Jobmonitor. Search results for Primary school teachers. Page 2

64 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 51-64 of 64 results.
 • Company Oriveden kaupunki in Orivesi
  20.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluissa on haettavana TUNTIOPETTAJAN (luokanopetuksen resurssiopettaja) määräaikainen palvelussuhde ajaksi 3.8.2020 - 31.7.2021 Kultavuoren koulussa.Hakijalta odotetaan halua toimia tiiviissä yhteistyössä esi- ja alkuopetuksen opettajien kanssa sekä erilaisissa joustavissa ryhmittelyissä. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Noudatamme valinnassa neljän kuukauden koeaikaa. Virkasuhteeseen valitun on 30 vuorokauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (14.6.2002/504) mukainen rikostaustaote.Hakemukset tulee ...

 • Company Ylitornion kunta in Vuontisjärvi
  20.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Ylitornion kunta hakee päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021. Opettaja tulee työskentelemään Ainiovaaran koulussa maahanmuuttajien valmistavan opetuksen tehtävässä.Ainiovaaran koulussa toimivat luokka-asteet 1.-9. Talossa on erinomaiset tilat opiskeluun ja harrastamiseen. Yhteisöllisyys ja turvallisuus ovat koulun peruskivi: oppilaalle luodaan tuttu ja turvallinen yhdeksänvuotinen oppimispolku saman katon alla.Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on luokan- tai aineenopettajan kelpoisuus. Eduksi hakijalle voidaan katsoa aiempi kokemus maahanmuuttajien opetuksesta. Pätevien hakijoiden puuttuessa epäpätevätkin huomioidaan. Kopiot tutkintotodistuksista pyydämme liittämään hakemuksen liitteeksi. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haa...

 • Company Kiteen kaupunki in Kitee
  20.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Kiteen kaupungissa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten 01.05.2020 lukien Kiteen kaupungin perusopetuksen luokanopettajan virka, jonka tehtäviin liitetään koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävä. Viran sijoituspaikka on Kesälahden koulu.Kesälahden yhtenäiskoulu sijaitsee viihtyisässä Kesälahden taajamassa. Perusopetuksen virat / tehtävät ovat Kiteen kaupungin perusopetuksen virkoja / tehtäviä. Viran / tehtävä sijoituspaikka saattaa muuttua esim. koulun oppilasmäärän muuttuessa.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.Haku tapahtuu sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelussa osoitteessa . Sähköisen hakemuksen liitteeksi on liitettävä yhtenäiseksi liitetiedost...

 • Company Kokkolan kaupunki Karleby stad in Kokkola
  19.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  MÄÄRÄAIKAISET LUOKANOPETTAJAN VIRAT, TUNTIOPETTAJAT JA VIRANSIJAISUUDETKokkolan kaupungin perusopetuksen 1.-6. vuosiluokkien kouluilla on haettavana eri pituisia pitempiaikaisia luokanopettajan sijaisuuksia ja määräaikaisia virkoja / tuntiopettajia lv 2020-2021 mm. seuraavilla kouluilla:- Halkokarin koulu, rehtori Arto Lauri 044 7809 115- Isokylän koulu, rehtori Timo Hautala 044 7809 123- Torkinmäen koulu, rehtori Hanna Pernu 044 7809 631- Kälviän kirkonkylän koulu, rehtori Sari Rundgren-Nurkkala 044 5767 682- Marinkaisten koulu, rehtori Johanna Tuunala 040 4892 124- Koivuhaan koulu, rehtori Jyrki Mikkonen 040 8068 320- Lohtajan kirkonkylän koulu, apulaisrehtori Virpi Niemelä 050 5118 728- Ykspihlajan koulu, rehtori Petri Kettu 044 7809 174- Peltokorven koulu, rehtori Sari Hyyppä 044 5767 ...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Luokanopettajan virka 804508 Lausteen koulussa 1.8.2020 lukienHaetaan luokanopettajaa, jolla toivotaan olevan laajaa kokemusta erityisopetuksen ja monikulttuurisen opetuksen osa-alueilta. Eduksi luetaan taito- ja taideaineiden osaamisen monipuolisuus. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.Rehtori Sanna Hirvolap. 040-593 1649Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Luokanopettajan virka 804507 Lausteen koulussa 1.8.2020 lukienHaetaan luokanopettajaa, jolla toivotaan olevan laajaa kokemusta erityisopetuksen ja monikulttuurisen opetuksen osa-alueilta. Eduksi katsotaan myös tvt-taitojen monipuolisuus ja osa-alueen perehtyneisyys. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.Rehtori Sanna Hirvolap. 040-593 1649Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku...

 • Company Turun yliopisto. in Äijälä
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  PERUSOPETUS, SCIENCE -LINJALUOKANOPETTAJAN SIJAISUUS ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Turun normaalikoulu on Turun yliopiston opetusharjoittelukoulu, jossa opiskelee yli tuhat lasta ja nuorta alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi. Koulun yhteydessä toimii myös Turun kansainvälinen koulu. Perusasteen painotuksia ovat taide, science sekä kaksikielinen opetus (suomi-englanti). Hakijalta edellytetään luokanopettajan kelpoisuuden lisäksi kahden vuoden työkokemusta valmistumisen jälkeen, sekä aktiivista ja joustavaa asennetta työhön ja sen kehittämiseen. Toivomme hakijalta hyvää yhteistyötaitoa, kykyä toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä, joustavaa asennetta työhön sekä halua työnsä jatkuvaan kehittämiseen. Yliopiston kouluna arvost...

 • Company Turun yliopisto. in Äijälä
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  PERUSOPETUS KAKSIKIELISEN OPETUKSEN LINJA LUOKANOPETTAJAN SIJAISUUS ajalle 1.8.2020-31.7.2021  Turun normaalikoulu on Turun yliopiston opetusharjoittelukoulu, jossa opiskelee yli tuhat lasta ja nuorta alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi. Koulun yhteydessä toimii myös Turun kansainvälinen koulu. Perusasteen painotuksia ovat taide, science sekä kaksikielinen opetus (suomi-englanti). Hakijalta edellytetään opettajan kelpoisuuden lisäksi hyvää opetustaitoa, kahden vuoden päätoimista työkokemusta valmistumisen jälkeen sekä lisäksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 9§ 2:n momentin mukaista englannin kielen hallintaa. Toivomme hakijalta hyvää yhteistyötaitoa, kykyä toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ymp...

 • Company Turun yliopisto. in Äijälä
  18.03.2020 Updated on: 25.03.2020

  LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ ajalle 1.8.2020-31.7.2025  Turun normaalikoulu on Turun yliopiston opetusharjoittelukoulu, jossa opiskelee yli tuhat lasta ja nuorta alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi. Koulun yhteydessä toimii myös Turun kansainvälinen koulu. Perusasteen painotuksia ovat taide, science sekä kaksikielinen opetus (suomi-englanti). Hakijalta edellytetään opettajan kelpoisuuden lisäksi hyvää opetustaitoa, kahden vuoden päätoimista työkokemusta valmistumisen jälkeen sekä lisäksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 9§ 2:n momentin mukaista englannin kielen hallintaa. Toivomme hakijalta hyvää yhteistyötaitoa, kykyä toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä, joustavaa asennetta...

 • Company Nykarleby Stad in Nykarleby
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Vi söker timlärare och vikarier för läsåret 2020-2021 för viss tid. Visa ditt intresse genom att lämna in din ansökan.Vi betonar följande kompetensområden vid rekryteringen:1. Elevsyn2. Pedagogisk ledarskaps- och interaktionsförmåga3. Kommunikations- och samarbetsförmåga4. Personlig motivation samt flexibilitet och nytänkande5. ErfarenhetBildningsdirektör Teresia Tötterman-Engström tel.050 4433 575 eller via e-post Bildningsekonom Barbro Julin, tel 06-7856401 eller via e-post ...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  18.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;Peruskoulun luokanopettajan viran (10816) sijaisuus ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021.Opetus alustavan suunnitelman mukaan luokilla 3-4. Eduksi katsotaan osaaminen yhdessä tai kahdessa peruskoulun taito- ja taideaineessa.Viran sijoituspaikka: Kääpälän kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaa täytettäessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.Hakemukset toimitetaan ensisijaise...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  18.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;Peruskoulun luokanopettajan viran (10595) sijaisuus ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021.Viran sijoituspaikka: Korian kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaa täytettäessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella .Rehtori Sinikka Kytömäki p. 020615 7853, sinikka.kytomaki(at)kouvola.fi...

 • Company Rovaniemen Seudun Steiner-kouluyhdistys ry in Rovaniemi
  18.03.2020 Updated on: 25.03.2020

  Rovaniemen steinerkoulu on peruskoulua korvaava koulu, joka antaa steinerpedagogista opetusta luokka-asteilla 1-9. Koulun toimintaa ylläpitää Rovaniemen Seudun Steinerkouluyhdistys ry.Haemme kouluumme 10.8.2020 alkaen kelpoista luokanopettajaa. Toivomme hakijalta oma-aloitteista ja reipasta työotetta, innostuneisuutta sekä hyviä taitoja ryhmän hallintaan. Kollegiaalisessa koulussamme arvostetaan hyviä sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä. Hakemukset lähetetään ti 31.3.2020 klo 15.00 mennessä rehtorin sähköpostiin tai kirjepostina Rovaniemen steinerkoulu, Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi. Kuoreen merkintä "Luokanopettaja". Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Paula Säynäjäkangas tai puh 044 746 8666. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosre...

 • Company Turun yliopisto. in Äijälä
  17.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  TURUN YLIOPISTON TURUN NORMAALIKOULUSSA ON HAETTAVANA Turun kansainvälisen koulun luokanopettajan äitiysloman sijaisuus ajalle 10.8.2020-25.1.2021 Turun normaalikoulu on Turun yliopiston opetusharjoittelukoulu, jossa opiskelee yli tuhat lasta ja nuorta alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi. Koulun yhteydessä toimii myös Turun kansainvälinen koulu. Lukiossa toimii IB-linja. Turun kansainvälisen koulun opetuskieli on englanti. Hakijalta edellytetään opettajan kelpoisuuden lisäksi kahden vuoden päätoimista työkokemusta valmistumisen jälkeen sekä lisäksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 9§ 2:n momentin mukaista englannin kielen hallintaa. Toivomme hakijalta hyvää yhteistyötaitoa, kykyä toimia kansainvälisessä ja...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters