Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

81 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 81 results.
 • Company Kokkolan kaupunki Karleby stad in Kokkola
  30.11.2020

  Kokkolan kaupungin suomenkielisissä opetuspalveluissa on haettavana kielten (englanti, ruotsi) lehtorin viransijaisuus ajalle 7.1.-5.6.2021. Sijoituspaikka on Isokylän koulu (perusopetuksen 1.-6.luokat).Edellytämme valmiutta yhteisopettajuuteen ja tiimityöhön. Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998 )mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä kautta sekä liittämään hakemuksen mukaan kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset skannattuina tai toimittamaan niistä kopiot Kokkolan sivistyskeskukseen. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähkö...

 • Company Porin kaupunki. in Pori
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Haemme teknisen käsityön päätoimista tuntiopettajaa Porin Lyseon kouluun ajalle 7.1.2021-5.6.2021.Kelpoisuusvaatimuksena on asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986Arvostamme: - Halua kehittää yhtenäistä perusopetusta - Halua kehittää yhteisopettajuutta - Hyviä vuorovaikutustaitoja - Halua ja valmiutta tukea ja opettaa erilaisia oppijoita- Halua opettaa eri kieli- ja kulttuuriryhmiä - Digitaaliseen pedagogiikkaan liittyvää osaamista Opetustunteja on yhteensä 23. Tehtävänä on opettaa yläkoulun oppilaille teknistä työtä yhteisopettajuudessa tekstiilityön opettajan kanssa. Porin Lyseo on Porin ja samalla myös koko maakunnan vanhimpia kouluja, perustettu vuonna 1879. Koulu sijaitsee kaupungin keskustassa. Samassa rakennuksessa toimivat Porin Lyseon yläkoulun lisäksi Po...

 • Company Raseborgs stad - Raaseporin kaupunki in Raasepori
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Fiskarin koulun luokanopettajan määräaikainen virka, johon on liitetty koulun johtajan tehtävät. Virka tulee todennäköisesti hakuun 1.8. alkaen toistaiseksi. Luokanopettajan pätevyyden lisäksi edellytetään rehtorin kelpoisuuden oikeuttavia opintoja. Rekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) vaaditaan.Jari Salminen, opetuspäällikkö, 019-289 2148, ...

 • Company Nurmijärven kunta in Nurmijärvi
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Nurmijärvi - positiivinen ilmiöKoulutuspalvelut hakeeLUOKANOPETTAJAA (0099LO) viransijaisuuteen ajalle 7.1.2021 - 5.6.2021 Syrjälän kouluunKelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan.Haemme aktiivista, yhteistyökykyistä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa.Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia toimia tiimeissä. Viransijaisuuteen liittyy käsityön opetusta.(pehmeät materiaalit).Palkkaus OVTES:n mukaan. Virkasuhteeseen valitun tulee toimittaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.Lisätietoja tehtävästä antaa Syrjälän koulun rehtori Janne Taipale, puh. 040 317 4164.Hakuaika ...

 • Company Sipoon kunta Sibbo kommun in Sipoo
  30.11.2020

  Haemme nyt toimivaan ja mukavaan työyhteisöömme 3.lk luokanopettajaa viransijaisuuteen ajalle 19.1.-5.6.2021. Opetustunteja on 24 /vko. Meillä pääset työstkentelemään joustaviin oppimisympäristöihin, joissa opetus toteutetaan yhteisopettajuutena, joten edellytämme valittavilta henkilöiltä vahvoja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kokemus yhteisopettajuudesta luetaan eduksi. Arvostamme vahvaa digitaalisten opetusmenetelmien hallintaa ja kokemusta sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Myös joustavuus ja valmius toimia vaihtelevissa työ- ja tiimitehtävissä sekä osallistuminen aktiivisesti koulun toiminnan kehittämiseen ovat eduksi. Työyhteisömme vahvuutena on hyvä yhteishenki, ammatillisuus ja kannustava ilmapiiri.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisu...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Arabian peruskouluun luokanopettajaa 6. luokalle. Tehtävä sisältää myös elämänkatsomustiedon opetusta 7. ja 9. luokille.Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevie...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme biologian ja maantieteen sivutoimista opettajaa Pasilan peruskouluun yhdessä tekevään opettajaporukkaan kevätlukukaudelle 2021. Opetusta on luokille 7.-9. kurssimuotoisessa yläkoulussamme. Opetusta on alustavan suunnitelman mukaisesti 10-15 tuntia viikossa. Opetustuntimäärä tarkentuu ennen palvelussuhteen alkamista. Tehtävä sijoittuu Savonkadun toimipisteeseen.Pasilan peruskoulun toiminta-ajatus on: Rakennamme yhdessä raiteita tulev...

 • Company Mäntsälän kunta in Mäntsälä
  30.11.2020

  Myllymäen koulussa on haettavana luokanopettajan (402004) viransijaisen määräaikainen tehtävä ajalle 7.1.2021-5.6.2021. Opetustuntimäärä on 24h / vko ja opetusryhmänä on kolmas vuosiluokka.Hakijalta edellytetään monipuolista osaamista eri oppiaineissa, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta ja osaamista samanaikaisopettajuudesta sekä intoa kehittää monipuolisia oppimiskokonaisuuksia uuden opetussuunnitelman mukaisesti.Myllymäen koulu sijaitsee Mäntsälän kunnan keskustassa, kävelymatkan päässä juna- ja linja-autoasemalta. Myllymäen koulussa on lukuvuonna 2020-2021 oppilaita noin 309 ja henkilökuntaa noin 30. Joustavilla opetusjärjestelyillä sekä tiiviillä yhteistyöllä huoltajien ja eri toimijoiden kanssa varmistamme oppilaan kasvun ja oppimisen huomioiden yksilölliset tarpeet. ...

 • Company Mäntsälän kunta in Mäntsälä
  30.11.2020

  Mäntsälän kunnan Kirkonkylän koulussa on haettavana määräaikainen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä vuosiluokille 1 - 6 (yhteisopettajuus, 24 vvt) ajalle 7.1.2021 - 5.6.2021.Hakijalta edellytetään monipuolista osaamista eri oppiaineissa, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta ja osaamista yhteisopettajuudesta sekä halua kehittää monipuolisia oppimiskokonaisuuksia opetussuunnitelman mukaisesti. Englannin kielen opetustaito on välttämätön.Kirkonkylän koulu sijaitsee Mäntsälän kunnan keskustassa kävelymatkan päässä juna- sekä linja-autoasemalta. Koulussamme on lukuvuonna 2020 - 2021 kymmenen yleisopetuksen luokkaa ja yksi erityisen tuen pienluokka. Oppilaita on reilut 200 ja aikuisia koulussamme on lähes 20.Joustavilla opetusjärjestelyillä, yhteisopettajuudella sekä tiiviillä yh...

 • Company Lahden kaupunki in Karis
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Etsimme innostuneeseen ja ammattitaitoiseen työyhteisöömme lisää oppimisen ja yhteistyön ammattilaisia. Tule Möysän kouluun PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN tehtävään luokanopetukseen ajalle 7.1.2021 - 30.6.2021. Möysän peruskoulu on noin 390 oppilaan alakoulu kaupungin keskustan tuntumassa kauniin Joutjärven rannalla. Koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1 - 5. Tuntiopettajana teet tiivistä yhteistyötä luokanopettajien kanssa. Tehtävään kuuluu 12 tuntia käsityön kovien materiaalien opetusta (TN) ja viisi tuntia liikunnan opetusta kolmannella ja viidennellä vuosiluokalla. Lisäksi opetat myös muita oppiaineita ja rakennat oppimisen tukea yhdessä luokanopettajien kanssa eri oppiaineissa ja eri vuosiluokilla. Eduksesi luetaan opettajakokemus ja osaaminen alakoulun yhteisen käsityön opettamisessa. Teh...

 • Company Kauhavan kaupunki in Härmä
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Kauhavan kaupunki julistaa haettavaksi luokanopettajan viran (nro 3155) vuorotteluvapaan viransijaisuuden ajalle 7.1.-5.6.2021. Sijoituspaikka on Alahärmän Kirkonkylän koulu. Viikoittainen tuntimäärä on 28 h/vk.Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 1998/986 4 §:n mukainen luokanopettajan kelpoisuus.Sijaisuuteen palkattavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaisuuteen vaadittavat kriteerit. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.Lisäksi hakijalta toivotaan kykyä opettaa käsitöitä (kovat materiaalit) ja liikuntaa. O...

 • Company Porvoon kaupunki/Borgå stad in Porvoo
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Porvoo on kasvava ja kehittyvä oppimisen kaupunki, jossa tehdään yhdessä töitä paremman arjen ja kestävän huomisen puolesta. Porvoossa toimii 29 koulua joissa työskentelee yhteensä noin 500 opettajaa. Juuri nyt etsimme tiimiimme vahvistukseksi innokkaita opettajia.Porvoon kaupungin suomenkielisissä koulutuspalveluissa on haettavana luokanopettajan ja ruotsin aineenopettaja sijaisuus (22-26 h/vko) ajalle 7.1.-5.6.202, Jokilaakson kouluun/Tuorilan toimipistelle.Kelpoisuutena luokanopettajan ja aineenopettajan kelpoisuus.Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan, sekä esitettävä lain mukainen rikosrekisteriote. Koeaika 15.3.2020 saak...

 • Company Heinolan kaupunki in Heinola
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana englannin lehtorin viransijaisuus ajalle 7.1.2021 - 5.6.2021 sijoituspaikkana Kailaan koulu. Opetustunteja annetaan Kailaan koulun väistötiloissa Koulutuskeskus Salpauksessa sekä Tommola- talossa. Työssä onnistuminen edellyttää myös oman auton käyttöä väistöolosuhteista johtuen. Opetusta on 25h/ vko luokka-asteilla 3-6.Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Valinnassa otetaan huomioon hakijan halu ja kyky yhteistyöhön ja opetuksen kehittämiseen, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön. Hakijalta toivotaan lisäksi taitoja ja valmiuksia etäopetuksen toteuttamiseen vallitsevissa olosuhteissa, sekä kykyä yhteistyöhön erityisen tuen pienryhmien opp...

 • Company Riihimäen kaupunki in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Luokanopettajan tehtävätPatastenmäen koulussa on avoinna määräaikainen luokanopettajan viransijaisuus 4431 ajalle 7.1.-5.6.2021. Viransijaisuus on Tiilikoulussa 4.lk opettajana.Toivomme hakijalta opettajakokemusta ja yhteistyötaitoja ja kokemusta käsityön (kovat materiaalit) ja robotiikan opetuksesta. Tarjoamme työyhteisön, joka suunnittelee, tekee ja toimii yhteisten tavoitteiden pohjalta. Työnilo ja yhteistyö ovat meille tärkeitä asioita, toivomme niiden olevan tärkeitä myös sinulle.Lisätietoja antaa rehtori Eija Siilimäki, puhelin 040-3304510.Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Hakemukseen pyydetään liittämään kelpoisuutta osoittavat todistukset. Mikäli kelpoisia hakijoita ei löydy, voidaan viransijaisuute...

 • Company Espoon kaupunki in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Beskrivning av jobbet: KlasslärareArbetsplats: Vindängens skolaArbetstid: 19vh Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.Behörighetskrav: KlasslärareVi förutsätter: En sund elevsynDen valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).Vi värdesätter: SamarbetsförmågaVindängens skola är en skola med 197 elever. Vi vill väcka, i varje elev, ett optimalt intresse för inlärning och samtidigt stärka elevens självkänsla. I arbetet betonas respektfullt bemötande, delaktighet - eget ansvar och social kompetens. I det dagliga arbetet ser vi till att alla upplever känsla av sammanhang, d.v.s. upplever det som sker som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Vi har ett välfungerande samarbete med våra grannar i Vindängenhuset.T.om. sportlovet 20...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia! Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Kulosaaren ala-asteen kouluun määräaikaiseen tehtävään luokanaopettajaa kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen. Tehtävä sijoittuu 2. luokalle.Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva la...

 • Company Askolan kunta in Askola
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Määräaikainen erityisluokanopettajan virka, Askolan koulu, alakoulu 1-2 pienluokalle. Ajalle 7.1. -5.6.2021.Alakoulu toimii laadukkaissa uusissa tiloissa, jotka tarjoavat modernin ja viihtyisän oppimisympäristön yläkoulun yhteydessä. Alakoulussa on oppilaita noin 175.Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoja. Esiin tulleet vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työhön ja työyhteisöön vaikuttavat valinnassa. Kelpoisuuden lisäksi hakijalta edellytämme, kuntouttavaa työotetta, erityisiä ryhmänhallintataitoja sekä osaamista ja innostuneisuutta erityisopetuksen kehittämiseen.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työ...

 • Company Åbo Akademi in Åbo
  27.11.2020

  Vasa övningsskola upprätthålls av Åbo Akademi. I skolan får knappt 950 barn och unga sin utbildning inom förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning av en personal på drygt 120 personer. På engelskalinjen i åk 1-9 sker undervisningen delvis på engelska. Gymnasiet har specialinriktningar i bildkonst och musik samt IB-linje. Skolan är nära knuten till Fakultetens för pedagogik och välfärdsstudier forskningsverksamhet. Vid skolan sker handledd praktik för såväl klass-, special- som ämneslärarstuderande.Åbo Akademi lediganslår en anställning som lektor som klasslärare från 1.8.2021 vid Vasa övningsskola, med placering i grundläggande utbildning. I uppdraget ingår förskoleundervisning om sådan anordnas.Undervisningsskyldigheten omfattar även handledning av lärarstuderande.Behörigh...

 • Company Åbo Akademi in Åbo
  27.11.2020

  Vasa övningsskola upprätthålls av Åbo Akademi. I skolan får knappt 950 barn och unga sin utbildning inom förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning av en personal på drygt 120 personer. På engelskalinjen i åk 1-9 sker undervisningen delvis på engelska. Gymnasiet har specialinriktningar i bildkonst och musik samt IB-linje. Skolan är nära knuten till Fakultetens för pedagogik och välfärdsstudier forskningsverksamhet. Vid skolan sker handledd praktik för såväl klass-, special- som ämneslärarstuderande.Åbo Akademi lediganslår en anställning som lektor som klasslärare från 1.8.2021 vid Vasa övningsskola, med placering i grundläggande utbildning. I uppdraget ingår undervisning på engelskalinjen. Undervisningsskyldigheten omfattar även handledning av lärarstuderande.Behörighetsvill...

 • Company Kuopion kaupunki työnantajapalvelu in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana perusopetuksen luokanopettajan viransijaisuus 07.01.-5.6.2021. Viran sijoituskoulu on Hiltulanlahden koulu.Tehtäväkuvaus: Luokanopettajan tehtävät vuosiluokilla 1 - 6.1. luokan opettajan sijaisuus, yhteisopettajuus ja tiimitoiminta sekä alkuopetus ja käsityö (tekstiilityön työtavat)Kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 luokanopettajan kelpoisuus.Arvostamme aiempaa kokemusta opettajan työssä sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta ja edellytämme sähköisten opetusmenetelmien osaamista. Työyhteisössämme toimiminen edellyttää tiimiosaamista. Lisäksi arvostamme taitoa työskennellä moniammatillisissa yhteistyötehtävissä työyhteisössä sovittujen ohjeiden ja toimintamallien mukai...

 • Company Pukkilan kunta in Other
  26.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Pukkilan kunta hakeeLUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISTA Kirkonkylän kouluun ajalle 7.1.2021 - 5.6.2021. Luokanopettajan viransijaista haetaan 4. luokan luokanopettajan tehtävään. Opetustehtäviin sisältyy luokanopetuksen ohessa mm. alakoulun kuvataiteen ja käsityön valinnaisen aineen opetusta Pukkilan Kirkonkylän koulu on yksisarjainen peruskoulu ja oppilaita koulussamme on noin 160 esiopetuksesta kuudenteen luokkaan. Koululla toimii myös kaksi yhdysluokkamuotoista pienryhmää. Oppilaita tuetaan kasvamaan itsestään, muista ihmisistä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta välittäviksi vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Pidämme tärkeänä turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin luomista kaikessa toiminnassamme. Aktiivinen oppilaskunta, KiVa koulu ja Liikkuva koulu -toiminta ovat osana arkea. Työyhteis...

 • Company Paltamon kunta in Paltamo
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Haemme luokanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.2.2021 alkaen. Korpitien koulu on Paltamon kuntakeskuksessa sijaitseva noin 260 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa ovat luokat 1-9 ja kolme pienryhmäluokkaa. Koulun yhteydessä toimii myös Paltamon lukio. Kevättalvella 2021 alakoulu siirtyy kokonaan uuteen nykyaikaiseen koulurakennukseen.Virkaan valittu toimii luokanopettajana ja hoitaa yhtenäiskoulun apulaisrehtorin tehtäviä. Apulaisrehtorin tehtäviin kuuluvat mm. luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan esimiestehtävät, sijaisjärjestelyt, lukuvuosisuunnittelu, hankkeisiin liittyvät tehtävät ja mahdollisia muita hallinnollisia tehtäviä. Apulaisrehtori toimii tarvittaessa Korpitien koulun rehtorin sijaisena. Virkaan kuuluvien opetustuntien määrä on ...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Haussa on 6.-luokan luokanopettajan sijaisuus. Tehtävään sisältyy 6.-luokan luokanopettajan tehtävien lisäksi suomi toisena kielenä opetusta muille luokka-asteille.Koulun nimi ja osoite: Ymmerstan koulu, Ristihaantie 5, 02750 EspooTyöaika: OVTES:in mukainen, 24h/vkoHaettava tehtävä on määräaikainen sijaisuus.Palvelussuhde alkaa 11.12.2020.Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.Ymmerstan koulu on 1-6 luokan oppilaille opetusta järjestävä peruskoulu, joka on profiloitunut kirjallisuuden ja tiedonhallintataitojen opetukseen. Koulu on perustettu vuonn...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Kuvaus tehtävästä: 4.-luokan luokanopettajan sijaisuus. Tehtävään sisältyy 4.-luokan luokanopettajan tehtävien lisäksi kuvaamataidon opetusta muille luokka-asteille.Koulun nimi ja osoite: Ymmerstan koulu, Ristihaantie 5, 02750 EspooTyöaika: OVTES:in mukainen, 21h/vkoHaettava tehtävä on määräaikainen sijaisuus.Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Tehtävässä edellytetään:Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.Ymmerstan koulu on 1-6 luokan oppilaille opetusta järjestävä peruskoulu, joka on profiloitunut kirjallisuuden ja tiedonhallintataitojen opetukseen. Koulu on perustettu vuonna 2003 ...

 • Company Raahen kaupunki in Raahe
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jokelan koulun luokanopettajan viransijaisuus ajalle 7.1. - 5.6.2021Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus.Haastatteluun kutsutun on varauduttava esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset.Valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista pätevyyden osoittavat todistukset sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.Toivomme ensisijaisesti sähköisiä hakemuksia kuntarekry.fi - sivustolle.Jos hakemuksen tekeminen ei onnistu Kuntarekryn kautta, hakemuksen voi lähettää osoitteeseen:Raahen kaupungin opetustoimiRantakatu 5 DBrain Center, 1. krs.92100 RAAHEJokelan koulun koulunjohtaja Arja Manninen-Riekkoniemipuh. 044 439 ...

 • Company Loviisan kaupunki / Lovisa stad in Loviisa
  26.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Lovisa är en charmig tvåspråkig kuststad som präglas av småstadsidyll. I kommunens 13 skolor inom grundläggande utbildning och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandledare. Tessjö skola är en liten byskola med 50 elever åk 1-6 och förskolan. Skolan har tre lärare och en förskollärare. Det idylliska skolhuset är gammalt men friskt och den gröna skolgården aktiverar eleverna till fantasifulla rastlekar. Byns finskspråkiga skola ligger i granngården och ger möjlighet till aktivt samarbete.  Vi är en GrönFlagg skola och jobbar på alla plan för att lyfta fram det positiva i skolvardagen. Skolan i rörelse är en självklar del i vårt arbete och den närliggande naturen används i undervisningen. Vi söker en moderskapsvikarie som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter till d...

 • Company Kirkkonummen kunta in Kirkkonummi
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Kantvikin koululla Kirkkonummella on haettavana määräaikainen luokanopettajan viransijaisuus. Tehtävä alkaa 7.1.2021 ja loppuu 5.6.2021. Kantvikin koululla tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsilähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Olemme koulu keskellä kylää ja meillä on erinomainen työyhteisö ja olemme tottuneet tekemään töitä tiivisti yhdessä ja yhteistyössä kotien kanssa. Olemme Huomaa hyvä! pilottikoulu ja yhteiskehitämme positiivisen kasvatuksen toimintamallia koko meidän yhteisön laajuudessa.Haemme nyt joukkoomme vastuullista opetuksen monipuolista ammattilaista, joka rakentaa luokkahenkeä ja työyhteisöä positiivisesti ja toimii arjen tilanteissa ratkaisukeskeisesti. Tehtävään valittavalta edellytetään uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista pedagog...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Haemme Ikkalan kouluun (luokille 4-6) määräaikaista luokanopettajaa 5.6.2021 saakka.Ikkalan koulu on pieni 2-opettajainen noin 40 oppilaan koulu keskellä Ikkalan kylää. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan . Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.Palkka määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta. Valitun on esitettävä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n Lohjan toimipisteen todistus terveydentilastaan. Lisäksi on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriotePätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan haastattelutilanteessa.Hakuaikaa jatketaan 7.12.2020 saakka.Lisätietoja tehtävästä antavat:koulunjohtaja Sari Halonen puh. 050 300 ...

 • Company Porvoon kaupunki/Borgå stad in Porvoo
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Porvoo on kasvava ja kehittyvä oppimisen kaupunki, jossa tehdään yhdessä töitä paremman arjen ja kestävän huomisen puolesta. Porvoossa toimii 29 koulua joissa työskentelee yhteensä noin 500 opettajaa. Juuri nyt etsimme tiimiimme vahvistukseksi innokkaita opettajia.Porvoon kaupungin suomenkielisissä koulutuspalveluissa on haettavana luokanopettajan viran sijaisuus, 24 h /vko, Keskuskouluun ajalle 7.1.-5.6.2021.Kelpoisuutena luokanopettajan pätevyys.Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan, sekä esitettävä lain mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kolme kuukautta. Lähetä hakemuksesi viimeistään 7.12.2020 klo 15 Hae työpaikkaa- lin...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Kannelmäen peruskouluun luokanopettajaa Kanteleen toimipisteeseemme vuorotteluvapaan sijaisuuteen. Työskentelet kolmen luokanopettajan tiimissä vuosiluokalla 1. Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän, jossa pääset työskentelemään innostavassa ja monitoimijaisessa työympäristössä. Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadi...

 • Company Rautalammin kunta in Other
  25.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Rautalammin kunnan sivistystoimi julistaa haettavaksivalmistavan opetuksen opettajan määräaikaisen viran ajalle 7.1. - 5.6.2021Tehtävä sisältää maahanmuuttajien valmistavaa opetusta Matti Lohen yhtenäiskoulussa (luokat 1-9).Kelpoisuusvaatimuksena luokanopettajan/aineenopettajan kelpoisuus. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.Eduksi luetaan kokemus maahanmuuttajien opettamisesta sekä kokemus ranskan kielen ja elämänkatsomustiedon opettamisesta.Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.Virassa noudatetaan 1 kk koeaikaa.Terttu Nevalainen, rehtori, Matti Lohen koulun opettaja,...

 • Company Juupajoen kunta in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Aineenopetuksen tuntiopettajan viransijaisuus luokille 7-9. Opetettavaia aineita biologia/maantieto, liikunta(tytöt), valinnaisaine maa- ja metsätalous. Tunteja yht. 23/viikkoLea Nurminen, rehtori 050 5112836Anne Ylä-viteli, vararehtori 050 5721574...

 • Company Alavieskan kunta in Alavieska
  25.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Haemme luokanopettajaa viransijaisuuteenmääräaikaisesti 25.1.- 5.6.2021.Haemme opettajaa, joka omalla osaamisellaan ja välittämisellään saa oppilaat innostumaan oppimisesta. Toivomme kehittävää ja kehittyvää työotetta, rakentavaa asennetta työyhteisössä sekä keinoja vastata erilaisten oppijoiden tuen tarpeisiin. Opetettavana on 5.lk luokanopettajan tehtävät sekä 7.lk pehmeiden käsitöiden ja 8.lk tyttöjen liikunnan opetus.Alavieskan yhtenäiskoulussa opiskelevat kaikki Alavieskan kunnan oppilaat luokilla 0-9. Koulussamme on 370 oppilasta. Meijän koulua käydään elämää varten. Tärkein asia meille koko koulun henkilökunnalle on, että oppilailla on turvallinen ja hyvä olla. Turvallinen ja hyvä olo tulee siitä, että me aikuiset koululla asetamme rajat ja ohjaamme oikeaan käytökseen. Se on väli...

 • Company Ylöjärven kaupunki in Ylöjärvi
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Kauraslammen koulussa on haettavana luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus (3.lk) ajalle 07.01.2021 - 05.06.2021. (24 vvt)Kauraslammen koulu on noin 1200 oppilaan kolmessa toimipisteessä toimiva yhtenäiskoulu. Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Veittijärven toimipisteeseen.Hakijan pitää täyttää vuorotteluvapaan sijaisen ehdot. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana taialle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.Edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Luokanopettajan tehtävään kuuluu myös englannin kielen, kuvataiteen, liikunnan ja käsityön op...

 • Company Oulun kaupunki in Oulu
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Haettavana on PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN määräaikainen viransijaisuus Martinniemen koulussa kevätlukukaudelle 2021. Luokanopettajan aineiden lisäksi opetettavana on muiden luokkien liikunnan ja käsitöiden (kovat materiaalit) tunteja.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Lisäksi edellytetään käsityön syventävät opinnot ja kovien materiaalien opetuksen hallinta. Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutustaidot sekä halu ja taito tiimitöihin.Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaus...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Haemme tammikuun alusta luokanopettajallemme sijaista innokkaalle ja mukavalle ykkösluokalle. Luvassa 25 opetustuntia/viikko. Luokassa on avustaja apuna osan aikaa viikosta. Kylkiäisinä saat erinomaisen opetiimin tueksesi suunnitteluun ja yhteistyöhön. Sijaisuudelle on luvassa mahdollisesti myös jatkoa syksyllä -21.Koulun nimi ja osoite: Saunalahden koulu. Brinkinmäentie 1, 02330 EspooTyöaika: OVTES:in mukainenHaettava tehtävä on virkasuhteinen.Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kokemusta opetuksen eriyttämisestä. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekiste...

 • Company Kustavin kunta in Kustavi
  25.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Kustavin Kivimaan koulussa (luokat 1-6) on avoinna luokanopettajan viransijaisuus ajalle 7.1.2021-5.6.2021.Viranhoitoon kuuluu vuosiluokkien 5-6 yhdysluokkaopetus sekä koulun käsityön opetus (kovat materiaalit). Opetustunteja on 25. Toivomme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, innostunutta otetta opetustyöhön ja digitaalisten opetusvälineiden hallintaa.Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkastetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Tehtävään valitun on ennen sijaisuuden vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätö...

 • Company Sallan kunta in Salla
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Salla on noin 3500 asukkaan kunta keskellä puhdasta luontoa Itä-Lapissa. Sallan kunnan perusopetus- ja lukiopalvelut sijaitsevat Sallan koulukeskuksessa, jossa on Kirkonkylän koulu (vuosiluokat 1 - 6), Sallatunturin koulu (vuosiluokat 7 -9) sekä Sallan lukio. Haettavana on kaksi luokanopettajan määräaikaista virkaa ajalle 1.1.2021 - 31.7.2021. Viran tehtäviin voi kuulua musiikin, liikunnan ja/tai muun oppiaineen aineenopetusta vuosiluokilla 7 -9 tai erilaisia kehittämistehtäviä perusopetuksessa ja lukiossa. Opetustoimen kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Vaadittava opettajakelpoisuus, opetettavat aineet sekä muu kelpoisuus / kokemus tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät OV...

 • Company Hollolan kunta in Hollola
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Haemme hirveän hienoon Hollolan Tiilikankaan kouluun luokanopettajaa 1-2 luokalle määräaikaiseen virkasuhteeseen 09.12.2020 - 05.06.2021.Lukuvuonna 2020-2021 työtehtävä on Tiilikankaan koululla, jossa toimivat vuosiluokat 1-4. Toteutamme Tiilikankaalla alkuluokkatoimintaa - 1-2 luokka ja esiopetusryhmä työskentelee yhdessä päivittäin.Työ on kokoaikatyö. Lukuvuonna 2020-2021 tunteja on 26. 1-2 luokan tunteja on 25 ja 1 yhteiskuntaopin tunti 4. luokalle.Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti.Tehtävään valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen ...

 • Company Lahden kaupunki in Lahti
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Tule Ahtialan koulun osaavaan joukkoomme LUOKANOPETTAJAKSI ajalle 7.1.2021 - 30.6.2021. Toivomme innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä vahvaa näkemystä uuden opetussuunnitelman toteuttamisesta. Ahtialan peruskoulu on laadukasta perusopetusta tarjoava yhtenäiskoulu Lahden pohjoisella alueella. Koulussamme työskentelee noin 668 oppilasta ja noin 70 opetus- ja kasvatustyön osaajaa, joista 53 on opettajia.Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksist...

 • Company Vaasan kaupunki. in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Vaasan kaupunki hakee määräaikaista luokanopettajaa Merikaarron koululle ajalle 7.1.2021-5.6.2021.Luokanopettajan sijainen opettaa 5.luokkaa Merikaarron koululla, joka sijaitsee n. 20 km Vaasasta kauniin Kyrönjoen vieressä.Virkaan on asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Kielitaitovaatimuksena erinomainen suomen kielen taito.Edellytämme kokemusta luokanopettajan työstä, uudesta opetussuunnitelmasta sekä hyviä atk-taitoja.Arvostamme yhteistyökykyä ja joustavuutta.Tarjoamme haasteellista työtä mukavassa kyläkoulussamme.Koeaika on kolme kuukautta.  Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Haastattelut ovat viikolla 51.Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.Rehtori Anne-Marie Viinamäki, puh. 050-5...

 • Company Kiuruveden kaupunki in Kiuruvesi
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Luokanopettajan tehtävät neljännellä vuosiluokalla Nivan koululla.Paliina Kuonanoja, pauliina , 040 7153540...

 • Company Loimaan kaupunki / Hallintopalvelukeskus in Loimaa
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Loimaan kaupungin sivistyspalveluissa on haettavana luokanopettajan viran sijaisuus ajalle 7.1.-6.6.2021. Toimipaikkana on Keskuskoulu. Keskuskoulu on noin 400 oppilaan alakoulu Loimaan kaupungin keskustassa. Tehtävään kuuluu opetusta 26h/vko.Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen: Loimaan kaupunki/Sivistyspalvelut, Ylistaronkatu 36, 32 210 Loimaa. Kuoreen merkintä "Hakemus"rehtori Jarmo...

 • Company Lestijärven kunta in Lestijärvi
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Lestijärven kunnassa Lestin koulussa on avoinna määräaikainen päätoimisen tuntiopettajan tehtäväjoka sisältää resurssiopettajan tehtävät ajalla 1.1. - 5.6.2021. Opetusta on vuosiluokilla 1-9, Opetustunteja on 24 vkt.Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus Lisäksi arvostamme kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä rohkeutta toimia haasteellisissakin tilanteissa. Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Palkkaus määräytyy kelpoisuuden ja kunnallisen OVTES:n mukaan.Toimen täyttämisessä noudatetaan (1) kuukauden koeaikaa.Tehtävään valitun on e...

 • Company Kotkan kaupunki in Kotka
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Kotkan opetustoimessa on haettavana peruskoulun luokanopettajan viransijaisuus määräajalle 7.1.-5.6.2021 sekä peruskoulun luokanopettajan viransijaisuus määräajalle 7.1.-31.3.2021Tavastilan kouluun haetaan 1. luokan luokanopettajan viransijaista määräajalle 7.1.2021- 5.6.2021. Hakijoilta odotetaan käsityön (sekä kovat että pehmeät materiaalit) ja alkuopetuksen osaamista. Viransijaisuudessa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.Tavastilan kouluun haetaan 5. luokan luokanopettajan viransijaista määräajalle 7.1.2021 - 31.3.2021. Sijaisuus saattaa jatkua tämän jälkeenkin. Hakijoilta odotetaan taitoa opettaa käsityötä ja musiikkia. Viransijaisuudessa noudatetaan kuukauden koeaikaa.Tavastilan koulussa on n. 120 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisu...

 • Company Nurmijärven kunta in Nurmijärvi
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Nurmijärvi - positiivinen ilmiöKoulutuspalvelut hakeeLUOKANOPETTAJAA (0138LO) viransijaisuuteen lukuvuodeksi 2020-2021 Mäntysalon kouluunVIransijaisuus alkaa joulukuun aikana ja aloituspäivä sovitaan erikseen. Viransijaisuus päättyy 31.7.2021.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan.Haemme aktiivista ja yhteistyökykyistä musiikinopetuksen taitoista luokanopettajaa.Palkkaus OVTES:n mukaan. Virkasuhteeseen valitun tulee toimittaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.Lisätietoja tehtävästä antaa Mäntysalon koulun rehtori Arto Sinisalo, puh. 040 317 4166.Hakuaika päättyy 4.12.2020 klo 15.00. ...

 • Company Valkeakosken kaupunki in Valkeakoski
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 7.1. - 5.6.2021TUNTIOPETTAJAA RESURSSIOPETTAJAKSI Tietolan kouluun.Toivomme opettajalta vastuullista otetta kasvatus- ja opetustyössä, kokemusta erilaisten oppijoiden opettamisesta ja tukemisesta sekä hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataitoja. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä myös kotien kanssa sekä digipedagogista osaamista. Tehtävään valittavalta vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen luokanopettajan kelpoisuus.Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Työaika 27 h/vkoValkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia.Valituksi tulleen on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote 30 päivän kuluessa valintap...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in Hämeenlinna
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  ToimiTERVETULOA HÄMEENLINNAAN TÖIHIN. Hämeenlinna on ihan lähellä, 2/3 suomalaisista asuu 150 km:n säteellä meistä. Työssä keskitymme onnistumisiin, positiivisuuteen ja mahdollisuuksiin ja luomme yhdessä hyvän työpaikan ja työyhteisön. Hämeenlinnassa saa innostua, kehittää ja kehittyä. Työn Iloa ja Iloa työhön.Lue lisää ja hae heti.Luokanopettajan viransijaisuus Vuorentaan koulun 2. luokassa. Vuorentaan koulu on yksisarjainen, osittain väistötilanteessa toimiva alakoulu. Puolet koulumme luokista opiskelee Vuorentaan tontilla sivurakennuksessa ja puolet Jukolan koulun tiloissa. Sijaisuus kohdistuu Vuorentaan koulun tontilla sijaitsevaan luokkaan. Sijaisuuteen kuuluu oman luokan tuntien (ei musiikki eikä englanti) opetuksen lisäksi 5. luokan uskonto ja valinnaistunti. OPV 24h/vkoKelpoisuusv...

 • Company Lahden kaupunki in Lahti
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme Renkomäen koulun ReLan toimipisteeseen LUOKANOPETTAJAN viransijaista (25 h/vko) sekä PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA (16-20 h/vko) ajalle 7.1.2021 - 5.6.2021. Luokanopettajan tehtävät sijoittuvat 5. luokalle (liikuntaa 5 h/vko) ja opetus toteutetaan yhteisopettajuuden mukaisissa oppimisryhmissä 2-3 muun opettajan kanssa. Tuntiopettajan tehtävään kuuluu resurssiopettajan tehtävät (samanaikaisopetus, yhteisopettajuus) 5-6 vuosiluokille. Tehtävien hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, uuden opetussuunnitelman mukaisia työskentelytapoja, kokemusta jaetusta opettajuudesta sekä halua kehittää omaa työtään. Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Arvostamme tieto- ja viestintätekniikan osaamista sekä kokemusta oppimisen tukemisesta.Renkomäen koulu on viih...

 • Company Vesilahden kunta in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Vesilahden kuntaan haetaan luokanopettajan sijaista ajalle 7.1.-5.6. toimipaikkana Vesilahden yhtenäiskoulu. Opetustunteja 25vvt.Tehtävään valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kolme kuukautta.rehtori Nina Kaarlenkaski050 3895295...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters