Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

63 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-50 of 63 results.
 • Company Kontiolahden kunta in Kontiolahti
  21.02.2020

  Haemme toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin 10.8.2020 alkaen:Perusopetus, vuosiluokat 1-6Kaksi (2) erityisopettajaa 10.8.2020 alkaenVirkoihin valittavat henkilöt toimivat erityisopettajina Kontiolahden kunnan alakouluilla. Tehtävänä tulee olemaan laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät. Alakouluilla toimivien laaja-alaisten erityisopettajien tehtävien sijoituspaikat voivat vaihdella vuosittain eri kouluilla kunnan laajan kouluverkon alueella. Lukuvuoden 2020 - 2021 tehtävien sijoituspaikat selviävät lukuvuoden suunnittelun edetessä.Alakoulujen laaja-alaisen erityisopettajan virkaan valittavien on varauduttava toimimaan kiertävinä erityisopettajina, jossa oman auton käyttömahdollisuus on lähes välttämätön. Kontiolahdella toteutetaan avoimen lähikouluperiaatteen mukaista toimintamal...

 • Company Kärkölän kunta in Arrakoski
  21.02.2020

  Kärkölän kunnan kasvatus- ja opetustoimessa haetaan kahta erityisluokanopettajaa (virat nro 0201 ja 0204) 1.8.2020 alkaen. Haemme joukkoomme innokasta, kehittämishaluista ja yhteistyökykyistä erityisopetuksen ammattilaista. Tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Virkojen sijoituspaikka on Kärkölän Yhtenäiskoulu, joka sijaitsee Järvelän kuntakeskuksessa. Koulussa on yhteensä 455 oppilasta vuosiluokilla 0-9 ja opetushenkilöstövahvuus on 44. Viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna. Alkuperäiset todistukset tulee esittää haastattelun yhteydes...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  21.02.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;Peruskoulun erityisluokanopettajan kaksi (2) virkaa (10938, 10929) 1.8.2020 alkaen toistaiseksi yläkoululle.Viran sijoituspaikka: Elimäen yhtenäiskouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella .Vs. rehtori Kaisu Kovalainen-Laitinen p. 020615 7854, kaisu.kovalainen-...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Erityisluokanopettajan virka 804304 Katariinan koulussa 1.8.2020 lukienTehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät keskitetyn palvelun koulussa, jossa tarjotaan palveluita oppilaille, joilla erityisen tuen tarve johtuu ensisijassa kielellisistä, motorisista ja moninaisten pitkäaikaissairauksien haasteista.Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta tiimityön hallitsevaa erityisluokanopettajaa. Koulussamme on vahva pedagogisen kokonaiskuntoutumisen toimintakulttuuri, jossa joustavat opetusjärjestelyt ovat luonteva osa päivittäistä arkeamme. Oppilaiden apuna työssämme toimivat koulunkäynninohjaajat ja tarvittaessa muut ammattilaiset.Sinulla toivotaan olevan taitoa opettaa musiikkia sekä monikulttuurista opettajakokemusta koko perusasteelta ja vuosiluokkiin sitomattomasta o...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Erityisluokanopettajan virka 804309 Katariinan koulussa 1.8.2020 lukienTehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät keskitetyn palvelun koulussa, jossa tarjotaan palveluita oppilaille, joilla erityisen tuen tarve johtuu ensisijassa kielellisistä, motorisista ja moninaisten pitkäaikaissairauksien haasteista.Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta tiimityön hallitsevaa erityisluokanopettajaa. Koulussamme on vahva pedagogisen kokonaiskuntoutumisen toimintakulttuuri, jossa joustavat opetusjärjestelyt ovat luonteva osa päivittäistä arkeamme. Oppilaiden apuna työssämme toimivat koulunkäynninohjaajat ja tarvittaessa muut ammattilaiset.Sinulla toivotaan olevan taitoa opettaa kovien materiaalien käsitöitä yläkoulussa sekä monikulttuurista opettajakokemusta koko perusasteelta j...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Erityisluokanopettajan virka 804332 Katariinan koulussa 1.8.2020 lukienTehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät keskitetyn palvelun koulussa, jossa tarjotaan palveluita oppilaille, joilla erityisen tuen tarve johtuu ensisijassa kielellisistä, motorisista ja moninaisten pitkäaikaissairauksien haasteista.Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta tiimityön hallitsevaa erityisluokanopettajaa. Koulussamme on vahva pedagogisen kokonaiskuntoutumisen toimintakulttuuri, jossa joustavat opetusjärjestelyt ovat luonteva osa päivittäistä arkeamme. Oppilaiden apuna työssämme toimivat koulunkäynninohjaajat ja tarvittaessa muut ammattilaiset.Sinulla toivotaan olevan taitoa tukea vaativaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Sinulla on monikulttuurista opettajakokemusta koko perus...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Erityisluokanopettajan virka 804378 Katariinan koulussa 1.8.2020 lukienTehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät keskitetyn palvelun koulussa, jossa tarjotaan palveluita oppilaille, joilla erityisen tuen tarve johtuu ensisijassa kielellisistä, motorisista ja moninaisten pitkäaikaissairauksien haasteista.Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta tiimityön hallitsevaa erityisluokanopettajaa. Koulussamme on vahva pedagogisen kokonaiskuntoutumisen toimintakulttuuri, jossa joustavat opetusjärjestelyt ovat luonteva osa päivittäistä arkeamme. Oppilaiden apuna työssämme toimivat koulunkäynninohjaajat ja tarvittaessa muut ammattilaiset.Sinulla toivotaan olevan taitoa psyykkisesti haasteellisten oppilaiden tukemisesta sekä monikulttuurista opettajakokemusta koko perusasteelta ...

 • Company Korsholms kommun in Mustasaari
  20.02.2020

  Mustasaaren keskuskoulu on 480 oppilaan suomenkielinen yhtenäiskoulu (luokat 1.-9.) Mustasaaressa Vaasan kupeessa. Nyt haemme ammattitaitoiseen ja iloiseen joukkoomme 3 PERUSOPETUKSEN LAAJA-ALAISTA ERITYISOPETTAJAA 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.Tehtävien ensisijaiset sijoituspaikat ovat luokilla 5.-6., 7.-9. sekä klinikkaopetus.Kelpoisuus määräytyy asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) perusteella. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä.Valinnassa painotamme hakijan vahvaa pedagogista osaamista, innovatiivisuutta, yhteistyötaitoja sekä halua opetuksen kehittämiseen yhtenäiskoulussa. Tärkeää on myös kyky kohdata oppilaiden monenlaisia haasteita.Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ...

 • Company Oulun Yliopisto in Oulu
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUSSA on haettavana seuraava työsopimussuhteinen tehtävä: Lehtori, erityisluokanopettaja Työsuhde täytetään määräaikaisena alkaen 1.8.2020 ja päättyen 31.7.2021. Tehtävään toivotaan hakijoita, joilla on osaamista ja kokemusta työskentelystä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa sekä joustava ja innovatiivinen työote. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää moniammatillista työskentelyä sekä vahvaa ammatillista sitoutumista. Tehtävässä arvostetaan erityisesti motivaatiota kehittää uusia, oppilaiden tukitarpeet huomioivia pedagogisia ratkaisuja yhteistyössä luokanopettajien ja erityisopettajien kanssa. Tehtävään sisältyy myös opetusharjoittelun ohjausta sekä muita opettajankoulutukseen ja sen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Tehtävän hoitamise...

 • Company Oulun Yliopisto in Oulu
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUSSA on haettavana seuraava työsopimussuhteinen tehtävä:  Lehtori, laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus Työsuhde täytetään määräaikaisena alkaen 1.8.2020 ja päättyen 31.12.2020.  Tehtävään toivotaan hakijoita, joilla on osaamista ja kokemusta työskentelystä tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden kanssa sekä joustava ja innovatiivinen työote. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää moniammatillista työskentelyä sekä vahvaa ammatillista sitoutumista. Tehtävässä arvostetaan erityisesti motivaatiota kehittää uusia, oppilaiden tukitarpeet huomioivia pedagogisia ratkaisuja yhteistyössä luokanopettajien, erityisluokanopettajan ja toisten laaja-alaisten erityisopettajien kanssa. Tehtävään sisältyy myös opetusharjoittelun ohjausta sekä muita opettajanko...

 • Company Iin kunta in Jokela
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  IIN KUNNAN OPETUSPALVELUT HAKEE Erityisluokanopettajan virka toistaiseksi 1.8.2020 alkaen (Haminan koulu). Erityisen tuen pienluokka. Opettajalta odotetaan innostusta koulun hyvinvointityön kehittämiseen ja kokemusta yhteistyöverkostojen kanssa toimimisesta.Valinnat tehdään painottaen haastattelussa esille nousevia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja. Iin kunnassa painotamme kestävää kehitystä sekä ilmasto- ja hyvinvointityötä. Näihin osa-alueisiin liittyvä osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.Opettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyt...

 • Company Iin kunta in Jokela
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  IIN KUNNAN OPETUSPALVELUT HAKEE ERITYISOPETTAJAAErityisopettajan virka (laaja-alainen) toistaiseksi 1.8.2020 alkaen (Haminan koulu). Laaja-alainen erityisopetus. Opettajalta odotetaan kiinnostusta koulun hyvinvointityön kehittämiseen ja kokemusta yhteistyöverkostojen kanssa toimimisesta. Iin kunnassa painotamme kestävää kehitystä sekä ilmasto- ja hyvinvointityötä. Näihin osa-alueisiin liittyvä osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.Valinnat tehdään painottaen haastattelussa esille nousevia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja. Opettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vasta...

 • Company Ylöjärven kaupunki in Anttila
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Tehtävänkuvaus:Ylöjärven kaupungin perusopetuksessa on haettavana vakinaista täyttämistä varten 10.8.2020 alkaen erityisluokanopettajan virka Metsäkylän Yhtenäiskoulussa.Haemme opettajaa, jolla on halua ja innostusta kehittää alkanutta yhtenäiskoulua ja erityisesti erityisopetusta. Opettajan pitää pystyä sitoutumaan koulun arvoihin ja toimintatapoihin, joita olemme luoneet ja juurruttaneet koko kouluun. Esimerkiksi kasvatuksen portaat tai luokanohjauksen suunnitelmat ovat koko koulussa arkipäi-vää. Koulumme sijaitsee kasvavan ja vireän kylän keskellä. Olemme iso, tällä hetkellä n. 800 oppilaan yhtenäiskoulu. Opettajia meillä 53, joista erityisopettajia 6.Edellytämme:Opettajien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaises...

 • Company Kempeleen kunta in Kempele
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Kempeleen kunnassa on haettavana perusopetuksen erityisnopettajan virka nro 0215, ensisijainen sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa Kirkonkylän koulu. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.Toivomme joustavien opetusjärjestelyjen hallintaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittävää ja yhteisöllistä työotetta, sekä valmiutta opettaa 1.-9. vuosiluokilla. Tehtävissä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen virkavaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.Hakemus jätetään sähköisesti osoitteessa ....

 • Company Kempeleen kunta in Kempele
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Kempeleen kunnassa on haettavana perusopetuksen erityisopettajan virka nro 0184, ensisijainen sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa Ylikylän koulu. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.Toivomme kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. Sen lisäksi arvostamme monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilaslähtöistä työotetta. Katsomme eduksi kokemuksen yhteisopettajuudesta ja halun olla kehittämässä sitä. Hakijalta toivomme hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä kokemusta yhtenäisen perusopetuksen toiminnasta. Tehtävissä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on e...

 • Company Kempeleen kunta in Kempele
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Kempeleen kunnassa on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka nro 0139, ensisijainen sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa Kirkonkylän koulu. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.Arvostamme joustavien opetusjärjestelyjen hallintaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittävää ja yhteisöllistä työotetta, sekä valmiutta opettaa 1.-9. vuosiluokilla. Tehtävissä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.Hakemus jätetään sähköisesti osoitteessa...

 • Company Kempeleen kunta in Kempele
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Kempeleen kunnassa on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka nro 0242, ensisijainen sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa Kirkonkylän koulu Niemelänniityn lastensuojeluyksikkö. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.Arvostamme vahvaa ryhmänhallinnan taitoa ja joustavien opetusjärjestelyjen hallintaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittävää ja yhteisöllistä työotetta, sekä valmiutta opettaa yhdysluokalla. Lisäksi hakijalta toivotaan kokemusta lastensuojeluyksikön kanssa toimimisesta.Tehtävissä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen virkavaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi ...

 • Company Kempeleen kunta in Kempele
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Kempeleen kunnassa on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka nro 0044, ensisijainen sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa Kirkonkylän koulu. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.Arvostamme joustavien opetusjärjestelyjen hallintaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittävää ja yhteisöllistä työotetta, sekä valmiutta opettaa 1.-9. vuosiluokilla. Tehtävissä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen virkavaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.Hakemus jätetään sähköisesti osoitt...

 • Company Vaasan kaupunki. in Vaasa
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vaasan kaupunki hakee erityisluokanopettajaa vuosiluokille 1-6 Nummen kouluun.Nummen koulu, jossa on yleisopetusta vuosiluokille 1-6 sekä luokkamuotoista erityisopetusta vuosiluokille 1-6. Lisäksi koulussa on maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.Virkaan on asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Edellytämme erityisluokanopettajan pätevyyttä.Arvostamme kokemusta erityisluokanopettajan työstä.Tarjoamme virikkeellisen työympäristön sekä yhteistyön mahdollisuuden muiden opettajien kanssa.Haastattelut ovat viikolla 12-13.Koeaika on kuusi kuukautta.  Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.Rehtori Kai Luoma, p...

 • Company Vaasan kaupunki. in Ähtävä
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vaasan kaupungin suomenkielinen perusopetus hakee Hietalahden kouluun erityisopettajaa (laaja-alainen) yleisopetuksen luokille 1-6.Huom! Tämä rekrytointi toteutetaan anonyymina rekrytointina. Se tarkoittaa, että hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä, äidinkieli ja sukupuoli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, kielitaito ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Vaasan kaupunki suosii anonyymia rekrytointia. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamisee...

 • Company Vaasan kaupunki. in Vaasa
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vaasan kaupunki hakee erityisopettajaa vuosiluokille 7 - 9 Variskan kouluun.Työtehtävänä on antaa osa-aikaista erityisopetusta vuosiluokkien 7 - 9 oppilaille. Opetus on sekä pienryhmäopetusta että samanaikaisopetusta. Variskan koulun on lähellä Vanhan Vaasan historiallisia maisemia sijaitseva koulu. Oppilaita koulussa on tällä hetkellä 437. Koulussa voi opiskella liikunnan, kielten ja matematiikan painotusluokilla. Variskan koulu on oppimisympäristönä kannustava ja oppilaan yksilöllisesti huomioiva.Virkaan on asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Kielitaitovaatimuksena on täydellinen suomen kielen taito.Edellytämme vuorovaikutustaitoja, valmiutta kehittää opetusta ja koulun toimintaa sekä tehdä yhdessä töitä.Arvostamme aikaisempaa kokemusta vuosiluokkien 7-9 erityisopettajana toimimisest...

 • Company Vaasan kaupunki. in Vaasa
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vaasan kaupungin suomenkielinen perusopetus hakee erityisluokanopettajaa JOPO-luokan opettajaksi Merenkurkun kouluun.Merenkurkun koulu on Vaasan keskustassa sijaitseva noin 350 oppilaan yläkoulu, jossa yleisopetuksen luokkien lisäksi toimii joustavan perusopetuksen luokka ja ruotsin kielikylpylinja sekä kaksikielisen opetuksen (suomi/englanti) linja. Haemme työyhteisöömme innostavaa, monipuolista ja yhteistyökykyistä erityisluokanopettajaa vastaamaan JOPO-luokan opetuksesta.Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi tavoitteena on tukea oppilasta toisen asteen koulutukseen siirtymisessä sekä antaa valmiudet selviytyä opiskelussa. Opettajan tulee kiinnittää erityistä ...

 • Company Jakobstad Stad in Jakobstad
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Specialklasslärare i Kyrkostrands skola.Kyrkostrands skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. Eleverna kommer från hela regionen. I Kyrkostrands skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar. Helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet i...

 • Company Jakobstad Stad in Jakobstad
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Specialklasslärare i Kyrkostrands skola.Kyrkostrands skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. Eleverna kommer från hela regionen. I Kyrkostrands skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar. Helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet i...

 • Company Vaasan kaupunki. in Ähtävä
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vaasan kaupunki hakee erityisluokanopettajaa Isolahden kouluun.Huom! Tämä rekrytointi toteutetaan anonyymina rekrytointina. Se tarkoittaa, että hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä, äidinkieli ja sukupuoli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, kielitaito ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Vaasan kaupunki suosii anonyymia rekrytointia. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Virkaan on asetuksen 986/1998 mukainen kelpoi...

 • Company Vaasan kaupunki. in Vaasa
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vaasan kaupunki hakee kahta (2kpl) erityisluokanopettajaa luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkaan Hietalahden kouluun.Huom! Tämä rekrytointi toteutetaan anonyymina rekrytointina. Se tarkoittaa, että hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä, äidinkieli ja sukupuoli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, kielitaito ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Vaasan kaupunki suosii anonyymia rekrytointia. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työk...

 • Company Vaasan kaupunki. in Vaasa
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vaasan kaupungin suomenkielinen perusopetus hakee erityisopettajaa Onkilahden yhtenäiskouluun.Onkilahden yhtenäiskoulu on tammikuussa 2018 toimintansa aloittanut yhtenäiskoulu vuosiluokille 1-9. Koulussa on vähän yli 800 oppilasta, joista noin 300 alaluokkien puolella. Virkaan on asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito.Edellytämme opetussuunnitelman ja lainsäädännön hyvää tuntemusta erityisesti kolmiportaisen tuen osalta.Arvostamme:- ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja- halua ja kykyä joustavaan yhteistyöhön toisten opettajien ja erilaisten oppijoiden kanssa- halukkuutta ja valmiutta joustavien opetusjärjestelyiden kehittämiseen, oppilaslähtöistä työotetta   sekä valmiutta erikseen sovittavien vastuuteh...

 • Company Vaasan kaupunki. in Ähtävä
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vaasan kaupungin suomenkielinen perusopetus hakee Savilahden Yhtenäiskoulun alaiseen Puron opetuspisteeseen erityisluokanopettajaa vuosiluokille 7-9 (yhdysluokka).Tehtävään valittava erityisluokanopettaja vastaa erityisen tuen piirissä olevien Puron asumiskodin, pääsääntöisesti 7-9 vuosiluokkien oppilaiden luokkamuotoisesta erityisopetuksesta. Oppilailla on eriasteista tuen tarvetta oppimisessa, keskittymisessä, sosiaalisissa taidoissa ja tunne-elämän säätelyssä. Opetus tapahtuu yksilö- / ryhmäopetuksena Puron opetusyksikössä. Oppilaiden tukena ja opettajan lähimpänä yhteistyöntekijänä on kokenut Puron asumiskodin palveluksessa oleva henkilö.Virkaan on asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Hakemuksesta pitää käydä ilmi, onko hakijalla tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta ta...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus on osa Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen ekosysteemiä ja sen toteutuksesta vastaavat yhdessä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Tredu. Toimimme yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston sekä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Haettavana määräaikainen päätoiminen tuntiopettajan (erityisopettaja) tehtävä, 1.5.2020-31.12.2021. Pääasiallinen toimipiste työsuhteen alussa on Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus, Rautatienkatu 10, Tampere.Maahanmuuttajien kansainvälisen osaamiskeskuksen erityisopettaja toimii osana osaamiskartoitusten moniammatillista tiimiä, ohjaa asiakkaita ajanvarauksilla sekä tarjoaa osaamistaan moniammatilliseen yhteistyöhön. Erityisopettajan vastuulla on erityistä tukea...

 • Company Lahden kaupunki in Arrakoski
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tule Kariston peruskouluun SIVUTOIMISEKSI TUNTIOPETTAJAKSI ajalle 2.3.2020 - 30.5.2020 hoitamaan laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviä. Laaja-alaisena erityisopettajana vastaat pääasiassa viidensien luokkien oppimisen tuen järjestämisestä yhdessä luokanopettajien ja avustajien kanssa. Sinulla on opetusta 10 tuntia viikossa. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävässä noudatetaan kuukauden koeaikaa. Ha...

 • Company Janakkalan kunta in Janakkala
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Tervakosken yhteiskoulu on noin 250 oppilaan yläkoulu keskellä Tervakoskea. Opettajia koulussa on noin 30, joista osa opettaa myös samassa rakennuksessa sijaitsevassa Janakkalan lukion toimipisteessä. 1.8.2020 alkaen Tervakosken yhteiskoulun tiimiin avautuu erityisluokanopettajan virka (nro 4521).Haemme joukkoomme yhteistyökykyistä ja -haluista opettajaa. Toivomme hakijalta vankkaa pedagogista osamista ja joustavuutta. Yhdymme oppilaiden näkemykseen siitä, että rento, mutta jämäkkä opettaja onnistuu tehtävässään parhaiten.Kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 5...

 • Company Kuopion Kristillisen Päiväkodin ja koulun kann in Ahkionlahti
  15.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Koulussamme on avoinna laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus. Sijaisuus kestää kevätlukukauden. Tuntien sijoittelu on sovittavissa, työtä on noin 2 päiväksi/vko. Erityisopettajan tehtävät sijoittuvat luokille 1-9 painottuen alakouluun. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä ja joustavuutta. Toivomme, että olet perehtynyt hyvin kolmiportaiseen tukeen sekä opetussuunnitelmaan.Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Mikäli kelpoisuusehdot täyttävää erityisopettajaa ei löydy, huomioon otetaan myös muut soveltuvat hakijat. Hakemukset osoitteella . Paikka täytetään heti sopivan työntekijän löydyttyä.Antti Natunen, p. 0442757374 (14.2. klo 8.30-11, 17.2. alkaen iltapäivisin), ...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana peruskoulun erityisluokanopettajan virkoja 1.8.2020 alkaen toistaiseksi seuraavasti.Ilmoitathan hakemuksessasi toiveet (2) mihin kouluihin haet;- Hirvelän koulu, virka 10914, aluetason erityisopetus, yläkoulu- Inkeroisten yhteiskoulu, virka 10885, aluetason erityisopetus, alakoulu- Tähteenkadun koulu, virka 10916- Tähteenkadun koulu, virka 10894Koulussa opiskelee EA1-9.-luokkien oppilaita kahdessa eri toimipisteessä. Koulussa on 1-2. lk:n alueellinen pienryhmä ja 9 kaupunkitason pienryhmää. - Viialan koulu, virka 10917- Viialan koulu, virka 10883- Viialan koulu, virka 11251Koulumme tarjoaa opetusta myllykoskelaisille oppilaille sekä niille kouvolalaisille lapsille, joilla on kielen kehityksen erityisvaikeutta. Kelpoisuusehdot määräytyvät o...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;Peruskoulun erityisluokanopettajan viran (10898) sijaisuus ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021Viran sijoituspaikka: Viialan kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella .Rehtori Pekka Haaja p. 020615 8670...

 • Company Kaavin kunta in Kaavi
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN SIJAISUUSKaavin koulu jatkaa hakuaikaa laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuuteen. Sijaisuus kestää 29.2.2020 saakka, sijaisuus voi mahdollisesti jatkua pidempään. Erityisopettajan tehtävät sijoittuvat Kaavin koulun 0-2 luokkalaisille. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä ja joustavuutta. Toivomme, että olet perehtynyt hyvin kolmiportaiseen tukeen sekä opetussuunnitelmaan.Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Mikäli kelpoisuusehdot täyttävää erityisopettajaa ei löydy, huomioon otetaan myös muut hakijat. Palkkaus ja työehdot OVTES:n mukaan.Hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää viimeistään 21.2.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen . Paikka...

 • Company Raision kaupunki. in Raisio
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Haemme kouluumme erityisluokanopettajaa. Ensisijaisena sijoituspaikkana toimii Friisilän koulun pienryhmä, jossa oppilaat opiskelevat pidennetyssä opetusvelvollisuudessa (lievästi kehitysvammaisten ryhmä).Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti ja tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Eduksi luetaan kokemus pidennetyssä opetusvelvollisuudessa olevien ja kehitysvammaisten oppilaiden opetuksesta.Vararehtori Hanna-Mari Lehtonenpuh. 044 ...

 • Company Nuorten Ystävät ry in Ahmas
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Nuorten Ystävät on yli 100-vuotias organisaatio, joka on perustamisestaan lähtien tehnyt ennakkoluulottomasti työtä heikommassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Vuosittain toimintamme piirissä on yhteensä 5000 lasta, nuorta ja aikuista. NYllä on yli 40 yksikköä tai toimipistettä 17 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Työntekijöitä on yli 600. Nuorten Ystävät etsii joukkoonsa ennakkoluulotonta ja innostunuttaERITYISLUOKANOPETTAJAAvakinaiseen työsuhteeseen Nuorten Ystävien kouluun Muhokselle. Työ voi alkaa yhdessä sovitulla tavalla jo kevätlukukaudella 2020.Kelpoisuusehtojen jäädessä täyttymättä tehtävä on määräaikainen vähintään ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021.Nuorten Ystävien koulu Muhoksella on suunnattu oppilaille, joilla on oppimisvaik...

 • Company Kalajoen kaupunki in Kalajoki
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Kalajoen kaupungin opetuspalveluissa on haettavana  Kaksi (2) LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN vakituista virkaa 1.8.2020 alkaen Virat ovat Kalajoen kaupungin virkoja ja niiden alkusijoituspaikat ratkaistaan valintojen yhteydessä. Syksyllä 2020 aloittavan Merenojan yhtenäiskoulun rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Samassa koulukeskuksessa sijaitsee myös Kalajoen lukio. Toinen yhtenäiskoulumme on Himangalla toimiva Raumankarin koulu. Yhtenäiskoulujen lisäksi kouluverkkoomme kuuluu kaksi 1.-6. luokkien koulua. Raution uuden monitoimitalon suunnittelu on juuri aloitettu ja koulu uusissa tiloissa alkaa syksyllä 2022. Neljäs koulukeskuksemme on uudehko Tyngän aluekoulu. Olemme edelläkävijöitä sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä. Yläkoulun oppilailla on käytössä henkilökohtainen ...

 • Company Kokkolan kaupunki Karleby stad in Karleby
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Svenskspråkiga undervisningstjänster i Karleby stad söker en FLEX-lärare (Jopo) med placering på Donnerska skolan. Tjänsten bör sökas senast 9.3.2020 kl. 15.00 via . Ansökan kan även inlämnas till Karleby stad, bildningscentralen, PB 43, 67101 Karleby.Av den valda förväntas flexibilitet, goda samarbetsfärdigheter med både personal och elever. Kunskaper i och erfarenhet av användning av moderna hjälpmedel och metoder ser vi som en fördel. FLEX-läraren har ett nära samarbete med elevvårdspersonal och deltar i mångprofessionellt samarbete som kunnig inom pedagogik och specialundervisning.Behörigheten bestäms enligt § 2 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) och av sökande förutsätts utmärkta kunskaper i svenska. Lönesättning enligt UKTA. De...

 • Company Kokkolan kaupunki Karleby stad in Karleby
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Specialklasslärartjänsten är placerat vid Villa skola och besätts tillsvidare fr.o.m. 1.8.2020. Ansökningstiden utgår 9.3.2020 kl. 15.00. Tjänsten bör sökas via . Ansökan kan även inlämnas till Karleby stad, bildningscentralen, PB 43, 67101 Karleby.Som specialklasslärare arbetar du främst i VO-gruppen (elever inom verksamhetsområden i åk 1-9) men också inom intensifierat och särskilt stöd. Du är delaktig i hela specialundervisningen. Du bör ha kunskaper inom alternativ kommunikation, olika arbetsmetoder för elever med olika funktionsnedsättningar, samt kännedom om punktskrift. Till arbetet hör också att samarbeta och handleda skolgångshandledarna i VO-gruppen.Behörigheten bestäms enligt § 3 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) och av sök...

 • Company Kokkolan kaupunki Karleby stad in Karleby
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Specialklasslärartjänsten är placerat vid Chydenius skola och besätts tillsvidare fr.o.m. 1.8.2020. Ansökningstiden utgår 9.3.2020 kl. 15.00. Tjänsten bör sökas via . Ansökan kan även inlämnas till Karleby stad, bildningscentralen, PB 43, 67101 Karleby.Behörigheten bestäms enligt § 2 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) och av sökande förutsätts utmärkta kunskaper i svenska. Lönesättning enligt UKTA. De som kallas till intervju ombeds ta med examens- och arbetsintyg i original och kopia av dem.Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg, drogtest och straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.Närmare information ger chef för svensks...

 • Company Heinäveden kunta in Heinävesi
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  HEINÄVEDEN KUNNASSA on haettavana Peruskoulun erityisopettajan viransijaisuus 9.3.2020 - 30.5.2020.Erityisopettaja vastaa pienluokan (6. - 8. luokat) erityisopetuksesta. Pienluokka toimii Otto Kotilaisen koulun tiloissa.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (105/2012) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Koeaika on 1 kk. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo tai nimikirjanote, toimitetaan osoitteeseen Heinäveden yläkoulu, Heli Mikkonen, Kenttätie 1, 79700 Heinävesi.Sähköiset hakemukset toimitetaan sähköpost...

 • Company Lahden kansanopiston säätiö sr in Arrakoski
  13.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lahden kansanopisto (est. 1893) on nuorten ja aikuisten oppilaitos keskellä Lahtea. Yksityisen säätiön ylläpitämä opisto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Sen ohjelmassa on vuosittain vapaan sivistystyön opintolinjoja, aikuisten perusopetusta, perusopetuksen lisäopetusta, ammatillista koulutusta ja avoimen korkeakoulun opintoja. Opistossa työskennellään pohjoismaisen sivistysperinteen hengessä tasa-arvoisessa ja lämminhenkisessä yhteisössä. Opiston kannustavassa ja monikulttuurisuutta arvostavassa ilmapiirissä saavutetaan elämän kestäviä tuloksia.Lahden kansanopisto hakee erityisopettajaa aikuisten perusopetukseen määräaikaiseen työsuhteeseen 16.3.2020 - 31.5.2021 (mahdollisesta jatkosta sovitaan keväällä 2021). Erityisopettajan tehtävänä on maahanmuuttajataustaisten opiske...

 • Company Posion kunta in Posio
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Posion kunnassa on avoinna LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2020 alkaenEtsimme erityispedagogiikan osaajaa laaja-alaisen erityisopettajan virkaan luokille 0-9. Arvostamme kokemusta samanaikaisopetuksesta ja tiimityöskentelystä. Toivomme hakijoilta hyviä TVT-taitoja ja kiinnostusta erityisopetuksen kehittämiseen yhtenäiskoulussa sekä ratkaisukeskeisyyttä, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien hallintaa sekä kehittävää työotetta.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Palkkaus OVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään ...

 • Company Siilinjärven kunta in Ahkionlahti
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Siilinjärven kunta julistaa haettavaksi perusopetuksen erityisluokanopettajan kaksi virkaa (vakanssinumerot 369 ja 270) vaativan oppimisen tuen ryhmissä 3.8.2020 alkaen. Virkojen sijoituskoulu on Siilinlahden koulu.Haemme joukkueeseemme tiimipelaajia, joilla on hyvät yhteistyötaidot oppilaiden, vanhempien ja tiiviissä vuorovaikutuksessa toimivan luokkatiimin jäsenten kanssa. Tarjoamme monipuolisen työn ja mahdollisuuden kehittää tuen keinoja ja oppia joukkueen jäsenenä. Viran hoitamisessa onnistuminen edellyttää perehtyneisyyttä oppimisen tuen yksilöllisten polkujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja uudelleen räätälöimiseen monitoimijaisesti oppilasta tukevien ihmisten kanssa. Katsomme eduksi osaamisen ja kokemuksen kommunikaatiomenetelmien, tunnetaitojen ja kuvaohjauksen hyödyntämisestä op...

 • Company Siilinjärven kunta in Ahkionlahti
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Siilinjärven kunnassa on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan viransijaisuus (vakanssi nro 278) ajalle 3.8.2020-31.7.2021. Viran sijoituskoulu on Siilinlahden koulu.Etsimme joukkoomme lämminhenkistä erityisluokanopettajaa, jolla on hyvät ihmisen kohtaamisen taidot niin oppilaan ja huoltajan, kuin työkavereidenkin kanssa. Virkaan valitun tulee ymmärtää opetussuunnitelman mukaiset oppimisen tuen periaatteet sekä omata kykyä tehdä monitoimijaista työtä oppimisen tuen järjestämiseksi ja hyvien käytänteiden kehittämiseksi. Koulussamme työskennellään tiimeissä. Edellytämme halua toimia yhteistyössä työkavereiden kanssa.Edellytämme niinikään kykyä järjestää erilaisia yksilöllisiä oppimisen tuen keinoja oppilaalle, hyviä ryhmänhallintataitoja sekä osaamista sosiaalisten taitojen ja tun...

 • Company Akaan kaupunki, Sivistystoimi in Äijänneva
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Etsimme osaavaa perusopetuksen erityisluokanopettajaa määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2020 - 31.7.2025. Tehtävän sijoituspaikka on palvelussuhteen alkaessa Viialan yhtenäiskoulu. Perustamme kouluumme ensimmäisen erityisen tuen luokan, jossa oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti. Ryhmään sijoitetaan kahdeksan esi- ja alkuopetuksen oppilasta. Etsimämme henkilö on innostava ja joustava sekä työskentelee mielellään yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Odotamme sinulta myös halua ohjata oppilaita heidän erilaisissa oppimisen haasteissa sekä monipuolisten kommunikaatiotaitojen hallintaa.Arvostamme laaja-alaista osaamista, yhteistyötaitoja sekä innokkuutta kehittää opetusta ja oppimisympärist...

 • Company Turun kaupunki. in Åbo
  12.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Välkommen i vår gemenskap. Vi är måna om en varm, öppen och tolerant atmosfär för alla parter - för elever, personal och vårdnadshavare. Vi söker dig med god samarbetsförmåga, flexibilitet och en vilja att jobba i team. Ett intresse för aktivt lärande är något du värnar om och du är en god språklig förebild för eleverna.  Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. Den som väljs bör uppvisa godtagbar utredning om hälsotillstånd och straffregisterutdrag före tillträdandet. Tjänsten besätts tills vidare från 1.8.2020 med sex månaders prövotid.Närmare uppgifter ges av rektor Elise Kurtén, tfn 050 4323658, e-post namn.efternamn(a)turku.fiAtt lämna in ansökan: Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt. Skriftliga ansökni...

 • Company Kolarin kunta in Lappi
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Kolarin kunta hakee erityisopettajaa määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2020-31.7.2021. Valittavalta toivomme kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä, monipuolista ammattitaitoa, kiinnostusta opetuksen ja koulun kehittämiseen, yhteistyöhakuisuutta sekä rohkeutta tarttua uusiin asioihin.Viran kelpoisuusehto on asetuksen 986/1998 mukainen. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi). Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.Virkaa tulee hakea ensisijaisesti kuntarekry.fi - sivuston kautta 29.2.2020 klo 15.00 mennessä.Tuovi Palomaa, perusopetuksen rehtori, 040 489 5307Vesa Pellikka, lukion rehtori, 040 489 5021...

 • Company Kuhmon kaupunki in Kainuu
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Kuhmon kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan toistaiseksi täytettävä virka (nro 332). Tulevana lukuvuonna työtehtävä on alakoululla alkuopetuksen yhteisopettajuusperiaatteella toimivassa ryhmässä. Opetustilat ovat v. 2018 käyttöön otetussa uudessa puukoulussa. Tuupalan koulukeskuksessa on ensi lukuvuonna perusopetuksen oppilaita n. 580.Virassa on kuuden kuukauden koeaika.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset ja cv.Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters