Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

181 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 181 results.
 • Company Sofita Oy in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Sofita on sosiaali- ja terveysalan täydentävän työvoiman ja suorarekrytoinnin palveluja tarjoava yritys, jonka ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa kuntien tilapäisiä työntekijätarpeita sekä mahdollistaa alan ammattilaisille mielenkiintoisia ja joustavia työmahdollisuuksia kattavasti koko Suomen alueella. Sofita toimii tiiviissä yhteistyössä Profiam Sosiaalipalveluiden kanssa. Tällä hetkellä haemme Uudenmaan alueelle aikuissosiaalityöhön ja lastensuojeluun: SOSIAALITYÖNTEKIJÖITÄEtsimme uudenlaisista työmuodoista ja -tavoista kiinnostuneita sosiaalityöntekijöitä myös esimiestehtäviin. Yhdistämme ammattimaisesti pätevät sosiaalityöntekijät ja heille sopivat kunnat riippumatta etäisyyksistä. Työ on mahdollista räätälöidä joustavasti työntekijän yksilöllisen tilanteen mukaisesti kokoaika- ta...

 • Company Isonkyrön kunta in Isokyrö
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Isonkyrön kunnassa on yksi perhetyöntekijä ja nyt haetaan toista määräaikaista perhetyöntekijää. Isossakyrössä tehdään vahvaa tiimityötäPerhetyöntekijän tehtäviin kuuluu mm.-perhetyö: lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat-lasten ja nuorten tukihenkilönä toimiminen-tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot-sosiaalityöntekijän työparina toimiminen-yhdessä toisen perhetyöntekijän kanssa vanhemmuuden arviotTyö edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja yhteistyökykyä sekä valmiutta ilta- ja viikonlopputöihin. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 § 8 ja § 32), myös muu soveltuva koulutus huomioidaan. Tehtävät edellyttävät oman auton käyttöä. Isonkyrön kunta on savuton kunta....

 • Company Vaasan kaupunki. in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hakee sosiaalityöntekijää Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualueelle SOVAKO-tiimiin (sosiaalityö, vammaispalvelu, kotouttaminen) vakituiseen virkaan.Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualue vastaa sosiaalipäivystyksestä, kaikesta lapsia ja perheitä koskevasta sosiaalityöstä sekä kokonaisuudessaan lastensuojelun palvelutehtävästä. Palvelualueella on noin 115 työntekijää. Palvelualueen arvopohja rakentuu lapsen oikeuksien sopimuksen varaan. Olemme lapsiystävällinen ja joustava työnantaja, ja odotamme sitä myös työntekijöiltämme.Sosiaalityö, vammaispalvelu ja kotouttaminen -tiimissä pääasiallisina työtehtävänä on pitkäkestoinen lapsiperheiden ja vammaispalvelun palvelutehtävään kuuluva sosiaalityö sekä kotoutumisen edistämiseen kuuluvia tehtäviä. Asi...

 • Company Porin kaupunki. in Pori
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Porin kaupunki osallistuu STM:n rahoittamaan asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeeseen, jonka nimi on Asunnottomuuden puolittaminen Porissa, Aspu-Pori -hanke. Hankkeeseen haetaan projektikoordinaattoria ja projektityöntekijää kahdeksi vuodeksi alkaen 1.1.2021. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Porin perusturva. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Porin asunnottomuuden johtoryhmä.Hankkeen keskeisenä tavoitteena on asumisen vaikeuksissa olevien asiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen ja asumissosiaalityön sekä näihin liittyvien terveyspalveluiden toiminnan kehittäminen. Tämän onnistumisen seurauksena Porin asunnottomien määrän on tarkoitus puolittua. Tämä tarkoittaa asunnottomien ryhmille tarjottavien palveluiden laadullista kehittämistä ja olemassa olevien hyvie...

 • Company Valkeakosken kaupunki in Valkeakoski
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme määräaikaiseen viran sijaisuuteen 1.12.2020 - 31.12.2021 SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ (vakanssi nro 20695)Olemme ylpeitä siitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijämme on valittu PirSOTE:n valmisteluun. Tämän takia tarvitsemme pikaisesti lastensuojelun osaajaa täydentämään tiimiä vuoden 2021 loppuun. Sydämellinen, iloinen ja innostunut lastensuojelun tiimimme sekä esimiehet toivottavat sinut siis tervetulleeksi. Tiimiin kuuluu lisäksesi viisi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja sekä tiiminvetäjä. Asiakasmäärät on saatu pidetyksi kohtuullisina. Tällä hetkellä kaikilla työntekijöillä on sekä avo- että sijaishuollon asiakkaita.Käytämme systeemisen lastensuojelun mallia; tiimit toteutetaan perheterapeutin kanssa. Olet itsenäinen asiantuntija, mutta esimiehen ja kollegoiden tuki on aina saatav...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Perheohjaajia tehostettuun perhetyöhön.Perheohjaaja työskentelee lastensuojelun asiakkaina olevien lasten, nuorten, heidän perheiden ja verkostojen kanssa. Pääsääntöisesti perhetyö tapahtuu perheen omassa toimintaympäristössä eri vuorokauden aikoihin ja lauantaisin. Perheohjaaja hyödyntää työssään monipuolisia työtapoja mm. konkreettinen apu, ohjaus, terapeuttiset interventiot, yhteisölliset työmenetelmät. Kelpoisuusvaatimuksena perheohjaajan toimeen on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Hakijoilta toivotaan kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työtä tukeva erityisosaaminen ja lisäkoulutukset katsotaan ...

 • Company Kangasalan kaupunki in Kangasala
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  KAKSI SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKAA lapsiperheiden sosiaalipalvelut 1.1.2021 alkaenTervetuloa osaavaan, kehittyvään ja kokeilevaan tiimiimme tekemään antoisaa ja itsenäistä lapsiperheiden sosiaalityötä! Haemme sosiaalityöntekijää sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin vakituiseen virkaan 1.1.2021 alkaen. Kangasalan kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväkuvaan kuuluu lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi yhdessä lapsen, perheen ja verkostojen kanssa. Tehtävään kuuluu lisäksi lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen suunnitelmallinen sosiaalityö ja -ohjaus sekä muiden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen koordinointi. Olet myös osa Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan yhteistoiminta-alueen virka-aikaista sosiaalipäivystysrinkiä. Lapsiperheiden sosiaalityön tukena oman tiimin...

 • Company Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.Haemme ikäihmisten SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ vakituiseen virkaan asiakasohjauksen yksikköön, Lahteen. Viran aloituspäivä on 1.1.2021. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden palveluiden lähtökohtana on tukea ikääntyneiden omia voimavaroja ja osallistumista omaan elämäänsä. Tavoitteena on tukea kotona asuvia ikääntyneitä elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Teknologia ja sähköiset palvelut tukevat arjessa selviytymistä.Tulet työskentelemään vanhusten palvelujen sosiaalityössä - tuet, ohjaat ja neuvot ikääntyneiden sosiaalisissa ongelmissa. Asiakkainasi on yli 65-vuotiaita erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joiden palveluntarpeen mää...

 • Company Siikalatvan kunta in Pulkkila
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Siikalatvan kunta hakee sosiaalityöntekijää vakituiseen virkasuhteeseen. Tarjoamme sinulle monipuolisen työn, jossa on mahdollista toteuttaa ammattiosaamistasi ja kehittää työtä. Sosiaalityöntekijän toimenkuva muodostuu lastensuojelulain mukaisista vastuusosiaalityöntekijän työtehtävistä, vastuutyöntekijänä toimimisesta tarpeen mukaan asiakkuuksissa, joissa tarvitaan sosiaalityöntekijää, lastenvalvojan tehtävistä sekä muista sovituista työtehtävistä. Sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluu myös virka-aikainen päivystys vuorollaan sekä virka-avun ulkopuolinen päivystys. Toimipiste sijaitsee Pulkkilassa. Tehtävän hoitamisessa tarvitsee omaa autoa. Edellytämme sosiaalityöntekijältä hyvää sosiaalihuoltolain ja erityislakien sisällön tuntemusta, itsenäistä, tavoitteellista ja kehittävää työotet...

 • Company Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in Pulkkinen
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  ESSOTE hakee palveluesimiestä/johtavaa sosiaalityöntekijää lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palvelualueelle Mikkeliin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 7.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Essoten perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualue vastaa useiden lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Essoten toimialueella. Palveluesimiehen/johtavan sosiaalityöntekijän tehtävä sijoittuu lapsiperheiden sosiaalipalveluihin, jonka tehtävänä on järjestää Essoten alueen perhesosiaalityön, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sekä turvakodin palvelut. Haussa oleva palveluesimies johtaa Essoten alueen sijais- ja jälkihuollon tiimejä. Tiimeissä työskentelee yhteensä 19 sosiaalityöntekijää ja ohjaajaa. Esimies kuuluu lapsip...

 • Company Vaalijalan kuntayhtymä in Kello
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Vaalijalan kuntayhtymässä on haettavana 31.3.2021 kello 15.00 mennessäVIITTOMAKIELEN TULKIN MÄÄRÄAIKAINEN, OSA-AIKAINEN TEHTÄVÄViittomakielen tulkin työnkuvaan kuuluu sekä Kelalle, että kolmannelle taholle tuotettava viittomakielen tulkkauspalvelu, viittomakielen ja puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen opettaminen ja ohjaus erilaisissa toimintaympäristöissä. Tulkki toimii osana moniammatillista työryhmää. Työpiste sijaitsee Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa. Työskentely tapahtuu Itä- ja Keski-Suomen alueella.Kelpoisuusehtona tehtävään on alansa laillistetun ammattihenkilön koulutus (viittomakielen tulkki AMK), puhevammaisten tulkin pätevyys ja riittävä pedagoginen osaaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä kehitysvamma-alan tietämys. Tehtävä o...

 • Company Laukaan kunta in Laukaa
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Tule mukaamme rakentamaan parempaa sosiaalityötä Laukaaseen! Meillä on vahva pyrkimys siihen, että tulemme olemaan asiantuntemuksestamme tunnettu työyhteisö, jossa jokainen työntekijä viihtyy ja tulee kuulluksi.Haemme nuorten aikuisten sosiaalityöntekijää määräaikaiseen virkaan, vakituisen viranhaltijan jäädessä perhevapaille ajalle 30.12.2020-30.4.2022.Työyhteisössämme on moniammatillista osaamista, joustavuutta ja kannustava ilmapiiri. Sosiaalityöntekijä tulee työskentelemään aikuis- ja perhesosiaalityön tiimissä. Sosiaalityöntekijän pääasiallisiin tehtäviin kuuluu 18-24 vuotiaiden lastensuojelun jälkihuollon ja sosiaalihuoltolain mukainen suunnitelmallinen sosiaalityö. Lisäksi sosiaalityöntekijä työskentelee kerran viikossa osana Laukaan Ohjaamon moniammatillista tiimiä, ja vastaa myös...

 • Company Nuorten Ystävät -palvelut Oy in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Kiinnostaako sinua merkityksellinen työ ihmisten parissa? Tykkäätkö vastuullisesta ja ajoittain haastavastakin työstä? Jos vastaus on kyllä, niin tule meille työkaveriksi! Me Nuorten Ystävillä tuemme erityistä tukea tarvitsevien asiakkaidemme mielekästä arkea ja toimintakykyä sekä vahvistamme elämänhallintaa ja osallisuutta.Etsimme toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin erityisohjaajia avopalveluiden asumisvalmennukseen Keravalle.Pääkaupunkiseudun avopalveluyksikkö tuottaa kuntoutuspalveluja ja avohuollon tukitoimenpiteitä nuorille ja nuorille aikuisille sekä perheille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaansa. Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti hyödyntäen henkilöstön moniammatillista osaamista ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Kuntoutuksessa korostuu intensiivinen ja väl...

 • Company Rovaniemen kaupunki in Rovaniemi
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Rovaniemen kaupungin Perhe- ja sosiaalipalveluissaon haettavana erityissosiaalityöntekijän virkatämänhetkisenä sijoituspaikkana perheneuvolaPerheneuvola sijaitsee Perhepalvelukeskuksessa yhdessä muiden lasten- ja perheiden palvelujen kanssa. Perheneuvolassa on johtavan psykologin virka, viisi psykologin virkaa ja viisi erityissosiaalityöntekijän virkaa, sosiaaliohjaajan virka ja yksi toimistosihteerin toimi. Työryhmällä on käytettävissä lastenpsykiatrian erikoislääkärin palvelut.Kelpoisuusvaatimuksena erityissosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§ mukainen kelpoisuus. Virkaan valitulta edellytetään kasvatus-ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai muu vastaava koulutus. Palkkaus on KVTES:n mukainen.Virkaan valitun on ennen viran vastaa...

 • Company Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Sosiaalityöntekijä työskentelee Kiuruveden sosiaalikeskuksen lastensuojelun tehtävissä. Olennainen osa työtä on yhteistyö eri sosiaalityön osa-alueiden kanssa sekä perheiden palveluita järjestävien tahojen kanssa. Lastensuojelussa käyttöönotetaan systeemistä toimintamallia. Työ tapahtuu läheisessä yhteistyössä sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön kanssa. Työn tukena toimii seudullinen lastensuojelutiimi ja palveluita koordinoiva esimies. Virkojen kelpoisuutena on laillistetun sosiaalityöntekijän tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 3 ja 7 §) Huomioimme myös sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijat. Arvostamme sosiaalityön kokemusta, asiakas- ja verkostotyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Auton käyttö työssä välttämätön.Lisätietoja antaa perhesosia...

 • Company Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Sosiaalityöntekijä työskentelee Iisalmen sosiaalikeskuksen lastensuojelun avohuollon tehtävissä. Lastensuojelun avohuollossa tehdään systeemisen toimintamallin mukaista työtä. Työ tapahtuu läheisessä yhteistyössä sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön kanssa. Olennainen osa työtä on yhteistyö eri sosiaalityön osa-alueiden sekä perheiden palveluita järjestävien tahojen kanssa. Virkojen täyttäminen edellyttää, että yhtymävaltuusto hyväksyy virkojen määrärahat vuoden 2021 talousarviossa . Virkojen kelpoisuutena on laillistetun sosiaalityöntekijän tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 3 ja 7 §) Huomioimme myös sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijat. Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja verkostotyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Oman auton käyttö ...

 • Company Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Palveluohjaaja toimii lastensuojelun sosiaalityössä tehden perheiden ohjaustyötä sekä viranhaltijatyötä työparina sosiaalityöntekijälle.Virka täytetään mikäli yhtymävaltuusto hyväksyy määrärahan vuoden 2021 talousarviossa. Virka edellyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n tai 15 §:n mukaista kelpoisuuttaTehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja verkostotyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus välttämätön.Lisätietoja antaa perhepalvelujen esimies Marja-Liisa Korhonen, puh. 040 511 2423...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemmeosa-aikaista (20%) sosiaalityöntekijää psykiatrian palvelualueelle, lasten oikeuspsykiatrian työryhmään. Tehtävää voidaan hoitaa omien työtehtävien ohella.Sosiaalityöntekijä työskentelee osana lasten oikeuspsykiatrista työryhmää ja tukee ryhmän työskentelyä osaamisellaan. Ryhmä avustaa poliisia lapsiin kohdistuvien rikosten selvittämisessä. Tehtävässä tarvitaan kykyä toimia sekä ryhmässä että itsenäisesti, ja kykyä kehittyä omassa työssään. Lisäksi työssä tarvitaan kykyä tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen sujuvasti sekä suomeksi että ruotsiksi.Kelpoisuusvaatimukset:Sosiaalityöntekijän pätevyys sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015) Suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. (Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö:  Valitun tulee enn...

 • Company Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme Keusoten aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluihinTYP-SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ vakituiseen virkaanalkaen 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Tervetuloa toteuttamaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä yhdessä ammattitaitoisen ja innostuneen työyhteisön kanssa!Virka sijoittuu aikuisten sosiaalipalveluiden ja työhön kuntoutuksen vastuualueelle.- Tehtävässäsi sijoitut työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalvelu TYPiin, jonka päätoimipiste sijaitsee Hyvinkäällä.- TYP-työtä toteutetaan yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, TE-hallinnon ja Kelan kanssa. Työn fyysinen sijoituspiste sijaitsee virkasuhteen alkaessa Hyvinkäällä.- TYP-sosiaalityöntekijänä työnkuvaasi sisältyy mm. asiakkaiden palvel...

 • Company Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Hei sinä ikääntyneiden asiakastyöstä kiinnostunut sosiaalityöntekijä!Tule kehittämään kanssamme vanhussosiaalityötä Keusoteen, sillä:Haemme ikäihmisten palveluihin Tuusulaansosiaalityöntekijää määräaikaiseen virkasuhteeseenajalle 7.1. - 31.12.2021. Työn aloitus myös sopimuksen mukaan.Asiakkainasi ovat erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat ja palvelusi läpileikkaa koko palveluprosessin kotona asumista tukevissa palveluissa.- Työssäsi vastaat vanhuspalvelujen erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden laaja-alaisesta palvelutarpeen arvioinnista, palvelujärjestelmään ja sosiaali- ja oikeusturvaan liittyvästä neuvonnasta sekä ohjauksesta ja suunnitelmallisesta sosiaalityöstä.- Sosiaalityöntekijänä toimit erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden vastuutyöntekijänä sosiaalihuoltolain määräysten mu...

 • Company Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä in Hyvinkää
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme lapsiperheiden ja nuorten asiakasohjaukseensosiaalityöntekijöitä (4) eripituisiin virkasuhteisiin alkaen 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.-2 vakituista virkasuhdetta 1.1.2021 alkaen, palvelutarpeen arviointitiimi, Hyvinkää-1 määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2021 - 30.6.2022 (virkavapaan sijaisuus), virka-aikainen lapsiperheiden ja nuorten päivystys, Järvenpää-1 määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2021 - 30.6.2021 (virkavapaan sijaisuus) palvelutarpeen arviointitiimi, JärvenpääKeski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä käynnistyy 1.1.2021 uusi keskitetty sosiaalipalveluiden ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjausyksikkö.Lapsiperheiden ja nuorten asiakasohjauksessa toimivat virka-aikaisen päivystyksen ja ensiarvioinnin sekä palvelutarpeen arvioinnin tiimit. Tiimeissä työskentel...

 • Company Siuntion kunta in Inkoo
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Hakuaikaa on jatkettu. Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.Oletko kiinnostunut liittymään pienen kunnan mukavaan ja osaavaan tiimiin? Oletko kiinnostunut lasten, nuorten ja perheiden asioiden hoidosta sekä lapsiperhepalvelujen kehittämisestä? Meillä on avoinna lastensuojelun/perhesosiaalityön sosiaalityöntekijän virka 2.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työ on monipuolista ja se edellyttää asiakaslähtöistä ja yhteistyökykyistä työotetta.Tukenasi ovat loistava työryhmä ja työpanostasi arvostavat esimiehet, kouluttautumismahdollisuudet, työnohjaus sekä hyvä työterveydenhuolto. Työ on luonteeltaan liikkuvaa, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä viran hoitamisessa. Sinulla on oma työhuone ja mahdollisuus tehdä etätyötä.KelpoisuusvaatimuksetKelpoisuusvaatimukse...

 • Company Sodankylän kunta in Ingå
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Sodankylän perusturvalautakunta hakee vanhustyöhön 3.12.2020 klo 12.00 mennessä IKÄIHMISTEN PALVELUJOHTAJAAHakuaikaa on jatkettu. Aikaisemmat hakijat otetaan huomioon.Oletko sinä Sodankylän kunnan uusi ikäihmisten palvelujohtaja? Oletko tulevaisuuteen suuntautunut, innostava ja ennakkoluuloton ikäihmisten palveluiden kehittäjä?Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn ikäihmisten palvelujohtajana kehittämismyönteisessä 8300 asukkaan Sodankylän kunnassa. Vanhustyössä työskentelee tällä hetkellä 154 työntekijää. Ikäihmisten palveluihin kuuluvat ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut sekä asumispalvelut ja niiden kehittäminen eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä.Ikäihmisten palvelujohtajalta edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 § tai ter...

 • Company Janakkalan kunta in Janakkala
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  HaemmeSOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMIINJanakkalan kunta hakee eläköitymisestä johtuen sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityön vakituiseen 1.3.2021 vapautuvaan virkaan. Toivomme, että virkaan valittava voisi aloittaa määräaikaisessa työsuhteessa sopimuksen mukaan jo ennen nykyisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymistä. Aikuissosiaalityön tiimiin kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, kolme palveluohjaajaa ja etuuskäsittelijä. Toinen sosiaalityöntekijöistä toimii aikuissosiaalityön tiimivastaavana.Aikuissosiaalityö on monipuolista ja pitkäjänteistä asiakkaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti vaikuttamaan pyrkivää muutostyötä. Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa henkilön toimintakykyä, ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä ja kartoittaa asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja ...

 • Company Hoivanet Oy in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  TYÖPAIKKAKUVAUSHoivanet etsii nyt sosiaaliohjaajia, joilla on kokemusta erityislapsista keikkaluonteiseen perhetyöhön Espooseen!Työ perhetyössä Hoivanetilla antaa sinulle perustan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Meillä saat henkilökohtaisen suhteen asiakasperheisiin ja kiitosta työstäsi, opit kohtaamaan monenlaisia ihmisiä ja pääset laajentamaan ammattitaitoa monipuolisesti erilaisissa tilanteissa, eri ikäisten lasten ja haasteiden parissa.Tarvitset työssä sosionomi (AMK) tutkinnon, työkokemusta erityislasten hoidosta, oma-aloitteisen asenteen ja sujuvan suomen kielen taidon. Nepsy-koulutus katsotaan eduksi.Sinulla tulee olla myös kaksi suosittelijaa aiemmista työsuhteista lasten parissa ja puhdas rikostaustan lasten kanssa toimimiseen. Tehtävään valitun tulee esittää työn...

 • Company Hoivanet Oy in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  TYÖPAIKKAKUVAUSHoivanet etsii nyt uusia sosiaaliohjaajia keikkaluonteiseen perhetyöhön Espooseen!Työ perhetyössä Hoivanetilla antaa sinulle perustan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Meillä saat henkilökohtaisen suhteen asiakasperheisiin ja kiitosta työstäsi, opit kohtaamaan monenlaisia ihmisiä ja pääset laajentamaan ammattitaitoa monipuolisesti erilaisissa tilanteissa, eri ikäisten lasten ja haasteiden parissa.Tarvitset työssä sosionomi (AMK) tutkinnon, työkokemusta lastenhoidosta, itsenäisen työotteen ja sujuvan suomen kielen taidon.Sinulla tulee olla myös kaksi suosittelijaa aiemmista työsuhteista lasten parissa ja puhdas rikostaustan lasten kanssa toimimiseen. Tehtävään valitun tulee esittää työnantajalle rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.Lisäksi...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Etsimme kahta sosiaalityöntekijää mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaukseen!Asiakasohjauksen tehtävänä on arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluntarvetta, ohjata asiakkaat asumispalveluihin, koordinoida palvelukokonaisuuksia sekä arvioida asiakkaiden kuntoutumisen edistymistä. Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluu sosiaalityöntekijöiden lisäksi sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, etuuskäsittelijä ja johtava sosiaalityöntekijä.Asumispalveluita tuotetaan mielenterveys- ja päihdepalveluissa omana toimintana sekä ostopalveluna. Sosiaalityöntekijöiden vastuulla on uusien asiakkaiden palveluntarpeen arviot sekä asumispalveluissa olevat erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat. Asiakasohjauksen ja seurannan lisäksi tiimi vastaa asumispalveluiden valvonn...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Sosiaalityön osaaja: Tule meille vammaisten sosiaalityöntekijäksi! Moniammatillisessa aikuisten tiimissämme on seitsemän sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaajaa. Työssämme teemme asiakkaille palvelutarvearvioita, asiakassuunnitelmia, ja viranhaltijapäätöksiä. Työskentelemme asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa sekä osana moniammatillisia verkostoja.Asiakas on sosiaalityön keskiössä: tuemme hänen itsenäistä selviytymistään huolimatta toimintakyvyllisistä haasteista, olet avainasemassa hänen asiakkuusprosessinsa hallinnassa. Työtä teemme aktiivisesti asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa kanssa. Työ perustuu vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien soveltamiseen. Vammaissosiaalityö asiakkaiden parissa on monipuolista, joten saat käyttää osaamistasi laaja-alaisesti. Kiitosta saamme onnistun...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Hei sinä sosiaalityön ammattilainen! Leppävaaran lastensuojelu hakee osaavaan ja iloiseen joukkoonsa juuri sinua. Meillä on auki yksi avohuollon sosiaalityöntekijän vakituinen virka. Espoossa sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojelun virka-aikaisesta päivystyksestä ja ensiarvioinnista, palvelutarpeen arvioinneista, asiakassuunnitelman mukaisesta suunnitelmallisesta sosiaalityöstä sekä sijoitusprosesseista.Työyhteisössämme työskentelee tällä hetkellä 16 sosiaalityöntekijää, 7 sosiaaliohjaajaa, 3 johtavaa sosiaalityöntekijää, toimistosihteeri sekä osa-aikainen perheterapeutti. Virka-aikainen päivystys on meillä tällä hetkellä järjestetty niin, että tiimissä on yksi kiinteä sosiaalityöntekijä ja yksi kiinteä sosiaaliohjaaja, muutoin viikoittain vaihtuvat kolme työntekijää. Hyvänä olemme kokene...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme nyt määräaikaiseen virkaan sosiaalipäivystys- ja kriisityöstä innostunutta sosiaalityöntekijää. Sosiaali- ja kriisipäivystystyössä pääset sosiaalialan aitiopaikalle, sillä työtehtäviisi kuuluvat päivystävän sosiaalityöntekijän tehtävät kaikilla sosiaalityön kentillä ja kriisityössä. Työmuotomme on tiimi- ja parityötä, tulet työskentelemään tiiviissä yhteistyössä yksikkömme sosiaaliohjaajien ja sairaanhoitajien sekä toisten sosiaalityöntekijöiden kanssa. Yksikössämme työskentelee 16 sosiaalityöntekijää, 5 sosiaaliohjaajaa, 3 sairaanhoitajaa, 2 johtavaa sosiaalityöntekijää ja päällikkö.Yksikössä tehtävään akuuttiin sosiaalityöhön kuuluvat lastensuojelu, vanhusten ja vammaisten sosiaalityö, asunnottomien sosiaalityö, maahanmuuttajien sosiaalityö, aikuissosiaalityö ja onnettomuustilante...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Espoon aikuissosiaalityössä on avoinna sosiaalityöntekijän viran sijaisuus ajalle 30.12.2020 tai sopimuksen mukaan - 10.11.2021. Etsimme ammattitaitoiseen ja monialaiseen joukkoomme innostunutta sosiaalityöntekijää. Voit olla missä tahansa työurasi vaiheessa. Sinulla on hyvät tiimityöskentelyn taidot ja tavoitteellinen työote ja olet kiinnostunut kehittymään sosiaalityön ammatissa. Osaat lisäksi sujuvasti ilmaista itseäsi sekä suullisesti että kirjallisesti.Avoimena oleva tehtävä sijoittuu Espoon kaupungin aikuissosiaalityöhön Espoon keskuksen tiimiin, jossa asiakkaat ovat yli 30-vuotiaita. Tiimimme kokoonpanossa työskentelee tällä hetkellä kolme sosiaalityöntekijää ja neljä sosiaaliohjaajaa sekä yksi etuuskäsittelijä, kaksi sosiaalisen kuntoutuksen ohjaajaa, ensiarviotiimin sosiaaliohjaaj...

 • Company Helsingin kaupunki in Humppi
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Asumisen tuki -yksikkö hakee sosiaalityöntekijöitä sijaisuuteen ajalle 4.1.-5.9.2021.Tehtävänä on 30-59-vuotiaiden asunnottomien asiakkaiden asumisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuetun asumisen vastuuasumisyksikössä asuvien asiakkaiden jatkoasumisen arviointityö. Tämän lisäksi tehtävään sisältyy asumisen tuen asumispalveluissa asuvien asiakkaiden aikuissosiaalityö. Sosiaalityöntekijä kuuluu arviointi- ja sijoitustyön ryhmään, jossa työskentelee yhteensä kymmenen sosiaalityöntekijää, kaksi SAS-sijoittajaa, kaksi sairaanhoitajaa ja johtava sosiaalityöntekijä. Asumisen tuki on osa psykiatria- ja päihdepalveluita. Työyhteisössämme on hyvä yhteishenki ja työskentelemme vahvalla ammattiosaamisella asiakaslähtöisesti. Tarjoamme sinulle työyhteisön tuen lisäksi kaupungin henkilöstöedut, esimer...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme päihdepalvelujen Jelppiin ja Auroran päiväkeskukseen yhteistyökykyistä ja toiminnan kehittämisestä innostunutta johtavaa sosiaalityöntekijää. Virka täytetään 11.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Päihdepalvelut ovat osa terveys- ja hyvinvointikeskustoimintaa, jossa vastataan monipuolisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin ja tuodaan palvelut mahdollisimman helposti saataville. Toimintamme perustuu toipumissuuntautuneeseen viitekehykseen.Päihdepalvelujen Jelppi on huhtikuussa 2019 perustettu kahdeksan hengen työryhmä, joka työskentelee päihdepalvelujen ulkopuolella olevien ja toipumisen alkuvaiheessa olevien päihderiippuvaisten parissa. Työn tavoitteena on etsiä asiakkaiden kanssa toipumista tukevia palveluja sekä kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia. Työry...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Tehtävä on määräaikainen ja liittyy Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeeseen. Projektisuunnittelijan tehtävänä on vammaisten sosiaalityön asiakkaaksi tuloprosessin ja vammaisneuvonnan suunnittelu, organisointi, tiedotus ja käytännön toteutus sekä raportointi. Lisäksi tehtävään kuuluu asiakasosallisuuden vahvistaminen ja kehittäminen, joka sisältää mm. kokemusasiantuntijakoulutuksen suunnittelun ja organisoinnin. Projektisuunnittelija kartoittaa myös vammaistyön maahanmuuttajapalveluiden tarvetta ja kehittää niitä. Projektisuunnittelija työskentelee projektipäällikön kanssa työparina.Tehtävä on määräaikainen ja liittyy Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeeseen. Kelpoisuusehto: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi sosiaalityöntekijän koulutusTehtävässä edellytetään kokemusta vammaisten...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme 5 sosiaalityöntekijää maahanmuuttoyksiköön vakitukseen virkaan 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Maahanmuuttoyksikön asiakkaat ovat pääsääntöisesti kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita alkuvaiheen kotoutujia.Maahanmuuttoyksikön henkilökunta on moniammatillista. Yksikössämme työskentelee mm. sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, psykologeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, fysioterapeutti, lääkäri ja terveydenhoitajia.Maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa joka on avoinna arkisin klo 7.00 - 20.00. Keskus tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta, hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Sosiaalityöntekijän keskeisiä tehtäviä ovat asiakkaiden psykososiaalinen tukeminen, alkukartoitusten ja kotoutumis...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme sosiaalityöntekijää 21.12.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan sijoituksen sosiaalityöhön.Tehtäviisi kuuluu sijoituksen aikainen lapsen vastuusosiaalityö lapsen ja lapsen vanhempien kanssa. Työsi on mielekästä ja palkitsevaa lastensuojelun kuntouttavalla sektorilla. Asiakasmäärä on kohtuullinen eli n. 30 asiakasta työntekijää kohden. Sijoituksen sosiaalityössä toimii kahdeksan työryhmää. Jokaisessa työryhmässä on johtava sosiaalityöntekijä ja 5-6 sosiaalityöntekijää. Kehitämme toimintaa aktiivisesti.Työ sopii sinulle, jos pidät vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä itsenäiseen toimintaan, työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Lisäksi työ edellyttää sinulta valmiutta matkustamiseen. Käytössämme on kannettavat tietokoneet ja sinulla on mahdollisuus etätyöhön. ...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Mielialahäiriöpalveluissa työskentelee 13 sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Haemme sosiaalityöntekijää mielialahäiriöpalveluihin, Kalasataman mielialahäiriöpoliklinikalle. Työpiste sijaitsee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Virkasuhde alkaa 14.12.2020 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuaikana.Moniammatillisessa työryhmässä hoidetaan ja kuntoutetaan pääasiassa kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita. Sosiaalityöntekijänä toimit työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviisi kuuluu sosiaalisten tilanteiden arvioi...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Tampereen vastaanottokeskus on Tampereen kaupungin ylläpitämä ja sijaitsee entisen Kaupin sairaalan tiloissa. Keskuksessa on 200 majoituspaikkaa aikuisille ja lapsiperheille. Vastaanottokeskus järjestää lakisääteiset vastaanottopalvelut Tampereen vastaanottokeskuksessa kirjoilla oleville turvapaikanhakijoille. Sosiaalityöntekijät vastaavat eri lakien (mm. sosiaalihuoltolaki, laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta) sekä Maahanmuuttoviraston ohjeistusten mukaisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaanottokeskuksessa. Työ sisältää sekä itsenäisiä asiakastapaamisia että yhteistyötä moniammatillisessa tiimissä. Työnkuva kattaa laaja-alaisuudessaan ja monipuolisuudessaan turvapaikanhakijat yksilötasolta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Koko henkilökunnan tuki on meillä työnt...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Sosiaalityötekijän tehtävät sairaalapalvelujen vuodeosastoilla. Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.Kari Koskela, p. 02 266 2000Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, PL 670, 20101 TURKU...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Perheoikeudellisen yksikön sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat tuomioistuinten pyytämien olosuhdeselvitysten laatiminen lasten huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevissa riita-asioissa sekä lausuntojen antaminen oikeuden pyynnöstä muun muassa oheishuoltoasioissa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat adoptiolausuntojen laatiminen ja muut perheoikeudellisen yksikön palveluihin liittyvät tehtävät.Sosiaalityöntekijä työskentelee perheoikeudellisen yksikön sopimuskuntien alueella. Turun kaupungin perheoikeudellinen yksikkö tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski TL:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Turun ja Vehmaan asukkaille...

 • Company Seinäjoen kaupunki in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Avoinna oleviin virkoihin haetaan sosiaalityön osaajia. Virat täytetään vuoden 2021 alussa tai sovitusti.Lapsiperheiden sosiaalityössä käsitellään kaikki uudet lastensuojeluilmoitukset, laaditaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi sekä toteutetaan suunnitelmallista sosiaalityötä lapsiperheissä. Koko tiimi on kokonaisuudessaan viidentoista viranhaltijan kokoinen. Tiimin kokonaisvastuun kantaa vastaava sosiaalityöntekijä. Kaupungin oma perhetyö on tiivis osa lapsiperheiden sosiaalipalveluja. Työntekijän tukena työpari- ja esimiestyön lisäksi ovat säännöllinen työnohjaus, lastensuojelun konsultaatiot, asiantuntijaryhmä sekä laaja ja kattava monialainen viranomaisverkosto. Työtilamme sijaitsevat Aalto-keskuksessa. Etätyömahdollisuus on käytössä työ- ja asiakastilanteen niin salliessa. Asiak...

 • Company Seinäjoen kaupunki in Saarinen
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ikäihmisten palveluiden tulosyksikössä on avoinna sosiaalityöntekijän virka 1.2.2021 alkaen. Gerontologisen (vanhustyön) sosiaalityön tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia edistäviä olosuhteita ja toimintakykyisyyttä painottuen jo palvelutarpeiden varhaiseen vaiheeseen. Asiakkaina ovat pääasiassa ikäihmiset, heidän perheensä ja läheiset. Sosiaalityöntekijä sijoittuu fyysisesti Ikäihmisten asiakasohjausyksikköön, Ikäkeskukseen. Asiakasohjausyksikössä annetaan ohjausta ja neuvontaa sekä tehdään palvelutarpeiden arviointia ja niiden pohjalta asiakassuunnitelmia ja päätöksiä asiakkaiden palveluista. Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa korostetaan asiakkaan kokonaisvaltaista tilannearviointia ja niihin etsittäviä ratkaisuproses...

 • Company Jyväskylän kaupunki in Jyväskylä
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Varhaisen tuen palveluiden toimintayksikköön sijoittuu keskeisiä perheiden palveluita: perhesosiaalityö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheohjaus, pikkulapsiperheiden psykologityö sekä perhekeskustyöntekijät. Lisäksi toimintayksikössä aloittaa vuoden 2021 alusta uusi palvelutarpeen arviointitiimi, jossa tehdään keskitetysti Jyväskylän alueella lapsiperheiden osalta palvelutarpeen arvioinnit sekä tarvittaessa niihin sisältyvät lastensuojelutarpeen selvitykset ja palveluohjausta. Varhaisen tuen palveluiden toimintayksikkö on vahvasti kehittyvä. Haemme varhaisen tuen palveluihin perhesosiaalityöhönSOSIAALITYÖNTEKIJÄÄviransijaisuuteen ajalle 4.1. - 10.11.2021  Perhesosiaalityö tarjoaa lapsiperheille tukea tilanteissa, joissa perheen, lapsen, nuoren tai aikuisen toimintakyky on alentunut ja joka...

 • Company Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr in Espoo
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Rinnekotiin, Espoo LakistoRinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja osa Diakonissalaitosta. Meillä työskentelee yhteensä yli 3000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.Haemme nyt sosiaalityöntekijää osaksi terveydenhuollon- ja kuntoutuksen asiantuntija tiimiä, osa-aikaiseen tehtävään. Työaikasi on 50% ja sen toteuttamistavasta on mahdollisuus neuvotella.Pääasiallinen tehtäväsi on tehdä asiakkaillemme asiantuntija-arvioita Rinnekodin ja Caritaksen itsemääräämisoikeuden moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Tuot sosiaalialan osaamistasi työryhmän käyttöön, sekä asiakkaidemme emannäköisen elämän edistämiseksi. Moniammatillisessa tiimissä toimiminen on sinulle luontaista ja haluat jakaa osaamistasi työryhmässä. Sinulle on sydämen asia pohtia kuinka a...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, PerhepalvelutVantaan lastensuojelu, yhteiset toiminnatVernissakatu 6, 01300 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 04.01.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2022Hei lastensuojelun kehittämisen asiantuntija!Etsimme Vantaan lastensuojeluun sosiaalityöntekijää kehittämistehtäviin ajalle 4.1.2021-31.12.2022 virkavapaan sijaisuuteen. Tehtävä sijoittuu lastensuojelun yhteisiin toimintoihin ja palvelee koko Vantaan lastensuojelun sosiaalityötä.Työtehtäväsi painottuvat lastensuojelun sosiaalityön asiakasprosessien ja asiakastyön kehittämiseen. Keskeisenä tehtävänäsi on systeemisen lastensuojelun työmallin juurruttaminen ja jatkokehittäminen yhteistyössä sosiaalityön yksiköiden ja muiden alueellisten toimijoiden (Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke) kanssa....

 • Company Kauniaisten kaupunki in Kauniainen
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  KAUNIAISTEN KAUPUNKI hakee sosiaalityöntekijää.Tervetuloa tekemään laaja-alaista sosiaalityötä pääkaupunkiseudulle!Haemme sosiaalipalveluihin yhdennettyyn sosiaalityöhön vakituiseen virkaan kokenutta sosiaalityöntekijää, jolla on asiakastiimien vetovastuu ja joka toimisi sosiaalipalvelupäällikön sijaisena. Lastensuojelua tehdään systeemisen toimintamallin mukaan tiimityönä, johon kuuluvat sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaaja ja perheterapeutti. Valtaosa asiakastyöstä tehdään moniammatillisesti ja parityönä. Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön lisäksi jokaisella neljällä sosiaalityöntekijällä on erityisosaamisen alueensa, kuten maahanmuuttajien sosiaalityö, päihde- ja mielenterveyssosiaalityö tai vammaispalvelu. Työryhmäämme kuuluu lisäksi kaksi työikäisten s...

 • Company Validia Oy in Ahvenkoski
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Alueellinen päällikköTyöpaikan tiedot:Tehtävä Alueellinen päällikköSijainnit UusimaaHaku alkaa 20.11.2020Haku päättyy 31.12.2020Työsuhdemuoto toistaiseksi voimassa olevaTyösuhteen luonne kokoaikainenTyöpaikan kuvausAlueellisena päällikkönä työskentelet pääsääntöisesti Uudellamaalla ja tarpeen mukaan myös lähialueilla.Alueellisen päällikön tehtävänä on Validialla uusi ja pääset rakentamaan tarvetta vastaavaa työnkuvaa saatujen kokemusten pohjalta. Työtehtäviin kuuluu tarvittaessa Uudellamaalla sijaitsevien Validia-talojen yksikönpäälliköiden sijaisena/vastuuhenkilönä toimiminen, osallistuminen uusien esimiesten perehdyttämiseen ja meneillään oleviin palvelutoiminnan kehittämishankkeisiin. Päällikkö vastaa sijaistamansa yksikön henkilöstöjohtamisesta, palvelutuotannon johtamisesta ja laadust...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  21.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Tule mukaan työskentelemään espoolaisten lasten hyvinvoinnin edistämiseksi! Espoon opiskeluhuollossa on avoinna määräaikainen kuraattorin sijaisuus 23.11.2020 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Tehtävä sijoittuu perusopetuksen opiskeluhuoltoon Keski- ja Pohjois-Espoon alueella. Työalueena on tällä hetkellä kaksi alakoulua.Kuraattorin tehtäviin kuuluu yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö sekä monialainen verkostotyö. Kuraattorin työn tavoitteena on edistää oppilaiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kuraattori tuo sosiaalityön osaamista ja näkökulmaa kouluyhteisön hyvinvointiin ja lasten tukemiseen. Tarjoamme vahvan tuen omalta tiimiltä ja kuraattoriyhteisöltä sekä laaja-alaisen perehdytyksen ja työnohjauksen.Ty...

 • Company HUS in Other
  19.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme sosiaalityöntekijää innostavaan ja kehitysmyönteiseen sosiaalityön tiimiimme Lohjan sairaanhoitoalueelle. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Lohjan sairaalassa ja työalue kattaa sekä avo- että laitoshoidon yksiköitä (mm. äitiyspoliklinikka, synnyttäneiden vuodeosasto, lastentautien poliklinikka, kirurgian vuodeosasto, keuhkosairauksien poliklinikka, reumatologian poliklinikka, fysiatrian ja kuntoutuksen poliklinikka). Lohjan sairaanhoitoalueella sosiaalityön tiimissä työskentelee eri lääketieteen erikoisaloilla viisi sosiaalityöntekijää ja yksi johtava sosiaalityöntekijä.Sosiaalityöntekijä työskentelee itsenäisesti osana moniammatillista työryhmää palvelujärjestelmän ja sosiaalityön asiantuntijana. Työ sisältää sosiaalisen tilanteen arviointia sekä mm. potilaan ohjaamista tarkoit...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Olisitko Sinä uusi sosiaalityöntekijämme? Haemme Espoon keskuksen lastensuojeluun kahta sosiaalityöntekijää vakituisen virkaan (4.12.2020 ja 1.1.2021 alkaen).Työyhteisössämme työskentelee tällä hetkellä 16 sosiaalityöntekijää, 8 sosiaaliohjaajaa, toimistosihteeri ja toimistotyöntekijä. Työyhteisöä johtaa kolme johtavaa sosiaalityöntekijää yhdessä johtamisen periaatteella. Espoon keskuksen lastensuojelu on reipas, hyväntuulinen ja monikulttuurinen asiantuntijaorganisaatio, joka on tunnettu myös ensiarviointityöskentelyn kehittämisestä (Ahma). Työskentelemme systeemisellä toimintaotteella ja työntekijän tukena on koko tiimi, johon kuuluu myös perheterapeutti. Systeemisessä työskentelyssämme korostuu työn reflektointi ja asiakkaan osallisuus. Työssämme pidämme tärkeänä sitä, että asiakkaan om...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters