Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

437 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 437 results.
 • Company Tornion kaupunki in Tornio
  16.06.2021

  Tornion kaupungilla Hannulan koulussa julistetaan haettavaksi määräaikainen luokanopettajan virka ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Hannulan koulu on n. 270 oppilaan aktiivinen, monipuolinen ja monikulttuurinen alakoulu. Etsimme joukkoomme aktiivista ja innokasta opettajaa. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, positiivista pedagogista otetta sekä oppilaan yksilöllisen kohtaamisen taitoja. Tehtävä sisältää S2-opetusta. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostau...

 • Company Karvian kunta in Karvia
  16.06.2021

  Karvian kunnassa on haettavana luokanopettajan virka 1.8.2021 alkaen. Työskentelypaikkana on Karvian yhtenäiskoulu Opinpolku.Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja, vahvaa pedagogista osaamista ja kehittävää työotetta. Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 perusteella vaadittava rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.Pyydämme jättämään hakemukset ansioluetteloineen 29.6.2021 mennessä osoitteeseen Karvian koulutoimisto, koulu...

 • Company Raseborgs stad - Raaseporin kaupunki in Other
  16.06.2021

  Raaseporin kaupungissa, Kiilan koulussa, on avoinna luokanopettajan virka nro 1982 alkaen 1.8.2021Etsimme joukkoomme sinua, joka olet innostunut ja valmis kehittymään työssäsi. Vahvuutenasi on joustava asenne, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Olet ehkä toiminut yhteisopettajuudessa tai kiinnostunut kokeilemaan ja kehittämään sitä. Näet yhteisen toimintakulttuurin tärkeyden.Kiilan koulu on noin 230 oppilaan kaksisarjainen alakoulu Raaseporissa. Koulussamme toteutetaan tiivistä yhteistyötä rinnakkaisluokaopettajan kanssa. Painotamme yhteisöllistä toimintaa, yhteisopettajuutta ja moniammatillista tiimityöskentelyä sekä tieto- ja viestintätaitojen hyödyntämistä oppimisessa. Toimintakulttuurimme rakentuu vastuullisuudelle, yhteisöllisyydelle, turvallisuudelle sekä kiusaamattomuudelle. K...

 • Company Kemin kaupunki in Kemi
  16.06.2021

  LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS AJALLE 9.8.2021 - 3.6.2022. Kemin kaupungissa julistetaan avoimeen hakuun luokanopettajan viransijaisuus ajalle 9.8.2021 - 31.7.2022. Viransijaisuus on Karihaaran koulussa.Karihaaran koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1. - 9. Hakuaika päättyy 28.6.2021 kello 15.00, jolloin hakemusten liitteineen tulee olla perillä. Hakijan pitää esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistuksensa, mikäli hänet kutsutaan haastatteluun. Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Palkka...

 • Company Korsholms kommun in Korsholm
  16.06.2021

  Replot-Björkö skola söker en vikarierande klasslärare för tiden 1.8.2021 - 30.6.2022.Din uppgift utöver arbetet som klasslärare är att aktivt delta i planerandet och utvecklandet av verksamheten på vår skola. Vi värdesätter ett brett pedagogiskt kunnande, samarbetsförmåga och flexibilitet. Undervisning i mofi-finska samt intresse för och kunnande inom IKT i undervisningen ses som styrkor.Vi förutsätter formell behörighet enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).Den sökande ska uppvisa betyg och övriga intyg vid en eventuell intervju.Lön enligt UKTA.Den som valts till jobbet ska inom 30 dagar uppvisa ett godtagbart hälsointyg för att kunna tillträda tjänsten. Den valda ska också uppvisa utdrag ur brottsregistret innan tillträde.Prövotiden är...

 • Company Ylitornion kunta in Mellakoski
  16.06.2021

  Ylitornion kunnassa on haettavana määräaikainen perusopetuksen luokanopettajan tehtävä ajalle 9.8.2021-30.7.2022 Mellakosken koululla. Kiinnostaako yhdysluokan opettajan pesti pienellä kyläkoululla. Oletko innovatiivinen, rohkea ja kokeilunhaluinen ope?Meillä on tarjota sinulle mielekäs työ, jossa voit todellakin toteuttaa itseäsi. Kolme yksikköämme toimivat vahvasti yhteistoiminnassa ja TVT on yksi vahvuuksistamme! Jos erityisesti yhdysluokkaopetus ja erilaisten oppijoiden kohtaaminen innostavat sinua, olet ehkä hakemamme jäsen huipputiimiimme!Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot tutkintotodistuksista säh...

 • Company Lahden kaupunki in Lahti
  16.06.2021

  Haemme Lähteen peruskouluun LUOKANOPETTAJAA ajalle 9.8.2021 - 22.12.2021. On mahdollista, että sijaisuus jatkuu kevätlukukaudella. Saat opetettavaksesi 5. vuosiluokan. Tehtävään kuuluu tiivis yhteistyö tiimin opettajien ja muiden työntekijöiden kanssa. Eduksi luetaan vastaavan tehtävän hoitaminen, kokemus yhteisopettajuudesta sekä hyvä yhteistyökyky. Tehtävään kuuluu taito- ja taideaineiden opettaminen, ei musiikki. Lähteen peruskoulu toimii monitoimitalo Lähteessä. Monitoimitalossa on peruskoulun (1-9 lk) lisäksi päiväkoti, esiopetus, nuorisotilat ja oppilashuollon palveluita. Oppilaita (0-9 lk) Lähteen monitoimitalossa työskentelee noin 900 ja tämän lisäksi päiväkodissa tulee olemaan noin 100 lasta. Henkilökuntaa Lähteen monitoimitalossa on reilusti yli sata. Osa monitoimitalon tiloista...

 • Company Lahden kaupunki in Karis
  16.06.2021

  Haemme Kivimaan koulun osaajiemme joukkoon PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA resurssiopettajaksi ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. Kelpoisuusvaatimuksena on peruskoulun opettajan kelpoisuus. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä opettaa matematiikkaa, kieliä (en/ru) ja reaaliaineita. Kokemus yhteisopettajuudesta katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävässä on 22 vuosiviikkotuntia ja tehtävä sijoittuu vuosiluokkien 5-9 yleisopetukseen. Kivimaan peruskoulu on 1.-9. vuosiluokkien yhtenäiskoulu Lahden pohjoisella alueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä yleisopetuksessa että erityisen tuen pienryhmissä opiskeleville oppilaille. Koulussamme työskentelee yli 800 oppilasta ja noin 80 opetus- ja kasvatustyön osaajaa. Koulumme vision mukaisesti Kivimaalla opitaan ja kasvetaan rohkeasti kokeille...

 • Company Norra Ålands utbildningsdistrikt in Other
  16.06.2021

  VÄLKOMMEN TILL NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKTFinströms kommun, Källbo skola söker en klasslärarvikarie för tiden 9.8-22.12.2021.Närmare uppgifter ger skolföreståndare Niclas Hage.Skolföreståndare Niclas Hage, 431570, ...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  16.06.2021

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, PerusopetusKartanonkosken kouluTilkuntie 5, 01250 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 20.08.2021 - 04.06.2022Haemme työyhteisöömme luokanopettajaa kuudennelle vuosiluokalle.Kartanonkosken koulu on 850 oppilaan yhtenäiskoulu Aviapoliksen alueella. Koulu toimii ajanmukaisesti varustellussa koulukiinteistössä..Koulussamme on aktiivinen ja kannustava työyhteisö sekä yhteisöllinen ilmapiiri. Työn tukena on tiimiorganisaatio sekä hyvä perehdyttäminen ja mentorointi. Olemme innostuneita koulun ja oppimisen kehittämisestä ja teemme yhteistyötä monitahoisesti.Haemme työyhteisöömme luokanopettajaa. Tehtävä sijoittuu kuudennelle vuosiluokalle. Tehtävään sisältyy liikunnan opetusta myös muille ryhmille. On mahdollista, että työ alkaa jo 9.8.2021.Vantaa on maa...

 • Company Sonkajärven kunta in Sonkajärvi
  16.06.2021

  Sonkajärven kunnan koulutoimessa Sukevan koululla on haettavana määräaikainen luokanopettajan virkasuhde ajalle 1.10.2021 - 30.6.2022. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen pätevyys ja luokanopettajan kelpoisuus. Arvostamme kokemusta käsityön opettamisesta. Toivomme hakijoilta hyviä tvt- ja yhteistyötaitoja. Haastattelut toteutetaan viikolla 31 kutsussa ilmoitetulla tavalla. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekis...

 • Company Mänttä-Vilppulan kaupunki in Other
  16.06.2021

  Savosenmäen kouluLUOKANOPETTAJAAjalle 09.08. -22.12.2021Haemme innovatiiviseen työyhteisöömme luokanopettajaa, jolla on taitoa opettaa kuvataidetta ja käsitöitä. Viran sijoituspaikkana on Savosenmäen koulu, joka on noin 250 oppilaan alakoulu.Arvostamme opetussuunnitelman tuntemusta, it-osaamista ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kommunikoit avoimesti ja osaat omalla esimerkilläsi luoda hyvää työilmapiiriä. Toivomme myös, että strategiamme peruspilarit, vastuullisuus ja kehitysmyönteisyys löytyvät myös sinun työkalupakistasi.Virkasuhteen ehdot määräytyvät ao. kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virkasuhteeseen sovelletaan kuukauden koeaikaa. Pyydämme ottamaan mahdolliseen haastatteluun kelpoisuuden osoittavat todistukset. Ennen valinnan vahvistamista tulee myös ...

 • Company Mäntsälän kunta in Mäntsälä
  16.06.2021

  Mäntsälän kunnassa on haettavana päätoiminen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä luokanopetuksessa samanaikais- ja resurssiopettajana ajalle 9.8.2021-4.6.2022. Sijoituspaikka tehtävän alkaessa on Myllymäen koulu. Opetustuntimäärä on 24 h/viikko.Haemme joukkoomme vastuullista, kehittämisestä ja yhteisopettajuudesta kiinnostunutta opetuksen ammattilaista, joka kokemuksellaan rakentaa luokkahenkeä positiivisesti ja toimii arjen tilanteissa ratkaisukeskeisesti. Hakijalta edellytetään taitoa S2-opetukseen sekä kokemusta MAVA-opetuksesta.Myllymäen koulu on kaksisarjainen 1 - 6 -luokkien koulu, joka sijaitsee Mäntsälän kunnan keskustassa, kävelymatkan päässä juna- ja linja-autoasemalta.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 muk...

 • Company Mäntsälän kunta in Mäntsälä
  16.06.2021

  Myllymäen koulussa on haettavana luokanopettajan (402056) äitiysloman sijaisuus ajalle 1.8.2021-14.4.2022 kunnes viranhaltija hänen lainsuomalla oikeudellaan palaa hoitamaan tehtäväänsä. Opetustuntimäärä on 24h/vko. Työssä on mahdollista myös saada lisätunteja.Hakijalta edellytetään monipuolista osaamista eri oppiaineissa, joustavuutta, hyviävuorovaikutustaitoja, kokemusta ja halua samanaikaisopettajuudesta sekä intoakehittää monipuolisia oppimiskokonaisuuksia uuden opetussuunnitelman mukaisesti.Myllymäen koulu sijaitsee Mäntsälän kunnan keskustassa, kävelymatkan päässä juna- ja linja-autoasemalta. Myllymäen koulussa on lukuvuonna 2020-2021 oppilaita noin 309 ja henkilökuntaa noin 30. Joustavilla opetusjärjestelyillä sekä tiiviillä yhteistyöllä huoltajien ja eri toimijoiden kanssa varmista...

 • Company Mäntsälän kunta in Mäntsälä
  16.06.2021

  Mäntsälän kunnassa on haettavana luokanopettajan määräaikaiset virat (402095, 402003) lukuvuodelle 2021-2022 Hepolan kouluun.Haemme joukkoomme vastuullisia, kehittämishaluisia opetuksen monipuolista ammattilaista, jotka näkevät oppilaissa vahvuudet ja toimivat ratkaisukeskeisesti.Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, valmiutta yhteisopettajuuteen, kiinnostusta oppilaslähtöisiin ja joustaviin opetusjärjestelyitä. Hakijoille katsotaan eduksi taidot ja kokemus alkuopetuksessa tai käsitöiden (kovat materiaalit) tai liikunnan opettamiseen. Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistuk...

 • Company Nurmijärven kunta in Nurmijärvi
  16.06.2021

  Nurmijärvi - positiivinen ilmiöNurmijärvi on hieman yli 43 000 asukkaan kasvukunta, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Kunnan palveluksessa työskentelee noin 1800 eri alojen ammattilaista.Oletko sinä uusi ilmiöntekijä?Koulutuspalvelut hakeeLUOKANOPETTAJAA viransijaisuuteen (0062LO) Mäntysalon kouluun lukuvuodeksi 2021-2022Tule tekemään kanssamme laadukasta, monipuolista ja ajanmukaista perusopetusta. Haemme aktiivista, yhteistyökykyistä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta moniosaajaa luokanopettajaksi alkuopetukseen.Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuk...

 • Company Lieksan kaupunki in Lieksa
  16.06.2021

  Valmistavan opetuksen tuntiopettajan tehtävät määräajaksi 1.8.2021 - 31.7.2022. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.Kelpoisuus OVTES:n mukaanRikostaustaote, Kelpoisuuden osoittavat todistuksetLisätietoja antaa aluerehtori Johanna Rossi p. 040 1044 235Hakemukset tai postitse Lieksan kaupunki, PL 41, 81701 Lieksa. Hakuaika päättyy 29.6.2021 klo 15.00....

 • Company Lieksan kaupunki in Lieksa
  16.06.2021

  Haettavana luokanopettajan vanhempainvapaansijaisuus Lieksassa Kolin koulussa 1.8.-13.11.2021.  Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikoslain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.Rikostaustaote, Kelpoisuuden osoittavat todistuksetLisätietoja antaa aluerehtori Johanna Rossi p. 040 1044 235 tai tai postitse Lieksan kaupunki, PL 41, 81701 Lieksa. ...

 • Company Lieksan kaupunki in Lieksa
  16.06.2021

  Lieksan kaupungissa on haettavana luokanopettajan (esiopetus) määräaikainen virka Lieksan Keskuskoulussa 1.8..2021-31.7.2022. Tehtävään sisältyy myös opetusta luokille 1-6.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikoslain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.Koeaika on kolme kuukautta.Lisätietoja antaa aluerehtori Johanna Rossi 040 1044 235, tai ....

 • Company Kuopion kaupunki työnantajapalvelu in Other
  16.06.2021

  Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan. Tehtävän sijoituskoulu on Karttulan Kissakuusenkoulu, jossa on pääosa tunneista. Aiemmin tehtävää hakeneet otetaan tehtävän täytössä huomioon.Tehtäväkuvaus: Tuntiopettajan tehtävät (matematiikka, fysiikka ja kemia) vuosiluokilla 7 - 9.Kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 aineenopettajan kelpoisuus.Arvostamme aiempaa kokemusta opettajan työssä sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta ja edellytämme sähköisten opetusmenetelmien osaamista. Työyhteisössämme toimiminen edellyttää tiimiosaamista. Lisäksi arvostamme taitoa työskennellä moniammatillisissa yhteistyöt...

 • Company Helsingin kaupunki in Helsingfors
  16.06.2021

  Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö! Vi söker en moderskapsvikarie som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter till Staffansby lågstadieskola. Unde...

 • Company Orimattilan kaupunki in Orimattila
  16.06.2021

  Orimattilan kaupungin opetustoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten 9.8.2021 lukien:Perusopetuksen luokanopettajan virka, sijoituskoulu tällä hetkellä Virenojan koulu.Etsitkö uusia haasteita? Oletko edelleen innostunut ja motivoitunut opetuksen ammattilainen?Työn alkaessa opetusluokkana on 6.luokka. Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen sisältyy myös käsityön opettamista.Virenojan koulu sijaitsee Orimattilassa aktiivisella Virenojan kylällä hyvien kulkuyhteyksien päässä Lahdentien välittömässä läheisyydessä. Koulussamme on yleisopetuksen vuosiluokat 1-6 ja esiopetusryhmä. Oppilaita on yhteensä n. 130. Koulussamme painotamme vahvaa perusopetusta ja toiminnan aktiivista kehittämistä.Odotamme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista halua oman ja kou...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  15.06.2021

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;Peruskoulun luokanopettajan viran (10598) sijaisuus ajalle 1.9.2021 - 4.6.2022. Luokka-aste 2 luokka, jolloin äidinkielen (suomen) opetus on keskeistä, arvostamme hyviä ryhmänhallinnan taitoja sekä innostunutta työotetta. Aiemmin paikkaa hakeneiden hakemukset otetaan huomioon.Viran sijoituspaikka: Sarkolan kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaa täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttä...

 • Company Varkauden kaupunki in Varkaus
  15.06.2021

  Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Waltterin koulussa (vuosiluokat 0-9) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 10.8. - 22.12.2021 LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS (vakanssinro 310170).Tehtävään sisältyy 6. vuosiluokan luokanopettajan tehtävät.Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.Edellytämme virkaan valittavalta sitoutumista ProKoulun toimintaperiaatteisiin sekä vahvoja ja monipuolisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.Eduksi luetaan hyvät oppiaine- ja digitaidot, taidot liikunnan ja/tai pehmeiden käsitöiden opettamiseen sekä valmiudet yhteisopettajuuteen.Virassa noudatetaan kuuden kuukaude...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in Hämeenlinna
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  toimi TERVETULOA HÄMEENLINNAAN TÖIHIN! Hämeenlinna on ihan lähellä, 2/3 suomalaisista asuu 150 km:n säteellä meistä. Työssä keskitymme onnistumisiin, positiivisuuteen ja mahdollisuuksiin ja luomme yhdessä hyvän työpaikan ja työyhteisön. Hämeenlinnassa saa innostua, kehittää ja kehittyä. Työn Iloa ja Iloa työhön! Lue lisää ja hae heti.Luokanopettajan viransijaisuus. Vuorentaan koulu on yksisarjainen, osittain väistötiloissa toimiva alakoulu. Puolet koulumme luokista opiskelee Vuorentaan tontilla ja puolet Jukolan koulun tiloissa. Jouluna 2021 uusi koulu otetaan käyttöön ja kaikki palaavat samaan pihapiiriin. OPV 24h/vko. Opetusta Vuorentaan koululla, Jukolan koulun tiloissa tai molemmissa. Kelpoisuusvaatimukset: Luokanopettajan kelpoisuus tai muu soveltuva pätevyys ja kokemus. Arvoste...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in Hämeenlinna
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  toimi TERVETULOA HÄMEENLINNAAN TÖIHIN! Hämeenlinna on ihan lähellä, 2/3 suomalaisista asuu 150 km:n säteellä meistä. Työssä keskitymme onnistumisiin, positiivisuuteen ja mahdollisuuksiin ja luomme yhdessä hyvän työpaikan ja työyhteisön. Hämeenlinnassa saa innostua, kehittää ja kehittyä. Työn Iloa ja Iloa työhön! Lue lisää ja hae heti.Luokanopettajan viransijaisuus. Vuorentaan koulu on yksisarjainen, osittain väistötiloissa toimiva alakoulu. Puolet koulumme luokista opiskelee Vuorentaan tontilla ja puolet Jukolan koulun tiloissa. Jouluna 2021 uusi koulu otetaan käyttöön ja kaikki palaavat samaan pihapiiriin. OPV 24h/vko. Opetusta Vuorentaan koululla, Jukolan koulun tiloissa tai molemmissa. Kelpoisuusvaatimukset: Luokanopettajan kelpoisuus tai muu soveltuva pätevyys ja kokemus. Arvoste...

 • Company Alavieskan kunta in Alavieska
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme luokanopettajaa viransijaisuuteenmääräaikaisesti 1.8.2021 - 31.7.2022.Haemme opettajaa, joka omalla osaamisellaan ja välittämisellään saa oppilaat innostumaan oppimisesta. Toivomme kehittävää ja kehittyvää työotetta, rakentavaa asennetta työyhteisössä sekä keinoja vastata erilaisten oppijoiden tuen tarpeisiin. Opetettavana on 6.lk luokanopettajan tehtävät sekä luokkien 7-9 (kovien materiaalien) käsitöiden ja poikien liikunnan opetus.Alavieskan yhtenäiskoulussa opiskelevat kaikki Alavieskan kunnan oppilaat luokilla 0-9. Koulussamme on 370 oppilasta. Meijän koulua käydään elämää varten. Tärkein asia meille koko koulun henkilökunnalle on, että oppilailla on turvallinen ja hyvä olla. Turvallinen ja hyvä olo tulee siitä, että me aikuiset koululla asetamme rajat ja ohjaamme oikeaan käy...

 • Company Alavieskan kunta in Alavieska
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme luokanopettajaa viransijaisuuteenmääräaikaisesti 11.8.2021 - 4.6.2022.Haemme opettajaa, joka omalla osaamisellaan ja välittämisellään saa oppilaat innostumaan oppimisesta. Toivomme kehittävää ja kehittyvää työotetta, rakentavaa asennetta työyhteisössä sekä keinoja vastata erilaisten oppijoiden tuen tarpeisiin. Opetettavana on 4.lk luokanopettajan tehtävät. Alavieskan yhtenäiskoulussa opiskelevat kaikki Alavieskan kunnan oppilaat luokilla 0-9. Koulussamme on 370 oppilasta. Meijän koulua käydään elämää varten. Tärkein asia meille koko koulun henkilökunnalle on, että oppilailla on turvallinen ja hyvä olla. Turvallinen ja hyvä olo tulee siitä, että me aikuiset koululla asetamme rajat ja ohjaamme oikeaan käytökseen. Se on välittämistä. Me täällä koulussa kuljemme koulupolkua oppilaiden...

 • Company Lahden kaupunki in Lahti
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme osaavaan joukkoomme syyslukukaudeksi ajalle 9.8.2021 - 22.12.2021 määräaikaista RESURSSIOPETTAJAA, jolla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, uuden opetussuunnitelman mukaiset työskentelytavat, kokemusta yhteisopettajuudesta sekä halu kehittää omaa työtään. Tehtävään kuuluu samanaikaisopetusta yhdessä luokanopettajien kanssa, pienryhmäopetusta sekä omia opetusryhmiä. Opettaminen, suunnittelu ja arviointi tapahtuvat yhdessä luokka-asteen muiden aikuisten kanssa joustavasti oppilaita ryhmitellen ja eri opetustiloja hyödyntäen. Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Arvostamme mahdollisuutta opettaa musiikkia.Kasakkamäen koulussa ovat vuosiluokat 1-6 sekä kaksi esiopetusryhmää. Koulumme keskeisiä pedagogisia menetelmiä ovat yhteisopettajuus ja taitopedagogiikka. O...

 • Company Sallan kunta in Salla
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Inspiroidutko oppimisen ilosta ja yhteistyöllä hyvän ilmapiirin ylläpitämisestä? Ovatko luonto ja vastuullisuus sydäntäsi lähellä? Etsimme Kirkonkylän kouluun määräaikaiseen tuntiopettajan virkaan ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023LUOKANOPETTAJAAPerusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Tulet edistämään lasten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä luomaan hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Kasvatat lasten ja nuorten hyvinvointia ohjaamalla heitä löytämään luonteenvahvuutensa. Sovitko joukkoomme?Meille on tärkeää löytää joukkoomme samat arvot allekirjoittavia tekijöitä. Sallan perusopetuksen arvopohjana toimivat Sallan sivistystoimen yhteiset arvot: toivon ilmapiiri, kollektiivinen opt...

 • Company Sallan kunta in Salla
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Inspiroidutko oppimisen ilosta ja yhteistyöllä hyvän ilmapiirin ylläpitämisestä? Ovatko luonto ja vastuullisuus sydäntäsi lähellä? Etsimme Kirkonkylän kouluun määräaikaiseen tuntiopettajan virkaan ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022LUOKANOPETTAJAAPerusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Tulet edistämään lasten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä luomaan hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Kasvatat lasten ja nuorten hyvinvointia ohjaamalla heitä löytämään luonteenvahvuutensa. Sovitko joukkoomme?Meille on tärkeää löytää joukkoomme samat arvot allekirjoittavia tekijöitä. Sallan perusopetuksen arvopohjana toimivat Sallan sivistystoimen yhteiset arvot: toivon ilmapiiri, kollektiivinen opt...

 • Company Siikalatvan kunta in Kestilä
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Siikalatvan koulutoimessa julistetaan haettavaksi väliaikaista täyttämistä varten luokanopettajan virka nro 111 Pulkkilan peruskoululla ajalle 9.8.2021-4.6.2022.Viikoittainen opetustuntimäärä on vähintään 24 tuntia.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan.Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset sekä työ- ja palvelutodistukset.Hakuaika päättyy 21.6.2021 klo 12.00.Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Siikalatvan opettajien virat ovat kunn...

 • Company Sallan kunta in Salla
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Inspiroidutko oppimisen ilosta ja yhteistyöllä hyvän ilmapiirin ylläpitämisestä? Ovatko luonto ja vastuullisuus sydäntäsi lähellä? Etsimme 1.-6. luokille Kirkonkylän kouluun toistaiseksi voimassa olevaan virkaanLUOKANOPETTAJAAPerusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Tulet edistämään lasten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä luomaan hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Kasvatat lasten ja nuorten hyvinvointia ohjaamalla heitä löytämään luonteenvahvuutensa. Sovitko joukkoomme?Meille on tärkeää löytää joukkoomme samat arvot allekirjoittavia tekijöitä. Sallan perusopetuksen arvopohjana toimivat Sallan sivistystoimen yhteiset arvot: toivon ilmapiiri, kollektiivinen optimismi, tiimi...

 • Company Sallan kunta in Salla
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Inspiroidutko oppimisen ilosta, kehitystyöstä ja yhteistyöllä hyvän ilmapiirin ylläpitämisestä? Ovatko luonto ja vastuullisuus sydäntäsi lähellä? Etsimme Kirkonkylän kouluun määräaikaista tuntiopettajaa ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022 toimimaanSAMANAIKAISOPETTAJANAOpetuksen tehostamisen sekä opetustilanteiden tietojen, taitojen, voimien ja oppilaantuntemuksen jakamisen mahdollistamiseksi Kirkonkylän koulun (vuosiluokat 1-6) opetusta toteutetaan myös samanaikaisopetuksena. Tuntiopetuksen lisäksi pääset toteuttamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeen pedagogisen tuen ja opiskeluhuollon kehittämistehtäviä 6 h opetusvelvollisuudesta ja työskentelemään tiiviisti yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.Sovitko joukkoomme?Meille on tärkeää löytää joukkoomme samat arvot allekirjoittavia tekijöitä. ...

 • Company Pukkilan kunta in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pukkilan kunta hakee määräaikaista erityisluokanopettajaa ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022 Erityisluokanopettaja toimii 1.-3. pienryhmämuotoisen luokan opettajana Kirkonkylän koulussa Pukkilan Kirkonkylän koulu on yksisarjainen peruskoulu ja koulussamme on noin 160 oppilasta esiopetuksesta kuudenteen luokkaan. Koululla toimii myös kaksi yhdysluokkamuotoista pienryhmää. Oppilaita tuetaan kasvamaan itsestään, muista ihmisistä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta välittäviksi vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Pidämme tärkeänä turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin luomista kaikessa toiminnassamme. Aktiivinen oppilaskunta ja Liikkuva koulu -toiminta ovat osana arkea. Kirkonkylän koulu on tiivistä yhteistyötä tekevä, kehittämismyönteinen ja lämminhenkinen työyhteisö. Tehtävässä edellytetään hyv...

 • Company Keiteleen kunta in Keitele
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille. Haluamme edelleen kehittää toimintaamme ja haemme joukkoomme uusia asiantuntijoita sekä korvaajaa poislähtevän tilalle.Miksi Sinun kannattaa hakea meille töihin? Koulumme henkilöstön vastauksia löydät täältä .Käytämme ympäröivää luontoa oppimisympäristönä ja siitä on esimerkkinä Metsäeskari ja Puupolku katso ja .Nilakan yhtenäiskoulussa on haettavana TUNTIOPETTAJAN vakanssi SIV 30 (kotitalous ja luokanopettajuus). Tehtävään kuuluu tulevana lukuvuonna 5. luokan vastuuopettajuus. Koulussamme vastuuopettajuudesta on TVA-korvaus joka on yläkoulun luokanvalvojan korvauksen tasoinen.Vakanssia täytettäessä edellytämme kelpoisuusasetuksen 986 mukaista kelpoisuutta. Tuntiopettajan pätevyysvaatimuksena on kotitalou...

 • Company Auran kunta in Other
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Auran yhtenäiskoulussa on haettavana perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävä ajalle 9.8.2021 - 4.6.2022.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on neljä kuukautta.Auran yhtenäiskoulun rehtori Sanni Rantalainen puh: 0505549742...

 • Company Karstulan kunta in Karstula
  13.06.2021

  Haemme aktiiviseen ja innostuvaan joukkoomme Karstulan perusopetukseen luokanopettajaa ajalle 16.8.2020-5.6.2021. Karstulan perusopetuksessa on oppilaita n. 420. Uusi yhtenäiskoulumme on valmistumassa elokuuksi 2021.Edellytämme opetushenkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaista luokanopettajan kelpoisuutta. Hakijalta edellytämme myös kykyä tehdä tiivistä yhteistyötä opettajien, erityisopettajien, vanhempien sekä oppilashuollon toimijoiden kanssa. Arvostamme oppilaslähtöistä työotetta, opettajakokemusta, sujuvia tvt-taitoja sekä kehittämishalukkuutta. Tehtävien hoitaminen vaatii joustavuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Virkaan valitun henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelev...

 • Company Pornaisten kunta in Pornainen
  13.06.2021

  Pornaisten kunnassa haettavana olevanluokanopettajan perhevapaan sijaisuuden hakuaikaa jatketaan.Sijaisuus on määräaikainen aikavälille 9.8.2021- 31.7.2022 Pornaisten kunta sijaitsee keskisellä Uudellamaalla. Etäisyydet Järvenpäähän n. 20 km, Sipooseen n. 20 km ja Porvooseen n. 25 km. Pornaisten Yhtenäiskoulussa opiskelee noin 550 oppilasta vuosiluokilla esiopetus - 9. lk. ja opetushenkilöstössä työskentelee noin 70 aikuista. Haemme viransijaisuuteen ammattitaitoista luokanopettajaa tai opintojen loppuvaiheessa olevaa luokanopettajaa, joka haluaa toimia uuden opetussuunnitelman mukaisella toimintatavalla. Tarvitset tehtävässäsi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä innostusta erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Opetettaviin aineiseen kuuluu musiikin opetusta. Mahdollisuu...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  13.06.2021

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, PerusopetusMartinlaakson kouluMartinlaaksonpolku 9, 01620 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 09.08.2021 - 04.06.2022Hei luokanopettaja, tervetuloa työyhteisöömme Martinlaakson kouluun!Meillä Martinlaakson koulussa on avoinna luokanopettajan määräaikainen virka ajalle 9.8.2021-4.6.2022. Tehtävään sisältyy 24 vvt opetusta omalle 2. luokalle, minkä lisäksi pääset opettamaan 2 vvt terveystietoa koulumme 7. luokkalaisille.Martinlaakson koulu on vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu erinomaisten liikenneyhteyksien varrella Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa. Koulussa työskentelee päivittäin noin sata aikuista. Työyhteisö on toimiva ja tiimiytetty ja koulussa on rakennettu yhteisöllistä toimintakulttuuria, "Martsarin henkeä", jossa arvostetaan jokaista yhteisön ...

 • Company Tuusulan kunta in Tuusula
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!Tuusulan kunnan opetustoimen kehittyvät ja pedagogisesti laadukkaat koulut mahdollistavat oppilaslähtöisen ja tuloksellisen oppimisen kaikille kunnan oppilaille.Haemme opetuspalveluihinLUOKANOPETTAJAAmääräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2021-31.7.2022 Kirkonkylän kouluun. Tehtävä on 6. luokan luokanopettajan tehtävä. Tehtävän hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä ja joustavuutta, sekä halua toimia yhteisopettajuudessa. Kirkonkylän koulun oppilaat opiskelevat väistötiloissa syksyllä 2021. Syyslukukaudella 2021 kuudennen vuosiluokan opetus tapahtuu Tuusulan opiston tiloissa ja osittain Hyökkälän koululla. Kevätlukukaudella 2022 Kirkonkylän koulun oppilaat palaavat omaan kouluunsa Tuuskodon alueelle.Kelpoisuusehto: Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen h...

 • Company Tuusulan kunta in Tuusula
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!Tuusulan kunnan opetustoimen kehittyvät ja pedagogisesti laadukkaat koulut mahdollistavat oppilaslähtöisen ja tuloksellisen oppimisen kaikille kunnan oppilaille.Haemme opetuspalveluihinKAHTA LUOKANOPETTAJAAmääräaikaisiin virkoihin ajalle 1.8.2021-31.7.2022 Kirkonkylän kouluun. Tehtävät ovat 5. luokan luokanopettajan tehtäviä. Kirkonkylän koulun viidesluokkalaisten kanssa työskennellään syyslukukausi 2021 Vanhankylän koululla luonnon ympäröimänä ja kevätlukukaudella 2022 ryhmät palaavat Kirkonkylän koulun väistötiloihin Tuuskodon alueelle Tuusulanjärven läheisyyteen.Kelpoisuusehto: Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Merkitse hakemukseen kelpoisuutesi sekä siihen liittyvät...

 • Company Riihimäen kaupunki in Riihimäki
  13.06.2021

  Eteläinen koulu, hymyilevä koulu!Eteläinen koulu Riihimäellä hakee luokanopettajaa määräaikaiseen virkaan (4496) ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Koulumme sijaitsee Riihimäen keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Koulussamme on 320 oppilasta ja opetusta on luokilla 1-5. Eteläinen koulu on aktiivinen: Liikkuva koulu, Vihreä lippu ja KiVa-koulu näkyvät arjessamme joka päivä.Etsimme monipuolista osaajaa, jonka mielestä luokanopettajan työ on parasta mitä olla voi. Osaat käyttää pedagogisia vahvuuksiasi eri-ikäisten oppijoiden kanssa ja digipedagogiikka on sinulle tuttua. Osaat ratkaista oppimisen tuen haasteita yhteistyössä muiden opettajien kanssa.Toivomme hakijalta yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista ja kehittävää työotetta. Työnilo, yhteistyö ja positiivinen asenne ovat tärk...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Tervetuloa joukkoomme luokanopettaja!Etsimme luokanopettajaa hoitamaan luokan 6A opetuksen. Oppilaita luokassa on 19.Tuomarilan koulu on pääosin yksisarjainen alakoulu Keski-Espoon suuralueeseen kuuluvassa Tuomarilassa. Syyslukukauden 2021 ajan toimimme rakentamisen ja peruskorjauksen aikaisessa väistössä osoitteessa Kirstintie 11. Kevätlukukauden 2022 alusta lukien palaamme omaan koulurakennukseemme osoitteeseen Puistotie 13.Koulun nimi ja osoite: Tuomarilan koulu, Kirstintie 11, 02760 EspooTyöaika: OVTES:in mukainenHaettava tehtävä on virkasuhteinen.Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Tehtävässä edellytetään kykyä suunnitella ja hoitaa kuudenne...

 • Company Lappeenrannan kaupunki in Lappeenranta
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Etsimme joukkoomme luokanopettajaa toteuttamaan opetussuunnitelmia sekä kehittämään koulujamme. Toimintamme uudistamisen painopisteenä on erityisesti hyvinvoinnin edistäminen, laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen niin oppilaiden, opiskelijoiden kuin henkilöstömmekin osalta sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen.Toimintakulttuurimme perustuu ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen. Tiimityö on keskeinen kehittämiskohteemme. Haluamme työssämme olla vastuullisia, luotettavia ja rohkeita, oma-aloitteisia sekä itseohjautuvia. Lappeenranta on lapsiystävällinen kunta, jossa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehitystyö on vahvaa. Tervetuloa joukkoomme!Haemme Sammonlahden koulun Lavolan toimipisteeseen luokanopettajan viransijaista ajaksi 9.8.2021-4.6.2022. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikut...

 • Company Lapuan kaupunki in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Lapuan kaupungin sivistyskeskus avaa haettavaksiALAKOULUJEN ENGLANNIN LEHTORIN VIRAN (0125) SIJAISUUDEN ajalle 9.8.2021 - 11.5.2022.Viran pääsijoituspaikka on Liuhtarin koulu. Tunteja on myös muissa kaupungin alakouluissa.Tehtävään haetaan opettajaa, joilla on englannin aineenopettajan kelpoisuus (1998/986, 5 §). Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakemukset huomioidaan sijaisuuden täyttämisessä.Viran täytössä käytetään 4 kuukauden koeaikaa.Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.Opetuspäällikkö Juho Norrena, puh. 044 438 4421Liuhtarin koulun rehtori Tanja Malinen, puh. 044 438 4440...

 • Company Someron kaupunki in Somero
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Someron kaupungin opetustoimessa on haettavana luokanopettajan viransijaisuus. Sijoituspaikkana on Joensuun koulu.Koulumme ammattitaitoisessa työyhteisössä joustavuus on valttia. Huumorintajukaan ei ole haitaksi. Haemme siis joukkoomme reippaan työotteen omaavaa opetusalan ammattilaista. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Hyvät tvt-taidot katsotaan eduksi. Hakijalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja yhteisöllistä työotetta. Palkkaus määräytyy kunnallisen OVTES:n mukaan hinnoittelutunnuksella 40304030.Noudatamme neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote. Alkuperäiset kelpo...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;Peruskoulun luokanopettajan viran (10730) sijaisuus ajalle 9.8.-21.12.2021. Tehtävä voi jatkua kevätlukukauden loppuun, tämä on selvillä haastattelussa 24.6. Opetus tapahtuu 3.luokalla ja sisältää lisäksi käsitöiden opetusta 6. luokalla (pehmeät materiaalit), yhteensä 24 h.Viran sijoituspaikka: Keskustan kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaa täytettäessä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä ...

 • Company Kristinestads stad - Kristiinankaupunki in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Kristiinankaupungin suomenkielisessä koulutoimessa julistetaan haettavaksi seuraava tehtäväPÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄ, Erityisluokanopettajan tehtävillä 1-6.lk Täytetään 1.8.2021 - 31.7.2022 väliseksi ajaksi tai sopimuksen mukaan.Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus on OVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.  Hakuaika päättyy 1.8.2021 klo 16.00. Hakemuksiin tulee liittää CV ja kelpoisuustodistusten jäljennökset. Hakemukset lähetetään säh...

 • Company Tammelan kunta in Tammela
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Tammelan kunnan perusopetuksessa on haettavana määräaikaista täyttämistä varten luokanopettajan virka nro 0092, johon sisältyy koulunjohtajan tehtävien hoitaminen, ajalle 1.8.2021-31.7.2022.Pyydämme jättämään määräaikaan mennessä ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo tai vastaava ja kelpoisuuden osoittavat todistukset.Kelpoisuusehdot: asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/1998 myöhempine muutoksineen.Tehtävän täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote.Tammelan kunta on UNICEF - lapsiystävällinen kunta ja...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters