Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

105 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 105 results.
 • Company Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr in Äijälä
  19.02.2020

  Diakonissalaitoksella on monipuolinen palvelukokonaisuus 16 -29 -vuotiaille nuorille. Vamoksesta on luotu erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten tarpeisiin vastaava monialainen ja kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus. Toiminnassa korostuvat palvelujen ihmislähtöisyys ja matalan kynnyksen periaate. Vamos -palvelukokonaisuuden lähtökohtana ovat verkostojen keinoin tavoitetut nuoret. Jokaisen nuoren tilanne arvioidaan yksilöllisesti. Mahdollisiin ongelmiin etsitään tarpeen mukaisia palveluja olemassa olevasta järjestelmästä ja niiden puuttuessa kehitämme uusia palveluja. Ne liittyvät esimerkiksi terveyden edistämiseen, toimeentuloon, asumiseen, elämänhallintaan, sosiaalisiin taitoihin, koulutukseen ja työllistymiseen. Tavoitteenamme on nuorten hyvinvoinnin tukemisen...

 • Company Rikosseuraamuslaitos in Kuopio
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYRikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta.Ydintoimintojen toteuttamista varten Suomi on jaettu kolmeen rikosseuraamusalueeseen, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksessa on kolme valtakunnallista yksikköä.Työpaikan tiedot: Oulun vankila, PL 16 (Nahkatehtaankatu 5), 90131 OuluTEHTÄVÄN KUVAUSItä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen tehtävänä on ylläpitää laillista yhdyskuntaseuraamusten, vankeusrangaistusten ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanoa sekä huolehtia t...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme perhevapaille siirtyvälle sosiaalityöntekijälle sijaista ajalle 01.04.2020 - 19.02.2021. Työtehtävät jakaantuvat kahden toimintayksikön, Psykiatria- ja päihdekeskuksen päihdetiimiin sekä Selviämis- ja katkaisuhoitoaseman välillä.Psykiatria- ja päihdekeskuksessa hoidetaan päihderiippuvuuksista ja psyykkisistä oireista kärsiviä aikuisia.    Selviämis- ja katkaisuhoitoasemalla annetaan ympärivuorokautista päihdehoitoa asiakkaille, joiden pääasiallinen päihde on alkoholi. Selviämisaseman puolella yli 16-vuotiaille tarjotaan sairaanhoidollista seurantaa humalatilan vuoksi, ja katkaisuhoitoaseman palveluja ovat avo- ja laitoskatkot 18-64-vuotiaille tamperelaisille ja orivetisille. Näissä yksiköissä sosiaalityöntekijä toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja yhteistyössä asiakkaiden l...

 • Company Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in Mikkeli
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ESSOTE hakee sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan aikuissosiaalityöhön Mikkeliin 1.4.20 alkaen tai sopimuksen mukaanSosiaalityöntekijän tehtävänä on erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaalityö, päätöksenteko SHL:n ja kuntouttavan työtoiminnan lain mukaisten palveluiden sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden lähiasiakastyö ja päätösten valmistelu.Sijoituspaikkana on Mikkeli, mutta valittu tekee töitä myös Mäntyharjulle ja Pertunmaalle sekä Mikkeliin Ohjaamo Olkkariin ja Typiin.Palkkaus KVTES:n mukaan. Lisäksi maksetaan määräaikainen rekrytointilisä 10 %.Kelpoisuutena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta...

 • Company Siilinjärven kunta in Siilinjärvi
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Siilinjärven kunnan lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on haettavana yliopistossa opiskeleville sosiaalityön pääaineopiskelijoille määräaikainen 3 kuukauden pituinen kesätyöpaikka kesälle 2020. Työ alkaa 1.6. tai sopimuksen mukaan.Hakijan tulee olla oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelun jatkua syksyllä 2020 samassa oppilaitoksessa. Kevään 2020 abiturientit ja ammattiin valmistuvat eivät kuulu kesätyöllistämisen piiriin.Etsimämme henkilön työtehtäviin kuuluvat avustavat sosiaalityöntekijän tehtävät perhesosiaalityön ja lastensuojelun tehtävissä, mm. dokumentointi, yhteydenottojen/hakemusten ja ilmoitusten kirjaaminen ja toimeentulotukiasioiden valmistelu. Toivomme hakijoilta aikaisempaa työ- tai harjoittelukokemusta perhesosiaalityön tai lastensuojelun tehtävistä.Työpiste sijaitsee Harjamäen...

 • Company Joutsan kunta in Joutsa
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Olemme jatkaneet sosiaalityöntekijän viran hakuaikaa. Aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan haussa. Hei sinä aktiivinen, vuorovaikutustaitoinen ja innokas sosiaalityöntekijä. Meillä on Joutsan kunnassa avoinna sosiaalityöntekijän toistaiseksi voimassaoleva virka. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Joutsassa tehdään yhdennettyä sosiaalityötä, työsi painopisteistä voidaan sopia kokemuksesi ja mielenkiintosi mukaan. Kehitämme parhaillaan vahvasti sosiaalityötä kunnassamme, joten toivomme sinun olevan innovatiivinen, kehittämismyönteinen ja valmis haasteisiin. Sinulla tulee olla oman auton käyttömahdollisuus. Meillä sinulla on myös mahdollisuus tehdä osittaista etätyötä. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 7 §, 3 §) mukainen pätevyys. Virkaan valitun tulee ennen te...

 • Company Uudenkaupungin kaupunki in Uusikaupunki
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme aikuisten vastaanotto Arvoon sosiaalityöntekijää.Uusikaupunki käynnisti syyskuussa 2018 kokeiluna työikäisille suunnatun Aikuisten vastaanoton, jonka toiminta vakiinnutettiin 1.1.2020. Työikäisten vastaanotto toimii mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen yhteisenä kynnyksettömänä palveluna. Asiakas voi olla yhteydessä palveluun, kun tarvitsee tukea mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä asioissa tai muissa elämän haasteissa.Haemme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan 1.4.2020 alkaen. Tule mukaan tekemään ja edelleen kehittämään uutta sosiaalityötä ja terveyspalveluita integroivaa toimintatapaa, jossa saat hyödyntää innovatiivisuutta ja moniammatillista osaamista. Työskentely on tiimityöskentelyä virka-aikana. Aikuisten vastaanotolla työskentelee moniammatillinen työry...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vammaispalvelulain ja -asetuksen määrittelemien palveluiden soveltaminen asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen eri ikäkausina. Vammaisten henkilöiden yksilökohtainen sosiaalityö, henkilökohtaiset tapaamiset, palvelutarpeen kartoitus, palvelusuunnitelmien laatiminen ja päätöksenteon juridinen vastuu. Asiakkaiden ohjaaminen tarvittavien palvelujen piiriin, esim. muu sosiaaliturva, yksityiset palvelut. Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan. Kelpoisuuden osoittavat todistukset.Työssä edellytetään hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta ja kykyä sekä itsenäiseen- että tiimityöskentelyyn. Työn menestyksellistä hoitamista helpottaa laaja-alainen sosiaalialan tuntemus. Eduksi luetaan kokemus vammaispalveluista ja keh...

 • Company Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in Joensuu
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON!Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa.Siun sotessa on haettavana 1.3.2020 mennessä PALVELUVASTAAVAN määräaikainen virkaHaemme palveluvastaavaa lastensuojeluyksikkö Kissanminttuun 6.4-31.12.2020 väliselle ajalle. Palveluvastaava vastaa yksikön päivittäisestä toiminnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta niin, että yksikkö pääsee tavoitteisiinsa eli asiakaslähtöinen ja integroitu palv...

 • Company Oulaisten kaupunki in Kello
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Oulaisten kaupungin lapsiperheiden palvelussa on haettavana sosiaalityöntekijän virka. Hakuaikaa on jatkettu 10.3.2020 kello 14.00 saakka, otamme myös aiemmin saapuneet hakemukset huomioon.Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaista palvelutarpeen arviointia, lapsen asioista vastaavana työntekijänä toimimista avohuollon ja sijaishuollon piirissä oleville lapsille. Oulaisten kaupungissa on kehitetty monialaista perhekeskustoimintaa jo usean vuoden ajan ja tämä kehittämistyö jatkuu hyvässä yhteishengessä muiden toimijoiden kanssa. Työhön sisältyy virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystyötä sopimuksen mukaan.Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksen tekoon sekä tiimityöhön. Toivomme sinulta innovatiivista...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Ahomäki
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tule sosiaalityöntekijäksi Kouvolan lastensuojeluunHaemme Kouvolan tiimeihin sosiaalityöntekijää määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 10.3.-31.12.20.Kymsoten lastensuojelun sosiaalityön tiimejä on neljä: kaksi Kouvolassa, yksi Kotkassa ja yksi Haminassa. Lastensuojelun sosiaalityössä on 37 sosiaalityöntekijän ja 12 sosiaaliohjaajan virkaa. Tiimien esimiehinä toimivat johtavat sosiaalityöntekijät Kymsoten lastensuojelussa Kouvolan toimipisteessä työskentelee 16 sosiaalityöntekijää ja 9 sosiaaliohjaajaa. Tiimejä on viisi, joista kolmessa työskennellään pääasiassa avohuollossa olevien asiakkaiden kanssa, sijaishuollon ja jälkihuollon tiimit. Lastensuojelun työntekijöitä on koulutettu systeemiseen (suhdeperustaiseen) ajattelumalliin. Tavoitteena on kouluttaa koko lastensuojelun sosiaalityön henk...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Hamina
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme vakituista sosiaalityöntekijää päivystys- ja arviointitiimiin varhaisen tuen yksikköön Haminaan.Kymsotessa on kaksi päivystys- ja arviointitiimiä; etelässä Kotka/Haminan tiimi ja pohjoinen tiimi Kouvolassa. Etelän tiimissä on vastaavan sosiaalityöntekijän viran lisäksi viisi sosiaalityöntekijän virkaa ja kaksi sosiaaliohjaajan virka. Päivystys- ja arviointiimin sosiaalityöntekijän työtehtävät pitävät sisällään lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen vastaanoton, tilanteiden välittömän arvioinnin, lapsen palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisen ja lastensuojelun virka-aikaisen päivystystyön. Työtä tehdään työparin, tiimin sekä vastaavan sosiaalityöntekijän tuella.Kelpoisuusvaatimus sosiaalityöntekijän tehtäviin määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöi...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Ahomäki
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vammaispalveluyksikkö on osa Kymsoten aikuisten monialaisia sosiaalipalveluja. Toiminnassamme tärkeintä ovat asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden voimavaroja tukeva työote. Työtämme ohjaa vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Viemme Kymsotessa eteenpäin keskitettyä asiakasohjauksen mallia, rakennamme asiakasprosesseja asiakaslähtöisimmiksi ja yhtenäisiksi koko Kymsoten alueella sekä kehitämme sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työprosesseja. Johtavana sosiaalityöntekijänä viet eteenpäin tätä kehitystä. Kehittämistyössä sinulla on tukenasi asiantunteva vammaispalvelun henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät. Vammaispalveluyksiköllä on useita toimipisteitä Kymenlaakson alueella. Johtavana sosiaalityöntekijänä työskentelyalueesi on koko Kymenlaakso, mutta sinulla on mahdollisuus vaikuttaa...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Kotka
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme vakituista sosiaalityöntekijää psykososiaalisiin ja kehityksellisiin palveluihin Kotkaan. Sosiaalityöntekijän avoin virka sijoittuu lapsiperheiden sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaalityöntekijän tehtävät lapsiperheiden palveluissa. Tehtävään kuuluu muun muassa lapsen asiakasprosessista vastaaminen ja alueellinen verkostotyö. Tarjoamme monipuolista, itsenäistä ja mielenkiintoista työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa sekä hyvän ja innovatiivisen työyhteisön. Saat olla mukana kehittämässä perheiden sosiaalityötä Kymenlaaksossa. Työtä tehdään tiimin sekä vastaavan sosiaalityöntekijän tuella.Kelpoisuusvaatimus sosiaalityöntekijän tehtäviin määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan. Kelpoisuusehdo...

 • Company Raision kaupunki. in Lahti
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haetaan sosiaalityöntekijää Raision aikuissosiaalityöhön asumistiimiin. Asumispalvelutiimin sosiaalityöntekijänä työskentelet kaupungin tukiasunnoissa asuvien asiakkaiden kanssa. Tiimissä on lisäksesi kaksi asumisohjaajaa ja osapäiväinen psykiatrinen sairaanhoitaja. Sosiaalityöntekijän työ tiimissä on monipuolista, laaja-alaista ja tiivistä asiakastyötä. Tehtävänkuvaasi kuuluu mm. palvelutarpeen arviointi, asiakkaiden tarpeen mukaisesti verkostoituminen muiden viranomaisten kanssa, suunnitelmallinen sosiaalityö ja asiakkaiden palveluohjaus. Toivomme, että olet yhteistyötaitoinen, innokas kehittäjä ja iloinen sosiaalityön osaaja. Sinulla on mahdollisuus osallistua säännölliseen työnohjaukseen. Työyhteisömme on mukava ja innostava.Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylemp...

 • Company Sastamalan kaupunki in Sastamala
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa on haettavana lastensuojelun sosiaalityöntekijän uusi virka. Sosiaalityöntekijä on osa lapsiperheiden sosiaalityön tiimiä, jossa työskentelee lähes 20 lapsi- ja perhepalveluiden osaajaa. Tiimi on jaettu kolmeen pienempään tiimiin: perhesosiaalityön tiimiin, perhetyön tiimiin ja lastensuojelun tiimiin. Lastensuojelun sosiaalityön tiimi vastaa lastensuojelulain mukaisista avo- ja sijaishuollosta sekä alle 18-vuotiaiden jälkihuollosta. Työtehtäviin ei pääsääntöisesti sisälly virka-aikaista sosiaalipäivystystä.Sastamalassa on aloitettu systeemisen tiimityön kehittäminen vuoden 2017 lopulla. Työskentelyote koko työyhteisössä on systeemisen ajattelun mukainen - voimavarakeskeinen, dialoginen ja asiakasta kunnioittava. Lastensuojelun systeeminen t...

 • Company Pirkkalan kunta in Kello
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Etsimme määräaikaiseen virkaan sosiaalityöntekijää, joka ohjaajan työparina tekee lapsiperhetiimissä palvelutarpeen arviointeja. Palvelussuhde on määräaikainen ajalle 1.4.2020 - 31.12.2020 tai sopimuksen mukaan.Tule täydentämään osaava joukkoamme ammattitaitoisella otteellasi. Odotamme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, rohkeutta ja taitoa asiakastyöhön sekä hyviä yhteistyötaitoja moniammatillisessa tiimissä työskentelyyn. Lastensuojelun sosiaalityön sisältö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Työ on itsenäistä sekä parityöskentelyä, tiimin ja esimiesten tuki on koko ajan saatavilla ja meillä on hyvä henki. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista ja sinulla on mahdollisuus etätyöpäiviin. Työtä tukevat myös säännölliset työnohjaukset, yhdessä suunniteltu t...

 • Company Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä in Arrakoski
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.Haemme SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ vakituiseen virkaan lastensuojeluun, Lahteen.Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu suunnitelmallinen, lastensuojelun sosiaalityö, lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä toimiminen, yhteistyö eri verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa sekä kehittämistyö. Sosiaalityöntekijä lastensuojelussa vastaa osaltaan lastensuojelulain toteuttamisesta ja lasten hyvinvoinnin lisäämisestä. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa olemme perehtyneet systeemiseen lastensuojelun toimintatapaan ja tuomme sitä käytännön työn tasolla tänä vuonna.Toivomme sinulta itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tiimity...

 • Company Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä in Arrakoski
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.Haemme SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ määräaikaiseen virkaan 1.3.2020 - 16.11.2020 lastensuojeluun, Lahteen.Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu suunnitelmallinen, lastensuojelun sosiaalityö, lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä toimiminen, yhteistyö eri verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa sekä kehittämistyö. Sosiaalityöntekijä lastensuojelussa vastaa osaltaan lastensuojelulain toteuttamisesta ja lasten hyvinvoinnin lisäämisestä.Lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa olemme perehtyneet systeemiseen lastensuojelun toimintatapaan ja tuomme sitä käytännön työn tasolla tänä vuonna.Toivomme sinulta itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhtei...

 • Company Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä in Arrakoski
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.Toimintamme laajentuessa virka-aikaiseen lastensuojelupäivystykseen etsimme joukkoomme kahta (2) SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ vakituisiin virkoihin sosiaalipäivystykseen Lahteen.Päijät-Hämeen sosiaalipäivystyksessä hoidetaan lakisääteistä seutukunnallista välittömän avun tarpeeseen annettavaa hätä- ja kriisitilanteiden sosiaalipäivystystä. Toimintamme on ympärivuorokautista, ja sosiaalipäivystysalueeseen kuuluu 12 kuntaa. Työtehtäviisi kuuluvat kiireellisten sosiaalipalveluiden tarpeiden arviointi, antaminen ja jatkopalveluiden järjestäminen. Työ edellyttää kehittämismyönteistä asennetta, hyvää yhteistyökykyä eri viranomaisten ja alueellisten toimijoiden k...

 • Company Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry in Other
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TULE MEILLE TÖIHIN!EHYT ry käynnistää yhteistyökumppaneineen uuden hankkeen (2020-2022) somalin- ja arabiankielisten nuorten päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi. Toiminta toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella. EHYT ry hakee kahta hanketyöntekijää pienryhmätoiminnan käynnistäjiksi ja vetäjiksi, kouluttajien perehdyttäjiksi ja ohjaajiksi sekä kulttuurisensitiivisen työn asiantuntijoiksi. Toisen hanketyöntekijöistä tulee olla somalin- toisen arabiankielinen. Työpisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Työsuhteet ovat määräaikaisia, vuoden 2022 loppuun.Tehtäviin valittavilta edellytämmesomalin tai arabian kielen sekä riittävää suomen kielen hallintaakohderyhmien kulttuurituntemustatehtävään soveltuvaa koulutustahalua ja kykyä luoda verkostoja sek...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in Hämeenlinna
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  virkaHaemme sosiaalityöntekijää vammaispalveluihin. Tarjoamme sinulle haastavan ja mielenkiintoisen työn sekä mukavat ja ammattitaitoiset työkaverit. Vammaispalveluissa työskentelee sosiaalityöntekijän lisäksi kuusi sosiaaliohjaajaa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. palveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmien laadinta sekä vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisten päätösten teko. Lisäksi sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu vammaispalveluiden asiakastyöstä, päätöksenteosta ja työn sisällön kehittämisestä.Kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.Arvostettavat ominaisuudet: Edellytämme sinulta kokemusta vammaispalveluista ja vammaispalv...

 • Company SaimaanVirta ry in Rautio
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme vahvistusta joukkoomme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen!Oletko sinä etsimämme yksilövalmentaja?SaimaanVirta ry etsii kuntoutus- ja työllistämistä edistäviin palveluihin yksilövalmentajaa. Tehtävään kuuluu tukea valmentautujia työ-ja toimintakykyyn sekä elämän- ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Työssäsi ohjaat valmentautujia koulutukseen ja työelämään.Tehtävä edellyttää soveltuvaa sosiaali-tai terveydenalan korkeakoulututkintoa ja vähintään kahden vuoden työkokemusta nuorten parissa. Tehtävässä käytät sujuvasti ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista työotetta. Osaat myös työskennellä itsenäisesti ja hallitset tiimityöskentelytaidot muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvostamme verkostotuntemusta.SaimaanVirta ry tarjoaa palveluita Etelä-Karjalan alueella. Työ edellyttää...

 • Company Lapinlahden kunta in Lapinlahti
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavana:Koulukuraattorin sijaisuus ajalle 16.3.-30.5.2020Koulukuraattorin sijainen toimii pääsääntöisesti yläkouluilla. Työskentely painottuu Matin ja Liisan kouluun. Kuraattorin työssä on keskeistä toimia perusopetuksessa sosiaalialan asiantuntijana. Työ sisältää yksilöllisen opiskeluhuollon lisäksi lain edellyttämää yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.Yksilöllinen työskentely kohdentuu opiskelijoihin, joilla on psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita, vaikeuksia ihmissuhteissa ja näistä johtuen poissaoloja koulusta tai muita vaikeuksia opintoihin liittyen. Kuraattorin tehtävänä on antaa tukea opiskeluun. Tiivis yhteistyö koulun henkilöstön, terveydenhoitajien ja psykologien sekä opiskelijan läheisten ihmisten kanssa on tärkeää. Yhtei...

 • Company Rikosseuraamuslaitos in Kalliosuo
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYRikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta.Ydintoimintojen toteuttamista varten Suomi on jaettu kolmeen rikosseuraamusalueeseen, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksessa on kolme valtakunnallista yksikköä.Työpaikan tiedot: Sukevan vankila PL 2 (Ristikkotie 10) 74345 KalliosuoTEHTÄVÄN KUVAUSItä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen tehtävänä on ylläpitää laillista yhdyskuntaseuraamusten, vankeusrangaistusten ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanoa sekä huolehtia t...

 • Company Viitasaaren kaupunki in Viitasaari
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin organisaation rakenne muodos-tuu kummankin kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoiminnasta. Organisaatiorakenteen ytimessä ovat asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet, jotka sijaitsevat ainutkertaisen kauniin luonnon helmassa.Sosiaalityöntekijän virka Pihtiputaalla, uusinta hakuHaemme sosiaalityön ammattilaista, jolta odotamme kehittämismyönteisyyttä, innostunutta työotetta sekä hyviä verkosto- ja vuorovaikutustaitoja sekä vaatimusten mukaista soveltuvuutta työtehtäviin ja joukkoomme. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 3§ ja 7 § mukainen kelpoisuus.Työyhteisömme on vireä ja ammattitaitoinen. Me haluamme ja pystymme tekemään asiakaslähtöistä ty...

 • Company Viitasaaren kaupunki in Viitasaari
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin organisaation rakenne muodos-tuu kummankin kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoiminnasta. Organisaatiorakenteen ytimessä ovat asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet, jotka sijaitsevat ainutkertaisen kauniin luonnon helmassa.Sosiaalityöntekijän määräaikainen virka vuoden 2020 loppuunHaemme sosiaalityön ammattilaista, jolta odotamme kehittämismyönteisyyttä, in-nostunutta työotetta sekä hyviä verkosto- ja vuorovaikutustaitoja sekä vaatimusten mukaista soveltuvuutta työtehtäviin ja joukkoomme. Kelpoisuusehtona on sosiaali-huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 3§ ja 7 § mukainen kelpoisuus.Työyhteisömme on vireä ja ammattitaitoinen. Me haluamme ja pystymme teke-mään asiakasläh...

 • Company Laukaan kunta in Laukaa
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Laukaan kunnassa vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana sosiaalityöntekijän virkavapaan sijaisuus. Sijaisuus kestää vuoden 2020 loppuun. Vammaispalvelujen tiimin muodostavat sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, vammaispalveluohjaaja, palveluohjaaja ja palvelupäällikkö. Sosiaalityöntekijän tehtäviin sisältyy muun muassa palvelusuunnitelmat, päätökset ja lausunnot kehitysvammaisten rajoitustoimenpiteistä, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, vaikeavammaisten palveluasuminen ja määrärahasidonnaiset etuudet. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää yhteistyötaitoja, kykyä sekä itsenäiseen, että parityöskentelyyn ja päätöksentekoon. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, moniammatillista työotetta sekä kokemusta sosiaalityöstä. Jos olet reipas, positiivinen tekijä ja haluat kehittää vamma...

 • Company Laitilan kaupunki in Laitila
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme lapsiperheiden sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan 1.2.2020 alkaen.Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.Sosiaalityöntekijällä on virkavastuu sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja jälkihuoltolain mukaisista yhteydenotoissa, palveluntarpeen arvioinneista, päätöksistä ja asiakkuuksista. Työhön sisältyy suunnitelmallisen muutostyön lisäksi p...

 • Company Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä in Naskarla
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Etsimme Asiantuntijapalveluiden moniammatilliseen työryhmään sosiaalityöntekijää työskentelemään kehitysvammaisten asiakkaiden, heidän perheidensä ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Asiakkaita on kaikista ikäryhmistä ja työtä tehdään kuntoutuskeskuksen tiloissa, jalkautuvasti asiakkaan omissa toimintaympäristöissä sekä videoneuvotteluina. Tehtäviin kuuluu viranomaisyhteistyö ja toimiminen sosiaalityön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä esimerkiksi rajoitustoimenpidearvioissa, tahdosta riippumattoman erityishuollon tutkimuksissa ja päätöksenteossa, tutkimus- ja kuntoutusasiakkaiden erityishuollon suunnittelussa sekä kuntoutussuunnitelmien laatimisessa. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden liukuvaan työaikaan, etätyöhön sekä työn itsenäiseen suunniteluun, mutta kollegiaalista tukea o...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme joukkoomme lastensuojelun sijaishuollon yksikköön kehittämismyönteistä ja rohkeaa lastensuojelun ammattilaista. Nyt haussa oleva virka on uusi ja tämän lisäyksen myötä sijaishuollon yksikössä työskentelee 14 sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijöiden vakanssimäärällä työntekijäkohtainen asiakasmäärä on 25-35. Sosiaalityöntekijöiden ohella yksikköön kuuluu 7 sosiaaliohjaajaa, jotka keskittyvät työskentelyyn lapsen vanhempien ja perhehoitajien kanssa. Lisäksi joukossamme työskentelee kaksi kirjaaja-ohjaajaa, jotka avustavat asiakassuunnitelmien ja muiden kirjausten tekemisessä. Yksikön kaksi toimistosihteeriä huolehtivat mm. Nappulan, suojatun videoetäyhteyden, päätösten postitusten, maksusitoumusten ja kirjallisten lausuntopyyntöjen koordinoinnista. Yksikön esimiehenä toimii johtava...

 • Company Riihimäen kaupunki in Riihimäki
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tule kanssamme kehittämään lapsiperheiden palveluita Riihimäelle!Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Perhe- ja sosiaalipalvelut. Vastuualue jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat Perhesosiaalityö, Lasten psykososiaaliset palvelut ja Mäkikujan perhetukikeskus sekä Aikuissosiaalityö. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta esimiestä.Palveluesimiehen tehtävänä on suunnitella, johtaa, arvioida ja kehittää oman palvelualueensa toimintaa, taloutta, vaikuttavuutta sekä laatua. Psykososiaalisiin palveluihin kuuluvat perhetyö, perhe- ja kasvatusneuvonta ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä erilaiset perheiden kuntouttavat työmuodot. Henkilöstö koostuu 25:stä sosiaali- ja terveysalan osaavasta työntekijästä. Työryhmään kuuluu myös vastaava psyko...

 • Company Laihian kunta in Laihia
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Laihian kunnan perusturvapalveluissa on 9.3.2020 klo15.00 mennessä haettavanalastensuojelun sosiaalityöntekijän viransijaisuus ajalle 1.3. - 31.8.2020. Haemme sosiaalityöntekijän viransijaista lastensuojelun avohuollon sosiaalityöhön 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.8.2020 asti.Laihian perusturvapalveluissa on on 5 sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä.Parityö on aina kuulunut työtapoihimme, tiimityön ja yhdessä tekemisen ohella. Työkavereiden tuki, ulkopuolinen ja säännöllinen työnohjaus sekä esimiehen säännölliset tapaamiset auttavat sinua eteenpäin.Toimit asiakkaina olevien lasten vastuusosiaalityöntekijänä. Teet työtä asiakassuunnitelman mukaan, suunnittelet ja toteutat avohuollon tukitoimet ja arvioit niitä. Vastaat kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen val...

 • Company Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Pori
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Satasairaala, Pori on laajan päivystyksen sairaala, joka tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja väestölle. Satasairaalan Sosiaalityön yksikössä on nyt avoinna kaksi sosiaalityöntekijän toimea, joista toinen sijoittuu tällä hetkellä kuntoutuksen ja fysiatrian vastuualueelle kuntoutuspoliklinikalle ja toinen neurologialle, lastentaudeille ja muille somaattisille erikoisaloille. Toimien ensisijainen sijoituspaikka on Pori.Sosiaalityöntekijä työskentelee osana moniammatillista tiimiä lastentaudeilla, neurologialla ja kuntoutuspoliklinikalla. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalityö somatiikan osastoilla ja poliklinikoilla. Tehtäviin sisältyy myös varaosastojen kiireellinen sosiaalityö vakituisen sosiaalityöntekijän poissa ollessa. Keskeiset tehtävät ovat: sosia...

 • Company Kangasalan kaupunki in Kangasala
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kangasalan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluissa on haettavana 28.2.2020 klo 15:00 mennessä.MÄÄRÄAIKAINEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN 50% VIRKAKangasalan kaupunki hakee sosiaalialan ammattilaista mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan 6.4.2020- 17.2.2021. Viran pääasiallinen sijoituspaikka on nuorisopoliklinikka, joka on osa kunnallista erikoissairaanhoitoa 13-17-vuotiaille. Erikoislääkärijohtoiseen työryhmään kuuluvat psykologi, 2 sairaanhoitajaa, ohjaaja, 0,5 sosiaalityöntekijä, toimistosihteeri ja 1,5 lääkäriä.Sosiaalityö nuorisopoliklinikalla on monipuolista, haastavaa ja nuoren tilanteeseen kokonaisvaltaisesti vaikuttamaan pyrkivää. Sosiaalityön tavoitteena on vahvistaa nuoren toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä. Sosiaalityön...

 • Company Nokian kaupunki in Äijänneva
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Virka on lapsiperheiden sosiaalipalveluissa.Täällä syntyy uutta, on myös lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun kantava ajatus. Vuoden 2019 aikana olemme ottaneet käyttöön systeemisen lastensuojelumallin ja nyt tarvitsemme innokkaita tekijöitä mukaan kehittämään toimintaamme ja vahvistamaan tiimiämme. Virka on uusi ja se sijoittuu lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tiimiin. Sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu mm. palvelutarpeen arvioinnit, sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet sekä virka-aikainen päivystys.Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityössä työskentelee 9,5 sosiaalityöntekijää, lastenvalvoja, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti sekä 11 muuta ammattilaista lapsiperheiden kotipalvelussa, palveluohjauksessa ja perhetyössä. Lisäksi teemme tiivistä yh...

 • Company Virtain kaupunki in Äijänneva
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Virtain kaupunki hakee perheneuvojaa viransijaisuuteen 9.3.2019-30.9.2020 väliselle ajalle. Paikka täytetään sopivan hakijan löydyttyä.Tässä on oiva tilaisuus esim. valmistuvalle sosiaalityöntekijälle päästä tekemään monipuolista perheneuvolan työtä ja kartuttamaan omaa työkokemustaan. Virtain kaupungin perheneuvola toimii Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella tarjoten monipuolista tukea lapsen kasvuun ja psykososiaaliseen kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Perheneuvojan tehtäviin kuuluu arviointi- ja neuvontatyö sekä lasten että vanhempien tukikäynnit. Lisäksi tehtävään kuuluu konsultaatioavun antaminen muille lasten parissa työskenteleville. Työtä tehdään sekä Virroilla että Ruovedellä toimivien yhteistyöverkostojen ka...

 • Company Mariehamns Stad in Ingå
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Mariehamns stad söker en SOCIALARBETARE, BARNSKYDD till avdelningen för socialservice.Vill du bidra till en god service till barn och ungdomar, ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande arbete? Vi erbjuder nu möjligheten att få ingå i en nyfiken, driven arbetsgrupp som arbetar aktivt med utvecklingsfrågor.Du kommer att arbeta med utredningar och lagstadgat klientarbete både självständigt och i team. Genom samarbetsavtal sköter Mariehamns stad barnskyddet även för Jomalas och Lemlands kommuner. Tidigare erfarenhet av barnskyddsarbete är önskvärt. Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper. Dina personliga egenskaper är viktiga. Du är flexibel, har samarbetsförmåga, kan bygga goda relationer samt är beslutsam och strukturerad. Vi förväntar oss att Du kan hålla ...

 • Company Mariehamns Stad in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Mariehamns Stad söker en LEDANDE SOCIALARBETARE till avdelningen för socialservice.Vi erbjuder ett mångsidigt och utmanande arbete genom en tjänst som ledande socialarbetare med ansvar för handikappservice, vuxensocialt arbete och integration.Du har förmansuppgifter innefattande planering och verksamhetsutveckling samt arbetsledning för en arbetsgrupp på i dagsläget fyra personer. Du ansvarar för att socialarbetets service löper bra och smidigt. Du har till viss del eget klientarbete.Vi söker dig som är initiativrik och positiv med mångsidig erfarenhet av socialt arbete. Vi förutsätter goda förmans- och ledarfärdigheter, flexibilitet och förmåga till organisationsledning i förändringssituationer samt kännedom om verksamhetens lagstiftning. Tidigare arbetserfarenhet av förmansuppgifter, soc...

 • Company Naantalin kaupunki in Naantali
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Naantalin kaupunki kehittää työllisyyden hoidon kokonaisuutta vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Kehittämistyötä johtamaan haemme nytTYÖLLISYYSPÄÄLLIKKÖÄvakituiseen virkaan.Työllisyyspalvelut kuuluvat sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaan. Työllisyyspalveluista muodostetaan oma tulosalue muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueiden rinnalle. Työllisyyspäällikkö on perusturvajohtajan alainen ja hän osallistuu soten johtoryhmätyöskentelyyn. Tulosalueen talousarvion 2020 nettomenot ovat n. 1,7 milj. €.Työllisyyspäällikkö tulee vetämään vahvaa moniammatillista tiimiä, johon kuuluu kolme sosiaaliohjaajaa, työllisyysohjaaja, kaksi työpajaohjaajaa sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja.Työllisyyspäällikön ensisijainen tehtävä on:vastata työllisyyden edistämiseen liittyvien palvelui...

 • Company Turun kaupunki. in Kaarina
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme joukkoomme osaajaa mielenkiintoiseen ja haasteelliseen työhön perheoikeudellisen yksikön sosiaalityöntekijän tehtäviin. Tehtäviin kuuluvat tuomioistuinten pyytämien lapsen huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevien olosuhdeselvitysten ja lausuntojen laatiminen, adoptionneuvontaan liittyvät tehtävät, lapsen mielipiteen selvittäminen sekä tehtäviin liittyvät kotikäynnit ja viranomaisyhteistyö. Sosiaalityöntekijä työskentelee maakunnallisessa perheoikeudellisessa yksikössä joka tuottaa moniammatillisesti perheoikeudellisia palveluita sopimuskuntiin (Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Vehmaa). Suhtaudumme myönteisesti sosiaalityön...

 • Company Suomen Punainen Risti, Oulun piiri in Risti
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Suomen Punainen Risti (SPR) tarjoaa omaishoitajille ryhmätoimintaa, virkistystä, koulutusta, ohjausta, neuvontaa ja henkistä tukea. Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää omaishoitajien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ehkäistä omaishoitajien uupumista.Tukitoiminnan suunnittelijan työnkuvaan kuuluu mm. kouluttaminen, vapaaehtoisten tukeminen ja ohjaaminen, tukitoiminnan suunnitteleminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa.Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä sekä itseohjautuvaa työotetta. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä STEA-rahoitteisessa toiminnassa, vapaaehtoistoiminnasta sekä Suomen Punaisesta Rististä. Erityisesti arvostamme kokemusta omaishoitajien tukitoiminnasta. Koulutus: sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto.Kiinteä ...

 • Company Peruspalvelukuntayhtymä Kallio in Ahmas
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tervetuloa töihin Pohjois-Pohjanmaalle lasten- ja nuorisopsykiatrian pariin!Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tuottaa n. 33 500 asukkaan terveys- ja hyvinvointipalvelut Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa. Toimintamme laajenee. Etsimme vuonna 2020 toimintansa aloittavaan lasten ja nuorten psykiatriseen yksikköön uusia työntekijöitä. Sinulla on halutessasi hienot mahdollisuudet osallistua sosiaalityöntekijän työn lisäksi palveluiden kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Lasten- ja nuorten psykiatrisen yksikön toimintaan kuuluu lasten ja nuorten psykiatrisen avohoidon järjestäminen alueellamme. Osa psykiatrisista sairaanhoitajista tulee työskentelemään kouluilla.Meillä on monipuoliset psykiatriset palvelut: tulet olemaan osa Terapiakeskusta, johon kuuluu lisäksi A-klinikka,...

 • Company Limingan kunta in Liminka
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Limingan kunnan sosiaalipalveluihin haetaan sosiaalityöntekijää hoitovapaan sijaisuuteen ajalle 1.3.2020 - 15.1.2021. Sosiaalityöntekijä työskentelee aikuissosiaalityössä. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu erityisen tuen tarpeessa olevien työikäisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmien laatiminen ja viranomaispäätösten (mm. taloudellinen tuki, sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta tai mielenterveyskuntoutujan palveluasuminen) tekeminen. Sosiaalityöntekijä toteuttaa suunnitelmallista sosiaalityötä toimien asiakkaiden omatyöntekijänä. Työ sisältää virka-aikaista sosiaalipäivystystä.Sosiaalityön tiimissä työskentelevät johtava sosiaalityöntekijä, kuusi sosiaalityöntekijää, viisi sosiaaliohjaajaa ja toimistosihteeri. Aikuissosiaalityön tiimissä työskentelee s...

 • Company Ilmajoen kunta in Ilmajoki
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Kiinnostaako Sinua vaihteleva työ, jossa voit vaikuttaa lastensuojelun kehittämiseen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen? Johtava sosiaalityöntekijä johtaa lasten ja perheiden palveluja, joihin kuuluvat sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukaiset palvelut ja lapsioikeudelliset palvelut. Tiimissä työskentelevät sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perheohjaajat ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät. Johtava sosiaalityöntekijä vastaa lähiesimiehenä kehittämisestä ja on tukena vaativissa asiakastilanteissa sekä toimii työparina.Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta lastensuojelutyöstä ja esimiestehtävistä. Tavoitteena on tarjota asiakkaillemme helposti tavoitettavat, kokonaisvaltaiset ja muiden toimijoiden kanssa yhteensovitetut palvelut. Tehtävässä o...

 • Company Rautalammin kunta in Rautalampi
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Rautalammin kunnan perusturvaosastolla on haettavana sosiaalityöntekijän virka 17.2.2020 alkaen.Viran pääasiallisia työtehtäviä ovat lastensuojelu, lapsiperheiden palvelut, mielenterveys-, päihde- sekä psykososiaalisen kuntoutuksen aikuissosiaalityö. Työparina toimii tarvittaessa sosiaalityöntekijä ja perusturvajohtaja sekä muut kunnan toimijat. Lisäksi sosiaalityöntekijä toimii tarvittaessa vammaispalveluiden työparina sekä sijaisena.Pienen kunnan vahvuuksia ovat palveluiden läheisyys ja lähestyttävyys. Yhteistyökumppanit tulevat nopeasti tutuiksi ja yhteistyö on mutkatonta.Vaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöstölain 817/2015 (§7, §32) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa virka voidaa täyttää määräajaksi myös sosiaalityön loppuvaihe...

 • Company ISO - Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Kuopio in Ahkionlahti
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Projektikoordinaattorina pääset mukaan kehittämään aikuisten parissa tehtävää sosiaalialan työtä, erityisesti sosiaalityön yhteiskunnallisesta ja rakenteellisesta näkökulmasta. Tehtäviisi kuuluu myös osallistuminen asiantuntijatiimien ja kehittämis-verkostojen työhön. Työn sijoituspaikkana on ISOn toimipiste Kuopiossa. Tehtävään sisältyy matkustamista ISOn toiminta-alueella, lähinnä Etelä-Savossa ja Kainuussa. Projektikoordinaattorilta edellytetään sosiaalityön käytännön kokemusta sekä hankekehittämisen kokemusta. Arvostamme sosiaalityön koulutuksen (ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalityöntekijän pätevyys) lisäksi työkokemusta erityisesti aikuis-sosiaalityöstä sekä sosiaalityön kehittämis-, koulutus- ja tutkimustehtävistä. Toiminta-alueen ja toimijaverkostojen tuntemus sekä monitoimijai...

 • Company Jyväskylän kaupunki in Jyväskylä
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jyväskylän kaupunki hakee ammattitaitoiseen ja työtä kehittävään Varhaisen tuen perhesosiaalityöhön sosiaalityöntekijän viransijaista ajalle 2.3. - 31.8.2020. Varhaisen tuen palveluiden yksikköön kuuluu lapsiperheiden sosiaalityön lisäksi perhekeskustyö, varhaisen tuen palveluohjaus ja perheohjaus sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalihuollollinen lapsiperheiden sosiaalityö, kuten erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arviointi yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä toimiminen perheen omana työntekijänä. Tehtävässä pääsee mukaan kehittämään uudenlaista sosiaalityön työnkuvaa Varhaisen tuen lapsiperhepalveluihin.Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vastaavaa tukimuotojen kokonaisuutta. Työtäsi...

 • Company Lahden Lähimmäispalvelu r.y. in Arrakoski
  13.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lahden Lähimmäispalvelu ry. hakee projektityöntekijää Kiinni elämässä -toimintaan.Kiinni elämässä -toiminta järjestää monipuolista vapaa-ajantoimintaa ikääntyville lahtelaisille. Projektityöntekijän päätehtävät ovat kaupunginosaryhmien vetäminen, niiden toiminnan ohjaaminen aikaisemmin kehitettyjen toimintatapojen mukaisesti. Projektityöntekijä tekee läheistä yhteistyötä projektikoordinaattorin kanssa erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Projektityöntekijä vastaa Kiinni elämässä -toiminnan tiedottamisesta. Hän vastaa sovittavien toimintakokonaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projektityöntekijältä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta. Hyvät ja monipuoliset IT-taidot ja erilaisten ohjelmien käyttökokemus on etu. Aikaisempi kokemus ryhmätoiminnan ohjaami...

 • Company SOS-lapsikyläsäätiö in Lappi
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  SOS-Lapsikylän Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimii viisi toimipistettä. Tavoitteenamme on seuraavien vuosien aikana kasvattaa toimintaamme tällä alueella. SOS-Lapsikylä Rovaniemellä palveluihimme kuuluvat perheterapeuttinen perhekuntoutus, perhehoidon tuki ja tukiperhetoiminta. Palveluiden piirissä on kasvava joukko lapsia ja lapsiperheitä.Mitä haemme?Haemme SOS-lapsikylä Rovaniemelle palveluvastaavaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Palveluvastaava vastaa Rovaniemen perhekuntoutusyksikön sekä perhehoidon toiminnasta kokonaisvaltaisesti ja toimii palvelun vastuuhenkilönä lupa- ja valvontaviranomaisiin nähden. Palveluvastaava on tärkeä osa hoito- ja kasvatushenkilöstöä yhdessä toimipisteen muiden ammattilaisen kanssa. Tehtävässä ohjausta ja asiakastyötä on 50 % ja esi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters