Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

16 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  28.02.2021

  Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ovat osa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualuetta. Tuotamme tavoitteellisia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä kumppanuuteen perustuvia palveluita työnhakija- ja yritysasiakkaille. Tavoitteenamme on kehittää työnhakijoiden osaamista ja työelämätaitoja sekä edistää työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta Tampereella ja Pirkanmaalla. Lisäksi koordinoimme Tampereen kaupungin maahanmuuttotyötä sekä kansainvälisten osaajien houkutteluun liittyviä yrityspalveluita. Kasvupalvelukokonaisuuteen kuuluu myös Tampereen kaupungin yritys- ja työnantajapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen. Halutako arvojesi mukaiseen työhön? Haemme KIERTO-hankkeeseen osaamisen kehittämisestä vastaavaa projektikoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2021...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  28.02.2021 Updated on: 01.03.2021

  Haemme suunnittelupäällikköä raitiotieprojektiinTurun kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020, että raitiotien suunnittelua jatketaan laatimalla Tiedepuiston ja Sataman linjojen yleis- ja toteutussuunnitelmat. Linjat kytkevät yhteen Turun merkittävimmät kaupunkikehityshankkeet Tiedepuiston, keskustan kehittämisen sekä Linnakaupungin. Toteuttamalla raitiotie kokonaisvaltaisena kaupunkikehityshankkeena voidaan tukea ja nopeuttaa näiden alueiden kehittymistä. Suunnitelmien perusteella syntyy hankkeen lopullinen kustannusarvio investointipäätöstä varten. Yleis- ja toteutussuunnitelmien valmistumisen jälkeen kaupunginvaltuusto voi tehdä raitiotien rakentamisesta investointipäätöksen tämän hetken arvion mukaan noin vuonna 2024. Yleis- ja toteutussuunnitelmien rinnalla laaditaan tarvittavat asemakaav...

 • Company Valtioneuvoston kanslia in Helsinki
  28.02.2021 Updated on: 01.03.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYValtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.Työpaikan tiedot: Valtioneuvoston linna Snellmaninkatu 1 A 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSValtioneuvoston kansliaan on peruste...

 • Company Valtiovarainministeriö in Other
  28.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYValtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. VM vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta, julkishallinnon kehittämisestä, sekä ohjaa tietohallinnon kehitystä sekä valtion- että kuntahallinnossa. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kunnallistalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaan.Työpaikan tiedot: Valtiovarainministeriö PL 28 00023 ValtioneuvostoTEHTÄVÄN KUVAUSVirkasuhde pyritään täyttämään ajalle 1.5.2021 31.5.2022. Virkasuhde on ministeriön yhteinen ja sijoitettu mi...

 • Company Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy in Jyväskylä
  28.02.2021 Updated on: 01.03.2021

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tuloksellisimpia ja vetovoimaisimpiaammattikorkeakouluja Suomessa. Teemme monipuolista yhteistyötä ylineljässäkymmenessä maassa koulutuksen ja hanketoiminnan parissa.Opiskelijoita meillä on yli 8 000 ja työllistämme yli 700 henkilöä.Tavoitteenamme on olla Suomen paras ammattikorkeakoulu, jolla on vahvaa näyttöä koulutuksen laadusta, kansainvälisyydestä ja yrittäjyyden edistämisestä. Toimimme tällä hetkellä neljällä eri kampuksella (Jyväskylässä Rajakadun pääkampus, Lutakon kampus ja Musiikkikampus sekä Saarijärvellä Biotalousinstituutti). Lisäksi JAMKilta löytyy toimipiste Helsingistä Töölönlahden kampukselta.Haemme motivoitunutta ja kokenutta projektipäällikköä, jonka tehtävänä on luotsata Tuettu osuuskunta ESR-rahoitettua kehittämishanketta 1.4.2021-30.6....

 • Company Opetushallitus in Helsinki
  28.02.2021 Updated on: 01.03.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYOpetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla. Työpaikan tiedot: Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSHaemme jatkuvasti monipuolistuvaan ja vastuiltaan kasvavaan Opetushallitukseen sisäisen valvonnan, riskien hallinnan ja tietojohtamiseen perehtynyttä ammattilaista. Tehtävänäsi on suoraan pääjohtajan alaisuudessa ohjata ja kehittää Opetushallituksen sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja tietojohtamista. Controllerin tehtävässä vastaat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordin...

 • Company Liikenne- ja viestintäministeriö in Helsinki
  28.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYLiikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huolehdimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä. Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot. Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille. Ministeriön tehtävänä on myös hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.Meillä työskentelee noin 180 liikenne- ja viestintäministeriöläistä, joiden jokapäiväistä työtä ohjaavat arvomme oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteistyö. Mahdollisena tulevana työnantajanasi toivomme, että myös sinä pidät näitä asioita tärkeinä.T...

 • Company Maa- ja metsätalousministeriö in Helsinki
  28.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYMaa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.Ruokaosasto luo edellytyksiä ruoan alkutuotannolle ja jalostukselle sekä varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden, hyvän kuluttajasuojan ja eläinten ja kasvien terveyden sekä eläinten hyvinvoinnin korkean tason Suomessa. Lisäksi ruokaosasto vastaa osaltaan maaseudun elinvoimaisuudesta sekä maaseudun elinkeinojen kehittämisestä. Osaston tehtäviin kuuluu myös Ruokaviraston tulosohjaus.Työpaikan tiedot: MMM Mariankatu 9 Mariankatu 9 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSMaa- ja metsätalousministeriössä on haettavana suunnittelijan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.5.2021-30.6.2023.Suunnittelija toimii ...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  26.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Sykkiikö sydämesi valmentavalle esihenkilötyölle ja haluatko mahdollistaa tiimisi onnistumisen vaativissa sisäisen tarkastuksen asiantuntijatehtävissä? Haluatko olla mukana kehittämässä Suomen suurimman kaupungin toimintaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta? Jos vastasit kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme Sisäisen tarkastuksen päällikköSisäisen tarkastuksen yksikkö toimii Helsingin kaupungilla aitiopaikalla suoraan kansliapäällikön alaisuudessa. Sisäinen tarkastus varmistaa ja arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti hyvän johtamis- ja hallintotavan ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista sekä konsernivalvonnan tuloksellisuutta. Yksikkö raportoi arvioinnin tuloksista ja esittää toimenpide-ehdotuksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisek...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  26.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Oletko innokas julkisten hankintojen moniosaaja? Tule mukaan vahvistamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapalveluja!Haemme joukkoomme johtavaa hankinta-asiantuntijaa. Tehtävänäsi on erilaisten palvelu- ja tavarahankintojen kilpailuttaminen toimialan käyttöön. Osallistut hankintojen kokonaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulutat ja ohjeistat toimialan yksiköitä hankinnoissa ja tilaamisessa. Varmistat, että hankintaprosessi toteutuu toimialalla sovittujen ohjeistusten mukaisesti. Huolehdit, että hankinnoilla vastataan toimialan muuttuviin tarpeisiin. Toimit yhteistyössä toimialan muiden asiantuntijoiden kanssa.Olet hakemamme osaaja, jos sinulla on usean vuoden kokemus julkisten hankintojen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Osaat hyödyntää monipuolisesti Cloudia-kilpailu...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  26.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Haemme määräaikaista projektisuunnittelijaa suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasohjausprosessin uudistamisen ja muutoksen toimeenpanoon liittyviin suunnittelu-, selvitys- ja toimeenpanotehtäviin. Olet mukana uuden asiakasohjauksen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä siihen liittyvässä viestinnässä uuteen toimintamalliin siirtymisen aikana. Valmistelet varhaiskasvatukseen ottamispäätösprosessia ja rakennat asiakasvalintoihin liittyvää vuosikelloa. Osallistut asiakasohjausprosessiin liittyvien järjestelmien kehittämiseen.Viestit ja teet uuden asiakasohjauksen toimintamallin ohjeistusta ja perehdytystä. Olet mukana asiakaspalautteiden käsittelyssä. Kehität ja toteutat asiakasohjaukseen liittyvää tiedon tuottamista ja raportointia. Koordinoit varhaiskasvatuks...

 • Company Helsingin kaupunki in Helsinki
  26.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Oletko kiinnostunut ympäristö- ja ilmastoasioista, vastuullisuusviestinnästä sekä kaupunkitasoisesta yhteistyöstä vastuullisuuden edistämiseksi?Etsimme nyt Palvelukeskus Helsingin kehityspalvelut-yksikön vastuullisuus-, ympäristö- ja laatutiimiin suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 31.7.2022 asti. Toivomme että pystyt aloittamaan viimeistään 3.5.2021. Tehtäviisi kuuluu muun muassa:- Palvelukeskus Helsingin vastuullisuustyön kehittäminen ja koordinointi- Palvelukeskus Helsingin vastuullisuusviestintä- Ekokompassi-ympäristötyö ja ekotukitoiminnan koordinointi- Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman edistäminen Palvelukeskus Helsingin osalta ja osallistuminen kaupunkiyhteiseen työryhmään- Osallistuminen erilaisiin kehitysprojekteihi...

 • Company Pohjois-Pohjanmaan liitto in Ahmas
  26.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Haemme projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2021-31.12.2022 KANVES, Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa -hankkeeseen. Projektipäällikön tehtävä sijoittuu aluekehityksen tulosalueelle, joka vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yleisestä kehittämisestä.Pohjois-Pohjanmaan liiton toteuttamassa EAKR-hankkeessa vahvistetaan ekosysteemiverkostojen kykyä yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen tavoitteena on laajentaa maakunnallista innovaatiopohjaa, edistää alueen vahvuuksiin perustuvien tavoitteiden toteuttamista ja tukea alueen kehittäjiä suorissa kansainvälisissä rahoituksen hakuprosesseissa. Projektipäällikkönä vastaat hankkeesta ja sen tavoitteiden toteutumisesta. Tehtävässä painottuu alueen kehittäjäverkostojen (S3...

 • Company Valtiovarainministeriö in Other
  26.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYValtiovarainministeriössä (VM) teet merkityksellistä asiantuntijatyötä julkishallinnon näköalapaikalla. Valtiovarainministeriö on talouden, julkisen hallinnon ja toimintatapojen vahva uudistaja, ohjaaja ja toimintaedellytysten luoja. Laaja toimialueemme ja kansainväliset verkostomme tarjoavat uramahdollisuuksia ja hyvät edellytykset ammatilliseen kehittymiseen. Arvostamme ihmisiä, joita yhdistää halu kehittyä, kyky luoda uutta sekä tahto menestyä tulevaisuuden haasteissa. Meidät tunnetaan osaamisestamme.Työpaikan tiedot: Valtiovarainministeriö PL 28 00023 ValtioneuvostoTEHTÄVÄN KUVAUSErityisasiantuntijan virka on ministeriön yhteinen ja sijoitettu rahoitusmarkkinaosastolle pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikköön.Rahoitusmarkkinaosasto vahvistaa ja luo rahoitusmarkkin...

 • Company Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä in Other
  26.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Vuosittain Salpauksessa opiskelee 14 000 opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä meillä työskentelee 640, joita kannustamme opiskelijoiden lailla rohkeaan oppimiseen, tekemisen iloon ja reiluun asenteeseen. Muuttaaksemme maailmaa tarvitsemme tekijöitä, rohkeita uuden rakentajia ja taitavia vanhan korjaajia. Tarvitsemme osaajia opettamaan, ohjaamaan, jakamaan kokemuksia ja näyttämään suuntaa. Tarjoamme kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset yhdessä oppivat toisiltaan. Tarvitsemme intoa ja iloa, taitoa ja tekemistä, työtä ja tuloksia. Ympärilläsi on vahvat alan osaajat ja uudenaikaiset oppimisympäristöt.Haemme hankintavastaavaa vakituiseen tehtävään 12.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hankintavas...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  26.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Haluatko olla mukana vahvistamassa nuorten osallisuutta Espoon kestävän kehityksen työssä? Kesätyöntekijänä pääset tutustumaan kaupungin kestävän kehityksen työhön ja tuomaan nuorten ääntä kuuluviin. Osallistut verkko- ja someviestintään ja avustat tilaisuuksien järjestämisessä. Suunnittelet ja toteutat erityisesti nuorille suunnattuja kyselyjä tai kampanjoita yhdessä muiden kesätyöntekijöiden kanssa. Lisäksi pääset vaikuttamaan Espoon kestävän kehityksen ohjelman 2021-2025 valmisteluun. Työskentelet energian, kiertotalouden, liikenteen, kestävän kehityksen tavoitteiden tai kaupunkikehittämisen projektin tukena Espoon konsernihallinnossa. Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävänkuvan, tilaisuuden tutustua kaupungin kestävän kehityksen työhön ja mahdollisuuden harjoitella työelämän taitoja osana...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters