Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

46 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Ahlainen
  15.11.2019

  Tule töihin vanhuspsykiatrialle Satakuntaan. HaemmeOSASTONYLILÄÄKÄRIÄ HarjavaltaanHaemme psykiatrian, yleislääketieteen tai geriatrian erikoislääkäriä johtamaan ja kehittämään vanhuspsykiatrian yksikön toimintaa. Yksikköön kuuluu poliklinikka ja 24/7 toimiva osasto. Suhtaudumme myönteisesti etätyöhön ja räätälöimme yhdessä sekä sinulle että vanhuspsykiatrian yksikölle sopivan ratkaisun. Meillä on hyviä kokemuksia etävastaanotoista, -konsultaatioista ja -osastokierroista.Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä osallistavaa, innovatiivista johtamistapaa. Pätevien hakijoiden puuttuessa voimme huomioida myös opintojen loppuvaiheessa olevan erikoistuvan lääkärin.Palkkaus: VES:n mukainen, mutta voit esittää oman palkkatoiveen.Lisätietoja työskentelystä Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatris...

 • Company Perusturvakuntayhtymä Akseli in Äijälä
  15.11.2019

  Perusturvakuntayhtymä Akselissa on haettavana 20.11.2019 klo 15.00 mennessä ylilääkärin, terveyspalvelujen palvelulinjajohtajan määräaikainen sijaisuus ajalle 2.1.2020 - 31.12.2020. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Maskun terveyskeskus.Perusturvakuntayhtymä Akseli tarjoaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten asukkaille. Kuntayhtymän alueen väestömäärä on noin 22 000. Kuntayhtymässä on 16,5 lääkärinvirkaa. Terveyspalveluihin kuuluvat avohoitopalvelut (lääkäri- ja hoitajavastaanotot, terapiapalvelut, suun terveydenhuolto sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut) ja akuutti vuodeosastopalvelut sisältäen kotisairaalatoiminnan. Terveyspalveluja tuotetaan kahdessa terveyskeskuksessa Maskussa ja Mynämäellä sekä suun terveydenhuoltoa myös Nousiaisissa.H...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  15.11.2019

  Erikoislääkärin tehtävät Turun sairaalapalveluissa.Työ alkaa 2.12.2019 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2020.Kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin oikeus virkaan soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla.Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.Ylilääkäri Kari p. 044 907 3245...

 • Company Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri in Turku
  15.11.2019

  Haemme sisätautien osastonlääkäriä Tyks Salon sairaalan Medisiinisen toimialueen sisätautivastuualueelle.Osastonlääkärin työnkuvaan kuuluu sisätautiosaston sekä 4-6 paikkaisen sisätautivalvonnan takakiertäminen ja sisätautipoliklinikan pitäminen. Lisäksi työnkuva on laajennettavissa hakijan kiinnostuksen ja osaamisen pohjalta, sillä Salon sairaalassa toimii monipuolinen kaikki sisätautien erikoisalat sekä kardiologian sisältävä poliklinikka. Osastonlääkärin työnkuvaan kuuluu myös takapäivystäminen, jonka määrä on neuvoteltavissa hakijan toiveiden mukaan. Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisal...

 • Company Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri in Turku
  15.11.2019

  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialueen mielialahäiriöiden vastuualueella Turun mielialahäiriötyöryhmässä on haettavana osastonylilääkärin virka. Turun mielialatyöryhmässä on kaksi lääkärivetoista moniammatillista tiimiä, joissa työskentelee useampia lääkäreitä. Osastonylilääkärin tehtäviin kuuluu toisen moniammatillisen tiimin toiminnan johtaminen, kehittäminen ja koordinointi yhdessä vastuualuejohtajan ja apulaisylilääkärin kanssa. Osastonylilääkäri ohjaa erikoistuvia lääkäreitä ja tekee myös suoraa potilastyötä siitä erikseen sovitulla tavalla.Mielialahäiriövastuualueella on meneillään aktiivinen kehittämistyö. Vastuualueen toiminta on tarkoitus jakaa viiteen eri prosessiin, joita ovat mielialahäiriöiden diagnostiikka, masennu...

 • Company Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Alvettula
  14.11.2019

  Tervetuloa moniammatillisesti toimivaan, kehittyvään, pieneen ja pippuriseen työyhteisön Kanta-Hämeen keskussairaalan silmätautien poliklinikalle.  Silmätautien yksikössä työskentelee ylilääkärin lisäksi viisi huippuosaajaa erikoislääkäriä virassa sekä yksi erikoistuva lääkäri koulutusvakanssilla. Kaikki virat ovat täynnä ja erikoislääkärit suhtautuvat ennakkoluulottomasti työhönsä, erityisesti potilastyöhön sekä erikoistuvien kouluttamiseen. Erikoistuvia lääkäreitä tulee oppiin sekä Tampereen että Helsingin yliopistosairaalasta. Yksikössä on panostettu viime vuosina oikea-aikaiseen hoitoon pääsyyn ja yleisimpien sairauksien hoitoprosessien hiomiseen. Meillä on meneillään useita kehityshankkeita ja uutta sairaalarakennusta odotetaan toiminnan kasvaessa.Tärkeänä pidämme myös kollegiaalisuut...

 • Company Porin kaupunki. in Pori
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Alueylilääkäri vastaa Pohjoisen sote-keskuksen terveydenhoidon ja avosairaanhoidon palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä yhdessä perusturvan moniammatillisessa tiimityössä. Pohjoiseen sote-keskukseen kuuluvat sote-keskus Cotton, Noormarkun ja Merikarvian terveysasemat. Alueylilääkäri toimii terveyskeskuslääkärien esimiehenä.Kelpoisuusvaatimukset: Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet ja erikoislääkärin pätevyys Eduksi katsotaan hallinnon koulutus ja kokemus.Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset (Ammattipätevyys tarkistettavissa JulkiTerhikistä / Suosikista, Rokotukset/Tartuntatautilaki 48§:n mukainen rokotussuoja).Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-...

 • Company Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Ahlainen
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Et sää tän tulis? Haemme joukkoomme OSASTONYLILÄÄKÄRIÄ Satasairaalan yhteispäivystykseen Poriin. Lähde meille ja ota annoksesi ehtaa porilaista positiivisuutta! Satasairaalan yhteispäivystyksessä kävijöitä on vuositasolla n. 50 000 ja ensihoitotehtäviä n. 30 000. Olemme laajan päivystyksen sairaala, eli meillä riittää töitä enemmän kuin ehdit tehdä. Nyt etsimme osastonylilääkäriä suitsimaan yhteispäivystyksen hektistä toimintaa. Kollegat täällä ovat mukavia, ainakin suurin osa. Tosin heitä on liian vähän. Palkallakin elää, jos osaat käyttää rahojasi viisaasti. Porista saa kohtuullisen lukaalin kodikseen melko halvalla - jotain hyvää tässäkin kylässä.Osastonylilääkärin työnkuva räätälöidään sinun kiinnostusten kohteidesi, ammatillisen tilanteesi ja elämäntilanteesi mukaan. Olemme perheystäv...

 • Company Ålands hälso- och sjukvård in Åbo
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Ålands hälso- och sjukvård söker en ordinarie ÖVERLÄKARE till akutkliniken.Vi söker en specialistläkare med brett kliniskt intresse för och erfarenhet av akutsjukvård.ÅHS akutklinik består av en akutmottagning som årligen handlägger ca 10 000 patienter sorterande under alla medicinska specialiteter. På enheten vilar även det medicinska ansvaret för den prehospitala akutsjukvården, helikopterverksamheten samt alarmcentralen. Vi fäster stor vikt vid utvecklingsarbete och utbildningsfrågor och i uppdraget ingår introduktion och handledning av AT-läkare samt utbildning av klinikens egen personal. Kliniken har tre ordinarie akutläkartjänster.Bakjourslinjer finns inom inre medicin, kirurgi, anestesi, gynekologi, pediatrik och ortopedi. Remissjukhus är i första hand Åbo universitetssjukhus och Ak...

 • Company Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä in Lappi
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus toimii lakisääteisenä erityishuoltopiirinä, johon kuuluvat kaikki Lapin kunnat. Se vastaa vaativimmista tutkimus-, kuntoutus-, hoito- ja asumispalveluista kehitysvammaisille, monivammaisille ja autistisille henkilöille. Rovaniemellä sijaitsevassa tuki- ja osaamiskeskuksessa toimii vaikeavammaisten peruskoulu Myllärin koulu. Kolpene hallinnoi Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön toimintaa. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavanaApulaisylilääkärin virka Tuki- ja osaamiskeskuksessa on kaksi lääkärin kokoaikaista virkaa. Apulaisylilääkärin tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä ostopalveluina. Ylilääkärinä toimii kokenut lastenneurologi. Lisäksi käytössä on säännölliset neuropsykiatrin konsultaatiot. Apulaisylilääkärin teh...

 • Company Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Ahlainen
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Haemme lastentautien vastuuyksikköön vakinaiseen virkaan lastenneurologian erikoislääkäriä. Satakunnan sairaanhoitopiiri on väestöpohjaltaan Suomen toiseksi suurin keskussairaalatasoinen sairaanhoitopiiri. Lastentautien vastuuyksikköön kuuluva lastenneurologian yksikkö toimii vuonna 2015 valmistuneessa erinomaisesti varustellussa lasten- ja naistentalossa. Lastenneurologi toimii osana moniammatillista työryhmää. Työnkuvaan voi itse vaikuttaa.Viran kelpoisuusvaatimuksena on lastenneurologian erikoislääkärin oikeudet.Työaika on 38,25 h/vko (8-16), ei päivystysvelvollisuutta. Virkaan liittyvät palkkaus- ja taloudelliset edut määräytyvät sairaalalääkäreiden palkkauksesta annettujen säännösten perusteella. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen vira...

 • Company Porin kaupunki. in Pori
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  HAEMME GERIATRIAN YLILÄÄKÄRIÄOletko juuri sinä Porin perusturvan geriatrian ylilääkäri?Liittyykö ammatillinen kiinnostuksesi kuntouttavaan geriatriseen sairaalatoimintaan, joka toimii myös aktiivisesti sairaalassa, terveyskeskuksessa ja potilaan kotona?Henkilöstömme on kokenutta, toimintojaan aktiivisesti kehittävää sekä koulutus- ja tutkimusmyönteistä. Työtilat ja - välineet ovat nykyaikaisia. Teemme kiinteää yhteistyötä yliopistojen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa.Edellytämme:- Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet, geriatrian erikoislääkärin pätevyyttä- Työkokemusta ja erityisosaamista geriatrian erikoisalalta- Hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa- Moniammatillista ja asiakkaita osallistavaa työotetta- Kehittämis- ja koulutusmyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien...

 • Company Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Ahjola
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue on Pohjois-Suomen monialainen sisätautien erikoisalojen koulutuspaikka. Tarjoamme erikoistuville lääkäreille hyvät perusopiskelumahdollisuudet kaikilla sisätautiperheen erikoisaloilla mukaan lukien gastroenterologia. Koulutusjakson aikana koulutamme itse ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua kansallisiin erikoisalan koulutustilaisuuksiin. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus. Päivystysaikana erikoistuville lääkäreille on jatkuva erikoislääkärituki.Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä moniammatillisessa työyhteisössä.Erikoistuvan lääkärin määräaikaisen koulutusviran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.Sähköiseen hakemukseen...

 • Company Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Ahjola
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue on Pohjois-Suomen monialainen sisätautien erikoisalojen koulutuspaikka. Tarjoamme erikoistuville lääkäreille hyvät perusopiskelumahdollisuudet kaikilla sisätautiperheen erikoisaloilla. Koulutusjakson aikana koulutamme itse ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua kansallisiin erikoisalan koulutustilaisuuksiin. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus. Päivystysaikana erikoistuville lääkäreille on jatkuva erikoislääkärituki.Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä moniammatillisessa työyhteisössä.Erikoistuvan lääkärin määräaikaisen koulutusviran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.Sähköiseen hakemukseen Lääkäritutkinnot -välilehdelle ...

 • Company Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Ahjola
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue on Pohjois-Suomen monialainen sisätautien erikoisalojen koulutuspaikka. Tarjoamme erikoistuville lääkäreille hyvät perusopiskelumahdollisuudet kaikilla sisätautiperheen ja keuhkosairauksien erikoisaloilla. Koulutusjakson aikana koulutamme itse ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua kansallisiin erikoisalan koulutustilaisuuksiin. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus. Päivystysaikana erikoistuville lääkäreille on jatkuva erikoislääkärituki.Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä moniammatillisessa työyhteisössä.Erikoistuvan lääkärin määräaikaisen koulutusviran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.Sähköiseen hakemukseen Lääkäritut...

 • Company Lempäälän kunta in Lempäälä
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Tervetuloa johtamaan Lempäälän kunnan psykiatrian yksikön ja päihdepalvelujen muodostamaa kokonaisuutta. Rakennamme vuoden 2020 alusta uuden yli 18-vuotiaita palvelevan kokonaisuuden, jossa työskentelee sinun lisäksi yhteensä 13 terveyden- ja sosiaalialan rautaista ammattilaista. Vastuullesi kuuluvan kokonaisuuden vuosibudjetti on n. 1,6 M€.Lempäälän kunnan psykiatrian yksikkö on psykiatrista erikoissairaanhoitoa tuottava avohoidon toimipiste, jossa hoidetaan psykoosisairauksia ja muita vaikeita mielenterveyden häiriöitä. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Psykiatrian yksikön hoitomuotoja ovat yksilö-, pari- ja perhekäynnit, lääkehoito, ryhmätoiminta, kuntouttavat kotikäynnit sekä tarvittaessa Safe house -hoito terveyskeskussairaalassa. Potilaalle voidaan järjestää asumispalveluita,...

 • Company Kangasalan kaupunki in Kangasala
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Kangasalan kaupungissa on haettavana 29.11.2019 klo 15:00 mennessäLASTENPSYKIATRIN VIRKA, perheneuvola Meille kannattaa tulla kauempaakin! Saat apua asunnon hankinnassa, harrastukset ovat kivenheiton päässä ja Tampereelle pääset 20 minuutissa. Tukenasi ovat perheneuvolan työryhmän lisäksi kaupungin omat psykiatrit ja pääset halutessasi PSHP psykiatrikoulutuksiin.Perheneuvolan perustehtävänä on antaa perheille asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa ja edistää lapsen myönteistä kehitystä sosiaalisen, psykologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen, kuntoutuksen ja hoidon avulla. Perheneuvolan erikoislääkäri toimii alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja asiakastyössä sekä asiantuntijatehtävissä. Perheneuvolapalveluja tuotetaan Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  08.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Tampereen kaupungin mielenterveyspalveluissa on järjestelmällisesti pyritty kehittämään jahyödyntämään metodi- ja psykoterapia perusteisia hoitomuotoja. Syömishäiriöyksikkö on kehittyvä yksikkö ja tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden osallistua uusien toimivien hoitokäytäntöjen luomiseen.Haemme Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen syömishäiriöyksikön työryhmään apulaisylilääkäriä vakituiseen virkaan. Tehtävän aloitus on sopimuksen mukaan.Apulaisylilääkäri toimii kliinisenä johtajana moniammatillisessa yksikössä, jossa on sekä päiväosasto että poliklinikka.Verkostoituminen, alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä opetustyö kuuluvat apulaisylilääkärin tehtäviin.Apulaisylilääkäri osallistuu kliiniseen potilastyöhön sekä konsultoi. Työilmapiir...

 • Company Espoon kaupunki in Other
  08.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Kuvaus tehtävästä: Haemme lasten mielenterveyspalvelujen kehittämisestä kiinnostunutta ylilääkäriä Espoon lastenpsykiatriseen yksikköön. Yksikössä toimii osaava moniammatillinen henkilöstö.Lastenpsykiatrisessa yksikössä hoidetaan espoolaisten esi- ja alakouluikäisten lasten lieviä ja keskivaikeita lastenpsykiatrisia oireita. Työmme painopiste on lapsen kehitysympäristössä tehtävä konsultaatio-, arvio- ja hoitotyö yhdessä monialaisen verkoston kanssa. Teemme yhteistyötä HUS Lastenpsykiatrian kanssa hoitopolun ja yhteistyökäytäntöjen kehittämisen osalta. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa laaja-alaisesti lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa. Lisäksi toimenkuvaasi sisältyy lääkärien esimiehenä toimiminen ja sovitun mukaisesti kliinis...

 • Company Espoon kaupunki in Espoo
  08.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Erikoislääkäri - kiinnostaako työ Espoon sairaalassa?Tule meille toteuttamaan geriatristen potilaiden hoitoa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa! Haemme kahta erikoislääkäriä.Työssäsi pääset hyödyntämään uuden sairaalan teknologiaa ja kuntoutusmahdollisuuksia. Työnkuvaasi luotaessa otamme huomioon sinun kiinnostuksen kohteesi ja erityisosaamisesi. Tehtäväsi sijoittuu Kuntoutus-tuotantoyksikköön, johon kuuluu ortopedinen, neurologinen, haava- ja psykogeriatrinen kuntoutusosasto. Teemme läheistä yhteistyötä terveysasemien ja kotihoidon kanssa. Työyksikössä vallitsee kannustava ilmapiiri ja ympärilläsi on osaava hoito- ja terapiahenkilöstö. Johtamismallimme on moderni ja panostamme Lean-työskentelyyn.Sairaalassamme on useat keskeiset erikoisalat hyvin edustettuna. Erikoissairaanhoidon or...

 • Company HUS in Other
  08.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLABin pääasiallinen toiminta-alue on HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito ja HUSiin kuuluvien kuntien perusterveydenhuolto sekä Kymsoten sairaanhoitopiirin alueen laboratoriotoiminta. 1.1.2020 toimintamme laajenee Eksoten alueelle. HUSLABissa työskentelee noin 1750 laboratorioalan asiantuntijaa ja toimintaa on noin 90 toimipisteessä.HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLABin Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut -linjan toiminnot sijaitsevat Meilahdessa sekä kymmenessä muussa ympärivuorokautisesti päivystävässä sairaalassa ja noin 90 terveysasema-laboratoriossa Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut linja tuottaa vuosittain noin 18 miljoonaa laboratoriotutkimusta ja se on akkreditoitu standardien SFS-EN ISO 15189:2013 ja SFS-EN ISO/IE...

 • Company HUS in Martti
  08.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Haemme tehtävään ensisijaisesti psykiatrian erikoislääkäriä.HYKS Mielialahäiriölinjan osasto 7 on hyvin resursoitu HUS-tasoinen tertiaaripalveluja tarjoava osasto. Osastolla hoidetaan akuutissa vaiheessa olevia vaikeasti oireilevia mielialahäiriöpotilaita, lähinnä akuutista maniasta tai vaikeasta/psykoottisesta masennuksesta kärsiviä potilaita. Osasto toimii näiden potilaiden vastaanotto-osastona HUS-alueella. Osastoa johtaa apulaisylilääkäri yhdessä osastonhoitajan kanssa. Osastonlääkärin työnkuvaan kuuluu toimia osaston kokopäiväisenä psykiatrina osana moniammatillista tiimiä. Osasto sijaitsee HYKS Psykiatriakeskuksessa, ja on HUS Psykiatrian Mielialahäiriölinjan yliopistollista erikoistumispalvelua tarjoava koulutusyksikkö. Koska HY:n psykiatrian opetus tapahtuu pääosin Psykiatriakeskuk...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Other
  08.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI, tule kanssamme luomaan terveitä työpaikkoja Vantaan yksikköömme!Haen TYÖTERVEYSLÄÄKÄREITÄ Tikkurilan, Flamingon ja Vantaanportin yksiköihimme osaksi osaavaa joukkoamme joko vakituiseen työsuhteeseen tai ammatinharjoittajaksi huolehtimaan kanssamme asiakasorganisaatioidemme työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista.Voit olla työterveyshuollon erikoislääkäri, työterveyteen erikoistuva tai sinulla on vankka kokemus työterveyshuollosta.HYVIÄ SYITÄ TULLA TERVEYSTALOONTarjoamme monipuolisia työterveyspalveluja asiakkaillemme. Meiltä löytyvät myös laboratoriotutkimukset sekä kuvantamisen palvelut (röntgentutkimukset ja ultraäänitutkimukset). Työaika ja palkkaus, tai ammatinharjoittajien osalta yhteistyön yleiset ehdot, järjestyvät joustavasti ja kannustavasti sopimuksen muka...

 • Company Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS in Tampere
  07.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALANUMEROTUNNISTE 354ERIKOISLÄÄKÄRIN (verisuonikirurgia) virka, Verisuoni- ja toimenpideradiologisen keskuksen vastuualueella, Kuvantamiskeskus - ja apteekkiliikelaitoksessa. Sairaala toimii opetussairaalana.Tehtävän sisältö: Edellytämme laaja-alaista käytännön kokemusta valtimo- ja laskimosairauksien hoidosta. Katsomme eduksi tutkimustyön ja pyrimme tukemaan sitä. Arvostamme yhteistyökykyä, koulutus- ja kehitysmyönteisyyttä sekä innovatiivisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeus verisuonikirurgian erikoisalalla sekä riittävä työkokemus. Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Vakituinen virka, tehtävään sisältyy päivystysvelvollisuus.Koeaika: 6 kk.Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: LS, virka täytetä...

 • Company Jyväskylän kaupunki in Jyväskylä
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Hei sinä rohkea, haasteisiin tarttuva ja innovatiivinen sisätautien tai geriatrian erikoislääkäri! Haemme mukavaan joukkoomme JUURI SINUA!Yleislääkärijohtoinen terveyskeskussairaalamme vastaa perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden järjestämisestä 150 000 alueen asukkaalle. Terveyskeskussairaalassa hoidetaan akuutisti sairaita potilaita 248 sairaansijalla. Suurin osa potilaistamme on iäkkäitä. Kaikki kahdeksan vuodeosastoamme on profiloitu kuntoutuspotilaiden, sisätautisten, neurologisten, palliatiivisten sekä päihde- ja psykiatristen potilaiden hoitoon. Valtaosa näistä potilaista tulee hoitoon Keski-Suomen keskussairaalan päivystysyksiköstä. Terveyskeskussairaalassa kollegoinasi työskentelee yleislääketieteen erikoislääkäreitä ja geriatreja sekä erikoistuvia lääkäreitä.Aivan terveyskesk...

 • Company Jämsän kaupunki in Jämsä
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Jämsä on toimelias ja kehittyvä 20 500 asukkaan kaupunki eteläisessä Keski-Suomessa, keskeisellä paikalla ja loistavien kulkuyhteyksien varrella. Kaupungin kivijalkoja ovat vahva teollisuus ja monipuolinen matkailu- ja palvelusektori.Haluatko toimia näköalapaikalla julkisen ja yksityisen terveydenhuoltojärjestelmän rajapinnassa ja olla vaikuttamassa tulevaisuuden sote-järjestelmän rakentamiseen? Oletko muutokseen motivoiva ja koet paloa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen? Jos vastasit kyllä, saatat olla meidän uusiHALLINTOYLILÄÄKÄRIMMETarjoamme sinulle tilaisuuden osallistua tulevaisuuden maakunnan rakentamiseen sekä jämsäläisen hyvinvoinnin edistämiseen. Jämsä on miellyttävä paikka tehdä työtä ja asua nopeiden yhteyksien päässä maakuntakeskuksista, mutta ilman ruuhka-Suomen hälyä...

 • Company Suomen Terveystalo Oy in Other
  07.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Meillä on tosi hyviä lääkäreitä. Etsinkin nyt heidän kollegoikseen lisää tosi hyviäERIKOISLÄÄKÄREITÄ (ihotaudit, lastentaudit, psykiatria, keuhkotaudIt, naistentaudit) Flamingon ja Tikkurilan yksiköihin ammatinharjoittajaksi. Tarjoan sinulle loistavat puitteet uudehkoissa tiloissa keskeisellä sijainnilla sekä kasvavan aktiivisen asiakaskannan. Ammatinharjoittajien työaika ja yhteistyön yleiset ehdot järjestyvät joustavasti ja kannustavasti sopimuksen mukaan.Meillä Flamingon ja Tikkurilan yksiköissä on mukava työympäristö ja olet osa Terveystalon laaja kollegaverkostoa. Kun kiinnostuit, ota luottamuksellisesti yhteyttä minuun. Voit myös jättää yhteystietosi oheisella lomakkeella tai laittaa viestiä . Tervetuloa työkaveriksemme Terveystaloon!Terveisin, MinnaMinna KuitunenAluejohtaja Pohjoi...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Ahomäki
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Kymsote hakee johtajaylilääkäriä.  Kiinnostaisiko sinua tulla tekemään kanssamme Kymenlaaksosta paremminvointi seutu?Johtajaylilääkärinä olet Kymsoten terveyden- ja sairaanhoidon palveluketjun johtaja. Tähän palveluketjuun kuuluvat sairaalapalvelut sekä vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut. Johtajaylilääkärinä toimit lääkäreiden ammatillisena johtajana ja olet Kymsoten terveydenhuollosta vastaava lääkäri. Raportoit kuntayhtymän toimitusjohtajalle ja hallitukselle.  Kelpoisuusvaatimus virkaan on erikoislääkärin pätevyys ja vähintään kolmen vuoden toimiminen erikoislääkärinä sekä riittävä hallinnollinen kokemus. Johtajaylilääkärillämme tulee olla ennestään johtamiskokemusta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehitämme ja kehitymme, joten haemme johtajaylilääkäriksi aktiivista, verkostoituvaa kehi...

 • Company KYS Kuopion yliopistollinen sairaala in Kuopio
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tule meille erikoistumaan akuuttilääkäriksi! Jos haluat kehittyä ammattilaiseksi mielenkiintoisella ja monipuolisella erikoisalalla ja samalla päästä osaksi ammattitaitoista, joustavaa ja yhteen hiileen puhaltavaa työyhteisöä, tämä paikka voi olla sinun!Kuopion yliopistollisen sairaalan Palvelukeskus akuutissa on haettavana kaksi akuuttilääketieteeseen erikoistuvan lääkärin koulutusvirkaa.Palvelukeskus Akuutti on yksi KYSin kuudesta palvelukeskuksesta. Akuutti vastaa maakunnan ensihoitopalveluista, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen palveluista, maakunnan laajan ja yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan sekä kahden osaston toiminnasta.Akuuttilääketieteen erikoistuvan lääkärin ensisijainen työtehtävä on päivystyspotilaiden hoito. KYS päivystys toimii Pohjois-Savon sairaanhoitop...

 • Company KYS Kuopion yliopistollinen sairaala in Ahkionlahti
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Hei akuuttilääkäri, meillä olisi sinulle tarjolla osaamistasi vastaava, mielenkiintoinen työ! Jos haluaisit päästä osaksi ammattitaitoista, joustavaa ja yhteen hiileen puhaltavaa työyhteisöä, tämä paikka voi olla sinun! Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Palvelukeskus Akuutissa on haettavana akuuttilääketieteen erikoislääkärin virka. Palvelukeskus Akuutti on yksi KYSin kuudesta palvelukeskuksesta. Akuutti vastaa maakunnan ensihoitopalveluista, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen palveluista, maakunnan laajan ja yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan sekä kahden osaston toiminnasta. KYS päivystys toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä. Akuuttilääkärit hoitavat kaikkien erikoisalojen päivystyspotilaita yhdessä muiden erikoi...

 • Company Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Rantala
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Haemme ylilääkäriä Oulaskankaan sairaalan operatiivisen vastuualueen leikkausosastolle. Toimenkuvaan sisältyy kliinisen anestesiatyön lisäksi myös hallinnollisia tehtäviä. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus. Leikkausosastolla hoidamme ortopedian, gastrokirurgian, urologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä naistentautien erikoisalojen potilaita. Osastolla on ympärivuorokautinen päivystys myös viikonloppuisin. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista otetta työn kehittämiseen. Lisäksi eduksi katsomme kokemuksen hallinnollisista-, opetus- ja kehittämistehtävistä. Kelpoisuusvaatimuksena ylilääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan ...

 • Company Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Ahlainen
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Tule töihin psykiatrialle Satakuntaan. HaemmeYLILÄÄKÄRIÄ PoriinHaemme psykiatrian erikoislääkäriä johtamaan ja kehittämään Porin psykiatrian poliklinikan toimintaa. Porin psykiatrian poliklinikkaan kuuluu poliklinikka, päiväosasto ja psykoosiklinikka. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, osallistavaa johtamistapaa, innovatiivisuutta kehittämistyössä sekä kykyä tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Palkkaus: VES:n mukainen. Kelpoisuusehdot: psykiatrian erikoislääkäriLisätietoja työskentelystä Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon vastuualueella: sekä Sähköiseen hakuun liittyvät kysymykset:Rekrytointiyksikkö, puh. 044 707 6979 tai 044 707 6980 tai vastuualuejohtaja, Ulla Saxé. 044 707 9436rekrytoija (lääkärit) Marika Pöyri-Pirkolap. 044 707 ...

 • Company Ålands hälso- och sjukvård in Inget
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Ålands hälso- och sjukvård söker en ordinarie ÖVERLÄKARE INOM ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD.Anestesikliniken erbjuder ett jobb där du kan vara delaktig i klinikens utveckling och utöva stort inflytande över verksamhetens utformning. Operationsavdelningen utför drygt 2 000 operationer/år inom ett brett område. Intensivvårdsavdelningen har ca 300 patienter/år och ansvaret för de patienter som vårdas där delas med medicinkliniken och kirurgkliniken. ÅHS har även förlossningsavdelning och en akutmottagning som är öppen dygnet runt med ca 10 000 besök/år. Vi söker dig som är specialistläkare (specialläkare) inom anestesiologi och intensivvård och kan arbeta både självständigt och i team. God klinisk erfarenhet och goda språkkunskaper i svenska är viktigt. Vana vid inläggning av pacemaker och subkut...

 • Company HUS in Jylhä
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja vastaa HUS Psykiatrian aikuispotilaista tulevien lähetteiden käsittelystä, potilaan ensivaiheen psykiatrisesta tilannearviosta sekä tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan ohjaamisesta. Se tarjoaa myös nopeita, akuuttivaiheen hoitoja. Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja tukee alueen perusterveydenhuoltoa konsultaatioin sekä koulutuksin. Työn periaatteita ovat nopea reagointi, moniammatillisuus, joustavuus, yhteistyö,liikkuvuus ja tarpeenmukaisuus.Psykiatrian akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linjalla on haettavissa apulaisylilääkärin virka 2.1.2020 alkaen. Virka on sijoitettuna Peijaksen sairaalan akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikalle ja osastolle. Poliklinikka toimii somaattisen sairaalan yhteydessä ja tarjoaa psykiatrisia päivyst...

 • Company HUS in Porvoo
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  HUS Porvoon sairaala on monipuolinen ja palveleva lähisairaala, jossa on ympärivuorokautinen päivystys. Sairaanhoitoalueen väestömäärä on n. 100 000 asukasta. Sairaalassa toimii erikoislääkäreitä kaikilta keskeisiltä erikoisaloilta.Porvoo on idyllinen ja kaunis kaksikielinen pikkukaupunki, jossa on laadukkaat palvelut, kulttuuritarjontaa, kaunis luonto ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Sairaalalla on ilmaisia pysäköintipaikkoja ja mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Sairaala järjestää arkipäivisin työmatkakuljetuksen bussilla Helsingistä Porvooseen.Haemme nyt osaavaan joukkoomme kahta naistentautien erikoislääkäriä kahteen 50% virkaan.Yksikössämme toimivat monipuolisesti palvelevat naistentautien ja äitiyspoliklinikat. Teemme polikliinisia toimenpiteitä ja leikkauksia. Lisäksi lääkäreillämme on ...

 • Company Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä in Kainuu
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Reumasairauksien erikoislääkärin työ poliklinikalla ja vuodeosastolla. Kelpoisuusehtona reumasairauksien erikoislääkärin tutkinto.Palkkaus on kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen ja Kainuun soten tva:n mukainen. Työ alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä. Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Ulla Moilaselle ja lähetetään osoitteella: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo PL 400 87070 KAINUU Kuoreen merkintä: "reumasairauksien erikoislääkäri" Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.Ulla Moilanen, , puh. 044 797 51...

 • Company Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Niinimäki
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Kuvantamisen toimialueella teemme sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon radiologisia tutkimuksia ja toimenpiteitä. Toimipisteemme ovat Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaan aluesairaalassa.Haemme kahta (2) erikoistuvaa lääkäriä määräaikaiseen koulutusvirkaan. Virka täytetään enintään ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten radiologian erikoisalalla. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus.Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, yhteistyökykyä, aktiivista otetta kehittämis- ja tutkimustyöhön.Kelpoisuusvaatimuksena erikoistuvan lääkärin määräaikaiseen koulutusvirkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Hakemukseen hak...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Ähtävä
  04.11.2019 Updated on: 09.11.2019

  Haemmeihotautien erikoistuvaa lääkäriä.Vaasan keskussairaalan ihotautipoliklinikka on hyvin toimiva, moderni ja innovatiivinen työpaikka. Kaikki ihosairaudet, ihosyövät ja allergiat tutkitaan ja hoidetaan. Meillä on kaksi erikoislääkärin virkaa ja kolmas virka on tulossa. Lisäksi meillä on yksi erikoistuvan lääkärin virka. Erikoislääkärit ovat kliinisiä opettajia, joten laadukas opetus on taattua.Klinikalla työskentelee kuusi sairaanhoitajaa, jotka tietävät ihosta paljon. Meillä on Suomen ensimmäinen päivävalo-PDT huone ja videodermatoskooppi sekä konfokaalimikroskooppi, joten saat oppia uusinta uutta dermatologiassa. Meillä on hyvä yhteishenki ja nauru aina lähellä. Tehdään kaikki yhdessä hyvää tiimityötä, tervetuloa mukaan! Nuoret lääkärit arvostavat Vaasaa erikoistumispaikkana erittäin ...

 • Company HUS in Lappi
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Haettavana on HUS Lastenpsykiatrian osastonlääkärin virka, sijoituspaikkana on Sörnäisten lastenpsykiatrian vastaanotot Helsingissä.Työhön kuuluu vastaanottotyön ja hoitotiimin johtamisen ohella työn kehittämistä. Aloitus sopimuksen mukaan. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.Erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.Virkaan voidaan määräaikaisesti palkata myös erikoistumiskoulutuksessa oleva lääkäri.Haettavana olevan viran kohdalla soveltuva erikoisala on lastenpsykiatria.Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.Tehtävään valittavan on esitettävä...

 • Company HUS in Other
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Haettavana on HUS Lastenpsykiatrian osastonlääkärin virka, sijoituspaikkana on lastenpsykiatrian alkuarviointi- ja akuuttiyksikkö Helsingissä Pasilassa.Työhön kuuluu vastaanottotyön ja hoitotiimin johtamisen ohella työn kehittämistä. Aloitus sopimuksen mukaan. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.Erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.Virkaan voidaan määräaikaisesti palkata myös erikoistumiskoulutuksessa oleva lääkäri.Haettavana olevan viran kohdalla soveltuva erikoisala on lastenpsykiatria.Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.Tehtävään vali...

 • Company Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri in Äitsaari
  02.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Etsimme osaavaan joukkoomme ylilääkärin sijaista ajalle 2.1. - 31.12.2020 Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin (lastenpsykiatria/nuorisopsykiatria). Myös alasta kiinnostuneet lääkärit huomioidaan.Ylilääkäri johtaa ja kehittää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintaa vastuualueen toimintasuunnitelman mukaisesti yhdessä toimintayksikön esimiesten kanssa. Tehtävä edellyttää hallinnollista kokemusta, lasten- ja nuorisopsykiatrian tuntemusta ja kokemusta yhteistyöstä moniammatillisen verkoston kanssa. Potilastyötä toteutamme näyttöön perustuvilla hoitomalleilla. Lastenpsykiatrian palvelut toteutamme avopalveluina. Yksikössä toimii nuorisopsykiatrian viikko-osasto.Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan työn. Lääkärityön tukena on osaava ja itsenäi...

 • Company RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ in Raahe
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Vastuualueena perusterveydenhuollon ylilääkärillä on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän lääkärivastaanottojen eli terveysasemien lääkäreiden esimiehenä ja senioritukena toimiminen. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymään kuuluu Raahen pääterveysasema sekä Ruukin, Pyhäjoen ja Vihannin terveysasemat. Lääkärinvirkoja on terveysasemilla yhteensä 20. Erikoislääkärikouluttajana toimivia lääkäreitä on vastaanotoilla kolme ja kaksi lähiohjaajaa.Pätevyysvaatimuksena tehtävään on yleislääketieteen erikoislääkäri. Muiden alojen erikoislääkäritutkinto tai erityispätevyys sekä hallinnon pätevyys ja kokemus katsotaan eduksi samoin kuin kouluttajalääkärin osaaminen ja kokemus. Työ sisältää hallintoa ja kliinistä työtä, jonka sisältö voidaan räätälöidä hakijan osaamisen mukaisesti. Työhön ei kuulu päivy...

 • Company Vaasan kaupunki. in Vaasa
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Vaasan Aluetyöterveys hakee työterveyslääkäriä/erikoistuvaa työterveyslääkäriä.Tule lähes 50 työterveyshuollon ammattilaisen työkaveriksi Vaasan keskustan toimipaikkaamme. Saat työhösi kattavan perehdytyksen, selkeän oman vastuualueen sekä mentorin tuen. Toimimme myös työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien koulutuspaikkana ja meillä on mahdollista suorittaa erikoistumiseen kuuluva 24 kk työterveyshuoltojakso koulutusvirassa. Työskentelemme virka-ajan puitteissa ja työnkuvaan ei liity päivystystä. Tehtävässä on mahdollista toteuttaa erilaisia työaikavaihtoehtoja ja myös osa-aikaisesta työstä voidaan sopia. Työn aloitus sopimuksen mukaan. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: toimitusjohtaja Teemu Paavola puh. 040 702 8244.Hakemukset pyydämme lähettämään sähköpostilla: teemu.paavola(at)vaasa.fi...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Ähtävä
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Haemme2 erikoistuvaa lääkäriä radiologiaan. Vaasan keskussairaala on laajan päivystyksen sairaala. Sopivan kokoisessa sairaalassamme yhteistyö on mutkatonta. Radiologia kattaa n. 40 erikoisalan potilaiden kuvantamisen kaikilla modaliteeteilla. PET-CT toiminta on kliinisen fysiologian yksikössä. Laitteemme ovat moderneja ja ne on suunniteltu sairaanhoitopiirimme n. 170 000 asukkaan tarpeisiin. Päivystys on vapaamuotoinen varallaolo 30 min vasteajalla.Radiologian erikoislääkäreitä on tällä hetkellä 7 kokoaikaista ja 1 osa-aikainen. Radiologian osa-aikaista professuuria suunnitellaan Turun yliopiston kanssa. Erikoistuvan lääkärin paikkoja on 3-4. Erikoistuva lääkäri saa meillä yksilöllisen erikoistumissuunnitelman ja ohjauksen. Sairaalamme sai 5/5 tähteä Suomen koulutuspaikkojen ranking-lista...

 • Company Lapin sairaanhoitopiirin ky in Lappi
  02.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Lapin keskussairaala Rovaniemellä on yksi laajan päivystyksen sairaaloista, ja tuottaa 118 000 asukkaan erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut ja 68 000 asukkaan perusterveydenhuollon päivystyspalvelut. Matkailusesonkina alueen väestöpohja on suurempi. Päivystyspoliklinikallamme hoidetaan vuositasolla noin 40 000 potilasta. Koulutamme akuuttilääketieteen erikoislääkäreitä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Kehitämme päivystyspoliklinikan toimintaa pitkäjänteisesti.Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 05.12.2019 klo 15.00 mennessäOSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKATarjoamme monipuolisen työnkuvan mukavassa moniammatillisessa työyhteisössämme. Osastonylilääkärin tehtäviin kuuluu potilastyön ja seniorikonsulttiroolin lisäksi kouluttamista, kehittämistehtäviä ja hallinnollisia tehtäviä. Kannustamm...

 • Company Lapin sairaanhoitopiirin ky in Lappi
  02.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Lapin keskussairaala Rovaniemellä on yksi laajan päivystyksen sairaaloista, ja tuottaa 118 000 asukkaan erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut ja 68 000 asukkaan perusterveydenhuollon päivystyspalvelut. Matkailusesonkina alueen väestömäärä on suurempi. Päivystyspoliklinikallamme hoidetaan vuositasolla noin 40 000 potilasta. Koulutamme akuuttilääketieteen erikoislääkäreitä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Kehitämme päivystyspoliklinikan toimintaa pitkäjänteisesti.Tule Napapiirille sankariksi!Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 5.12.2019 klo 15.00 mennessäAKUUTTILÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRKATarjoamme monipuolisen työnkuvan mukavassa moniammatillisessa työyhteisössämme. Toimit Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla potilastyön lisäksi seniorikonsulttina päivystäville lää...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters