Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

64 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-50 of 64 results.
 • Company Tyrnävän kunta in Tyrnävä
  14.08.2020

  Meillä on haettavana Erityisopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.9.2020 - 5.6.2021.Oletko yhteistyökykyinen tiimityöntekijä? Oletko kiinnostunut jakamaan sekä uusia että aiemmin oppimiasi tietoja ja taitoja? Koulussamme toteutetaan vahvasti yhteisopettajuutta ja opettajat työskentelevät tiimeissä. Lisäksi kehitämme joustavan alkuopetuksen toimintaa. Kirkkomännikön koulussa on tänä lukuvuonna n. 670 oppilasta, joista esi- ja alkuopetuksen oppilaat opiskelevat Kirkkomännikön rakennuksessa ja 3. -6. luokkien sekä erityisluokkien oppilaat Rantaroustin avoimessa oppimisympäristössä. Aikuisia koulussamme työskentelee noin 60.Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta erityisopettajaa, joka on valmis sitoutumaan koulumme toimintakulttuuriin ja yhdessä tehtävään koulun kehit...

 • Company Lappeenrannan kaupunki in Lappeenranta
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Etsimme joukkoomme päätoimista tuntiopettajaa erityisopettajan tehtävään toteuttamaan uusia opetussuunnitelmia sekä kehittämään kouluamme. Toimintamme uudistamisen painopisteenä on erityisesti hyvinvoinnin edistäminen, laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen niin oppilaiden, opiskelijoiden kuin henkilöstömmekin osalta sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen.Toimintakulttuurimme perustuu ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen ja tiimityö on keskeinen kehittämiskohteemme. Haluamme työssämme olla vastuullisia, luotettavia ja rohkeita, oma-aloitteisia sekä itseohjautuvia. Arvostamme vahvaa pedagogista osaamista.Haemme Lappeen koululle päätoimista tuntiopettajaa erityisopettajan tehtävään ajaksi 7.9.2020 - 5.6.2021.KelpoisuusvaatimuksetKelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kel...

 • Company PARIKKALAN KUNTA in Äitsaari
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Parikkalan kunnan Kirjolan koululla on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan, toistaiseksi. Kelpoisuusehtona on erityisluokanopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan, jolloin paikka täytetään määräaikaisena lukuvuodelle 2020 - 2021.Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden mukaisesti.Hakemukset työavaimella nro 307542 Kuntarekryn kautta osoitteessa . Hakuaika päättyy 26.8.2020 klo 14.00. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittä...

 • Company Laihian kunta in Laihia
  14.08.2020

  Laihian kunnassa on haettavana valtion erityisavustuksen myötä määräaikainen, laaja-alainen, kiertävä erityisopettaja (opv. 24) esi- ja perusopetukseen. Toivotaan erityisesti osaamista tai halukkuutta puheopetukseen. Työ alkaa elokuussa 2020 ja päättyy 31.7.2021, jos hakijalla on pedagoginen pätevyys perusopetukseen. Pedagogisen pätevyyden puuttuessa työ loppuu 6.6.2021.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.Oma auto on välttämätön.Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on neljä kuukautta.Apulaisrehtori Sanna Schöning, , puh. 050 303 2...

 • Company Vihdin kunta in Vihti
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme joukkoomme kehittämismyönteistä ja aktiivista osa-aikaisen erityisopettajan viransijaista ajalle 19.8.2020-5.6.2021. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta yhteistyöstä. Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Otalammen koulu. Palkkaus OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valinnan ehtona on, että valittu toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitetun rikosrekisteriotteen.Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää muodollista ...

 • Company Vihdin kunta in Vihti
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Julistamme uudelleen haettavaksi erityisluokanopettajan määräaikaisena täytettävän viran.Haemme joukkoomme kehittämismyönteistä ja aktiivista erityisluokanopettajaa ajalle 18.8.2020-5.6.2021. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta yhteistyöstä. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Pappilanpellon koulu.Palkkaus OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.Valinnan ehtona on, että valittu toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Muodollisesti ...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  14.08.2020

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Toisen asteen koulutusVantaan ammattiopisto VariaTennistie 1, 01370 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 01.09.2020 tai sopimuksen mukaan - 30.07.2022Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on noin 4000 ja henkilökuntaa noin 320. Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöä oppimaan uutta.Haemme erityisopettajaa Vantaan ammattiopisto Varian valmentavan koulutuksen tiimiin. Erityisopettaja työskentelee OKM-rahoitteisessa Maahanmuuttajien osaamiskeskus -hankkeessa maahanmuuttajien kielitaidon ja osaamisen kartuttamisen valmiuksien tukemiseksi sekä osaamiskes...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus yläkoulussaKoulun nimi ja osoite: Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, 02610 EspooTyöaika: OVTES:in mukainenHaettava tehtävä on virkasuhteinen.Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.Arvostamme kokemusta yläkoulun erityis-, kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta. Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on k...

 • Company Hausjärven kunta in Hausjärvi
  14.08.2020

  Hausjärven kunta hakee määräaikaista erityisluokanopettajaa Hausjärven yläasteelle ajalle 1.9.2020-31.7.2021.Erityisluokanopettajan tehtävä on pääasiassa vastata erityisten opetusjärjestelyjen piirissä olevien oppilaiden koulunkäynnin edistämisestä ja tuen tarpeista. Tehtävän mukaista toimintaa ei ole aikaisemmin ollut. Edellytämme kykyä suunnitella ja toteuttaa vaativan erityisen tuen koulupolkuja yhteistyössä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) annetun lain mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekist...

 • Company Kankaanpään kaupunki in Kankaanpää
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Kankaanpään kaupungin koululaitoksessa (Pohjanlinnan koulu) julistetaan haettavaksi :Erityisluokanopettajan virka määräaikaisesti täytettäväksi 24.8.20 - 5.6.21 (tai sopimuksen mukaan). Tehtävään kuuluu 8. luokan opetus. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaan (986/1998). Viransijaisuuteen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Neljän kuukauden koeaika. Hakemukset lähetetään sähköisesti . Päätös valinnasta ilmoitetaan hakijoille sähköisesti ellei hakija erikseen toisin ilmoita.rehtori Päivi Javanainen 044 577 ...

 • Company Savonlinnan kaupunki in Ahvenainen
  13.08.2020

  Savonlinnan kaupungin koulutoimessa ilmoitetaan haettavaksi seuraava määräaikainen perusopetuksen virkasuhteinen tuntiopettajuus: Mertalan koulu- päätoiminen tuntiopettaja, laaja-alainen erityisopetus 7-9 luokat, tai erityisluokanopetus, ajalle 1.9.2020-5.6.2021 Tehtävä sijoittuu Mertalan kouluun hankerahoituksella perustettavaan Tsemppiryhmään, joka on tarkoitettu koulukäymättömille 7-9-luokan oppilaille, joilla lähiopetuksessa opiskelu ei kaikin osin onnistu. Tehtävään valittavan henkilön odotetaan lähtevän yhdessä työparin (nuoriso-ohjaaja/ kk-ohjaaja) kanssa kehittämään sulautuvan opetuksen pedagogista mallia koko Savonlinnan seudulle. Odotamme valittavalta henkilöltä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Pidämme tärkeänä kykyä tehdä tiimi...

 • Company Keminmaan kunta in Aho
  12.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Keminmaan kunnan sivistyspalveluissa on haettavanaPerusopetuksen erityisopettajan viran (3026) (laaja-alainen erityisopetus) sijaisuus ajalle 7.9.2020 - 27.1.2021Työ Kirkonmäen alakoululla. Opetusvelvollisuus 27h/vko.Kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus on OVTES:n ja kunnan TVA -järjestelmän mukainen.Viran täyttämisessä noudatetaan yhden (1) kuukauden koeaikaa.Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.Ari Aho, 040 7175207...

 • Company Virtain kaupunki in Rantala
  12.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Virtain yhtenäiskoulu hakee erityisluokanopettajan viransijaista 23.9.2020-16.6.2022 väliseksi ajaksi vajaan kahden lukuvuoden mittaiseen viransijaisuuteen. Erityisluokanopettaja toimii Virtain yhtenäiskoulun yläluokilla pääosin kahdeksansien luokkien vastuuerityisopettajana. Oppilaita koulussamme on 453. Erityisopettajia koulussamme toimii 7. Yläluokkien erityisopettajatiimiin kuuluu kolme erityisopettajaa ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa. Oppilaita yläluokilla on 186, Koulumme yhteydessä toimii YPR opetus. Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä voidaan käyttää koeaikaa.Hakuaikaa on jatkettu. Tehtävää aiemmin hakeneet huomioidaan.Katri Rantala p. 044 715 1430Teemu Kontoniemi p. 044 289 3...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  12.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Koronatilanteesta lapsille ja nuorille aiheutuneiden negatiivisten vaikutusten korjaamiseen kohdennetulla opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella palkataan opetus- ja tukihenkilöstöä kouluille.Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;Kymmenen (10) peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan tehtävää laaja-alaiseen erityisopetukseen ajalle 1.9.2020 - 5.6.2021.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaa täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrek...

 • Company Maskun kunta in Äijälä
  11.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  Maskun kunta, laaja-alainen erityisopettaja Maskun perusopetukseen haetaan osaavaa erityisopettajaa. Haettava tehtävä on määräaikainen ajalla 1.9.2020 - 30.6.2021 (30 h/vk). Erityisopettajan tehtävänä on toimia kiertävänä laaja-alaisena erityisopettajana Maskun alakouluissa (5 kouluyksikköä).Tehtävään valittavalta vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukainen pätevyys. Kokemus laaja-alaisesta erityisopetuksesta katsotaan eduksi. Hakemukset tehdään KuntaRekryn kautta viimeistään perjantaina 21.8.2020. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän ...

 • Company Kotkan kaupunki in Kotka
  11.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Kotkan opetustoimessa Helilän koulussa on haettavana laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus määräajalle 31.8.-31.12.2020Helilän koulu on n. 465 oppilaan koulu, jossa on yleisopetuksen ryhmiä ja erityisopetuksen pienryhmiä vuosiluokille 6.-9. Viransijainen toimii koulun toisena laaja-alaisena erityisopettajana.Erityisopettaja vastaa koulun laaja-alaisen erityisopetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hän toimii koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenenä. Sitoutuneisuus, kyky kantaa vastuuta ja tehdä saumatonta yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa sekä menetelmien ja tukitoimien hyvä tuntemus ovat edellytyksiä viransijaisuuden menestyksekkäälle hoitamiselle.Arvostamme kykyä tehdä yhteistyötä yli oppiainerajojen ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Edellytäm...

 • Company Vaasan kaupunki. in Ähtävä
  11.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Vaasan kaupunki hakee varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo) ajalle 1.9.2020-13.4.2021. Työsuhde voi mahdollisesti jatkua 13.4.2021 jälkeen. Tehtävä sijoittuu suomenkieliseen varhaiskasvatukseen.Jokaiselle varhaiskasvatuksen erityisopettajalle määritellään oma vastuualue, johon kuuluu useampi varhaiskasvatusyksikkö. Varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan asiantuntijana päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten tuen tarpeen arvioinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajien, päiväkodin johtajien ja muiden ...

 • Company Riihimäen kaupunki in Alvettula
  11.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  Riihimäen lukiossa ja aikuislukiossa on haettavissa erityisopettajan viransijaisuus ajalle 14.9.2020-5.6.2021. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta lukion erityisopettajan työstä. Työssäsi teet lukiseuloja ja -testejä, kirjoitat erityisjärjestelyjä varten lausuntoja Ylioppilastutkintolautakunnalle, teet pedagogista yhteistyötä aineenopettajien kanssa ja olet jäsenenä lukion yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä. Lukuvuoden aikana osallistut lukion opetussuunnitelmatyöhön. Keskeisin osa työtäsi on opiskelijoiden oppimisen tukeminen niin yksilövastaanotolla kuin joskus oppitunneillakin. Toivomme sinun tekevän itsestäsi lyhyen esittelyvideon, jonka tallennat sen hakulomakkeessa kohtaan "kotisivujen/portfolion/videon tms. osoite.Valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä to...

 • Company Lopen kunta in Loppi
  11.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  Haemme Lopen kunnan perusopetukseen vakinaiseen virkasuhteeseen erityisluokanopettajaa 10.8.2020 alkaen. Erityisluokanopettaja toimii Lopen yläkoulun erityisluokassa. Luokassa on myös koulunkäynninohjaaja. Opetustunteja 27 tuntia viikossa.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta.Palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kunnassamme on tehty työn vaativuu...

 • Company Nivalan kaupunki in Nivala
  09.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  Nivalan kaupungin kasvatus- ja koulutuspalveluissa on avoinna erityisluokanopettajan virkaViran sijoituspaikkana virkasuhteen alkaessa on Niva-Kaijan yläkoulu. Viranhoidon aloitus sovitaan valitun kanssa.Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (KelpoA 986/1998) mukaisesti. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaisesti.Arvostamme itsenäistä työotetta, oman työn organisoinnin kykyä ja hyviä sosiaalisia taitoja. Tehtävän hoitaminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja joustavuutta. Etuna on aiempi kokemus työskentelystä erityisen tuen tarpeessa olevin lasten kanssa.Valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan hyväksyttävä rikosrekisteriote ja lääkärintodist...

 • Company Oulun kaupunki in Ahmas
  09.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haettavana on perusopetuksen erityisluokanopettajan (alueellinen pienryhmä, alkuopetus) määräaikainen viransijaisuus Paulaharjun koulussa 2.9.2020 - 5.6.2021.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Kelpoisuuden omaavien hakijoiden puuttuessa voidaan huomioida myös muut hakijat. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään 4 kk koeaikaa. Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulom...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  09.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, PerusopetusIlolan kouluEpinkoskentie 5, 01390 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 01.09.2020 - 05.06.2021Hei, Sinä erityispedagogiikan ammattilainen, sellaiseksi opiskeleva tai näkökulman vaihdosta suunnitteleva luokan- tai aineenopettaja! Tervetuloa huippuporukkaamme laaja-alaisen erityisopettajan määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään!Haemme joukkoomme oppimisen ja yhteistyön ammattilaista ajalle 1.9.2020 - 5.6.2021. Arvostamme aktiivista, sitoutunutta ja kehittämismyönteistä otetta yhteisten vastuualueiden hoitoon. Monipuolinen osaaminen ja hyvät yhteistyökyvyt ovat edellytys laaja-alaisen erityisopettajan tehtävän hoitamisessa. Opetusta on 24h/vko.Laaja-alaisena erityisopettajana ja työyhteisömme jäsenenä pääset vaikuttamaan kokonaisvaltaises...

 • Company Porvoon kaupunki/Borgå stad in Borgå
  09.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Är du nyfiken, öppen och motiverad? Om du dessutom är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen och lärmiljön i den tvåspråkiga staden Borgå, då är du den lärare vi söker!Borgå stads svenska utbildningstjänster söker timlärare i huvudsyssla med specialläraruppgifter till två byskolor som båda är delar av bildningscenter, så god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga krävs, Kullo skola 8 h /vecka och Hindhår skola 8 h /vecka. Tjänsten är tidsbunden 24.8.2020-31.7.2021. Anställning sker så fort som en lämplig person visar intresse för jobbet. Examensbetygen som visar behörigheten (speciallärarbehörighet) ska uppvisas i samband med en eventuell intervju. Godtagbart intyg över den valdas hälsotillstånd samt straffregisterutdrag (504/2002) bör uppvisas innan tjänsten tillträds...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  09.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettajan tehtävä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien, toiminta-alueittain opiskelevien kehitysvammaisten oppilaiden luokassaKoulun nimi ja osoite: Rinnekodin koulu, Rinnekodintie 8, 02980 EspooTyöaika: OVTES:in mukainenHaettava tehtävä on virkasuhteinen.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Edellytämme toiminta-alueittaisen opetuksen osaamista ja kokemusta vaikeimmin kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Kykenet toimimaan oppilaslähtöisesti haasteellisissakin tilanteissa, tunnet HOJKS-prosessin ja osaat järjestää opetuksesi strukturoidusti. Opettajana olet kehitt...

 • Company Kuopion kaupunki työnantajapalvelu in Ahkionlahti
  09.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana perusopetuksen erityisopettajan tehtävä 24.8.2020-31.7.2021 alkaen. Viran sijoituskoulu on Jynkänlahden koulu.Tehtäväkuvaus: Erityisopettajan tehtävät vuosiluokilla 7 - 9.Kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 erityisopettajan kelpoisuus. Arvostamme aiempaa kokemusta opettajan työssä sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta ja edellytämme sähköisten opetusmenetelmien osaamista. Työyhteisössämme toimiminen edellyttää tiimiosaamista. Lisäksi arvostamme taitoa työskennellä moniammatillisissa yhteistyötehtävissä työyhteisössä sovittujen ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti.Palkkaus: 2921,56 €/kkViran opetusvelvollisuus 24 t/vko.Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuuka...

 • Company Mikkelin kaupunki in Mikkeli
  08.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Haettavana on erityisopettajan sijaisuus ajaksi 20.8-22.12.2020 Rämälän ja Rouhialan kouluissa. Valittavalta edellytetään erityisopettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 mukaan. Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.Valittavalta toivotaan kiinnostusta ja monipuolista ammattitaitoa opetuksen ja koulun kehittämiseen, kehitys- ja yhteistyöhakuisuutta sekä rohkeutta tarttua uusiin asioihin. Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.Virkasuhteeseen otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelev...

 • Company Laukaan kunta in Laukaa
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Haemme erityisopettajaa koulumme tuleville ekaluokkalaisille. Tehtävä sisältää yksilöopetusta ja samanaikaisopetusta.Etsimme yhteistyökykyistä ja joustavaa opettajaa, jolle koulutiensä aloittavien lasten tukeminen on sydämen asia.Tehtävä ajoittuu ajalle 10.8.2020 -31.7.2021. Määräaikaisuuden perusteena on hankerahoitus .Työaika on 20-22 vkt. Hakemukset s-postilla :Maarit Nieminen 0403532185 ...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  07.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, PerusopetusKytöpuiston kouluPeltoniemenkuja 1, 01360 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 24.08.2020 - 05.06.2021Kytöpuiston koulu on 1-6 luokkien monikulttuurinen alakoulu, joka sijaitsee Tikkurilan pohjoispuolella Koivukylässä, lähellä juna-asemaa. Koulussamme on noin 420 oppilasta ja noin 35 opettajan innostunut ja yhteistyötä arvostava työyhteisö.Tutustu kouluumme .Teemme tiivistä yhteistyötä toisten luokanopettajien, s2 -opettajiemme sekä laaja-alaisten erityisopettajiemme kanssa. Tuntien palkittamisella haluamme etsiä jokaiselle oppilaalle sopivia opetusjärjestelyjä. Luokka-asteyhteistyö sekä yhteistyö lähellä olevien päiväkotien kanssa on alkuopetuksessa tiivistä. Koulussamme on myös pienryhmiä erityistä tukea tarvitseville oppilaille.Kelpoi...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  07.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, PerusopetusUomarinteen kouluUomarinne 2, 01600 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 24.08.2020 - 31.07.2021Myyrmäessä hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitseva Uomarinteen alakoulu on 700 oppilaan ja 100 aikuisen oppiva yhteisö. Koulumme on monimuotoinen oppimiskeskus, jossa on yleisopetuksen lisäksi myös ruotsin kielikylpy-, erityis- ja valmistavaa opetusta. Koulumme uudisrakentaminen on mahdollistanut uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisen ajanmukaisissa tiloissa.Tutustu kouluumme .Kehitämme toimintakulttuuriamme ja yhteisopettajuuden eri muotoja. Oppimista tukeva monialainen yhteistyö ja vakiintunut yhdessä tekemisen kulttuuri luovat hyvän työskentelyilmapiirin koulussamme.Haemme kouluumme laaja-alaista erityisopettajaa, pääto...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  07.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, PerusopetusUomarinteen kouluUomarinne 2, 01600 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 24.08.2020 - 05.06.2021Myyrmäessä hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitseva Uomarinteen alakoulu on 700 oppilaan ja 100 aikuisen oppiva yhteisö. Koulumme on monimuotoinen oppimiskeskus, jossa on yleisopetuksen lisäksi myös ruotsin kielikylpy-, erityis- ja valmistavaa opetusta. Koulumme uudisrakentaminen on mahdollistanut uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisen ajanmukaisissa tiloissa.Tutustu kouluumme .Kehitämme toimintakulttuuriamme ja yhteisopettajuuden eri muotoja. Oppimista tukeva monialainen yhteistyö ja vakiintunut yhdessä tekemisen kulttuuri luovat hyvän työskentelyilmapiirin koulussamme.Haemme kouluumme laaja-alaista erityisopettajaa.Erityi...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  07.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia! Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme laaja-alaista erityisopettajaa Vesalan peruskouluun. Tehtävä painottuu luokka-asteisiin 7-9.Koulumme tarjoaa sinulle mahdollisuuden tulla osaksi iloista ja lämminhenkistä joukkoa. Kasvihuoneemme eläimineen ja uusi oppimisympäristö mahdollistavat monipuolisen kouluarjen. Meillä oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi on ensisijaista opetuksen ja oppimisen rinnalla. Kerromme sinulle mielellään lisää mukavasta koulustamme. Voit olla y...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  06.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, PerusopetusKivimäen kouluLintukallionkuja 6, 01620 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 31.08.2020 - 31.07.2021Kivimäen koulu on vähän yli 400 oppilaan alakoulu Länsi-Vantaalla Martinlaakson kupeessa erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Yleisopetuksen lisäksi Kivimäen koulussa on pienryhmä- ja valmistavaa opetusta sekä Etappi-opetusta. Tutustu kouluumme .Koulussamme on hyvä ja toista työntekijää tukeva ja kannustava työilmapiiri. Teemme paljon yhteis- ja tiimityötä ja nämä näkyvät vahvasti arjessamme.Haemme nyt innostuneeseen ja ammattitaitoiseen joukkoomme erityisopettajaa, jolla on positiivinen ja joustava työote ja joka kokee omakseen yhteistyön muiden kanssa. Kehitämme koulua ja toimintaamme aktiivisesti, joten toivomme saavamme työyhteisö...

 • Company Vantaan kaupunki in Helsingfors
  06.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Vanda stad, Fostran och lärande, Svenskspråkiga servicenVästersundoms skolaHetbackavägen 3, 01200 VandaAnställningsförhållandets längd: visstidsanställning 31.08.2020 eller enligt överenskommelse - 05.06.2021Hej, du speciallärare! Letar du efter en trevlig arbetsplats med kunniga och trevliga kolleger. Vi välkomnar dig till Vanda för att arbeta i Västersundoms skola.Skolan är belägen i sydöstra Vanda alldeles på gränsen till Helsingfors.Skolan har cirka 70 elever, 4 heltidsanställda lärare, och en hel del annan skolpersonal.Vi tror att lärandet i grunden sker via kommunikation med andra elever, lärare och andra vuxna. Det sker i olika grupper och sammanhang och i olika lärmiljöer. Eleverna jobbar i sammansatta klasser.Som speciallärare ansvarar du för planeringen, genomförandet och utvärde...

 • Company Porvoon kaupunki/Borgå stad in Porvoo
  06.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Porvoo on kasvava ja kehittyvä oppimisen kaupunki, jossa tehdään yhdessä töitä paremman arjen ja kestävän huomisen puolesta. Porvoossa toimii 29 koulua joissa työskentelee yhteensä noin 500 opettajaa. Juuri nyt etsimme tiimiimme vahvistukseksi innokkaita opettajia.Porvoon kaupungin suomenkieliset koulutuspalvelut hakevat erityisopettajaa Peipon kouluun ajalle 17.8.2020-5.6.2021.Keskeisimmät tehtävät ovat laaja-alaisen erityisopettajan työtehtävät vuosiluokilla 1-6.Peipon koulu on Porvoon Gammelbackassa sijaitseva noin 300 oppilaan koulu 1.-6. luokkien oppilaille. Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussa annetaan maahanmuuttajataustaisille tarkoitettua perusopetukseen valmistavaa opetusta 7-13 vuotiaille. Monikulttuurisen koulun oppilaista 40 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia, mikä koe...

 • Company Vihdin kunta in Vihti
  06.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Haemme joukkoomme kehittämismyönteistä ja aktiivista erityisluokanopetukseen sijoittuvaa päätoimista tuntiopettajaa ajalle 11.8.2020-5.6.2021. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta yhteistyöstä. Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Pappilanpellon koulu. Palkkaus OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valinnan ehtona on, että valittu toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitetun rikosrekisteriotteen.Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä void...

 • Company Vihdin kunta in Vihti
  06.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Haemme joukkoomme kehittämismyönteistä ja aktiivista päätoimista tuntiopettajaa toiminta-alueittain tapahtuvaan erityisopetukseen ajalle 11.8.2020-5.6.2021. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta yhteistyöstä. Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Kuoppanummen koulukeskus. Palkkaus OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valinnan ehtona on, että valittu toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitetun rikosrekisteriotteen.Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puutt...

 • Company Vihdin kunta in Vihti
  06.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Haemme joukkoomme kehittämismyönteistä ja aktiivista erityisluokanopettajaa ajalle 11.8.2020-5.6.2021. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta yhteistyöstä. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Pappilanpellon koulu.Palkkaus OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.Valinnan ehtona on, että valittu toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää muodollista kelpoisuutta vailla ...

 • Company Espoon kaupunki in Esbo
  06.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Kuvaus tehtävästä: laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus Tapiolan yläkoulussaKoulun nimi ja osoite: Opintie 1, 02100 Espoon kaupunkiTyöaika: OVTES:in mukainenHaettava tehtävä on virkasuhteinen.Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.Tehtävässä edellytetään hyvää- 3-portaisen tukijärjestelmän tuntemusta ja toteuttamisen osaamista - pedagogisten asikirjojen hallintaa - vuorovaikutustaitoja nuorten kanssa- yhteistyökykyä työyhteisössäTehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.Tapiolan koulu on 400 oppilaan yläkoulu Espoossa. Tapiolan koulu tunnetaan musiikkipainotuksesta sekä hyvästä yleisopetuksesta...

 • Company Helsingin kaupunki in Helsingfors
  06.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Vi söker en speciallärare till Kottby lågstadieskola för 24 åvt. Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö! Behörighetsvillkor:Behörighetskraven bestäms i förord...

 • Company Kokemäen kaupunki in Kokemäki
  06.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Kokemäen kaupunki hakee palvelukseensa määräajaksi 1.9.2020-5.6.2021ERITYISOPETTAJAA (vakanssinro 3340-100), tehtävät sijoittuvat ensisijaisesti Kokemäen yhteiskouluun. Kelpoisuus määräytyy asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 mukaan. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös henkilöt, joilla on muu tehtävään soveltuva koulutus. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.Valitun tulee esittää nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.Hakemukset tulee jättää sähköisesti osoitteessa (työavain 306507). Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tule...

 • Company Puolangan kunta in Kainuu
  05.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Haetaan erityisopettajaa Puolankajärven koulullePuolankajärven koululla on haettavana määräaikainen erityisopettajan tehtävä ajalle 1.9.2020 - 5.6.2021. Erityisopettaja työskentelee Puolankajärven koululla luokilla 1-9 erityisopetuksessa ja samanaikaisopettajana eri oppiaineiden tunneilla.Kelpoisuusvaatimuksena on erityisopettajan kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote 30. päivän kuluessa valintap...

 • Company Janakkalan kunta in Janakkala
  05.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  Turengin koulu on iso kyläkoulu (1.-6.-luokat) keskellä Turenkia. Koulua käy tällä hetkellä lähes n. 450 lasta ja opetusta heille antaa yli 30 osaavaa ja pätevää opettajaa. Vahvuutemme on laaja opetettavien aineiden erityisosaaminen. Annamme tasokasta opetusta kylän lapsille ja myös muualta maailmasta Suomeen tulleille uusille kyläläisille. Haemme opettajaa, jolla on halua tarttua haasteisiin ja kohdata erilaisia oppijoita. Toivomme opettajalta monipuolista osaamista ja kykyä sekä kiinnostusta oman työnsä ja koko koulun toiminnan kehittämiseen sekä kokemusta tiimityöstä. Haemme laaja-alaisen erityisopetuksen (laaja-alainen) tuntiopettajaa ajalle 24.8.-31.12.2020. Opetusta annetaan yksilö sekä pariopettajuutena Oppilaat ovat sijoittuneet luokkiin yksilöllisesti kolmiportaisen tuen mukaan....

 • Company Keminmaan kunta in Keminmaa
  05.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Keminmaan kunnan sivistyspalveluissa on haettavanaPerusopetuksen erityisluokanopettajan virkan (3092) sijaisuus ajalle 1.10.2020 - 5.6.2021 Kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti ja palkkaus OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.Vs. rehtori Petra Jurntura, 040 353 7092, ...

 • Company Korsholms kommun in Mustasaari
  05.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (pidennetty hakuaika)kokoaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.Haemme kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan virkaan työstään innostunutta henkilöä, joka on kiinnostunut toteuttamaan ja kehittämään erityispedagogiikkaa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana vastaat esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten erityispedagogiikasta. Toteutat tukitoimia yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hyvä yhteistyö huoltajien kanssa on meille tärkeää, ja sitä ylläpidetään säännöllisillä tapaamisilla ja keskusteluilla sekä lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman jatkuvalla kehittämisellä ja arvioinnilla.Sinulla on vahva pedagoginen työote, myönteinen ja aktiivinen asenn...

 • Company Invalidisäätiö sr in Pärnäinen
  04.08.2020 Updated on: 08.08.2020

  Invalidisäätiön "Täältä töihin" -strategian mukaisesti teemme työtä sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Me koulutamme, kuntoutamme ja valmennamme asiakkaamme täältä töihin. Laaja-alaiseen ja kehittyvään palvelukokonaisuuteemme kuuluvat Ammattiopisto Live ja Live Palvelut. Teemme merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi. Yhteisössämme työskentelee keskimäärin 500 asiantuntijaa.Haemme ammattitaitoiseen joukkoomme Ammattiopisto Liveen Valma-koulutukseen OPETTAJAA Keravan vankilaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2020-31.12.2021.Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Järjestämme valmentavaa VALMA -koulutusta, joka on suunnattu vaativaa erityistä tukea tarvits...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  04.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Sophie Mannerheimin kouluun vaativaan erityiseen tukeen erityisopettajaa. Sophie Mannerheimin koulu on erityiskoulu, vuosiluokat 1-9.Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa t...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  04.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Sophie Mannerheimin kouluun vaativaan erityiseen tulkeen erityisopettajaa. Koulussa on vuosiluokat 1-9. Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan s...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  04.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!Haemme Sophie Mannerheimin kouluun sairaalaopetukseen uuteen lastensairaalaan erityisopettajaa.Kelpoisuusehto:Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ...

 • Company Orimattilan kaupunki in Orimattila
  04.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  Orimattilan kaupungin opetustoimessa on haettavana resurssiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 17.8.2020-5.6.2021. Sijoituspaikkana Orimattilan yhteiskoulu. Työ voidaan aloittaa sopimuksen mukaan jo aikaisemmin. Opetustunteja on 26 vvh. Haemme innostuneeseen joukkoomme resurssiopettajaa, jolla on laaja-alaisen erityisopettajan tai aineenopettajan pätevyys. Resurssiopettajan työtehtävien runko muodostuu samanaikais- ja rinnakkaisopetuksesta sekä erilaisten joustavien opetusjärjestelyjen toteuttamisesta. Työtehtäviin sisältyy myös tarpeen mukaan eri opettajien sijaistamista. Opetus tapahtuu luokka-asteilla 7-9 pääsääntöisesti yleisopetuksen ryhmissä.Edellytämme hakijalta opettajakoulutusta sekä kokemusta opetustyöstä. Työtehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii avointa ja oma-alaoit...

 • Company Lahden kaupunki in Arrakoski
  04.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  Tule töihin osaavaan ja oppilaslähtöiseen työyhteisöömme Erstan koululle! Haemme ammattitaitoiseen joukkoomme ERITYISLUOKANOPETTAJAN viransijaista ajalle 17.8.2020 - 31.7.2021. Erityisluokanopettajana toimit tiiviissä yhteistyössä luokanopettajien kanssa opettaen luokka-asteen oppilaita joustavin opetusjärjestelyin. Meillä pääset työskentelemään ja kehittämään toimintatapoja yhteistyössä tiimisi kanssa. Erstan peruskoulu on laadukasta perusopetusta tarjoava alakoulu itäisessä Lahdessa. Koulussa opiskelee noin 215 oppilasta ja opetushenkilöstöön kuuluu 21 henkilöä. Kelpoisuusvaatimuksena on erityisluokanopettajan kelpoisuus. Kelpoisuuden lisäksi arvostamme hakijan halua ja kykyä yhteistyöhön sekä opetuksen kehittämiseen. Vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön vaikutt...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters