Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

224 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 224 results.
 • Company Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Saarinen
  13.11.2019

  Merikarvian pienryhmäkoti valmistuu helmi- maaliskuun vaihteessa 2020. Pienryhmäkoti on 8- paikkainen yksikkö, joka jakaantuu kahteen neljän asiakkaan soluun. Lisäksi Merikarvian yksikön kokonaisuuteen tulee kuulumaan rivitaloasuntoja, jotka valmistuvat vuoden 2020 lopulla. Asiakkaat Merikarvian pienryhmäkotiin tulevat kotoa, sosiaalipalvelujen jo olemassa olevasta yksiköstä tai laitoskuntoutuksesta. Asiakkaat tarvitsevat paljon tukea ja ohjausta arjen toiminnoissaan.   Asumisyksikön esimiehen tehtäviin kuuluu yksikön laaja-alainen esimiestyö. Esimiestyö pitää sisällään hoitotyön johtamisen, henkilöstöhallinnolliset tehtävät, talousjohtamisen sekä muut yksikön esimiestehtävät. Lisäksi tuleva yksikön esimies osallistuu uuden yksikön muun henkilöstön rekrytointiin. Työ on moniammatillista ja...

 • Company Kårkulla samkommun in Kirjala
  13.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Kårkulla samkommun rekryterarEN HANDLEDARE (1216)i heltid till Expert- och utvecklingscentret (EUC) i Pargas. Anställningen inleds 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.Expert- och utvecklingscentret i Pargas öppnar den 1.3.2020 en ny enhet för kris, undersökning och rehabilitering. Nu rekryteras en driven handledare med intresse för att vara med och bygga upp den nya dagverksamheten på enheten.Som handledare planerar och utformar du verksamheten inom ditt ansvarsområde och bistår med sakkunskap. Du svarar för att verksamheten utformas och anpassas enligt individuella målsättningar. Du tillgodoser omsorgstagarens behov av personlig omvårdnad samt behov av att vara aktiv, att få stimulans och sociala kontakter. Arbetet är omväxlande och utmanande. Vi arbetar tillsammans i ett professionellt...

 • Company Esperi Care Oy in Suvanto
  13.11.2019

  Haemme nyt Hoitokoti Ystäväntielle hoiva-avustajaa kokaikaiseen vakituiseen työsuhteeseen. Työ on luonteeltaan 2-vuorotyötä ja alkaa sopimuksen mukaan.Hoitokoti Ystäväntie on Limingassa sijaitseva asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille aikuisille, jonka palvelut perustuvat kuntouttavaan työotteeseen, jonka tavoitteena on tarjota hyvä ja laadukas elämä, johon asukkaalla on mahdollisuus itse vaikuttaa. Hoitokoti Ystäväntiellä tukenasi toimii työyhteisö, jossa on avoin, iloinen ilmapiiri ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhösi ja työvuorosuunnitteluun. Hoiva-avustajana työtehtäviisi kuuluu päivittäinen asukkaiden hoito ja ohjaus, kuntoutussuunnitelmassa määriteltyjen ja sovittujen asioiden mukaisesti. Tehtävä on vastuullista ja monipuolista hoiva- ja asiakaspalvelutyötä sisältäen kehitysva...

 • Company Limingan kunta in Liminka
  13.11.2019

  Limingan kunnan sosiaalipalveluissa on avoinna sosiaaliohjaajan opintovapaan sijaisuus ajalle 7.1.2020 - 30.6.2020.  Limingan kunnan avopalveluiden sosiaaliohjaajana vastaat tammi-maaliskuun ajan lapsiperheiden palveluista mm. perhetyöntekijänä, ammatillisena tukihenkilönä tai jälkihuollon ohjaajana. Huhti-kesäkuun ajan työskentelet sosiaaliohjaajana aikuisten parissa tukien mm. mielenterveyskuntoutujien kotona asumista tai arjen hallintaa. Työ on pääsääntöisesti arkisin toteutuvaa päivätyötä. Avopalveluiden tiimissä työskentelee lisäksesi kolme sosiaaliohjaajaa ja seitsemän ohjaajaa. Avopalvelut tuottavat monipuolisesti yksilö- ja ryhmäohjauksen palveluita lapsiperheille, erityisryhmille tai työikäisille (mm. lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, ammatillinen tukihenkilötoiminta, kuntoutt...

 • Company Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy in Arrakoski
  13.11.2019

  Hyvinvointipalvelut Arjessa tuottaa asiakkaan kotiin ja arkiympäristöön toteutettavaa ja vietävää kuntouttavaa työtä, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti asiakkaiden arkea ja hyvinvointiaNyt etsimme kasvavaan joukkoomme Päijät-Hämeen alueelle tuntityöntekijäksiPERHEOHJAAJAATarjoamme paikan dynaamisessa ja innostavassa organisaatiossa, osaavat työkaverit, innostavan työympäristön sekä monipuolisia ja haastavia töitä moniammatillisessa työyhteisössä.Palveluitamme ovat sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö sekä ammatillinen tukihenkilötyö, lastensuojelun tehostettu perhetyö sekä tuetut ja valvotut tapaamiset sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille. Teemme myös räätälöityä avoperhekuntoutusta avohuollon asiakasperheille. Työskentelemme myös aikuissosiaalityön sekä vammaispalveluiden as...

 • Company Familar Oy in Arrakoski
  13.11.2019

  Familarin visiona on olla suomalaisen lastensuojelun edelläkävijä. Työllistämme 1500 alan ammattilaista, jotka rakentavat parempaa tulevaisuutta joka päivä edistämällä lasten ja perheiden hyvinvointia yhdessä heidän kanssaan. Teemme uraauurtavaa työtä lastensuojelupalveluiden vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen mittaamisessa sekä tuottamiemme palveluiden laadun jatkuvassa arvioinnissa ja kehityksessä. Tuotamme monipuolisia, lasten ja perheiden erilaisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita ympäri maata. Haemme nyt Kastarin pienryhmäkoteihin YKSIKÖN JOHTAJAA vakituiseen työsuhteeseen. Yksikön johtajan tehtävässä vastaat kokonaisvaltaisesti yksikössä tehtävästä hoito- ja kasvatustyöstä sekä tuloksekkaan toimintakulttuurin kehittämisestä. Meil...

 • Company Kotokartanosäätiö in Alvettula
  13.11.2019

  Toiminnanohjaajan vastuualueena on yhteisöllisen korttelitoiminnan ja ikääntyneiden osallistavan toiminnan kehittäminen sekä etsivän työn jalkauttaminen. Työtehtäviin kuuluu myös Puistonkulmassa avointen ja kohdennettujen ryhmien ohjaaminen joko yksin tai parityönä sekä osallistuminen viestintään sekä toiminnan markkinointiin. Edellytämme ennakkoluulotonta, asiakaslähtöistä ja innostavaa työotetta. Työ on itsenäistä edellyttäen hyviä tiimityön taitoja. Koulutusvaatimuksena on sosiaali- tai terveysalan alempi korkeakoulututkinto tai vastaava. Työkokemus ikääntyneiden kanssa työskentelystä ja ryhmänohjauksesta katsotaan eduksi.Raija Sinimaa, Puh: 045 3421551, ...

 • Company Neljä astetta Oy in Ahkionlahti
  13.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Neljä Astetta Oy on Suomen suurin avohuollollisia lastensuojelupalveluja tarjoava yritys. Yhtiö on perustettu vuonna 2005 ja toiminta-alueenamme on koko Suomi. Työllistämme jo lähes 150 sosiaalialan ammattilaista. Tarvitsemme nyt osaavaan joukkoomme POHJOIS-SAVON alueellePERHETYÖNTEKIJÄÄ (sosiaaliala)Toimintamme on keskittynyt 0-21 -vuotiaiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä vahvaa tukea tarjoaviin avohuollon lastensuojelupalveluihin. Tällä tarkoitetaan työmuotoja, jotka asettuvat kodin ulkopuolisten sijoitusten ja kevyempien tukimuotojen välimaastoon. Työskentelymme keskeisiä toimintamalleja ovat vanhemmuuden tukeminen, intensiivinen yksilötyö sekä laaja-alainen läheis- ja viranomaisverkostotyö.Työssä korostuu yksilön huomioiminen osana yhteisöä, osallisuus ja dialogi monimuotoisten...

 • Company Debora Oy in Hämeenlinna
  13.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Toimintamme kasvaessa etsimme NUOTTI-valmentajaa Kelan nuorille asiakkaille Pirkanmaan alueelle. Mahdollisuus työskennellä myös Kanta-Hämeen alueella.Tule mukaan rautaiseen perhetyöntekijöiden tiimiimme. Työajat ja tehtävän sisältö määrittyy asiakkaiden tarpeiden mukaan.Tehtävässä menestymiseen tarvitaan iloista mieltä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä niin itsenäiseen työskentelyyn kuin tiimissä toimimiseen. Työ on luonteeltaan liikkuvaa, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on oleellinen.Tarjoamme perehdytyksen työhön sekä mahdollisuuden kehittää omaa ammattitaitoa monipuolisten tehtävien parissa. Henkilöstömme käytössä on laadukkaat työvälineet ja järjestelmät sekä moniammatillisen tiimin tuki sekä säännölliset työnohjauksetLisätietoja Deborasta ja tarjolla olevista työ...

 • Company Kårkulla samkommun in Kirjala
  13.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Kårkulla samkommun rekryterarEN AUTISMHANDLEDARE (440)i heltid till Expert- och utvecklingscentret, EUC. Autismhandledaren är stationerad på lämplig omsorgsbyrå/enhet i Nyland. Anställningen inleds 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.Autismhandledaren arbetar med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning /autismspektrumtillstånd, deras familjer och personer i deras närmiljö utgående från nätverkstänkande och teamarbete. Målet med autismhandledningen är att öka förståelsen och kunskaperna om autismspektrumtillstånd. Autismhandledaren kartlägger, utvärderar och följer upp brukarens sociala, kognitiva och kommunikativa färdigheter och behov samt konsulterar och handleder anhöriga och personal. Arbetet är varierande och förutsätter resande mellan samkommunens olika verksamhetspunkter...

 • Company Jyväskylän kaupunki in Äänekoivisto
  13.11.2019

  Jyväskylän kaupungin vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet, joiden tarkoitus on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vammasta tai sairaudesta johtuen on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista.Tarjoamme sinulle työsi tueksi osaavan, kokeneen ja ammattitaitoisen vammaispalveluiden tiimin, jossa työskentelee lisäksesi kolme palveluohjaajaa, viisi sosiaalityöntekijää, kaksi erityisavustajaa, palvelupäällikkö, kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää, sovellusasiantuntija, neljä toimistosihteeriä sekä toimistovastaava. Yhteistyötä tehdään myös toimintayksiköiden palveluesimiesten ...

 • Company Sovatek säätiö in Äänekoivisto
  13.11.2019

  Tukialus -hanke jatkaa hakua: Jyväskylään toinen projektityöntekijäToisen projektityöntekijän siirtyessä muihin tehtäviin, etsii Stean rahoittama yhteishanke Tukialus Jyväskylään toista projektityöntekijää. Työaika tehtävässä on 50%: n työajalla. Projektikoordinaattorina toimii Helsingin diakonialaitoksen säätiö Helsingissä ja Sovatek -säätiö Jyväskylässä.Tukialus hanke on: TUKIALUS on kynnyksetöntä etsivää ja jalkautuvaa sosiaalista huolenpitoa ja apua akuutissa hädässä oleville päihde- ja mielenterveysongelmaisille sekä asunnottomille nuorille aikuisille ja aikuisille, jotka eivät ole olemassa olevien palveluiden piirissä. Hanke on valtakunnallinen ja toimii neljällä paikkakunnalla. Ammattilais-vertaistyöparit liikkuvat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa julkisissa tilois...

 • Company JYVÄSSEUDUN PERHEKODIT OY in Anttila
  13.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Vihtorinlahden pienkoti on 7-paikkainen 7-18 vuotiaille lapsille tarkoitettu lastensuojeluyksikkö.Pienkoi sijaitsee Vehniän kylällä Jyväskylän pohjoispuolella nelostien tuntumassa. Tarjoamme lapsille kodinomaiset tilat ja toimintaa liikunnasta pianonsoittoon. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa alakouluikäisitä lapsista.Haemme sosiaali- tai terveydenhuoltoalan AMK-tutkinnon omaavaa henkilöä ohjaajaksi vakituiseen työsuhteeseen.Ohjaajana toimit osana moniammatillista työryhmää, luotettavana omaohjaajana ja kasvatusvastuullisena aikuisena yhteistyössä lapsen vanhempien ja muun verkoston kanssa Oma-aloitteinen ja huumorintajuinen joukkuepelaaja viihtyy kanssamme.Tehtävään valittavien on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (505/2002) edellyttämä ri...

 • Company JYVÄSSEUDUN PERHEKODIT OY in Anttila
  13.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Pian kolmekymmentä vuotta alalla toiminut perhekotien yhteisö etsii elämänmyönteisen ja reippaan asenteen omaavia perhekotivanhempia uuteen perustettavaan ammatilliseen perhekotiin Jyvässeudulle. Ensisijaisesti haussa on pariskunta. Otamme vastaan hakemuksia kuitenkin myös pelkkään vastuuhenkilön rooliin. Paikat ovat vakituiset ja kokopäiväiset koeajan jälkeen. Vähintään toisella vanhemmista (perhekodin vastuuhenkilöllä) on oltava sosiaalialan tai vastaava koulutus sekä kolmen vuoden työkokemus lastensuojelun piiriin kuuluvien asioiden parista.Soveltuvia koulutuksia ovat esimerkiksi sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, tai sosionomin (amk) tutkinnot. Perhekotivanhemmilla on käytössä säännölliset, joustavasti sovittavat vuosi- ja viikonloppulomat sekä arjen apuna käytämme työnohjausta ja ...

 • Company Tampereen Kaupunkilähetys ry in Peura
  13.11.2019

  Tampereen kaupunkilähetys ry:n Rongankoti tuottaa monipuolisia ja laadukkaita kehitysvammahuollon palveluita jo 50 vuoden kokemuksella.Nyt etsimme MIRKUNKOTI PEURAAN ohjaajaa.Mirkunkoti Peura on koti 14 asukkaalleen ja tarjoaa ympärivuorokautista apua, tukea ja hoivaa. Asukkaamme ovat ikääntyviä kehitysvammaisia.Ohjaajalta edellytämme vähintään kouluasteen tutkintoa sosiaali- tai terveysalalta.Eduksi katsomme aiemman kokemuksen kehitysvammatyöstä sekä kehitysvammatyöhön liittyvän erityisosaamisen.Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava ohjaaja Laura . 040- 732 4765...

 • Company Kauhavan kaupunki in Kauhava
  13.11.2019

  Kauhavan kaupunki hakee sijaisia nuorisotilavalvontaan Kauhavan ja Alahärmän nuorisotiloille.Voit ilmoittautua sijaisrekisteriin täyttämällä hakemus Hae työpaikkaa -linkin kautta.Merkitse lisätietoihin oletko käytettävissä molempiin nuorisotiloihin vai vain Alahärmään tai Kauhavalle.Hakija huolehtii itse hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Yhteys- ja käytettävyystietojen ajan tasalla pitäminen on edellytyksenä sijaisuuksien tarjoamiselle. Edellytämme vähintään 18 vuoden ikää ja reipasta otetta nuorten parissa toimimiseen. Otamme yhteyttä mahdollisen haastattelun sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme työ- ja tutkintotodistukset. Rikostaustaote tarkistetaan ja lääkärintodistus edellytetään toimitettavan työsuhteen kestäessä yli kolme kuukautta.Musiikkiopi...

 • Company Kolarin kunta in Kolari
  12.11.2019

  Kolarin kunnassa on haettava yksilövalmentajan toistaiseksi voimassa oleva toimi 1.1.2020 lukien. Yksilövalmentaja toimii pääsääntöisesti toimeentuloturvan tulosalueella sosiaalitoimessa ja osaksi nuoriso- ja liikuntatoimen alaisuudessa työpajalla.Asiakaskuntaamme ovat mm. työtä ja koulutusta vailla olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistettävät, ikääntyvät ja osatyökykyiset. Yksilövalmentajan tehtäviin kuuluvat valmentautujien elämäntilanteen ja palvelutarpeen kartoittaminen ja yksilöllisten suunnitelmien tekeminen. Yksilövalmentaja vastaa työpajojen sosiaalityöstä ja tukee työvalmentajia ja valmentautujia. Työ on moniammatillista verkostotyötä työvalmentajien, työpajan vastuuhenkilöiden sekä eri viranomaisten kanssa. Yksilövalmentajan tehtäviin kuuluu myös yksilö- ja ryhm...

 • Company Nuorten Ystävät -palvelut Oy in Sara
  12.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Nuorten Ystävät on yli 100-vuotias organisaatio, joka on perustamisestaan lähtien tehnyt ennakkoluulottomasti työtä heikommassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Vuosittain toimintamme piirissä on yhteensä 5000 lasta, nuorta ja aikuista. NYllä on yli 40 yksikköä tai toimipistettä 17 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Työntekijöitä on yli 600. TULE MEILLE TEKEMÄÄN TYÖTÄ, JOLLA ON MERKITYSTÄ  OHJAAJA (2)määräaikaisiin työsuhteisiin 15.1. - 23.11.2020 tehostetun palveluasumisen yksikkö Kotipesään Turkuun. Kotipesä on Turussa sijaitseva 6-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista, vahvaa tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille. Sovellamme asiakkaidemme arjessa yksilöllisesti autismi- ja neuropsykiatrisen kuntout...

 • Company Turun kaupunki. in Eskola
  12.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Ohjaaja työskentelee vastaanotto-osastolla, jossa asiakkaina on pääsääntöisesti 14 - 17-vuotiaat kiireellisesti sijoitetut nuoret sekä heidän lähiverkostonsa. Työ on lastensuojelun sijoituksen aikaista tutkimus- ja arviointityötä, jota tehdään moniammatillisessa tiimissä yhdessä asiakaslähtöisesti koko perheen kanssa. Ohjaajan työhön kuuluu olennaisesti myös omaohjaajatyöskentely yhdessä työparina toisen ohjaajan kanssa. Lisäksi työhn liittyy myös asiakaskirjaukset.Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen koulutus.Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.Eduksi luetaan kokemus lastensuojelutyöstä.Yhdenvertaisuuden ed...

 • Company Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä in Alastaro
  12.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Yksikkömme asiakasmäärän kasvaessa haemme osaavaan joukkoomme uutta ohjaajaa, työn ensisijainen sijoituspaikka Hanhenpuiston asumisyksikkö.Ohjaajana työhösi kuuluu mm. asiakkaiden suunnitelmien laatimista, palvelujen ajantasaisuudesta ja koosteiden kirjaamisesta vastaamista, vapaa-ajan toimintojen suunnittelua ja toteutusta sekä yhteistyötä asiakkaan verkoston kanssa. Työyhteisössämme arvostetaan oma-aloitteista, motivoitunutta ja positiivisen asenteen omaavaa työntekijää. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus kehitysvamma-alasta. Työ on kolmivuorotyötä, painottuen aamu- ja iltavuoroihin ja meillä on käytössä autonominen listan suunnittelu. Tarjoamme koulutusmyönteisen organisaation sekä moniammatillisen työyhteisön tuen.Tällä hetkellä Loimaan Alastarolla sijaitseva Hanhenpuiston asumisyksik...

 • Company Esperi Care Oy in Suvanto
  12.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Haemme Hoitokoti Ystäväntielle sosionomia tai geronomia tiiminvetäjän tehtävään määräaikaiseen työsuhteeseen perhevapaan ajaksi. Työ on luonteeltaan 2-vuorotyötä ja alkaa sopimuksen mukaan marras-joulukuussa. Tiiminvetäjänä toimit yksikönpäällikön työparina ja vastaat koko yksikön operatiiviisesta toiminnasta. Työpäiväsi koostuvat pitkälti vastuullisista ja monipuolisista hoiva- ja asiakaspalvelutehtävistä. Avustat asukkaita päivittäisissä toiminnoissa heidän tarpeidensa mukaisesti ja varmistat osaltasi arjen sujuvuuden yksikössäsi. Teet yhteistyötä yksikön työntekijöiden lisäksi asukkaiden ja heidän omaisten kanssa. Tiiminvetäjän vastuulla on myös säännöllisin väliajoin pidettävät tiimipalaverit. Otamme huomioon myös sinun erityisosaamisesi ja vahvuutesi.Edellytämme hakijoilta sosionomin ...

 • Company Terveystalo Julkiset palvelut Oy in Pyhtää
  12.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Haemme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista koostuvaan joukkoomme Pyhtäälle PERHETYÖNTEKIJÄÄ  lapsiperhepalveluihin vanhempainvapaan sijaisuuteen Etsimme tiedolla ja taidolla työskentelevää ammattilaista. Teet tavoitteellista työtä kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja perheiden arkiympäristössä sekä monialaisesti muiden sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja verkostojen kanssa. Tehtävään sisältyy myös työn kehittäminen yhdessä muiden tiimin ammattilaisten kanssa.Tarjoamme monipuolisen tehtävän ja joustavan sekä kehittämismyönteisen työyhteisön. Tukenasi on monialainen tiimi sekä koko muu palveluverkosto. Arvostamme erityisesti aikaisempaa kokemusta lastensuojelusta. Lisäksi katsomme eduksi muun kokemuksen lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Arvostamm...

 • Company Neljä astetta Oy in Niinikoski
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  HEI SINÄ LASTENSUOJELUN AMMATTILAINEN! OLETKO VALMIS UUSIIN HAASTEISIIN?Neljä Astetta Oy on Suomen suurimpia avohuollollisia lastensuojelupalveluja tarjoavia yrityksiä. Yhtiö on perustettu vuonna 2005 ja toiminta-alueenamme on koko Suomi. Työllistämme jo lähes 150 sosiaalialan ammattilaista ja toimintamme kasvaa alati. Niinpä haemmekin SATAKUNNAN alueellePERHETYÖNTEKIJÄÄ (sosiaaliala)Toimintamme on keskittynyt 0-21 -vuotiaiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä vahvaa tukea tarjoaviin avohuollon lastensuojelupalveluihin. Tällä tarkoitetaan työmuotoja, jotka asettuvat kodin ulkopuolisten sijoitusten ja kevyempien tukimuotojen välimaastoon. Työskentelymme keskeisiä toimintamalleja ovat vanhemmuuden tukeminen, intensiivinen yksilötyö sekä laaja-alainen läheis- ja viranomaisverkostotyö.Työs...

 • Company EURAN KUNTA in Ahlainen
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Euran toimintakeskuksessa on haettavana 2 ohjaajan sijaisuutta ajalle 2.1. - 26.6.2020, mahdollisesti pidempään.Toimintakeskus tarjoaa päiväaikaista toimintaa Euran keskustassa ja Kiukaisissa. Ohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat asiakkaille kuntoutuksellista ja virikkeellistä toimintaa. Toiminta koostuu mm. työtoiminnasta, arjen taitojen opettelusta, musiikista, liikunnasta ja kädentaidoista. Ohjaajat pääsevät toteuttamaan omaa erityisosaamistaan ryhmien ohjaamisessa. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Kelpoisuuden täyttävien hakijoiden puuttuessa voimme huomioida myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet hakijat. Edellytämme kuulumista Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Arvostamme aiempa...

 • Company EURAN KUNTA in Ahlainen
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Ensisijaisena paikkana Palvelukoti Nuutti.Nuutti on asumispalveluyksikkö kahdeksalle autismin kirjoon kuuluvalle henkilölle. Ohjaajan tehtävänä on osallistua Palvelukoti Nuutin kehitysvammaisten asukkaiden hoitoon ja ohjaukseen.Edellytämme hakijoilta tehtävään sopivaa koulutusta ja työkokemusta kehitysvammahuollosta. Etusijalle asetamme hakijat, joilla on näyttöä vaativasta asiakastyöstä erityisryhmien parissa, erityisesti autismin kirjoon kuuluvien asiakkaiden kohtaamisesta ja hoidosta. Työntekijältä edellytämme sitoutunutta asennetta asiakastyöhön. Työ on kolmivuorotyötä.Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutk...

 • Company Turun Seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry in Äijälä
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  MONIPALVELUKESKUS TSEMPPI etsii ammattitaitoista KUNTOUTUSVALMENTAJAA äitiysloman sijaisuuteen Tsemppari - nuorten aikuisten kohtaamispaikkaan.Hakuaika 11.12.2019 asti. Haastattelut pidetään viikolla 51 ja työ alkaa helmikuussa 2020.Kuntoutusvalmentajalla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulutasoinen sosiaali- ja/tai terveysalan tutkinto.Edellytämme hakijalta:- ammattitaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja reipasta työotetta- organisointikykyä ja itsenäistä työotetta, sekä taitoa ja halua tiimityöskentelyyn- aikaisempaa kokemusta haastavien asiakkaiden kohtaamisesta, mielenterveystyöstä ja yksilöohjauksesta- osaamista erilaisten ryhmien suunnittelusta ja ohjaamisesta.Työtehtäviin kuuluu mm. nuorten aikuisten avoimen toiminnan suunnittelua ja ohjausta, ryhmien suunnittelua ja ohjausta, tav...

 • Company Uudenkaupungin kaupunki in Uusikaupunki
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Haemme kolmea vakituista perhetyöntekijää Uudenkaupungin perhekeskukseen. Perhekeskus tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaisia lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä palveluja, joilla edistetään ja turvataan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhemmuutta ja koko perheen hyvinvointia.Perhekeskus tekee tiivistä yhteistyötä neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sosiaalityön, varhaiskasvatuksen, opetuksen, nuorisotyön ja lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan kanssa. Perhekeskuksessa toimii sosiaalityöntekijä, kaksi psykologia, perhetyönohjaaja, jikne perhetyöntekijää ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Sosiaalityöntekijä toimii koko tiimin esimiehenä.Perhetyöntekijä tekee ohjaus- ja neuvontatyötä perheissä sekä osallistuu toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä ...

 • Company Turun kaupunki. in Äijälä
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Lastenkodin ohjaajan tehtävänä on vastata huostaanotettujen lasten kasvatus-, hoito- ja kuntoutustyöstä. Ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä lapsen perheen, lähiverkoston ja viranomaisverkoston kanssa tavoitteellisesti ja asiakassuunnitelman mukaisesti.Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen koulutus.Lisäksi edellytetään kokemusta työskentelystä sijaishuollossa lastenkodissa. Työskentely on tiimityötä, joten valitun henkilön tulee omata hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot. Työ on ajoittain hektistä, ja henkilöltä edellytetään sopeutumista muuttuviin tilanteisiin ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun.Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.Laki lasten...

 • Company Perhekuntoutuskeskus Lauste ry in Äijälä
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Haemme joukkoomme ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Turussa sijaitsevaan erityisen huolenpidon yksikköön. Ohjaajan kuntoutustyön tukena on oman työryhmän lisäksi Lausteella toimiva moniammatillinen työryhmä. Sillä varmistetaan, että nuori saa tarpeitaan ja valmiuksiaan vastaavaa kuntoutusta sekä luodaan edellytyksiä kuntoutumisen onnistumiselle. Tähän työryhmään kuuluvat yksikön esimies, ohjaajat, sosiaalityöntekijä, nuorisopsykiatri, psykologi, päihdetyöntekijä sekä toimintaterapeutti.Nuoren kanssa työskentelyn lähtökohtana ovat nuoren omat taidot ja voimavarat. Perhe on mukana kuntoutuksessa. Kuntoutuksen viitekehyksenä meillä on terapeuttinen kognitiivinen ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Kuntoutus on aina yksilöllistä ja suunnitelmallista. Tarjoamme työntekijöi...

 • Company Perhekuntoutuskeskus Lauste ry in Äijälä
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Haemme joukkoomme ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Turussa sijaitsevaan erityistason yksikköön pitkäaikaisosastolle.  Ohjaajan kuntoutustyön tukena on oman työryhmän lisäksi Lausteella toimiva moniammatillinen työryhmä. Sillä varmistetaan, että nuori saa tarpeitaan ja valmiuksiaan vastaavaa kuntoutusta sekä luodaan edellytyksiä kuntoutumisen onnistumiselle. Tähän työryhmään kuuluvat yksikön esimies, ohjaajat, sosiaalityöntekijä, nuorisopsykiatri, psykologi, päihdetyöntekijä sekä toimintaterapeutti.Nuoren kanssa työskentelyn lähtökohtana ovat nuoren omat taidot ja voimavarat. Perhe on mukana kuntoutuksessa. Kuntoutuksen viitekehyksenä meillä on terapeuttinen kognitiivinen ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Kuntoutus on aina yksilöllistä ja suunnitelmallista. Tarjoamme...

 • Company Esperi Care Oy in Ahmas
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Haemme nyt Hoitokoti Kangasrouskuun sosionomia ohjaajan tehtävään, vakituiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen. Ohjaajana työpäiväsi koostuvat pitkälti vastuullisista ja monipuolisista ohjaus- ja asiakaspalvelutehtävistä. Ohjaat ja avustat asukkaita päivittäisissä toiminnoissa heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti ja varmistat osaltasi arjen sujuvuuden yksikössäsi. Teet yhteistyötä niin yksikön muiden työntekijöiden kuin asukkaiden omaisten kanssa.Edellytämme hakijoilta sosionomin tutkintoa tai riittävästi suoritettuja opintoja (2/3), hygieniapassia sekä aikaisempaa työkokemusta kehitysvammaisten kanssa toimimisesta. Myös muut soveltuvat sosiaali- ja terveysalan AMK-tason tutkinnot huomioidaan. Omaat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ja kohtaat muut ihmiset lämmöllä ja ystävällisy...

 • Company Lappeenrannan seurakuntayhtymä in Äitsaari
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Hei sinä kristillisen kasvatuksen ammattilainen! Lappeenrannan seurakunta tarvitsee työntekijää varhaisnuorisotyöhön.Seurakuntamme on kaupunkiseurakunta ja jäseniä meillä on noin 18 000. Kasvatuksentiimiin meillä kuuluu kaksi varhaisnuorisotyöntekijää, kaksi nuorisotyöntekijää ja pappi. Me haemme varhaisnuorisotyöntekijää. Toivomme sinulta mukaansa tempaavaa työotetta, organisointikykyä, joustavuutta, erinomaisia yhteistyötaitoja sekä halua toimia kasvatuksen tiimissä ja seurakunnan työyhteisössä. Tällä hetkellä tehtävään kuuluu koulu- ja tyttötyö. Kesällä on lisäksi rippikoulu ja mahdollisesti varhaisnuorten leirejä. Tehtävässä edellytetään kirkon nuorisotyönohjaajan koulutusta. Hakijan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja valituksi tulleen hakijan on ennen viran v...

 • Company Rautjärven kunta, in Rautjärvi
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Rautjärven kunta hakee nuorisotyövastaavaa ajalle 1.1. - 30.6.2020. Nuorisotyövastaava työskentelee kunnan hyvinvointipalvelujen toimialueella ja toimii etsivä nuorisotyöntekijän esimiehenä.Tehtäviin kuuluvat mm. nuorisotilatoiminnan sisällön koordinointi, suunnittelu ja kehittäminen sekä tilan toiminnasta vastaaminen, avoin nuorisotyö nuorisotilassa ja lisäksi monialainen- ja verkostoyhteistyö. Työ on osittain iltatyötä.Nuorisotyövastaavana osaat kohdata nuoria ja olla läsnä. Työskentelet sujuvasti muiden ammattilaisten kanssa joko verkostoissa tai työparina ja olet valmis työskentelemään erilaisissa ympäristöissä kohdataksesi nuoria. Arvostamme ohjauksellisten menetelmien vahvaa osaamista ja monipuolista työkalupakkia nuorten kanssa työskentelyyn. Sinulla on kasvatuksellinen ja nuorisoty...

 • Company Eteva kuntayhtymä in Arrakoski
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Haemme kolmea (3) lähihoitajaa hoitajan tehtävään Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.12.2019 - 30.4.2020Hoitajan tehtävänä on asiakkaiden yksilöllisen kuntoutuksen suunnittelu ja toteuttaminen moniammatillisen verkoston kanssa yhdessä. Työ on jaksotyötä. Tehtävässä tarvitaan vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, rakentavaa työotetta ja rohkeutta työskennellä haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kanssa. Eduksi katsomme kokemuksen kehitysvammatyöstä, päihde- tai mielenterveystyöstä ja autismin kirjon tuntemuksen. Voit olla kuitenkin myös uusi kehitysvamma-alalla.Tarjoamme mukavan työyhteisön sekä hyvän tuen arjen työhön. Panostamme työntekijöidemme perehdytykseen, täydennyskoulutukseen, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen. Tutustu tarkemmin Etevan he...

 • Company Sarastia Rekry Oy in Alvettula
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  tehtäväEtevan Hämeenlinnan kehitysvammapsykiatrian yksikössä haussa sijaisuus ajalle 25.11.2019-5.1.2020. Yksikössä haasteellisia asiakkaita, joten kokemus rajaamistoimenpiteistä on eduksi. Yksikössä on tarjolla myös lyhytkestoisempaa keikkatyötä.Työsuhde Sarastia Rekryyn.Kelpoisuusvaatimukset: Hoitaja tai ohjaaja. Myös alan opiskelijat huomioidaan.Koeaika (kuukautta): 0.6rekrytointikoordinaattori Henna Karjalainen, puh. 03-6213908, 04578814964, , 8-15, ,...

 • Company Perhekoti Touhukallio oy in Koivu
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Lastenkoti Koivu on Leppävirran Sorsakoskella sijaitseva 7-paikkainen ympärivuorokautista lastensuojelupalvelua tuottava sijaishuoltoyksikkö, jossa sijoitetut nuoret asuvat huostaanotettuina, avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti sijoitettuna aina 10 ikävuodesta täysi-ikäistymiseen saakka. Yksikön vahva kodinomaisuus näkyy toimintaympäristössä sekä kasvatusperiaatteissa. Työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista lastensuojelutyötä, jossa nuoret pääsevät osallistumaan kodin arjen toimintoihin. Nuoria tuetaan koulunkäyntiin, harrastuksiin ja arjen taitojen vahvistumiseen, jonka lisäksi pyritään järjestämään yksilö- ja ryhmätoimintaa nuorten kiinnostustenkohteiden mukaisesti. Työtä tehdään kolmessa vuorossa. Etsimme iloiseen ja moniammatilliseen tiimiimme TUNTITYÖNTEKIJÖITÄ sosiaali-, ...

 • Company Vaalijalan kuntayhtymä in Ahkionlahti
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Kahvimyllyn palvelukodissa Suonenjoella on avoinnaOHJAAJIEN määräaikaisia sijaisuuksia (lyhytaikaiset työsuhteet, yhdestä päivästä useampaan kuukauteen) yhteydenotot suoraan palvelukodin johtajaanYhteydenotot ja lisätietoja palvelukodin johtaja Antti Kervinen puh 050 3899 472Lisätietoja kuntayhtymästä ja Kahvimyllyn palvelukodista Yhteydenotot ja lisätietoja palvelukodin johtaja Antti Kervinen puh 050 3899472...

 • Company Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä in Vieremä
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Ohjaajan tehtäviin kuuluu lasten yksilöllinen ohjaaminen, tukeminen ja kuntouttaminen päivittäisissä toiminnoissa. Ohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä yksikön ohjaajien ja lasten lähiverkoston kanssa. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015 § 3,asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 153/2016 § 1) tai muu soveltuva koulutusEduksi luetaan työkokemus erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa, autismiosaaminen ja vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien hallinta. Vammaislasten asumis- ja tilapäishoitoyksikkö KuunsirppiMalilantie 11 A74200 VieremäLisätietoja antaa yksikön vastaava ohjaaja Asta Rönkä, puh. 040 712 1069 ja kehitysvammayksiköiden esimies Elina Puustinen, puh. 040 350 1931Hakemuksen jättäminen: Täyttämällä sähköinen...

 • Company Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä in Iisalmi
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Ohjaajan tehtäviin kuuluu Kotirinteellä asumisyksikössä asuvien asiakkaiden ohjaaminen, tukeminen ja kuntouttaminen päivittäisissä toiminnoissa. Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään lähihoitajan tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015 § 3, Valtioneuvoston asetus 153/2016 § 1)Ohjaajalta edellytetään asiakaslähtöisyyttä, tiimi- ja verkostotyötaitoja sekä kehittävää työotetta.Arvostamme hyviä tiimi- ja verkostotyötaitoja. Katsomme eduksi hoitotyön koulutuksen ja työkokemuksen asumispalveluista. Tarjoamme monipuolisen työn sekä kehittymisen ja kehittämisen mahdollisuuksia sekä tuen siihen. Lisäksi odotamme, että haluat sitoutua tehtävääsi asiakasta kunnioittaen. Ohjatun ja tuetun asumisen yksikkö Kotirinne Iisalmessa ohjaa ja tukee yksikössä ja taajamassa itsenäisemmin asu...

 • Company Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä in Iisalmi
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Ohjaaja toimii Päiväkeskus Purjeen kehitysvammaisten päivätoiminnassa kaikissa toimintaryhmissä mukaan lukien autismipäivätoiminta. Päivätoimintaa järjestetään maanantaista perjantaihin. Aikuisten päivätoiminnan lisäksi päiväkeskuksessa tarjotaan päivätoimintaa koulujen loma-aikoina kehitysvammaisille lapsille. Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään lähihoitajan tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015 § 3, Valtioneuvoston asetus 153/2016 § 1)Arvostamme työkokemusta kehitysvammaisten parissa ja kehittävää työotetta. Työ edellyttää tiimi- ja verkostotyötaitoja.Eduksi katsotaan vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien hallinta.Päiväkeskus PurjeKarjalankatu 4174120 IisalmiKehitysvammayksiköiden esimies Elina Puustinenpuh. 040 350 1931Hakemuksen jättäminen: Täyttämällä sähköin...

 • Company TakamaanKasvu Oy in Ahomäki
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Haemme 7-paikkaiseen lastensuojeluyksikköömme ohjaajaa äitiysloman sijaisuuden ajalle, on mahdollista, että työt jatkuvat äitiysloman sijaisuuden jälkeen.Toivomme hakijalta sosionomi(amk) tai sairaanhoitaja(amk) -tutkintoa, kokemusta lastensuojelutyöstä, hygieniapassia sekä lääkehuollon koulutusta (vähintään MiniLop), ajokortti on välttämätön. Tarjoamme työtä ammattitaitoisessa lastensuojeluyksikön tiimissä, monipuolisia työtehtäviä ja hyvän työyhteisön. Olemme kouluttautuneet ddp-terapiaan, johon kasvatusajatuksemme perustuu.Lisätietoa yrityksestämme: Sini Siimesp. 044 532 ...

 • Company Ristijärven 4H-yhdistys in Kainuu
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Ristijärven 4H-yhdistys hakee VÄKKEÄ - Välityömarkkinoiden kehittämishankkeelle kokoaikaista työhönvalmentajaa. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2019 saakka. Mahdollisuus jatkoon 31.8.2020 saakka. Työssä voit aloittaa 25.11.2019 tai sopimuksen mukaan.Hankkeessa luodaan toimintamalli ja rakenteet palvelukokonaisuuksista välityömarkkinoille, joiden avulla kolmannen sektorin toimijat pystyvät työllistämään pitkäaikaistyöttömiä sekä ohjaamaan ja valmentamaan heitä työmarkkinoilla oleviin tehtäviin ja koulutuksiin. Hanketta toteutetaan Hyrynsalmella, Kuhmossa, Paltamossa, Puolangalla, Ristijärvellä, Sotkamossa ja Suomussalmella.Työhönvalmentaja vastaa välityömarkkinoiden rakenteiden kehittämisestä ja toimivuudesta sekä toimii työllistettyjen yksilö- ja ryhmäohjaajina. Työhönvalmentaja ohjaa lisäk...

 • Company Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy in Ahomäki
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Hyvinvointipalvelut Arjessa tuottaa asiakkaan kotiin ja arkiympäristöön toteutettavaa ja vietävää kuntouttavaa työtä, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti asiakkaiden arkea ja hyvinvointia. Vahvistamme kasvavaa työyhteisöämme ja haemme nyt Kouvolan ja Kotkan alueelle PERHEOHJAAJAA vakituiseen työhön.Auttamisen kulttuuri on meille syy tulla töihin. Se kannattelee meitä hetkissä, joista kenenkään ei pidäkään selvitä yksin. Se on arjessamme joka päivä, kun asiakas tarvitsee aikaa tai kollega tukea. Meillä jokainen on merkityksellinen, ja osa yhteistä tarinaamme. Haluamme olla hyvä paikka työskennellä.Tarjoamme paikan dynaamisessa ja innostavassa organisaatiossa, osaavat työkaverit, kannustavan työympäristön sekä monipuolisia ja haastavia töitä moniammatillisessa työyhteisössä. Tämän lisäksi tarj...

 • Company Joutsan kunta in Joutsa
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Joutsan kunnassa on haettavana palveluohjaajan työsuhde. Tehtävä on uusi, joten toivomme hakijoilta vahvaa aiempaa kokemusta palveluohjaajan työstä. Keskeisiin tehtäviin kuuluu asiakkaidemme (ikäihmiset, vammaiset) monipuolinen ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arviointi, kotiin tehtävät arviointikäynnit, hoito- ja palvelusuunnitelman valmisteleminen, palveluiden järjestäminen ja toteutumisen varmistaminen.Yhteistyö asiakkaan ja asiakasta hoitavien eri tahojen sekä palveluntuottajien kanssa on tärkeää tehtäväaluetta. Tehtävässä edellytetään itsenäistä työotetta, kokemusta palvelutarpeen arvioinnista ja palveluohjauksen kehittämisestä sekä verkostoyhteistyötaitoja.Kelpoisuusvaatimus tehtävään on soveltuva sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opintotasoinen tutkin...

 • Company KEURUUN KAUPUNKI in Keuruu
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Keuruun kaupungin nuorisopalvelut hakee nuoriso-ohjaajan viransijaisuutta äitiysloman 7.1.2020-10.11.2020 ajalle. Sijaisuus saattaa jatkua mahdollisesti pidempään. Hakuaikaa on päätetty jatkaa 17.11.2019 saakka. Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan rekrytoinnissa huomioon.Tehtävän pääpaino on nuorisopalvelut yksikön esimiestehtävissä, nuorisopalveluiden hallinnosta vastaamisessa ja erilaisissa kehittämistehtävissä. Nuorisopalveluilla työskentelee virassa olevan nuoriso-ohjaajan lisäksi tilatyöstä vastaava nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä vuosittain vaihteleva määrä tilatyöhön ja muuhun harrastetoimintaan palkattuja nuorisotalovalvojia ja harrasteohjaajia. Nuorispalvelut yksikkö on osa kaupungin vapaa-aikatoimea, johon kuuluu myös liikunta-, kulttuuri- ja matkailupalvelut.Työh...

 • Company Konneveden kunta in Konnevesi
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Haemme vapaa-aikatoimen tiimiimme etsivää nuorisotyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.12.2019- 31.12.2020. Olet etsimämme etsivä, jos omaat nuoruuden ja nuorisotyön asiantuntijuutta. Arvostamme kokemusta ja osaamista nuorisotyöstä erilaisten nuorten parista, oma-aloitteisuutta ja ennen kaikkea nuorten tarpeiden, toiveiden sekä tavoitteiden ymmärtämistä sekä hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Olet nuorisotyön ammattilainen, et pelkää haastaviakaan tilanteita ja olet verkostotyön osaaja.Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta elämän varrella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäist...

 • Company Jyväskylän Lastensuojelupalvelut Oy in Jyväskylä
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Ankkurin Lastensuojelupalvelut on yksityinen lastensuojelualan toimija, jonka palvelukokonaisuuteen kuuluu seitsemän lastensuojelun erityisyksikköä, avo- ja jälkihuollon yksikkö, perhekuntoutusyksikkö sekä terapia- ja työhyvinvointipalveluja tarjoava yksikkö.Haemme ohjaajaa Nuorisokoti Plaaniin Jyväskylän Keljonkankaalle.Ohjaajalta edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukaista sosionomin kelpoisuusuutta.Hakijoilta edellytämme myös:      osaamista lastensuojeluperheiden kanssa työskentelyyn      vähintään kahden vuoden työkokemusta lastensuojelu-, kasvatus- tai psykiatrisesta hoitotyöstä      hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu-, ja työyhteisötaitoja      yksilölähtöistä asennetta työhön      halua oppia uutta ja kehittää ammattitaitoaan      päihdetyön kokemus k...

 • Company JST Aves Oy in Jyväskylä
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  VASTAAVA OHJAAJA Jyväskylään avattavaan lastensuojelulaitokseenEtsitään pian avattavaan Nuorisokoti Harjurinteeseen vastaavaa ohjaajaa. Nuorisokoti Harjurinne Jyväskylä on lastensuojelun erityisyksikkö, joka sijaitsee Jyväskylän Vaajakoskella. Nuorisokoti Harjurinne on suuntautunut 10-17 -vuotiaiden psyykkisesti oireilevien, sekä päihdeongelmaisten lasten hoitoon ja kasvatukseen. Nuorisokoti Harjurinne vastaa kiireellisen sijoituksen, avohuollon sijoituksen sekä huostaanoton tarpeeseen, jonka lisäksi yksikössä järjestetään arviointi- ja kuntoutusjaksoja.Haemme nytVASTAAVAA OHJAAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä mutta tarvittaessa joutuu tekemään myös yötyötä. Kelpoisuusehtona vastaavan ohjaajan paikkaan on vähintään sosionomi AMK (Laki...

 • Company JST Aves Oy in Jyväskylä
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  SOSIONOMI / OHJAAJA Jyväskylään avattavaan lastensuojelulaitokseenNuorisokoti Harjurinne Jyväskylä etsii joukkoonsa lastensuojelualan ammattilaisia. Nuorisokoti Harjurinne Jyväskylä on lastensuojelun erityisyksikkö, joka sijaitsee Jyväskylän Vaajakoskella. Nuorisokoti Harjurinne on suuntautunut 10-17 -vuotiaiden psyykkisesti oireilevien, sekä päihdeongelmaisten lasten hoitoon ja kasvatukseen. Nuorisokoti Harjurinne vastaa kiireellisen sijoituksen, avohuollon sijoituksen sekä huostaanoton tarpeeseen, jonka lisäksi yksikössä järjestetään arviointi - ja kuntoutusjaksoja.Haemme nytOHJAAJIAtoistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ on epäsäännöllistä kolmivuorotyötä. Kelpoisuusehtona ohjaajan paikkaan on sosionomi AMK (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) tai muu sosiaali, te...

 • Company Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Äänekoivisto
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Keski-Suomen seututerveyskeskus toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitoksena. Vastaamme kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta; lääkäripäivystyksestä ja -vastaanotosta, neuvolapalveluista sekä hoitajien vastaanotosta, suunterveydenhuollon palveluista, akuutista sairaalahoidosta, kuntoutuksesta sekä osin pitkäaikaishoidosta.Haemme Keuruun, Petäjäveden ja Multian terveysasemille vakituiseen työsuhteeseenPALVELUOHJAAJAAKeskeinen tehtäväsi on asiakkaan palvelutarpeen selvittely ja sosiaaliohjaus Keuruun, Petäjäveden ja Multian terveysasemilla. Palveluohjaus on tarkoitettu niiden asiakkaiden tueksi, joilla on monisairauksiin, talouteen, asumiseen tai arjessa pärjäämiseen liittyviä ongelmia.Työssäsi ohjaat asiakkaita oikean ammattilaisen luokse tehden yhteistyö...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters