Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

389 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 389 results.
 • Company Tampereen kaupunki in
  06.06.2020

  Kasvatus- ja opetuspalveluissa työskentelemme yhdessä tamperelaisten lasten ja nuorten parhaaksi. Tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsi/oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Käytössämme on monipuoliset suuren kaupungin tarjoamat asiantuntijapalvelut ja moniammatilliset verkostot. Kehitämme toimintaa aktiivisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsia varhaiskasvatuksessa on noin 8500 ja perusopetuksen oppilasmäärä on noin 17 700. Henkilöstö muodostuu 4000 alan ammattilaisesta.Leinolan koulu on noin 400 oppilaan ja noin 60 esikoululaisen alakoulu. Koulussamme kiinnitämme huomiota liikkumisen ja toiminnallisuuden edistämiseen. Koko Koulu Kasvattaa-periaate on koko henkilöstölle yhteinen toimintatapa. Meille on tärkeää kestävän tulevaisuuden periaatteet. Koul...

 • Company Tampereen kaupunki in
  06.06.2020

  Kasvatus- ja opetuspalveluissa työskentelemme yhdessä tamperelaisten lasten ja nuorten parhaaksi. Tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsi/oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Käytössämme on monipuoliset suuren kaupungin tarjoamat asiantuntijapalvelut ja moniammatilliset verkostot. Kehitämme toimintaa aktiivisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsia varhaiskasvatuksessa on noin 8500 ja perusopetuksen oppilasmäärä on noin 17 700. Henkilöstö muodostuu 4000 alan ammattilaisesta.Leinolan koulu on noin 400 oppilaan ja noin 60 esikoululaisen alakoulu. Koulussamme kiinnitämme huomiota liikkumisen ja toiminnallisuuden edistämiseen. Koko Koulu Kasvattaa-periaate on koko henkilöstölle yhteinen toimintatapa. Meille on tärkeää kestävän tulevaisuuden periaatteet. Koul...

 • Company Nokian kaupunki in
  06.06.2020

  Nokian kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi liikunnan lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 10.8.-31.12.2020 väliseksi ajaksi. Tehtävän sijoituskoulu on Nokianvirran koulu, mutta tehtävään kuuluu myös lukion oppitunteja. Opetustunteja on OVTES.n mukaisesti..Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. HUOM. Tehtävään valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat reunaehdot.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.Lisätietoja antaa rehtori Harri Yli-Valkama, p. 050 3956 452 tai har...

 • Company Kotkan kaupunki in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kotkan opetustoimessa Korkeakosken koulussa on haettavana peruskoulun luokanopettajan viransijaisuus määräajaksi 10.8.2020-10.2.2021.Korkeakosken kouluun etsitään luokanopettajan viransijaista 1.-2. yhdysluokalle. Sijaisuus jatkuu mahdollisesti kevätlukukauden 2021 loppuun asti.Korkeakosken koululla on uudet syksyllä 2019 käyttöön otetut tilat. Koulussa on n. 185 oppilasta vuosiluokilla 1-6.Toivomme halukkuutta kehittää ja toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä ja yhteistyötä yli luokka- ja oppiainerajojen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkastetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Viransijaisuudessa noudatet...

 • Company Kemijärven kaupunki in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan VUOSILUOKKIEN 1 - 6 TUNTIOPETTAJAA ajalle 1.8. - 31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteena on vuorotteluvapaan sijaisuus.Tehtävän sijoituspaikkana on Isokylän koulu. Opetustunteja on yhteensä 24 h/viikko.Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kahden (2) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti. Lisäksi hakijan on täytettävä vuorotteluvapaalaissa (30.12.2002/1305) asetetut sijaista koskevat määräykset.Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä näh...

 • Company Kuortaneen kunta in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kuortaneen kunta hakee määräaikaista (1.8.2020-31.7.2021) kiertävää englannin kielen opettajaa alakouluihin (Leppälä, Ruona ja Ylijoki). Edellytämme hakijalta hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja monipuolista osaamista.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaiseti.Tarkistamme todistukset mahdollisissa työhaastatteluissa, jotka pidämme viikolla 26.Valitun on ennen työsuhteen aloittamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosteriote.Lisätietoja antaa Ylijoen koulun koulunjohtaja Marko Haapamäki 040 1389244marko.haapamaki@edu.kuortane.fiYlijoen koulun koulunjohtaja Marko Haapamäki 040 1389244marko.haapamaki@edu.kuortane.fi...

 • Company Kouvolan kaupunki in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavanaPeruskoulun luokanopettajan virka (10658) 1.8.2020 alkaen. Luokanopettajan tehtäviin kuuluu käsityön kovien materiaalien opetusta. Viran ensimmäinen sijoituspaikka: Kirkonkylän kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.Rehtori vs. Niina Paavilainen, p. 020 615 6426, niina.paavilainen(at)kouvola.fiHakemukset toimitetaan en...

 • Company Haminan kaupunki in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haminan kaupungin koulutuspalveluissa, Uuden-Summan koulussa, on haettavana perusopetuksenLUOKANOPETTAJANmääräaikainen tehtävä ajalle 31.8.2020-4.1.2021.Tehtävään haetaan yhteisopettajuuden kehittämisestä kiinnostunutta tiimipelaajaa, jolla on kykyä opettaa käsityötä (ns. pehmeät materiaalit) ja musiikkia. Vakanssinumero 1073Tehtävän lopullinen viikkotuntimäärä vahvistetaan lukuvuoden 2020-21 työsuunnitelmassa. Kelpoisuusehdot asetuksen 968/98 mukaiset. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös kelpoisuutta vailla olevat huomioidaan. Palkkaus OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.Tehtävään haetaan sähköisesti www.kuntarekry.fi tai postitse Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70 49401 Hamina.Haastatteluun kutsutut tuovat mukanaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. V...

 • Company Hausjärven kunta in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Hausjärven kunnan koululaitoksessa julistetaan haettavaksi:Luokanopettajan määräaikainen virka Oitin koululla 1.8.2020-31.7.2021Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi). Lisätietoja antaa rehtori Anne Mäkelä puh. 019 758 6750.Mahdolliset paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: Oitin koulu, Koulunraitti 5, 12100 Oitti. Lisätietoja: http://www.hausjarvi.fi. Hausjärven kunta on savuton työpaikka. Hakuaika päättyy 18.6.2020 klo 12.00. Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo tai nimikirjanote ja kelpoisuustodistu...

 • Company Muonion kunta in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Muonion kuntaan haetaan perusopetuksen luokanopettajan sijaista ajalle 1.9.2020-31.5.2021.Sijoituspaikkana on alkuopetus. Perusopetuksessa on oppilaita yhteensä n. 270 ja ryhmät ovat mukavan pieniä. Muonio on Tunturi-Lapin kunta, joka latuineen ja hiihtokeskuksineen tarjoaa myös mainiot mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Asunnon hankkimisessa avustetaan.Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti ja palkkaus OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.Virkaan valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Ha...

 • Company Utsjoen kunta in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Karigasniemen koulun luokanopettajan vakinainen virka 1.8.2020 alkaen. Saamenkielinen opetus.Karigasniemen koulun on yhtenäinen peruskoulu, jossa on n. 50 oppilasta. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Enemmistö oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Karigasniemelle valmistuu elokuussa 2020 uusi monitoimitalo, jossa toimii varhaiskasvatus ja peruskoulu.Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Vakin...

 • Company Parkanon kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1.8.2020-5.6.2021 väliseksi ajaksi seuraava viransijaisuus Parkanon yhtenäiskoulussa: luokanopettaja.Tehtävän sijoituspaikka on 4. luokka.Virkaan edellytetään opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä työparin ja tiimin kanssa. Arvostamme joustavuutta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä ohjata oppilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Katsomme eduksi osaamisen käsityössä (kovat materiaalit).Johtava rehtori Jenni Annala, puh. 044 7865 502, jenni.annala@parkano.fi...

 • Company Valkeakosken kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Roukon yhtenäiskouluun haetaan määräaikaista 5. luokan luokanopettajaa ajalle 10.8.2020-5.6.2021 ( vakanssi 41049 )Arvostamme:- luokanopettaja kokemusta - digipedagogiikkaa luontevana osana opetusta- taitoa eriyttää erilaisia oppijoita- taitoa kehittää uudenlaisia oppimisympäristöjä yhdessä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa- halua toimia yhteistyössä yhtenäiskoulun käynnistämisprosessissaTehtävään valittavalta vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen luokanopettajan kelpoisuus.Valkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia.Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ...

 • Company Jyväskylän kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.Nyt haemme LUOKANOPETUKSEN TUNTIOPETTAJAAtoistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.8.2020 alkaen Vesangan päiväkotikoululle.Väkimäärältään kasvavan alueen päiväkotikoulu sijaitsee Vesankajärven rannalla luonnonkauniissa ympäristössä. 2008 rakennetun Vesanka-talon laajennus on ...

 • Company Kurikan kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 11.6.2020 klo 12.00 mennessäperusopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä luokanopetuksessa ajalle 10.8.20 - 30.6.2021. Opetustuntimäärä 20 h/vko. Lisäksi mahdollisesti kerhotunteja. Alkuopetusta 1-luokalle ja 6-luokan englanti. Sijoituspaikka Hirvijärven koulu.Edellytämme luokanopettajan kelpoisuutta. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muu pedagoginen pätevyys katsotaan eduksi.Haku ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Hakea voi myös kirjallisesti, jolloin hakemukset liitteineen...

 • Company Imatran kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Vuoksenniskan koulukeskukseen luokanopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 11.8.2020-6.6.2021. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Toivomme hakijalta oppilaslähtöistä nykyisen opetussuunnitelman mukaista työotetta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja tiimissä toimimista.Tehtävän täyttämisessä voidaan ottaa muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioon myös muodollista kelpoisuutta vailla olevat hakijat.Valitun on esitettävä ennen virkasuhteen vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Noudatamme määräai...

 • Company Porin Seudun Steinerkouluyhdistys r.y in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Porin seudun steinerkoulu hakee päätoimista steinerkoulun luokanopettajaa viidennelle luokalle. Lisäksi toivomme, että hakija olisi innostunut kuvataiteista ja niiden opettamisesta eri luokka-asteille.Työsuhteessa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta ja koeaika on 4 kuukautta. Työaika vahvistetaan vuosittain vahvistettavan tuntikehyksen mukaan. Olemme pieni vuonna 1985 perustettu steinerpedagoginen koulu keskellä kaupunkia, ja toivomme saavamme joukkoomme innokkaan ja yhteistyökykyisen henkilön.Ennen työsuhteen alkua tehtävään valitun henkilön tulee esittää rikosrekisteriote (laki 504/2002).Jetta NurmiRehtorijetta.nurmi@porinsteinerkoulu.fi044-777 92 33Anna-Liisa SalonenHallintopäällikköanna-liisa.salonen@porinsteinerkoulu.fi044-777 92 00...

 • Company Haminan kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haminan kaupungin koulutuspalveluissa, Pappilansalmen koulussa, on haettavanaperusopetuksen matemaattisten aineidenLEHTORINmääräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2020-31.7.2021.Tehtävien lopulliset viikkotuntimäärät vahvistetaan lukuvuoden 2020-2021 työsuunnitelmassa. Kelpoisuusehdot asetuksen 968/98 mukaiset. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös kelpoisuutta vailla olevat huomioidaan. Palkkaus OVTES:n mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.Tehtävään haetaan sähköisesti: www.kuntarekry.fi tai postitse: Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 Hamina.Hakuaika päättyy 17.6. 2020 klo 15.00Haastatteluun kutsutut tuovat mukanaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Virkaan valitun on toimitettava työnantajalle 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannist...

 • Company Haminan kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haminan kaupungin koulutuspalveluissa, Pyhällön koulussa, on haettavana PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2020-31.7.2021.Velvollisuus opettaa käsityötä, kovat materiaalitVakanssinumero 1057.Tehtävien lopulliset viikkotuntimäärät vahvistetaan lukuvuoden 2020-2021 työsuunnitelmassa. Kelpoisuusehdot asetuksen 968/98 mukaiset. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös kelpoisuutta vailla olevat huomioidaan. Palkkaus OVTES:n mukaan. Määräaikaisesti täytettävissä tehtävissä noudatamme neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään haetaan sähköisesti: www.kuntarekry.fi tai postitse: Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 Hamina.Haastatteluun kutsutut esittävät alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoi...

 • Company Kouvolan kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavanaPeruskoulun sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021 resurssiopettajan tehtäviin. Työaika 15 tuntia / viikko.Tehtävän sijoituspaikka: Voikkaan kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.Koulun johtaja Jouni Kuivalainen, p. 020 615 4268, jouni.kuivalainen(at)kouvola.fiHakemukset toimitetaan ensisija...

 • Company Kouvolan kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavanaPeruskoulun tuntiopettajan tehtävä ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan 31.7.2021 asti.Tuntiopettajan tehtäviin sisältyy 5. - 6. yhdysluokan opetus, liikunnan opetusta vuosiluokilla 1. ja 3. sekä matematiikan opetusta 3. luokalla. Opetustunteja 23 tuntia viikossa.Tehtävän sijoituspaikka: Utin kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajas...

 • Company Kouvolan kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavanaPeruskoulun tuntiopettajan tehtävä ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan 31.7.2021 asti.Tuntiopettajan tehtäviin sisältyy 3. luokan opetus, englannin ja ruotsin kielen opetustunteja vuosiluokilla 3. - 6. ja suomi toisena kielenä (S2) -opetusta. Opetustunteja 19 tuntia viikossa.Tehtävän sijoituspaikka: Utin kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetu...

 • Company Juuan kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Tuntiopettaja (0506) luokanopetus ja ruotsi viransijaisuus Poikolan koululle ajalle 10.8. - 6.9.2020. Ruotsin opetus luokille 6-9. Tehtävä tarkentuu kesän aikana. Eduksi luetaan kokemus toiminnasta TVT-tutorina. Tehtävä jatkuu mahdollisesti kouluvuoden loppuun. Kelpoisuusehdot A opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986 mukaisesti. Tehtävän palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Haku tapahtuu sähköisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa: www.kuntarekry.fi. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisessa haastattelussa. Hakuaika päättyy: 17.6.2020 klo 12.00. Haastattelut järjestetään 18.6.2020. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun...

 • Company Juuan kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja Poikolan kouluun ajalle 1.8.2020-5.6.2021. Tehtävä sisältää saksan kielen opetusta luokille 7-8, elämänkatsomustietoa luokille 2-8, venäjää luokille 7-9, S2 opetusta luokille 2-9, Hauhauskaa-valinnaisainetta 4. luokalle sekä samanaikaisopetusta luokilla 7-9. Tehtävänkuva tarkentuu kesän aikana. Eduksi katsotaan kokemus TVT-tutorina toimimisesta sekä kokemus liikunnallisuuden edistämisestä koulutyössä. Kelpoisuusehdot A opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986 mukaisesti. Tehtävän palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Haku tapahtuu sähköisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa: www.kuntarekry.fi. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisessa haastatte...

 • Company Juuan kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Sivutoiminen tuntiopettaja Poikolan koululle ajalle 10.8.2020-5.6.2021. Haemme tuntiopettajaa 6 vvt luokille 7-8 evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Lisäksi tehtävä sisältää 6 vvt samanaikaisopetusta luokilla 4-6. Tehtävänkuva tarkentuu kesän aikana. Kelpoisuusehdot A opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986 mukaisesti. Tehtävän palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Haku tapahtuu sähköisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa: www.kuntarekry.fi. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisessa haastattelussa. Hakuaika päättyy: 17.6.2020 klo 12.00. Haastattelut järjestetään 18.6.2020. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun la...

 • Company Riihimäen kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pohjolanrinteen koululla on haettavana 6. luokan luokanopettajan viransijaisuus (vakanssi 4767) ajalle 1.8.2020 - 5.6.2021. Haemme työyhteisöömme opettajaa, jolla on hyvät ryhmänhallintataidot, ammatillista innostusta sekä reippautta tarttua toimeen yhteistyössä muiden opettajien kanssa.Pohjolanrinteen koulu on noin 440 oppilaan yläkoulu (luokat 6.-9.). Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat.Valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on neljä kuuk...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  virka Hakkalan koulu on Hämeenlinnan kaupungissa, Lammin pitäjässä, sijaitseva peruskoulu, jossa annetaan perusopetusta vuosiluokilla 7-9.Haemme kouluumme matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin opintovapaan sijaista ajalle 31.8.2020-6.6.2021. Sijaisuuteen kuuluvat myös luokanvalvojan tehtävät. Haastattelut järjestetään viikoilla 25 ja 26. Kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 5 § Arvostettavat ominaisuudet: Arvostamme pedagogista osaamista, modernia työotetta, kolmiportaisen tuen hallintaa sekä ryhmänhallinnan taitoja. Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, kykyä työskennellä nuorten parissa sekä sitoutuneisuutta kasvatuskumppanuuteen. Vaadittavat luvat: Rikosrekisteriote Valittavan on esitettävä nähtäväksi lain l...

 • Company Kemin kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kemin kaupungissa, Syväkankaan koulussa, on avoinna ajalla 1.8.2020 - 31.7.2021 päätoimisen tuntiopettajan toimi, johon sisältyy alakoulun luokanopettajan tehtävät 5/6-yhdysluokalla. Syväkankaan koulu on reilun 500 oppilaan yhtenäiskoulu. Perusopetuksen lisäksi koulussamme toimii esiopetus, yläkoulun valmistava opetus sekä yläkoulun pienryhmä. Meille tärkeitä asioita opetustyössä ovat kannustava toimintakulttuuri, toiminnallisuus sekä tieto- ja viestintätaitojen hyödyntäminen oppimisessa. Painotamme ratkaisukeskeisyyden lisäksi hyviä ryhmänhallinta- ja yhteistyötaitoja ja kokemusta yhdysluokan opettamisesta. Luemme eduksi tuntemuksen inklusiivisesta opetuksesta, kokemuksen ja kiinnostuksen yhteisopettajuudesta sekä kyvyn toimia yhtenäiskoulussa eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Kelpoisuusehd...

 • Company Nokian kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nokian kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi määräaikainen luokanopettajuuden päätoimisen tuntiopettajan tehtävä ajalle 10.8.2020-5.6.2021. Viran sijoituspaikka on Harjuniityn koulu.Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Esi- ja alkuopetuksen erikoistumisopinnot/kokemus katsotaan eduksi.Virkaan valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.Lisätietoja antaa rehtori Kari Ahonen, p. 040 830 9017 tai kari.ahonen@nokiankaupunki.fi...

 • Company Laitilan kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Luokanopettajan virka, täytetään toistaiseksi 01.08.2020, ensisijainen sijoituspaikka Kappelimäen koulu. Opettajaviran hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, aktiivista ja osallistuvaa työotetta, uuden opetussuunnitelman hyvää tuntemusta sekä halua koulun ja opetuksen monipuoliseen kehittämiseen. Hakijalta toivotaan taitoa opettaa musiikkia 5.-6. luokkalaisille sekä mahdollisesti yläkoululaisille.Hakemukset tulee jättää kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset (välttämätön) sekä CV ja mahdolliset muut todistukset pyydetään lisäämään sähköisen hakemuksen liitteeksi. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaan (986/1998). T...

 • Company Mynämäen kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Mynämäen kunnassa on haettavanaMÄÄRÄAIKAINEN LUOKANOPETTAJAN VIRKA 1.8.2020-31.7.2021Pääasiallisena toimipisteenä on Pyhän koulu, mutta opetusta on myös Tavastilan koululla, joten oman auton käyttö on välttämätöntä. Virkaan sisältyy liikunnan, englannin ja käsityön (kovat aineet) opetusta. Arvostamme kokemusta erityisopetuksesta. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista esitettävä kasvatus- ja sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävässä on 4 kk koeaika.Tehtävää haetaan Kuntarekryn kau...

 • Company Pöytyän kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Yläneen yhtenäiskouluun haetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle10.8.2020-16.4.2021 luokanopettajaa. Virkaan sisältyy musiikin aineenopetus luokille 6-9 Luokanopetuksessa on 3.lk. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, sekä kaksoiskelpoisuus luokanopetus-musiikin aineenopetuksesta. Hakijalta toivotaan hyviä yhteistyötaitoja.Virkaan sovelletaan 3 kuukauden koeaikaaRehtori Jaakko Heikkilä sähköposti: jaakko.heikkila@poytya.fi, puhelin 050 5906733...

 • Company Pöytyän kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pöytyän kunnassa kehitetään kouluverkkoa kolmen yhtenäiskoulun rakenteeksi. Elisenvaaran yhtenäiskoulun osalta olemme kouluverkon purkamisen osalta siirtymävaiheessa, minkä vuoksi koulu toimii edelleen hajasijoitetusti neljässä eri yksikössä, jonka johdosta luokanopettajia tarvitaan määrällisesti enemmän nyt, kuin yhtenäiskoulurakennuksen valmistuttua. Uuden koulurakennuksen suunnittelu on käynnissä ja sen oletetaan valmistuvan syksyyn 2022 mennessä, jolloin kylien yksiköiden toiminta lakkaa. Kyrön yksikköön jää, ainakin alkuvaiheessa, 1.-2. luokkien opetus sekä toiminta-alueittain annettavan erityisopetuksen pienluokka.Pöytyän kunnassa julistetaan haettavaksi luokanopettajan määräaikainen virka ajaksi 10.8.2020-5.6.2021 velvollisuudella opettaa käsitöitä tarvittaessa myös luokilla 7-9 (ko...

 • Company Pöytyän kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pöytyän kunnassa kehitetään kouluverkkoa kolmen yhtenäiskoulun rakenteeksi. Elisenvaaran yhtenäiskoulun osalta olemme kouluverkon purkamisen osalta siirtymävaiheessa, minkä vuoksi koulu toimii edelleen hajasijoitetusti neljässä eri yksikössä, jonka johdosta luokanopettajia tarvitaan määrällisesti enemmän nyt, kuin yhtenäiskoulurakennuksen valmistuttua. Uuden koulurakennuksen suunnittelu on käynnissä ja sen oletetaan valmistuvan syksyyn 2022 mennessä, jolloin kylien yksiköiden toiminta lakkaa. Kyrön yksikköön jää, ainakin alkuvaiheessa, 1.-2. luokkien opetus sekä toiminta-alueittain annettavan erityisopetuksen pienluokka.Pöytyän kunnassa julistetaan haettavaksi luokanopettajan määräaikainen virka ajaksi 10.8.2020-5.6.2021 velvollisuudella opettaa käsitöitä (kovat materiaalit) (vakanssi nro ...

 • Company Kannonkosken kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kannonkosken koulurakennus on otettu käyttöön vuonna 2012. Koulu on yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita vuosiluokilla 0 - 9 on noin 140. Koulu on moderni myös varusteiltaan. Uudet teknisen työn tilat otettiin käyttöön 2018 ja koulun piha-alueen laajennus valmistuu vuoden 2020 lopulla.Haemme luokanopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen koulumme 2. luokan opettajaksi. Eduksi luetaan opinnot ja työkokemus alkuopetuksesta ja musiikin opettamisesta.rehtori Vesa Wilkko, 044 4596170, vesa.wilkko@kannonkoski.fi...

 • Company PARIKKALAN KUNTA in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Parikkalan kunnan Kirjolan koululla on haettavana määräaikainen perusopetuksen tuntiopettajan tehtävä ajalle 10.8.2020 - 31.7.2021, kuitenkin enintään siihen saakka kun tehtävän vakinainen hoitaja palaa töihin. Tehtävään sisältyy alakoulun luokanopetuksen ohella käsityön opetusta. Kelpoisuusehtona on luokanopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan. Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden mukaisesti.Virkaan valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.Hakemukset työ...

 • Company EURAN KUNTA in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Euran kunnan sivistyspalveluissa on haettavana perusopetuksen luokanopettajan sijaisuus 11.8.2020-6.6.2021 Honkilahden koulussa. Tehtävään sisältyy alkuopetus yhdysluokassa 1-2 sekä musiikin ja liikunnan opetusta luokilla 1-6.Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Todistusjäljennöksiä ei ole tarpeen liittää hakemukseen.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.Valitun tulee ennen tehtävän aloittamista esittää nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.Rehtori Aki Ukkonen p. 044 422 4611 tai sähköp.: aki.ukkonen@eura.fi...

 • Company Simon kunta in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Simon kunnassa on haettavana luokanopettajan viransijaisuus Maksniemen koululla ajalla 1.8.2020-30.6.2021. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.Hakemus tulee jättää 12.6.2020 klo 13.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryyn, osoitteessa http://www.kuntarekry.fi.Rehtori-sivistystoimenjohtaja Matti Poikela, p. 040 182 8235, matti.poikela@simo.fi...

 • Company Nokian kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nokian kaupungissa Alhoniityn koulussa julistetaan haettavaksi 1) luokanopettajan äitiyslomasijaisuus ajalle 2.9.2020-7.1.2021. Sijaisuus jatkuu todennäköisesti vanhempainvapaan sijaisuutena koko kevätlukukauden. Etsimme työyhteisöömme innostunutta ja taitavaa opettajaa, joka hallitsee myös musiikin opetuksen useammalle luokka-asteelle. 2) luokanopettajan määräaikainen virka ajalle 10.8.2020-5.6.2021. Etsimme työyhteisöömme innostunutta ja taitavaa opettajaa, jonka erinomaiset TVT-taidot katsotaan hakijan eduksi.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti.Tehtäviin valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mu...

 • Company Ylöjärven kaupunki in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ylöjärven kaupungin perusopetuksessa on haettavana luokanopettajan viransijaisuus ajalle 10.8.2020-5.6.2021 Mutalan koulussa.Mutalan koulu on 140 oppilaan nykyaikainen 1.-6. -luokkien alakoulu, joka sijaitsee maalaismiljöössä n. 15 km Ylöjärven keskustasta pohjoiseen päin. Pääosa opetuksesta on neljännellä luokalla.Taito ja kiinnostus opettaa musiikkia ja englantia sekä hyvät TVT-taidot ja kokemus tietoteknisten laitteiden/sovellusten käytöstä opetuksessa ovat hakijalle eduksi. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja ratkaisukeskeistä ammatillista osaamista oppilaan parhaaksi. Uuden opetussuunnitelman tuntemus sekä sen mukaiset opetusmenetelmät, ajattelu ja toimintatavat ovat arvostamiamme asioita. Edellytämme:Opettajien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen...

 • Company Malax Kommun in
  31.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Malax kommun ledigförklarar ett vikariat som klasslärare vid Bergö skola från 1.8 - 31.12.2020 med eventuell förlängning. Bifoga CV till ansökan. Den som väljs ska uppvisa godtagbart läkarintyg och utdrag ur straffregistret (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn).Bildningsdirektör Agneta Martin tfn 050 462 6099 eller Rektor Mikael Pietilä tfn 040 6508 054...

 • Company Natur och Miljö rf in
  31.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Naturskollärare vid Kvarkens naturskolavikariat för läsåret 2020-2021Kvarkens naturskola är en resurs för pedagoger inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Naturskolan erbjuder uteundervisning i naturen för barn och fortbildar pedagoger. Vi söker en person med -Gedigen pedagogisk utbildning, t.ex. PeM (åtminstone slutskede av studier)-Ett brinnande intresse för uteundervisning och miljöpedagogik -Förmåga att sköta administrativa rutiner och axla budgetansvar -Initiativrikedom och förmåga till självständigt arbeteVi arbetar på svenska, men förmåga att kommunicera på finska räknas som en merit. Kvarkens naturskolas arbetsfält sträcker sig från Kristinestad till Vörå. Kontor och lagerutrymme finns i Vasa. Körkort och tillgång till bil krävs. Du planerar uteundervisningen tillsamm...

 • Company Kouvolan kaupunki in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavanaPeruskoulun tuntiopettajan tehtävä luokanopettajan tehtäviin ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan 31.7.2021 asti.Tehtävä on ensimmäisen luokan opetus Napan toimipisteessä. Napan koulu on Korian koulun toinen toimipiste Napan asutusalueella. Koulussa toimii kaksi hallinnollisesti Korian kouluun kuuluvaa alkuopetusluokkaa.Samassa rakennuksessa toimii Napan päiväkoti ja esikouluryhmä, jonka kanssa koululla on pitkät perinteet joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamisessa.Tehtävän sijoituspaikka: Korian koulu, Napan toimipisteKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimu...

 • Company Forssan kaupunki in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haetaan perusopetuksen lehtoria (2116) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2020-30.6.2021, opetusaineena englanti. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Talsoilan koulu. Talsoilan koulu on kaksisarjainen alakoulu.Kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/1998 mukaisesti.Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.Kelpoisuuden osoittavat todistukset on liitettävä mukaan sähköiseen hakemukseen ja alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä.Valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen rekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tie...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  virka Nummen yhtenäiskoulu on Hämeenlinnan läntisellä alueella toimiva 1-9-luokkien yhtenäiskoulu. Koulussamme on reilu 900 oppilasta ja koulun henkilökuntaa 70. Haemme Nummen yhtenäiskouluun osaavaan joukkomme luokanopettajan sijaisuutta, jolla on kasvatus- ja opetystyön perustehtävän lisäksi intoa olla kehittämässä uutta pedagogiikkaa ja toimintaa. Toimintakulttuurimme ja pedagogiikka perustuvat yhteisopettajuuteen vuosiluokittain. Myös opetusteknologian, sähköisten materiaalien ja oppimisympäristöjen käyttäminen sekä tutkiva ja toiminnallinen oppiminen on osa koulun arkea.  Kelpoisuusvaatimukset: Luokanopettajan pätevyys, asetus 986/1998.Valittavan on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Arvostettav...

 • Company Paltamon kunta in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Haemme Korpitien kouluun ja Paltamon lukioon matemaattisten aineiden (ma, fy, ke) lehtorin sijaista perhevapaan ajalle 10.8.2020 - 9.1.2021. Hakuaikaa jatketaan. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kokemusta sähköi-sistä oppimisympäristöistä, vahvaa pedagogista osaamista sekä kokemusta perusopetuksen ja lukion opettajan työstä. Tarjoamme haasteellisen ja mielenkiintoisen työn mukavassa työyhteisössä. Kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Koeaika on kaksi kuukautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut toteutetaan tarvittaessa etäyhte...

 • Company Valkeakosken kaupunki in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Haemme määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 10.8.2020 - 26.2.2021 LUOKANOPETTAJA Roukon yhtenäiskouluun.Tehtävään valittavalta vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen luokanopettajan kelpoisuus.Toivomme hakijalta- taitoa käyttää digipedagogiikkaa luontevana osana opetusta- taitoa eriyttää erilaisia oppijoita- halua toimia aineenopettajien ja luokan opettajien yhteisissä tiimeissä- halua toimia yhtenäiskoulun kehittämisprosessissaValkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia.Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoks...

 • Company Pälkäneen kunta in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Työpaikan kuvaus:Kostian koulu on noin 300 oppilaan yhteisöllinen kyläkoulu Pälkäneen keskustaajamassa Onkkaalassa, Hämeen sydämessä.Työn kuvaus:Pälkäneen kunnassa on haettavana luokanopettajan sijaisuus ajalle 17.8.-19.12.2020. Valittavalta henkilöltä toivotaan kykyä ja halua teknisen työn ja liikunnan opetukseen. Pääasiallinen opetusryhmä on 6. luokka.Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote ja hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä on yhden (1) kuukauden koeaika.Hakemukset tulee jättää 12.06.2020 klo 15:00 mennessä Kuntarekryn sähk...

 • Company Akaan kaupunki in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Etsimme Viialan yhtenäiskouluun luokanopettajaa määräaikaiseen virkaan (vakanssi 11372002) ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021. Arvostamme laaja-alaista osaamista, yhteistyötaitoja sekä innokkuutta kehittää omaa osaamista. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn, mukavia työkavereita ja yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön.Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä soveltuvuuslausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTESin mukaan. Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä.ApulaisrehtoriKaija-Leena Salovaarakaija-leena.salova...

 • Company Kuortaneen kunta in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Kuortaneen kunnassa haetaan kahta määräaikaista (1.8.2020-31.7.2021 ja 1.8.2020-26.4.2021) luokanopettajaa Alvarin alakoulun. Edellytämme hakijalta hyviä yhteistyötaitoja ja monipuolista osaamista sekä katsomme eduksi koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankitun osaamisen alkuopetukseen.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaiseti.Tarkistamme todistukset mahdollisissa työhaastatteluissa, jotka pidämme viikolla 25.Valitun on ennen työsuhteen aloittamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosteriote.Lisätietoja antaa koulunjohtaja Saila Pasenen 044 550 1469saila.pasanen@edu.kuortane.fikoulunjohtaja Saila Pasanen 044 550 1469saila.pasanen@edu.kuortane.fi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters