi tarvitset auton käyttöösi - voit käy...

 • Company Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Tule mukaan huipputiimiin!Vahvistamme moniammatillisen LAKU-tiimimme osaamista ja etsimme nyt joukkoomme lasten toimintaterapeuttia. Kelan korvaama LAKU-kuntoutus on suunnattu perheille, joissa on neuropsykiatrisen diagnoosin saanut lapsi tai nuori. Kuntoutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa. Perheen tapaamisten ja verkostoyhteistyön lisäksi jaksoon kuuluu kurssiviikonloppuja.Sovit osaksi tiimiämme, jos sinulla on reipas ja joustava työote ja haluat laittaa koko osaamisesi likoon asiakkaidemme parhaaksi. Edellytämme sinulta aikaisempaa työkokemusta työskentelystä lasten ja nuorten kanssa. Työ on liikkuvaa ja edellyttää matkustamista Uudellamaalla.Voit valita omaan elämäntilanteeseesi parhaiten sopivan palkka- tai palkkiomallin, tai vaihtoehtoisesti työllistyä ammatinharjo...

 • Company Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Tule mukaan huippujoukkoon!Tarjoamme kuntoutuspalveluja asiakkaan arjessa. Palvelut voidaan toteuttaa myös toimipisteissämme tai etäkuntoutuksena. Etsimme moniammatilliseen tiimiimme toimintaterapeuttia. Odotamme sinulta reipasta ja iloista työotetta, joustavuutta ja intoa oppia uutta. Työ on liikkuvaa ja edellyttää matkustusvalmiutta sekä ajokorttia. Osa työstä tapahtuu myös viikonloppuisin. Edellytämme sinulta vankkaa työkokemusta lastenpsykiatrisesta tai lastenneurologisesta kuntoutuksesta. Tarjoamme sinulle- innostavan, moniammatillisen työyhteisön,- joustavan työajan,- liikkuvaan työhön sopivat välineet, materiaalit ja asiakastietojärjestelmän,- viihtyisät vastaanotto- ja toimistotilat,- hyvät kouluttautumismahdollisuudet,- säännöllisen työnohjauksen,- kattavat työterveyspalvelut.Soi...

 • Company Ikifit Oy in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Kuntoutus Apila toteuttaa mm. Kelan vaativaa ja harkinnanvaraista moniammatillista laitos- ja avokuntoutusta.Haemme joukkoomme iloista ja innovatiivista toimintaterapeuttia (AMK) osa-aikaiseen tai tuntityöhön. Töitä on viikoittain vaihdellen 1-5 päivänä. Oiva tilaisuus myös toiminimellä työskenteleville!Työ on suurelta osalta ryhmätoimintaa, myös yksilöllistä terapiaa ja etäkuntoutusta on jonkin verran.KuntoutuspäällikköSanna Väättänenpuh. 03 ...

 • Company Kuusamon kaupunki in Ingå
  22.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Kuusamon kaupunki hakee toimintaterapeuttia vakinaiseen toimeen. Toimintaterapeutin pääasiallisena toimenkuvana on lasten ja nuorten toimintaterapian tarpeen arviointi ja ohjaus sekä vanhempien, koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan ohjaus ja neuvonta lapsen kuntoutuksessa. Toimintaterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana tiimeissä ja yhteistyöryhmissä. Yhteistyö ja konsultoiva työote sekä toimintaterapiapalvelujen kehittäminen on toimessa keskeistä. Tarvittaessa resurssia käytetään aikuisten ja ikäihmisten toimintaterapiaan esimerkiksi vuosilomasijaisuuksissa.Toivomme hakijalta hyviä tiimityötaitoja, mutta kykyä itsenäiseen työhön ja kiinnostusta toimintaterapian käytäntöjen kehittämiseen. Työssä tärkeänä osana on verkostotyö yhteistyötahojen kanssa. Kelpoisuusehtona on toimintat...

 • Company Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueellejohtavaa asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseenalkaen 14.12.2020 tai sopimuksen mukaan.Keski-uudenmaan soten Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualue vastaa kaikista kuntayhtymän lääketieteellisistä hoidon ja kuntoutuksen palveluista.- Palvelualueen johtava asiantuntija on osa palvelualueen johtotiimiä ja tukee omalta osaltaan Avopalvelujen, Sairaalapalvelujen ja Kuntoutuspalvelujen tulosalueiden kokonaiskehittämistä yhdessä palvelualuejohtajan, tulosaluepäälliköiden ja kuntayhtymän sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa.- Tehtävässä vastaat erilaisten toimintasuunnitelmien, raporttien ja selvitysten laadinnasta sekä toimit palvelujohtajan, päälliköiden ja koordinoivien esimiesten (3) tukena kehittämis- ja laatutyössä ja h...

 • Company Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme projektipäällikköä vuoden 2021 loppuun saakka kestävään projektiin, jonka tarkoituksena on valmistella ja toteuttaa ensihoitopalvelun siirtyminen Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksilta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Siirto toteutetaan liikkeen luovutuksen periaatteilla niin, että ensihoitopalvelu kokonaisuudessaan siirtyy sairaanhoitopiirille vuoden 2022 alussa. Projektipäällikön tehtävänä on kantaa kokonaisvastuu projektin käytännön toteutuksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hän vastaa projektin resurssien käytöstä, aikataulusta, tiedottamisesta ja työryhmien työskentelyn yhteensovittamisesta. Projektipäälliköltä edellytetään ensihoidon asiantuntemusta ja aikaisempaa kokemusta projektin johtotehtävistä. Arvostamme kehitysmyönteisyyttä, ...

 • Company HUS in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haluatko jakaa osaamisesi kanssamme? Tarjoamme sinulle 4.1.2021-31.12.2021 kestävän sijaisuuden HUS Psykiatrian, gero-, neuro- ja riippuvuuspsykiatrian linjalla, geropsykiatrian osastolla P1 Helsingissä.Tehtävääsi kuuluu yksilöllinen ja ryhmämuotoinen toimintaterapia, toimintakyvyn tutkimukset sekä kuntoutuksen asiantuntijana toimiminen osastojen moniammatillisten tiimien jäsenenä.Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, aktiivista sekä innovatiivista työotetta. Olisi hienoa, jos sinulla olisi myös kokokemusta psykiatrisesta toimintaterapiasta. Kelpoisuusehtona tähän työhön on toimintaterapeutin tutkinto. Työtilat sijaitsevat HUS Psykiatriakeskuksessa, Välskärinkadulla, johon on hyvät julkiset kulkuyhteydet. Psykiatriakeskuksessa työskentelee useita toimintaterapeutteja eri osastoilla, joten...

 • Company HUS in Anttila
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme toimintaterapeuttia HUS Lastenpsykiatriaan Läntiselle alueelle vakituiseen toimeen. Ensisijainen sijoituspaikka on Raaseporin lastenpsykiatrian vastaanotoilla (Ystadinkatu 3, 2 krs.)Osa työstä tapahtuu Lohjan tai Leppävaaran lastenpsykiatrian vastaanotoilla.Toimintaterapeutti on moniammatillisen tiimin jäsen. Työtehtäviin kuuluvat yksilöllinen ja ryhmämuotoinen toimintaterapia, toiminnallisuuden arvioinnit sekä perheiden ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö. Yksikössä hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään.Aikaisempi kokemus lastenpsykiatriasta katsotaan eduksi. Ruotsin kielen sujuva suullinen ja kirjallinen taito katsotaan eduksi.Laillistettu toimintaterapeutti.Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja ...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Lohjan Kapupunki hakee lasten toimintaterapeuttia määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2020 saakka.Lasten toimintaterapeutti työskentelee perhekeskuksen moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Lasten ja nuorten tutkimus-ja kuntoutustyöryhmään kuuluvat lasten neurologi, neuropsygologi, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sihteeri.Lasten toimintaterapeutin pääasialliset tehtävät ovat:- Lasten toimintaterapian arviointi, toteutus ja ryhmien ohjaaminen.-Lasten vanhempien, koulun ja päivähoidon henkilökunnan ohjaus ja neuvonta lapsen kuntoutuksessa.Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus: toimintaterapeutin tutkinto sekä Valviran rekisteröinti. Kokemus ja koulutus lasten toimintaterapiasta katsotaan eduksi.Palkka ...

 • Company Keravan kaupunki in Kerava
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Haemme sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalle toimintaterapeuttia ajalle 4.1.2021-31.5.2021 lapsipainotteiseen työnkuvaan.Tehtävä sijoittuu kuntouttavien palveluiden yksikköön, joka kuuluu terveyttä edistävien palveluiden tehtäväalueeseen. Kuntouttavien palveluihin moniammatilliseen tiimiin kuuluvat toimintaterapian lisäksi fysioterapia, puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälinepalvelu. Haemme tehtävään kokopäiväistä toimintaterapeuttia. Tehtävän toimenkuvana on lasten toimintaterapian tarpeen arviointi ja ohjaus sekä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja koulun ohjaus ja neuvonta lapsen kuntoutuksessa. Toimintaterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana tiimeissä ja yhteistyöryhmissä. Yhteistyö ja konsultoiva työote on tehtävässä keskeistä. Tarvittaessa toimintera...

 • Company Turun yliopisto. in Turku
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  The University of Turku is a world-class multidisciplinary research university which offers interesting challenges and a unique vantage point to national and international research and education.The University's INVEST Research Flagship Center () is seeking2 3 POSTDOCTORAL RESEARCHERS for fixed-term positions for the period of 1 January 2021 31 December 2022.The positions are located in the Department of Clinical Medicine in the research group led by Professor Andre Sourander. The focus of our research is on developing and evaluating the effectiveness of evidence-based preventive interventions to provide early treatment of significant mental disorders and enhance the well-being of children, youth and families, as well as investigating the implementation of such interventions, and doing ...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelutVantaa/ Soster/Vanhus- ja vammaispalvelut/ Erityisasuminen / fysioterapia ja kuntoutusTyösuhteen kesto: Vakituinen 04.12.2020 -Toimintaterapeutti työskentelee pääsääntöisesti Vanhusten erityisasumisen lyhytaikais- ja kuntoutus- sekä arviointiyksikön toimintaterapeuttina. Lyhytaikaisyksiköiden asiakkaina ovat ikääntyneet vantaalaiset, jotka tarvitsevat tukea tai apua kotona asumisessa (mm. asiakkaat, jotka tarvitsevat hoitopaikan omaishoitajan vapaapäivän ajaksi, tehokuntoutusta tarvitsevat ikääntyneet sekä ns. kriisiasiakkaat). Lyhytaikaisyksiköiden lisäksi työhösi kuuluu myös pitkäaikaisyksiköiden konsultaatiot erillisten pyyntöjen mukaan. Lyhytaikaisyksikkömme sijaitsee Myyrmäen vanhustenkeskuksessa sekä Simonkylän va...

 • Company Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS in Tampere
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALATUNNISTENUMERO 3222 TOIMINTATERAPEUTIN sijaisuutta, tuki- ja liikuntaelinkeskuksen vastuualueella, fysiatrian vastuuyksikössä Tays Hatanpään sairaalassa.Fysiatrian vastuuyksikkö hoitaa potilaita, jotka tarvitsevat fysiatrian, fysio- tai toimintaterapian erikoissairaanhoidon palveluita. Sairaala toimii opetussairaalana.Tehtävän sisältö:Työskentelet Tays Hatanpään neurologisilla kuntoutusosastoilla. Toimenkuvasi on monipuolinen ja työ sisältää toimintaterapian arviointia, toteutusta ja neuvontaa. Työyksikössä toteutetaan työkiertoa. Osallistut aktiivisesti toimintaterapian kehittämiseen moniammatillisissa tiimeissä terveydenhuollon muuttuvassa toimintaympäristössä. Odotamme sinulta aitoa halua palvella asiakkaita hyvin, kykyä motivoitua työstä ja oppia uutt...

 • Company Medifamilia Oy in Other
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Medifamilia Oy hakee Tampereen/ Nokian toimipisteeseen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen toimintaterapeuttia 01/2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Medifamilia on yksityinen terapia- ja kuntoutuskeskus, jossa vahvistetaan lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden voimavaroja arjen haasteiden kohtaamisessa.Haemme tiimiimme toimintaterapeuttia, jonka työnkuvaan kuuluu työskentelyä yksilö- ja ryhmämuotoisessa avotoimintaterapiassa sekä laitoskuntoutuksessa Kelan sairausryhmäkohtaisilla lasten ja perheiden sopeutumisvalmennuskursseilla.Toivomme sinulla olevan kokemusta neuropsykiatrisesti oirehtivien lasten, nuorten ja aikuisten hoito- ja/tai kuntoutustyöstä. Lisäksi toivomme sinun omaavan hyvät tiimityötaidot sekä positiivisen ja voimavarasuuntautuneen työotteen.Tarjoamme sinulle monia...

 • Company Huoltoliitto ry in Other
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Työn kesto: 11.1.2021 - 6.5.2021. Tehtävän mahdollinen jatkuminen selviää kevään 2021 aikana. Tehtävä pitää sisällään toimintaterapeutin tehtäviä avoterapiassa sekä sairausryhmäkohtaisilla kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla. Arvostamme:Kokemusta toimintaterapeutin työstäKokemusta moniammatillisesta työryhmätyöskentelystäItsenäistä ja omatoimista ja työotettaJoustavuutta ja sopeutumista monipuoliseen työnkuvaanAjokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöönMitä tarjoamme sinulle? Hyvät kehittymisen ja kehittämisen mahdollisuudetKattavat henkilökuntaedutDynaamisen, osaavan ja mukavan työilmapiirinouti-Maria ...

 • Company Terveyden ja hyvinvoinnin laitos in Helsinki
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Vahvuuksiamme ovat merkityksellinen työ, osaava ja intohimoisesti työhönsä suhtautuva henkilöstö ja loistavat tietovarannot. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen. THL:ssä työskentelee noin 1200 asiantuntijaa ja tutkijaa.Työpaikan tiedot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mannerheimintie 166 00300 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Valtion palvelut osasto hakee erityisasiantuntijaa kahden vuoden määräaikaiseen työsopimussuhteeseen. Tehtävä alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Teht...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Other
  19.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme nyt Kymsoten lasten kuntoutuksen yksikköön toimintaterapeuttia työskentelemään psyykkisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä parissa. Toimit osana moniammatillista työryhmää ja osallistut myös toiminnan kehittämiseen. Toimintaterapeutin työssä toteutetaan sekä arvioita että jossain määrin varsinaista terapiaa, ja myös vanhempien ohjaus kuuluu työnkuvaan. Työ on määräaikainen 4.1.2021 - 30.6.2021 ja kokoaikainen työ. Työtä tehdään Kymsoten alueella, pääosin Kouvolassa ja Kotkassa, mutta koulu- ja kotikäynnit sekä muu liikkuva työ kuuluvat myös olennaisena osana työnkuvaan. Kelpoisuusvaatimus tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen toimintaterapeutin laillistus. Katsomme eduksi työkokemuksen toimintaterapeutin tehtävistä lastenpsykiatrialla. Teh...

 • Company Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä in Kainuu
  17.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  Kainuun sotessa on tarjolla mielenkiintoinen toimintaterapeutin tehtävä aikuisten mielenterveyspalveluissa, jossa toimintaterapeutti työskentelee kuntoutuksen ja arjen toimintakyvyn asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Tehtävä koostuu yksilöllisesti tehtävistä toimintakyvyn arvioinneista diagnostiikan tueksi ja jatkokuntoutuksen järjestämiseksi, sekä osastoilla toiminnallisten ryhmien vetämisestä moniammatillisena yhteistyönä. Lupaamme itsenäisen asiantuntijatehtävän, hyvän perehdytyksen ja kollegiaalisen tuen. Arvostamme työyhteisötaitoja sekä myönteistä asennetta muutokseen ja toiminnan kehittämiseen. Kelpoisuusehtona on laillistettu toimintaterapeutti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa työnantaja voi palkata määräajaksi alan opiskelijan, jolla on kertynyt yli 140 opintopistettä...

 • Company Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä in Isojoki
  17.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) on uudelleen haettavana 11.12.2020 klo 15 mennessäTOIMINTATERAPEUTIN VAKINAINEN TOIMI alkusijoituspaikkana KauhajokiTule mukaan rentoon ja huumorintajuiseen työyhteisöömme. Asiakasta pidämme kuin kukkaa kämmenellä, eikä työntekijöidenkään työhyvinvointia unohdeta. Tarjoamme hyvät ja asianmukaiset työtilat ja -välineet, joustavan työajan ja hyvät lisäkoulutusmahdollisuudet.Toimi voidaan täyttää heti tai sopimuksen mukaan.Kelpoisuusehtona on toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan loppuvaiheen opiskelijat ottaa huomioon.Toimintaterapeutin pää...

 • Company Toimintakeidas Oy in Other
  17.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  Tähän iloisen toimintaterapeutin tehtävään kuuluu työtä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa, joilla on pääasiassa neurologinen, neuropsykiatrinen tausta. Terapiaa toteutetaan sekä vastaanotto- että koti/koulu/päiväkotikäynteinä Jyväskylässä ja sen ympäristössä. Tarjoamme innokkaan ja tukea antavan työyhteisön, vastuullisen ja monipuolisen työnkuvan sekä mahdollisuuden kerryttää ja kehittää ammatillista osaamista. Toimintaamme ohjaavat oma toimintajärjestelmämme, kelan palvelukuvaus, asiakkaan ja lähettävän tahon toiveet sekä kuntoutukselle määritetyt tavoitteet. Näiden takaamiseksi ja saavuttamiseksi toimintatapoihimme kuuluu luonnollisena osana työnohjaus, Toimintakeidas Oy:n ammatilliset tiimit, toimintakäsikirja, perehdyttämisohjelma sekä kollegoiden ohjaus- ja mentorointi- tuokiot. Työnha...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: Asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Haemme toimintaterapeuttia vakinaiseen työsuhteeseen Malmin mielialahäiriöpoliklinikalle mielialahäiriötyöryhmään 1.1.2021 alkaen. Toimintaterapeutti työskentelee osana monialaista työryhmää toteuttaen THK (Terveys-ja hyvinvointikeskus) -mallin mukaista työskentelytapaa. Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi toimintaterapiapalvelujen tarjoaminen psykiatria- ja päihdepalvelujen häiriökohtaisten hoitomallien mukaisesti sisältäen toiminnallisuuden arviointeja, yksilöllisiä toimintaterapiajaksoja sekä ryhmien ohjaamista. Toimintaterapeutit toteuttavat myös työparina sosiaalityönte...

 • Company Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä in Kainuu
  17.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  Haemme Kainuun soten kuntoutuspalveluihin vahvistusta toimintaterapeuttijoukkoomme. Meillä tarvitaan toimintaterapeuttia, jonka työ jakaantuu erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian yksiköihin. Toimintaterapeutti työskentelee moniammatillisten työryhmien jäsenenä, kuntoutuksen ja arjen toimintakyvyn asiantuntijana. Tehtävänä on kainuulaisten lasten ja nuorten toiminnallisuuden arviointi diagnostiikan tueksi ja jatkokuntoutuksen järjestämiseksi. Työhön kuuluu olennaisena osana yhteistyö perheiden ja verkostojen kanssa sekä hoitoneuvotteluihin ja työryhmien palavereihin osallistuminen. Työtä tehdään sekä osastoilla että polikliinisesti lasten ja nuorten arjen omissa toimintaympäristöissä.Lupaamme hyvän perehdytyksen ja kollegiaalisen tuen sekä lastenpsykiatrian ja nuoris...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health professionals not elsewhere classified Edit filters