Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

320 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 320 results.
 • Company Loisto setlementti ry in Other
  16.06.2021

  Hankevastaavaa Poikien Talo-hankkeeseen Vantaalle Helsingin Poikien Talolla on jo kymmenen vuoden ajan tehty sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä positiivisen, moninaisen mieskuvan vahvistamiseksi. Elokuussa 2021 pääsemme käynnistämään ja kehittämään uutta Poikien Taloa Vantaalle STEA:n myöntämällä 3-vuotisella hankerahoituksella. Hankkeen tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien 10-18-vuotiaiden poikien osallisuuden kokemuksen ja tulevaisuuden uskon vahvistaminen sekä väkivallattoman poikakulttuurin edistäminen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä poikien tietoa seksuaaliterveydestä ja vahvistaa lähiyhteisöjen ja yhteisöllisyyden merkitystä kohderyhmään kuuluvien poikien elinympäristöss...

 • Company Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä in Pulkkinen
  16.06.2021

  Essote hakee sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kasvatus- ja perheneuvontaan 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Tehtävä sijoittuu 0-12 -vuotiaiden lasten perhetiimeihin koko Essoten alueelle. Perhetiimeissä tehdään sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa, sekä tutkitaan ja hoidetaan lieviä ja keskivaikeita mielenterveyshäiriöitä. Lisäksi perhetiimeissä toteutetaan lääkinnällistä kuntoutusta. Perhetiimissä sosiaalityöntekijän kanssa toimii psykologeja, perheterapeutteja, perheohjaajia, puheterapeutteja, toimintaterapeutteja, lääkäri sekä terveydenhoitajia. Kasvatus ja perheneuvonnassa sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä moniammatillisen perhetiimin sekä laajan lapsiperheen verkoston kanssa. Sosiaalityöntekijä toimii perhetiimissä sosiaalihuol...

 • Company Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä in Other
  16.06.2021

  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä. Haemme SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ opintovapaan sijaisuuteen ajalle 1.8-30.9.2021 lapsiperhepalveluiden perhesosiaalityöhön. Viran toimipaikka on Lahden toimipisteessä. Perhesosiaalityön sosiaalityöntekijänä vastaat erityisen tuen tarpeessa olevien lasten palvelutarpeen arvioinnista ja mahdollisesta lastensuojelun tarpeen selvittämisestä sekä lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisesta suunnitelmallisesta sosiaalityöstä. Olemme kehittämässä lapsiperhepalveluihin aikuisten tiimiä, jossa keskitetysti hoidetaan lapsiperheiden aikuisten asioita. Käsittelet kuitenkin tarvittaessa myös lapsiperheiden aikuisten sosiaalihuoltolain mukaisia asioita sekä asiakkuu...

 • Company Siuntion kunta in Siuntio
  16.06.2021

  Haemme Siuntion kunnan sivistysosastolle kuraattoria toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 14.6.2021 alkaen. Koulukuraattorin tehtävät sijoittivat suomenkieliseen Aleksis Kiven kouluun ja ruotsinkieliseen Sjundeå Svenska Skolaan. Perusopetuksen oppilaita kouluissa on yhteensä noin 640 ja esiopetuksen oppilaita noin 100.Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.Tehtävään valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.Sivistystoimen johtaja Eero Kling, , puh. 050 386 08...

 • Company Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä in Other
  16.06.2021

  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä. Haemme SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ määräaikaiseen virkaan 14.11.2021 asti lapsiperhepalveluiden perhesosiaalityöhön. Viran toimipaikka on Lahdessa. Työskentelyalue painottuu Asikkalaan ja Lahteen.Perhesosiaalityön sosiaalityöntekijänä vastaat erityisen tuen tarpeessa olevien lasten palvelutarpeen arvioinnista ja mahdollisesta lastensuojelun tarpeen selvittämisestä sekä lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisesta suunnitelmallisesta sosiaalityöstä. Olemme kehittämässä lapsiperhepalveluihin aikuisten tiimiä, jossa keskitetysti hoidetaan lapsiperheiden aikuisten asioita. Käsittelet kuitenkin tarvittaessa myös lapsiperheiden aikuisten sosiaalihuoltolain muk...

 • Company Lapuan kaupunki in Lapua
  16.06.2021

  Jatketaan sosiaalityöntekijän vakinaisen viran hakuaikaa. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.Haemme vammaispalveluista kiinnostunutta ja innostunutta sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkasuhteeseen. Lapua on kompaktin kokoinen kaupunki, jossa palvelut ja yhteistyötahot ovat lähellä.Lapuan vammaispalveluissa työskentelee 1.6.2021 alkaen johtavan sosiaalityöntekijän alaisuudessa sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, vastaava palveluohjaaja ja kuntoutusohjaaja. Johtavan sosiaalityöntekijän virka on aivan uusi. Vammaispalveluissa on kehittämismyönteinen ilmapiiri, jota haluamme yhteisesti pitää yllä.Vammaispalveluissa on keskeistä asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluiden tuottaminen moniammatillisesti eri yhteistyötahojen kanssa.Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu asiakkaiden pa...

 • Company Helsinkimissio ry, Helsingforsmission rf in Other
  16.06.2021

  Työtä senioreiden ja vapaaehtoistoiminnan parissaHelsinkiMissio on sosiaali- ja hyvinvointialan järjestö, joka haastaa suomalaiset tekoihin yksinäisyyden vähentämiseksi. Autamme nuoria, lapsiperheitä ja senioreita hyvinvointia ja terveyttä edistävällä toiminnalla ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa.Muutama fakta alkuun: Vapaaehtois- ja yhteisötoiminnan yksikköön haetaan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2021-31.7.2022. Joustava työnkuva Mahtava työyhteisö Monipuoliset tehtävätTietoa työpaikasta ja työtehtävästäKoordinaattori työskentelee HelsinkiMission vapaaehtois- ja yhteisöpalvelun yksikössä seniorityön tiimissä vapaaehtoistoiminnan tehtävissä. Koordinaattori osallistuu mm. vapaaehtoisten rekrytointiin, kouluttamiseen sekä vapaaehtoistyön o...

 • Company Perhehoitokumppanit Suomessa Oy in Ahomäki
  16.06.2021

  HEI SOSIAALIALAN HUIPPUAMMATTILAINEN!Oletko aito, empaattinen, huumorintajuinen ja avarakatseinen?Entä ammattitaitoinen, työstäsi innostunut ja ylpeä lastensuojelun sosiaalityöntekijä? Kaipaatko vaihtelevaa, itsenäistä työtä, etkä kavahda muutosta ja uusia asioita? Olisiko kiva työskennellä joskus kotoa käsin?Haluatko kehittää ammattitaitoasi ja omaa työtäsi jatkuvasti? Onko asiakastyö ydinosaamistasi? Tarvitsemme sinua Etelä-Suomen tiimiimme!Perhehoitokumppanit Suomessa OY (PKS) on yksityinen, erityisen vahvasti tuetun, turvallisen perhehoidon toimija, joka tuottaa erittäin korkealaatuisia palveluja sijoitetuille lapsille ja turvaa monipuolisen tuen näiden sijaisvanhemmille. Palveluihimme kuuluu myös tukiperhetoimintaa sekä avohuollon perhekuntoutusta ja vanhemmuuden arviointia.Tiimiimme ...

 • Company Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä in Other
  16.06.2021

  Sosiaalityöntekijä työskentelee Iisalmen sosiaalikeskuksen lastensuojelun avohuollon tehtävissä. Lastensuojelun avohuollossa tehdään systeemisen toimintamallin mukaista työtä. Työ tapahtuu läheisessä yhteistyössä sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön kanssa. Olennainen osa työtä on yhteistyö eri sosiaalityön osa-alueiden sekä perheiden palveluita järjestävien tahojen kanssa. Viran kelpoisuutena on laillistetun sosiaalityöntekijän tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 3 §, 7 §). Huomioimme myös sosiaalityöntekijän kelpoisuutta suorittavat opiskelijat. Edellytämme hyviä asiakas- ja verkostotyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Sosiaalityön kokemus katsotaan eduksi. Auton käyttö työssä välttämätön.Lisätietoja antaa perhesosiaalityön esimies Marja-Liis...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  16.06.2021

  Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, PerhepalvelutVantaan Sosiaali- ja kriisipäivystysVernissakatu 8, 6krs., 01300 VantaaTyösuhteen kesto: Vakituinen 19.07.2021 -Haemme sosiaalityöntekijää Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen vakinaiseen virkaan. Työ on kolmivuorotyötä.Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävänä on sosiaalipäivystyksen, akuutin kriisityön sekä traumaattisten tilanteiden ja suuronnettomuuksien jälkeisen psykososiaalisen tuen ja palveluiden järjestäminen vantaalaisille ja Vantaalla oleskeleville henkilöille. Näiden tehtäväkokonaisuuksien lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt yksikön terveydenhuoltolain 38 §:n mukaiseksi valtakunnalliseksi toimijaksi psykososiaalisen tuen osalta. Yksikkö palvelee asiakkaita ja yhteistyötahoja ympärivuorokautises...

 • Company Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Other
  16.06.2021

  Satasairaala on laajan päivystyksen sairaala, joka tarjoaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipäivystyksen palveluja väestölle. Sosiaalityöntekijän ensisijaisena työpisteenä on Satasairaalan yhteispäivystys Porissa. Kyseessä on määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2021-31.12.2021.Erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijä toimii osana monialaista sekä moniammatillista päivystyksen henkilökuntaa (sisältää mm. selviämishoitoyksikön ja päivystysosaston). Lisäksi tehtäviin kuuluu sydänyksikön sosiaalityöntekijän tehtävät. Sosiaalityöntekijä vastaa paljon palveluita käyttävien potilaiden toimintamallin sujuvuudesta. Tehtävissä yhdistyvät sekä terveyssosiaalityö, että osaksi sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö koskien Porin yta-alueen potilaita. Sosiaalityöntekijän tehtävät ov...

 • Company Sastamalan kaupunki in Sastamala
  16.06.2021

  Tule meille töihin! Sastamalan perheneuvolan nuorisotiimissä on haettavana sosiaalityöntekijän virka. Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu mm. nuorten ja perheiden ohjausta ja neuvontaa, ja monimuotoista työtä nuorten ja perheiden asioissa sekä yhteistyötä viranomaisverkostojen kanssa. Sastamalaan on hyvät julkiset kulkuyhteydet mm. Huittisista ja Tampereelta.Vakanssi on uusi. Saimme tänne Sastamalan perheneuvolaan 3 vakanssia perheneuvolatyön laajentamiseksi myös nuorisoikäisille. Syksyllä toimintansa aloittavaan nuorisotiimiin palkataan sosiaalityöntekijän lisäksi psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Nuorisopsykiatrin palvelua tulemme hankkimaan ostopalveluna. Nuorisotiimin jäsenet tulevat osaksi perheneuvolan tiimiä. Tarjoamme haasteellista ja mielenkiintoista työtä sekä mukavan...

 • Company Pihlajalinna Terveys Oy in Jämsä
  16.06.2021

  Haemme sosiaaliterapeuttia toistaiseksi voimassa olevaan, osa-aikaiseen ( 50% ) työsuhteeseen A-klinikalle Jämsän Terveyteen.Etsimme A-klinikalle päihdehuoltoon erikoistunutta sosiaalityöntekijää työskentelemään avohuollossa, päihdehuollon palvelupisteessä Työhön kuuluu konsultointia, työnohjausta ja ennalta ehkäisevää päihdetyötä. Tehtävän hoitaminen edellyttää ohjaustaitoa ja ryhmäprosessien tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, avoimuutta ja pitkäjännitteisyyttä.Saat hyvän perehdytyksen sekä pienen, joustavan ja ammattitaitoisen työryhmän tuen mielenkiintoisiin ja monipuolisiin työtehtäviin. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, mm. laajan työterveyshuollon palvelut, kattavan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä liikunta-ja kulttuuripassiedun. Pihlajalinnalaiset ovat myö...

 • Company Laukaan kunta in Laukaa
  16.06.2021

  Jos aikuissosiaalityö on sinun juttusi, tule mukavaan työyhteisöömme tuomaan oma panoksesi aikuisten parissa tehtävään työhön. Haemme nyt sosiaalityöntekijää perhevapaiden sijaisuuteen aikuissosiaalityöhön ajalle 30.8-31.12.2021.Työyhteisössämme on moniammatillista osaamista, joustavuutta ja kannustava ilmapiiri. Laukaa on mukana hallitusohjelman mukaisessa työllisyyden kuntakokeilussa sekä myös TASOS taloudellinen toimintakyky ja osallisuus - hankkeessa jossa tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten sosiaalista osallisuutta ja parantaa heidän taloudellista toimintakykyään. Aikuissosiaalityön tiimi on uusi ja siinä työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja sosiaalisen kuntoutuksen ohjaajaa. Haettavan perhevapaan sijaisen keskeisiä työtehtä...

 • Company Laukaan kunta in Laukaa
  16.06.2021

  Mukava työyhteisömme hakee nyt mukavaa uutta työkaveria sijaisuuteen. Tule mukaamme rakentamaan parempaa sosiaalityötä Laukaaseen! Meillä on vahva pyrkimys siihen, että tulemme olemaan asiantuntemuksestamme tunnettu työyhteisö, jossa jokainen työntekijä viihtyy ja tulee kuulluksi.Haemme nyt perhevapaan sijaisuuteen sosiaalityöntekijää ajalle 1.9.2021-26.9.2022. Sosiaalityöntekijä tulee työskentelemään perhesosiaalityön ja arvioinnin tiimissä. Tiimissä käsitellään kaikki lapsia ja perheitä koskevat lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset ja tehdään kaikki lapsia ja perheitä koskevat tilannearviot ja palvelutarpeenarvioinnit. Työyhteisössämme on moniammatillista osaamista, joustavuutta ja kannustava ilmapiiri. Työn tueksi tarjoamme työyhteisön, jossa sosiaalityöntekijöiden ...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  16.06.2021

  Hei sinä sosiaalityön ammattilainen, haluaisitko työskennellä yksikössä, jossa Kunta10-tulosten mukaan niin työyhteisötaidot kuin johtaminen ovat huippuluokkaa? Nyt siihen olisi sinulla erinomainen tilaisuus, sillä meillä Leppävaaran lastensuojelussa on avoinna vakituinen sosiaalityöntekijän virka! Espoon avohuollon lastensuojelussa hoidetaan koko avohuollon prosessi samassa yksikössä. Tällä tavoittelemme sitä, että asiakkaan prosessi olisi mahdollisimman katkeamaton ja sama työntekijä kulkisi lapsen rinnalla koko avohuollon asiakkuuden ajan. Sosiaalityöntekijän asiakasmäärä on noin 34 lasta.Me johtavat sosiaalityöntekijät pidämme tärkeänä sitä, että jokainen työntekijä saa riittävän tuen työlleen ja jaksaa vaativassa asiakastyössä. Keskustelemme ja pohdimme asiakasasioita yhdessä viikoitt...

 • Company Jämsän kaupunki in Jämsä
  16.06.2021

  Jämsä on noin 20 000 asukkaan monien mahdollisuuksien kaupunki eteläisessä Keski-Suomessa. Jämsän elinvoima syntyy ihmisistä, monipuolisesta matkailu- ja palvelusektorista sekä vahvasta teollisuudesta. Sujuvan arjen varmistaa viihtyisä asuinympäristö, toimivat palvelut ja kaupungin sijainti loistavien kulkuyhteyksien varrella. Jämsä ja Kuhmoinen muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja Jämsän kaupunki on järjestämisvastuussa myös Kuhmoisten sosiaali- ja terveyspalveluista.Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on haettavana sosiaalityöntekijän virka lapsiperheiden sosiaalityön lastensuojelun tiimiin (vakanssi 320717) 11.7.2021 klo 15 mennessä. Työ alkaisi 1.8. 2021 tai sopimuksen mukaan.Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7, 32 ...

 • Company Tyrnävän kunta in Tyrnävä
  15.06.2021

  Meillä on haettavanaSOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA 15.8.2021 alkaen tai aloitus sopimuksen mukaan.  Tyrnävän kunta hakee sosiaalityöntekijää lastensuojeluun ja lapsiperhepalveluihin. Sosiaalityöntekijän tehtäviin sisältyy lastensuojelulain mukaiset lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät sekä suunnitelmallinen lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityö yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Työskentelet myös sosiaalihuoltolain mukaisissa asiakkuuksissa olevien perheiden kanssa.Arvostamme kokemusta sosiaalityöntekijän, lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden tehtävistä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Sosiaali- ja vammaispalveluiden tiimissä toimivat palvelupäällikkö, 4 sosiaalityöntekijää, 4 sosiaaliohjaajaa, 2 perhetyöntekijää sekä...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  15.06.2021

  Sosiaalityöntekijä tai alan opiskelija - tervetuloa joukkoomme! Espoon kaupungin sosiaalityöntekijänä jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Saat olla mukana rakentamassa turvallista tulevaisuutta ja seurata yhteiskunnan ilmiöitä aitiopaikalta. Meillä asiakas on kaikista tärkein. Työskentelyn periaatteita ovat perhekeskeisyys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Meillä on monenlaisia mahdollisuuksia tehdä sosiaalityötä perhe- ja sosiaalipalveluissa, vanhuspalveluissa ja terveyspalveluissa sekä vammaispalveluissa. Etsimme sosiaalityöntekijöitä ja sijaiskelpoisia opiskelijoita eripituisiin määräaikaisuuksiin.Espoossa näkemyksilläsi on merkitystä. Pääset kehittämään työtäsi ja tuomaan esille asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä. Sa...

 • Company Rauman kaupunki in Rauma
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme Rauman kaupungin sivistystoimialalle oppivelvollisuuskoordinaattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 16.8.2021 alkaen.Valtakunnallinen oppivelvollisuuden laajentuminen tulee voimaan 1.8.2021. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa jo niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Uudistuksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lasten ja nuorten hyvinvointia.Oppivelv...

 • Company Music Against Drugs ry in Åbo
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme innovatiiviseen ja kasvavaan organisaatioommeprojektikoordinaattoriaOvatko verkkopelit, lanit, streamaaminen ja niiden ympärillä oleva kulttuuri sinulle tuttua? Haluaisitko tehdä töitä näiden asioiden parissa? Nautitko myös nuorten parissa työskentelystä? Jos vastasit edellisiin kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme henkilö!Haemme projektikoordinaattoria kehittämään ja toteuttamaan keväällä 2017 käynnistettyä ISGee-verkkopelitoimintaa, joka sai vuoden tauon jälkeen jatkorahoituksen kolmeksi vuodeksi.Hankkeen tavoitteena on digitaalisesta pelaamisesta kiinnostuneiden 18 - 29 -vuotiaiden nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen sekä pelaamisesta syntyvien haittojen ennaltaehkäisy ja vähentäminen.Nuoret osallistuvat ISGee-toimintaan mm. järjestämällä...

 • Company Varkauden kaupunki in Varkaus
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 21.6.2021 klo 15.00 mennessäSOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA vammaispalvelussaTule kanssamme kehittämään vammaispalvelua Hyvinvointikeskus Aallossa. Uudessa toimintaympäristössä työskentelemme terveydenhuollon kanssa vieretysten ja kehitämme uutta monialaista tiimimallia. Tarjoamme hyvät etätyömahdollisuudet ja kilpailukykyisen palkan.Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset palvelutarvearvioinnit ja palvelusuunnitelmien laatimiset sekä viranhaltijapäätösten teko. Hyvät verkostoyhteistyötaidot sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat työssä onnistumisen edellytys. Arvostamme kehittävää ja rohkeaa työotetta.Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihen...

 • Company Varkauden kaupunki in Varkaus
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Hei sinä kehittämisestä, monialaisesta yhteistyöstä ja empaattisesta johtamisesta kiinnostunut sosiaalityön ammattilainen - tule kehittämään kanssamme Pohjois-Savon parasta työtä perheiden parhaaksi ammattitaitoiseen, aktiiviseen ja iloiseen perheiden palveluiden tiimiin!Haemme 1.8.2021 käynnistyvään uuteen Varkauden kaupungin Perhe- ja sosiaalipalvelut -yksiköön johtavaa sosiaalityöntekijää, odotamme hakemustasi 21.6.2021 klo 15 mennessä.Nyt haettava johtava sosiaalityöntekijä toimii esimiehenä lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijöille, koulukuraattoreille ja perheneuvolan työntekijöille. Lähiesimiestyön lisäksi pääset johtavana sosiaalityöntekijänä kehittämään ja luomaan kanssamme täysin uudenlaisia toimintatapoja vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.Toimintaperiaatte...

 • Company Nokian kaupunki in Other
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Haemme vakituiseen virkasuhteeseen SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ Sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu avohuollon lastensuojelutyö sekä virka-aikainen päivystys. Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityössä työskentelee moniammatillinen tiimi: 10,5 sosiaalityöntekijää, lastenvalvoja, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti, sosiaali- ja palveluohjaaja sekä 11 muuta ammattilaista lapsiperheiden kotipalvelussa, palveluohjauksessa ja perhetyössä. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen tehtäväkohtaisen palkan sekä työnohjauksen. Meillä on mahdollisuus etätyöpäiviin, saldovapaisiin ja lakimiehen konsultaatioon. Työnohjaus on järjestetty. Meillä on myös kulttuuri- ja liikuntaetu (ePassi). Täällä sinua odottaa mukava työyhteisö, jossa o...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, PerhepalvelutMaahanmuuttajapalvelutVernissakatu 6, 01350 VantaaTyösuhteen kesto: Vakituinen 29.06.2021 tai sopimuksen mukaan -Etsimme Vantaan maahanmuuttajapalveluihin sosiaalityöntekijää.Vantaan Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen alaisuuteen kuuluva Maahanmuuttajapalvelujen toimintayksikkö koordinoi pakolaisten vastaanottoa ja heidän kotoutumistaan ensimmäisten Suomessa olovuosien ajan. Asiakkaina ovat pakolaisten lisäksi alaikäisinä ilman huoltajaa maahan saapuneet oleskeluluvan saaneet vantaalaiset nuoret, ihmiskaupan uhrit, paperittomat ja paluumuuttajat.Sosiaalityöntekijä toimii omatyöntekijänä erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille, vastaa palvelutarpeenarvioinnista ja suunnitelmista. Työ on monipuolista ja mielenkiintoista alk...

 • Company JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä in Kurikka
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Alkusijoituspaikka: JIK ky/ Kurikan sosiaalipalvelut/ lastensuojelu- ja lapsiperhepalvelutKelpoisuusehdot: Laillistettu sosiaalityöntekijäKurikan kaupungin sosiaalipalvelut kuuluvat JIK ky:n perheiden palveluiden vastuualueeseen. Panostamme työn kehittämiseen, jossa tavoitteena on painopisteen siirtäminen raskaammista korjaavista palveluista asiakkaille ja perheille kotiinpäin tarjottavaan tukeen. Työtä tehdään tiiviisti Kurikan perhekeskusten ja JIK ky:n muiden työyksiköiden kanssa hyvässä yhteistyössä asiakkaiden ja perheiden parhaaksi.Lastensuojelu- ja lapsiperhepalveluissa työskentelee 10 sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja johtavan sosiaalityöntekijän johdolla. Nyt haettavana olevan sosiaalityöntekijän virkaan sisältyvät työtehtävät avohuollon sosiaalityöstä sijaishuoltoon. Te...

 • Company Rekrydiili Oy in Lahti
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme nyt asiakasyrityksellemme Helsinkiin OHJAAJIAavopalvelutiimiin Helsinkiin lastensuojelun perhetyöhön!Haemme nyt osa-aikaisiin työsuhteisiin motivoituneita ohjaajia joustavin työtunnein! Voit olla kokeneempi tai vastavalmistunut sosionomi tai sairaanhoitaja. Voit olla myös opintojen loppuvaiheessa (80% opinnoista suoritettu). Osa-aikainen työsuhde sopii hyvin esimerkiksi opintojen oheen! Perhetyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista perheen kotona ja arjessa tehtävää työtä. Perhetyön avulla tuetaan asiakasperheiden ja lasten hyvinvointia. Keskeistä työssä on voimavaralähtöisyys verkosto- ja moniammatillinen yhteistyö ja perheiden yksilöllisten tarpeiden löytäminen. Kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto (sosionomi sairaanhoitaja) tai...

 • Company Salon kaupunki in Salo
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Salon kaupungin lastensuojelussa on uudelleen haettavana sosiaalityöntekijän virka sijais- ja jälkihuollon tiimissä Salon kaupungin lastensuojelussa on haettavana sosiaalityöntekijän virka 1.9.2021 alkaen. Etsimme joukkoomme tekijää, joka ammattitaidollaan, osaamisellaan ja esimerkillään on valmis tekemään kanssamme Salosta joka päivä vieläkin paremman.Sijais- ja jälkihuollon tiimin tehtävänä on huostassa olevien perhe- tai laitoshoitoon sijoitettujen lasten hoidon ja kasvatuksen järjestäminen, päätöksenteko ja oikeuksien valvonta. Lisäksi tiimi vastaa kotisijoituksessa ja jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten palveluiden järjestämisestä. Palvelutehtävään sisältyy myös kunnassa toteutettava rakenteellinen sosiaalityö sekä laitosten ja sijaishuoltopaikkojen valvonta.Sijais- ja jälkihuoll...

 • Company Raision kaupunki. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  2 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKAA lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista asioista vastaavassa lastensuojelutoimistossa. Lastensuojelutoimistossa työskentelevät vastaava sosiaalityöntekijä, yksitoista sosiaalityöntekijää, erityistyöntekijä, neljä ohjaajaa avo- ja/tai jälkihuollon tehtävissä. Lastensuojelutoimistossa työ on organisoitu päivystys- ja arviointityöryhmään ja suunnitelmalliseen sosiaalityöhön. Suunnitelmallinen sosiaalityö on jakautunut kahteen systeemistä työmallia toteuttavaan työryhmään. Arvostamme kokemusta lastensuojelusta ja lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Tehtävässä työskennellään itsenäisesti, työparina tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Ets...

 • Company Multitaito Oy in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Multitaito Oy on monialanpalveluja tuottava yritys. Tärkeimmät palvelumme Espoossa ovat perhetyöt ja lapsiperheiden kotipalvelut. Toimintamme ydinarvo perustuu jokaisen yksilön ainutlaatuisuus, oikeus hyvään elämään ja hyvinvointiin. Toiminnassamme korostuu yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus ja kunnioitus. Erityisosaamisemme on monikulttuurisuus ja eritaustaisten ihmisten kanssa työskentely.Haemme Espooseen keikka ja osa-aika työhön lapsiperhepalveluihinTarjoamme sinulle mielenkiintoista ja merkityksellistä työtä, jossa sinulla on mahdollisuus olla osa kasvavaa ja kehittyvää organisaatiotamme. Pääset heti rakentamaan johdon ja kollegoiden kanssa tiimin, jossa sitoudutaan työskentelemään lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Odotamme...

 • Company Kristinestads stad - Kristiinankaupunki in Kristiinankaupunki
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme sosiaalityöntekijää yksilö- ja perhehuoltoon Kristiinankaupungin perhekeskuksessa. Pääasialliset työtehtävät ovat lastensuojelun parissa. Tarjoamme mielekästä ja vaihtelevaa tiimityötä ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Lastensuojelussa työskentelemme systeemisen mallin mukaisesti. Viran kelpoisuusvaatimukset sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti (817/2015). Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista jättää hyväksyttävä rikosrekisteriote lain 504/2002 mukaisesti. Työaika ja palkkaedut määräytyvät kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Hakijoiden tulee esittää todistus hyvästä taidosta käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli, ja ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Koeaika...

 • Company Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  toimi Terveydenhuollon sosiaalityöhön haetaan kahta sosiaalityöntekijää. Toiseen tehtävään kuuluvat myös potilasasiamiehen tehtävät. Tehtäväkenttänä on sairaalan eri osastot ja poliklinikat sekä avoterveydenhuollon palvelut, tehtäväjako katsotaan tiimin kanssa yhdessä, kun uudet työntekijät aloittavat.Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä ammatissasi. Käytössämme on muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehitetty Toimiva lapsi & perhe -menetelmä. Kaikki sosiaalityöntekijämme koulutetaan Lapset puheeksi-menetelmien osaajiksi. FSHKY on savuton työpaikka. Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävä edellyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7§:n mukaista pätevyyttä, sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös ...

 • Company Kommunernas socialtjänst k.f. in Ingå
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Kommunernas socialtjänst k.f. söker en tillfällig extraresurs som SOCIALARBETARE INOM FUNKTIONSSERVICE OCH SYSSELSÄTTNINGEn tidsbestämd anställning som SOCIALARBETARE 100 % (37h/v) för i första hand fyra månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetet inleds 1.9 eller enligt överenskommelse.Vi är i uppstarten av det nybildade Kommunernas socialtjänst och söker en tf. socialarbetare. Du kommer att ingå i ett team inom KST verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning som består av boende- och sysselsättningskoordinator, ledande socialarbetare, socialarbetare, socialhandledare och administratör. Viktiga personliga egenskaper är förmåga att se klientens behov, vara flexibel och glad, positivt inställd till förändringar inom verksamheten samt ha en god samarbetsförmåga och k...

 • Company Perusturvakuntayhtymä Karviainen in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Tule meille alkuarvioinnin tiimiin sosiaalityöntekijäksi!Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perheiden palvelulinjalle haetaan vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää alkuarvioinnin tiimiin.Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lapsiperheille tuotettavat sosiaalipalvelut perustuvat toimintamalliin, jossa organisaatio on jaettu alkuarvioinnin, perhesosiaalityön, lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon tiimeihin. Nyt avoinna oleva sosiaalityöntekijän virka on Nummelassa sijaitsevassa alkuarvioinnin tiimissä. Alkuarvioinnin tiimi käsittelee saapuneet lastensuojeluilmoitukset sekä yhteydenotot, laatii palvelutarpeenarvioinnit ja huolehtii Karviaisen alueen virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Alkuarvioinnin tiimissä työskentelee kolme sosiaalityöntekijää ja kolme sosiaaliohjaajaa. Tiimi...

 • Company Perusturvakuntayhtymä Karviainen in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Tule meille avohuollon tiimiin sosiaalityöntekijäksi!Perusturvakuntayhtymä Karviaiseen haetaan sosiaalityöntekijää lastensuojelun avohuollon tiimiin. Karviainen on monialaisen osaamisen kehittämiseen sitoutunut perusturvakuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Karkkilan ja Vihdin asukkaille elämän eri vaiheissa. Lastensuojelun avohuollon tiimissä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, erityissosiaaliohjaaja sekä sosiaaliohjaajia. Tiimin lähijohtamisesta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Meillä on myös oma perhetyön tiimi sekä ammatillisten tukihenkilöiden tiimi, jotka tukevat asiakasperheitämme. Olemme myös kouluttautuneet systeemiseen lastensuojelutyöhön ja ottaneet sen osaksi vaikuttavaa lastensuojelutyötämme. Olemme siirtyneet omana toimintana toteuttavaan tehostetun perhe...

 • Company Rauman kaupunki in Rauma
  13.06.2021

  Etsimme projektikoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.8.2021-30.6.2022 perusopetuksen tehtäviin Raumalla.Projektikoordinaattorin tehtävänä on luotsata eteenpäin alueellista hanketta, jonka keskiössä ovat koulupoissaolojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen sekä kouluun sitouttavien mallien kehittäminen. Hanke on osa valtakunnallista kokonaisuutta edellyttäen osallistumista valtakunnalliseen kehittämistyöhön ja tiivistä työskentelyä ja vetovastuuta Satakunnan alueellisessa ohjausryhmässä. Hankkeessa vahvistetaan kouluun kiinnittymistä, mieluisaa oppimisympäristöä ja perehdytään koulukäymättömyyden haasteisiin.Etsimme tehtävään monipuolista osaajaa, jolla on halua työskennellä aitiopaikalla koulumaailmassa. Edellytämme tehtävään valitulta itsenäistä- ja kehittämismyönteistä t...

 • Company SOS-lapsikyläsäätiö in Other
  13.06.2021

  Oletko innostunut, kehittämismyönteinen ja omaat halun tehdä monipuolista lastensuojelutyötä?Haemme Tampere-Jyväskylän lapsikylään sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Sosiaalityöntekijä työskentelee Jyväskylän toimipisteestä käsin. Työn painopiste on tällä hetkellä laitoshoidossa asiantuntemuksen ja tuen antamisessa lasten asiakasprosesseihin ja lasten verkostoissa tehtävässä työskentelyssä sekä perhehoidon tukityön toteuttamisessa, suunnittelussa ja koordinoimisessa. Työssäsi pääset työskentelemään monipuolisesti lasten, nuorten, lasten läheisten sekä perhehoitajien kanssa. Keskeinen osa työtä on myös yhteistyö kuntien ja muiden verkostojen kanssa.SOS-Lapsikylässä sinulla on mahdollisuus itseohjautuvaan ja itsenäiseen työskentelyotteeseen esihenkilön ja kolleg...

 • Company Raseborgs stad - Raaseporin kaupunki in Raasepori
  13.06.2021

  SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN YKSIKÖSSÄRaaseporin kaupunki hakee sosiaalityöntekijää lapsi- ja perhepalvelujen yksikköön 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Tule mukaan tiimiimme kehittämään lastensuojelun toimintaa ja työmenetelmiä Raaseporin lapsi- ja perhepalvelujen yksikössä. Sosiaalipalvelujen tuotanto jakautuu seuraavasti: lapsi- ja perhepalvelut, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut.Lapsi- ja perhepalvelujen yksikössä on kuusi sosiaalityöntekijää, kuusi perhetyöntekijää, yksi sosiaaliohjaaja, yksi psykiatrinen sairaanhoitaja, kaksi lastenvalvojaa, 1/2 sosiaaliohjaaja lastenvalvojatoiminnassa, yksi kanslisti sekä yksikön päällikkö. Yksikön toimitilat sijaitsevat Tammisaaressa, Karjaalla on myös vastaanottopiste. Työskentelemme työpareissa lastensuojelun asiaka...

 • Company Raseborgs stad - Raaseporin kaupunki in Raasepori
  13.06.2021

  Raaseporin kaupunki hakee koulukuraattoria vakinaiseen virkasuhteeseen 16.8.2021 alkaen. Koulukuraattorin työtehtäviin kuuluvat yksilökohtainen ja yhteisöllinen oppilashuolto. Koulukuraattorityön tavoitteena on tukea oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Etsimme kehittämismyönteistä henkilöä, jolla on vahvat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työ vaatii joustavuutta ja ratkaisukeskeistä työotetta. Kokemus koulukuraattorin työstä ja/tai lasten kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.Työ sijoittuu esi- ja alakouluihin. Työaika on 37h45min viikossa.Työ edellyttää oman auton käyttöä yksiköstä toiseen siirryttäessä.Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n 1 momentin m...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  13.06.2021

  Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelutkiertävä työ eri yksiköissäSimontie 5B, 01300 VantaaTyösuhteen kesto: Vakituinen 05.07.2021 tai sopimuksen mukaan -Sinä energinen, sitoutunut ja kehittämishaluinen geronomi! Onko Sinulla paloa ja intoa toimia moniammatillisessa tiimissä ja viedä eteenpäin ikäihmisten hoivaa ja hyvää elämää? Jos vastasit kyllä, tule meille Vantaan vanhusten erityisasumiseen geronomiksi vakinaiseen työsuhteeseen. Ensisijainen toimipaikka on koko Erityisasuminen, kiertävä työ eri yksiköissäOlet osa motivoitunutta erityistyöntekijöidentiimiä ja jaat gerontologista osaamistasi toimimalla vanhustyön asiantuntijana, kehittäjänä ja toteuttajana. Toivomme, että Sinulla on osaamista erityisesti sosiaalipalveluista ja -etuuksista, mutta myös tarpe...

 • Company Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys on 2003 perustettu kansalaisjärjestötoimija, jonka tehtävänä on tukea ja auttaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokevia ja sen uhan alla eläviä sekä erokriiseissä olevia.Haemme yhdistyksen ylläpitämään Etelä-Pohjanmaan turvakotiin sosiaalityöntekijän sijaista 15.7.-31.10.2021 väliselle ajalle. Turvakodin sosiaalityöntekijä toimii turvakodin vastuuhenkilönä ja turvakotiohjaajien lähiesimiehenä. Sosiaalityöntekijä vastaa turvakodin asiakastyön johtamisesta ja viranomaisyhteistyöstä. Sosiaalityöntekijä vastaa yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa siitä, että turvakodin asiakastyö on yhdistyksen arvojen ja toimintasuunnitelman mukaista, ammatillisesti laadukasta ja asiakkaiden tarpeita palvelevaa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu toiminnan ...

 • Company Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in Other
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon!Siun sotessa on haettavana 30.6.2021 mennessä PERHENEUVOLAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKAOletko sinä etsimämme sosiaalityöntekijä Ylämyllyn perheneuvolaan? Meillä on tarjolla mukavat asiakkaat, ihanat työkaverit ja toimivat verkostot. Asiakkaasi tulevat pääasiassa Liperin ja Heinäveden alueelta, mutta perheneuvolan tiimissä ja tarvittaessa työparina jaat asiantuntemustasi koko läntiselle alueelle.Perheneuvola palvelee vanhempia, lapsia ja nuoria perheiden ongelmatilanteissa, vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa, lapsen kehitys- ja käyttäytymisongelmissa, perheasioiden sovittelussa ja lapsiperheiden aikuisten parisuhdepulmissa. Työ perheneuvolassa on moniammatillista tiimi- ja verkostotyötä.Uudet työntekijät otamme ilolla vastaan. Olet...

 • Company Oulun kaupunki in Oulu
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Oulun kaupungin erityisryhmien palveluohjauksessa on haettavana kolme SOSIAALITYÖNTEKIJÄN eri mittaista viransijaisuutta. Sijaisuudet sijoittuvat kehitysvammapalveluiden tiimiin sekä vammaispalveluiden tiimiin. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää viransijaisuudesta riippuen 4 - yli 12 kuukautta.Erityisryhmien palveluohjauksessa myönnetään vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille kotiin annettavia, kotona asumista tukevia sosiaali-, asumis- ja hoivapalveluita. Työtehtäviin kuuluu mm. asiakkaan palvelutarpeiden arviointi, asiakassuunnitelmat sekä päätöksenteko asiakkaan tarvitsemista palveluista. Sosiaalityöntekijän työn tukena ovat tiimivastaavan ja esimiehen tuki, osaavan työyhteisön tuki, säännölliset tiimipalaverit sekä työnohjaus. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuol...

 • Company Oulun kaupunki in Jämsä
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Haemme nyt Oulun kaupungin lastensuojeluun SOSIAALITYÖNTEKIJÖITÄ eri pituisiin sijaisuuksiin.Sijaisuuksiin on kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 § 3 ja § 7 mukainen pätevyys tai vähintään sosiaalityön aineopinnot ja niihin sisältyvä käytännön harjoittelu suoritettuna. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii perheen kanssa yhteistyössä suotuisan kasvuympäristön luomisessa. Tavoitteena on, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Työtehtäviisi kuuluu kokonaisvaltainen lastensuojelu, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät kuten suunnitelmallinen lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon ja jälkihuollon sosiaalityö yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman laa...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sosiaalityöntekijä virka-ajan lastensuojelun päivystykseenHaemme osaavaan, työstään ja sen kehittämisestä innostuneeseen työyhteisöömme sosiaalityöntekijää kuuden kuukauden viransijaisuuteen virka-ajan päivystys- ja ensiarviointitehtävään. Työsuhde tullee jatkumaan puolen vuoden jälkeen. Päivystystiimimme koostuu kahdesta sosiaalityöntekijästä ja sosiaaliohjaajasta, joilla on vankkaa ja osin pitkäaikaista kokemusta lastensuojelusta ja lastensuojelun päivystys/ensiarviointitehtävistä. Päivystys/ensiarviointitiimimme on osa isompaa Matinkylä-Olarin ja Tapiolan lastensuojelun työyhteisöä, jossa työskentelee 14 sosiaalityöntekijää, 5 sosiaaliohjaajaa ja yksi ohjaaja sekä kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää ja toimistosihteeri. Näistä kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi ohjaajaa vastaa virka-ajan...

 • Company Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  TÖÖLÖN YHTEISKOULU on yksityinen, omassa kiinteistössään toimiva n. 1100 oppilaan ja opiskelijan oppilaitos, jossa toimivat perusopetuksen vuosiluokat 7. - 9. ja lukio sekä iltaisin aikuislukio. Henkilöstömäärämme on 110.Kouluumme haetaan yläkoulun, lukion ja aikuislukionkuraattoria toimivapaan sijaiseksi 1.8.2021-31.7.2022Koulussa toimit itsenäisenä oman alasi asiantuntijana. Työskentely tapahtuu oppilaan, opiskelijan, perheen ja koulun henkilöstön sekä muiden moniammatillisten verkostojen kanssa.Tarjoamme mielenkiintoisen työn sekä mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen osaavassa ja innostavassa moniammatillisessa työyhteisössä.Valitulla työntekijällä tulee olla sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkintotai soveltuva korkeakoulututkinto sekä sosiaalialan aineopinnot tai vähi...

 • Company Nuorten Ystävät -palvelut Oy in Helsinki
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Nuorten Ystävien ja Oulun Diakonissalaitoksen liiketoimintayhtiöt muodostavat nyt uuden ja innovatiivisen NY-ODL Oy:n. NY-ODL Oy on yksi Suomen suurimmista kotimaisesti omistetuista sosiaalialan yrityksistä, jolla on vahva arvopohja. Toimimme valtakunnallisesti 19 eri paikkakunnalla. Meillä saat mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi ja edetä urapolulla kohti tavoitteitasi. Tule rakentamaan vaikuttavia sosiaalipalveluita asiakkaillemme.Kiinnostaako sinua merkityksellinen työ ihmisten parissa? Tykkäätkö vastuullisesta ja ajoittain haastavastakin työstä? Jos vastaus on kyllä, niin tule meille työkaveriksi.Me Nuorten Ystävillä tuemme asiakkaidemme mielekästä arkea ja toimintakykyä sekä vahvistamme elämänhallintaa ja osallisuutta.Etsimme työhönvalmentajaa loistavaan porukkaan Helsinkiin. Työs...

 • Company Sodankylän kunta in Sodankylä
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Sodankylän perhekeskuksen sosiaalipalveluissa on haettavana 30.6.2021 klo 12.00 mennessäSosiaalityöntekijän virkaOrganisaation kuvausHaemme Sodankylän perhekeskukseen sosiaalityöntekijää. Sodankylä on reilun 8000 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehittyvä kunta keskellä Lappia, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Toimimme upouusissa, moderneissa tiloissa Hyvinvointikeskus Sopukassa. Vuoden 2020 alussa perustettu perhekeskus sisältää sosiaalipalvelut, kasvatus- ja perheneuvonnan, mielenterveyspalvelut ja terveysneuvonnan. Verkostoissa teemme yhteistyötä sivistyspalveluiden, terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn, erikoissairaanhoidon ja III sektorin toimijoiden kanssa.Työn kuvausHaemme sosiaalityöntekijää lastensuojelun tiimiin. Tarjoamme keskustelevan työyhteisön, esimiehen ja systeemisen t...

 • Company Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Haemme Lapsi- ja perhepalveluihin tiimivastaavaa.Tiimivastaavana toimit lapsi- ja perhepalveluissa asiakastyön suunnittelun ja/tai työn organisoinnin tehtävissä tiiviissä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Tehtävänäsi on tukea toimijuuden kulttuuria ja antaa osaamisen hyödyntämiselle tilaa edustamissasi yksiköissä. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä palveluesimiehen kanssa. Toimit palveluesimiehen sijaisena ja osallistut aktiivisesti henkilöstönkäytön suunnitteluun tuoteperheen sisällä. Sinulla on lastensuojelun sijaishuollosta työkokemusta.Esimiehenäsi toimii palveluesimies. Olet mukana Lapsi- ja perhepalvelujen tuoteperheesi lähetteiden käsittelypalavereissa ja osallistut tuotteistamistyöryhmän työskentelyyn. Palveluesimiehellä on mahdollisuus delegoida asiakastyön suunnittelua kosk...

 • Company HUS in Åbo
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Löytyisikö meille vuorotteluvapaan ehdot täyttävää sosiaalityöntekijää HUS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikköön ajalle 1.7. - 31.12.2021. Sijoituspaikkana on Meilahden päivystyssairaala.Haussa on laillistettu sosiaalityöntekijä tai sijaiskelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä, joka on TE-toimistossa työttömänä työnhakijana ollut 1. vähintään 90 kalenteripäivää, tai 2. alle 30-vuotias, jonka maisterin tutkinnosta on kulunut alle vuosi tai 3. on vuorotteluvapaan sijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.Lisätietoja saat TE-palveluiden nettisivuilta:Sosiaalityö on osa potilaan kokonaishoitoa. Sosiaalityöntekijä toimii sairaalan osastoilla ja poliklinikoilla asioivien potilaiden, perheiden, omaisten sekä henkilökunnan ja yhteistyöverkostojen kanssa. Työ on monipuolista ja edell...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters