Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

277 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-50 of 277 results.
 • Company Ylöjärven kaupunki in
  06.06.2020

  Ylöjärven kaupungin perusopetuksessa Kurun Yhtenäiskoulussa on haettavana määräaikaista täyttämistä varten koulunkäynninohjaajan toimi ajalle 10.8.2020-4.6.2021. Haemme ohjaajaa luokille 1-6. Työaika on 30 h/vko.Edellytämme: koulunkäynninohjaajan tutkinnon suorittamista. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.Pätevien hakijoiden puuttuessa, voimme ottaa huomioon epäpätevät hakijat.Toimea täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen toimen täyttämistä esitettää voimassa oleva rikostaustaote.Hakuaika päättyy 14.6. 2020 klo 15.00. Mahdolliset haastattelut pidetään Kurun Yhtenäiskoululla 17.6.2020. Lisätietoja ja hakulomake löytyvät rekrytointiohjelmasta www.kuntarekry.fiRehtori Satu Lähteenmäki p. 040 133 4585satu.laht...

 • Company Jyväskylän kaupunki in
  06.06.2020

  Haemme Jyväskylän kaupungin perusopetukseen KOULUNKÄYNNIN OHJAAJIAmääräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 10.8. - 31.12.2020.Koulunkäynnin ohjaajien tehtävät sijoittuvat yleisopetukseen:- Kilpisen yhtenäiskoulu (30 h/ vko)- Kypärämäen koulu (30h/ vko)- Palokan yhtenäiskoulu (n. 30h/ vko)- Puuppolan koulu (väh. 30h/ vko)- Tikkakosken yhtenäiskoulu (26h - 32h/ vko)- Viitaniemen koulu (28 - 36h/ vko)Koulunkäynnin ohjaajana toimit luokassa / luokissa, pienryhmissä tai henkilökohtaisena ohjaajana erilaisissa opetuksen ja kasvatuksen toimintaympäristöissä ohjaamalla ja avustamalla oppilasta. Lisäksi voit toimia ohjaajana perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa (Jälkkäri-toiminta) ja/tai kehitysvammaisten ja autististen koululaisten aamu- ja iltapäivä- sekä lomatoiminnassa (VERTTI-toiminta) tai...

 • Company Jyväskylän kaupunki in
  06.06.2020

  Haemme Jyväskylän kaupungin perusopetukseen KASVATUSOHJAAJAAKortepohjan kouluun (30h/ vko) määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 10.8. - 31.12.2020.Jyväskylän kasvun ja oppimisen palveluissa kasvatusohjaajalla tarkoitetaan joustavan opinpolun kasvatusohjaajaa, joka tarjoaa lapsille/nuorille varhaista tukea ja on heidän tukihenkilönsä päiväkodin ja koulun arjessa. Joustavan opinpolun kasvatusohjaaja voi toimia erilaisissa tehtävissä eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, esimerkiksi joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmissä tai työpajatoiminnassa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa vastuuohjaajana kehittäen ja vahvistaen uudenlaisia toimintamalleja yhteistyöhön varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.       Kasvatusohjaajalta edellytämme tehtävään soveltuva...

 • Company Puolangan kunta in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Puolankajärven koulussa on haettavana neljä koulunkäynninohjaajan osa-aikaista tointa ajalle 11.8.2020 - 4.6.2021.Työtehtäviin kuuluu koulunkäynninohjaajan tehtävät perusopetuksessa. Työaika on 30h/viikko, palkkaus KVTES.n mukainen.Toivomme hakijoilta halua työskennellä lasten kanssa, itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta sekä tietoteknistä osaamista.Kelpoisuusehto: Koulunkäynninohjaajan tutkinto tai vastaava tai soveltuva ammatillinen tutkinto.Valittujen on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään sekä rikosrekisterilain 6 § 2. mom. mukainen rekisteriote. Koeaika 4kk.Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.Hakuaika päättyy torstaina 18.6.2020 kello 15.Työpaikkaa haetaan säh...

 • Company Vaasan kaupunki. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vaasan kaupunki hakee luokkamuotoiseen erityisopetukseen kahta määräaikaista koulunkäynninohjaajaa/lähihoitajaa (25-30h/viikko) Hietalahden kouluun ajalle 14.8.2020-4.6.2021.Koulunkäynninohjaaja toimii henkilökohtaisena ohjaajana ja oppilaan tukena koulupäivän ajan.Hietalahden koulu on koulu kaikille. Koulussamme on yleisopetuksen vuosiluokat 1-6 ja luokkamuotoisen erityisopetuksen luokat 1-9.Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan tai lähihoitajan tutkinto.Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen taito.Edellytämme joustavuutta, yhteistyökykyä ja ahkeruutta. Arvostamme kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin, positiivista ja kannustavaa asennetta ohjaustyöhön. Tarjoamme ison, hyvän työyhteisön ja monipuolisen työnkuvan.Koeaika on neljä kuukautta.Tehtävään valitun on ennen työn alkamista...

 • Company Valkeakosken kaupunki in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen 12.8.2020 - 4.6.2021KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA Sorrilan kouluun.Sorrilan koulu on noin 530 oppilaan vuosiluokkien 1 - 6 koulu.Ohjaaja toimii ryhmäkohtaisena koulunkäynninohjaajana yleisopetuksessa. Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai vähintään muu vastaava koulutus. Tehtävään haetaan yhteistyökykyistä, joustavaa ja oma-aloitteista henkilöä. Toivomme hakijalta kokemusta toimimisesta luokanopettajan työparina alakoulun yleisopetuksen ryhmässä.Palkkaus KVTES:n mukainen, työaika 30h/vko. Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote 30 päivän kuluess...

 • Company Valkeakosken kaupunki in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen 12.8.2020 - 5.6.20213KPL HENKILÖKOHTAISTA KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA Sorrilan kouluun.Sorrilan koulu on noin 530 oppilaan vuosiluokkien 1 - 6 koulu.Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai vähintään muu vastaava koulutus. Tehtävään haetaan yhteistyökykyistä, joustavaa ja oma-aloitteista henkilöä. Toivomme hakijalta kokemusta toimimisesta luokanopettajan työparina alakoulun yleisopetuksen ryhmässä.Palkkaus KVTES:n mukainen, työajat:1. 21h/vko. 2. 21h/vko3. 38,75h/vkoValituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedo...

 • Company Valkeakosken kaupunki in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Roukon yhtenäiskouluun määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021 kuutta koulunkäynnin ohjaajaa ( 6 vakanssia )1. koulunkäynnin ohjaajan vakanssi, viikkotyöaika 22h2. koulunkäynnin ohjaajan vakanssi, viikkotyöaika 22h3. koulunkäynnin ohjaajan vakanssi, viikkotyöaika 22h4. koulunkäynnin ohjaajan vakanssi, viikkotyöaika 25h5. koulunkäynnin ohjaajan vakanssi, viikkotyöaika 25h6. koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, viikkotyöaika 38,75hIlmoitathan hakemuksessasi numerolla, mitä vakanssia tai vakansseja haet.Koulunkäynninohjaajien kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Odotamme hakijoilta - joustavuutta sekä halua toimia ja kasvattaa oppilaita yhdessä luokanopettajien kanssa- taitoa kohdata erilaisuutta - tait...

 • Company Uuraisten kunta in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Höytiän koululle koulunkäynninohjaajaa määräajalle 10.8.2020 - 5.6.2021. Työaika 28h/vko. Kelpoisuusehtona tehtävään on lähihoitajan, koulunkäynninavustajan, koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai jokin muu kasvatusalan/opetusalan koulutus. Mikäli päteviä hakijoita ei ole myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan. Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi, sekä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja n...

 • Company Jyväskylän kaupunki in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Jyväskylän kaupungin perusopetukseen KOULUNKÄYNNIN OHJAAJIAmääräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 10.8. - 31.12.2020.Keltinmäen kouluun etsimme koulunkäynnin ohjaajaa määräaikaiseen (30h) henkilökohtaisen ohjaajan tehtävään, jossa toivotaan kokemusta autismipedagogiikasta sekä AAC- ja TVT-laitteiden käytön hallintaa. Kuokkalan yhtenäiskouluun haemme kahta koulunkäynnin ohjaajaa autismiopetukseen. Tehtävien työaika on 30 h /vko.Kypärämäen kouluun etsimme koulunkäynnin ohjaajia autismiopetuksen henkilökohtaisiin ohjaustehtäviin. Tehtäviin sisältyy myös työskentelyä Vertti-ryhmissä. Koulunkäynnin ohjaajalta edellytämme koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa, muuta vastaavaa koulutusta tai muuta soveltuvaa koulutusta. Palvel...

 • Company Loimaan kaupunki / Hallintopalvelukeskus in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Loimaan kaupungin sivistyspalveluissa on haettavana koulukäynninohjaajia (5 kpl) 11.8.2020 alkaen toistaiseksi. Toimipaikat tarkentuvat myöhemmin. Ohjaajan työaika päätetään lukuvuosittain.Ohjaajien tehtäviin kuuluvat mm: Oppituntien aikana välineiden käytössä auttaminen ja oppilaan ohjaaminen opettajan antamien ohjeiden mukaan.Oppilaan ohjaaminen käytännön tehtävissä (mm. oppilaan auttaminen ja ohjaaminen pukeutumisessa/ riisuuntumisessa, käsien pesusta ym. henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen).Auttaminen opetustuokioiden valmistelussa: välineiden varaaminen, huoltaminen ja palauttaminen, monistustehtävät.Oppilaan auttaminen oppimistapahtumassa - osallistuminen opettajan ohella erilaisen oppijan kasvatukseen ja ohjaukseen.Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva toisen asteen amm...

 • Company Loimaan kaupunki / Hallintopalvelukeskus in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Loimaan kaupungin sivistyspalveluissa on haettavana määräaikaisia koulunkäynninohjaajia seuraaavasti:Koulunkäynninohjaaja (5 kpl) ajalle 11.8.2020-5.6.2021 (toimipaikat tarkentuvat myöhemmin)Koulunkäynninohjaaja ajalle 11.8.2020-24.3.2021 (Puistokatu)Koulunkäynninohjaaja ajalle 11.8.-16.12.2020 (Keskuskoulu)Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja ajalle 11.8.2020-5.6.2021 (Keskuskoulu)Mikäli haet jotain tiettyä tehtävää, mainitse siitä hakemuksessasi. Jos olet kiinnostunut kaikista edellä olevista tehtävistä, ei tarvita mitään erillistä mainintaa.Ohjaajan työaika päätetään lukuvuosittain.Ohjaajien tehtäviin kuuluvat mm: Oppituntien aikana välineiden käytössä auttaminen ja oppilaan ohjaaminen opettajan antamien ohjeiden mukaan.Oppilaan ohjaaminen käytännön tehtävissä (mm. oppilaan auttaminen ...

 • Company Nousiaisten kunta in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nousiaisten kuntaan haetaankolmea määräaikaista koulunkäynninohjaajaa ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021. Työaika eri tehtävissä vaihtelee välillä 22-35,5 h/vko.1. Henrikin yhtenäiskouluun (esi-9. lk) haetaan ensisijaisesti henkilökohtaiseksi ohjaajaksi kahta ohjaajaa erityisen tuen pienryhmiin, työaika 22 h/vko ja 26 h/vko2. Valpperin kouluun (1-6. lk) haetaan yhtä ohjaajaa ensisijaisesti henkilökohtaiseksi ohjaajaksi, sisältää myös iltapäiväkerhon ohjaajan tunteja, työaika 35,5h/vkoTehtävään valittavilta henkilöiltä edellytetään koulunkäyntiavustajan, koulunkäynninohjaajan tai lähihoitajan ammatillista tutkintoa tai muuta vastaavaa soveltuvaa ammatillista koulutusta. Toivomme kokemusta tai mielenkiintoa vaativan erityisen tuen lapsen kanssa toimimisesta. Kohdassa 2. (Valpperin koulu) tehtävään ...

 • Company Mynämäen kunta in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Mynämäen kunnassa, Tavastilan koulussa on avoinna MÄÄRÄAIKAINEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN työsuhde 10.8.2020 -5.6.2021 viikkotuntimäärällä 32. Työ on Tavastilan koulun vaativan erityisen tuen pienluokassa ja tehtävään sisältyy myös Tavastilan aamu- ja iltapäivätoiminnan (kylätalo Mietola) aamun ohjaustyö. Ohjaaja huolehtii myös oppilaiden koulukuljetusten valvonnasta iltapäivisin.  Tehtävään sopiva koulutus on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), koulunkäynninohjaajan tai lastenhoitajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista esitettävä koulun luokanopettaja-rehtorille hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävä täyte...

 • Company Mynämäen kunta in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Mynämäen kunnassa, Tavastilan koulussa on avoinna MÄÄRÄAIKAISET KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN työsuhteet (2 henkilöä) 10.8.2020 -5.6.2021 viikkotuntimäärällä 26. Tehtävät sisältävät Tavastilan koulun vaativan erityisen tuen pienluokassa vieraskuntalaisten oppilaiden henkilökohtaista ohjausta. Kunta pidättää mahdollisuuden muutokseen, mikäli vieraskuntalaiset oppilaat sijoitetaan johonkin toiseen kuntaan ennen lukuvuoden alkua tai lukuvuoden aikana.  Tehtäviin sopiva koulutus on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), koulunkäynninohjaajan tai lastenhoitajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Tehtäviin valittujen on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista esitettävä koulun luokanopettaja-rehtorille hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekist...

 • Company Riihimäen kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Riihimäen kaupungin sivistyksen ja osaamisen toimialueen varhaiskasvatuksessa Lasitehtaan koululla on haettavana vakituinen koulunkäyntiohjaajan toimi (4071) 10.8.2020 alkaen toistaiseksi. Toimen työaika on 25 tuntia/viikko. Koulunkäyntiohjaajan tehtävät ovat koulun integraatiotunneilla sekä koululaisten iltapäivähoidossa. Haemme työyksikköömme itsenäiseen työhön pystyvää henkilöä, jolla on hyvät tiimityöskentelytaidot sekä kokemusta erityislapsista. Arvostamme motivoitunutta työntekijää, jolla on ammattitaitoinen ote työhönsä sekä halu työskennellä tehostetun ja erityisen tuen lasten oppimisen tukemisen parissa.Hakijalta toivotaan lähihoitajan tai koulunkäyntiohjaajan kelpoisuutta.Toimeen valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun l...

 • Company Riihimäen kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pohjolanrinteen koululla on haettavana kuntouttavan luokan koulunkäyntiohjaajan tehtävä ajalle 10.8.2020-5.6.2021. Henkilön työtehtävät ovat pääosin kuntoutavan luokan oppilaiden tukeminen ja ohjaaminen yhdessä erityisluokan opettajan kanssa. Haemme työyksikköömme innostunutta ja osaavaa työntekijää. Arvostamme reipasta, oma-aloitteista ja ammattitaitoista otetta työhön. Tarjoamme monipuolisen työympäristön, jossa on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan. Hakijalta toivotaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuutta. Valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä todistus lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on neljä kuukautta. Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti sähköis...

 • Company Inarin kunta in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Inarin koulu hakee koulunkäynninohjaajaa ajalle 10.8.2020-13.6.2021. Tehtävään sisältyy sekä koulunkäynninohjaajan että iltapäivätoiminnanohjaajan tehtäviä. Sijoituspaikkana on työsuhteen alkaessa Inarin koulu. Vaatimuksena on inarinsaamen tai pohjoissaamen kielen taito. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Kolmiportaisen tuen tuntemus katsotaan hakijalle eduksi. Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.Virkaan tai toimeen valitun on toimitettava koulun rehtorille terveystodistus sekä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaanni...

 • Company Vesilahden kunta in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme koulunkäynnin ohjaajaa intensiivisen tuen pienryhmään erityisopettajan työpariksi 10.8.2020-5.6.2021. Oppilaat ovat 6.-9.luokkalaisia ja työpiste sijaitsee Vesilahden Narvassa.Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.Työaika 30h/vko. Palkkaus KVTES mukaan.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (14.6.2002/504) ennen työn aloittamista.Nina Kaarlenkaskirehtori050-3895295...

 • Company Virtain kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Koivurinteen päiväkodin ryhmäavustajan tehtävätSivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja vs. varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala, p. 044-7151470, elina.hakala@virrat.fi...

 • Company Joutsan kunta in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Joutsan yhtenäiskoulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan toimi ajalle 6.8.2020-5.6.2021. Sijoituspaikkana on uusi alakouluun perustettava yksilöllisen pienopetuksen ryhmä. Ryhmässä on 4-6 oppilasta. Viikkotunteja 30-38 h. Eduksi katsotaan viittomien osaaminen sekä kokemus toiminta-alueittain etenevän oppilaan ohjaamisesta ja avustamisesta. Koronavirustilanteen vuoksi kaikki haastattelut tullaan järjestämään videoneuvotteluyhteyksien (Google Meet) kautta.Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Joutsan yhtenäiskoulu, Koulutie 2, 19650 JOUTSA. Lähetyskuoreen haettavana olevan tehtävän nimi. Hakemus on toimitettava 12.6.2020 klo 15.00 mennessä.Haastattelut pidetään viikolla 25. Haastat...

 • Company Pöytyän kunta in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Riihikosken yhtenäiskouluun haetaan koulunkäynninohjaajia luokille 1-9 ( (vakanssinumerot 600 ja 626). Tehtäviin voi sisältyä myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana toimiminen. Pätevyysvaatimus on Asetus opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 § 9a:n mukainen. Toivomme tehtävään valittavalta koulunkäynninohjaajan kokemusta eri luokka-asteilta, kokemusta erityisen tuen oppilaiden ohjaamisesta, sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Lisäksi arvostamme osaamista tieto- ja viestintätekniikassa, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta.Työaika palvelussuhteen alussa on 32 tuntia/viikko. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.Valinta on...

 • Company Haminan kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haminan kaupungin koulutuspalveluissa, Pappilansalmen koulussa, on haettavanaKOULUNKÄYNNINOHJAAJAN määräaikainen tehtävä erityisen tuen pienryhmässä ajalle 10.8.2020-6.6.2021. Tehtävien viikkotuntimäärä on 32,5h/vko. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös kelpoisuutta vailla olevat huomioidaan. Palkkaus KVTES:n mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä noudatamme neljän kuukauden koeaikaa. Haastatteluun kutsutut tuovat mukanaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Toimeen valitun on toimitettava työnantajalle 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä terveydentilaa koskeva selvitys (lääkärintodistus) ja esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.Hakuaika päättyy 17.6.2020 klo 15.00Rehtori Suvi Takkinen p. 040 595 5230...

 • Company Juuan kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Koulunkäynninohjaajan määräaikainen tehtävä (30,39 vkt) ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021. Tehtävä sijoittuu Nunnanlahden kouluun pääasiallisesti henkilökohtaisiin koulunkäynninohjaustehtäviin ja iltapäivätoimintaan. Kelpoisuusedellytyksenä tehtävään on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto tai muu soveltuva koulutus kuten lähihoitaja (lasten ja nuorten painotus). Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi . Sähköiseen hakemukseen liitteeksi tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisessa haastattelussa. Hakuaika päättyy: 17.6.2020 klo 12.00. Haastattelut järjestetään 18.6.2020. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien riko...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  toimi Tehtävänä on varhaista tukea tarvitsevan lasten / lapsen avustaminen ja toiminnan tukeminen hoito- ja kasvatustehtävissä yhdessä tiimin muiden työntekijöiden kanssa.Liivuoren päiväkotiin haetaan erityisavustajaa perustettavaan 5-6-vuotiaiden lasten (esiopetus) luonto-liikuntaryhmään. Ryhmässä on 14 paikkaa. Luonto-liikuntaryhmällä on "tukipaikkana" Liivuoren päiväkoti, jossa mm. ruokaillaan.Avustajan työyksikkö voi vaihtua myöhemmin. Kelpoisuusvaatimukset: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen tutkinto.  Arvostettavat ominaisuudet: Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä lapsen osallisuutta edistävä työote. Edellytämme positiivista suhdetta luontoon ja liikkumiseen.  Vaadittavat luvat: Rikosrekisteriote, Hyväksyttävä todistus terveydentilasta Valit...

 • Company Oriveden kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluissa on haettavana seuraavat määräaikaiset palvelussuhteet ajaksi 7.8.2020 - 6.6.2021:1) KOULUNKÄYNNINOHJAAJA, 30 h/vko, Rovastinkankaan kouluun2) LASTENHOITAJA, 38,75 h/vko, Rovastinkankaan kouluun3) KOULUNKÄYNNINOHJAAJA, 38,75 h/vko, Hirsilän kouluun Toivomme kokemusta esi- ja alkuopetuksesta.Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palkkaus on KVTES:n ja kaupungin palkkausjärjestelmän mukainen. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (14.6.2002/504) ennen työn aloittamista. Noudatamme tehtävän täytössä viiden kuukauden koeaikaa. Tehtäviä haetaan kuntarekry.fi:n kautta 10.6.2020 klo 12.00 mennessä. Hakemukseen tulee merkitä numeroin mitä tehtävää/tehtäviä haetaa...

 • Company Ylöjärven kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ylöjärven kaupungin perusopetuksessa Metsäkylän Yhtenäiskoulussa on haettavana määräaikaista täyttämistä varten kaksi koulunkäynninohjaajan tointa ajalle 10.8.2020 - 4.6.2021.Haemme kahta ohjaajaa luokille 1-6, joiden työaika on 30h ja 25h viikossa.Edellytämme:Koulunkäynninohjaajan tutkinnon suorittamista.Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.Pätevien hakijoiden puuttuessa, voimme ottaa huomioon epäpätevät hakijat.Yhteystiedot:Lisätietoja antaa rehtori Ari Anttila, p. 050 561 1126.Muut tiedot:Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimia täytettäessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen toimen täyttämistä esitettävä voimassa oleva rikostaustaote.Hakuaika päättyy 12.6.2020 klo 15.00. Mahdolliset haastattelut pid...

 • Company Sauvon kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Hei sinä aurinkoinen ja omatoiminen koulunkäynninohjaaja!Sauvon koulukeskuksessa on avoinna määräaikainen iltapäiväkerhon- ja koulunkäynninohjaajan tehtävä. Työaika väh. 25tuntia/viikko. Työtehtävä pääasiassa iltapäiväkerhossa. Kelpoisuus määräytyy koulunkäynninohjaajan tehtävän kelpoisuuden mukaan.Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.vt.rehtori Sanni Rantalainen puhelin 050 594 8922...

 • Company Mynämäen kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Mynämäen kunnassa on avoinna KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 27.8.2020 alkaen kesäkeskeytyksellä. Tehtävän ensisijainen toimipaikka on Tavastilan koulun vaativan erityisen tuen pienluokka. Koulunkäynninohjaaja voi tarvittaessa toimia myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana. Tehtävään sopiva koulutus on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), koulunkäynninohjaajan tai lastenhoitajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista esitettävä kasvatus- ja sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävä täytetään 6 kuukauden koeajalla.Mynämäen kunta on savuton työpaikka.Tiedustelut: L...

 • Company Mynämäen kunta in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Mynämäen kunta hakeeKOULUNKÄYNNINOHJAAJIA LAURIN KOULUUNmääräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021. 1) Koulunkäynninohjaaja (26 h/vk) alkuopetuksen pienryhmään.2) Koulunkäynninohjaaja (26 h/vk) luokille 1 - 2.3) Koulunkäynninohjaaja (26 h/vk) luokille 3 - 4.4) Henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja (26 h/vk) alakouluun.Lisäksi haetaan koulunkäynninohjaajia määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 10.8.2020 - 31.12.2020.5) Koulunkäynninohjaaja (24 h/vk) alkuopetuksen pienryhmään.6) Koulunkäynninohjaaja (30 h/vk) 7 - 9 luokille.Kaikkiin tehtäviin haetaan Kuntarekryn kautta (työavain 298816). Hakuaika päättyy 16.6.2020 klo 12.00.Tehtäviin soveltuva koulutus on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), koulunkäynninohjaajan tai lastenhoitajan tutkinto tai muu soveltuva t...

 • Company Jyväskylän kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Jyväskylän kaupungin perusopetukseen KOULUNKÄYNNIN OHJAAJIAmääräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 10.8. - 31.12.2020.Koulunkäynnin ohjaajien tehtävät sijoittuvat vammaisopetukseen:- Huhtasuon yhtenäiskouluun (30 - 38,75 h/vko) vaativan erityisen tuen erityisryhmään, yksilöllisen opetuksen pienryhmiin sekä Elämäntaitojen yksikköön.- Huhtasuon yhtenäiskouluun (38,75 h/vk) vaativan erityisen tuen toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen opetusryhmiin.Koulunkäynnin ohjaajana toimit luokassa / luokissa, pienryhmissä tai henkilökohtaisena ohjaajana erilaisissa opetuksen ja kasvatuksen toimintaympäristöissä ohjaamalla ja avustamalla oppilasta. Lisäksi voit toimia ohjaajana perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa (Jälkkäri-toiminta) ja/tai kehitysvammaisten ja autististen koululaist...

 • Company Isonkyrön kunta in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Isonkyrön kunta hakee määräaikaiseen työsuhteeseenKAKSI KOULUNKÄYNNINOHJAAJAAajalle 11.8.2020 - 4-6.2021 Kylkkälän koululle. os. Kylkkälänraitti 51, 66440 Tervajoki.Tehtävä 1: työtunteja on vähintään 35 h/vko ja työhön sisältyy myös aamu- ja iltapäi-vätoimintaa. Tehtävä 2: työtunteja on 20 h/vko ja toivotaan kokemusta työskentelystä erityislasten kanssa.Tiedustelut: Johtava rehtori Susanna Pietikäinen, p. 0500 560 363, susan-na.pietikainen@edu.isokyro.fi tai koulun johtaja Katri Lintula, p. 050 417 5439, katri.lintula@edu.isokyro.fi....

 • Company Vaasan kaupunki. in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Vaasan kaupungin suomenkielinen perusopetus hakee osa-aikaista (24h/viikko) koulunkäynninohjaajaa Kustaalan kouluyksikköön ajalle 14.8.2020 - 5.6.2021. Koulunkäynninohjaajan tehtävänä on oppilaiden kasvun, kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen. Kustaalan luokka (7.-9.lk) kuuluu hallinnollisesti Merenkurkun koulun yhteyteen. Luokka sijaitsee Kustaalan nuorisokodin tiloissa. Luokalle otetaan oppilaiksi ensisijaisesti Vaasan suomenkielisen perusopetuksen oppilaita, joille ei ole tarjota haasteelliseen elämäntilanteeseen sopivaa tai riittävää koulunkäynnin tukea omassa lähikoulussa ja joilla on lastensuojelun asiakkuus/sijoitus Vaasan kaupungin lastensuojelun sijaishuollon yksiköihin. Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan, lähihoitajan tai muu vastaava tutkinto.Kielitaitova...

 • Company Toholammin kunta in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Toholammin kunnan sivistystoimessa on haettavana koulunkäynninohjaajan sijaisuus Viitojan koululle. Etsimme aktiivista ja innokasta henkilöä koulunkäynninohjaajaksi. Koulunkäynninohjaaja toimii oppilaiden tukena oppitunneilla, välitunneilla, erilaisissa koulunkäyntiin liittyvissä tapahtumissa (esim. retket) ja odotustuntien valvojana. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää kykyä ymmärtää erilaisia tuen tarpeita, joustavuutta ja ratkaisukeskeisyyttä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Koulunkäynninohjaaja työskentelee useammassa eri opetusryhmässä oppilaiden tuen tarpeiden mukaan.Edellytämme koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa tai erityisammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa. Kokemus koulunkäynninohjaajan työstä katsotaan eduksi.Työn kesto: 10.8.2020 - 05...

 • Company Karvian kunta in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Karvian kunta etsii KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021. Koulunkäynninohjaajan tehtäviin kuuluvat oppilaiden tukeminen erilaisissa oppimistilanteissa, oppilaiden valvontatehtävät välitunneilla sekä toimiminen aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.Tehtävässä toimivalta odotetaan yhteistyökykyä ja kykyä huomioida moninaiset oppimisen haasteet sekä oppilaiden yksilöllisyys. Tehtävään valitulta edellytetään joustavuutta työtehtävien suhteen ja kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Eduksi lasketaan kokemus alkuopetusikäisten oppilaiden ohjaamisesta.Tehtävä on osa-aikainen (25 h / vko). Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme neljän kuukauden koeaikaa. Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan tutkinto tai muu tutkinto, jolla on han...

 • Company Nurmeksen kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme joukkoomme koulunkäynninohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 10.8.2020 alkaen. Sijoituspaikka työn alkaessa on Kirkkokadun koulu.Työ vaatii valmiutta toimia koulunkäynninohjausta tarvitsevien oppilaiden kanssa sekä mahdollisesti henkilökohtaisena avustajana toimimista, hyvää fyysistä kuntoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Työaika 32 - 35 h/vko.Koulutusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan tutkinto, soveltuva lähihoitajatutkinto tai tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan.Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyvä...

 • Company Lempäälän kunta in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lempäälän kunnan opetuspalveluissa on avoinna koulunkäynninohjaajan tehtävä, vakanssinro 887, 3.8.2020 alkaen.Sijoituspaikka Lempoisten koulu.Vaatimuksena on vankka työkokemus koulunkäynninohjaajan tehtävistä, hyvät yhteistyötaidot, muutoksensietokyky sekä joustavuus. Vaativan erityisen tuen luokat ja iltapäivähoito.Tehtävään vaaditaan koulunkäynninohjaajan tai vastaava tutkinto. Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fiValitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Lempäälän kunnan työterveyshuollosta (Suomen Terveystalo Oy/Lempäälän toimipiste) sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävät täytetään ...

 • Company Ikaalisten kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ikaalisten sivistyspalvelut ilmoittaa haettavaksi kaksi koulunkäynninohjaajan määräaikaista tointa. Määräaikaiset koulunkäynninohjaajan toimet täytetään ajalle 11.8.2020-16.2.2021.Työsuhteen alkaessa ohjaajan sijoituspaikka on Kilvakkalan koulu. Työhön kuuluu koulunkäynninohjaajan työtä esi- ja perusopetuksen luokissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamista.Koulunkäynninohjaajan pätevyysvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto tai koulunkäynnin jaaamu- ja iltapäivätoiminnan ammattitutkinto tai toisen asteen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Hakemukset tulee toimi...

 • Company Nokian kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nokian kaupungin sivistyspalveluissa Harjuniityn koulussa julistetaan haettavaksi ohjaajan viransijainen määräajaksi ajalle 10.8.-19.12.2020. Työaika on 30h/vko.Koulutusvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan tai lähihoitajan tutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Lisätietoja antaa rehtori Kari Ahonen, p. 040 830 9017 / kari.ahonen@nokiankaupunki.fi...

 • Company Nokian kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nokian kaupungin sivistyspalveluissa Harjuniityn koulussa julistetaan haettavaksi ohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 19.8.2020-14.2.2021. Työaika on 30h/vko.Koulutusvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan tai lähihoitajan tutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. Lisäksi vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on - ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai- alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai - vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäm...

 • Company Nokian kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nokian kaupungin sivistyspalveluissa Harjuniityn koulussa julistetaan haettavaksi koulunkäynninohjaajan vakituinen tehtävä 10.8.2020 alkaen. Työaika on 30h/vko.Koulutusvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan tai lähihoitajan tutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Lisätietoja antaa rehtori Kari Ahonen, p. 040 830 9017 / sp. kari.ahonen@nokiankaupunki.fi...

 • Company Nokian kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nokian kaupungin sivistyspalveluissa Harjuniityn koulussa julistetaan haettavaksi alakoulun henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan määräaikainen ja osa-aikainen tehtävä ajalle 10.8.2020-5.6.2021. Työaika on 30h/vko.Koulutusvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan tai lähihoitajan tutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Lisätietoja antaa rehtori Kari Ahonen, p. 040 830 9017 / sp. kari.ahonen@nokiankaupunki.fi...

 • Company Kiteen kaupunki in
  01.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kiteen kaupungin koulutoimessa julistetaan haettavaksi vakinaisesti täytettäväkoulunkäynninohjaajan tehtävä, työaika 78,43 %, Arppen koulu, alkaen 11.8.2020.Perusopetuksen virat / tehtävät ovat Kiteen kaupungin perusopetuksen virkoja / tehtäviä. Viran / tehtävän sijoituspaikka saattaa muuttua esim. koulun oppilas-määrän muuttuessa.Tehtävän kelpoisuusehdot / koulutusvaatimukset:Koulunkäyntiohjaajan ammattitutkinto tai lähihoitajan pätevyys. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.Haku tapahtuu sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelussa osoitteessa http://www.kitee.fi/tyopaikat. Oikeaksi todistettu ansioluettelo ja kelpoisuutta osoittavat todistukset on liitettävä yhtenäisenä tiedostona sähköisen hakemuksen liitteeksi.Hakuaika päättyy perjantaina 12.6.2020 klo 12.00.Valitun on ennen valinnan vahvista...

 • Company Alavuden kaupunki in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Alavuden kaupunki hakee koulunkäynninohjaajaa JOPO- opetukseen lastensuojeluyksikön yhteydessä toimivalle opetusyksikölle 10.8.2020 alkaen toistaiseksi. Lastensuojeluyksikössä opiskelee Alavuden yläkoulun toinen JOPO -ryhmä. Koulunkäynninohjaaja työskentelee lastensuojeluyksikössä yhdessä erityisopettajan kanssa pienessä työyhteisössä. Työaika on 32 tuntia viikossa.Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, muu vastaavaa koulutus tai muu soveltuva koulutus. Työssä tarvitaan B-ajokorttia.Palkkaus KVTES:n mukaan.Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Tehtävän täytössä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.Op...

 • Company Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme ohjausalan ammattilaista Valmaan koulunkäynninohjaajan sijaiseksi määräaikaiseen työtehtävään 3.8.2020-31.12.2021 väliseksi ajaksi. Tehtävään kuuluu ryhmä-ja yksilöohjaus Valmassa. Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvaa ohjausalan ammatillista koulutusta sekä kokemusta nuorten haasteiden ja oppimisvaikeuksien kanssa työskentelystä. Eduksi katsotaan ammatillisen koulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan (VALMA) koulutuksen tuntemus. Odotamme Sinun omaavan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, tiimityötaidot sekä ratkaisukeskeiset työtavat. Tehtävässä tarvitaan hyvää organisointikykyä, sitoutumista, joustavuutta sekä kohtaamisen taitoa. Kokemus maahanmuuttajatyöstä on eduksi. Ennen palvelussuhteen alkamista tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote (504/2002). R...

 • Company Vetelin kunta in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Etsimme osaavaan joukkoomme koulunkäynninohjaajaa Ylipään koululle Patanaan ajalle 10.8.2020-4.6.2021. Viikkotyöaika 24 tuntia. Ohjaaja työskentelee ryhmäohjaajana 3-4-luokassa. Odotamme tehtävään valittavalta omatoimisuutta, joustavuutta ja positiivista asennetta. Kokemus erilaisista oppijoista ja hyvät yhteistyötaidot ovat tehtävän hoitamisen kannalta tärkeitä asioita. Palkkaus KVTES:n mukaan. Koeaika kaksi (2) kuukautta. Sähköinen hakemus ja CV tulee jättää 8.6.2020 klo 12 mennessä. Valitun tulee toimittaa nähtäväksi lain 504/2002 mukainen riskosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksisaannista. Kelpoisuutena tehtävään joko koulunkäynninohjaajan tai lähihoitajan koulutus (suuntautuminen lapset ja nuoret) tai muu tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen verra...

 • Company Vetelin kunta in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Etsimme joukkoomme Vetelin yläkoululle koulunkäynninohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ alkaa 10.8.2020. Viikkotuntimäärä on 30 h. Odotamme tehtävään valittavalta omatoimisuutta, joustavuutta ja positiivista asennetta. Kokemus erilaisista oppijoista ja hyvät yhteistyötaidot ovat tehtävän hoitamisen kannalta tärkeitä asioita. Palkkaus KVTES:n mukaan. Koeaika kaksi (2) kuukautta. Sähköinen hakemus ja CV tulee jättää sähköiseen järjestelmään 8.6.2020 klo 12 mennessä. Valitun tulee toimittaa nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosreksiteriote ja todistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksisaannista. Kelpoisuutena tehtävään edellytetään koulunäkäynninohjaajan tai lähihoitajan tutkintoa (suuntautuminen lapset ja nuoret) tai muuta teht...

 • Company Kiipulasäätiö sr in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kiipula on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja. Perustehtävämme on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Kokonaisuuteemme kuuluu Kiipulan ammattiopisto, Kiipulan yrityspalvelut, Kiipula Gardens ja Kiipula Guest House. Kuntoutuspalveluitamme toteuttaa puolestaan Avire Oy. Palveluksessamme on noin 500 alan ammattilaista ympäri Suomen.Löydät lisää toiminnastamme osoitteesta www.kiipula.fi.Haemme OHJAAJAA työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA) Janakkalan toimipaikkaan.Pätevyytenä soveltuva sosiaali- ja terveys, kuntoutus- tai ohjausalan AMK - tutkinto tai muu alan soveltuva tutkinto. Kokemus vaativan erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden ohjaustyöstä katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää vaikeimmin vammaisten ja/tai strukturoidun opetuksen opi...

 • Company Invalidisäätiö sr in
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Invalidisäätiön Täältä töihin - strategian mukaisesti mahdollistamme asiakkaidemme osallisuuden yhteiskunnan jäsenenä. Koulutamme, kuntoutamme ja valmennamme asiakkaamme täältä töihin. Laaja-alaiseen ja kehittyvään palvelukokonaisuuteemme kuuluvat Ammattiopisto Live ja Live Palvelut. Teemme merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi. Yhteisössämme työskentelee noin 500 asiantuntijaa.Haemme Ammattiopisto Liveen USEITA OHJAAJIA (5) Leppävaaran toimipaikkaan Espooseen sekä Vantaan toimipaikkaan Tikkurilaan. Työsuhteet ovat vakinaisia ja/tai määräaikaisia alkaen 3.8.2020.Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Opistomme valmentavassa Telma-koulutuksessa opiskellaan kotona ja työelämässä tarvittavia jokapäiväisiä taitoja sekä op...

 • Company Keminmaan kunta in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Keminmaan kunnan sivistystoimessa on haettavanaKoulukäyntiohjaajan osa-aikaisen (28,37h/vko) toimi (3641) 11.8.2020 alkaenKelpoisuusvaatimuksena on 1. koulunkäyntiavustajan (erikois) ammattitutkinto 2. aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto3. nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan perustutkinto 4. lähihoitajan (lasten ja nuorten suuntautumisvaihtoehto) perustutkinto 5. sosionomin (lapsityön suuntautumisvaihtoehto) tutkinto6. lastentarhanopettajan tutkinto 7. luokanopettajan tutkinto tai8. muut opisto- tai yliopistotutkinnot, jotka valmistavat lasten ohjaukseen, kasvatukseen, hoi-vaan ja hoitoon.Palkkaus on KVTES:n ja kunnan TVA -järjestelmän mukainen. Tehtävässä noudatetaan kuu-den (6) kuukauden koeaikaa.Tehtävään valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilasta ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters