Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

37 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-37 of 37 results.
 • Company Ylöjärven kaupunki in Lahti
  21.02.2020

  Avoinna 50 % virka päihdelääkärille pääterveysasemalla.Päihdelääkäri toimii moniammatillisesti yksikössä yhdessä päihdehoitajan ja sosiaalityöntekijän kanssa, mahdollisuus 100% työaikaan on järjestettävissä tekemällä oman kiinnostuksen mukaan myös muuta poliklinikkatyötä. Viran kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys. Yleislääketieteen erikoislääkärin tai muun soveltuvan erikoisalan pätevyys katsotaan eduksi. Arvostamme perusterveydenhuollon kokemusta, yhteistyökykyä ja kehittämismyönteisyyttä.Haettavana olevan viran palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n ja Lääkärisopimuksen mukaan. Oman palkkatoiveen voi esittää. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä Terveystalon työterveyslääkärin antama hyväksyttävä todistus terveyden...

 • Company KYS Kuopion yliopistollinen sairaala in Kuopio
  21.02.2020

  Tule meille erikoistumaan akuuttilääkäriksi! Jos haluat kehittyä ammattilaiseksi mielenkiintoisella ja monipuolisella erikoisalalla ja samalla päästä osaksi erittäin ammattitaitoista työyhteisöä, tämä paikka voi olla sinun!Kuopion yliopistollisen sairaalan Palvelukeskus akuutissa on haettavana kaksi akuuttilääketieteeseen erikoistuvan lääkärin koulutusvirkaa.Palvelukeskus Akuutti on yksi KYSin kuudesta palvelukeskuksesta. Akuutti vastaa maakunnan ensihoitopalveluista, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen palveluista, maakunnan laajan ja yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan sekä kahden osaston toiminnasta.Akuuttilääketieteen erikoistuvan lääkärin ensisijainen työtehtävä on päivystyspotilaiden hoito. KYS päivystys toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin laajan ympärivuorokautise...

 • Company KYS Kuopion yliopistollinen sairaala in Ahkionlahti
  21.02.2020

  Hei akuuttilääkäri, meillä olisi sinulle tarjolla mielenkiintoinen ja monipuolinen työ erikoistuvien lääkäreiden kouluttajana! Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Palvelukeskus Akuutissa on haettavana akuuttilääketieteen kouluttajalääkärin virka. Kouluttajalääkärin tulee olla akuuttilääketieteen erikoislääkäri, jolla on kokemusta ja intoa uusien akuuttilääkäreiden koulutukseen. Kouluttajalääkärin päätehtävänä on erikoistuvien lääkäreiden koulutus, mutta mahdollisuuksia on myös potilastyöhön, hallinnollisiin tehtäviin ja kehitystyöhön. Palvelukeskus Akuutti on yksi KYSin kuudesta palvelukeskuksesta. Akuutti vastaa maakunnan ensihoitopalveluista, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen palveluista, maakunnan laajan ja yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan sekä kahden osaston to...

 • Company KYS Kuopion yliopistollinen sairaala in Ahkionlahti
  21.02.2020

  Hei akuuttilääkäri, meillä on sinulle tarjolla monipuolinen ja mielenkiintoinen työ, jota pääset tekemään erittäin ammattitaitoisessa tiimissä! Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Palvelukeskus Akuutissa on haettavana akuuttilääketieteen erikoislääkärin virka. Palvelukeskus Akuutti on yksi KYSin kuudesta palvelukeskuksesta. Akuutti vastaa maakunnan ensihoitopalveluista, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen palveluista, maakunnan laajan ja yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan sekä kahden osaston toiminnasta. KYS päivystys toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä. Akuuttilääkärit hoitavat kaikkien erikoisalojen päivystyspotilaita yhdessä muiden erikoisalojen kanssa. Tukena akuuttilääkäreillä ovat kokeneet sisätauti-, neurolog...

 • Company KYS Kuopion yliopistollinen sairaala in Pukkila
  21.02.2020

  Tule meille erikoistumaan korva-, nenä- ja kurkkutauteihin! Jos haluat päästä osaksi ammattitaitoista työyhteisöä ja kehittyä ammattilaiseksi mielenkiintoisella erikoisalalla, tämä paikka voi olla sinun! Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Aistinelinsairaudet osaamiskeskuksessa, on haettavana korva-, nenä- ja kurkkutauteihin erikoistuvan lääkärin virka.Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.Virkaan valitun on ...

 • Company KYS Kuopion yliopistollinen sairaala in Ahkionlahti
  20.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Kuopion yliopistollisen sairaalan Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian osaamiskeskuksessa on haettavana käsikirurgian ylilääkärin virka. Haemme käsikirurgian yksikköömme innostunutta, osaavaa ja yhteistyökykyistä kollegaa johtamaan käsikirurgian yksikköä ja vastaamaan uusien käsikirurgien koulutuksesta. Toivomme aktiivista tutkimusotetta, myönteistä suhteutumista toimintojen ja hoitopolkujen kehittämiseen ja hyviä ihmissuhdetaitoja. Haemme henkilöä ensisijaisesti kokopäivätoimiseen virkasuhteeseen, mutta myös räätälöidyt työaikaratkaisut otetaan hakemuksessa huomioon.Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian osaamiskeskus vastaa KYSin erityisvastuualueella valtakunnallisesti sovituista erikoisalan keskitetyistä toiminnoista ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella kaikista eri...

 • Company Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS in Tampere
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALANUMEROTUNNISTE 20ERIKOISLÄÄKÄRIN virka, päivystyksen vastuualueella.Haluamme olla Suomen paras päivystys. Vahvistamme ja kehitämme aktiivisesti akuuttilääketieteen roolia päivystysyksiköissämme.Tays Ensiapu Acutan ja Valkeakosken yhteispäivystys on Suomen suurimpia päivystysyksiköitä. Päivystyskäyntejä on näissä yksiköissä vuosittain yhteensä lähes 130 000. Kuvantamisen, laboratorion ja muiden tukipalveluiden saatavuus on hyvä ympäri vuorokauden. Sairaala toimii opetussairaalana. Tehtävän sisältö: Päivystysvuoroja on kaikkina vuorokauden aikoina yhteispäivystyksessä, jossa on pääasiassa aikuispotilaita. Päivystyksen vastuualueen toimipisteitä ovat Acuta ja Tays Valkeakosken päivystys, ja työtä voidaan tarvittaessa jakaa näiden toimipisteiden välillä.Akuutt...

 • Company Kangasalan kaupunki in Kangasala
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, joka tarjoaa perusterveydenhuollon palvelut lähes 40 000 asukkaalle. Haettavana 3.3.2020 klo 15.00 mennessä terveyskeskuslääkärin virka koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Kangasalla.Kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys sekä hyvä suomen kielen taito. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehittämismyönteisyyttä sekä taitoa työskennellä moniammatillisessa tiimissä. Erikoislääkärin tutkinto soveltuvalta alalta ja nuorisolääkärin pätevyys katsotaan eduksi hakijalle.Tarjoamme mielekkään, itsenäisen työnkuvan yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärinä vireässä ja aktiivisesti toimintaansa kehittävässä terveyskeskuksessa. Kouluttautumi...

 • Company Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in Pulkkinen
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Tule kehittämään kanssamme tulevaisuuden sote-maakuntaa!ESSOTE hakee Etelä-Savon maakunnan sote-uudistuksen valmisteluun hallintoylilääkäriä määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.4.20-31.12.22.Tehtävänäsi on toimia hankejohtajana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa sekä osallistua rakenneuudistus-hankkeen valmisteluun niiltä osin, kun hankkeella on yhdyspintoja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen ja maakunnan sote-integraation kehittämiseen. Tulevaisuuden sote-keskushankkeen ytimessä on perusterveydenhuollon ja siihen liittyvän sosiaalitoimen sisällöllinen uudistaminen. Ohjelman tavoitteet ovat seuraavat:- Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen.- Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.- Palveluiden laadun ja...

 • Company Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri in Pietilä
  19.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hakee uutta tietohallintoylilääkäriä.Tietohallintoylilääkärin keskeinen tehtävä on osallistua aktiivisesti tietojärjestelmien käytön ja kehittämisen suunnitteluun ja ohjaamiseen. Työssä korostuu moniammatillinen yhteistyö ja verkostoissa toimiminen. Oma-aloitteisuus, tiimityötaidot ja paineensietokyky ovat työssä menestymisen kannalta välttämättömiä ominaisuuksia. Tehtävä tarjoaa hienon mahdollisuuden vaikuttaa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen niin Varsinais-Suomessa kuin koko valtakunnan tasolla.Toivomme hakijoilta laajaa ymmärrystä digitalisoituvaan terveydenhuoltoon liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. VSSHP:n tietojärjestelmien tuntemus katsotaan eduksi, mutta yhtä tärkeää on halu olla mukana kehittämässä tulevaisuuden r...

 • Company Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Saarela
  19.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Haemme apulaisylilääkäriä virkaan Oulun yliopistollisen sairaalan silmätautien klinikkaan.Viran tehtäviin kuuluu silmäkirurgiaan painottuvan kliinisen työn lisäksi hallinnollisia tehtäviä, kuten silmäklinikan leikkaussalitoiminnan suunnittelu sekä vuodeosaston toiminnan järjestelyt silmäpotilaiden suhteen. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus.Arvostamme monipuolista kliinistä osaamista sekä organisointikykyä. Odotamme virkaan valittavalta yhteistyökykyä, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön sekä monipuolisen ja haastavan työn. Kelpoisuusvaatimuksena apulaisylilääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia...

 • Company Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Ahmas
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Haemme apulaisylilääkäriä Oulun yliopistollisen sairaalan kuntoutuksen vastuualueen fysiatrian kivunhoitoyksikköön.Kuntoutuksen vastuualue tuottaa palveluja Oulun yliopistollisen sairaalan eri erikoisaloille ja perusterveyden huoltoon hoidon porrastuksen mukaisesti. Arvostamme hakijan monipuolisia kliinisiä taitoja, verkosto-osaamista sekä aktiivisuutta toiminnan kehittämisessä ja tieteellisissä hankkeissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja ja kykyä toimia osana moniammatillista tiimiä. Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto. Kivunhoidon ...

 • Company Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Ahmas
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Haemme kolmea fysiatriaan erikoistuvaa lääkäriä tänä vuonna vapautuviin määräaikaisiin koulutusvirkoihin.Kuntoutuksen vastuualue tuottaa palveluja Oulun yliopistollisen sairaalan eri erikoisaloille ja perusterveyden huoltoon hoidon porrastuksen mukaisesti.Tarjoamme erikoistuvalle lääkärille monipuolisen koulutuksen erikoisalalla. Koulutusjakson aikana koulutamme itse ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua kansallisiin erikoisalan koulutustilaisuuksiin. Arvostamme aloitteellisuutta, joustavuutta ja nopeaa kykyä omaksua uusia asioita. Lisäksi arvostamme jatkuvaa arviointia omasta oppimisesta ja koulutuksen kehittämisestä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä toimia osana moniammatillista tiimiä.Erikoistuvan lääkärin määräaikaiseen koulutusvirkaan k...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Ähtävä
  18.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Haemme reumatologian ylilääkäriä. Arvostamme keskussairaalakokemusta.Kelpoisuusvaatimus: Kyseisen erikoisalan erikoislääkärin oikeudet.Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaitovaatimuksesta voi sairaalan hallitus myöntää erivapauden. (Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö: Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.Sovelletaan koeaikaa.Vs. vastuualuejohtaja Antti JekunenPuh. 06 213 1111 (vaihde) ...

 • Company Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä in Alvettula
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Sinulla on geriatrian tai muun soveltuvan erikoisalan oikeudet. Tehtävänäsi on johtaa sairaalan päivittäistä ja pidemmän tähtäimen toimintaa yhdessä työparisi tulosalueen ylihoitajan kanssa. Toimit sairaalan lääkäreiden esimiehenä ja terveyskeskuksen johtoryhmän jäsenenä. Teet läheistä yhteistyötä organisaation sisällä erityisesti avoterveydentulosalueen johdon kanssa sekä maakunnan muiden terveyskeskusten ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa. Tarjoamme- mahdollisuuden suunnitella omaa työtäsi ja kehittää toimintaa- kilpailukykyisen palkan- koulutusmyönteisen työyhteisön- hyvät työtoveritSairaalan tulosalueeseen kuuluvat kaksi vuodeosastoa, geriatrian poliklinikka, kotisairaanhoito, kotisairaala sekä kotisairaanhoidon ja tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut. Viime vuosina on keh...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Nieminen
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Haemmeakuuttilääketieteeseen erikoislääkäriä.Kelpoisuusvaatimus: Kyseisen erikoisalan erikoislääkärin oikeudet.Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaitovaatimuksesta voi sairaalan hallitus myöntää erivapauden. (Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö: Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.Sovelletaan koeaikaa.Ylilääkäri Taneli VäyrynenPuh. 06-2131111 (vaihde)Vastuualuejohtaja Peter Nieminen Puh. ...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Nieminen
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Haemmeakuuttilääketieteeseen apulaisylilääkäriä.Kelpoisuusvaatimus: Kyseisen erikoisalan erikoislääkärin oikeudet.Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaitovaatimuksesta voi sairaalan hallitus myöntää erivapauden. (Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö: Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.Sovelletaan koeaikaa.Ylilääkäri Taneli Väyrynen Puh. 06-2131111 (vaihde)Vastuualuejohtaja Peter Nieminen Puh. ...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Nieminen
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Fysiatrian poliklinikan toiminnan kehittäminen laaja-alaisempaan suuntaan on tällä hetkellä ajankohtaista. Toiminnan piiriin ovat tulossa kipukuntoutus ja toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi. Vaasan sairaanhoitopiiri tekee alalla laajaa alueellista yhteistyötä. Vankalla fysiatrian osaamisella ja hallinnon kokemuksella on ratkaiseva merkitys kuntoutustoimintojen ja fysiatrian johtamiselle siinä kehitystyössä, mikä alueella on jatkuvasti käynnissä.Vaasan keskussairaalassa toimii vastikään perustettu neurologijohtoinen vaativan kuntoutuksen osasto, jonka painopiste on neurologisessa ja ortopedisessä kuntoutuksessa. Lisäksi meillä toimii myös alueellinen apuvälinekeskus.Haemmefysiatrian ylilääkäriä joka haluaa olla mukana kehittämässä ja luomassa hyvin toimivaa fysiatrian yksikköä kuntou...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Ähtävä
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Haemmekokoaikaista (100 %) synnytysten ja naistentautien erikoislääkäriä.Kelpoisuusvaatimus: Kyseisen erikoisalan erikoislääkärin oikeudet.Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaitovaatimuksesta voi sairaalan hallitus myöntää erivapauden. (Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö: Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.Sovelletaan koeaikaa.Ylilääkäri Sari Silventoinenpuh. 06 213 1111 (vaihde)Oper. vastuualuejohtaja Peter Nieminenpuh. 06 213 ...

 • Company Vasa sjukvårdsdistrikt-Vaasan sairaanhoitopiiri in Ähtävä
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Haemme2 erikoistuvaa lääkäriä kirurgiaan. Nuoret lääkärit arvostavat Vaasaa erikoistumispaikkana erittäin paljon ja antoivat sairaalallemme 5/5 tähteä Suomen koulutuspaikkojen ranking-listauksessa.Kelpoisuusvaatimus: laillistettu lääkäri.Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaitovaatimuksesta voi sairaalan hallitus myöntää erivapauden. (Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö: Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää vaadittava todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.Sovelletaan koeaikaa.Ylilääkäri Christian PalmbergPuh. 06-2131111 (vaihde)...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Ahomäki
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Tule johtamaan ja kehittämään Kymsoten nuorisopsykiatrista hoitoa. Tehtävänä on nuorisopsykiatrian kokonaisuuden lääketieteellinen johtaminen. Kokonaisuuteen kuuluvat nuorisopsykiatrian osastohoito Kouvolassa ja poliklinikat Kotkassa ja Kouvolassa. Palveluita kehitetään yhdessä varhaisen tuen toimijoiden kanssa. Olemme koulutusmyönteisiä. Mahdollistamme sinulle esimerkiksi terapeuttiopinnot. Lääkäreiden palkkaus on meillä hyvä. Otamme huomioon toiveet tehtävänkuvassa ja työajassa. Kehitämme palvelukokonaisuuksiamme, ja nyt sinulla on mahdollisuus päätä vaikuttamaan tuleviin palveluihimme.Lisätiedot Johtava ylilääkäri Ari ...

 • Company KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY in Ahomäki
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Ylilääkäri mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalveluihinKymsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden avopalveluita toteutetaan terveysasemien matalankynnyksen palvelupisteissä ja erikoissairaanhoidon mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa. Ylilääkärin tehtävänä on erikoissairaanhoidon avohoidon toiminnan lääketieteellinen johtaminen. Työskentelypaikka on pääosin Kouvolassa.Olemme koulutusmyönteisiä. Mahdollistamme sinulle esimerkiksi terapeuttiopinnot. Lääkäreiden palkkaus on meillä hyvä. Otamme huomioon toiveet tehtävänkuvassa ja työajassa. Kehitämme palvelukokonaisuuksiamme, ja nyt sinulla on mahdollisuus päätä vaikuttamaan tuleviin palveluihimme. Kelpoisuusehtona on psykiatrian erikoislääkärin tutkinto ja laillistus tehtäväänLisätiedot Johtava yli...

 • Company Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri in Lappeenranta
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Tule ylilääkäriksi luomaan uutta toimintaa!Olemme tehostamassa potilaan kotona tapahtuvaa hoitoa akuutissa tulosyksikössä. Tulosyksikköön kuuluvat päivystyspoliklinikka, päivystysosasto, ensihoito ja tehostettu kotisairaanhoito (Tehosa). Tehosan toiminta on ympärivuorokautista. Tehostetun kotisairaanhoidon ylilääkäri vastaa potilasprosessien sujuvuudesta ja Tehosan lääketieteellisen toiminnan kehittämisestä. Hän vastaa Tehosan potilaiden hoidosta. Tehosaan tulee potilaita hoitoon keskussairaalan lisäksi päivystyksestä, avoterveydenhuollosta ja muista Eksoten yksiköistä. Ylilääkäri päättää potilaiden kotisairaalahoitoon ottamisesta. Hän kouluttaa erikoistuvia lääkäreitä sekä muuta henkilökuntaamme. Haemme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja potilaidemme hoidossa, olemme mm. Suomen etulinj...

 • Company Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri in Lappeenranta
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Tule osastonylilääkäriksi aktiiviseen ja yhteen hiileen puhaltavaan työyhteisöömme!Akuutti tulosyksikössä päivystyksen alaisuudessa toimii 35-paikkainen päivystysvuodeosasto, jolla hoidamme eri erikoisalojen potilaita. Päivystysosastolla potilaiden hoidosta vastaavat eri erikoisalojen lääkärit. Osastonylilääkäri vastaa yleislääketieteen erikoisalan potilaista (osastolla toimii myös 1-2 erikoistuvaa lääkäriä) ja varmistaa kaikkien potilaiden osalta sujuvan hoidon tekemällä yhteistyötä kollegoiden kanssa. Osastonylilääkäri päättää yleislääketieteen potilaiden osastolle ottamisesta. Toimenkuvaan kuuluu myös erikoistuvien lääkäreiden ja muun henkilökunnan koulutus sekä lääketieteellisen toiminnan kehittäminen. Osastonylilääkäri tekee yhteistyötä päivystysosaston toimintayksikön esimiehen kanss...

 • Company RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ in Raahe
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Etsimme sinua geriatrian erikoislääkäri, joka haluat työskennellä ympäristössä, jossa on selkeät toimintamallit ja hyvät tutkimusmahdollisuudet. Meillä ikäihmisten asiat on järjestetty suositusten mukaisesti. Käytössämme olevat ennaltaehkäisevät mallit tuottavat tulosta eli enemmän aktiivisia, ilman palveluita selviäviä vanhuksia. Työaikasi järjestellään toiveittesi mukaan eikä päivystysvelvollisuutta ole. Työtehtävät jaetaan kahden toisen geriatrin kanssa. Työtehtäviin kuuluu SAS-toimintaa, palvelukeskuskiertoja, kotihoidon konsultaatioita, osastojen seniorikiertoja ja työtä geriatrian poliklinikalla.Tarjoamme monipuolisen työnkuvan huomioiden sinun toiveesi. Yksi päivä viikossa on mahdollista tehdä etätyönä. Osastoilla, palvelukeskuksissa ja vastaanotoilla toimii kokenut ja osaava hoitoh...

 • Company Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä in Iisalmi
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Lastenpsykiatrian ylilääkäri vastaa kliinisestä lastenpsykiatrisesta työstä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella sekä tekee lastenpsykiatrin työtä.Ylilääkäri työskentelee moniammatillisessa tiimissä. Lastenpsykiatrian poliklinikan tiimi työskentelee tiiviissä yhteistyössä peruspalvelujen, aikuispsykiatrian ja kolmannen sektorin kanssa.Kelpoisuusehtona virkaan on laillistetun erikoislääkärin oikeudet lastenpsykiatrian erikoisalalta sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus.Lisäksi edellytetään kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn ja kehittämistoimintaan. Työ edellyttää taitoa työskennellä perheiden ja verkostojen kanssa. Virkaan valitun tulee esittää rikostaustaote, kelpoisuuden osoittavat todistukset, henkilöllisyystodistus ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan....

 • Company Oulun kaupunki in Ahmas
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tule Ouluun! Haemme lastentautien erikoislääkäriä avopediatrian yksikköömme. Toimenkuvaan kuuluu ajanvarausvastaanottotyötä poliklinikalla ja konsultaatiotyötä terveysasemille. Lisäksi teemme monipuolista verkostotyötä lasten asioita hoitavien tahojen kanssa. Koululääkärinä toimimme erityiskouluilla. Erikoislääkärivastaanotollamme toimii 4 lastenlääkäriä ja lastentauteihin perehtyneitä sairaanhoitajia. Työnkuva on monipuolinen ja myös osapäivätyö mahdollinen. Kelpoisuusvaatimuksena on lastentautien erikoislääkärin tutkinto ja lääkärin oikeudet. Arvostamme kokemusta terveyskeskustyöstä ja työn kehittämisestä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtävä...

 • Company Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä in Ahkionlahti
  13.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Psykiatrian erikoislääkärin virka on virkaa vastaanotettaessa sijoitettuna aikuispsykiatriselle poliklinikalle, jossa lääkäri työskentelee kokeneen moniammatillisen tiimin kanssa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut on integroitu, potilaat ovat pääosin psykiatrisia, mutta myös riippuvuusongelmista kärsiviä. Tehtävään kuuluu lisätyötä virka-ajan ulkopuolella ja yleislääkärin tai erikoistuvan lääkärin lisätyöhön liittyvää erikoislääkäritakapäivystystä. Lääkärillä voi olla muutama vastaanottopäivä kuukaudessa myös lähikunnissa.Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on psykiatrian erikoislääkärin tutkinto. Määräaikaisesti virkaan voidaan valita myös psykiatriaan tai muulle erikoisalalle erikoistuva laillistettu lääkäri. Virkaan valittavalta edellytetään hyviä tiimityötaitoja ja kehitysmyönteisyyttä.Tarjo...

 • Company Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri in Turku
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Medisiinisellä toimilaueella on haettavana sisätautien apulaisylilääkärin virka. Pääasiallinen työn suorittamispaikka virkasuhteen alussa on Tyks Salon sairaala.Salon sairaalassa hoidetaan laaja-alaisesti sisätautisia potilaita 35 paikkaisella sisätautivuodeosastolla ja 4-6 paikkaisella valvonnalla. Sisätautiosastolla on tyypillisesti vaativia monisairaita sisätautipotilaita. Yli puolella osastolla hoidettavista potilaista on sairaalahoidon syynä jonkinlainen infektio. Muita tavallisimpia sairaalahoidon syitä ovat munuaisten vajaatoiminta, raajojen laskimotukokset, keuhkoemboliat, anemiat, maksa- ja suolistosairaudet, erilaiset sydän- ja verisuonisairaudet sekä diabeteksen tasapainotus. Lisäksi osaston yhteydessä on hemodialyysiyksikkö, missä hoidetaan 2...

 • Company Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in Korpijärvi
  09.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Haemme moniammatilliseen työyhteisöömme perhe- ja sosiaalipalvelujen vastaavaa ylilääkäriä vakinaiseen virkaan. Perhepalveluihin kuuluvat neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, muu oppilas- ja opiskeluhuolto, kasvatus- ja perheneuvonta sekä lastenpsykiatria. Vastaava ylilääkäri toimii perhepalvelujen ylilääkärien lähiesimiehenä. Hän vastaa palvelujen lääketieteellisestä toiminnasta sekä kehittämisestä tehden yhteistyötä vastuualuejohtajan, perhepalvelujen palvelupäällikön sekä palveluesimiesten kanssa. Vastaava ylilääkäri on vastuualueen johtoryhmän jäsen ja on osa Essoten ylilääkärien tiimiä.Työhön sisältyy potilastyötä vastuualueella n. 40% työajasta. Valittu henkilö voi vaikuttaa potilastyön suorittamispaikkaan. Voit tehdä työtä osittain myös etänä. Virkaan ei sisälly päivy...

 • Company Jämsän kaupunki in Jämsä
  09.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Jämsä on toimelias ja kehittyvä 20 500 asukkaan kaupunki eteläisessä Keski-Suomessa, keskeisellä paikalla ja loistavien kulkuyhteyksien varrella. Kaupungin kivijalkoja ovat vahva teollisuus ja monipuolinen matkailu- ja palvelusektori.Haluatko toimia näköalapaikalla julkisen ja yksityisen terveydenhuoltojärjestelmän rajapinnassa ja olla vaikuttamassa tulevaisuuden sote-järjestelmän rakentamiseen? Oletko muutokseen motivoiva ja koet paloa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen? Jos vastasit kyllä, saatat olla meidän uusiHALLINTOYLILÄÄKÄRIMMETarjoamme sinulle tilaisuuden osallistua tulevaisuuden maakunnan rakentamiseen sekä jämsäläisen hyvinvoinnin edistämiseen. Jämsä on miellyttävä paikka tehdä työtä ja asua nopeiden yhteyksien päässä maakuntakeskuksista, mutta ilman ruuhka-Suomen hälyä...

 • Company Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä in Lappi
  09.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 21.2.2020 klo 15.00 mennessäERIKOISLÄÄKÄRIN VIRKA (anestesiologia ja tehohoito)Haemme joukkoomme erikoislääkäriä anestesiologian ja tehohoidon yksikköön. Yksikössämme on ylilääkärin viran lisäksi kolme osastonylilääkärin virkaa, seitsemän erikoislääkärin virkaa ja kaksi erikoistuvan lääkärin virkaa.Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärintehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) perusteella. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän hoidon aloittamista. ...

 • Company Nokian kaupunki in Äijänneva
  08.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Geriatri toimii sekä kotisairaalan että terveyskeskussairaalan vastaavana lääkärinä ja on vahvasti mukana yksiköiden toiminnan kehittämisessä. Molemmissa yksiköissä hoidetaan myös palliatiivisia potilaita. Tehtäviin kuuluu osaston erikoistuvan lääkärin ohjaamista ja geriatrista vastaanottotyötä.Etsimme joukkoomme aktiivista kehittäjää! Terveyspalveluja uudistetaan parhaillaan voimakkaasti paitsi toiminnan myös tilojen puolesta. Uuteen Hyvinvointikeskukseen pääsemme muuttamaan vuoden 2022 aikana. Suhtaudumme myönteisesti koulutukseen, ja työnkuvaan liittyvän lisäpätevöitymisen hankkimista tuetaan.Viran kelpoisuusehtona terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 4 § mukainen laillistus ja lupa toimia lääkärin tehtävissä, sekä geriatrian erikoislääkärin pätevyys. Edellytämme ...

 • Company Nokian kaupunki in Äijänneva
  08.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Tämän uuden viran tehtäviin kuuluu kotihoidon, ikäihmisten tehostetun palveluasumisen, muistipoliklinikan ja osastohoidon kehittäminen ja koordinointi. Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri toimii kotihoidossa ja osastoilla työskentelevien lääkäreiden lähiesimiehenä.Etsimme joukkoomme aktiivista kehittäjää! Koska kyseessä on uusi virka, tarkemman työnkuvan luomme yhdessä. Terveyspalveluja uudistetaan parhaillaan voimakkaasti - paitsi toiminnan myös tilojen puolesta. Uuteen Hyvinvointikeskukseen pääsemme muuttamaan vuoden 2022 aikana. Suhtaudumme myönteisesti koulutukseen ja työnkuvaan liittyvän lisäpätevöitymisen hankkimista tuetaan.Viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 4 § mukainen laillistus ja lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä geriatrian eri...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  08.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Diabetesvastaanotolla hoidetaan pääasiassa insuliininpuutosdiabeetikoita. Vastaanotolla hoidonohjauksesta ja määräaikaisseurannasta vastaavat lääkärit, diabeteshoitajat ja jalkaterapeutit. Moniammatilliseen tiimiimme kuuluu myös ravitsemusterapeutti sekä psykologi. Tyypin 2 diabeetikkoja hoidamme konsultoivasti. Haemme joukkoomme erikoislääkäriä diabetesvastaanotolle. Diabetesvastaanotto toimii konsultaatioyksikkönä pääasiassa terveysasemien lääkäreille. Tavoitteenamme on asiakaslähtöinen työ. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva erikoislääkäri tai Suomessa laillistettu lääkäri. Edellytämme diabeteksen hoidon erityispätevyyttä tai merkittävää kokemusta insuliininpuutosdiabeetikoiden hoidosta mukaan lukien insuliinipumppuhoito ja sensorointi.Tehtävässä edellytetään tartuntatautilai...

 • Company Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS in Tampere
  08.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALANUMEROTUNNISTE 142 ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN virkaa (korva-, nenä- ja kurkkutaudit), korva- ja suusairauksien vastuualueella.Tampereen yliopistollisen sairaalan korva- ja suusairauksien vastuualue aloitti toimintansa 1.1.2011. Siihen kuuluvat avohoidon, vuodeosastohoidon, päiväkirurgian ja kuntoutuksen vastuuyksiköt. Vastuualueella toimivia erikoisaloja ovat foniatria, audiologia, suu- ja leukasairauksiin liittyvät erikoisalat sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit. Sairaala toimii opetussairaalana.Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu lääkäri.Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Määräaikainen virka, kokopäivätyö. Virka täytetään erikoistumisopintojen edellyttämäksi ajaksi.Koeaika: 6 kk.Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: LS, virka täytetään sopimuks...

 • Company Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky in Ahmovaara
  08.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tervetuloa Siun sotelle Pohjois-Karjalaan!Kaikki 14 kuntaamme laittoivat hynttyyt yhteen, järjestäen sosiaali- ja terveyspalvelut. Käytämme yhteistä potilasjärjestelmää. Meillä pääset turvaamaan arkea 170 000 asukkaalle. Täällä voit aidosti kokea neljä vuodenaikaa.Siun sotessa on haettavana 23.2.2020 mennessä ERIKOISLÄÄKÄRIN virka, Siilaisen sairaalaHaemme Siilaisen sairaalaan erikoislääkäriä, jonka alkusijoituspaikkana on akuuttikuntoutusosasto tai neurologinen kuntoutusosasto.Olet tervetullut iloisten ja ystävällisten ihmisten seuraan Pohjois-Karjalaan. Tarjoamme työn kehityksen kärjessä ja hyvät koulutusmahdollisuudet. Käytettävissäsi on monipuoliset sisäiset konsultaatiomahdollisuudet. Työ on vaihtelevaa, monipuolista ja haastavaa. Työnkuvaan ja työaikoihin on mahdollista päästä itse v...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters