Jobmonitor. Search results for Psychologists

204 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-50 of 204 results.
 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  16.06.2021

  Kasvatus- ja opetuspalveluissa työskentelemme yhdessä tamperelaisten lasten ja nuorten parhaaksi. Tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsi/oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Käytössämme on monipuoliset suuren kaupungin tarjoamat asiantuntijapalvelut ja moniammatilliset verkostot. Kehitämme toimintaa aktiivisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsia varhaiskasvatuksessa on noin 8 500 ja perusopetuksen oppilasmäärä on noin 17 700. Henkilöstö muodostuu 4 000 alan ammattilaisesta. Tampereen kaupungin perusopetukseen haetaan koulupsykologia vakinaiseen toimeen 9.8.2021 alkaen. Koulupsykologi työskentelee pääasiassa Messukylän ja Atalan kouluissa.Koulupsykologin tehtäviin sisältyvät monipuoliset koulupsykologipalvelut esi- ja perusopetuksessa.Kelpoisuusvaatimu...

 • Company Porvoon kaupunki/Borgå stad in Porvoo
  16.06.2021

  Porvoo on idyllinen ja kaunis kaupunki Itäisellä Uudellamaalla hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun suurista keskuksista.Etsimme työyhteisöömme kahta psykologia työskentelemään koulupsykologin tehtävissä esi-, perus- ja toisella asteella;- vakituinen työsuhde 9.8.2021 alkaen- sijaisuus ajalla 9.8.2021-31.7.2023 Toisen tehtävän toiminta-alue painottuu perusopetukseen ja toisen ammatilliseen koulutukseen.Työyhteisössämme on kuusi psykologin tointa. Psykologin keskeisimpiä yhteistyökumppaneita eli työpareja kouluilla ovat kuraattorit, joita työyhteisössämme on kahdeksan monitaitoista työntekijää. Toimimme monipuolisesti linkittyneessä yhteistyössä kouluilla opetushenkilöstön, kouluterveydenhuollon sekä muiden kaupungin yhteistyötahojen kanssa (lapsiperheiden palvelut, nuorten palve...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Other
  16.06.2021

  Haemmepsykologin sijaista psykiatrian palvelualueelle, lastenpsykiatria, ajalle 1.8.2021-30.6.2022. Sijaisuus on kokoaikainen (100%) ajalla 1.8.2021-31.12.2021 ja osa-aikainen (60%) ajalla 1.1.2022-30.6.2022.Työhön kuuluu psykologiset tutkimukset, hoidolliset käynnit ja toimiminen osana moniammatillista työryhmää lastenpsykiatrian poliklinikalla.Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu psykologi.Kielitaitovaatimus: Suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.(Kelpoisuussääntö: Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja. Lisäksi hänen tulee toimittaa rikosrekisterilain 6 § 2. mom. tarkoitettu ote rikosrekisteristä.Sovelletaan koeaikaa.Ylilääkäri Kristiina Forsman Puh. 044-323 2234Psykologi Björn Öst Puh. 040 191 ...

 • Company SOS-lapsikyläsäätiö in Other
  16.06.2021

  Haemme Jyväskylän perhekuntoutusyksikköömmePERHETERAPEUTTI-OHJAAJAAtoistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävässäsi toimit tiiviissä yhteistyössä perheen ja sen jokaisen jäsenen kanssa koko kuntoutuksen ajan. Elät mukana perheen arjessa tavoitteena luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde perheen kanssa. Työskentelyn lähtökohtina ovat läpinäkyvyys, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus, joiden kautta perheen toimijuus vahvistuu. Työ pitää sisällään erilaisia lapsiperheen arjen toimintoja, terapeuttista työskentelyä sekä ryhmien ohjausta. Lisäksi toteutat perheterapiaa perheen tarpeita vastaavalla tavalla.Tehtävä edellyttää sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkintoa ja perheterapeutin pätevyyttä sekä kokemusta lastensuojelu- ja perhetyöstä. Sinulla on ymmärrystä dialogisesta työottees...

 • Company RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ in Raahe
  16.06.2021

  Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettava psykologin virka perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikön perheneuvolassa. Perheneuvolassa työskentelee palveluesimies, psykologi, kaksi sosiaalityöntekijää, psykiatrisia sairaanhoitajia, perheneuvoja, perhetyöntekijä, ja sihteeri. Perheneuvolan sijainti samoissa tiloissa sosiaalipalvelukeskuksen kanssa mahdollistaa laajan moniammatillisen työn asiakkaiden parhaaksi.Perheneuvolatyö sisältää mm. kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen/nuoren tutkimusta ja hoitoa, parisuhteiden ongelmien selvittelyä ja perheasioiden sovittelua. Voit halutessasi suunnata työpanoksesi yli tai alle 12 vuotiaisiin ja heidän perheidensä kanssa työskentelyyn.Psykologin tehtävä on haasteellista ja monipuolista hoito-, tutkim...

 • Company Sastamalan kaupunki in Sastamala
  16.06.2021

  Tule meille töihin! Sastamalan perheneuvolan nuorisotiimissä on haettavana psykologin virka. Psykologin työtehtäviin kuuluvat mm. lasten kognitiiviset ja tunne-elämän tutkimukset, alle kouluikäisten kehitystasokartoitukset, perheiden ohjaus ja neuvonta sekä yhteistyö viranomaisverkostojen kanssa.Vakanssi on uusi. Saimme tänne Sastamalan perheneuvolaan 3 vakanssia perheneuvolatyön laajentamiseksi myös nuorisoikäisille. Syksyllä toimintansa aloittavaan nuorisotiimiin palkataan psykologin lisäksi sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Nuorisopsykiatrin palvelua tulemme hankkimaan ostopalveluna. Nuorisotiimin jäsenet tulevat osaksi perheneuvolan tiimiä. Meillä on täällä mukava työyhteisö, Tarjoamme haasteellista ja mielenkiintoista työtä sekä mukavan työyhteisön ja mahdollisuuden t...

 • Company Seinäjoen kaupunki in Seinäjoki
  16.06.2021

  Seinäjoen terveyskeskuksessa on haettavanaPuheterapeutin toimiTerveyskeskuksessa on viisi puheterapeutin tointa. Haettavana olevan puheterapeutin työn pääpaino on alle kouluikäisten lasten arvioinnissa, tutkimuksessa ja kuntoutuksessa. Toimenkuvaan on mahdollista sisällyttää jonkin verran myös kaupunginsairaalan aikuisneurologisten potilaiden puhe- ja nielemisvaikeuksien tutkimista ja kuntouttamista. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin pätevyys. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös valmistumisvaiheessa olevat logopedian opiskelijat, jotka voidaan valita määräaikaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lain (504/2002) edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote. Tehtävässä ...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  16.06.2021

  Helsingin kaupungin psykiatria - ja päihdepalvelut käsittää kuusi erilaista palveluprosessia: asumisen tuki, sosiaali- ja kriisipäivystys, ensilinjan palvelut, psykoosipalvelut, mielialahäiriöpalvelut ja päihdepalvelut. Psykoosipalvelut kattaa sekä psykoosipotilaiden psykiatrisen avohoidon että Auroran sairaalan tarjoamat psykiatriset osastopalvelut.Haemme psykologia psykoosipalveluihin avohoitoon ajalle 2.8.-31.12.21. Mahdollisesti työsuhde voisi jatkua vuoden vaihteen jälkeenkin.Tehtävä jakaantuu kahteen moniammatilliseen työryhmään Kalasataman ja Vuosaaren psykoosipoliklinikoilla. Avokuntoutustyöryhmässä hoidetaan ja kuntoutetaan varhaisemmassa vaiheessa olevia psykoosipotilaitaja psykoosityöryhmässä pitempään sairastaneita. Tehtävään kuuluu moniammatillista tiimityöskentelyä, psyko...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  16.06.2021

  Oletko kiinnostunut maahanmuuttajien psyykkisen hyvinvoinnin edistämisestä?Haemme psykologia vakinaiseen palvelussuhteeseen maahanmuuttoyksikön jälkihuoltoon. Asiakkaasi ovat Helsingissä asuvia ilman huoltajaa maahan saapuneita oleskeluluvan saaneita 18-25-vuotiaita nuoria, joita tuetaan itsenäiseen elämään tarjoamalla heille lastensuojelulain jälkihuoltoon rinnastettavia tukitoimia ja palveluita. Rakennamme palvelut nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan, suunnitelmallisesti ja yhteistyössä muiden nuoren kotoutumista, kehitystä ja kasvua edistävien tahojen kanssa. Maahanmuuttoyksikön jälkihuollon työ on moniammatillista, ja kanssasi työskentelee kaksi muuta psykologia sekä sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Heidän kanssaan teet tiivistä yhteistyötä nuorten arjen, sosiaalisten suhteide...

 • Company Huittisten kaupunki in Huittinen
  16.06.2021

  Huittisten kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut hakeeKOULUPSYKOLOGIAtoistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.82021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja laillistettu psykologin pätevyys. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä oppilashuoltolain edellyttämän yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuollon tuntemusta. Huomioimme haussa myös vastavalmistuneet henkilöt.Tehtävä painottuu perusopetuksen 5. - 9. luokan oppilaisiin ja lukiokoulutuksen opiskelijoihin. Koulupsykologi toimii kiinteässä yhteistyössä perheneuvolan ja terveyskeskuksen psykologien ja kaupungin perhekeskuksessa toimivan psykiatrisen sairaanhoitajan sekä koulukuraattorien kanssa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät K...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Other
  16.06.2021

  Haemme PSYKOLOGIA Rantasalmelle!Psykologina Rantasalmella pääset kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa moniammatillisen työryhmän kanssa. Psykologin työ pitää sisällään koulu- ja perheneuvolapsykologin tehtäviä Rantasalmella.Hakemamme psykologi on aidosti avarakatseinen, innostava ja huumorintajuinen tiimipelaaja. Ymmärrät ihmisten erilaisuutta ja haluat kehittyä työssäsi sekä oppia uutta. Olet empaattinen ja tasa-arvoinen. Kehität toimipaikan laatua työryhmän jäsenenä ja teet yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.Tarjoamme Terveystalon valtakunnallisen asiantuntijaverkoston työn tueksi. Lisäksi tuemme henkilökunnan jaksamista säännöllisellä työnohjauksella, kattavalla työterveyshuollolla sekä liikunta- ja hyvinvointieduilla.Työsuhde on osa-aikainen ja toistaiseksi voimassa ole...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Other
  16.06.2021

  Haemme PSYKOLOGIA Kinnulaan!Psykologina Kinnulassa pääset kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa moniammatillisen työryhmän kanssa. Psykologin työ pitää sisällään koulu- ja perheneuvolan, sekä aikuispuolen psykologin tehtäviä Kinnulassa.Hakemamme psykologi on aidosti avarakatseinen, innostava ja huumorintajuinen tiimipelaaja. Ymmärrät ihmisten erilaisuutta ja haluat kehittyä työssäsi sekä oppia uutta. Olet empaattinen ja tasa-arvoinen. Kehität toimipaikan laatua työryhmän jäsenenä ja teet yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.Tarjoamme Terveystalon valtakunnallisen asiantuntijaverkoston työn tueksi. Lisäksi tuemme henkilökunnan jaksamista säännöllisellä työnohjauksella, kattavalla työterveyshuollolla sekä liikunta- ja hyvinvointieduilla.Työsuhde on kokoaikainen ja toistaiseksi v...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Äijänneva
  16.06.2021

  Haemme Terveystalon Huittisten yksiköihin TYÖTERVEYSPSYKOLOGIAvakituiseen, osa-aikaiseen työsuhteeseen tai ammatinharjoittajaksi työskentelemään 3 päivänä viikossa.Työhösi kuuluvat työterveyspsykologin haastavat, monipuoliset ja innostavat tehtävät. Osallistut asiantuntijana aktiivisesti asiakasyritystesi hyvinvoinnin ja hoidon kehittämiseen tukemalla työyhteisöjen toimintaa ja työpaikkojen aktiivisen johtamisen kehittämistä. Työterveystoiminnan suunnittelussa yrityksiin toimit psykososiaalisten työolojen parantamisen asiantuntijana. Työhösi kuuluu myös yksilövastaanottoa. Työterveystyön ohessa vastaat myös opiskelijaterveydenhuollon psykologipalveluiden tuottamisesta. Edellytämme sinulta psykologin koulutusta ja kiinnostusta työ- ja organisaatiopsykologian työkentällä toimimiseen. Työterv...

 • Company Lahden kaupunki in Lahti
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Lahden kaupungilla nähdään opiskelijahuollon tärkeys ja saimme lisäresursseja psykologipalveluihin. Haemme 2.8.2021 alkaen kahta PSYKOLOGIA, joiden työkenttänä ovat toisen asteen oppilaitokset. Toisen asteen koulutuksessa psykologi osallistuu sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Tehtäviin kuuluu opiskelijan yksilökohtainen tuki ja ohjaus liittyen opiskeluun ja hyvinvointiin, oppimisvaikeuksien kartoitus ja osallistuminen monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyyn. Yhteisöllisessä työssä psykologi osallistuu oppilaitoskohtaisen opiskelijahuoltoryhmän toimintaan, antaa konsultaatiota muulle henkilöstölle ja on suunnittelemassa ja toteuttamassa oppilaitoksen hyvinvointia edistäviä menetelmiä ja malleja. Tehtävät sijoittuvat todennäköisesti ammatilliseen koulutukseen, ...

 • Company Korsholms kommun in Mustasaari
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Jatkuva rekrytointiSivistysosasto hakee koulupsykologia toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Aloitus on sopimuksen mukaan. Työkenttänä on suomenkielinen perusopetus ja esiopetus. Kunnassa on noin 600 suomenkielistä oppilasta kahdessa peruskoulussa ja esikoulussa.Lasten ja nuorten parissa työskentelyssä noudatamme vähäeleisen kohtaamisen periaatetta. Meille on tärkeää edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia.Oma profiilisiKohtaat koulupsykologin työssäsi monia haasteita, joissa tarvitset joustavuutta ja stressinsietokykyä. Kykenet suunnittelemaan ja priorisoimaan työtäsi itsenäisesti. Tarvittaessa uskallat kysyä apua ja neuvoja kokeneilta kollegoiltasi. Et pelkää muutoksia ja esität tiimille konkreettisia kehittämisehdotuksia.TyönkuvaTyöhösi kuuluu ehkäisevä ja hyvi...

 • Company Kuopion kaupunki työnantajapalvelu in Kuopio
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Kuopion kaupungin Terveydenhuollon palvelualueella Lasten mielenterveysyksikössä on haettavana psykologin sijaisuus ajalle 23.8.2021 - 5.7.2022. Psykologi tulee työskentelemään Lasten mielenterveysyksikön moniammatillisessa tiimissä. Sijaisuus täytetään 23.8.21 alkaen tai sopimuksen mukaan.Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Työaika: 37.45 t/vko.Palkka: 3 666,60 €/kkTehtävän täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.Tehtävään valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja todistus huumausainetestistä.Lisätietoja palveluesimies Anneli Reinikainen p. 044-7186333, ...

 • Company Naantalin kaupunki in Naantali
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut etsii joukkoonsaLAPSIPERHEIDEN PSYKOLOGIALapsiperheiden psykologin työtehtäviin kuuluu alle kouluikäisten lasten perheiden varhainen tuki yhteistyössä varhaiskasvatuksen, neuvolan ja perhepalvelujen kanssa sekä lastensuojelun asiakasperheiden tuki ja arviointi moniammatillisen systeemisen tiimin osana. Keskeisiä työmuotoja ovat perheiden vuorovaikutussuhteisiin liittyvät hoidolliset prosessit, yksilöllinen keskustelutuki, konsultaatiotuen tarjoaminen sekä kliinikkona toimiminen systeemisessä tiimissä.Lapsiperheiden psykologi on osa perhepalvelujen tiimiä. Naantalin perhepalvelujen tiimiin kuuluvat perhepalvelujen päällikkö, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi psykologia, vastaava perheohjaaja...

 • Company Kempeleen kunta in Kempele
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme johtavaa opiskeluhuollon psykologia perhevapaan sijaisuuteen (1.9.2021-3.6.2022) Kempeleen opiskeluhuoltoyksikköön. Opiskeluhuoltoyksikkö toimii osana opetuspalveluja ja vastaa kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä kunnan alueella sijaitseviin yksiköihin. Johtava opiskeluhuollon psykologi toimii opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien esihenkilönä.Työtehtäviin kuuluu opiskeluhuoltotyön kehittäminen yhdessä opetusyksiköiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Työhön sisältyy työajasta riippuen myös yhteisöllistä ja/tai yksilökohtaista oppilashuoltotyötä.Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun psykologin pätevyys.Työ alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Tarjoamme valitulle mahdollisuuden perehtyä työhön etukäteen elok...

 • Company Jyväskylän kaupunki in Jyväskylä
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Tervetuloa mukavaan, työtä kehittävään joukkoomme Jyväskylän perheneuvolaan! Teemme monipuolista ja haastavaa työtä Jyväskylän ja seitsemän sopimuskunnan asukkaiden ja yhteistyöverkostojen parissa. Jyväskylän perheneuvolan väestöpohja on noin 190 000 asukasta. Perheneuvolassa toimii kuusi sosiaalityöntekijää ja 13 psykologia sekä yksi lastenpsykiatri. Jyväskylän kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen perheneuvolaan 9.8.2021 alkaenPSYKOLOGIAPerheneuvolan psykologin tehtäviin kuuluu monipuolinen, moniammatillinen asiakastyö alle 13-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä kanssa sekä toimiminen keskeisissä yhteistyöverkostoissa. Työtä tehdään sekä itsenäisesti että työparin kanssa. Lasten psyykkisten ongelmien lisääntyminen ja perheiden kuormittuminen, vuorovaikutus- ja va...

 • Company Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Other
  13.06.2021

  Tule psykologiksi Satapsykiatrian Porin nuorisopsykiatrian poliklinikalle akuuttityöryhmään tai Harjavallan nuorisopsykiatrian poliklinikalle.Meillä on avoinna Porin nuorisopsykiatrian poliklinikalla psykologin sijaisuus alkaen 1.6.2021 (tai sovitusti myöhemmin) jatkuen ainakin 11.4.2022 asti ja Harjavallan nuorisopsykiatrian poliklinikan sijaisuus alkaen sovitusti ja jatkuen ainakin 31.3.2022 asti. Satapsykiatrian tiiviin ja asiantuntevan psykologiyhteisön muodostaa tällä hetkellä 35 psykologia. Tarjoamme kokeneelle psykologille monipuolisen mahdollisuuden nuorisopsykiatriseen avohoitotyöhön tai nuoremmalle psykologille hienon mahdollisuuden kehittyä nuorisopsykiatrisen työn asiantuntijaksi! Porin nuorisopsykiatrian poliklinikka on dynaaminen ja kehittyvä moniammatillinen työyhteisö, joss...

 • Company Äänekosken kaupunki in Äänekoski
  13.06.2021

  Äänekosken kaupungin opetuspalvelut hakee kahta koulupsykologia vakinaisiin työsuhteisiin 1.8.2021 alkaen, joista toinen sijoittuu perusopetukseen ja toinen toiselle asteelle. Lisäksi haetaan määräaikaista koulupsykologia perusopetukseen ajalle 1.8.2021-30.6.2022. Hakuaikaa jatketaan 22.6.2021 saakka.Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin kelpoisuus. Etsimme ennaltaehkäisevästä ja yhteisöllisestä työotteesta ja oppilashuoltotyön kehittämisestä kiinnostunutta psykologia. Arvostamme kokemusta moniammatillisesta ja verkostoituneesta yhteistyöstä, aloitteellisuutta, kokemusta työskentelystä nuorten kanssa.   Koulupsykologin työn tavoitteena on vahvistaa lasten psyykkistä hyvinvointia ja tukea heidän koulunkäyntiään. Keskeisin osio työssä on ennaltaehkäisevä yhteisöllinen oppilashuol...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Other
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Haemme TYÖTERVEYSPSYKOLOGIA tekemään asiakasorganisaatioistamme Terveitä Työpaikkoja Vantaalle. Työterveyspsykologin tehtävässä toimit yritysasiakkuuksiin nimettynä työterveyspsykologina Vantaan seudulla, jolloin tehtäviisi kuuluvat mm. työyhteisöjen toiminnan edistäminen, esimiestyön kehittäminen, psykososiaalisten työolojen selvittäminen ja kehittäminen, tiivis yhteistyö yritysten kanssa sekä yksilöiden kanssa tehtävä vastaanottotyö.  Työterveyspsykologin tehtävässä toivomme sinulta- Laillistetun psykologin tutkintoa. Työterveyshuollon pätevyys katsotaan eduksi.- Osaamista työterveyden yksilötyöstä, työyhteisötyöstä ja verkkoavusteisesta työstä.- Halua rakentaa aktiivisesti yhteistyötä yritysasiakkaiden kanssa- Valmiutta moniammatilliseen yhteistyöhön oman alan asiantuntijana - Kiinnostu...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Haavisto
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Haemme TYÖTERVEYSPSYKOLOGIA vakituiseen, kokoaikaiseen työsuhteeseen.Haemme Terveystaloon Kamppiin työsuhteista työterveyspsykologia työskentelemään osana moniammatillista työterveystiimiämme! Työ edellyttää vähintään psykologian maisterin tutkintoa, ja pätevöittämiskoulutus luetaan eduksesi. Työtehtäviin kuuluu työterveyspsykologin Kela1-korvausluokan yhteisö-, yksilö ja työhyvinvointityö, ja arvostamme kokemusta näiden lisäksi kouluttautumisesta, esimiesten tukemisesta ja monipuolisesta työyhteisöjen kehittämistyöstä. Olet aktiivinen, itseohjautuva ammattilainen, ja haluat jatkuvasti kehittää osaamistasi, sekä sinulla on erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.Terveystalossa pääset osaksi paitsi mukavaa työyhteisöä myös yli 250 työterveyspsykologin porukkaa, joka kasvaa jatkuvasti!...

 • Company Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Seinäjoki
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Haemme psykologia diabeteskeskukseen määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 6.7.2021-16.5.2022! Psykologin työ diabeteskeskuksessa koostuu diabeetikkojen hoidon tukemisesta moniammatillisen tiimin osana. Psykologi työskentelee asiakkaiden ajankohtaisten teemojen kanssa, kuten hoitomotivaatio, hoitoväsymys sekä erilaiset sairauden hoitoon liittyvät teemat kuten hypogykemiapelko. Psykologin työ koostuu yksilötyöskentelystä diabeetikkojen ja heidän läheistensä kanssa. Psykologin työhön liittyy myös erilaisten koulutus- ja hoitomateriaalien työstäminen sekä erilaisten hoitomallien laatiminen yhdessä muiden diabeteskeskuksen työntekijöiden kanssa. Työn kuva mahdollistaa myös laajemman diabetespotilaiden hoitoketjun kehittämisen. Psykologian toimintayksikössä on 17,5 psykologin vakanssia ja esimiehe...

 • Company Ikaalisten kaupunki in Ikaalinen
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Oletko juuri sinä meidän uusi koulupsykologimme? Työ alkaa 5.8.2021 tai sopimuksen mukaan.Koulupsykologi on osa meidän toimivaa oppilashuollon tiimiämme. Vahvistat koulujen oppilashuoltopalveluita osaamisellasi, jota täydentää koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä koulujen henkilöstö rehtorien johdolla. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluidemme kanssa on sujuvaa ja helppoa. Tuotamme myös sosiaali- ja terveyspalvelut kuntavetoisesti. Tehtävänkuvaasi sisältyy psykologisten tutkimusten teko, oppialshuoltohenkilöstön konsultaatio sekä tukikäynnit ja siihen on mahdollista sisällyttää myös kuntouttavaa toimintaa. Verkostomainen toimintatapa helpottaa yhteistyötä eri toimialojen kanssa, olemme ketterä ja kehittävä kunta. Työpisteesi sijaitsee uudella Valkean ruusun koululla ja tehtäviin k...

 • Company Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Haemme Keuruun perheneuvolaan, Seututerveyskeskuksen terveysneuvontaan, määräaikaista PSYKOLOGIA ajalle heti- 30.4.2022 Perheneuvolan tiimiin kuuluu kaksi psykologin toimea, yksi sosiaalityöntekijän ja yksi sosionomin toimi. Käytettävissä on myös konsultoivan lastenpsykiatrin palvelut. Perheneuvola palvelee Keuruun, Multian ja Petäjäveden perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria. Työtehtäviin kuuluu perheen vuorovaikutuksen, vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen sekä perheiden tukeminen ero- ja kriisitilanteissa. Lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyvissä asioissa teemme tarvittaessa psykologin tutkimuksia, myös lasten ja nuorten tukikäynnit ovat mahdollisia. Työtehtäviin sisältyy myös monitoimijaista ja konsultatiivista yhteistyötä. Arvo...

 • Company Lanupe Oy - Lasten, nuorten ja perheiden osaamiskeskus in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Tervetuloa Lanupe -tiimiimme! Etsimme yksilöpsykoterapeuttia lasten, nuorten ja aikuisten terapiaan. Voit olla vasta valmistunut jo kokenut ammattilainen ja haluat tuoda osaamisesi ja näkemyksesi työyhteisön ja sen osaamisen kehittämiseen. Olemme innovatiivisia ja avoimia uusille ideoille ja asioille. Viitekehyksellä ei ole väliä vaan oikealla asenteella ja työmotivaatiolla. Odotamme, että sinulla on Valviran myöntämä psykoterapeutti - nimikkeen käyttöoikeus.Ammatinharjoittajana voit itse valita oman työaikasi ja määräsi. Tarjoamme kokeneen tiimin tuen, ryhmätyönohjauksen, säännöllisen koulutuksen ajankohtaisista asioista sekä työhyvinvointia tukevia tekijöitä kuten virkistyspäivät. Tarjoamme tarvittaessa kaikki työssäsi tarvitsemasi tilat ja järjestelmät ja autamme sinua kaikissa käytännö...

 • Company Kuntayhtymä Kaksineuvoinen in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Erilaisia asiakkaita, vaihteleva työ, sopivasti itsenäistä, sopivasti moniammatillista tiimityötä sekä ennen kaikkea mukava työyhteisö. Kuulostiko hyvältä? Tule meille psykologiksi! Psykologin työhön Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa kuuluu matalan kynnyksen psykologipalvelujen tuottaminen yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Asiakastyössä korostuvat nuorten ja aikuisten terapeuttiset keskustelut. Tarjoamme Sinulle itsenäistä ja monipuolista työtä, jossa on mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön. Työssä on kuitenkin tukena osaavien ammattilaisten verkosto ja toinen kokeneempi psykologi. Yhteistyötä tehdään moniammatillisesti lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Suhtaudumme myös myönteisesti koulutuksiin. Jos olet halukas monipuoliseen ja innostavaan työhön, haluat kehittymismahdollisu...

 • Company Äänekosken kaupunki in Äänekoski
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Haemme Äänekosken kaupungin terveyspalveluihin, mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueelle psykologia sijaisuuteen ajalle 5.7.2021-14.6.2022. Psykologi työskentelee mielenterveys- ja päihdepalvelujen työryhmässä erikoisasiantuntijana. Työ sisältää suunnitelmallisia hoidollisia interventioita ja psykoterapia-arvioita. Lisäksi psykologi tekee monipuolisia psykologisia tutkimuksia mm. persoonaan ja työkykyyn liittyen. Työhön sisältyy myös moniammatillista tiimi- ja verkostoyhteistyötä sekä kehittämistyöhön osallistumista. Odotamme sinulta aktiivista ja innostunutta asennetta työhösi, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavaa moniammatillista työskentelyotetta. Arvostamme osaamista mielenterveyden häiriöiden tutkimukseen ja hoitoon sekä perehtyneisyyttä neuropsykiatrisiin h...

 • Company Salon kaupunki in Salo
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Salon kaupungin terveydenhuollon palveluissa on haettavana psykologin määräaikainen työsuhde 15.9.2021 asti, työsuhde alkaa mahdollisimman pian.Haemme Salon kaupungin Läntiselle terveysasemalle terveyskeskuspsykologia määräaikaiseen työsuhteeseen.Työn painopiste on nuorten ja aikuisten kanssa tehtävässä vastaanottotyössä. Työtehtäviin kuuluvat lyhytterapeuttiset interventiot, erityisesti masentuneiden ja ahdistuspotilaiden hoitaminen, tilanteiden selvittelyt, psykologin perustason tutkimukset (erityisesti kognitiivisen puolen kartoitus) sekä yhteistyö eri tahojen kanssa.Perusterveydenhuollossa toteutetaan myös ennaltaehkäisevää työtä, jota psykologi tekee mm. pitämällä luentoja asiakkaille sekä organisaation muille tahoille.Arvostamme työntekijässämme monipuolisuutta, hyviä yhteistyö- ja v...

 • Company Clinical Research Services Turku - CRST Oy in Other
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Tutkimuspsykologina pääset toteuttamaan kliinisiä lääketutkimuksia uusilla kehitysvaiheessa olevilla lääkkeillä. Kollegoinasi työskentelee kokeneita tutkijalääkäreitä, tutkimushoitajia, psykologi ja muita tutkimusten toteuttamisessa tarvittavia ammattilaisia.Monipuolinen työnkuva sisältää mms. erilaisten psykologisten testien tekemistä kliinisiin lääketutkimuksiin osallistuville tutkimuspotilaille sekä tutkimushoitajien kouluttamista ja mentorointia testien tekemisessä.Odotamme-Laillistetun psykologin pätevyyttä-Hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn-Kykyä viestiä sujuvasti suomeksi ja englanniksi-Kiinnostusta kliiniseen lääketutkimukseen-Kokemus kliinisestä lääketutkimuksesta, kognitiivisten testien soveltamisesta tai muistisairaiden kanssa ty...

 • Company Attentio Oy in Jyväskylä
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Attentio Oy on innostuneista alansa ammattilaisista koostuva, moniammatillinen kuntoutusalan yritys ja nyt osa Terveystalo-konsernia. Visionamme on poistaa maailmasta inhimilliset umpikujat yksi kerrallaan, ennaltaehkäisyyn panostaen ja jo syntyneitä ongelmia ratkaisten. Asiakkaamme edustavat kaikkia ikäryhmiä. Meillä työskentelee mm. psykologeja, neuropsykologeja, puheterapeutteja sekä toiminta- ja fysioterapeutteja.Etsimme nyt psyko- / perheterapeuttia osa-aikaiseen työsuhteeseen JyväskyläänTulet työskentelemään perhekuntoutuksen moniammatillisen tiimin jäsenenä. Laku-perhekuntoutus on moniammatillista kuntoutusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle lapselle tai nuorelle sekä hänen perheelleen. Asiakkaita ovat 5-15 vuotiaat lapset ja nuoret joilla on todettu neuropsykiatrinen häiriö....

 • Company Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in Liperi
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOONPohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!Siun sotessa on haettavana 27.6.2021 mennessä KOULUPSYKOLOGIN VIRKASiun soten lapsiperheiden palveluissa, läntisen alueen opiskelijahuollossa on haettavana koulupsykologin virka. Haettavassa tehtävässä työskennellään Liperin ja Polvijärven alueella ja toimipiste sijaitsee Ylämyllyllä.Koulupsykologin työtehtäviin kuuluvat yhteisöllinen ja yksilöl...

 • Company Hyvinkään kaupunki in Hyvinkää
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Tule tukemaan hyvinkääläisiä lapsia ja nuoria koulunkäynnin ja kasvun haasteissa!Hyvinkää vahvistaa oppilashuoltoa ja palkkaa perusopetukseen 2.8.2021 alkaen2 KOULUPSYKOLOGIAEtsimme uusia työkavereita työskentelemään Pohjoispuiston ja Hakalantalon sekä Vehkojan ja Metsäkaltevan kouluille yhdessä koulukuraattorin ja kouluvalmentajan kanssa.Kolmikon yhteinen oppilasmäärä on keskimäärin 700 oppilasta ja työntekijöillä on työtilat vastuukouluillaan sekä oppilashuollon yhteisissä tiloissa lähellä rautatieasemaaTarjoamme monipuolisen työn; tukikäyntejä, tutkimuksia, ryhmäinterventioita, luokkatyöskentelyä. Meille on tärkeää vahva työyhteisön tuki ja huolehdimme myös sovituilla toimintatavoilla, ettei työntekijä jää yksin. Tiimissämme on seitsemän koulupsykologia, seitsemän koulukuraattoria sekä ...

 • Company Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä in Pulkkinen
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Essote hakee kahta (2) psykologia toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin mielenterveys- ja päihdevastaanotolle 2.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Toisen nyt haettavana olevan psykologin toimenkuvaan kuuluu pääasiallisesti kuntoutustyö neuropsykiatristen potilaiden parissa osana erikoissairaanhoitoa. Potilasryhmän kanssa työskentelee myös toinen psykologi ja nepsy-valmentaja. Työ pitää sisällään myös psykologisten tai neuropsykologisten tutkimusten toteuttamista, Kehittämistyöhön suhtaudutaan myönteisesti. Työnkuva on mahdollista muokata neuropsykologin erikoistumiskoulutukseen soveltuvaksi työkokemukseksi. Toisen psykologin työ sijoittuu perusterveydenhuollon tiimiin, jossa psykologi työskentelee yhdessä lääkärien, sairaanhoitajien ja kuntoutusohjaajan kanssa. Psykologi tekee myös ...

 • Company Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä in Pulkkinen
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Essote hakee kahta (2) psykologia nuorisopsykiatrian vastaanotolle. Toinen tehtävistä on toistaiseksi voimassa oleva 2.8.2021 alkaen ja toinen määräaikainen ajalle 2.8.2021-28.2.2022.Nuorisopsykiatrian vastaanotto tarjoaa palveluja 13-17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen erilaisissa nuoruusiän psyykkisissä ongelmissa ja toimii yhteistyössä muiden nuorten kanssa työskentelevien kanssa. Vastaanotto tarjoaa psykiatrisia, psykologisia ja sosiaalisia tutkimuksia, yksilö-, perhe- ja verkostotapaamisia, konsultaatiota sekä työnohjausta nuorisopsykiatrisissa kysymyksissä.Psykologin vakituinen työ sijoittuu perusterveydenhuollon tiimiin, jossa psykologi työskentelee yhdessä sairaanhoitajien ja lääkärin kanssa. Monipuolisessa työnkuvassa pääsee osallistumaan hoidon suunnitteluun, tekemään ps...

 • Company Nurmijärven kunta in Nurmijärvi
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Nurmijärvi - Positiivinen ilmiöNurmijärvi on hieman yli 43 000 asukkaan kasvukunta, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Kunnan palveluksessa työskentelee noin 1800 eri alojen ammattilaista. Kurkkaa lisää kuntamme arkeen mm. Instagramissa, Facebookissa ja Oletko sinä uusi työkaverimme?Etsimme kasvun ja oppimisen tukipalveluihin psykologia vakituiseen toimeen esi- ja perusopetukseen Klaukkalan tai Rajamäen alueelle.Jos olet kiinnostunut lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä ja ennaltaehkäisevästä työstä, saatat olla etsimämme henkilö.- Työmme tavoitteena on tukea oppilaiden hyvinvointia ja oppimista.- Työtehtäviämme ovat mm. tukikeskustelut, vanhempien ohjaus, verkostopalaverit, tutkimukset, konsultaatiot opettajille, luokka...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Hyvinkää
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  HaemmeVASTAAVAA TYÖTERVEYSPSYKOLOGIA / TYÖTERVEYSPSYKOLOGIAvakituiseen työsuhteeseen Uudellemaalle johtamaan työterveyspsykologien toimintaa ja tekemään asiakasorganisaatioistamme Terveitä työpaikkoja.  Vastaavana työterveyspsykologina vastaat työterveyspsykologien työstä ja tekemisestä Terveystalo Uudellamaalla. Tehtäviisi kuuluvat työterveyspsykologien työn kehittäminen, yhteisten palvelukonseptien, toimintatapojen ja työkalujen jalkauttaminen ja työterveyspsykologien osaamisen kehittäminen omalla alueellasi. Osallistut asiakkuuksien kehittämiseen, edistät moniammatillista osaajayhteistyötä ja toimit alueellasi työterveyspsykologien ammatillisena esimiehenä. Terveystalon Uudenmaan toimipisteet ovat Kirkkonummi, Lohja, Tammisaari, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava ja Mäntsälä. Työajastasi 30% o...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Hyvinkää
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme Terveystaloon Uudenmaan seudulleVASTAAVAA PSYKOLOGIA, PSYKOTERAPEUTTIAvakituiseen, kokoaikaiseen työsuhteeseen.Vastaavana psykologina tai psykoterapeuttina tehtävääsi hallinnollisen työn ja kehittämistyön osalta vastuihisi kuuluvat Fokus Mielen erikoisyksikön toimintamallien jalkauttaminen Uudenmaan seudulla, osallistuminen palveluiden koordinointiin ja kehittämiseen erikoisosaamisesi mukaisesti, moniammatillisen yhteistyön edistäminen, vastuualueesi asiantuntijoiden ammatillisena tukena toimiminen sekä heidän sitouttaminen ja osaamisen kehittäminen. Uudenmaan seudun yksiköitä ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Nummela ja Tammisaari. Vastaanottotyön tekemisen yksikkö on neuvoteltavissa. Voit toimia tehtävässä joko työsuhteisena tai ammatinharjoittajana.O...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Joensuu
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  HaenVASTAAVAA TYÖTERVEYSPSYKOLOGIAvakituiseen työsuhteeseen tai ammatinharjoittajaksi tekemään asiakasorganisaatioistamme Terveitä työpaikkoja. Vastaavana työterveyspsykologina vastaat työterveyspsykologien palveluprosessien, toimintatapojen ja työkalujen jalkauttamisesta ja osaamisen kehittämisestä omalla alueellasi, johon kuuluu Savo-Karjalan alueen toimipisteet Joensuu, Mikkeli, Savonlinna ja Varkaus. Osallistut asiakkuuksien kehittämiseen ja edistät työterveyspsykologien asiantuntijuuden käyttöä asiakkuuksissa. Edistät moniammatillista osaajayhteistyötä ja toimit alueellasi työterveyspsykologien ammatillisena esimiehenä. Lisäksi tehtävässäsi toimit yritysasiakkuuksiin nimettynä työterveyspsykologina, jolloin tehtäviisi kuuluvat mm. työyhteisöjen toiminnan edistäminen, esimiestyön kehit...

 • Company Hoitaen Oy in Mäkelä
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Haemme psykologia tai neuropsykologia osa-aikaiseen tehtävään nuorten kuntoutuksen parissa Päijät-Hämeen alueella.Sinulla on vähintään puolen vuoden kokemus neuropsykiatriasta tai neurologista kuntoutus- tai hoitotyöstä yli 16-vuotiaiden kanssa. Työskentelet mielelläsi nuorten kanssa ja yhdessä tiimin kanssa.Sinulla on mielellään yrittäjätausta, mutta myös palkkatyö tuntityönä on mahdollista.Avoinna olevassa tehtävässä tulet työskentelemään 16 - 29 -vuotiaiden nuorten kanssa, joilla on ADHD, ADD tai autismikirjon diagnoosi. Nuorten tukena on moniammatillinen tiimi, jonka jäsen tulet olemaan. Toimit asiakkaan tilanteessa oman alasi asiantuntijana ja osallistut asiakastapaamisiin ja asiakkaan kuntoutukseen tarpeen mukaan.Sinä saat mukavat työkaverit sekä työilmapiirin, arvokkaan tehtävän nuo...

 • Company SunUra Oy in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Työtalo on Mielen ry:n, Sopimusvuori ry:n, Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen, SunUra Oy:n ja Kuntoutussäätiön muodostama yhteenliittymä, joka valittiin toteuttamaan Länsi-Uusimaalle ja Pohjois-Keski-Uusimaalle työhönvalmennusta yli 29-vuotiaille työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ja intensiivistä tukea ja valmennusta. Asiakkaita palveluun ohjaavat Uudenmaan TE- toimisto sekä Uudenmaan työllisyyden kuntakokeilun kokeilukunnat. Työhönvalmennuksen asiakkaita tulee olemaan yhteensä noin 1100. Palvelua järjestetään 2,5 vuoden ajan 1.5.2021-31.12.2023.Etsimmekin nyt tähän juuri käynnistyneeseen hankkeeseen ammatinvalintapsykologia!Ammatinvalintapsykologin tehtävänä on mm.:- ammatinvalintaan, opiskelupaikan hakuun sekä urasuunnitteluun liittyvä yksilömuotoinen asiakastyö ja ohj...

 • Company Porin kaupunki. in Pori
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme psykologia lapsiperheiden palveluihin. Lapsiperheiden palveluihin kuuluu: kasvatus- ja perheneuvonta, perheoikeudelliset palvelut, perhesosiaalityö ja lasten kuntoutuspalvelut. Lapsiperheiden palveluissa työskentelee 11 psykologia. Vastuualueella työskentelee lisäksi laaja joukko muita sosiaalihuollon sekä lasten kasvun ja kehityksen ammattilaisia.Haemme psykologin sijaista 31.12.2021 asti. Työsuhteen aloitus mahdollisimman pian. Avoinna olevassa sijaisuudessa työ painottuu lasten psykologisiin tutkimuksiin. Työhön kuuluu myös kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastyötä. Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä vahvan ammattitaidon omaavassa moniammatillisessa työyhteisössä sekä osallistua työnohjaukseen. Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukai...

 • Company Kuopion kaupunki työnantajapalvelu in Kuopio
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana esi- ja perusopetuksen psykologin määräaikainen tehtävä ajalle 10.8.21-20.8.2023. Psykologin työ sisältää yksilökohtaista sekä yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Työtä tehdään oppilaiden psykososiaalisen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin tukemiseksi. Psykologina työskentelet opiskeluhuollossa osana moniammatillista tiimiä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013).Työsi tukena ovat muut työyhteisön psykologit, kuraattorit ja esimiehet, oma ammatillinen tiimisi ja nimetty mentori. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Lisäksi arvostamme monipuolista työkokemusta lasten ja nuorten parissa, yhteistyökykyä sekä valmiutta kehittää psy...

 • Company Jyväskylän kaupunki in Jyväskylä
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Jyväskylän kaupungin oppilas- ja opiskeluhuolto on noin 50 hengen moniammatillinen työyhteisö, jossa työskentelee koulupsykologeja, kuraattoreita, vastaavia kuraattoreita sekä psykiatrisia sairaanhoitajia. Monipuolinen asiakaskuntamme ja monialainen yhteistyöverkostomme tuo työhön monipuolisuutta. Kollegiaalista tukea on helposti saatavilla, lisäksi saat esimieheltä täyden tuen työllesi sekä oman osaamisesi kehittämiselle työn ohessa. Nyt haemme oppilashuoltoonKOULUPSYKOLOGIA määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.8.2021 - 22.4.2022. Tehtävä sijoittuu esi- ja perusopetukseen.Koulupsykologina osallistut sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Tehtäviisi kuuluu oppilaan yksilökohtainen tuki ja ohjaus liittyen oppimiseen ja hyvinvointiin, oppimisvaikeuksien kartoitus ja osa...

 • Company JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä in Kurikka
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Alkusijoituspaikka: oppilashuolto IlmajoellaKelpoisuusehdot: laillistettu psykologiPsykologin työ oppilas- ja opiskelijahuollossa on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä ja tukemista erilaisin yksilö- tai ryhmätason työmenetelmin. Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien tutkimukset ja niiden pohjalta tuki- ja kuntoutussuunnitelmien tekeminen moniammatillisissa tiimeissä on keskeinen osa työtä. Lasten ja nuorten tukikäynnit sekä mahdollisesti ryhmissä toteutettavat interventiot kuuluvat merkittävänä osana työnkuvaan. Psykologi on mukana koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä osallistumalla mm. oppilashuoltotyöryhmien toimintaan. Tiivis yhteistyö oppilashuollon ja koulujen henkilöstön kanssa on edellytys työssä onnistumiselle. Y...

 • Company Varkauden kaupunki in Joroinen
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Varkaus ja Joroinen muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Varkaus on isäntäkunta.Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa vastaanottopalvelut-palvelualueella on haettavana 20.6.2021 klo 15.00 mennessä PSYKOLOGIN VAKITUINEN TEHTÄVÄ Joroisten kunta on kehittämismyönteinen ja moniammatillista yhteistyötä eletään ja hengitetään puhtaassa maaseutuilmastossa. Joroisten kunta on rakentanut varhaiskasvatuksesta lukioon ulottuvan oppimisen ja kasvun tuen mallin. Mallin keskeisenä tekijänä on koulupsykologi, jonka työajasta osa on varattu mallin jatkokehittämiseen yhdessä monialaisen asiantuntijatiimin kanssa (koulukuraattori, erityisopetus, kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, muu oppilashuollon henkilöstö). Joroisten oppimisen ja kasvun tuen ...

 • Company Lanupe Oy - Lasten, nuorten ja perheiden osaamiskeskus in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Tervetuloa Lanupe -tiimiimme!Etsimme yksilöpsykoterapeuttia lasten, nuorten ja aikuisten terapiatyöhön. Voit olla vasta valmistunut tai jo kokenut ammattilainen. Haluat tuoda osaamisesi ja näkemyksesi työyhteisön ja sen osaamisen kehittämiseen ja toimia toisia kunnioittavassa yhteisöllisessä ilmapiirissä. Olemme innovatiivisia ja avoimia uusille ideoille ja asioille. Viitekehyksellä ei ole väliä vaan oikealla asenteella ja työmotivaatiolla. Odotamme, että sinulla on Valviran myöntämä psykoterapeutti - nimikkeen käyttöoikeus.Ammatinharjoittajana voit itse valita oman työaikasi ja määräsi. Tarjoamme kokeneen tiimin tuen, ryhmätyönohjauksen, perehdytyksen sekä työhyvinvointia tukevia tekijöitä kuten virkistyspäivät.Tarjoamme tarvittaessa kaikki työssäsi tarvitsemasi tilat ja järjestelmät sek...

 • Company Kalliola Oy - Uudet setlementtiratkaisut in Kalliola
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Hei sinä innostunut ammatinvalinnanohjauksen psykologi!Etsimme ammatinvalinnanohjauksen osa-aikaista psykologia vahvistamaan Suuntimon innostunutta ja osaavaa työhönvalmennustiimiä. Suuntimo on kolmen kokeneen työvoimapalveluita tuottavan yrityksen Kalliola Oy:n, Työelämän Infopiste Oy:n ja Y4Works Oy:n yhteinen työhönvalmennuspalvelu.Etsimme ammatinvalinnanohjauksen psykologia tuntitoimiseen osa-aikaiseen työhön ainakin 31.12.2023 asti. Laillistettuna psykologina pääset antamaan ammatinvalinnanohjausta sekä koulutusneuvontaa yli 29-vuotiaille Itä-Uudenmaalaisille työnhakijoille. Ammatinvalinnanohjaus on henkilökohtaista ja luottamuksellista ohjauskeskusteluihin perustuvaa palvelua. Sen avulla työnhakijaa autetaan hahmottamaan työhön tai koulutukseen liittyvää elämäntilannetta sekä tulevia...

 • Company Terapiatalo Noste Oy in Äijälä
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Terapiatalo Noste on vuonna 2019 perustettu kotimaisessa omistuksessa oleva, itsenäinen ja riippumaton terapiatalo. Olemme moniammatillinen ja osaava joukko psykoterapeutteja, psykiatreja, psykologeja, ravitsemus- ja seksuaaliterapeutteja sekä muita mielenterveysalan ammattilaisia. Meitä nostelaisia on tänään jo yli 250 ja toimimme 25 eri paikkakunnalla, 35 toimipisteen voimin. Haluamme olla paras paikka tehdä terapiatyötä ja teemme joka päivä hartiavoimin töitä sen eteen. Tarjoamme psykoterapeuteillemme mahdollisuuden keskittyä 100% itse terapiatyöhön. Kehitämme jatkuvasti uusia tietoturvallisia tapoja kommunikoida asiakkaan kanssa. Etsimme kasvavaan joukkoomme Espooseen 3 koko- tai osa-aikaista psykoterapeuttia.Hoidamme puolestasi:- Mutkattoman ja helpon aloituksen- Kaikki hallinnolliset...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters