Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

136 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 136 results.
 • Company Koski Tl kunta in Koski
  15.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Lastensuojelun sosiaalityöntekijä työskentelee sekä Liedon, että Kosken Tl kunnan lastensuojelussa. Sosiaalityöntekijä työskentelee Kosken Tl kunnassa neljä päivää viikossa ja Liedon kunnassa yhden päivän viikossa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen lastensuojelun sosiaalityö ennaltaehkäisevällä työotteella. Työ on vastuullista asiantuntijatyötä, joka edellyttää kykyä harkintaan ja päätöksentekoon. Toivomme sinulta valmiuksia monia-laiseen yhteistyöhön, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakaslähtöisyyttä. Kuntamme kohtuullinen asiakasmäärä mahdollistaa määrätietoisen ja tuloksekkaan työskentelyn. Sosiaalityöntekijä toimii osana Kosken ja Liedon kuntien tiimiä, joten sosiaalityöntekijällä on käytettävissä vahva ammatillinen ja työnohjauksellinen tuki, se...

 • Company Auran kunta in Äijälä
  15.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Auran yhtenäiskoulussa on auki koulukuraattorin määräaikainen sijaisuus 7.1.2020 - 29.05.2020. Kuraattori vastaa oppilashuollosto yhdessä oppilashuoltotyöryhmän kanssa sekä toimii aktiivisena osana koulun oppilaslähtöisen kulttuurin kehittämisessä. Koulukuraattorina teet ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä, osallistut tuen tarpeen arviointiin, tuet oppilaita opiskelussa ja heidän elämänsä haastavissa tilanteissa. Koulukuraattorin työaika on 80%. Työajan jaksotuksesta voidaan sopia joustavasti. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Rehtori Ville Kouki 050 5549 742...

 • Company Kuopion kaupunki työnantajapalvelu in Kuopio
  15.11.2019

  Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella lapsiperhepalveluissa on haettavana sosiaalityöntekijän määräaikainen virka ajalle 12.11.2019 - 3.3.2020.Haettavana oleva sosiaalityöntekijän määräaikainen virka sijoittuu perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuoltoon, jossa työskennellään lastensuojelun systeemisen mallin mukaisissa tiimeissä. Toimintamallin mukaisesti tiimin työskentelylle on järjestetty perheterapeuttinen tuki.Lastensuojelun sosiaalityö ja sosiaalihuoltolain mukainen perhesosiaalityö on eriytetty tiimin sisällä eri työntekijöille. Jokaiseen alueelliseen muutostiimiin kuuluu sosiaalityöntekijöitä ja yksi sosiaaliohjaaja.Viranhoito edellyttää lapsi- ja perhepalvelujen paikallisen palvelukentän tuntemusta, itsenäistä työotetta, tiimityötaitoja, joustavuutta sekä työtä määrittäv...

 • Company Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in Tohmajärvi
  15.11.2019

  TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOONPohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!Siun sotessa on haettavana 25.11.2019 mennessä PALVELUESIMIEHEN virkaVirka sijoittuu ikäihmisten toimialueelle Tohmajärven kotihoitoon.Ikäihmisten toimialueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa Siun sotessa laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut ikäihmisille.Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Kotimäki
  15.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Haemme Kymsoten Kouvolan toimipisteeseen sosiaalityöntekijää 1.12.2019 alkaen.Aikuissosiaalityön Kouvolan toimipisteessä työskentelee 7 sosiaalityöntekijää ja 10 sosiaaliohjaajaa. Tällä hetkellä Kouvolan toimipisteessä on kaksi tiimiä; ohjauksen, vastaanoton ja neuvonnan OVI-tiimi sekä suunnitelmallisen sosiaalityön tiimi. Haemme sosiaalityöntekijää suunnitelmalliseen sosiaalityöhön. Kehitämme toimintaamme ja suuntaamme kohti keskitettyä asiakasohjausta. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua toimintojen kehittämiseen ja tuemme osallistumista lisä- ja täydennyskoulutuksiin.Aikuissosiaalityö on monipuolista ja pitkäjänteistä asiakkaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti vaikuttamaan pyrkivää muutostyötä. Aikuissosiaalityön tavoitteena on kartoittaa asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimav...

 • Company Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy in Äänekoivisto
  15.11.2019

  Hyvinvointipalvelut Arjessa tuottaa asiakkaan kotiin ja arkiympäristöön toteutettavaa ja vietävää kuntouttavaa työtä, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti asiakkaiden arkea ja hyvinvointia. Haemme Keski-Suomeen Jyväskylään perheterapeuttia kokoaikaiseen vakituiseen työsuhteeseenAuttamisen kulttuuri on meille syy tulla töihin. Se kannattelee meitä hetkissä, joista kenenkään ei pidäkään selvitä yksin. Se on arjessamme joka päivä, kun asiakas tarvitsee aikaa tai kollega tukea. Meillä jokainen on merkityksellinen, ja osa yhteistä tarinaamme. Haluamme olla hyvä paikka työskennellä.Tarjoamme paikan dynaamisessa ja innostavassa organisaatiossa, osaavat työkaverit, kannustavan työympäristön sekä monipuolisia ja haastavia töitä moniammatillisessa työyhteisössä. Tämän lisäksi tarjoamme säännöllisen työ...

 • Company Viitasaaren kaupunki in Viitasaari
  15.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Hyvä sosiaalityön ammattilainen, tervetuloa töihin meille Viitasaarelle! Haemme nyt osaavaan joukkoomme vastaavaa sosiaalityöntekijää, joka on kiinnostunut kehittämään sosiaalityön prosesseja.Vastaavan sosiaalityöntekijän viransijaisuus ajalle 1.1.2020-30.6.2020.Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-muksista annetun lain (817/2015) 7§ mukainen kelpoisuus, täydennettynä riit-tävällä työnjohdon tai hallinnon lisäkoulutuksella. Lisäksi vaaditaan kokemusta sosiaalityöstä ja lähiesimiestehtävistä sekä hyvät vuorovaikutus- ja verkosto-työtaidot. Vastaava sosiaalityöntekijä toimii myös vastaavana koulukuraattori-na.Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTESn mukaan. Lähtöpalkka 4088,48 €/kk.Hakemukset pyydetään ensisijaisesti toimittamaan sähköisesti KuntaRekryn k...

 • Company Äänekosken kaupunki in Äänekoski
  15.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Äänekosken kaupunki jatkaa hakuaikaa lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaan. Aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.Haemme innokasta ammattilaista ja rohkeaa kehittäjää vakinaiseen SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virkaan Äänekosken lastensuojelutiimiin. Tule tekemään kanssamme työtä, jolla on merkitystä!Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat työskentely lapsen ja hänen läheistensä sekä perheen verkoston kanssa, asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimien järjestäminen ja niistä päättäminen, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanoton ja sijoituksen valmistelu sekä sijaishuollon sosiaalityö. Työhön sisältyy lisäksi virka-aikaista päivystystä. Työ on monipuolista ja haastavaa. Työskentelet moniammatillisessa verkostossa sosiaalityön ja lastensuojelun...

 • Company Äänekosken kaupunki in Äänekoski
  15.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Äänekosken kaupungin perhepalveluissa on haettavana perheneuvolan osa-aikainen sosiaalityöntekijän tai psykologin sijaisuus ajalle 7.1.-30.6.2020. Sijaisuus voi mahdollisesti jatkua pidempään. Työaika 40 % eli 2 pv/viikko. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta toimia joustavasti moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Perheneuvolassa keskiössä on työskentely perheiden monipuolisten vuorovaikutussuhteiden kanssa.Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun sosiaalityöntekijän tai psykologin pätevyys.Toimeen valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä voimassa oleva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote. Toimessa noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan...

 • Company Setlementti Tampere ry in Tampere
  15.11.2019

  Setlementti Tampere ry hakee toimialajohtajaa Kohdennetun tuen palvelut -toimialalle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Setlementti Tampere ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton hyvinvointipalvelujen tuottaja ja asiantuntija. Yhdistyksessä työskentelee noin 70 eri alojen ammattilaista ja sen toiminnoissa on mukana suuri määrä vapaaehtoisia, opiskelijoita ja harjoittelijoita. Kohdennetun tuen palvelut -toimialalla työskentelee yhteensä yli 30 henkilöä kuudessa yksikössä. Toimialajohtaja vastaa toimialansa johtamisesta ja kehittämisestä ja toimii työnantajan edustajana. Hän työskentelee toimialan yksikönjohtajien lähijohtajana ja kuuluu yhdistyksen johtoryhmään. Paikka täytetään mahdollisimman pian, viimeistään 13.1.2020. 6 kk:n koeaika. Edellytämme toimialajohtajalta...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Sosiaalityöntekijän tehtävät sairaalapalveluissaKelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.Kari Koskela, (02)2662000...

 • Company Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri in Loimaa
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Turun yliopistollisen keskussairaalan Psykiatrian toimialueen psykoosien vastuualueella on haettavana sosiaalityöntekijän toimi. Toimenkuvaan kuuluvat sosiaalityöntekijän tehtävät Loimaan ja Liedon psykoosityöryhmässä ja mielialahäiriötyöryhmässä. Pääasiallinen työn suorittamispaikka työsuhteen alussa on Loimaa. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu sosiaalinen arviointi ja suunnittelu, sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen, sekä yhteistyö, koordinointi ja verkostotyö oman yksikön ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Tyksin psykiatrialla kehitetään aktiivisesti sosiaalityön käytäntöjä ja työhön saa tukea säännöllisesti kokoontuvista sosiaalityöntekijöiden tapaamisista ja johtavalta sosiaalityöntekijältä.Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon amma...

 • Company Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö in Arrakoski
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Haemme Diakonissalaitoksen Vamos nuorten palveluihin VALMENTAJAA LAHTEEN Lahdessa on käynnissä Vamos Lab -hanke (ESR), jonka tavoitteena on tukea koulutuksen, työelämän ja palveluiden ulkopuolella olevia nuoria kohti koulutusta, työtä ja työllistymistä edistäviä palveluita rohkeiden toimintakokeilujen ja pilottien avulla. Hanke toteutetaan monitoimijamallilla tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankkeessa kehitettävä malli rakennetaan niin, että se täydentää paikallista nuorten palvelujärjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla.  Valmentajan työhön kuuluu nuorten intensiivinen yksilö- ja ryhmävalmennus sekä sen arviointi ja kehittäminen yhdessä nuorten ja Vamoksen tiimin kanssa. Valmentajan tehtäviin kuuluu myös tiedonkerääminen valmennustyön vaikuttavuuden arviointia varten.    ...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Ahomäki
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Tule sosiaalityöntekijäksi Kymsoten perheneuvolaan Kotkaan.Tehtävän kuvausKymsoten kasvatus- ja perheneuvonnassa Kotkan, Haminan ja Kouvolan perheneuvoloissa työskentelee noin 30 kasvatus- ja perheneuvonnan ammattilaista. Kotkan perheneuvolassa henkilökuntaan kuuluu 4 sosiaalityöntekijää, 4 psykologia ja 1 toimistosihteeri.Haemme- 1 perheneuvolan sosiaalityöntekijää Kotkan perheneuvolaan vakituiseen virkasuhteeseenTarjolla on monipuolista ja haastellista hoito-, tutkimus- ja konsultaatiotyötä sinulle, joka olet innostunut työskentelemään lasten ja perheiden parissa moniammatillisen tiimin jäsenenä. Perheneuvolassa sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo perheitä, tekee terapeuttista ja kuntouttavaa työtä lasten ja perheiden kanssa sekä toimii asiantuntijana yhteistyöverkostoissa. Tarjoamme koke...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Ahomäki
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Haemme Kotkan ja Kouvolan tiimeihin lastenvalvojaa vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen. Kymsoten perheoikeudelliset palvelut toimivat kahdessa tiimissä, toinen Kouvolassa ja toinen Kotkassa. Molemmissa tiimeissä työskentelee 4 lastenvalvojaa ja Kouvolassa lisäksi toimistosihteeri. Lastenvalvojan työtehtäviin kuuluvat isyyden selvittäminen ja lasta koskevien huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten laatiminen ja vahvistaminen sekä selvitykset tuomioistuimelle lapsen huolto- ja tapaamisriidoissa. Edellytämme kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä. Tehtävä vaatii itsenäistä työotetta sekä yhteistyötaitoja asiakkaiden ja työtiimin kanssa työskentelyyn. Arvostamme perheoikeudellisten palveluiden sisällön ja lainsäädännön tuntemusta. Kelpoisuusvaatimuksena lastenvalvojan tehtäv...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Kouvola
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Haemme kolmea vakituista sosiaalityöntekijää perheiden sosiaalipalveluihin Kouvolaan. Kaksi sosiaalityöntekijän avointa virkaa sijoittuu päivystys- ja arviointitiimiin ja yksi virka lasten vammaispalveluihin. Päivystys- ja arviointiimin sosiaalityöntekijän työtehtävät pitävät sisällään lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen vastaanoton, tilanteiden välittömän arvioinnin, lapsen palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisen ja lastensuojelun virka-aikaisen päivystystyön. Työ on nopeatempoista, monialaista verkostotyötä ja vaatii laajaa lastensuojelun tuntemusta. Työtä tehdään työparin, tiimin sekä vastaavan sosiaalityöntekijän tuella.Lasten vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee vammaispalvelulain mukaista sosiaalityötä yhdessä monialaisen verkoston kanssa. Sos...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Haemme SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ määräaikaiseen virkaan 28.11.2019 - 31.12.2020 alkaen Tampereen kaupungin Satakielen perheryhmäkodin kotoutumislain mukaisen jälkihuollon palveluun. Sosiaalityöntekijä tukee ilman huoltajaa maahan tulleita 18-21 vuotiaita nuoria kotoutumisessa. Työ toteutetaan työparityöskentelynä ohjaajan kanssa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää innostusta ja kokemusta maahanmuuttajatyöstä ja aikuissosiaalityöstä sekä toimeentulotuen tuntemusta. Lisäksi arvostamme positiivista ja aktiivista työotetta, myönteistä asennetta kehittämiseen sekä hyviä yhteistyötaitoja. Kokemus maahanmuuttajatyöstä ja kotouttavasta jälkihuollosta katsotaan eduksi. Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sosiaalityöntekijä. Tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävissä voi toima s...

 • Company Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Savonlinna
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Haettavana 25.11.2020 kello 14.00 mennessäSosiaalipalvelujen tulosalueella lastensuojelussaSOSIAALITYÖNTEKIJÄN viransijaisuus 30.4.2020 saakka. Haemme kokeneeseen joukkoomme sosiaalityöntekijälle määräajaksi sijaista. Viransijaisuus täytetään mahdollisimman pian sopimuksen mukaan. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Myös sosiaalityön opiskelijat huomioidaan, mikäli riittävät sijaisuuteen edellytettävät sosiaalityön opinnot on suoritettu.Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu alkuarviointityöryhmän sosiaalityöntekijän tehtävät (lastensuojeluilmoitusten käsittely, yhteydenotot sosiaalihuoltoon ja palvelutarpeen arvioinnit, verkostoyhteistyö). Työskentely on tiimityötä, ja alkuarviointityöryhmä tekee tii...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Kotihoidon palveluesimiehen tehtävänä on suunnitella ja johtaa kotihoidon lähipalvelualueen toimintaa ja henkilöstöä lakien ja Turun kaupungin strategioiden mukaisesti. Johtamisen tavoitteena on tukea ikäihmisten turvallista kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään ja tuottaa kotihoidon palvelut toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluesimies vastaa lähipalvelualueen resurssien riittävyydestä ja henkilöstön tarkoituksenmukaisesta rekrytoinnista. Hän huolehtii asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palveluiden toteuttamisesta laadukkaasti, tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasti sekä tukee henkilökuntaa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.Kelpoisuus vaatimuksena tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.Lisäksi edellytetään hyvää p...

 • Company Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä in Naskarla
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus etsii palveluesimiestä Verkarannan asumisyksikköön Littoisiin.Asumisyksikkö sijaitsee Littoisten Vanhan Verkatehtaan alueella. Siellä tarjotaan ympärivuorokautista asumista 18 ja tuettua asumista 9 kehitysvammaiselle aikuiselle, joilla on eriasteista tuen tarvetta. Olemme sitoutuneet valtakunnallisiin asumisen laatukriteereihin ja tuotamme palveluita niiden mukaisesti. Odotamme esimieheltä toiminnan jatkuvaa kehittämistä yhteistyössä henkilöstön ja asukkaiden kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä asukkaiden lähiverkostojen kanssa. Palveluesimies toimii lähiesimiehenä yksikössä. Palveluesimiehen tehtävissä vastaat Verkarannan asumisyksikön johtamisesta ja taloudesta. Odotamme sinulta:- Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoa tai vastaavaa aikaisem...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Kotihoidon palveluesimiehen tehtävänä on suunnitella ja johtaa kotihoidon lähipalvelualueen toimintaa ja henkilöstöä lakien ja Turun kaupungin strategioiden mukaisesti. Johtamisen tavoitteena on tukea ikäihmisten turvallista kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään ja tuottaa kotihoidon palvelut toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluesimies vastaa lähipalvelualueen resurssien riittävyydestä ja henkilöstön tarkoituksenmukaisesta rekrytoinnista. Hän huolehtii asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palveluiden toteuttamisesta laadukkaasti, tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasti sekä tukee henkilökuntaa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.Kelpoisuus vaatimuksena tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.Lisäksi edellytetään hyvää p...

 • Company Lahden Diakoniasäätiö in Arrakoski
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Lahden Diakoniasäätiö on 150-vuotias yleishyödyllinen toimija, joka ylläpitää Diakonialaitosta ja tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä kouluttaa työntekijöitä näiden alojen ammatteihin. Diakoniatyön avulla laitos auttaa niitä lähimmäisiä, jotka ovat vaarassa jäädä muun yhteiskunnallisen avun ulkopuolelle. Lahden Diakonialaitos (DILA) käynnistää 1.1.2020 arvojohtamisen koulu -ohjelman. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten, alle 29-vuotiaiden (Nuorisolaki 1285/2016, 3 §), korkeakoulutettujen osaamista kolmannella sektorilla tehtävän toiminnan johtamisesta ja kehittämistyöstä. Toiseksi tavoitteena on DILAn toimintojen kehittäminen yhdessä nuorten kanssa ja heidän osaamisensa hyödyntäminen DILAn toimintojen uudistamisessa.Nyt haemme arvojohtamisen kouluun alle 29-vuotiasta, ...

 • Company Lahden ammattikorkeakoulu Oy in Arrakoski
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Opiskelun ja työn parhaat puolet. LAB on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Tarjoamme koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä. Vahvuuksiamme ovat kiertotalous, design, innovaatiot sekä hyvinvointi. Meillä työskentelee yli 8500 opiskelijaa sekä 360 opettajaa ja TKI-asiantuntijaa. LAB aloittaa toimintansa 1.1.2020. Haemme TKI-asiantuntijaa projektipäälliköksi Salpausselkä Geopark näkyväksi - elinvoimaa Päijät-Hämeeseen -hankkeeseen ajalle 1.1.2020 - 30.6.2021. Hankkeen päämääränä on 1) lisätä Salpausselkä Geopark -alueen mahdollisuuksia houkutella lisää kävijöitä ja valmiutta vastaanottaa lisää kävijöitä kohteiden kestävä ...

 • Company Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä in Forssa
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  virkaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä hakee perhepalvelujen palvelualueelle, perhesosiaalityön tehtäviin kahta sosiaalityöntekijää. Olemme siirtymässä systeemiseen tiimimalliin. Sosiaalityöntekijät työskentelevät tiimeissä, joihin kuuluu heidän lisäkseen perhetyöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja kotipalvelun hoitajia. Perheterapeutti ja lähiesimies osallistuvat myös tiimin työskentelyyn. Tarjoamme kaikille meillä perhesosiaalityötä ja lastensuojelua tekeville systeemisen mallin mukaisen koulutuksen.Työnantajana tarjoamme organisaation, jossa sosiaalityön eri osa-alueita sekä omaa ammatillista osaamista on mahdollisuus kehittää moniammatillisessa työyhteisössä. Käytämme kuntayhtymässä laajasti Toimiva lapsi & perhemenetelmää. Koulutamme kaikki sosiaalityöntekijämme myös Lapset puheeksi- ...

 • Company Riihimäen kaupunki in Riihimäki
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Haemme palveluvastaavaa Tiilikadun päihdekuntoutumisyksikköön. Palveluvastaava vastaa yksikön palvelutuotannosta sekä päihdekuntoutujien kotiin annettavista palveluista, henkilökuntaa on yhteensä 12. Arvostamme valmentavaa johtamistapaa, kehittämisintoa ja kokemusta esimiestehtävistä. Tehtävään liittyy lisävastuuna vastuu RAI-järjestelmän pääkäyttäjyydestä. Sinulla on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto.Palkkaus on kvtes:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuoja. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.Hakuaika päättyy 27.11.2019 klo 8.Hakemukset kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja ...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Ahomäki
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Tule rakentamaan kanssamme asiakkaillemme parempi elämä ja sujuvampi arki. Tavoitteena on tehdä Kymenlaaksosta paremminvointiseutu! Kymsotessa on tarjolla monenlaisia sosiaalityöntehtäviä erilaisissa ympäristöissä erilaisten asiakkaiden kanssa.Kerro uratoiveistasi oheisen hakemuksen kautta, otamme sinuun yhteyttä....

 • Company Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä in Kainuu
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virka Kainuun soten keskussairaalan yhteispäivystyksen toimipisteeseen lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vastuualueelle.Sosiaalityöntekijän virkatehtävä sisältyy sosiaalipäivystysuudistuksen mukaisen työn suorittamiseksi, jonka mukaan kansalaisen tulee saada sosiaalipäivystyksellistä ohjausta, neuvontaa ja tukea mihin vuorokauden aikaan tahansa yhdestä numerosta Kainuun soten alueella. Sosiaalipäivystyksen asiakkaina ovat kiireellistä hoivaa, huolenpitoa, turvaa ja apua tarvitsevat lapset, mutta myös muut kiireellistä sosiaalihuollon apua tarvitsevat kaikenikäiset henkilöt. Sosiaalipäivystyksestä säädetään sekä sosiaalihuolto- että lastensuojelulaissa. Sosiaalipäivystäjä arvioi kiireellisen sosiaalipalvelujen tarpeen ja kiireellisten palvelujen järj...

 • Company Viitasaaren kaupunki in Viitasaari
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Hyvä sosiaalityön ammattilainen, tervetuloa töihin meille Viitasaarelle! Haemme nyt osaavaan joukkoomme vastaavaa sosiaalityöntekijää, joka on kiinnostunut kehittämään sosiaalityön prosesseja.Vastaavan sosiaalityöntekijän viransijaisuus ajalle 1.1.2020-30.6.2020.Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 § mukainen kelpoisuus, täydennettynä riittävällä työnjohdon tai hallinnon lisäkoulutuksella. Lisäksi vaaditaan kokemusta sosiaalityöstä ja lähiesimiestehtävistä sekä hyvät vuorovaikutus- ja verkostotyötaidot. Vastaava sosiaalityöntekijä toimii myös vastaavana koulukuraattorina.Työaikamuoto on toimistotyöaika, muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTESn mukaan. Lähtöpalkka 4088,48 €/kk.Hakemukset pyydetään ensisijaisesti toi...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Haemme itäiseen lastensuojeluun sosiaalityöntekijää määräaikaiseen virkaan 4.9.2020 asti.Lastensuojelun sosiaalityöntekijät auttavat, kun perheessä on pulmia lasten ja nuorten kasvuun ja huolenpitoon liittyvissä asioissa, omassa vanhemmuudessa tai jaksamisessa ja lapsi on suojelun tarpeessa. Lastensuojelu tukee vanhempia lapselle suotuisten kasvuolojen turvaamisessa.Sosiaalityöntekijä hoitaa tukitoimien suunnittelun, päättämisen ja toteuttamisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi kiireellisiin sijoituksiin, huostaanottoon ja sijaishuoltoon sijoittamisen prosessiin kuuluvat erilaiset tehtävät, sekä laaja-alainen yhteistyö eri viranomaisten ja lapsen/nuoren läheisverkoston kanssa.Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 7 §, 32 §) mukainensosiaalityöntekijän kelp...

 • Company Ylöjärven kaupunki in Äijänneva
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Sosiaalityöntekijän tehtävä kohdentuu yksityisten sosiaalipalvelujen valvontatehtäviin ja gerontologiseen sosiaalityöhön perusturvan hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueella. Sosiaalityöntekijä toimii hoito- ja kuntoutumispalvelujen hallinnossa yksityisten sosiaalipalvelujen valvontatehtävissä ja geriatrian poliklinikan moniammatillisen tiimin jäsenenä vanhussosiaalityössä. Päätehtäväalueet vanhussosiaalityössä ovat SAS-toimintaan liittyvä asiakasohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, arviointi ja päätöksenteko, palveluihin ja etuuksiin liittyvä neuvonta ja ohjaus, selvittely ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa gerontologista sosiaalityötä vaativissa asiakastilanteissa. Työaika on 38 t 15 min / vko.Tehtävään kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalialan ammattihenkilöistä annetun lain (817/2...

 • Company Vaasan kaupunki. in Ähtävä
  12.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hakee sosiaalityöntekijää perheneuvolaan vakituiseen virkaan. Huom! Aikaisemmassa haussa hakeneiden hakemukset huomioidaan.Vaasan perheneuvola tarjoaa monipuolista asiantuntija-apua perhe-elämän erilaisiin haastaviin tilanteisiin. Perheneuvolan tehtävänä on tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä perheiden hyvinvointia ja toimivuutta. Vaasan perheneuvolan tiimiin kuuluu kolme psykologia ja kolme sosiaalityöntekijää, johtava psykologi ja konsultoiva lastenpsykiatri.Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu vanhempien tuki, ohjaus ja neuvonta, perhe-ja pariterapeuttisetkeskustelut sekä erotilanteiden sovittelu.Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys.Kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjall...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  12.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävät koostuvat seuraavasti:Valvontatehtävät 50 %- yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta, palvelujen valvonnan koordinointi ja kehittäminen sekä vaativaan reaktiiviseen valvontaan osallistuminen- perhe- ja sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelman ylläpitäminen ja päivittäminen sekä valvonnasta vastaavien viranhaltijoiden verkoston ylläpitäminen- osaamisen varmistaminen ja koulutukset sekä valvonnan välineistön kehittäminen- kuntien välisen valvontayhteistyön kehittäminen sekä yhteistyö valvovien viranomaisten kanssa- sopimuksenmukaisuuden valvonnan kehittäminenSosiaalityön kehittäminen 40 %- sosiaalityön kehittämisen koordinointi ja tukeminen, yliopistoyhteistyö ja tarpeen mukaan hanketoiminta - muuhun palvelualueen kehittämistyöhön osallistuminenLaatutyö 1...

 • Company Kaarinan kaupunki in Kaarina
  12.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Oletko aktiivinen, työsi jatkuvasta kehittämisestä kiinnostunut sosiaalityöntekijä? Onko sinulla taito kohdata asiakkaat ja heidän omaisensa myönteisellä ja kunnioittavalla tavalla? Nautitko työstä, jossa yhdistyvät kokonaisvaltainen arviointi, psykososiaalisen tuen tarjoaminen ja päätöksenteko? Kaarinan kaupungin sosiaalipalveluissa on haettavana sosiaalityöntekijän sijaisuus 7.1.2020-31.12.2020. Työ on itsenäistä, vaativaa ja monipuolista. Kaarinassa et kuitenkaan joudu tekemään työtäsi yksin, vaan tukenasi on moniammatillinen tiimi, johon kuuluu 4 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa, etuuskäsittelijä sekä johtava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu yli 25-vuotiaiden asiakkaiden kanssa tehtävät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arviot ja asiakassuunnitel...

 • Company Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä in Ahlainen
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  PoSa hoitaa kuuden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut Pohjois-Satakunnassa. Tule tekemään työtä, jolla on tarkoitus. PoSan perhe- ja aikuispalveluissa on avoinna SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA lastensuojeluun.Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 18.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lasten ja perheiden kanssa tehtävä sosiaalityö on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta merkittävää työtä. Me panostamme perhesosiaalityöhön! Saat käyttää osaamistasi ammattitaitoisten kollegoiden joukossa ja kehittää uudenlaisia tapoja tehdä ja toimia. Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan, joustavan työajan, henkilöstön liikunta-, ruokailu- ja virkistysmahdollisuuksia ja tarvittaessa avustamme asunnon saamisessa. Työnantajana PoSa on koulutusmyönteinen. Lastensuojelussa on järj...

 • Company EURAN KUNTA in Eura
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Jatkettu haku.Etsimme tiimiimme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan. Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä työskentelee monipuolisesti lastensuojelun sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa tehtävissä. Lisäksi työ sisältää asiakasperheiden aikuisten aikuissosiaalityön sekä osallistumisen virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tiimiin kuuluu kolme sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja psykologi, perhekeskuksen palveluohjaaja, kaksi lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijää, maahanmuutto-ohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä.Tarjoamme sinulle haastavan ja mielenkiintoisen työn mukavassa työyhteisössä, mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen, säännöllisen työnohjauksen sekä mahdollisuuden etäty...

 • Company Loimaan kaupunki / Hallintopalvelukeskus in Loimaa
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  TULE TÖIHIN LOIMAAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELUUN- Palkka rekrylisän kanssa 3734,00 € + sitoutumislisä 1000,00€ ensimmäisen vuoden jälkeen + 1000,00 € toisen vuoden sitoutumisen jälkeen- Mikäli saamme kaikki vakanssit täytettyä, asiakasmäärä/työntekijä noin 30-35- Eriytetty alkuarviointi- ja palvelutarpeen arviointi-työskentely- Ankkuri-toiminta Loimaan seudulla toimivaa- SOMA- mobiili käytössä ( = Pro Consonan etäkäyttö )- Olemme saaneet koulutuksen systeemisen lastensuojelun menetelmään, tiimin käytössä tarvittaessa myös pari- ja perheterapeutti- Uudet laitteet videoneuvotteluissa sekä kahdenkeskisissä neuvotteluissa- Toimivat peruspalvelut, ei jonoja esim. perheneuvolaan eikä lapsiperheiden kotipalveluun- Toimiva VR- yhteys TurustaKelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenki...

 • Company Paimion kaupunki in Lahti
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Huomio lastensuojelutyöhön suuntautunut sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä-työpari! Mitkä asiat ovat Sinun mielestäsi edellytykset kiinnostavalle lastensuojelun työpaikalle?Riittääkö pieni asiakasmäärä (alle 30 asiakasta), kehittämisorientoitunut organisaatio ja laajat mahdollisuudet kouluttautua. Entä mitä muuta...? Hae meille tai ole yhteydessä ja kerro toiveesi/ajatuksesi, Paimiosta voit saada loistavan työpaikan itsellesi! Meillä Paimiossa on tehty paljon töitä lastensuojelutyön parantamiseksi esim. lisäresurssien, töiden uudelleen organisoinnin ja maakunnallisen yhteistyön avulla. Tilaa uusille ideoille löytyy edelleen ja pieni organisaatio tarjoaa ketterät mahdollisuudet aitoon kehittämiseen sekä luoviin ratkaisuihin. Hae meille lastensuojelutyöhön osaksi kehittyvää työyhteisö...

 • Company Vankiterveydenhuollon yksikkö in Turku
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  TYÖPAIKAN ESITTELYVankiterveydenhuollon yksikkö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen itsenäinen yksikkö Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Vankiterveydenhuollon yksikkö organisoi vankien terveydenhuollon Suomen vankiloissa ja vastaa vankien terveydenhuollon kehittämisestä tavoitteena tehokkaat, toimivat ja kattavat palvelut. Vankiterveydenhuollon yksikkö toimii vankiloiden yhteydessä ja tuottaa perusterveydenhuollon avohoitopalveluita 27 poliklinikalla ympäri maata ja laitoshoidon palveluita Vankisairaalassa Hämeenlinnassa ja Psykiatrisen vankisairaalan Turun ja Vantaan osastoilla. Suun terveydenhuoltoa tuotetaan 12 paikkakunnalla. Lisäksi yksiköllä on oma lääkekeskus. Vankiterveydenhuollon yksikössä työskentelee n. 200 terveydenhuollon ammattihenkilöä.Työpaikan tie...

 • Company Prokoti Kasvatuskumppanit Oy in Ahmas
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Prokoti Kasvatuskumppanit Oy tarjoaa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia perhepalveluita kunnille, kodeille ja kouluille. Palvelumme sisältyy muun muassa tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta kotiin sekä vanhemmuuden arviointia ja tukipalveluita itsenäistyville nuorille.  Tarjoamme opetus- ja kasvatusalan innovaatioita perhetyöhön, jossa kaikki positiviinen on merkityksellistä. Olemme suunnannäyttäjä perhetyön kentällä. Haemme innostavaan, rajapintoja rikkovaan ja kasvavaan työyhteisöömme kokoaikaista työntekijää ja tuntityöntekijöitä. Haemme                       PERHETYÖNTEKIJÄTyö on lapsiperheiden tukemista sisältäen palveluprosessimme mukaista yksilö-, vanhemmuus- ja verkostotyötä. Työtä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona, mutta myös tarpeen mukaan koulussa ja eri ...

 • Company Haapaveden kaupunki in Haapavesi
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Haapaveden kaupungin varhaiskasvatuspäällikön viran hakuaikaa jatketaan 20.11.2019 klo 15:00 saakka.Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan valinnassa.Sinä innostunut ja lämminhenkinen kasvatusalan ammattilainen! Haemme joukkoomme varhaiskasvatuspäällikköä vakinaiseen virkaan. Virkasuhde alkaa 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan.Varhaiskasvatuspäällikkö toimii varhaiskasvatuksen alueen esimiehenä ja vastaa varhaiskasvatuksen vastuualueesta, sen pedagogiikasta, henkilöstön, asiakastyön, talous-, hallinto- ja verkostotyön johtamisesta sekä kehittämisestä. Kaupungissa toimii kaksi kunnallista päiväkotia sekä yksi yksityinen päiväkoti. Päiväkotien lisäksi kaupungissa on ryhmäperhepäiväkoti sekä alle kymmenen perhepäivähoitajaa. Kaupungin varhaiskasvatuksessa on noin 250 lasta. Vastuualueeseen kuuluvat...

 • Company Peruspalvelukuntayhtymä Kallio in Alavieska
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Peruspalvelukuntayhtymä Kallion (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) lapsiperheiden palveluissa on haettavana SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virkaLapsiperheiden palveluihin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kuten lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut sekä muut sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. Sosiaalityöntekijän virkatehtäviin kuuluu lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnit sekä toiminen erityistä tukea tarvitsevien lasten omatyöntekijänä. Moniammatillinen yhteistyö muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen kanssa on tärkeä osa työtä. Halutessaan sosiaalityöntekijä voi osallistua myös vuorollaan virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen. Sosiaalityöntekij...

 • Company Nivalan Työpajasäätiö in Nivala
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Nivalan Työpajasäätiö sr tuottaa Nivalan kaupungille nuorten työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja työllistämispalvelut. Haemme YKSILÖVALMENTAJAAtoistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.Yksilövalmentaja toimii yli 30-vuotiaiden valmentautujien yksilövalmentajana Nivalan Työpajasäätiön työpajoilla ja avoimessa työpajatoiminnassa sekä vastaa pitkäaikaistyöttömien matalan kynnyksen ryhmätoiminnasta. Yksilövalmennus on valmentautujan elämänhallinnan, toimintakyvyn ja tulevaisuuden suunnittelun tukemista, kuuntelua, asioiden selvittelyä ja tarvittaessa tukipalvelujen piiriin ohjaamista. Yksilövalmennus on verkostotyötä, jota tehdään yhdessä työvalmentajien sekä sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys- ym. alojen asiantuntijoiden kanssa.Haemme henkilöä, jolla on sosionomin (AMK) tai muu...

 • Company Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä in Arrakoski
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.Haemme kolmea (3) SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ vakinaisiin virkoihin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lapsiperhepalveluihin, lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon. Tehtävä sijoittuu alueelle 1, jonka toimipiste on Lahdessa. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijänä toimit lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja työskentelet lapsen, perheen, verkostojen ja työtiimin kanssa. Sosiaalityötä toteutetaan suunnitelmallisella ja tavoitteellisella työotteella. Toivomme sinulta itsenäistä työotetta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tiimityötaitoja. Työkokemus lastensuojelusta katsotaan eduksi. Työssäsi tarvitset omaa autoa. ...

 • Company Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä in Arrakoski
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.Haemme SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ vakituiseen virkaan sosiaalipäivystykseen Lahteen. Päijät-Hämeen sosiaalipäivystyksessä hoidetaan lakisääteistä seutukunnallista välittömän avun tarpeeseen annettavaa hätä- ja kriisitilanteiden sosiaalipäivystystä. Toimintamme on ympärivuorokautista ja sosiaalipäivystysalueeseen kuuluu 12 kuntaa. Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijänä työtehtäviisi kuuluvat kiireellisten sosiaalipalveluiden tarpeiden arviointi, antaminen ja jatkopalveluiden järjestäminen. Työ edellyttää sinulta kehittämismyönteistä asennetta, hyvää yhteistyökykyä eri viranomaisten ja alueellisten toimijoiden kanssa sekä itsenäistä päätöksentekokykyä. ...

 • Company Riihimäen kaupunki in Riihimäki
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Haemme Riihimäen läntiselle alueelle koulukuraattorin sijaista ajalle 2.1.2020-31.5.2020.Kuraattorilla on tärkeä rooli osana läntisellä alueella sijaitsevien esi- ja perusopetuksen yksiköiden moniammatillista oppilashuoltoa. Työn tavoitteena on tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan, muun oppilashuollon ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuraattori tekee yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä työskentelee yksittäisten oppilaiden ja heidän verkostojensa kanssa. Kuraattori tuo sosiaalityön osaamista ja näkökulmaa kouluyhteisön hyvinvointiin ja lasten tukemiseen. Hakijalta edellytämme kiinnostuneisuutta lasten ja nuorten parissa tehtävään oppilashuoltotyöhön, halua työskennellä osana kouluyhteisöä, hyviä vuorovaikutu...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in Hämeenlinna
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  virka Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö tuottaa perheoikeudelliset palvelut kaikille Kanta-Hämeen kuntien asukkaille. Yksikön toimipisteet sijaitsevat Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa. Nyt haettavan lastenvalvojan pääasiallinen toimipiste sijaitsee Hämeenlinnassa, mutta tarvittaessa työhön voi sisältyä tapaamisia Forssassa ja Riihimäellä. Kanta-Hämeen perheoikeudellisessa yksikössä työskentelee yksikön esimies, 6 lastenvalvojaa, 2 sosiaalityöntekijää ja 2 palvelusihteeriä. Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat lastenvalvojapalvelut sekä olosuhdeselvityspalvelut tuomioistuimille lasta koskevissa huolto- ja tapaamisriidoissa. Lisäksi perheoikeudellinen yksikkö myöntää maksusitoumukset valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin ja valvottuihin vaihtoihin sekä adoptioneuvontaan.L...

 • Company Mansikkapuisto Oy in Janakkala
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Ohjaaja Naavamäkeen, JanakkalaHaemme joukkoomme ohjaajaa keväällä 2019 avattuun uuteen lastenkotikokonaisuuteemme Turenkiin, Janakkalaan. Kokonaisuudessa on kolme lastenkotia (Lastenkoti Aavankivi, Erityislastenkoti Kanerva ja Erityislastenkoti Kaarna) sekä oma koulu, joka toimii Janakkalan kunnan alaisuudessa. Toiminta on käynnistynyt maalis-huhtikuussa.Haemme ohjaajan tehtävään erityislastenkoteihimme, sosiaali - ja terveysalan ammattilaisia, kuka haluaa tehdä laadukasta lastensuojelutyötä moniammatillisen tiimin jäseninä. Arvostamme lastensuojelun kokemusta, psykiatrista tai neuropsykiatrista osaamista, ja aitoa kiinnostusta traumatisoituneiden lasten kanssa työskentelemiseen, pelkäämättä tarjota lapsille lämpöä ja eheyttävää läheisyyttä. Uskallat käyttää työvälineenä rohkeasti omaa pe...

 • Company Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soit in Ala-Viirre
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on uudelleen haettavana 22.11.2019 klo 12.00 mennessäSOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUS VAMMAISPALVELUSSA 31.08.2020 SAAKKASoite on monialainen, toimintaansa kehittävä sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, joka tarjoaa sosiaalityöntekijöille hyvät mahdollisuudet osallistua ja kehittää ammatillista osaamistaan.Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän työtehtävät sisältävät kokonaisvaltaisesti vammaispalveluprosessin mukaiset sosiaalityöntekijän tehtävät. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijällä on tukenaan johtavasta sosiaalityöntekijästä, sosiaalityöntekijöistä ja sosiaaliohjaajista koostuva vammaispalvelun sosiaalityön tiimi.Arvostamme aktiivista ja kehittämismyönteistä työotetta, paineensietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn...

 • Company TERVON KUNTA in Tervo
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Tervon kunnan sosiaalitoimeen haetaan sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkasuhteeseen 1.12.2019 alkaenSosiaalityöntekijä työskentelee Tervon kunnan sosiaalitoimistossa yhdessä perusturvajohtajan, sosiaalityöntekijän (päävastuualueena aikuissosiaalityö), määräaikaisen sosiaalityöntekijän, määräaikaisen sosiaaliohjaajan, kotihoitopalveluiden esimiehen sekä sosiaalitoimen toimistosihteerin kanssa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat kunnallisen yhdennetyn sosiaalityön tehtävät, joita ovat muun muassa lastensuojelu, lastenvalvojan työt, vanhuspalvelut, päihdehuolto, perhehoito, toimeentulotuki (harkinnanvaraiset päätökset), kuntouttava työtoiminta, sosiaalihuollolliset palveluasumispäätökset, vanhuspalveluiden sosiaalityö, vammaispalvelut sekä kehitysvammahuollon palveluohjaus ja palvelusuu...

 • Company Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä in Kainuu
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Haemme johtavaa sosiaalityöntekijää Kainuun soten lapsiperheiden sosiaalipalveluihin. Virka on uusi ja johtavan sosiaalityöntekijän toimipaikka on Sotkamon perhekeskuksessa. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia asiantuntijajohtajana, kehittää ja koordinoida lastensuojelun avohuoltoa, sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa sekä lastenvalvojatyötä. Johtava sosiaalityöntekijä toimii lähiesimiehenä Sotkamon, Kuhmon, Suomussalmen ja Hyrynsalmen lastensuojelun sosiaaliohjaajille ja sosiaalityöntekijöille (13 hlö) sekä koko Kainuun soten lastenvalvojille (4). Johtava sosiaalityöntekijä osallistuu asiakastyöhön ja tekee lastensuojelulaissa johtavalle viranhaltijalle määritellyt tehtävät. Johtava sosiaalityöntekijä sijaistaa toista johtavaa sosiaalityöntekijää sekä vastuualuepäällikköä. Tarjoam...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters