Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

55 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-50 of 55 results.
 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, PerusopetusJokiniemen kouluValkoisenlähteentie 51, 01370 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 07.01.2021 - 31.07.2021Jokiniemen yhtenäiskoulu sijaitsee Tikkurilan kupeessa, erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Koulussamme työskentelee päivittäin noin 800 oppilasta ja 110 aikuista. Yleisopetuksen lisäksi Jokiniemen koulussa on pienryhmäopetusta, Paja-opetusta sekä autististen ja vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetusta.Jokiniemen koulun oman työohjeen mukaisesti olemme aina olleet kaikkien lasten lähikoulu, jossa jokainen saa opiskella ja kasvaa oman kehitysvaiheensa ja edellytystensä mukaisessa vauhdissa. Lapset opettelevat arvioimaan omaa työtään aikuisen tuella. .Jokiniemen koulussa meidän ihmisten erilaisuus on rikkaus. Toivomme opettajal...

 • Company Keminmaan kunta in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Keminmaan kunnan sivistyspalveluissa on haettavanaPerusopetuksen erityisopettajan viran (3026) (laaja-alainen erityisopetus) sijaisuus ajalle 7.1.-.5.6.2021Työ Kirkonmäen alakoululla. Opetusvelvollisuus 27h/vko.Kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus on OVTES:n ja kunnan TVA -järjestelmän mukainen.Viran täyttämisessä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.Minna Antinoja p. 040 624 0631...

 • Company Kannuksen kaupunki in Kannus
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  PERUSOPETUKSEN ERITYISOPETTAJAN VIRKA Virka on laaja-alainen. Tehtävät sijoittuvat Kannuksen alakouluihin. Arvostamme hakijan vahvaa pedagogista osaamista, yhteistyötaitoja sekä halua opetuksen kehittämiseen. Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virka täytetään 7.1.2021 alkaen toistaiseksi ja siinä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Hakemukset toimitetaan 10.12.2020 klo 12.00 mennessä sähköisesti .Rehtori Tarja Mäkelä, p. 044 4745 400, ...

 • Company Orimattilan kaupunki in Orimattila
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Orimattilan kaupungin opetustoimessa on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan viransijaisuus 7.1.2021 - 5.6.2021 toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa. Luokan oppilaat ovat kehitysvammaisia.Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioidaan ensisijaisesti hakijat, joilla on kokemusta ja valmiudet opettaa ja kasvattaa kehitysvammaisia lapsia vuosiluokilla 1-9.Jokivarren koulu on 550 - 600 oppilaan yhtenäinen peruskoulu. Meillä on yleisopetuksen luokkien lisäksi 10 erityisluokkaa, joista kolmella opetus järjestetään toiminta-alueittain. Odotamme aktiivista yhteistyötä muiden toiminta-alueittaisen opetuksen opettajien ja koulunkäyntiavustajien kanssa. Opetus- ja kasvatushenkilökuntamme muodostuu noin 45 opettajasta ja reilusta 20 koulunkäyntiavustajasta. Virkojen kelpoisuusvaatimu...

 • Company Sipoon kunta Sibbo kommun in Sipoo
  30.11.2020

  Oletko aktiivinen ja yhteistyökykyinen erityisopetuksen ammattilainen? Koetko tärkeäksi ohjata ja tukea oppilasta kokonaisvaltaisesti?Haemme nyt laaja-alaisen erityisopetuksen opettajaa Sipoonjoen kouluun 10.12.2020 - 5.6.2021 väliselle ajalle sijaisuuteen.Sipoonjoen koulu on 340 oppilaan yläkoulu vuosiluokille 7-9. Sipoon Nikkilässä. Koulu sijaitsee uudessa, modernissa vuonna 2016 valmistuneessa Nikkilän Sydän -koulukeskuksessa yhdessä ruotsinkielisen Kungsvägen skolan kanssa. Koulut toimivat itsenäisinä yläkouluina, mutta tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Sipoonjoen koulussa on kielikylpyopetusta, joustavan perusopetuksen JOPO-luokka ja luokkamuotoisen erityisopetuksen L-luokat. Vuonna 2021 koulu laajenee yhtenäiskouluksi, jolloin saadaan käyttöön uusia, avoimia ja joustavia...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Koulun nimi ja osoite: Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, 02610 Espoo.Työaika: OVTES:in mukainenHaettava tehtävä on virkasuhteinen.Palvelussuhde alkaa marras-joulukuussa 2020 sopimuksen mukaan. Lisätietoja Annukka Leutoselta. Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa muut hakijat huomioidaan. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja kykyä työparityöskentelyyn. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.Arvostamme kokemusta työskentelystä erityisluokissa. Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa...

 • Company Jyväskylän kaupunki in Jyväskylä
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.Nyt haemme PERUSOPETUKSEN ERITYISOPETTAJAAviransijaisuuteen ajalle 7.1.-30.6.2021 Kilpisen yhtenäiskouluun. Kilpisen yhtenäiskoulu on reilun 600 oppilaan ja 60 henkilökunnan jäsenen koulu, joka sijaitsee Kukkumäellä, keskussairaalan ja Hipposhallin läheisyydessä. Koulu on 1-6 l...

 • Company Järvenpään kaupunki in Järvenpää
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Tule tekemään kanssamme tulevaisuuden Järvenpäätä! Rakennamme sujuvaa arkea 1500 ammattilaisen voimin. Täällä kaikilla on mahdollisuus oppia ja kehittää omaa työtään. Me Järvenpäässä innostumme valmentavasta työotteesta, yhteisöohjautuvuudesta, oppimisen mahdollisuuksista sekä joustavasta työkulttuurista.Oletko innostunut, kehittämishaluinen tiimityöskentelyn ammattilainen ja haluaisit kiinnostavan työn erityisopetuksen parissa?Olisitko sinä Järvenpään Yhteiskoulun uusi ERITYISLUOKANOPETTAJA?Järvenpään Yhteiskoulu on kasvava yhtenäiskoulu hyvien kulkuyhteyksien päässä Järvenpään keskustassa. Koulussa on lukuvuonna 2020-2021 noin 550 oppilasta. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi vaativimman erityisen tuen luokkia.Pääset erityisluokanopettajana työskentelemään vaativimman erityisen tuen kolm...

 • Company Kaskisten kaupunki in Kaskö
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Bildningsnämden i Kaskö stad anslår att sökas en tjänst som omfattande timlärare inom specialundervisningen på bestämd tid vid Kaskö svenska skola (16h), årskurserna 1.-6., för tiden 1.1.-31.7.2021. Behörighetskraven för tjänsten är fastställda i förordningen 986/1998. Den som väljs till tjänsten bör förete brotts-registerutdrag enligt lagen om arbetande bland barn som anges i lagen (504/2002), samt läkarintyg över sin hälsa (T-intyg). Lön enligt UKTA. Prövotid 3 mån. Ansökningstiden utgår 11.12.2020 kl 15. Till den som väljs till tjänsten kan även erbjudas fyra timmar allmän undervisning vid Kaskö svenska skola.Bildningsdirektör Sirkka Suurla, 040 504 2535 eller Skolföreståndare Kaj-Christer Ingves, 040 833 4450...

 • Company Kauhavan kaupunki in Härmä
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Kauhavan kaupunki julistaa haettavaksi erityisluokanopettajan viran (nro 3169) viransijaisuuden ajalle 7.1.-30.6.2021. Sijoituspaikka on Alahärmän Kirkonkylän koulu.Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986/1998 8 §:n 1 mom. mukainen kelpoisuus perusopetuslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen.Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa . Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot Kauhavan sivistystoimistoon, osoite Härmäntie 18, 62300 Härmä.Hakemus voidaan toimittaa myös postitse em. osoitteeseen.Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä n...

 • Company Lapinlahden kunta in Lapinlahti
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavanaerityisluokanopettajan sijaisuus ajalle 21.1.-5.6.2021Sijainen työskentelee Matin ja Liisan koulussa. Haemme joukkoomme innostunutta erityisluokanopettajaa, jolla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joustavuutta ja ratkaisukeskeistä osaamista oppilaan parhaaksi sekä halua osallistua koulun kehittämiseen ja yhteiseen toimintaan. Arvostamme aiempaa kokemusta opetustyöstä sekä tvt-osaamista. Opettaja opettaa 3. -4. luokan pienryhmää työparinaan koulunkäynninohjaaja. Tarjoamme nykyaikaiset opetustilat vastavalmistuneessa koulurakennuksessa sekä innostuneen ja energisen työyhteisön tuen.Tehtävien erityisistä kelpoisuusehdoista määrätään asetuksessa opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös ep...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Kankarepuiston peruskouluun alueelliselle erityisluokalle erityisluokanopettajaa. Tehtävä sijoittuu vuosiluokille 7-8. Perusopetus toimii uusissa tiloissa Jakomäen sydän -palvelurakennuksessa.Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteesee...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia! Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Kankarepuiston peruskouluun erityisopettajaa vuosiluokille 1-9 vuorotteluvapaan sijaisuuteen. Perusopetus toimii uusissa tiloissa Jakomäen sydän -palvelurakennuksessa.Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimit...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;Peruskoulun erityisluokanopettajan virka (10901) toistaiseksi 1.1.2021 alkaen.Viran ensimmäinen sijoituspaikka: Viialan kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.Rehtori Pekka Haaja, p. 020615 8670Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa: ...

 • Company Pöytyän kunta in Kyrö
  27.11.2020

  Elisenvaaran yhtenäiskoulu on pääosin Kyrössä toimiva, perusopetusta antava yhtenäiskoulu, joka tällä hetkellä toimii väistötiloissa neljässä eri yksikössä ja kolmessa eri kylässä. Yhtenäiskoulun toiminta keskittyy (lk:t 3-9) lukuvuoden 2022 alusta alkaen Kyrössä sijaitsevaan Elisenvaaran yksikköön, jota parasta aikaa rakennetaan. Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikköön jäävät 2022-23 lukuvuoden alusta alkaen vain alkuopetuksen luokat 1-2 sekä kaksi erityisluokkaa, joista toinen on toiminta-alueittain annettavan erityisopetuksen pienluokka ja toinen alkuopetuksen erityisluokka. Avoimeksi julistetaan, Pöytyän kunnassa, erityisluokanopettajan virka (vak. nro 697) 18.1.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Erityisluokanopettajan tehtäviin kuuluvat erityisluokanopetus alkuopetuksen pienluok...

 • Company Tuusulan kunta in Tuusula
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!Tuusulan kunnan opetustoimen kehittyvät ja pedagogisesti laadukkaat koulut mahdollistavat oppilaslähtöisen ja tuloksellisen oppimisen kaikille kunnan oppilaille.Haemme opetuspalveluihinERITYISLUOKANOPETTAJAAHyrylän kouluun määräaikaiseen opintovapaasijaisuuteen ajalle 12.1.-12.4.2021. Toivomme, että sinulla on kokemusta yläasteikäisten oppilaiden opettamisesta.Kelpoisuusehto: Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Merkitse hakemukseen kelpoisuutesi sekä siihen liittyvät osasuoritukset. Kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset tarkistetaan haastattelun yhteydessä.Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä...

 • Company Valkeakosken kaupunki in Valkeakoski
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Haemme määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 7.1 - 5.6.2021tuntiopettajaa erityisluokanopetukseen Tietolan kouluun.Toivomme opettajalta vastuullista otetta kasvatus- ja opetustyössä, kokemusta erilaisten oppijoiden opettamisesta ja tukemisesta sekä hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataitoja. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä myös kotien kanssa sekä digipedagogista osaamista. Tehtävään valittavalta vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen erityisluokanopettajan kelpoisuus.Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.Valkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia.Valituksi tulleen on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote 30 päivän kuluessa valintapäätökse...

 • Company Uplus Yksityisopetus Oy in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Keitä olemme?Uplus Yksityisopetus on koulutuspalveluita tarjoava yritys, jonka tavoitteena on auttaa koululaisia pääsemään tavoitteisiinsa. Tarjoamme yksityisopetusta kaikissa oppiaineissa, opetamme opiskelutekniikkaa ja motivoimme kaikenikäisiä oppilaitamme kohti parempia tuloksia. Voit tutustua tarkemmin yritykseemme osoitteessa Keitä etsimme?Nyt etsimme tiimimme innostavaa tuutoria motivoimaan peruskouluikäisiä oppilaita kohti parempia tuloksia. Tavoitteena on opettaa oppilaille opiskelutekniikkaa ja auttaa eri oppiaineissa. Työskentely lasten ja nuorten parissa katsotaan eduksi, mutta tärkeintä on itsevarma ote opettamiseen, hyvät vuorovaikutustaidot ja halu auttaa muita onnistumaan. Millaista työ meillä on?Työ on joustavaa ja sijoittuu yleensä iltapäivään tai iltaan - ajankohdista sov...

 • Company Salon kaupunki in Salo
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Nyt etsimme joukkoomme tekijää, joka ammattitaidollaan, osaamisellaan ja esimerkillään on valmis tekemään kanssamme Salosta joka päivä vieläkin paremman. Salon kaupungin perusopetuksessa/Uskelan koulussa on avoinna laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen viransijaisuus ajalle 11.1. - 31.5.2021.Työhösi kuuluu laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät vuosiluokilla 1-6, osa samanaikaisopettajuutena. Työssä pääset työskentelemään moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenenä sekä S2-opettajana.Kelpoisuusehto määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.Arvostamme yhteistyöhakuista työotetta sekä kokemusta opettajien välisestä tiimityöskentelystä, kuten myös toiminnasta huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Valinnassa painottuvat hyv...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia! Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme erityisluokanopettajaa Latokartanon peruskoulussa toimivaan alueelliseen erityisluokkaan. Luokka on 3. vuosiluokalla. Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien...

 • Company Helsingin kaupunki in Nissilä
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Haemme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa Varhaiskasvatusyksikkkö Kaivopuisto-Onnela-Tähtitorniin. Yksikkömme toimipisteet sijaitsevat ainutlaatuisissa kiinteistöissä Etelä-Helsingin puistomaisessa ympäristössä.Kevään 2021 työskentelet neljänä päivänä viikossa päiväkoti Tähtitornissa ja yhtenä päivänä viikossa päiväkoti Onnelassa lapsiryhmissä, joissa on kasvuun ja oppimiseen tukea tarvitsevia lapsia. Tukena työssäsi toimii toinen yksikössämme työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.Meille on tärkeää, että arvostat sensitiivistä työotetta ja yhdessä tekemistä. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä kannustavassa, pedagogisesti osaavassa ja työn kehittämisestä innostuneessa työyhteisössä.Työ alkaa 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.Työn alkamisajankohta saattaa muuttua Koronati...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;Peruskoulun erityisluokanopettajan viran (11482) sijaisuus ajalle 27.1.2021 - 5.6.2021.Viran sijoituspaikka: Mansikkamäen kouluKelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaa täytettäessä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.Rehtori Pekka Lipiäinen p. 020615 8471, pekka.lipiainen(at)kouvola.fiHakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella ....

 • Company Kajaanin kaupunki in Kajaani
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana erityisluokanopettajan vakinainen virka 0127 1.1.2021 alkaen. Sijoituspaikka Kätönlahden koulun erityisluokassa, kevätlukukaudella 2021 opetus 4. luokassa. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien hallintaa sekä kehittävää työotetta. Tehtävään sisältyy moniammatillista yhteistyötä useiden verkostojen kanssa. Eduksi katsotaan kokemus pienluokkatyöskentelystä sekä oppilashuoltolain ja asiakirjojen tuntemus.Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998,mukaiset. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rik...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, PerusopetusJokivarren koulu, Nikinmäen opetuspistePerhotie 27, 01490 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 02.12.2020 tai sopimuksen mukaan - 05.06.2021Etsimme Nikinmäen opetuspisteeseen laaja-alaista erityisopettajaa, joka vastaa 1., 2. ja 4. luokkien erityisopetuksesta. Erityisopettaja toimii tiiviinä osana tuen tiimiä ja tekee päivittäistä yhteistyötä luokanopettajien kanssa. Toivomme, että uusi erityisopettajamme haluaa käyttää työssään toiminnallisia menetelmiä ja tietotekniikkaa oppimisen tukena. Lisäksi toivomme että hän on sitoutunut nykyisen opetussuunnitelman mukaiseen toimintakulttuuriin ja haluaa kehittää oppilaiden oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistaa oppilaiden myönteistä käsitystä itsestään oppijana.Arvostamme hyviä yhteistyö- ja v...

 • Company Helsingin kaupunki in Salo
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme erityisopettajaa OTE-opetukseen perusopetuksen alueellisten palvelujen koilliselle alueelle (POP2) sijoitettuun tehtävään. Kyseessä on viransijaisuus.OTE-opetus on erityisen tuen ja sosiaalityön räätälöity palvelu päättövaiheessa oleville oppilaille. Oppilaat opetukseen tulevat koilliselta perusopetuksen alueellisten palveluiden alueelta ja opetusta toteutetaan alueen kouluissa yksilöidyin järjestelyin.Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määr...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Sophie Mannerheimin kouluun vaativaan erityiseen tukeen erityisluokanopettajaa, vuosiluokat 1-9. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva...

 • Company Orimattilan kaupunki in Orimattila
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Perusopetuksen tuntiopettaja (26 vuosiviikkotuntia) ajalle 7.1.2021 - 5.6.2021. Tehtävänäsi on toimia resurssiopettajana Orimattilan perusopetuksen kouluissa vuosiluokilla 1-9. Työtehtävät ovat monipuoliset ja vaihtelevat, ja ne suunnitellaan yhteistyössä koulujen rehtoreiden kanssa. Tulet toimimaan esimerkiksi samanaikaisopettajana yleisopetuksen luokilla 1-6. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitasi ovat luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, oppilaanohjaajat ja koulunkäyntiavustajat.Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on perusopetuksen opettajan kelpoisuus (luokanopettaja / aineenopettaja / erityisopettaja) ja palkkaperusteena luokanopettajan hinnoittelutunnus ja opetusvelvollisuus (24 vvh + 2vvh). Myös opintojen loppuvaiheessa olevat opettajaopiskelijat huomioidaan.Odotamme sinulta h...

 • Company Kirkkonummen kunta in Kirkkonummi
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana ajalle 7.1.2021-5.6.2021 erityisopettajan viransijaisuus. Tehtävä on Veikkolan koulun (vuosiluokat 1.-9.) ja Vuorenmäen koulun (vuosiluokat (1.-6.) yhteinen.Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävän koeaika on 2kk. Hakemukset lähetetään sähköisesti kuntarekryn kautta () työavain 323731Hakuaika päättyy 7.12.2020 klo 12.00.Jussi Roms, Veikkolan koulun rehtoripuh. 040 523 6562jussi.roms AT kirkkonummi.fiEsa Kukkasniemi, Vuorenmäen koulun rehtoripuh. 040 126 9407esa.kukkasniemi AT...

 • Company Kurikan kaupunki in Kurikka
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 7.12.2020 klo 12.00 mennessä erityisluokanopetuksen tuntiopettajan tehtävä ajalle 7.1.2021-5.6.2021, n. 20h/vko.Sijoituspaikka on Jurvan yhtenäiskoulu, väliaikaisesti perustettava vuosiluokkien 1-2 joustava pienryhmä.Edellytämme erityisluokanopettajan kelpoisuutta. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa eduksi katsotaan aineenopettajan tai luokanopettajan koulutus tai muu tehtävässä hyödyttävä koulutus tai työkokemus.Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa . Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittava todistus skannattuna. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Hakea voi myös kirjallisesti, jolloin hake-mukset liitteineen lähetetään kasvatus- ja opetuspäällikölle osoitettuna osoitteella: Kuri...

 • Company Varkauden kaupunki in Varkaus
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana määräaikaista täyttämistä varten ajalle 7.1. - 20.6.2021 ERITYISLUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA (vakanssinro 310242). Tehtävään sisältyy erityisluokanopettajan tehtävät Könönpellon, Luttilan, Puurtilan sekä Repokankaan kouluilla.Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.Edellytämme virkaan valittavalta sitoutumista ProKoulun toimintaperiaatteisiin sekä vahvoja ja monipuolisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.Virassa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.Ennen viran vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, vi...

 • Company Imatran kaupunki in Imatra
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme Imatran kaupungille erityisluokanopettaja määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 7.1.-30.6.2021. Virka sijoittuu palvelussuhteen alussa Vuoksenniskan koulukeskuksen luokille 1-6.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Tehtävään valitaan työnantajan sopivimmaksi haastattelujen perusteella katsoma henkilö.Toivomme hakijalta monipuolista ammatillista osaamista sekä nykyisen opetussuunnitelman tuntemusta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta tiimityöskentelystä sekä kokemusta samanaikaisopettajauudesta.Mikäli olet ratkaisukeskeinen, innovatiivinen ja positiivinen persoona, jolla on näkemyksellisyyttä käyttäytymisen ja oppimisen tuen kehittämisestä, tehtävän edellyttämää pitkäjänteisyyttä kolmiportai...

 • Company Limingan kunta in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Limingan lukiossa on haettavana LUKION ERITYISOPETTAJAN päätoiminen tehtävä määräaikaisena 7.1.2021-5.6.2021. Haemme joukkoomme kehittämistehtävistä innostunutta erityisopetuksen ammattilaista, jonka tehtävänä on luoda struktuuri opiskelun tuen järjestelyihin, rakentaa Limingan lukion opiskelun tuen malli ja osallistua moniammatilliseen yhteistyöhön opiskeluhyvinvoinnin edistämisessä yksilö- ja yhteisöllisellä tasolla! Kevätlukukauden aikana erityisopettajan tehtävänä on opiskelijoiden ja aineenopettajien kanssa kuroa kiinni korona-aikana kertynyttä oppimisvajetta, järjestää pienryhmätukea, opiskeluvalmennusta, suunnitella yksilöllisiä pedagogisia ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa, mutta myös suunnitella lukion erityisopettajan toimenkuvaa uuden lukiolain ja lukion opetussuunnitelman h...

 • Company Kirkkonummen kunta in Kirkkonummi
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana ajalle 7.1.2021-4.6.2021 määräaikainen erityisopettajan virka (vuosiluokat 1-6). Viran suunniteltu sijoituspaikka on Heikkilän koulu. Virkaa täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika virkaan on korkeintaan puolet määräajasta.Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset ja nimikirjanot...

 • Company Kangasalan kaupunki in Kangasala
  22.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Kangasalan kaupunki hakee erityisopettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 7.1.-5.6.2021.Sijoituskouluna on Liuksialan koulu.Haemme iloiseen ja energiseen joukkoomme erityisopettajaa. Saat työskennellä osana erityisopettajien tiimiä ja teet töitä yhdessä kahden laaja-alaisen erityisopettajan kanssa. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkeaa ja oma-aloitteista työhön tarttumista. Palkkaus on OVTESin mukainen. Työaika on 20h/vko.Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Merkitse hakemukseen kelpoisuutesi sekä siihen liittyvät osasuoritukset. Kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset tarkistetaan haastattelun yhteydessä. Viran täytössä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.Lasten ja ...

 • Company Lemin kunta in Lemi
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme Lemin koulukeskukseen ERITYISLUOKANOPETTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 7.1.2021 - 5.6.2021.Kyseessä on koulukeskuksen pienryhmän opetus. Opettajalta edellytetään oma-aloitteisuutta jainnostuneisuutta aloittaa pienryhmän toiminta. Tehtävä edellyttää valmiutta opetella korvaaviakommunikointitaitoja ja halua kehittää erityispedagogisia ratkaisuja omassa opetuksessaan.Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on asetuksen 986/ 1998 mukainen.Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.Lisätietoja Vt. sivistystoimenjohtaja Anne Rousku, puh. 040 179 3190 ()www-osoite: Vapaamuotoiset hakemukset tutkinto- ja työtodistuk...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme Kouvolan seudun ammattiopistoon määräaikaista erityisopettajaa ajalle 30.11.2020- 31.12.2023.Erityisopettaja tukee opiskelijoita yhteisten tutkinnon osien opiskelussa pääasiassa pariopettajana lähi-/etäopetuksessa. Erityisopettaja toimii yhteistyössä yhteisten tutkinnon osien opettajien, vastuuopettajien, erityisen tuen koordinaattorin sekä muiden sidosryhmien kanssa.Edellytämme yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuutta sekä erityisopettajan koulutusta tai ammatillisen erityisopettajan pätevyyttä.Arvostamme kokemusta ammatillisesta koulutuksesta sekä verkko-opetuksesta.Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986/1998 mukainen yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sekä 986/1998 16 §:n mukainen kelpoisuus.Noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa.Tehtävään valitun on esitet...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Erityisopettaja ohjaa ja tukee oppijoiden oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä. Työaika on 1-2 päivää viikossa tarpeen mukaan.Tehtävä on määräakainen ajalle 7.1.2021-31.12.2021.Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erityisopettajan pätevyyttä ja vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuisia opettajan pedagogisia opintoja. Tehtävässä odotetaan ohjaus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta.Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.Sari Rautiainen p. 040 126 4879...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Erityisopettaja ohjaa ja tukee oppijoiden oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä erityisesti opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa ja yhteisissä tutkinnon osissa. Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.2.2021-30.4.2021.Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erityisopettajan pätevyyttä ja vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuisia opettajan pedagogisia opintoja. Tehtävässä odotetaan ohjaus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta.Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.Sari Rautiainen p. 040 126 4879...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Kankarepuiston peruskouluun alueelliselle erityisluokalle erityisluokanopettajaa yhdysluokalle 3-4. Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvi...

 • Company Karkkilan kaupunki in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Nyhkälän koulun laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus 7.1.-4.6.2021Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen nro 986/98 mukaan.Virkaan otettavan tulee toimittaa itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriote.Noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.Nyhkälän koulun rehtori puh. 044 742 9056...

 • Company Espoon kaupunki in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Haemme joukkoomme opetuksen ja kasvatuksen ammattilaista erityisopettajan tehtävään. Kyseessä on päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen (16h/viikko) tehtävä.Koulun nimi ja osoite: Toppelundin koulu, Toppelundintie 15Työaika: OVTES:in mukainenHaettava tehtävä on virkasuhteinen.Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Lisäksi edellytetään kykyä ja halua yhteisopettajuuden mallien kehittämiseen erityisen ja tehostetun tuen joustavien järjestelyiden toteuttamiseksi. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.Arvostamme kokemusta erilaisten integr...

 • Company Kärkölän kunta in Kärkölä
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Kärkölän Yhtenäiskoulun koulurakennukset ovat uudistamisvaiheessa. 0.-4.-luokat työskentelevät vuonna 2019 käyttöön otetussa Keltasiivessä. Uusi liikuntahalli on rakenteilla ja valmistuu elokuuksi 2021 sekä 5.-9.-luokkien koulurakennus on suunnitteluvaiheessa ja sen odotetaan valmistuvan kesällä 2022. Kärkölän kunta julistaa uudelleen haettavaksi erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävän (24 h) ajalle 7.12.2020-31.7.2021. Tehtävää aiemmin hakeneiden hakemukset huomioidaan. Tehtävä voidaan täyttää tehtävään soveltuvien henkilöiden puuttuessa myös resurssiopettajan tehtävänä. Arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, hyviä tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta. Tehtävä on kouluyhteisössämme uusi, ja sen vastuualueiksi on alustavasti suunniteltu työskentelyä eskarilaisten sekä 6.-8.-...

 • Company Suonenjoen kaupunki in Suonenjoki
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Suonenjoen yhteiskoulussa julistetaan haettavaksi erityisluokanopettajan määräaikainen virka ajalle 7.1.2021-5.6.2021. Viran haltijan tehtävänä on toimia alakoulun pienluokan opettajana. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaisesti. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkastetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Virka- ja työsuhteiden alussa käytetään työehtosopimuksen mukaista koeaikaa, joka tässä tapauksessa on puolet viransijaisuusajan kokonaiskestosta.Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusala...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Sophie Mannerheimin kouluun vaativaan erityiseen tukeen erityisopettajaa, vuosiluokille 1-9. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva las...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Sophie Mannerheimin kouluun erityisopettajaa vaativaan erityiseen tukeen, vuosiluokat 1-9. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva laste...

 • Company Raahen kaupunki in Raahe
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Pattasten koulun laaja-alaisen erityisopettajan (7-9lk) määräaikainen virka ajalle 7.12.2020 - 5.6.2021.Kelpoisuus tehtävään määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.Haastatteluun kutsutun on varauduttava esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset.Valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista pätevyyden osoittavat todistukset sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.Toivomme ensisijaisesti sähköisiä hakemuksia kuntarekry.fi - sivustolle.Jos hakemuksen tekeminen ei onnistu Kuntarekryn kautta, hakemuksen voi lähettää osoitteeseen:Raahen kaupungin opetustoimiRantakatu 5 DBrain Center, 1. krs.92100 RAAHErehtori Arto Tikkanenpuh. 040 130 ...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Erityisluokanopettajan viransijaisuus oppimisvaikeuksia kuntouttavassa opetuksessa. Koulun nimi ja osoite: Kilon koulu, Aspelinintie 3, 02360 EspooTyöaika: OVTES:in mukainenKelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Tehtävässä edellytetään joustavuutta, yhteistyötaitoja ja kykyä lähestyä opetus- ja kasvatustyötä positiivisen pedagogiikan näkökulmasta. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.Arvostamme aiempaa kokemusta luokkamuotoisesta erityisopetuksesta ja toimimisesta monikulttuurisessa oppimisyhteisössä.Kilon koulu on noin 480 oppilaan alakoulu. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityiso...

 • Company Espoon kaupunki in Other
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Kuvaus tehtävästä: Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät luokilla 1-2.Koulun nimi ja osoite: Mainingin kouluTyöaika: OVTES:in mukainenHaettava tehtävä on virkasuhteinen.Palvelussuhde alkaa 1.12.2020Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.Arvostamme kokemusta alkuopetuksesta.Mainingin koulu on Espoon Kivenlahdessa toimiva yhtenäinen peruskoulu. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on tanssi- ja musiikkipainotusta.Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollis...

 • Company Lappeenrannan kaupunki in Lappeenranta
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Vähäisen hakijamäärän vuoksi etsimme uudelleen Lauritsalan koululle erityisopettajaa tuntiopettajan tehtävään ajaksi 18.1.2021 - 5.6.2021. Tehtävään aikaisemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon. Erityisopettaja tulee työskentelemään kaikilla luokka-asteilla 1 - 9. Viikkotyöaika on 24 h.KelpoisuusvaatimuksetKelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen, 986/98, mukaan ja palkkaus OVTES:n mukaan. Hakeminen ja hakuaikaHakemukset tulee ensisijaisesti tehdä internetin kautta osoitteessa . Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.Haastatteluun voidaan kutsua ja tehtävään voi tulla valituksi ...

 • Company Ylöjärven kaupunki in Other
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Ylöjärven kaupungin koulutoimessa on haettavana erityisluokanopettajan viransijaisuus ajalle 7.1.-5.6.2021. Erityisluokanopettaja työskentelee vuosiluokilla 7.-9. laaja-alaista erityisopettajaa vastaavissa työtehtävissä.Ylöjärven Yhtenäiskoulussa on oppilaita vuosiluokilla 7.-9. noin 230 ja vuosiluokilla 7.-9. työskentelee kaksi erityisopettajaa ja kaksi ohjaajaa.   Edellytämme: Kelpoisuusvaatimuksena on erityisopettajan kelpoisuus. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös epäpätevät hakijat. Erityisluokanopettajan työtehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja ja kykyä työskennellä sekä työryhmissä että itsenäisesti.    Arvostamme: Arvostamme työkokemusta erityi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters