Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

29 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company Turun kaupunki. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  DigiPoint-hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelman erityistavoitteeseen 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Se on osa 6Aika-strategiaa. 6Aika DigiPoint -hanke toteutetaan Turun, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteishankkeena. Kaupun-kien lisäksi mukana ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Laurean-ammattikorkeakoulu. Turun kaupunki on hankkeen päätoteuttaja.Hanke kehittää ja tarjoaa sujuvia väyliä digialan työelämään ja koulutukseen. Tavoitteena ovat koulutukseen tai työelämään poluttaminen, palveluun tulevien henkilöiden sosiaalisen taitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen sekä korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen. Hankkeessa kehitetään vaikeasti työllistyvien henkilöiden elämäntilanteeseen sopiv...

 • Company StaffPoint Oy in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme KELA:n Kanta-palveluihin Helsinkiin erikoissuunnittelijaa kokoaikaiseen, määräaikaiseen tehtävään 30.11.2020 asti. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työsuhde solmitaan työntekijän ja StaffPoint Oy:n välille.Etsimme henkilöä, jolla on kokemusta koulutusten suunnittelusta ja järjestämisestä ja tietojärjestelmien käyttöönottovaiheen tehtävistä ja käyttöönottojen tuesta asiakkaille. Erikoissuunnittelija toimii valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen suunnittelu-, kehittämis-, koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtäviin kuuluu muun muassa Kanta-palvelujen tietojärjestelmien käyttöönottojen tuen suunnittelua, koordinointia, viestintää sekä käyttöönottojen tuen organisointia. Lisäksi tehtävänä on tietojärjestelmämuutoksiin liitty...

 • Company Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Varsinais-Suomen ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Varsinais-Suomen ELY-keskus Itsenäisyydenaukio 2 20800 TURKUTEHTÄVÄN KUVAUSVarsinais-Suomen ELY-keskuksessa on haettavana Team Fin...

 • Company Helsingin kaupunki in
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki ja tarjota paras mahdollinen toimintaympäristö yrityksille. Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki haluaa toimia yhä tiiviimmässä yhteistyössä yritysten kanssa ja kehittää yhä yritysmyönteisempää Helsinkiä. Etsimme nyt elinkeino-osastolle johtavaa asiantuntijaa tukemaan laadukasta ja vahvasti tulevaisuuteen katsovaa elinkeinopoliittista valmistelua ja johtamista. Työn taustaksi vaaditaan laajaa osaamista elinkeinoelämästä ja kykyä toimia yrityskentässä jalostaen sieltä saatavaa tietoa kaupungin elinkeinopoliittisten strategiatavoitteiden ja toimenpideohjelmien muotoon. Johtava asiantuntija toimii osaston johdon ja valmistelijoiden tukena muuttuvissa tilanteissa niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Työnkuvaan ...

 • Company Vantaan kaupunki in
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Vantaan kaupunki, Kaupunkistrategia ja johto, KasvupalvelutVantaan OsaamiskeskusLummetie 2 B, 4. krs, 01300 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 20.07.2020 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2020Vantaan osaamiskeskus tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja maahanmuuttajille matalalla kynnyksellä. Rakennamme asiakkaillemme polkuja työelämään ja koulutukseen yhteistyössä oppilaitosten, TE-toimiston, yritysten, järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa.Etsimme joukkoomme moniosaavaa, aikaansaavaa ja palveluhenkistä yritysyhteistyön suunnittelijaa, joka tuntee hyvin paikalliset työmarkkinat ja elinkeinoelämän. Suunnittelija toimii yritysten ja asiakastyön rajapinnassa. Hän kartoittaa yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita, rakentaa yritysyhteistyöverkostoa sekä edistää osaamiskeskusten asiakkaide...

 • Company Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Varsinais-Suomen ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Varsinais-Suomen ELY-keskus Itsenäisyydenaukio 2 20800 TURKUTEHTÄVÄN KUVAUSVarsinais-Suomen ELY-keskuksessa on haettavana määräaik...

 • Company Joensuun kaupunki in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  TYÖLLISYYSKOORDINAATTORITyöllisyyden edistämisen ammattilainen, tule tekemään historiaa!Tammikuussa 2021 käynnistyvässä Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilussa luodaan uusi malli työttömänä olevien palvelujen kehittämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi uudistamalla kunnan ja TE-hallinnon lakisääteistä tehtäväjakoa. Tavoitteena on puolittaa Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven työttömyys kokeilun loppuun mennessä.Kuntakokeilun käytännön tekijäksi tarvitaan kehittämisestä ja haasteista innostuva koordinaattori, jonka tehtävänä on valmistella ja viedä käytäntöön uusi toimintamalli työttömyyden taklaamiseksi ennen sen pitkittymistä. Koordinaattorin tehtävänä on järjestää alle 30-vuotiaiden, maahanmuuttajien sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolella olevi...

 • Company Ruokavirasto in
  27.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYRuokavirastossa edistämme, valvomme ja tutkimme elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä, maa- ja metsätalouden lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita sekä lisäysaineistoja. Vastaamme Suomessa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä, toimimme EU:n maksajavirastona ja huolehdimme tukien toimeenpanosta. Kehitämme ja ylläpidämme tietojärjestelmiä, sähköisiä asiointipalveluja ja rekistereitä. Tuotamme tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle sekä muulle julkishallinnolle. Osaaminen työyhteisössämme on monialaista ja käytössämme ovat joustavat työskentelykäytännöt. Ruokavirastolla on 21 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Päätoimipaikkamme sijaitsee ...

 • Company HUS in
  26.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Haemme innostunutta ja asiakkaiden kanssa työskentelystä nauttivaa kehittäjää SUUNNITTELIJAN tehtävään HUS Asvian Laitoshuoltoon 3.8.2020 alkaen.Laitoshuoltopalvelumme koostuu HUS alueen sairaaloissa ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa työskentelevistä noin 2 000 ammattilaisesta.Kehittämistehtäviisi suunnittelijana kuuluu mm.- asiakasyhteistyö- laitoshuollon koulutusten suunnittelu ja koordinointi- kehittämistehtävät digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen mm. Apotti- hankkeiden koordinointi- muut kehittämistehtävätOlet hakemamme henkilö, mikäli sinulla on kokemusta laitoshuollon toiminnoista ja sairaalassa työskentelystä. Tehtävät edellyttävät lisäksi tietoteknistä osaamista, hyviä viestintä- ja kommunikointitaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaami...

 • Company Väylävirasto in
  26.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYVäylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina. Väylä on tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 1,6 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä. Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin as...

 • Company Tampereen kaupunki in
  24.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Kulttuuri- ja elämyskaupunki Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä vuodeksi 2026. Kyse ei ole vain tittelistä, vaan yhteisestä tekemisestä, produktioista ja luovista ihmisistä niitä tekemässä. Ihmisten kulttuurisesta osaamisesta, kansainvälisyydestä ja hyvinvoinnista.Tampere 2026 -projekti sisältää kulttuuria laajalla skaalalla: musiikkia, kaupunkitapahtumia, klubbailua, pubbailua, kirjallisuutta, runoilua, kuvailua, muotoilua, arkkitehtuuria; hauskaa lapsille ja nuorille, futista, kiakkoo, eSporttii, kävelyä ja juoksua; ruokaa, puistoa, soutelua, saunaa, luontoa, elämyksiä ja kertomuksia, totista todellisuutta ja virtuaalista myös, ja mitä vielä - kerro sinä! Mikä parasta, Tampere ei ole projektissa yksin, vaan mukana ovat myös Mänttä-Vilppula ja melkein koko Pirkanmaa.Hae...

 • Company Tampereen kaupunki in
  24.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Kulttuuri- ja elämyskaupunki Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä vuodeksi 2026. Kyse ei ole vain tittelistä, vaan yhteisestä tekemisestä, produktioista ja luovista ihmisistä niitä tekemässä. Ihmisten kulttuurisesta osaamisesta, kansainvälisyydestä ja hyvinvoinnista.Tampere 2026 -projekti sisältää kulttuuria laajalla skaalalla: musiikkia, kaupunkitapahtumia, klubbailua, pubbailua, kirjallisuutta, runoilua, kuvailua, muotoilua, arkkitehtuuria; hauskaa lapsille ja nuorille, futista, kiakkoo, eSporttii, kävelyä ja juoksua; ruokaa, puistoa, soutelua, saunaa, luontoa, elämyksiä ja kertomuksia, totista todellisuutta ja virtuaalista myös, ja mitä vielä - kerro sinä! Mikä parasta, Tampere ei ole projektissa yksin, vaan mukana ovat myös Mänttä-Vilppula ja melkein koko Pirkanmaa.Hae...

 • Company Vantaan kaupunki in
  22.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Vantaan kaupunki, Kaupunkikulttuuri, LiikuntaVantaan kaupunki/liikunnan palvelualueSilkkitehtaantie 5 C, 01300 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 03.08.2020 - 31.12.2020Etsimme itseohjautuvaa liikunta-alan asiantuntijaaVantaan liikunnan palvelualue hakee määräaikaista projektikoordinaattoria luotsaamaan Ikiliikkujat -alihanketta, joka on osa Aktiivinen elämänkaari - Liikkuva Vantaa hanketta.Ikiliikkujat -alihankkeessa luodaan toimintamalli, jolla voidaan aktivoida ikäihmisiä liikunnan pariin sekä tunnistetaan ja kehitetään palveluketjujen yhteistoimintaa.Tehtävät liittyvät hankehallinnointiin, luovaan kehittämiseen ja viestintään kumppanien sekä kohderyhmän kanssa.Tehtävien hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä ikäihmisten/toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden liikuntasuosituksi...

 • Company Sisäministeriö in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYSisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa nyt ja tulevaisuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi huolehdimme ihmisten turvallisuudesta sekä rakennamme kilpailukykyistä yhteiskuntaa ja varmistamme ihmisten yhdenvertaisen kohtelun. Olemme noin 240 hengen ministeriö ja meillä työskentelee asiantuntijoita poliisitoimen, rajaturvallisuuden, pelastustoimen ja maahanmuuton aloilta.Sisäministeriöllä on kolme ydintehtävää. Valmistelemme poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä, tulosohjaamme oman hallinnonalamme virastoja ja laitoksia sekä käsittelemme toimialaamme liittyviä kansainvälisiä ja EU-asioita. Sisäisen turvallisuuden ministeriönä sisäministeriöllä on lisäksi kansal...

 • Company Suomen Pankki in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Turvallisuustoimisto vastaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan turvallisuusriskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Toiminnan tavoitteena on osaltaan estää pankin ja Finanssivalvonnan toimintaan kohdistuvia häiriöitä ja turvata toiminnan jatkuvuus. Turvallisuustoimisto myös koordinoi operatiivisen riskin hallinnan sekä jatkuvuussuunnitteluun ja varautumiseen liittyvät toimet pankissa ja Finanssivalvonnassa.Haemme toimiston esikuntaan kokenuttaTURVALLISUUSASIANTUNTIJAAhuolehtimaan operatiivisen riskienhallinnan prosesseista ja niiden kehittämisestä siten, että potentiaaliset riskit ennaltaehkäistään mahdollisimman hyvin.Työskentelet yhdessä turvallisuuspäällikön sekä muiden tiimin jäsenien kanssa. Tehtävä on itsenäinen ja sinulla on mahdollisuus kehittää operatiivisten riskien hallintaa euro...

 • Company Poliisihallitus in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYPoliisihallitus toimii Suomen poliisin ylijohtona. Poliisihallitus on keskushallintoviranomainen, jonka tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa operatiivista poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi Poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta.Poliisihallituksessa pääset tekemään monipuolista, haasteellista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Poliisihallituksessa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä tuetaan työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Arvostamme työntekijöissämme valmiuksia kehittyä ja laajentaa omaa osaamistaan.Työpaikan tiedot: Poliisihallitus Asemapää...

 • Company Helsingin kaupunki in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja kaupunkiympäristön toimialan kehittämispalvelut hakevat erityissuunnittelijaa työskentelemään Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana -hankkeeseen. Erityissuunnittelijan tehtävänä on edistää kaupungin, yritysten, TKI-organisaatioiden (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatiot) sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä uusien, ns. puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Uusien ratkaisujen kehittämisellä ja pilotoinnilla kaupungin tai sidosryhmien tarjoamissa kohteissa edistetään sekä yritysten liiketoimintamahdollisuuksia että kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita. Tehtävän sisältöalueet liittyvät Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tehtäväkenttään. TKI- ja yritysyhteistyön sisällöllisenä foku...

 • Company Helsingin kaupunki in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Helsingin kaupungin työttömille suunnatut palvelut sekä maahanmuuton koordinointi on keskitetty kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikköön. Yksikössämme työskentelee noin 130 työllisyydenhoidon ja maahanmuuton toimialan ammattilaista useassa toimipisteessä. Etsimme nyt sijaisuuteen projektisuunnittelijaa kehittämään Digirasti-hankkeessa työttömien digitaitoja. Projektisuunnittelijan keskeisiin töihin kuuluvat hankehallinnolliset tehtävät, hankkeen toimintamallin kehittäminen, asiakashankinta, verkostoyhteistyö, hankkeen viestintä ja tiedotus, rahoitushakemuksen valmistelu ja raportointi, hankkeen ohjausryhmän kokousten valmistelu sekä digikurssien käytännön järjestelyt. Projektisuunnittelija on myös satunnaisesti digikouluttajien apuohjaajana kursseilla.Työssä ...

 • Company Etelä-Suomen aluehallintovirasto in
  19.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYAluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastomme edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Virastomme on savuton. Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue tuottaa keskitetysti kaikki aluehallintovirastojen tarvitsemat hallinto- ja kehittämispalvelut. Toimialueemme on koko maa, Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Henkilöstömme työskentelee hajautetusti aluehallintovirastojen eri toimipisteissä. TEHTÄVÄN KUVAUSEtelä-Suomen aluehallintovirastossa hallinto- ja kehittä...

 • Company Maa- ja metsätalousministeriö in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYMaa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston päätehtävänä on luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja edellytysten luominen niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. Osasto vastaa alan lainsäädännön ja talousarvioesityksen valmistelusta sekä ohjaa alaista hallintoa, johon kuuluu Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus, osallistuu Luonnonvarakeskuksen ja Ruokaviraston tulosohjaukseen sekä ohjaa toimialallaan ELY-keskuksia ja Suomen ympäristökeskusta. Työpaikan tiedot: MMM Hallituskatu 3 Hallituskatu 3 A 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSTehtävä liittyy hallit...

 • Company Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.Uudenmaan ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.Työpaikan tiedot: Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B 00520 HELSINKITEHTÄVÄN KUVAUSUudenmaan ELY-keskuksessa on haussa kehittämispäällikön määräaikai...

 • Company Poliisihallitus in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYPoliisihallitus toimii Suomen poliisin ylijohtona. Poliisihallitus on keskushallintoviranomainen, jonka tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa operatiivista poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi Poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta.Poliisihallituksessa pääset tekemään monipuolista, haasteellista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Poliisihallituksessa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä tuetaan työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Arvostamme työntekijöissämme valmiuksia kehittyä ja laajentaa omaa osaamistaan.Työpaikan tiedot: Poliisihallitus Asemapää...

 • Company Työ- ja elinkeinoministeriö in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTyöllisyys ja toimivat markkinat -osaston vastuulla ovat työpolitiikka, työ- ja hyödykemarkkinoiden toimivuus ja siihen liittyvät elinkeinopoliittiset kysymykset sekä yritysten toimintaympäristöön liittyvän sääntelyn kehittäminen. Osaston perustehtävänä on nivoa työ- ja elinkeinopolitiikka kasvua ja työllisyyttä tukevaksi kokonaisuudeksi.Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSKilpailullisuus tiimin toimialaan kuuluu EU:n valtiontukisääntelyyn, hankinta- ja kilpailulainsäädäntöön liittyviä tehtäviä.  Johtavan asiantuntijan pääasiallisena tehtävänä on EU:n kilpailupolitiikkaan, ensisijaisesti EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tehtävien hoitaminen. Johtava asiantuntija vastaa Suomen yr...

 • Company Työ- ja elinkeinoministeriö in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTyöllisyys ja toimivat markkinat -osaston vastuulla ovat työpolitiikka, työ- ja hyödykemarkkinoiden toimivuus ja siihen liittyvät elinkeinopoliittiset kysymykset sekä yritysten toimintaympäristöön liittyvän sääntelyn kehittäminen. Osaston perustehtävänä on nivoa työ- ja elinkeinopolitiikka kasvua ja työllisyyttä tukevaksi kokonaisuudeksi.Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSErityisasiantuntijan pääasialliset tehtävät liittyvät tuotelainsäädäntöön, markkinavalvonnan koordinointiin ja standardisointipolitiikkaan. Tehtäviin sisältyy lisäksi ryhmän ja osaston erikseen määrättävät yhteiset tehtävät.VAATIMUKSETTyö- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007) 6 §:n mukaan erityisasiantuntijan v...

 • Company Vantaan kaupunki in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Vantaan kaupunki, Kaupunkistrategia ja johto, Kasvupalvelut,TyöllisyyspalvelutVernissakatu 1, 01300 VantaaTyösuhteen kesto: Vakituinen 03.08.2020 -Vantaan kaupunki on innovatiivinen edelläkävijä työllisyyden edistäjänä. Työllisyyspalveluiden tehtävänä on aktiivinen työllisyyden edistäminen ja työllistäminen.Työllisyyspalveluissa toimii kolme yksikköä: asiakkuusyksikkö, yhteiset palvelut ja kuntouttava työtoiminta. Nyt haemme pienen, mutta dynaamisen joukkomme täydennykseksi kuntouttavan työtoiminnan suunnittelijaa.Suunnittelijana tehtäväsi on monipuolinen ja laaja, pääset oppimaan, kehittymään ja kehittämään. Tehtävänäsi on mm. kehittää sosiaalihuoltolain mukaisen kuntouttavan työtoiminnan palveluprosessia ja vaikuttavuutta. Suunnittelijana toimit valmistelijana ja sihteerinä erilaisissa t...

 • Company Etelä-Pohjanmaan liitto in
  16.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  TUTKIMUSHARJOITTELIJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄETELÄ-POHJANMAAN LIITTO hakee tutkimusharjoittelijaa ensisijaisesti ajalle 1.9.2020 - 31.12.2020tai erikseen sovittavaksi neljän kuukauden ajanjaksoksi vuoden 2020 aikana.Harjoittelijan päätehtävä on päivittää Etelä-Pohjanmaan liiton uusille www-sivuille tulevattilastoaineistot ja toimintaympäristökuvaukset sekä laatia niihin liittyviä tilastoja ja diagrammeja.Lisäksi harjoittelija voi osallistua Etelä-Pohjanmaan hyvinvoinnin tilastopaketti 2020-julkaisunpäivitykseen. Harjoittelijalle voidaan osoittaa myös muita soveltuvia tehtäviä (esim. tietopalvelu).Tämänhetkiset liiton tilastosivut ovat osoitteessa www.epliitto.fi/tilastotHarjoittelijalle on eduksi tehtäviin soveltuva koulutus (esim. yhteiskuntapolitiikka, sosiologia,tietojenkäsittely, kansan...

 • Company Liikenne- ja viestintäministeriö in
  14.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYLiikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huolehdimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä. Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot. Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille. Ministeriön tehtävänä on myös hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.Meillä työskentelee noin 170 liikenne- ja viestintäministeriöläistä, joiden jokapäiväistä työtä ohjaavat arvomme oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteistyö. Mahdollisena tulevana työnantajanasi toivomme, että myös sinä pidät näitä asioita tärkeinä.T...

 • Company Kauhavan kaupunki in
  14.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Projektipäällikkö, Omistajanvaihdosten edistäminen-hankkeeseen Kauhavan kaupunki hakee projektipäällikköä Omistajanvaihdosten edistäminen Härmänmaalla-hankkeeseen ajalle 3.8.2020 - 31.12.2021. Hanke on saanut rahoituksen Leader-ryhmä Aisapari ry:ltä ja paikallisilta yrittäjäyhdistyksiltä. Hankkeen tavoitteena on aktivoida Kauhavan ja Lapuan alueen yrityksiä omistajanvaihdoksiin. Hankkeen toimenpiteinä aktivoidaan yrityskäyntien ja infotilaisuuksien avulla luopumisvaiheessa olevia yrittäjiä aloittamaan omistajanvaihdosprosessi. Hanke edistää jatkajien löytymistä ja lisää alueen yritysten myyntikelpoisuutta välittämällä tietoa yrityskauppojen kauppatavoista, arvonmäärityksestä, rahoituksesta ja verotuksellisista asioista, yrityksen myyntikunnostuksesta sekä kauppasopimuksista. Infotilaisuuks...

 • Company Poliisihallitus in
  12.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYPoliisihallitus toimii Suomen poliisin ylijohtona. Poliisihallitus on keskushallintoviranomainen, jonka tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa operatiivista poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi Poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta.Poliisihallituksessa pääset tekemään monipuolista, haasteellista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Poliisihallituksessa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä tuetaan työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Arvostamme työntekijöissämme valmiuksia kehittyä ja laajentaa omaa osaamistaan.Työpaikan tiedot: Poliisihallitus / Poliis...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters