Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

208 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 208 results.
 • Company SPR Hämeen piiri in
  06.06.2020

  Mikäli Sinua kiinnostaa ainutlaatuinen työ turvapaikanhakijoiden parissa mukavassa työryhmässä, niin laita rohkeasti hakemusta vastaanottokeskuksessmme auki olevaan sosiaalityöntekijän tehtävään (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde).SPR Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskus on vuonna 2009 perustettu 200-paikkainen aikuisten ja perheiden hajasijoitettu keskus. Vastaanottokeskuksen asunnoissa on majoitettuina sekä perheitä että yksin Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita ja asiakkaamme saavat vastaanottopalvelut keskuksesta koko turvapaikkaprosessinsa ajan.Sosiaalipalveluihin vastaanottokeskuksessa kuuluu neuvonta, ohjaus, vastaanottoraha-asiat, sekä kattava psykososiaalinen tuki. Sosiaalityöntekijän ensisijainen tehtävä on tehdä vastaanottolain 25 §:n mukaista sosiaalipalvelujen palvelutarp...

 • Company Salon kaupunki in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Salon kaupungin lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon tiimissä on haettavana sosiaalityöntekijän virkaNyt etsimme joukkoomme tekijää, joka ammattitaidollaan, osaamisellaan ja esimerkillään on valmis tekemään kanssamme Salosta joka päivä vieläkin paremman. Salon kaupungin lastensuojeluun haetaan sosiaalityöntekijää sijais- ja jälkihuollon tiimiin. Sijais- ja jälkihuollon tiimissä on viisi sosiaalityöntekijää, neljä sijais- tai jälkihuollon ohjaajaa, perhetyöntekijä, perheterapeutti ja toimistosihteeri. Tiimin lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa sijais- ja jälkihuollon järjestäminen; sijoituksen aikainen työskentely lapsen kanssa, biologisten vanhempien sekä perhehoitajien ja muiden sijaishuollost...

 • Company Kotico Oy in
  06.06.2020

  Kotico Oy on 100 % suomalainen ja itsenäinen sosiaali- ja terveysalan palveluntuottaja. Koticon omistavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Meille on tärkeää vastata yrityksemme toiminnasta ja laadusta avoimesti omilla kasvoilla. Kotico on syntynyt haaveesta rakentaa puhtaasti asiakasnäkökulmasta palveluita tarjoava kotimainen yritys. Taipaleemme on alussa, näkymämme kasvava.Kotico Oy:n lastensuojelupalveluiden toiminta kasvaa ja kehittyy.Haemme KOLMEA YKSIKÖNJOHTAJAA lastensuojeluyksikköihimme Seinäjoelle; tammikuussa 2021 Jouppiin avattavaan lastensuojeluyksikköön kahta yksikönjohtajaa sekä Törnävälle Lastensuojeluyksikkö Karhunpesään yksikönjohtajaa.Seinäjoen sydämessä sijaitsevat Lastensuojeluyksikkö Karhunpesä ja Jouppiin avattava uusi lastensuojeluyksikkömme koostuvat kahdesta ...

 • Company MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry hakee KRIISITYÖNTEKIJÄÄ määräaikaiseen työsuhteeseen Saimaan kriisikeskukselle. Olemme kasvava, muutoksessa elävä kehittäjä organisaatio, jossa sekä ammattilaiset että vapaaehtoiset työskentelevät rinnakkain. Olethan aktiivinen, kehittämishaluinen, avoin ja ennakkoluuloton, kykenet niin itsenäiseen, kuin myös tiimityöskentelyyn, etkä pelkää kääriä hihoja ja tarttua toimeen.Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan opistotasoinen tutkinto. Kriisi- ja/tai terapiatyön koulutus, vastanottotyöskentely, monipuolinen työkokemuspohja sekä vapaaehtoistyön ja järjestötyön tuntemus luetaan eduiksi.Työtehtävät koostuvat pääsääntöisesti kriisityöstä/vastaanotosta sekä osaksi ...

 • Company Sastamalan kaupunki in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Sastamalan kaupungin perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluissa on haettavana sosiaaliterapeutin virka. Sosiaaliterapeutin työ painottuu päihdeasiakkaiden terapeuttiseen yksilövastaanottotyöhön, myös muut yksikön tehtävät kuten ryhmätoimintojen ohjaaminen kuuluu työnkuvaan. Sosiaaliterapeutti tekee tiivistä, moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveysperuspalveluiden eri yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon kanssa ja hyödyntää muita toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia verkostoja. Virkaan valittavalla edellytetään yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa, pääaineena sosiaalityö, sekä päihdetyön lisäopintoja sekä laaja-alaista päihdetyön kokemusta, kehittämisintoa, hyviä yhteistyötaitoja, ryhmänohjaustaitoja sekä kykyä edistää monialaista yhteistyötä. Asiakaslähtöine...

 • Company Äänekosken kaupunki in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme innokasta ammattilaista SOSIAALITYÖNTEKIJÄN määräaikaiseen viransijaisuuteen äitiysvapaan ajalle 17.8.2020 - 4.8.2021 Arjen tuen vastuualueelle. Arjen tuen vastuualueeseen kuuluvat vanhus-, vammais-, mielenterveys- ja päihdepalvelut. Sosiaalityöntekijä toimii erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden vastuutyöntekijänä ja vastaa heidän palvelutarpeen arvioinnista, palvelusuunnittelusta ja tuesta. Sosiaalityöntekijä laatii lausunnot ja tekee päätökset kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisista rajoittamistoimenpiteistä sekä päättää Arjen tuen asiakkaiden palvelumaksujen alentamisesta. Tehtävä sisältää sotainvalidien ja rintamaveteraanien palveluihin liittyvää palvelutarpeen arviointia ja päätöksentekoa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja verkostotyön taitoja sekä halua olla ke...

 • Company Turun kaupunki. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Meitä Turun perhe- ja sosiaalipalveluissa yhdistää väkevä ammattiylpeys ja palava halu tehdä työmme paremmin. Etsimme nyt johtavaa sosiaalityöntekijää lastensuojelun avohuoltoon, vastuualueenasi on moniammatillisen yksikön johtaminen. Yksikössämme työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaaja, perhetyöntekijöitä, ja -ohjaajia sekä toimistosihteeri. Yksikössämme tehdään töitä kahdessa tiimissä systeemisellä työotteella ja työtä moniammatillisissa tiimeissä toisiamme tukien. Meillä jokaisella on vapaus olla juuri oman alansa asiantuntija. Olemme systeemisessä työotteessa edelläkävijöitä Suomessa. Johtavana sosiaalityöntekijänä osallistut tiimeihin konsultoivana sosiaalityöntekijänä. Kuulut myös lastensuojelun johtoryhmään ja pääset kehittämään yksikkösi työtapoja yhteistyössä muiden perhe- ...

 • Company Kauhavan kaupunki in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kauhavan kaupunki julistaa haettavaksi vastaavan koulukuraattorin toimen toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. Psykososiaalisen tuen tiimin normaalivahvuus on kaksi psykologia ja kolme kuraattoria. Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalityöntekijä. Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen. Kuraattorilta edellytetään suvaitsevaisuutta, myönteistä asennetta, paineensietokykyä ja henkistä vahvuutta. Kelpoisuusvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 807/2015 § 7 mukaan ylempi korkeakoulututkinto, johon s...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme sosiaalityön asiantuntijaa osaamisen johtamisen ja kehittämisen tiimiinTehtävänäsi on sosiaalialan osaamisen kehittäminen, koulutustarpeiden arviointi ja koulutusten suunnittelu yhteistyössä muun osaamisen kehittämisen tiimin kanssa. Työskentelet Kymsoten sosiaalityön ammattilaisten ja johdon kanssa ja toimit linkkinä yhteistyöverkostoihin. Toimit sosiaalityön opiskelijoiden tutorina ja koordinoit harjoitteluita. Vastaat sosiaalialan opinnäytetöiden prosessista ja sen kehittämisestä ja annat tarvittavat lausunnot tutkimuslupakäsittelyissä. Tehtäväsi on myös koordinoida yhteistyötä oppilaitoksiin. Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on sosiaalityöntekijän koulutus ja laillistus tehtävään. Eduksi katsomme, jos sinulla on pedagogista koulutusta ja osaamista.Koulutuspäällikkö Anne Sundströ...

 • Company Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijän virka. Sosiaalityöntekijä toimii sisäisenä sijaisena Kainuun soten alueella lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävissä sijaistaen vakinaista henkilökuntaa. Sisäisen sijaisen kotiyksikkö on Kajaanin perhekeskus tai sovittaessa muu Kainuun soten lastensuojeluyksikkö. Työskentelyalueena on koko Kainuun soten seitsemän kunnan alue. Haluaisitko päästä toteuttamaan/kehittämään sosiaalityöntekijän sisäisen sijaisen virkaa yhdessä ammattitaitoisen, aktiivisen ja innostuneen työyhteisön kanssa Kainuun soten lastensuojeluun? Jos vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö!Lastensuojelu on osa lapsiperheiden sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista puuttumista sekä moniammatillista osaamista. Työ on monipuolista ja haastav...

 • Company Sastamalan kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Tule meille töihin! Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijän työ on monipuolista ja asiakkaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti vaikuttamaan pyrkivää muutostyötä. Tehtävään kuuluu erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, omatyöntekijänä toimiminen, asiakassuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen, asiakkaan palveluiden laaja-alainen koordinointi ja ohjaaminen sekä Typ-työ. Lisäksi tehtävään kuuluvat erilaiset viranomaispäätökset, asiantuntijana toimiminen, verkostotyöskentely ja monialainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Aikuissosiaalityössä toteutamme myös yli 18 vuotta täyttäneiden jälkihuoltonuorten sosiaalityötä.Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Edellytämme tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, iloist...

 • Company Nokian kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uudelleen haettavana, paikkaa jo hakeneet otetaan haussa huomioon.Lastenvalvojan virka sijoittuu lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tiimiin. Lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat lapsen isyyden selvitykset ja lasta koskevat huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten laatiminen ja vahvistaminen sekä muut lapsenhuoltolain mukaiset viranomaistehtävät. Toivomme sinulta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vahvaa ammatillista osaamista, asiakaslähtöistä, arvioivaa ja kehittävää työotetta, hyviä suullisia ja kirjallisia ilmaisutaitoja sekä riittävää sosiaalipalveluiden asiantuntemusta ja työskentelyä nokialaisten lapsiperheiden parhaaksi.Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityössä työskentelee lastenvalvojan lisäksi 9,5 sosiaalityöntekijää, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti sekä 10 m...

 • Company Tampereen kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kasvatus- ja opetuspalveluissa työskentelemme yhdessä tamperelaisten lasten ja nuorten parhaaksi. Tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsi/oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Käytössämme on monipuoliset suuren kaupungin tarjoamat asiantuntijapalvelut ja moniammatilliset verkostot. Kehitämme toimintaa aktiivisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsia varhaiskasvatuksessa on noin 8500 ja perusopetuksen oppilasmäärä on noin 17 700. Henkilöstö muodostuu 4000 alan ammattilaisesta.Haemme Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluihin koulukuraattoreita määräaikaisiin toimiin seuraavasti: -Koulukuraattori 5 pv/viikko ajalle 10.8.-31.12.2020, tehtävä sijoittuu Koiviston ja Peltolammin kouluille-Koulukuraattori, 3 pv/viikko ajalle 10.8.2020-24.6.2021, tehtävä ...

 • Company Viitasaaren kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin organisaation rakenne muodos-tuu kummankin kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoiminnasta. Organisaatiorakenteen ytimessä ovat asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet, jotka sijaitsevat ainutkertaisen kauniin luonnon helmassa.Sosiaalityöntekijän virka Pihtiputaalla, uusintahakuHaemme sosiaalityön ammattilaista, jolta odotamme kehittämismyönteisyyttä, in-nostunutta työotetta sekä hyviä verkosto- ja vuorovaikutustaitoja sekä vaatimusten mukaista soveltuvuutta työtehtäviin ja joukkoomme. Kelpoisuusehtona on sosiaali-huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 3§ ja 7 § mukainen kelpoisuus. Myös aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan haus-sa.Työyhteisömme on vireä ja ammattitaitoinen. M...

 • Company Pyhärannan kunta in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pyhärannan kunta hakee 15.7.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan JOHTAVAA SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ Johtava sosiaalityöntekijä on kunnan sosiaalihuollon johtava viranhaltija. Sosiaalityöntekijän työ on monipuolista, laaja-alaista ja tiivistä asiakastyötä. Odotamme tulevalta viranhaltijalta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, työn menestyksellinen hoitaminen vaatii hyvää ilmaisukykyä ja paineensietoa vaihtelevissa työtilanteissa.  Johtava sosiaalityöntekijä toimii vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työhön kuuluu virka-aikainen sosiaalipäivystys. Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys ja Valviran lupa toimia sosiaalityöntekijänä. Virka täytetään toistaiseksi ja virassa noudatetaan 4 ...

 • Company Perhekuntoutuskeskus Lauste ry in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme joukkoomme lähijohtajaa vakituiseen työsuhteeseen Turkuun avautuvaan erityistason yksikköömme. Kehitämme palvelua, missä perheen pitäminen yhdessä ja jälleenyhdistäminen on aina ensisijaista. Uudessa toiminnallisessa kokonaisuudessa yhdistyy laitosperhekuntoutus ja sijaishuolto. Sijoituksella suojataan lasta ja samalla turvataan lapsen ihmissuhteet ja yhteydenpito läheisiin ja otetaan koko perhe ja verkosto kuntoutukseen. Palvelussa etsitään perheelle ratkaisu, joka kantaa tulevaisuuteen perheenä. Toiminta-ajatus on sitoutua perheisiin siten, ettei lasta siirretä yksin sijaishuoltopaikasta toiseen, vaan tarvittavat palvelut tulevat perheelle toiminnallisesta kokonaisuudesta. Haluamme, että uskot asiakkaan osallisuuteen ja toimijuuteen kuntoutuksen vaikuttavana tekijänä. Ymmärrät k...

 • Company Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) lapsiperheiden sosiaalipalveluissa (lastensuojelu) on haettavana 17.6.2020 klo 15.00 mennessäSOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUS LASTENSUOJELUUN ajalla 11.7.2020-24.5.2021Viran alkusijoituspaikkana lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Kauhajoki.Oletko sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija tai kiinnostunut kokeilemaan lastensuojelua ketterässä ja osaavassa tiimissä? Meillä Suupohjassa toimii systeemisen lastensuojelun työskentelymalli ja perheterapeutti on käytettävissä kokoaikaisena työntekijänä tiimissämme. Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme ja asiakkaan tarpeet ovat keskiössä. Kehitämme toimintaamme kansalliset linjaukset huomioiden sekä tutkimustietoa hyödyntäen yhteistyössä paikallisten, maakunnallisten...

 • Company Säkylän kunta in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Säkylän kunnassa on avoinna sosiaalityöntekijän virka. Työtehtäväsi painottuvat lastensuojelutyöhön, ennaltaehkäisevään sosiaalityöhön sekä osittain aikuissosiaalityöhön. Osallistut vuorollasi kunnassa toimivan virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen hoitamiseen. Sosiaalityöntekijänä toimit tiimin jäsenenä ja teet tiivistä yhteistyötä asiakasta ympäröivien verkostojen kanssa. Tarjoamme monipuolista, vastuullista ja haasteellista työtä pienessä, kehitysmyönteisessä työyhteisössä. Asiakasmäärät vastaavat suosituksia. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja aktiivista työotetta sekä halua palvelujen kehittämiseen. Toivomme, että sinulla on työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme vastaavaa johtavaa sosiaalityöntekijää. Haemme Kymsoteen sosiaalityön rautaista ammattilaista vastaamaan maakunnallisesta lasten ja nuorten erityistason palvelujen kokonaisuudesta. Tehtävässä pääset kehittämään palveluihin liittyvää toimintaa yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten eri sidosryhmien kanssa. Vastaavana johtavana sosiaalityöntekijänä pääset näyttämän taitosi kehittäjänä ja ammatillisena asiantuntija johtajana. Kokonaisuuteen kuuluu vastuu toiminnallisten palvelukokonaisuuksien johtamisesta ja niiden palvelujen laadukkaasta varmistamisesta. Palvelukokonaisuudet ovat lastensuojelun sosiaalityö ja jälkihuolto, tehostettu perhetyö, lastensuojelulaitokset ja asumispalvelut sekä vammaisten lasten kuntoutus- ja arviointiyksikkö. Pääset kehittämään palvelukokonaisuuksiin kuuluvie...

 • Company Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014), 8 §:n nojalla hankerahoitusta (ESR) Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on tukea heikoimmassa asemassa olevien työikäisten lappilaisten kansalaisten hyvinvointia kehittämällä kokonaisvaltaisen tuen monitoimijainen toimintamalli. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä Lapissa, kehittää asiakkaiden kokonaisvaltaista palveluprosessia sekä matalan kynnyksen palveluita tiiviissä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja mukana hankkeen toteutuksessa ovat Pohjois...

 • Company Ylöjärven kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ylöjärven kaupungin perusturvaosasto hakee lastensuojeluun sosiaalityöntekijää perhevapaan sijaiseksi ajalle 24.8.2020 - 7.7.2021. Työ on mahdollista aloittaa myös aikaisemmin.Lastensuojelun työryhmässä työskentelee tällä hetkellä kuusi sosiaalityöntekijää, kaksi perheohjaajaa, perheohjaaja-koordinaattori, perheterapeutti ja lastenvalvoja. Lähijohtamisesta vastaa lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Meillä on käytössä lastensuojelun systeeminen toimintamalli ja kehitämme mallin mukaista työskentelyä edelleen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työ on lapsen ja perheen tilanteen parantamiseen tähtäävää muutostyötä. Tehtäviin kuuluu asiakassuunnitelmien laatiminen, päätöksenteko, palvelujen koordinointi ja niiden vaikuttavuuden seuranta. Työtehtäviin kuuluu myös osallistuminen virka-ai...

 • Company Uudenkaupungin kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uudenkaupungin sosiaalipalvelut rekrytoiOlemme rohkeita ja osaavia kehittäjiä. Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja ystävällisesti. Palveluidemme laatu on meille tärkeää. Uudenkaupungin kaupunki on koulutusmyönteinen työnantaja. Työntekijämme saavat osallistua aktiivisesti lastensuojelutyön kehittämiseen ja lastensuojelu on SHQS-mukaisen laadun tunnustuksen piirissä. Tervetuloa mukaan rohkeaan, ystävälliseen ja osaavaan joukkoomme! Uuteenkaupunkiin ajat vain 45 min Raumalta ja tunnin Turusta.Lastensuojelun osaaja!Tule kehittämään ja luomaan uudenlaista toimintatapaa Uudenkaupungin lastensuojeluun. Saat tiimimme vahvan tuen osaamisesi hyödyntämiseen. Lisäksi käytössäsi ovat työnohjaus, etätyömahdollisuus, juridinen konsultaatio, monipuolinen perhekeskuksen asiantuntemus, lastenpsykia...

 • Company Uudenkaupungin kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uudenkaupungin sosiaalipalvelut rekrytoiOlemme rohkeita ja osaavia kehittäjiä. Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja ystävällisesti. Palveluidemme laatu on meille tärkeää. Uudenkaupungin kaupunki on koulutusmyönteinen työnantaja. Työntekijämme saavat osallistua aktiivisesti työikäisten palveluiden kehittämiseen ja aikuissosiaalityö on SHQS-mukaisen laadun tunnustuksen piirissä. Tervetuloa mukaan rohkeaan, ystävälliseen ja osaavaan joukkoomme! Uuteenkaupunkiin ajat vain 45 min Raumalta ja tunnin Turusta.Aikuissosiaalityön osaaja!Tule mukaan kehittämään aikuissosiaalityön palveluita erityisen tuen tarpeisten asiakkaiden kanssa. Saat tiimimme vahvan tuen osaamisesi hyödyntämiseen. Keskeisenä työtehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityisen tuen tarpeen asiakkaille muun mua...

 • Company Naantalin kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Naantalin vammaispalveluissa on avoimena sosiaalityöntekijän virka. Sosiaalityöntekijä vastaa sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain sekä kehitysvammalain mukaisten palvelujen järjestämisestä asiakkaalle. Työ on itsenäistä asiantuntijatyötä, työpari- ja tiimityötä. Työskentely tapahtuu virka-aikana toimistolla sekä asiakkaiden toimintaympäristöihin ja verkostoihin jal-kautuen. Naantalissa vastuu sosiaalityön kokonaisuudesta on jaettu tulosalueittain aikuissosiaalityön, perhepalvelujen ja vammaispalvelun kesken. Vammaispalveluissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi ohjaajaa ja toimistosihteeri. Sosiaalityötä tehdään moniammatillisesti tiiviissä yhteistyössä muun sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Erityisesti yhteistyö terveyspalvelujen kanssa on saumatonta. Kelpoisuusvaatimuksena...

 • Company Jyväskylän kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Jyväskylän kaupungin oppilas- ja opiskeluhuolto on noin 50 hengen moniammatillinen työyhteisö, jossa työskentelee kuraattoreita ja vastaavia kuraattoreita, psykologeja sekä psykiatrisia sairaanhoitajia. Monipuolinen asiakaskuntamme ja monialainen yhteistyöverkostomme tuo arkeen vaihtelua ja uusia tuulia. Kollegiaalista tukea on helposti saatavilla, lisäksi saat esimieheltä täyden tuen työllesi sekä oman osaamisesi kehittämiselle työn ohessa. Haemme joukkoomme  VASTAAVAA KURAATTORIA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Vastaavan kuraattorin tehtävä on sosiaalityön asiantuntemusta vaativaa opiskeluhuoltolain mukaista yhteisöllistä ja yksilöllistä työskentelyä kouluympäristössä. Tehtävä sisältää myös kehittämisvastuuta ja valmiutta konsultoida sosiaalityön kysymyksissä.  Kelpoisuuseht...

 • Company Nakkilan kunta in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nakkilan kunnan perusturva etsii joukkoonsa johtavaa sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.7.2020 alkaen.Nakkilan kunta järjestää perusturvan palvelut yhteistyössä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa ja olemme Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkunta. Tarjoamme mahdollisuuden kehittää palveluita yhdessä toimivien tiimien kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn sekä pienen kunnan mutkattoman ilmapiirin ja yhteistyömahdollisuudet. Nakkilan kunta on mukana erilaisissa kuntatyön kehittämishankkeissa.Johtava sosiaalityöntekijä vastaa lähiesimiestyöstä ja asiakastyön operatiivisesta johtamisesta lapsiperhepalveluiden, aikuisten sosiaalipalveluiden, kehitysvammahuollon ja Työpajan tiimeissä. Tehtävään kuuluu myös asiakastyötä.Nakkilan perusturva tar...

 • Company Ulvilan kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ulvilan kaupungin opetustoimessa on haettavana koulukuraattorin toimen sijaisuus ajalle 3.8.2020 - 30.6.2021.Koulukuraattori sijoittuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen koulukuraattoritiimiin ja työskentelee ensisijaisesti perusopetuksen alakoulujen oppilaiden parissa. Koulukuraattori tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan antamalla neuvontaa ja ohjausta erityisesti vuorovaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa.Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus tai muu soveltuvuus. Työ edellyttää hyvää yhteistyökykyä sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta. Kokemus koulukuraattorityöstä katsotaan eduksi. Työalue on ensisijais...

 • Company Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOONSiun sotessa on haettavana 15.6.2020 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKAEtsimme työyhteisöömme sosiaalityöntekijää Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluiden pohjoiselle alueelle (Juuka, Lieksa, Nurmes) lastensuojeluun. Työpiste sijoittuu Lieksaan.Työtehtävät käsittävät kokonaisvaltaisesti lastensuojeluprosessin mukaiset sosiaalityöntekijän tehtävät. Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on tukenaan työtiimi, johon kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, 6 sosiaalityöntekijää, 5 sosiaaliohjaajaa, 2perhetyöntekijää ja 3 ohjaajaa. Taustatukena ovat tiiviit yhteistyöverkostot mm. aikuissosiaalityössä ja ennaltaehkäisevissä lapsiperhepalveluissa. Olemme juuri käynnistäneet lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönoton, johon tarjotaan koulutusta.Kel...

 • Company Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOONSiun sotessa on haettavana 15.6.2020 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKAEtsimme työyhteisöömme sosiaalityöntekijää Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluiden läntiselle alueelle lastensuojeluun. Läntisen alueen lastensuojelussa työskennellään Outokummun, Polvijärven, Heinäveden ja Liperin alueella ja toimipiste sijaitsee Ylämyllyllä.Työtehtävät käsittävät lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon sosiaalityöntekijän tehtävät.Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman ja tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta sekä riittävyyden arvioinnista. Sijaishuollon tehtäviin kuuluu sijoituksen aikainen vastuusosiaalityö lapsen ja hänen vanhempansa kanssa sekä yhteistyö sijaishuoltopaikkojen ja lapsen muun verkoston kanssa. Jälkihuol...

 • Company Riihimäen kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme moniammatilliseen aikuissosiaalityön työryhmäämme sosiaalityöntekijää vahvistamaan työikäisten aikuisten sosiaalipalveluja sekä aikuisväestön sosiaalista kuntoutusta. Perhe- ja sosiaalipalvelut jakautuvat neljään palvelualueeseen, jotka ovat aikuissosiaalityö, perhesosiaalityö, lasten psykososiaaliset palvelut ja Mäkikujan perhetukikeskus.  Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, suunnittelu ja palvelujen koordinointi. Sosiaalityöntekijä toimii erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden omatyöntekijänä mielenterveyden ja päihteettömyyden sekä asumisen ja työllistymisen tukemisessa. Sosiaalityöntekijä toimii myös aikuissosiaalityön moniammatillisessa työryhmässä sosiaaliohjaajien työparina, sekä osallistuu moniammatilliseen verkostotyöhön yhte...

 • Company SunUra Oy in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Työtalo Pirkanmaa on Mielen ry:n, Sopimusvuori ry:n, Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen, Sunura Oy:n, Cimson Oy:n ja Verve Oy:n muodostama yhteenliittymä, joka toteuttaa Pirkanmaan Ely-keskuksen TE-pilottihanketta vuosina 2019-2021. Taustayhteisöjen palveluksessa työskentelee Tampereella yhteensä noin 100 työllisyydenhoidon ammattilaista. Työtalo järjestää työllisyydenhoidon palvelut 1500-1800 TE-toimistosta siirtyvälle asiakkaalle koko Pirkanmaan alueella. Etsimme Työtalo-hankkeeseen yksilö-/ryhmävalmentajia! Yksilövalmentajan tehtävänä on - asiakkaiden syvennetty palvelutarpeen arviointi- asiakkaiden osaamisen kartoittaminen- yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman täsmentäminen- yksilövalmennus (mm. työkokeilupaikan etsiminen, asiakkaan tuki ja ohjaus) sekä jatkopolutus- ryhmävalmennust...

 • Company Ylöjärven kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Etsitkö työtä, jolla on merkitystä? Lastensuojelussa tehdään tärkeää työtä lasten ja perheiden hyväksi. Työ on mielenkiintoista, monipuolista ja vaihtelevaa eikä tylsiä päiviä ole.Ylöjärven kaupunki panostaa lastensuojelun palveluihin ja hakee nyt sosiaalityöntekijöitä kahteen uuteen virkaan avo- ja sijaishuollon tehtäviin. Lastensuojelun työryhmässä työskentelee tällä hetkellä kuusi sosiaalityöntekijää, kaksi perheohjaajaa, perheohjaaja-koordinaattori, perheterapeutti ja lastenvalvoja. Lähijohtamisesta vastaa lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Meillä on käytössä lastensuojelun systeeminen toimintamalli ja kehitämme mallin mukaista työskentelyä edelleen. Työnkuvien selkeyttämiseksi olemme jakamassa tehtäviä uudelleen ja siirtymässä pienempiin tiimeihin. Avohuollon tiimissä tulee u...

 • Company Ylöjärven kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ylöjärven kaupunki etsii lasten ja perheiden palveluihin sosiaalityöntekijää vakituiseen virkasuhteeseen. Lapsiperheiden sosiaalityöntekijänä vastaat erityisen tuen tarpeessa olevien lasten sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista ja mahdollisesta lastensuojelun tarpeen selvittämisestä sekä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä. Lisäksi työtehtäviisi kuuluu osallistuminen virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen. Työtiimisi koostuu sosiaalityöntekijöistä, sosiaaliohjaajista ja perheohjaajista. Tiimin esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Työsi tueksi tarjoamme sinulle ammattitaitoisen ja kehittämismyönteisen työyhteisön sekä mahdollisuuden säännölliseen työnohjaukseen, etätyöhön ja kouluttautumiseen. Käytössämme on liukuva työaika. Toivomme sinulta itsenäistä työotetta,...

 • Company Tampereen kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lastensuojelussa tuemme vanhempia, jotta lapsella on suotuisat kasvuolot.Sosiaalityöntekijänä vahvistat ihmisten osallisuutta ja toimintakykyä yhteiskunnassa. Haluamme olla asiantuntemuksestaan tunnettu yhteisö, jossa jokainen sosiaalityöntekijä viihtyy sekä tulee kuulluksi. Tule mukaamme rakentamaan parempaa lastensuojelua Tampereelle!Haemme kahta sosiaalityöntekijää sijaisuuteen lastensuojelun avohuoltoon. Toinen viroista sijoittuu etelän alueen lastensuojeluun ja on ajalla 1.8.-31.12.2020 ja toinen idän alueelle ja on ajalla 5.9.2020-10.1.2021.Lastensuojelun sosiaalityöntekijät auttavat, kun perheessä on pulmia lasten ja nuorten kasvuun ja huolenpitoon liittyvissä asioissa, omassa vanhemmuudessa tai jaksamisessa ja lapsi on suojelun tarpeessa. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijä tukee v...

 • Company Tampereen kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lastensuojelussa tuemme vanhempia, jotta lapsella on suotuisat kasvuolot.Sosiaalityöntekijänä vahvistat ihmisten osallisuutta ja toimintakykyä yhteiskunnassa. Haluamme olla asiantuntemuksestaan tunnettu yhteisö, jossa jokainen sosiaalityöntekijä viihtyy sekä tulee kuulluksi. Tule mukaamme rakentamaan parempaa lastensuojelua Tampereelle!Haemme kolmea sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan lastensuojelun avohuollon etelän alueelle. Toisen tehtävän aloitus on 1.7.2020 ja toisen 3.8.2020 tai sopimuksen mukaan.Lastensuojelun sosiaalityöntekijät auttavat, kun perheessä on pulmia lasten ja nuorten kasvuun ja huolenpitoon liittyvissä asioissa, omassa vanhemmuudessa tai jaksamisessa ja lapsi on suojelun tarpeessa. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijä tukee vanhempia, jotta lapsilla on turvalliset k...

 • Company Nokian kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Koulupsykologin sijaisuus 2. asteen koulutus ajalle 5.8.2020 - 18.6.2021.Tarjoamme mielenkiintoisen työn osaavassa moniammatillisessa työyhteisössä. Koulupsykologin tehtävänä on edistää hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla. Koulupsykologi työskentelee tiiviisti oppilaiden, heidän perheidensä sekä kouluyhteisön ja muun verkoston parissa. Työn tukena on kehittämismyönteinen ja innostunut koulupsykologien ja koulukuraattoreiden tiimi. Tehtävänhoidon tueksi tarjoamme myös työnohjausta. Sinulta odotamme aktiivista ja oppilaslähtöistä työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä avointa ja positiivista suhtautumista uusiin tilanteisiin. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys (laki 559/1994).Tehtävien palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVT...

 • Company Nokian kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Koulupsykologin sijaisuus perusaste 5.8.2020 - 26.2.2021.Tarjoamme mielenkiintoisen työn osaavassa moniammatillisessa työyhteisössä. Koulupsykologin tehtävänä on edistää hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla. Koulupsykologi työskentelee tiiviisti oppilaiden, heidän perheidensä sekä kouluyhteisön ja muun verkoston parissa. Työn tukena on kehittämismyönteinen ja innostunut koulupsykologien ja koulukuraattoreiden tiimi. Tehtävänhoidon tueksi tarjoamme myös työnohjausta. Sinulta odotamme aktiivista ja oppilaslähtöistä työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä avointa ja positiivista suhtautumista uusiin tilanteisiin. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys (laki 559/1994).Tehtävien palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja t...

 • Company Nokian kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Koulukuraattorin sijaisuus perusaste ajalle 5.8.2020 - 21.5.2021.Tarjoamme mielenkiintoisen työn osaavassa moniammatillisessa työyhteisössä. Koulukuraattorin tehtävänä on edistää hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla. Koulukuraattori työskentelee tiiviisti oppilaiden, heidän perheidensä sekä kouluyhteisön ja muun verkoston parissa. Työn tukena on kehittämismyönteinen ja innostunut koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tiimi. Tehtävänhoidon tueksi tarjoamme myös työnohjausta. Sinulta odotamme aktiivista ja oppilaslähtöistä työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä avointa ja positiivista suhtautumista uusiin tilanteisiin. Kelpoisuusehtona on vähintään sosiaalihuollon ammattilaisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelp...

 • Company Sosiaalipalvelut Silmu Osk in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Sinä lastensuojelun ammattilainen jolle on jo kertynyt monipuolisesti kokemusta lastensuojelun kentältä:Haluaisitko olla osa työyhteisöä jossa työntekijä on arvostettu ammattilainen ja jossa jokaisella työyhteisön jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä liittyviin asioihin?Tarjoamme erimuotoisia lastensuojelun, sekä sosiaalihuollon alaisia avopalveluita haastavissa elämäntilanteissa oleville perheille. Kohtaamme työssämme lapsia ja nuoria joilla voi esiintyä erilaisia neuropsykiatrisia haasteita, käytöshäiriötyyppistä oirehdintaa tai vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa. Työhömme kuuluu myös vanhempien ohjaaminen esimerkiksi mallintamisen keinoin. Työskentelemme perheissä ratkaisukeskeisesti sekä muutoshakuisesti ja kaikki työskentelymme toteutetaan vähintään työparityöskentelynä....

 • Company Laukaan kunta in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan   Laukaan kunta sijaitsee Jyväskylän seutukunnassa ja haemme nyt vakinaiseen virkaan motivoitunutta ja sitoutunutta lastensuojelun sosiaalityöntekijää.Haluamme Sinut rakentamaan kanssamme toimivaa lastensuojelun sosiaalityötä. Olemme lähteneet luomaan parempia edellytyksiä laadukkaalle ja motivoivalle työlle. Meillä tahtotilana on, että työyhteisössämme viihdytään. Sosiaalityöntekijä tulee työskentelemään lastensuojelutiimissä. Lastensuojelutiimissä työskentelee 3 sosiaalityöntekijää, yksi sosiaaliohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä sekä arviointitiimi. Laukaan kunnan sosiaalityö jakaantuu alkuarviointiin, lastensuojeluun sekä aikuis - ja perhesosiaalityöhön. Lisäksi Laukaan kunnassa työskentelee yksi lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä. Perh...

 • Company Laukaan kunta in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan   Laukaan kunta sijaitsee Jyväskylän seutukunnassa ja haemme nyt vakinaiseen virkaan motivoitunutta ja sitoutunutta lastensuojelun sosiaalityöntekijää.Haluamme Sinut rakentamaan kanssamme toimivaa lastensuojelun sosiaalityötä. Olemme lähteneet luomaan parempia edellytyksiä laadukkaalle ja motivoivalle työlle. Meillä tahtotilana on, että työyhteisössämme viihdytään. Sosiaalityöntekijä tulee työskentelemään lastensuojelutiimissä. Lastensuojelutiimissä työskentelee 3 sosiaalityöntekijää, yksi sosiaaliohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä sekä arviointitiimi. Laukaan kunnan sosiaalityö jakaantuu alkuarviointiin, lastensuojeluun sekä aikuis - ja perhesosiaalityöhön. Lisäksi Laukaan kunnassa työskentelee yksi lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä. Perh...

 • Company Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in
  01.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON!Siun sotessa on haettavana 21.6.2020 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virkaEtsimme työyhteisöömme sosiaalityöntekijää Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluiden keskiselle alueelle lastensuojelun avohuoltoon. Keskisen alueen lastensuojelussa työskennellään Joensuun ja Kontiolahden alueella ja toimipiste sijaitsee Joensuun Utrassa. Avohuollon yksikössämme on 4 alueellista tiimiä, joihin kuuluu sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Avoinna olevan viran asiakkaat ovat joensuulaisia.Avohuollon sosiaalityöntekijä toimii lasten vastuusosiaalityöntekijänä, joka vastaa lapsen/perheen asiakassuunnitelman ja tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta sekä riittävyyden arvioinnista, kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta ja huostaanoton valmistelusta. Pa...

 • Company Vaasan kaupunki. in
  31.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Vaasan kaupunki / Yrkesakademi hakee kuraattoria.Yrkesakademin i Österbottenin:n eri toimipaikoissa Pohjanmaan rannikolla Närpiössä, Vaasassa, Pedersöressä ja Pietarsaaressa opiskelee noin 2200 nuorta ja aikuista ja YA työllistää noin 220 ihmistä.Meille opiskelija ja hänen tarpeet ovat aina etusijalla ja pyrimme löytämään opiskelijalle optimaaliset ratkaisut opinnoilleen. Yrkesakademin i Österbotten tarjoaa monipuolista koulutusta sekä nuorille että aikuisille, ja yrityksille. Kuraattori tukee koulunkäyntiä ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Kuraatori tukee opiskelijoiden oppimista sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomin (AMK) tutkinto.Kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus)Arvostamm...

 • Company Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sosiaalipalveluihin, Hämeenlinnan yksikköön. Ensisijaisina vastuualueina on synnytysosasto, VTO, lastenosasto ja lastenpsykiatrian osasto. Erikoissairaanhoidon sosiaalityö vaatii moniammatillista työotetta, vahvaa omaa ammatillista osaamista, palvelujärjestelmän tuntemista ja paineensietokykyä. Tule mukaan työyhteisöön, joka on keskusteleva ja kannustava, ja jossa voit myös itse vaikuttaa siihen, millaisen työyhteisön luomme. Sosiaalityöntekijältä toivomme positiivista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehitysmyönteisyyttä sekä terveyssosiaalityön arvostamista ja osaamista. Edellytämme sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain mukainen koulutusta sekä kokemusta toimialaansa kuuluvissa...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  virka Lastensuojelun sijaishuoltoon haetaan lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää uuteen vakinaiseen virkaan 1.7.2020 alkaen. Pääset mukaan innostuneeseen työyhteisöön, jossa kehitetään aktiivisesti sijaishuollon työtä. Hämeenlinnassa koko lastensuojelu on siirtynyt systeemisen mallin mukaiseen työskentelyyn. Kuulut sijaishuollon toiseen systeemisen mallin mukaiseen pikkutiimiin, joka työskentelee yhdessä lapsen, perheen ja sijoituspaikan kanssa. Tiimiin kuuluu lisäksesi toinen sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja perheohjaaja. Molempien sijaishuollon tiimien käytössä on perheterapeutti ja systeemisen mallin mukainen koordinaattori. Johtava sosiaalityöntekijä toimii tiimeissä konsultoivana sosiaalityöntekijänä. Tehtävässä on mahdollista tehdä etätyötä sovitusti ja työmatka-ajan v...

 • Company Nokian kaupunki in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ajalle 3.8. - 31.12.2020.Ensisijainen sijoituspaikka on perhekeskuksen perheneuvolatiimi. Työ Nokian kaupungin perheneuvolassa perustuu oikea-aikaiseen tukeen, asiakkaan osallisuuden vahvistamiseen, voimavarakeskeiseen ajatteluun ja uudistuviin työtapoihin. Tiimiin kuuluvat lisäksesi yksi sosiaalityöntekijää, kaksi psykologia sekä osa-aikainen lastenpsykiatri. Työskentelemme tiiviisti lasta ja perhettä arjessa lähellä olevan verkoston kanssa. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys (laki 817/2015).Tarjoamme mielenkiintoisen työn osaavassa moniammatillisessa työyhteisössä sekä mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaisesti perhettä huomioivaa työtä. Odotamme hakijoilta hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä työskennellä moniammatillisessa verkostossa sekä aktiivista työo...

 • Company Lempäälän kunta in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Tule mukaan osaavaan joukkoomme!Etsimme vastuuntuntoista, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot omaava sosiaalityöntekijää vakituiseen työsuhteeseen työikäisten sosiaalipalveluihin 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lempäälän kunnan Työikäisten palveluissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa ja etuuskäsittelijä. Tehtäviin kuuluu muun muassa sosiaalihuoltolain mukainen asiakkaiden suunnitelmallinen sosiaalityö, palvelutarpeen arviointi sekä asiakkaiden palveluiden koordinointi. Teet työtäsi itsenäisesti ja parityönä osana moniammatillisia verkostoja sekä päätät tarvittaessa ennaltaehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta.Sinulla on mahdollisuus osallistua työikäisten palveluiden kehittämiseen yhteistyössä muiden sosiaalipalveluiden, mielenterveys- ja p...

 • Company Lempäälän kunta in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lempäälän kunnan vammaispalvelut hakee SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ VAKITUISEEN VIRKAANMeillä on hyvä tekemisen meininki ja jeesaamme työkaveria! Meille perustetaan uusi asiakasohjauksen yksikkö ja juuri Sinä voit olla osa tätä loistavaa tiimiä!Työtehtäviin kuuluu vammaispalveluiden (ml. kehitysvammaiset asiakkaat) sosiaalityö: mm. palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelman laadinta ja seuranta sekä omaishoidon tukeen ja henkilökohtaisen avun järjestämiseen liittyvät valmisteluasiat yhdessä vammaispalveluiden palveluohjaajan kanssa.Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Arvostamme monipu...

 • Company Turun kaupunki. in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Määräaikainen koulukuraattori ajalla 3.8.2020 - 5.6.2021.Kuraattorin tehtävänä on tarjota riittävä sosiaalinen ohjaus ja tuki oppilaille/opiskelijoille sekä heidän vanhemmilleen koulunkäynnin/opiskelun turvaamiseksi. Lisäksi tehtävänä on toimia alansa asiantuntijana kouluyhteisön toiminnan sekä koulujen opetus- ja kasvatustyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Kyseessä on tehtävä, johon sisältyy työskentelyä useammalla koululla.Olemme asiantunteva ja kehitysmyönteinen yksikkö, jossa pidämme tärkeänä tukea toisiamme sekä huomioida erilaiset näkemykset. Meillä on säännölliset tapaamiset sekä esimiehen tuki. Haemme määräaikaiseen tehtävään henkilöä, joka innostuu monipuolisista ja vaihtuvista työtilanteista sekä yhteisöllisen työn kehittämisestä. Arvostamme sosiaalialan asiantuntemusta, posit...

 • Company Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  PoSan perhe- ja aikuispalveluissa on avoinna SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VAKINAINEN VIRKA PALVELUTARPEEN ARVIOINTIIN Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat perhesosiaalityön palvelutarpeen arvioinnin tehtävät ja työparityö. Tehtävissä pääset käyttämään ammattitaitoasi monialaisesti asiantuntevassa ja osaavassa tiimissä ja kehittämään palveluita. Tehtävissä työskennellään koko PoSan alueella. Työhuone sijaitsee Pomarkussa. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä § 7 mukainen sosiaalityöntekijän tutkinto. Voit olla myös loppuvaiheen sosiaalityön opiskelija. Haluamme Sinut, perhesosiaalityön tuleva tai nykyinen ammattilainen, meille tärkeään työhön!Hakijalta edellytämme hyviä yhteistyö- ja verkostotaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja aktiiviseen työo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters