Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

249 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 249 results.
 • Company Lempäälän kunta in Lempäälä
  19.02.2020

  Lempäälän kunnan vammaispalvelut hakee asumisyksikköihinsäKESÄTYÖNTEKIJÖITÄKultasiivessä on 12 asuntoa. Kultasiipi on autetun asumisen yksikkö, jossa työtä tehdään kolmessa vuorossa. Asukkaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan ja perushoidon lisäksi asukkaille järjestetään mielekästä vapaa-ajan toimintaa.Pesäpuussa on 31 asuntoa. Pesäpuussa on monipuolisesti tuettua, ohjattua ja autettua asumista. Työ on kolmivuorotyötä. Lisäksi Pesäpuussa järjestetään vaikeavammaisten päivätoimintaa arkisin. Asukkaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan ja perushoidon lisäksi asukkaille järjestetään mielekästä vapaa-ajan toimintaa.Sinä ammattitaitoinen lähihoitaja, sosionomi tai alaa opiskeleva, tule meille Pesäpuuhun tai Kultasiipeen kesätöihin. Meillä kerrytät monipuolisesti työkokemusta eri ikäisten ja e...

 • Company Lapuan kaupunki in Lapua
  19.02.2020

  Haemme tukisuhdetoiminnasta innostunutta sosiaaliohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen 1.4.2020 alkaen! Lapuan lasten ja perheiden sosiaalipalveluissa on auki uusi sosiaaliohjaajan toimi. Lapualla on kehitetty lasten tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa useiden vuosien ajan ja nyt vahvistamme uuden työntekijän rekrytoinnin kautta tukitoiminnan hyvää jatkumoa kaupungissamme.Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden tiimiin kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, neljä sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, perhehoidon sosiaaliohjaaja sekä perhetyön tiimivastaava. Tiimissä on hyvä ja kehittämismyönteinen ilmapiiri, jota haluamme yhteisesti pitää yllä. Esimiehen ja tiimin tuki on jatkuvasti käytössäsi. Nyt auki oleva toimi on uusi ja vailla tekijää.Sosiaaliohjaajan työnkuva pitää sisällään vapaaeh...

 • Company JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä in Kurikka
  19.02.2020

  PERHETUKIYKSIKÖN PERHEOHJAAJAN SIJAISUUS AJALLA 1.3.-31.10.2020Alkusijoituspaikka: Kurikan sosiaalipalvelut (lastensuojelu- ja lapsiperhepalvelut)Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi alan opistoasteen tutkinto.Työsopimussuhteeseen valitun on ennen työn aloitusta esitettävä lain (504/2002) tarkoittama rikostaustaote. Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työ edellyttää oman auton käyttöä.JIK ky:n perheiden palveluissa panostamme erityisesti lastensuojelutyön kehittämiseen, jossa tavoitteena on painopisteen siirtäminen raskaammista korjaavista palveluista perheille kotiinpäin tarjottavaan tiiviiseen tukeen. Kurikan kaupungin sosiaalipalvelut kuuluvat JIK ky:n perheiden palveluiden vastuualueeseen ja toimintaa kehitetään Kurikan ...

 • Company Isojoen 4H-yhdistys in Uusitalo
  19.02.2020

  Haetaan lasten ja nuorten kanssa toimeentulevaa, innostavaa ja oma-aloitteista kerho-ohjaajaa Isojoelle. Sinulla tulisi olla oma auto käytössäsi.Työ painottuu iltapäivään ja alkuiltaan. Tunteja on 5-6 viikossa, jatkuen 15.5 asti ja mahdollisesti myös syksyllä.Työ alkaa vaikka heti, joten otathan pikaisesti yhteyttä!Tiedustelut numeroon 0407602800, Maj-Britt UusitaloMaj-Britt Uusitalo, Puh: (040) 7602800...

 • Company SoTe kuntayhtymä in Äänekoivisto
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tervetuloa töihin iloiseen ja aktiiviseen perheohjaajien porukkaan Saarikkaan pitkäaikaisen työntekijämme siirtyessä ansaitulle vapaalle!Pääset mukaan innovatiiviseen porukkaamme rakentamaan keskisuomalaista lapsiperhepalvelujen mallia jo olemassa olevaan sote-liikelaitokseen. Olemme tehneet töitä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisessä liikelaitoksessa jo vuodesta 2009 alkaen ja sen vuoksi pystymme nyt kehittämään sote-palveluja aivan eri vaiheessa kuin muualla maakunnassa.Saarikan perheohjaajana kuulut Perhe- ja sosiaalityön vastuualueelle, Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tiimiin. Tiimiin kuuluvat myös sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät sekä lastenvalvoja. Perheohjaajana teet sekä sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä että lastensuojelun tehostettua perhetyötä. Saarikassa toteutet...

 • Company KEURUUN KAUPUNKI in Keuruu
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Keuruun kaupungin perusturvalautakunta ilmoittaa haettavaksi 3.3.2020 klo 15 mennessäPERHETYÖNTEKIJÄN TOIMENKeuruun lasten ja perhepalveluissa työskentelee johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi 2,5 sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, viisi perhetyöntekijää, palvelusihteeri sekä perhekeskuksessa palveluohjaaja. Meillä on hyvät ja toimivat yhteistyöverkostot varhaiskasvatuksen, koulun ja perusterveydenhuollon kanssa. Palveluvalikkoa täydennetään tarvittaessa ostopalveluilla. Lapsiperheiden kotipalveluun on käytössä palveluseteli. Keuruulle on vahvistettu Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu - Kehittämisohjelma 2018-2022. Keuruu on mukana myös lastensuojelun systeemisen toimintamallin kehittämisessä.Perhetyöntekijältä edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/201...

 • Company Jyväskylän kaupunki in Jyväskylä
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jyväskylän kaupunki hakee Myllyjärven nuorisokodilleNUORISOKODINOHJAAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Nuorisokodinohjaaja vastaa nuorten ohjaamisesta päivittäisissä tai muissa kuntouttavissa toiminnoissa ja osallistuu toiminnan suunnitteluun. Tehtävä edellyttää hoidollisen, kuntouttavan ja kasvatuksellisen asiakastyön hallintaa ja perheiden kanssa työskentelytaitoa. Lisäksi toivotaan asiakastyön eri menetelmien osaamista, verkostotyön hallintaa ja hyvää palvelujärjestelmän tuntemusta. Työ on kolmivuorotyötä.Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva AMK-tutkinto (esim. sosionomi tai yhteisöpedagogi). Tehtävään valittavalta edellytetään riittävää työkokemusta ja erityisosaamista lastensuojelusta, työtä ohjaavan lainsäädännön ja palveluverkon tuntemusta, hyviä yhteistyö- j...

 • Company Pienkoti Aura Oy in Aura
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kaikille lastensuojelupalveluillemme yhteinen kuvaava tekijä on asiakaslähtöisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen perheen ja lapsen haasteet ovat ratkaistavissa oikea-aikaisella ja tarpeen mukaisella tuella, hoidolla ja kasvatuksella. Toiminnan perusta on vaikuttavassa vastuullisuudessa.Haemme Pienkoti Akseliin Puuppolaan OHJAAJAALähtökohta työhömme on asenne tehdä kaikkemme haasteellisimpienkin tilanteiden ratkaisemiseksi. Mikäli jaat saman asenteen, ja haluat kehittyä haastavien tehtävien kautta työyhteisössä, jossa toisista välittäminen on perusarvo, saatat olla yksi meistä.Tarjoamme sinulle edellytykset tehdä työsi hyvin ja laadukkaasti, asiakas yksilöllisesti kohdaten. Esimiehen tuki, hyvä tiimihenki sekä viihtyisä työympäristö tulevat kaupan päälle. Meillä jokainen on merkityks...

 • Company Kittilän kunta in Kittilä
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kittilän kunnassa on haettavana nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan toimi. Työtehtäviin kuuluu nuorisotilan ohjaustehtävät, leiri- ja kerhotoiminnan suunnittelu ja ohjaus, tapahtumien järjestäminen, tiimityöskentely etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa, moniammatillinen työskentely. Tehtävässä edellytetään nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tai muuta vastaavaa soveltuvaa koulutusta. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimi- ja verkostotyön osaamista, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Edellytämme kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Arvostamme positiivista, kehittävää ja vastuullista työotetta sekä yhteistyökykyä. Työ on ilta- ja viikonloppupainotteista.Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta...

 • Company Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry in Ahmas
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Mannerheimin Lastensuojeluliitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 556 paikallisyhdistyksestä. MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin PerhePesä-toimintakonsepti käsittää kolme lapsiperheille ja heidän parissa toimiville tahoille suunnattua avointa kohtaamispaikkaa - PerhePesää. Haemme nyt LAPSI- JA PERHETOIMINNAN OHJAAJAA KUUSAMOON täydentämään PerhePesä-tiimiä.Lapsi- ja perhetoiminnan ohjaajan keskeisiä tehtäviä ovat:- PerhePesä-toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaaminen- ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen, organisointi sekä ohjaaminen- perheiden yksilöllinen tukeminen sekä ohjaus- j...

 • Company Muruvana Oy in Ahmas
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme joukkoomme perhetyöntekijää. Teemme työtä lastensuojelun herkällä kentällä.Koulutusvaatimus mt - lähihoitaja tai sosionomi (sopii myös valmistuvalle opiskelijalle).Työssä kohtaat monenlaisia ihmisiä ja koskettavia kohtaloita, työntekijän vahvuutena joustavuus , hyvä tilannetaju, nopea kyky reakoida tilanteisiin. Jos omaat näitä ominaisuuksia olet juuri etsimämme henkilö. Työmme painottuu iltapäivään, iltaan ja viikoloppuihin. Työtä tarjoamme kahdelle perhetyöntekijälle Raahen alueelle. Työssä tarvitset oman auton, mutta muut työvälineet saat meiltä (puhelin ja tietokone).Lähetä hakemuksesi osoitteeseen 28.2.2020 mennessä.Huomioi, että haastattelussa tulee esittää rikosrekisteriote...

 • Company Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy in Alvettula
  19.02.2020

  Haemme mehiläistarhaukseen ammatillista ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 31.10.2020 saakka.Mehiläistarhauksen ammatillinen ohjaaja vastaa oppilaitoksen mehiläistarhoista, käsittelee hunajaa ja mehiläisvahaa sekä ohjaa ammatillisesti opiskelijoita käytännön töissä oppilaitoksen mehiläisten hoidossa. Tehtäviin kuuluu opettajan ohjeiden mukaisesti antaa palautetta ja ohjausta opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymisessä.Edellytämme vankkaa mehiläisalan käytännön osaamista sekä maatalousalan (mehiläistarhaajan) ammattitutkintoa. Työtehtävät edellyttävät ajokorttia. Soveltuva AMK-tutkinto katsotaan eduksi.Ennen työsuhteen alkamista tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote (laki 504/2002). Koeaika on puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta.Hakemukseen tulee liittää yksi pdf-t...

 • Company Janakkalan seurakunta in Alvettula
  19.02.2020

  Haemme nuorisotyön tiimiimme innostunutta tekijää ja osaajaa. Viran vastuualueena on laaja-alainen nuorisotyö painottuen rippikoulun jälkeiseen työhön. Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä monialaisesti sekä joustavasti ja mukautumista jatkuvaan muutokseen lasten ja nuorten kulttuurissa. Etsimme ammattinsa hyvin taitavaa osaajaa, jolla on valmius tehdä yhteistyötä ja toimia erilaisten verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Arvostamme kehityskykyä, oma-aloitteisuutta ja rohkeaa tavoitteellisuutta. Katsomme eduksi musikaalisuuden, monipuoliset työtaidot ja avaran ihmiskäsityksen. Pätevyysvaatimuksena on Kirkon säädöskokoelman nro 124 2§ mukainen kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto tai muu vastaava pätevyys. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimu...

 • Company Invalidiliitto ry in Hämeenlinna
  19.02.2020

  Validia Oy toteuttaa asumis- ja kuntoutuspalveluita aivo- ja selkäydinvaurioiden sekä muun vamman tai sairauden vuoksi apua tarvitseville. Valtakunnallinen Validia Oy on vastuullinen yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia.Haemme OHJAAJAA Poltinahon Validia-taloon, Hämeenlinnaantoistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työt alkavat heti sopivan henkilön löydyttyä.Toivoimme sinultaSateenkestävyyttä, tiimityötaitoja, innovatiivisuutta, kehittämiseen innostusta ja kiinnostusta. Ei haittaa, jos olet aktiivinen myös muunlaisessa itseilmaisussa (kädentaidot, musiikki ym). Tässä veikeässä työryhmässä, huumori ja tilannekomiikan ymmärrys on loistava lisä. Paineensietokyky ja keskeneräisyyden sietäminen plussaa. Muista ominaisuuksistasi kuulemme mielellämme lisää. Koulutuspohjak...

 • Company Familar Oy in Ahomäki
  19.02.2020

  OHJAAJA LASTENSUOJELUYKSIKKÖ FAMILAR OY, PIHAPOLKUPihapolku on 14- paikkainen erityisyksikkö 10 - 18 -vuotiaille nuorille. Pihapolussa on kaksi 7- paikkaista osastoa: Papu ja Verso. Yksikössä tuotetaan sijaishuollon palvelua huostaan otetuille, kiireellisesti sijoitetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille nuorille. Pihapolku tarjoaa hoitoa ja tukea psyykkisesti oireileville nuorille. Usein taustalla on traumakokemuksia, perheen moniongelmaisuutta tai kaltoinkohtelua. Oireilu näkyy käytöshäiriöinä, tarkkaavuuden ja keskittymisen häiriöinä. Haemme sosiaali- tai terveydenhuoltoalan AMK- tai perustutkinnon omaavaa henkilöä ohjaajaksi vakituiseen työsuhteeseen. Työ on 3-vuorotyötä.Tarjoamme - kattavat ja monipuoliset täydennyskoulutukset sekä koulutus- ja kehitysmyönteisyyden - ammatilli...

 • Company Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr in Tampere
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  OHJAAJA, puhevammaisten tulkki / Joukontalo, Hervanta, TampereRinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija. Meillä työskentelee yli 1100 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Asumisen tuen yksikkömme Joukontalo sijaitsee Tampereella Hervannassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tarjoamme asumisen tuen ympärivuorokautisia palveluita aikuisille kehitysvammaisille.Haemme nyt joukkoomme Joukontaloon ohjaajaa, jolla on sote-alan tutkinnon lisäksi myös puhevammaisten tulkin pätevyys. Kehitysvammaisten asiakkaidemme kanssa jokainen päivä on erilainen, mutta aina yhtä tärkeä ja merkityksellinen. Ohjaajana toimit asiakkaiden tukena ja apuna arjessa ja osaat iloita niin pienistä kuin suuristakin onnistumisista.Tarjoamme- ammattitaitoiset kollegat ja esimiehen tueksesi- kilpailuky...

 • Company Crohn ja Colitis ry in Suvanto
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tukea perheille-hanke, hankevastaavaCrohn ja Colitis ry on valtakunnallinen potilasjärjestö IBD:tä eli tulehduksellista tai muuta suolistosairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. IBD:tä sairastaa Suomessa noin 50 000 henkilöä. Crohn ja Colitis ry:ssä on 8000 jäsentä. Toimisto ja hankevastaavan työpaikka sijaitsee Tampereella.Haemme hankevastaavaa määräaikaiseen, vuoden kestävään työsuhteeseen vastaamaan Tukea Perheille -hankkeen viimeisen toimintavuoden toteutuksesta. Tukea Perheille -hanke tukee IBD:tä sairastavien lasten ja nuorten sekä heidän lähipiirinsä arkea tiedottamalla, antamalla mahdollisuuksia vertaistukeen sekä tuottamalla materiaalia. Hankkeen toiminta ja materiaalit tukevat koko perhettä lapsen ja nuoren sairastumisvaiheessa sekä elämän taitekohdissa, kuten päiväkodin ...

 • Company Hämeenkyrön kunta in Äijänneva
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Hämeenkyrön Työllisyyspalvelut hakee etsivän nuorisotyöntekijän äitiysloman sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 14.4.2020 - 24.2.2021. Meillä on tarjolla paikka ammattitaitoisessa tiimissä, joka on orientoitunut oman työn kehittämiseen ja toimintamallin jalostamiseen. Meillä on lupa innostua, ehdottaa ja kokeilla. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on auttaa alle 28-vuotiaita hämeenkyröläisiä nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Hakijalta edellytetään soveltuvaa sosiaali-, terveys-, tai nuorisotyön korkeakoulututkintoa sekä aikaisempaa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten kanssa toimimisesta. Haussa huomioidaan opintojen loppuvaiheessa olevat.Tehtävä vaatii itsenäistä ja motivoivaa...

 • Company Kangasalan kaupunki in Äijänneva
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kehitysvammahuollon päivätoimintaan Kangasalle on haettavana 10.3.2020 klo 15.00 mennessä OHJAAJAN TYÖSUHDE.Tehtävä sijoittuu 2015 avattuun, 15-paikkaiseen kehitysvammaisten päivätoimintayksikkö TupasWillaan. TupasWillassa järjestetään päivätoimintaa ja vaikeimmin vammaisten päivätoimintaa. Asiakkaat ovat paljon tukea ja apua päivittäistoimissa tarvitsevia monivammaisia henkilöitä. Ohjaaja työskentelee pääsääntöisesti TupasWillassa, mutta tarvittaessa myös asiakkaiden asumisyksiköissä. Ohjaajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monipuolista päivä- ja/tai työtoimintaa päivätoimintakeskuksessa. Tarkoituksena on asiakkaan itsenäisen ja osallistuvan elämän tukeminen yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Ohjaajan tehtävän työaikana on yleis...

 • Company Kangasalan kaupunki in Äijänneva
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kehitysvammahuollon päivätoimintaan Kangasalle on haettavana 10.3.2020 klo 15.00 mennessä OHJAAJAN TYÖSUHDE.Tehtävä sijoittuu vuodesta 1990 toimineeseen vaikeimmin kehitysvammaisten päivätoimintayksikköön SiniWillaan. SiniWillassa järjestetään päivätoimintaa kymmenelle asiakkaalle. Asiakkaat ovat paljon tukea ja apua päivittäistoimissa tarvitsevia monivammaisia henkilöitä. Ohjaaja työskentelee pääsääntöisesti SiniWillassa, mutta tarvittaessa myös asiakkaiden asumisyksiköissä. Ohjaajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monipuolista päivä- ja/tai työtoimintaa päivätoimintakeskuksessa. Tarkoituksena on asiakkaan itsenäisen ja osallistuvan elämän tukeminen yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Ohjaajan tehtävän työaikana on yleistyöaika. K...

 • Company Akaan kaupunki in Äijänneva
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  virka Akaa on noin 17 000 asukkaan kehittyvä kaupunki Suomen kasvukäytävällä. Akaan kaupungin elinvoimaisuuden kulmakiviä ovat loistavat liikenneyhteydet ja erinomainen sijainti kasvun keskiössä.Savuttoman kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1 050 työntekijää.Akaa tuottaa vanhus- ja vammaispalvelut yhteistoiminta-alueella, jonka muodostavat Akaan kaupunki ja Urjalan kunta. Yhteistoiminta-alueen asukasluku on noin 21 400.Haemme 50 %:n asiakasohjaajan virkaan työparia vastaamaan lähinnä alle 65- vuotiaiden omaishoidon tuesta sekä vammaispalvelulain mukaisista kuljetustuista. Tehtäväkenttä tarkentuu kevään kuluessa. Asiakasohjaaja on vammaispalveluiden tiimin jäsen, mutta yhteistyötä hän tekee myös vanhuspalveluiden asiakasohjaajien kanssa. Virka täytetään aluksi määräaikaisena.  Kelpoi...

 • Company Poijukodit Oy in Ahkionlahti
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Poijukodit Oy, Kauniskankaan Nuorisokoti, 1 yöhoitaja ja 1 ohjaajaPoijukodit Oy laajensi toimintaansa vaativahoitoisille nuorille maaseudun rauhaan Kuopion Muuruvedelle.Yksikössä on yhdeksän asiakaspaikkaa yli 11-vuotiaille nuorille, joilla on vakavaa psyykkistä oirehdintaa ja käyttäytymisen ongelmia. Nuoret tulevat yksikköön hoitoon lastensuojelulain päätöksellä. Hoidon aikana kiinnitetään nuorta arkeen, palautellaan koulunkäynnin rytmi sekä arvioidaan hoitoa ja hoidon tarvetta moniammatillisen tiimin työskennellessä yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa (vanhemmat, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen hoitotaho) kanssa. Yksikköön haetaan kaksi hoitajaa, joilla on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi työntekijällä olisi hyvä olla opinnoissa suuntautuminen päihde- j...

 • Company Pihapuron perhekoti Oy in Ahkionlahti
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Pihapuron perhekoti on Vesannolla toimiva 5-paikkainen ammatillinen perhekoti. Perhekotiin haetaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanutta sekä lastensuojelutyökokemuksen omaavaa ohjaajaa. Ammatillisen tutkinnon tulee sisältää sosiaalialan opintoja ja lastensuojelun työkokemusta vaadimme vähintään vuoden. Ohjaajalta odotamme kiinnostusta ja halua ohjaus- ja kasvatustyöhön lasten ja nuorten parissa. Työ vaatii itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta, kykyä toimia muuttuvissa arjen tilanteissa, vastuullisuutta sekä monipuolista arjen organisointikykyä. Työ vaatii itsenäistä työotetta mutta myös kykyä toimia osana ryhmää. Toivomme Sinun olevan huumorintajuinen ja joustava alan osaaja. Työ on pääosin aamu- ja iltavuoroa. Yövuoroja satunnaisesti. Työ sisätää myös viikonloppuvuoroja. Työhön...

 • Company JST Aves Oy in Jyväskylä
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  SOSIONOMI / OHJAAJA Jyväskylään avattavaan lastensuojelulaitokseenNuorisokoti Harjurinne Jyväskylä etsii joukkoonsa lastensuojelualan ammattilaisia. Nuorisokoti Harjurinne Jyväskylä on lastensuojelun erityisyksikkö, joka sijaitsee Jyväskylän Vaajakoskella. Nuorisokoti Harjurinne on suuntautunut 10-17 -vuotiaiden psyykkisesti oireilevien, sekä päihdeongelmaisten lasten hoitoon ja kasvatukseen. Nuorisokoti Harjurinne vastaa kiireellisen sijoituksen, avohuollon sijoituksen sekä huostaanoton tarpeeseen, jonka lisäksi yksikössä järjestetään arviointi - ja kuntoutusjaksoja.Haemme nytSOSIONOMIA / OHJAAJAAtoistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ on epäsäännöllistä kolmivuorotyötä. Kelpoisuusehtona ohjaajan paikkaan on sosionomi AMK (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) tai muu...

 • Company O'Live Care Oy in Äijälä
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme PÄIVÄTOIMINTA TYÖNTEKIJÄÄ Luovaan toimintaan !Päivätoiminnassa on luovan toiminnan työmaa, musiikkia, mobiiliopetusta sekä yhteisöpalavereita. Tavoitteena on, että asukkaat oppivat lisää sosiaalisia taitoja, kykenevät keskenään kommunikoimaan sujuvasti ja muodostavat omia ihmissuhteitaan. Toiminnallisten ja luovien menetelmien avulla asukkaat harjaannuttavat oman itsensä voimavarojen tunnistamista sekä mahdolliset ongelmansa ja kehittämisen alueensa. Päivätoimintaan sisältyvä asumisvalmennus on asukkaiden elämänlaadun- ja hallinnan parantamiseen tähtäävää toimintaa. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä asukkaan edellytyksiä viettää mahdollisimman itsenäistä elämää. Arjen askareiden opettelua eli asumisen ja elämisen taitojen harjoittelua yhdessä asukkaan kanssa. Päivittäin tarvittavi...

 • Company Turun TAITO-Koulutus in Turku
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Turun TAITO-koulutus Oy on yritysten kumppani henkilöstön rekry- ja täydennyskoulutuksissa. Tarjoamme ohjaus- ja tukipalveluita nuorille sekä työnhakijoille. Hyödynnämme omistajiemme, Turun ammatti-instituutin ja Turun AKK:n laajaa osaaja- ja yhteistyöverkostoa toiminnassamme. Turun TAITO-koulutus etsii nuorten valmentajaa. Valmentaja ohjaa haastavassa elämäntilanteessa eläviä nuoria.Työtä voi tehdä kokopäiväisesti tai puolipäiväisesti, joko palkkasuhteessa tai oman yrityksen kautta. Maksamme kokeneelle tekijälle kilpailukykyistä palkkaa. Työ alkaa huhtikuussa 2020.Arvostamme valmentajalla-esim. sosionomin, sairaanhoitajan, yhteisöpedagogin tai vastaavaa amk-tutkintoa taikka YTM (nuorisotyö) tai KM -tutkintoa-kokemusta nuorten ohjaamisesta ja ohjausverkostoissa toimimisesta-täydennyskoulut...

 • Company Uudenkaupungin kaupunki in Uusikaupunki
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jatkamme Uudenkaupungin sosiaalipalveluiden työikäisten palvelujen sosiaaliohjaajan vakituisen viran hakuaikaa 2.3.2020 klo 15:00 saakka. 31.1.2020 päättyneessä haussa saapuneet hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.Virka täytetään 1.4.2020 alkaen. Tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut: sosiaaliohjaus, kotiin vietävät palvelut ja sosiaalinen kuntoutus. Sosiaaliohjaaja on osa työikäisten palveluiden korjaavaa tiimiä, jossa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja maahanmuuttokoordinaattori. Työikäisten palveluiden kokonaisuuteen kuuluu myös vastaanottava tiimi ja työllistämistiimi.Hyvät vuorovaikutustaidot, sinnikkyys, itsenäinen työote ja laaja-alaisuus auttavat työtehtävän hoidossa. Toivomme kehittämismyönteistä, innostunutta ja innostavaa ty...

 • Company Särskild Oy in Äijälä
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Särskild Oy on turkulainen lapsia ja perheitä palveleva yritys.Haemme nuorekkaaseen joukkoomme lisää aktiivisia ja asiantuntevia ammatillisia tukihenkilöitä työskentelemään tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla.Pätevyysvaatimukset: sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan korkeakoulututkinto sekä kahden vuoden työkokemus lastensuojelusta. Arvostamme täydennyskoulutusta ja aktiivista elämäntapaa.Tarjoamme palveluitamme myös ruotsiksi ja englanniksi.Kotisivujemme lomakkeella voit hakea sivutoimiseksi tukihenkilöksi, jonka viikkotunnit ovat kolmesta tunnista ylöspäin. Tulevaisuudessa sopivilla henkilöillä on mahdollisuus myös kokopäivätyöhön ja erilaisten toimintaryhmien vetämiseen.Voit lukea lisää meistä, ammatillisesta tukihenkilötyöstä ja muista pa...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Ohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu:- Lasten ja nuorten tutkimusjaksoon ja hoidolliseen työskentelyyn sisältyvä arviointi, suunnittelu ja toteutus sekä hoidon jatkosuunnitelman ja suosituksen teko osana moniammatillista työryhmää- Lapsen ja perheen vastuuhoitajuus sekä akuuttien kriisien työstäminen ja tilanteiden selvittely.- Yhteistyö lapsen verkostojen, avohuollon työntekijöiden ja muiden viranomaisten kanssa. - Raportointi, dokumentointi ja rajoittamispäätösten tekeminen.Työ on kaksivuorotyötä.Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali-tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkintoValitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.Janina Keski...

 • Company Erityislasten Omaiset ELO ry in Lappi
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ELO eli Erityislasten Omaiset ELO ry on vuodesta 2000 toiminut lappilainen vertaistukiyhdistys yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen. Erityisperhe on perhe, jossa on yksi tai useampi erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori.Yhdistyksemme on saanut avustusehdotuksen STEAn paikka auki -avustusohjelman rahoituksesta vuodelle 2020 ja haemme järjestöavustajaa ELOtiimiin. Lisätietoa avustusohjelmasta: Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää omia työelämävalmiuksiasi ja vahvistaa osaamistasi. Paikka auki -avustusohjelman mukaisesti sinun tulee työnhakijana täyttää seuraavat kriteerit: olet korkeintaan 29-vuotias etkä ole työelämässä tai tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Avustusohjelma on kohdennettu vaikeasti työllistyville nuorille. Työsuhde on määräaikainen (yksi vuosi). Työ alkaa ma...

 • Company Esperi Care Oy in Ahmas
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme Avopalvelut Ouluun ohjaajaa vakituiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen. Tarjoamme myös vakituista osa-aikaista työsuhdetta tuntityönä, joka sopii hyvin esimerkiksi alan opiskelijoille. Esperin Avopalveluiden Oulun yksikkö tuottaa laadukkaita lastensuojelu- ja aikuispalveluita Oulun seudun ja ympäristökuntien asiakkaille. Tarjoamme räätälöityjä palveluita ennaltaehkäisevään, arvioivaan ja korjaavaan lastensuojelutyöhön. Meillä voit vaikuttaa arkeesi ja jokaista kunnioitetaan osana työyhteisöä.Ohjaajana toimit lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa kuten perhetyössä, tehostetussa perhetyössä sekä ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa. Toimintasi tavoitteena on asiakkaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Työ on luonteeltaan 2-vuorotyötä ja alkaa sopimuksen mukaan ma...

 • Company Sähäkkä Oy in Ahmas
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kaikille lastensuojelupalveluillemme yhteinen kuvaava tekijä on asiakaslähtöisyys. Uskomme, että jokaisen perheen ja lapsen haasteet ovat ratkaistavissa oikea-aikaisella ja tarpeen mukaisella tuella, hoidolla ja kasvatuksella. Toiminnassamme korostuu vastuullisuus, inhimillisyys ja yksilöllisyyden kunnioittaminen.Haemme nyt OHJAAJAA Sähäkkään OulaisiinLähtökohta työhömme on asenne tehdä kaikkemme haasteellisimpienkin tilanteiden ratkaisemiseksi. Mikäli jaat saman asenteen, ja haluat kehittyä haastavien tehtävien kautta työyhteisössä, jossa toisista välittäminen on perusarvo, saatat olla yksi meistä.Tarjoamme sinulle edellytykset tehdä työsi hyvin ja laadukkaasti, asiakas yksilöllisesti kohdaten. Esimiehen tuki, hyvä tiimihenki sekä viihtyisä työympäristö tulevat kaupan päälle. Meillä jokai...

 • Company Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä in Alvettula
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ToimiTervetuloa kesätöihin kehitysvammahuollon asumispalveluihin tehostettuun palveluasumiseen ja ohjatun asumisen asumisyksiköihin. Olet sitten alalle vasta valmistunut tai vielä kehistysvammatyöstä kokemusta vailla omaava vankka tekijä; tule tutustumaan työhön kesäksi 2020.Haemme hoitajia tehostettuun palveluasumiseen sekä lasten tilapäishoitoon. Yksiköt sijaitsevat Forssassa ja työnämme on huolehtia kokonaisvaltaisesti vaikeasti kehitysvammaisten asiakkaiden hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta. Lastenpaikka Teuvolassa tilapäishoito on ympärivuorokautista tai päiväaikaan ajoittuvaa. Tilapäishoitopaikkoja ympärivuorokautiseen hoitoon on kaksi ja yksi lyhytaikaishoitopaikka. Niittyvillassa tehdään 3-vuorotyötä ja Teuvolassa 2-vuorotyötä.Haemme myös asumisen ohjaajia kaksivuorotyöhön ohj...

 • Company Attendo Oy in Jakobstad
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Attendo Castren, Pietarsaari etsimme Sosiaali ja terveysalan ammattilaista (lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi tai vastaavaa tutkintoa omaavaa henkilöä) myös alan opiskelijat jotka ovat suorittaneet 2/3 osaa tutkinnostaan tiimiimme lomasijaisuuksiin ajalle 1.6-31.8.2020Attendo Castren on Pietarsaaressa sijaitseva, kaksikielinen mielenterveyskuntoutujien palvelukoti joka on toiminut vuodesta 2007. Tarjoamme asukkaillemme monipuolista ja turvallista hoivapalvelua yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Edellytämme hakijoilta tehtävään sopivaa koulutusta. Edellytämme hyvän suullisen ruotsin ja suomen kielen taidon. Edellytämme, että työntekijällä on voimassa oleva hygieniapassi sekä tartuntatautilain 48 §:n tarkoittama rokotussuoja asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voima...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Ahomäki
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme sosiaaliohjaaja psykososiaalisiin ja kehityksellisiin palveluihin Kotkaan. Sosiaaliohjaajan virka sijoittuu lapsiperheiden sosiaalityöhön. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaaliohjaajan tehtävät lapsiperheiden palveluissa. Tehtävään kuuluu muun muassa lapsen asiakasprosessista vastaaminen ja alueellinen verkostotyö. Tarjoamme monipuolista, itsenäistä ja mielenkiintoista työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa sekä hyvän ja innovatiivisen työyhteisön. Saat olla mukana kehittämässä perheiden sosiaalityötä Kymenlaaksossa. Työtä tehdään tiimin sekä vastaavan sosiaalityöntekijän tuella.Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi AMK tai muu vastaava opistoasteinen koulutus. Tehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenä...

 • Company Kotkan kaupunki in Kotka
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kotkan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueella, Maahanmuuttajapalveluiden alaikäisten hybridiyksikössä on haettavana jälkihuollon ohjaajan vakituinen työsuhde. Työ alkaa 16.3.2020 tai sopimuksen mukaan.Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §), mukainen kelpoisuus. Kotoutumislain mukainen jälkihuolto on tarkoitettu alaikäisenä ilman huoltajaa tulleille, 18-21-vuotiaille nuorille. Sen avulla nuoria tuetaan heidän arjessaan ja elämänhallinnassaan. Jälkihuolto tarjoaa tukea nuoren itsenäistymiseen ja kotoutumiseen yhteistyössä asiakasnuoren muun verkoston kanssa. Työskentely on kokonaisvaltaista ja nuoren tarpeista lähtevää. Nuoria tuetaan asumisessa, koulutuspolkujen suunnittelussa ja opiskelussa sekä autetaan löytämään mielekästä tekemistä vapaa-ajalle...

 • Company Rikosseuraamuslaitos in Turku
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYRikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta.Ydintoimintojen toteuttamista varten Suomi on jaettu kolmeen rikosseuraamusalueeseen, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksessa on kolme valtakunnallista yksikköä.Työpaikan tiedot: Turun vankila PL 50 / Mathilda Wredenkatu 1 20251 TurkuTEHTÄVÄN KUVAUSLänsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluva Turun vankila julistaa haettavaksi työnjohtajan VT8 viran 1.4.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.Turun vankila on 255-paikkainen suljettu...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Mielenterveys- ja päihdehuollon palveluohjausta, verkostotyötä sosiaalityöntekijöiden, psykiatrian ja asumispalveluidenpalveluntuottajien kanssa. Sosiaaliohjaaja suunnittelee ja arvioi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaan kuntouttavia toimenpiteitä asiakaslähtöisesti. Itsenäisen asumisen ja toimintakyvyn tukemisessa sosiaaliohjaaja tekee ennaltaehkäiseviä interventioita jalkautuen asiakkaiden kotiin tai verkostoihin. Asumissosiaalisessa työssä korostuu asiakkaan voimavarojen ylläpitäminen, riskitilanteisiin puuttuminen sekä asiakkaan motivointi ja aktivointi arjen toiminnoista selviytymiseen. Sosiaaliohjaaja kannustaa asiakasta sosiaalisten verkostojen ja palveluiden pariin. Työmuotoina on mm. ratkaisukeskeinen työ, motivoiva haastattelu ja verkostotyö. Kelpoisu...

 • Company Eteva kuntayhtymä in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Etevassa myös kesätyöntekijä pääsee kasvamaan ammatillisesti, saa hyvän perehdytyksen ja on tärkeä osa työyhteisöä. Voit olla urasi alkutaipaleella tai jo pitkän uran tehnyt. Otamme huomioon myös loppuvaiheen opiskelijat.Olisiko sinusta siis meille kesätyöntekijäksi? Meillä on paljon avoimia ohjaajan paikkoja Uudenmaan, Päijät- ja Kanta-Hämeen maakuntien alueella. Tee alla oleva testi ja olemme sinuun yhteydessä.KESÄTYÖPAIKKA-testi: Eteva on Suomen suurin vammaisalan osaamiskeskus! Meitä etevalaisia on noin 1 300, ja palvelujamme käyttää vuosittain noin 1 600 asiakasta. Toimipisteemme sijaitsevat Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella. Eteva on uudistuva ja asiakaslähtöinen organisaatio. Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukeminen on tärkeä arvo toiminnassamme. Tervetuloa E...

 • Company Valo-Valmennusyhdistys ry in Äijänneva
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  OHJAAJA TAIDE-PAJALLEEtsimme ohjaajaa taide-pajalle määräaikaiseen tehtävään 16.3.2020-31.10.2020. Pajan toimintaan osallistuvat asiakkaat ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria ja aikuisia. Toiminnan tavoitteena kuvataiteen avulla vahvistaa työ- ja toimintakykyä sekä lisätä osaamista jokaisen asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan.Arvostamme ammatillista osaamista taiteen ohjaamiseen sekä tekemiseen, avoimuutta ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa. Sinulla on taidot suunnitella ja organisoida omaa työtäsi, sekä tehtävään soveltuva koulutus. Eduksi katsotaan ohjaus- ja valmennuskokemus. Työhön voidaan sisällyttää myös muita yhdistyksen kehittämistehtäviä.Ohjaajan tehtävään kuuluu:- Taidepajan päivittäisen toiminnan suunnittelu ja toteutus- Asiakkaiden yksilöllinen o...

 • Company Ryhmäkoti Raide Oy in Äijänneva
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme nyt KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ Ryhmäkoti Raiteeseen AkaaseenRyhmäkoti Raide on kodinomainen lastensuojeluyksikkö Akaan kaupungissa, Toijalassa. Toiminnallamme tarjoamme lapselle turvalliset rajat, säännöllisen elämänrytmin ja huolenpitoa. Ryhmäkotimme on turvallinen ja rauhallinen paikka, jossa opastetaan elämään normaalia arkea. Toiminta-ajatuksemme on ihmisen huomioon ottaminen yksilöllisyyttä kunnioittaen ja arvostaen. Tutustu lisää kotisivuillamme ()Raiteen yksiköissä työskennellään ohjaajan tehtävissä. Ohjaajaksi soveltuva koulutus voi olla sairaanhoitaja, sosionomi, lähihoitaja tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Huomioimme kesätyöhaussa myös alan opiskelijat.Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Suvi Tähkäaho, p. 040 185 2599.Hakuohjeet: Täytä Humana Suomen yhteinen kesätyöhake...

 • Company Pirkkalan kunta in Äijänneva
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tule täydentämään osaavaa työntekijäjoukkoamme ja rakentamaan Pirkkalan asiakaslähtöistä sosiaalipalvelua. Etsimme positiivista ja aktiivisen työotteen omaavaa perheohjaajaa sosiaalitoimistoon joka sosiaalityöntekijän työparina lapsiperhetiimissä tekee palvelutarpeen arviointeja. Palvelussuhde on määräaikainen ajalle 1.4.-31.12.2020 tai sopimuksen mukaanLapsiperheiden sosiaalityö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Työ on itsenäistä sekä parityöskentelyä, tiimin ja esimiehen tuki on koko ajan saatavilla ja meillä on hyvä henki. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista ja sinulla on mahdollisuus etäpäiviin. Työtä tukevat myös säännölliset työnohjaukset, yhdessä suunniteltu täydennyskoulutus sekä kehittämis- ja työhyvinvointipäivät. Olemme kevään aikana aloitt...

 • Company Tampereen Evankelis-Luterilainen Seurakuntayhtymä in Äijänneva
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vapaaehtoistoiminnanohjaajan sijaisuus 31.12.2020 astiMummon KammarissaAvoinna olevaan sijaisuuteen sisältyy Mummon Kammarin opiskelijayhteistyöstä vastaaminen. Mummon Kammarissa on erimittaisissa harjoitteluluissa vuosittain n. 30-40 opiskelijaa sekä 5-10 maahanmuuttajaa kieliharjoittelussa. Tehtäviin kuuluu opiskelijoiden perehdyttäminen ja ohjaaminen sekä toimia yhteyshenkilönä oppilaitoksiin. Tehtäviin sisältyy myös osallistuminen vapaaehtoisten rekrytointiin, perehdyttämiseen ja ohjaamiseen. Lisäksi Mummon Kammarin työn esittelyä oppilaitoksissa ja erilaisiin tapahtumiin osallistumista sekä viestintää somessa ja nettisivujen päivittämistä. Tehtävät tarkentuvat vielä valinnan jälkeen.Työehdot määräytyvät kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) mukaan. Työ on kokoaikainen (yleist...

 • Company JSI Ammattirekry Oy in Karvonen
  16.02.2020

  Haluaisitko työssäsi toimia nuorten parissa? Luoden nuorille kodinomaisen ja turvallisen ympäristön.Tämä työpaikka pitää hyvää huolta tekijöistään, hyvin eduin!Haemme asiakasyrityksellemme Rovaniemelle vakituiseen työsuhteeseenOHJAAJAA/SOSIONOMIAEdellytämme hakijalta sosionomin koulutusta ja työkokemusta nuorten parissa työskentelystä.Nuorisokodin ohjaajan tehtäviin kuuluu 10-18-vuotiaiden turvallisen arjen ja säännöllisen päivärytmin luominen, ohjaaminen koulunkäynnissä, sekä asetat nuorelle selkeät rajat ja säännöt arjessa toimimiseen. Nuoria tuetaan ja kannustetaan harrastuksiin, näissä ohjaajan tehtävänä on olla läsnä, sekä luoda kuunteleva ja kannustava ilmapiiri. Omaohjaajatyö ja perheiden tukeminen ovat tärkeä osa ohjaajan työtä.Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisterilain ...

 • Company Kemin kaupunki in Kemi
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kemin kaupungin nuorisotyö hakee nuoriso-ohjaajaa pääsääntöisesti liikkuvaan nuorisotyöhön. Työ alkaa sovitusti, viimeistään huhtikuun alussa. Työsuhde on määräaikainen, tehtävä mahdollisesti vakinaistetaan vuoden 2020 aikana. Liikkuva nuorisotyö eli Puuhapaku -toiminta on Kemissä jo juurtunut nuorisotyön toimintamuoto. Puuhapaku on pakettiauto, joka sisältää mm. erilaisia harrastusvälineitä. Puuhapaku liikkuu Kemin alueella ja tavoitteena on tarjota monipuolista toimintaa ja mielekästä tekemistä kemiläisille lapsille ja nuorille. Puuhapaku menee sinne, missä nuoret ovat, koulujen piha-alueet, lähiliikuntapaikat, rannat, laavut yms. Erilaisilla leireillä ja retkillä sekä nuorisotilalla työskentely kuuluvat myös tehtävään. Toiminnan ideointiin otetaan nuoret mukaan ja he voivat myös itse p...

 • Company Pellon kunta in Pello
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Pellon kunnan elinvoimapalveluiden sivistystoimessa on haettavana osa-aikainen (60%) määräaikainen nuoriso-ohjaajan sijaisuus ajalle 1.3.- 31.5.2020.Hakuaika: 14.2. klo 15:00 -27.2.2020 klo 15:00.Nuoriso-ohjaaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä sivistystoimen muiden toimijoiden kanssa. Työskentely tapahtuu sekä koululla että alueen nuorisotilalla. Tehtävänä ovat nuorisotyön toimintojen ideointi, suunnittelu, valmistelu ja toteutus yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kiinnostus digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen katsotaan eduksi. Nuoriso-ohjaaja järjestää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Nuoriso-ohjaaja toimii paikallisen Nuorisovaltuuston ohjaajana. Kelpoisuusvaatimuksena on yhteisöpedagogi tai muu soveltuva AMK-tutkinto. Arvostamm...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelutVantaan kaupunkiTyösuhteen kesto: Vakituinen 28.02.2020 tai sopimuksen mukaan -Hei olen Sari ja etsin yksikkööni uutta ohjaajaa. Oletko aktiivinen, omaat hyvän huumorintajun sekä sinulla on aikaisempaa kokemusta kehitysvamma-alalta? Jos vastaat kyllä, olet kenties etsimäämme huipputyyppi!Martinlaaksonkujan asumisyksikkö tuottaa ympärivuorokautista palveluasumista, tehostettua palveluasumista sekä vaativaa tehostettua palveluasumista nuorille aikuisille kehitysvammaisille. Hämeenkyläntien asumisyksikkö tuottaa palveluasumista kehitysvammaisille aikuisille kahdessa vuorossa.Työsuhteen aluksi työskentelet Hämeenkyläntien asumisyksikössä kesäkuuhun 2020. Tämän jälkeen siirryt työskentelemään Martinlaakson asumisyksikköön.As...

 • Company A-klinikka Oy in Ahomäki
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Haemme A-klinikka Oy:n Stoppari Haminaan sosiaalialan ohjaajia toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.A-klinikka Oy:n Stopparit tarjoavat laadukkaita lastensuojelun sijaishuollon palveluja nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon. Palvelut on tarkoitettu kiireellisesti sijoitetuille tai huostaan otetuille nuorille. Stoppareiden palveluihin sisältyvät hoidollinen pysäytys ja hoidon tarpeen arviointi sekä kuntouttava hoito. Palveluista muodostuu nuoren tarpeiden mukainen hoitoketju. Tavoitteena on edistää nuorten ja heidän perheidensä kuntoutumista ja hyvinvointia. Hoidossa huomioidaan koko perheen näkökulma.Tehtävässäsi vastaat nuoren omaohjaajuuden prosessista yhdessä muun työryhmän kanssa. Omaohjaajuuteen sisältyy mm. nuoren hoito ja kasvatussuunnitelman laatiminen yhteistyö...

 • Company Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä in Ahlainen
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Panostamme perhetyöhön ja haemme joukkoomme kahta perhetyöntekijää vakinaiseen työsuhteeseen sopimuksen mukaan aloittaen.Oletko sinä ammatillisen otteen omaava osaaja, jolla tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työote on hallussa? Perhetyöllä pyritään lisäämään perheen lasten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä vahvistamaan vanhemmuutta. Tarkoituksena on myös tukea perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja vahvistaa arjen toimintamalleja. Hae joukkoomme! Huomaathan, että työ painottuu iltapäiviin ja iltoihin, ja työssä voidaan olla myös viikonloppuina. Teet työtä monenlaisten perheiden kanssa ja toimit myös lasten ja nuorten ammatillisena tukihenkilönä osana työtäsi. Perhetyöntekijän tehtävään kelpoisuusvaatimuksena on sosionomin tutkinto (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä § 8). Pal...

 • Company Familar Oy in Ahlainen
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  OHJAAJA LASTENSUOJELUYKSIKKÖ PIKKU-EEMELIIN PORIIN, FAMILAR OYPikku-Eemeli on pienten, sijoitusvaiheessa alle 13-vuotiaiden lasten vastaanotto- ja arviointitoimintaan sekä pitkäaikaiseen sijaishuoltoon keskittyvä 13-paikkainen yksikkö Porin Ulasoorissa. Vastaanotto- ja arviointityöskentelyyn erikoistunut asuinyksikkö Joki ottaa vastaan kiireellisesti, avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuna sijoitettuja lapsia. Tulosyinä voivat olla erilaiset lapsen hyvinvointia uhkaavat tilanteet, esim. huoltajan kyvyttömyys vastata lapsen tarpeisiin tai lapsen oma vakava oireilu psyykkisesti tai käytöshäiriöin. Joki-osastolla toteutettavia arvioinnin ja kuntoutuksen menetelmiä ovat esimerkiksi kiintymyssuhteen hoito, vuorovaikutuskuntoutus, tunnetaitojen harjoittelu ja perhearviointi perheen voimav...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters