Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

353 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-50 of 353 results.
 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in Kotka
  16.06.2021

  Tule tekijöiden tekijäksi meidän huipputiimiimme! Haemme Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon (Ekami) koulunkäyntiavustajaa VALMA-koulutukseen osa-aikaiseen (25-30 h/vk) vakituiseen työsuhteeseen alkaen 2.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Koulunkäyntiavustajana tehtäviisi kuuluu toimia opettajien apuna VALMA-koulutuksessa opiskelevien nuorten ja aikuisten opiskelijoiden opetuksessa ja ohjauksessa sekä tukea opiskelijoiden oppimista oppilaitoksessa. Koulunkäyntiavustajana ohjaat yksilöllisesti erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kehittymistä. Lisäksi osallistut selkokielisen oppimateriaalin valmistamiseen sekä tiimin jäsenenä yhteisiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.Valittavalta edellytetään koulunkäyntiavustajan perustutkintoa sekä käytännön kokemusta koulunkäynti...

 • Company Kemin kaupunki in Other
  16.06.2021

  Kemin kaupungissa, Hepolan koulussa, on avoinna koulunkäynninohjaajan toimi ajalla 10.8.2021-3.6.2022. Tehtävä on kuntouttavan opetuksen pienryhmässä vuosiluokilla 4-6. Työaika on 26 vkt. Haemme joukkoomme oppilaslähtöistä, ratkaisukeskeskeistä, kehittämistyöstä innostunutta ohjauksen ja kasvatuksen ammattilaista. Arvostamme positiivista ja oppilaiden vahvuuksiin painottuvaa kuntouttavaa työotetta. Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan tai koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hepolan koulu on noin 450 oppilaan ja 50 työntekijän yhtenäiskoulu. Koulussamme on myös kuntouttavan ja pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksen pienryhmi...

 • Company Nurmijärven kunta in Nurmijärvi
  16.06.2021

  Nurmijärvi - positiivinen ilmiöNurmijärvi on reilun 43 000 asukkaan kasvukunta, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Kunnan palveluksessa työskentelee noin 1800 eri alojen ammattilaista.Oletko sinä uusi ilmiöntekijä?Koulutuspalvelut hakee määräaikaiseen työsopimussuhteeseenKuusi henkilökohtaista avustajaa Kivenpuiston kouluun 2.8.2021- 30.6.2022 väliselle ajalleAvustajan työaika on 38,25 tuntia viikossa.Kivenpuiston yhtenäiskoulussa opiskelee autismin kirjon, vammaisopetuksen ja yksilöllistetyn opetuksen oppilaita. Avustaja työskentelee vammaisopetuksen ja autismin kirjon oppilaiden kanssa koulutyön päivittäisissä tilanteissa sekä työskentelee koulun sisäisessä aamu- ja iltapäivätoiminnassa (päivähoito Aleksi). Työ on hyvin hoidollista ...

 • Company Porvoon kaupunki/Borgå stad in Other
  16.06.2021

  Keskuskoulu hakee koulunkäynninohjaajaa erityistuen pienluokkaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 9.8.2021- 5.6.2022. Koulunkäynninohjaajan tehtävänä on avustaa oppilaita koulunkäyntiin liittyvissä asioissa koulussa, kouluaikana ja koulumatkoilla sekä osallistua opettajan apuna oppilaiden kasvatukseen, opetukseen ja ohjaukseen. Tähän liittyen koulunkäynninohjaajan tehtävänä on mm. - avustaa oppilaita oppitunneilla annettavien tehtävien suorittamisessa - osallistua opettajan kanssa oppituntien ja muun koulun toiminnan valmisteluihin ja järjestelyihin - perehtyä työssään tarvitsemaansa tietoon yksittäisten oppilaiden opetuksen ja kuntoutuksen tavoitteista ja menettelyistä ja pitää salassa tässä yhteydessä tietoonsa tulleet oppilasta ja hänen perhettään koskevat henkilökohtaiset asiat - os...

 • Company Lahden kaupunki in Karis
  16.06.2021

  Haemme Kivimaan peruskouluun KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN sijaista ajalle 9.8.2021 - 4.6.2022. Tehtävässä työaika on 29 t/vko. Tehtävä sijoittuu jopo-luokkaan. Kivimaan peruskoulu on 1.-9. vuosiluokkien yhtenäiskoulu Lahden pohjoisella alueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä yleisopetuksessa että erityisen tuen pienryhmissä opiskeleville oppilaille. Koulussamme työskentelee noin 850 oppilasta ja noin 80 opetus- ja kasvatustyön osaajaa. Koulumme vision mukaisesti Kivimaalla opitaan ja kasvetaan rohkeasti kokeillen, yhdessä innostuen ja työtä arvostaen. Tätä visiota pääsemme toteuttamaan elokuussa käyttöön otettavassa uudessa koulurakennuksessa.Odotamme hakijalta vähintään soveltuvaa keskiasteen tutkintoa (koulunkäyntiavustajan, lähihoitajan erikoistumisala lapset ja nuoret,...

 • Company Lahden kaupunki in Lahti
  16.06.2021

  Tule meille Lotilaan KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN sijaiseksi ajalle 9.8.2021 - 22.12.2021 alueelliseen erityisen tuen ryhmään! Työaika on 29 h/viikko.Etsimme aktiiviseen ja osaavaan joukkoomme ammattitaitoista ja tiimihenkistä tekijää. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavaa ja positiivista työotetta sekä kokemusta erityisen tuen lasten parissa toimimisesta.Lotilan koulu on noin 420 oppilaan alakoulu Lahden keskustan tuntumassa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Koulussamme tarjotaan painotetun musiikin opetusta (musiikkiluokat) ja meillä toimivat alueelliset erityisen tuen 1.-6. ryhmät. Meillä pidetään tärkeänä ryhmien hyvinvointia ja tiimityötä. Olemme KiVa- ja Liikkuva koulu ja toteutamme osallisuuskasvatusta Verso- ja Resto- ohjelmien sekä oppilaskunta- ja Välkkäritoimin...

 • Company Kokemäen kaupunki in Kokemäki
  16.06.2021

  Kokemäen kaupunkihakee palvelukseensa määräajaksi 9.8.2021-5.6.2022osa-aikaista KOULUNKÄYNNIN- JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAA (vakanssinro 3500-101). Tehtävät sijoittuvat ensisijaisesti Kokemäen yhteiskoulun pienryhmään. Viikkotyöaika on 30 tuntia. Kelpoisuusvaatimuksena kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja) tai aiempi vastaava ammattitutkinto, vähintään alempi alan korkeakoulututkinto tai muu soveltuva alan tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika on 4 kuukautta.H...

 • Company Kajaanin kaupunki in Kajaani
  16.06.2021

  Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana koulunkäyntiavustajan määräaikainen tehtävä Kajaanin lyseolla, työaika 100 % (38,15 h/vko), ajalle 9.8.2021- 4.6.2022. Tehtävään kuluu yleisopetuksessa avustaminen ja vahtimestarin tehtävät.Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien sekä tietotekniikan hallintaa sekä itsenäistä ja kehittävää työotetta. Työ on ajoittain psyykkisesti ja fyysisesti kuormittavaa. Tehtäviin vaaditaan Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai muu vastaava koulutus, joka antaa kelpoisuuden toimia tehtävissä. Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen KVTES:n mukaisesti. Valitun on esitettävä nähtäväksi 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista ...

 • Company Lieksan kaupunki in Lieksa
  16.06.2021

  Koulunkäynninohjaaja Keskuskoulun alakoululle määräaikaiseen työsuhteeseen 9.8.2021-3.6.2022. Tehtävän tunnit sijoittuvat pääasiassa pienryhmään. Viikkotuntimäärä vähintään 30 h/vko.Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikoslain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.Lisätietoja antaa aluerehtori Johanna Rossi puh. 040 104 4235 tai sähköposti johanna.rossi(at)lieksa.fi.Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta viimeistään 29.6.2021 klo 15.00 mennessä. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista,...

 • Company Helsingin kaupunki in Koivula
  16.06.2021

  Haemme koulunkäyntiavustajaa Laakavuoren ala-asteen kouluun.Laakavuoren ala-asteella on noin 260 oppilasta. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi viisi erityisen tuen pienluokkaa: kaksi 11-vuotisen yksilöllistetyn opetuksen pienluokkaa, kaksi alueellisen erityisen tuen pienluokkaa ja yksi tuetun opetuksen pienluokka. Kulkuyhteydet ovat meille erinomaiset, sillä sijaitsemme Mellunmäen metro- ja bussiaseman kupeessa.Koulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu tehtävät pienluokissa ja mahdollisesti perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan liittyvät tehtävät pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien, kehitysvammaisten ja autististen, koululaisten iltapäivätoiminnassa.Koulunkäyntiavustaja palkataan 26 h viikkotunnin työajalle. Tehtävä on osa-aikainen.Koulunkäyntiavustajat otetaan Hel...

 • Company Nurmijärven kunta in Nurmijärvi
  15.06.2021

  Nurmijärvi - positiivinen ilmiöNurmijärvi on hieman yli 43 000 asukkaan kasvukunta, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Kunnan palveluksessa työskentelee noin 1800 eri alojen ammattilaista.Oletko sinä uusi ilmiöntekijä?Koulutuspalvelut hakee työsopimussuhteistaERITYISOHJAAJAA sijaisuuteen ajalle 2.8.2021-31.7.2022 Kivenpuiston kouluunKivenpuiston yhtenäiskoulussa opiskelee autismin kirjon, vammaisopetuksen, yksilöllistetyn opetuksen ja emo-opetuksen oppilaita. Etsimme psykiatrisen sairaanhoitajan koulutuksen omaavaa työntekijää alakoulun emoluokkaan. Emoluokka on vahvan psyykkisen tuen ryhmä. Nimike työtehtävään on erityisohjaaja (psykososiaalinen tuki) ja hän toimii osana moniammatillista tiimiä. Tiimiin kuuluu erityisluokanopettaja j...

 • Company Oulun kaupunki in Salmi
  15.06.2021

  Haettavana on KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN määräaikainen tehtävä Kastellin koulussa lukuvuonna 2021 - 2022. Tehtävä sijoittuu työsuhteen alkaessa 7-9 luokkien pienryhmään. Työtuntimäärä on 35h/vko. Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen tutkinto. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa. Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on ma...

 • Company Tuusulan kunta in Tuusula
  15.06.2021

  Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!Tuusulan kunnan opetustoimen kehittyvät ja pedagogisesti laadukkaat koulut mahdollistavat oppilaslähtöisen ja tuloksellisen oppimisen kaikille kunnan oppilaille.Haemme opetuspalveluihinKOLMEA KOULUNKÄYNNINOHJAAJAAmääräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 1.8.-22.12.2021, sijoituspaikkana Kirkonkylän koulu. Kirkonkylän koulun oppilaat opiskelevat syyslukukauden 2021 eri toimipisteissä ja kouluilla, jonka vuoksi koulunkäynninohjaajan tehtäviin kuuluu koulukuljetukseen liittyvä oppilaiden valvonta ja ohjaaminen noutoalueella ennen bussien saapumista. Lisäksi ohjaaja seuraa, että oppilaat nousevat oikeisiin busseihin ja ottaa tarvittaessa yhteyttä kotiin. Tehtävät sisältävät koulunkäynninohjaajan tehtäviä eri vuosiluokilla ja iltapäivätoiminnassa. Ohjaajien määrä ja ...

 • Company Tuusulan kunta in Tuusula
  15.06.2021

  Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!Tuusulan kunnan opetustoimen kehittyvät ja pedagogisesti laadukkaat koulut mahdollistavat oppilaslähtöisen ja tuloksellisen oppimisen kaikille kunnan oppilaille.Haemme opetuspalveluihinKOULUNKÄYNNINOHJAAJAAmääräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 9.8.2021-5.6.2022 Kolsan kouluun. Työaika tehtävässä on 30 h/vko ma-pe.Haemme iloiseen ja rempseään joukkoomme innostunutta, joustavaa, toimeen tarttuvaa ja yhteistyökykyistä koulunkäynninohjaajaa. Ohjaajat toimivat opettajan työparina luokissa oppilaiden tuen tarpeen ja tilanteen mukaan. Ohjaajat toimivat myös iltapäivätoiminnassa.Palkattava ohjaaja on ensisijaisesti 1.-2. luokkien yleisopetuksen ohjaajan tehtävissä. 1. luokassa on myös inklusiivisia valmistavan opetuksen oppilaita. Työtunteja on iltapäiväkerhossa. Työ...

 • Company Laukaan kunta in Laukaa
  15.06.2021

  Haemme Lievestuoreen kouluun kahta koulunkäynninohjaajaa pääsääntöisesti yleisopetukseen vuosiluokille 1-6. Työskentely on lasten oppimisen tukemista, toiminnanohjausta, vuorovaikutteista yhteistyötä ja yhteisuunnittelua luokanopettajan kanssa. Viikoittainen työaika on noin 28h ja työsuhde on ajalla 9.8.2021-3.6.2022. Työn kelpoisuusvaatimukset ovat koulunkäynninohjaaja, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto. Työkokemus koulutyöstä katsotaan eduksi. Eduksi luetaan opintosuoritus erityislasten ohjauksesta (koulunkäynninohjaajan tutkinnon osana tai erillisenä koulutuksena). Hakemukset Kuntarekryn kautta ja liitteeksi tutkintotodistukset. Vapaamuotoisessa hakemuksessa pitää vastata seuraaviin kysymyksiin: 1) Miltä luokka-asteelta sinulla on erityisesti kokemusta? 2) Onko sinulla kokemusta eri...

 • Company Kajaanin kaupunki in Kajaani
  15.06.2021

  Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana koulunkäyntiavustajan määräaikainen tehtävä Sairaalakoulun kehitysvammaopetuksessa. Työaika 80 %, ajalla 5.8.2021- 4.6.2022Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien sekä tietotekniikan hallintaa sekä itsenäistä ja kehittävää työotetta. Työ on ajoittain psyykkisesti ja fyysisesti kuormittavaa. Tehtäviin vaaditaan Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai muu vastaava koulutus, joka antaa kelpoisuuden toimia tehtävissä. Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen KVTES:n mukaisesti. Valitun on esitettävä nähtäväksi 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työnantajan pyytäessä ...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in Hämeenlinna
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  toimi TERVETULOA HÄMEENLINNAAN TÖIHIN! Hämeenlinna on ihan lähellä, 2/3 suomalaisista asuu 150 km:n säteellä meistä. Työssä keskitymme onnistumisiin, positiivisuuteen ja mahdollisuuksiin ja luomme yhdessä hyvän työpaikan ja työyhteisön. Hämeenlinnassa saa innostua, kehittää ja kehittyä. Työn Iloa ja Iloa työhön! Lue lisää ja hae heti.Kouluohjaaja työskentelee maahanmuuttajien valmistavan opetuksen luokassa (ns. VALMO-luokka) opettajan työparina. Työtehtävänä on tukea yksittäisten lasten koulunkäyntiä esim. auttaen heikosti menestyvää oppilasta tehtävien tekemisessä ja suomen kielen opiskelussa. Päätehtävät muodostuvat kasvun ja kehityksen auttamisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta. Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan tai koulunkäyntiavustajan am...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in Hämeenlinna
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  toimi TERVETULOA HÄMEENLINNAAN TÖIHIN! Hämeenlinna on ihan lähellä, 2/3 suomalaisista asuu 150 km:n säteellä meistä. Työssä keskitymme onnistumisiin, positiivisuuteen ja mahdollisuuksiin ja luomme yhdessä hyvän työpaikan ja työyhteisön. Hämeenlinnassa saa innostua, kehittää ja kehittyä. Työn Iloa ja Iloa työhön! Lue lisää ja hae heti.Työaika 35 h / vk. Toimit opettajan avustajana yleisopetuksen 10- oppilaan ryhmän luokkakohtaisena ohjaajana. Lisäksi olet osa koulun 10 kouluohjaajan tiimiä, jossa pääset jakamaan osaamistasi ja oppimaan uutta Kaurialan koulun kannustavassa työyhteisössä.  Kelpoisuusvaatimukset: Koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva ammatillinen tutkinto. Arvostettavat ominaisuudet: Arvostamme avoimuutta, yhteistyöhalukkuutta, jostavuutta ja oma-aloitteisuutta yh...

 • Company Vesannon kunta in Vesanto
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Vesannon yhtenäiskoulussa on haettavana osa-aikainen koulunkäynnin ohjaajan tehtävä ajalle 10.8.2021 - 4.6.2022 Työaika on 24 - 28 tuntia/viikko riippuen opetusjärjestelyistä.Valittava koulunkäynninohjaaja toimii pienryhmässä vastuullaan erityisesti kahden oppilaan ohjaaminen. Arvostamme kokemusta erilaisten oppijoiden kanssa toimimisesta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä vastuullisuutta ja joustavuutta toimia koulun arjessa.Koulutustoiveena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto, lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava.Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n mukaan.Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika....

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme Laurentius-kouluun määräaikaista koulunkäynninohjaajaa ajalle 9.8.2021 - 3.6.2022.Tehtävä on osa-aikainen (28 h/vko).Laurentius-koulu on Lohjan keskustan alueen uusi 1.-9.lk yhtenäiskoulu, jossa opiskelee 860 oppilasta. Laurentius-koulu sijaitsee Laurentiustalossa, jossa on yhtenäiskoulun lisäksi useita eri toimijoita; Solbrinkens skola, suomen- ja ruotsinkieliset esiopetusryhmät, Hiiden Opisto, Länsi-Uudenmaan musiikkopisto sekä Lohjan kuvataidekoulu.Laurentius-koulun luokkien 1-6 opetus toimii kolmessa minikoulussa. Koulunkäynninohjaaja toimii kaikissa minikouluissa.Arvostamme:- hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä- halua ja valmiutta tukea erilaisia oppijoita- valmiutta kohdata ja tukea oppilaita eri kieli- ja kulttuuriryhmistäAiempi toimiminen maahanmuuttajalasten kanss...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme kuutta (6) koulunkäynnin ohjaajaa Routionmäen yhtenäiskoululle. Tehtävistä kaksi (2) ovat vakituisia, kokoaikaisia ja yksi (1) vakituinen, osa-aikainen (28 h/vko) alkaen 9.8.2021. Määräaikaisia tehtäviä on kolme (3) ja ne ovat kokoaikaisia ajalla 9.8.2021-5.6.2022.Työhön voi kuulua myös työskentelyä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Routionmäen yhtenäiskoulussa on Jalava-luokat, vaativan erityisen tuen luokat sekä kaupungin yhteiset luokat, y-luokat. Jalava-luokissa on oppilaita, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia, kehitysviive tai kehitysvamma. Oppilailla voi olla haasteita päivittäisissä toiminnoissa, ja oppilaat tarvitsevat paljon aikuisen ohjausta ja tukea. Y-luokissa oppilailla on haasteita tunne-elämän ja käytöksen säätelyssä (sope)Etsimme joukkoomme koulunkäynninohjaajia, jotka...

 • Company Kaustisen kunta in Kaustinen
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Kaustisen kunnassa on avoinna yksi määräaikainen koulunkäyntiohjaajan sijaisuus 11.8.-22.12.2021; osa-aikatyö, työtunteja 28,5 viikossa, koeaika 2 kk, työnantajan viite 030-21.Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Kelpoisuutena tehtäviin on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.- Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, - Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula, ....

 • Company Kaustisen kunta in Kaustinen
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Kaustisen kunnassa on avoinna kaksi määräaikaista koulunkäyntiohjaajan paikkaa ajalle 11.8.2021-3.6.2022; osa-aikatyö, työtunteja 26,5 viikossa, koeaika 4 kk, työnantajan viite 029-21.Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinnat ovat ehdollisia, kunnes toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Kelpoisuutena tehtäviin on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.- Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, - Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula, ....

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Haemme koulunkäyntiavustajaa Stadin ammattiopistoon vakinaiseen työsuhteeseen.Koulunkäyntiavustajan tehtävänä ammatillisessa koulutuksessa on erityistä tukea, suomen kielen tukea tai muuta oppimisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden kokonaisvaltainen ammatillisen kasvun ohjaaminen. Koulunkäyntiavustaja tukee opiskelijaa erilaisissa oppimisympäristöissä (lähiopetuksessa, verkossa, työpaikoilla) ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettajien kanssa yhdessä sovitulla tavalla. Työskentely opiskelijahuollon tukena ja osana oppimisen tukea on tärkeässä roolissa. Koulunkäyntiavustaja järjestelee opiskelijan oppimisympäristöjä, valmistaa oppimateriaalia ja perehdyttää oppimisen apuvälineiden käyttöön. Arvostamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevaa työotetta. Tehtävä sijoittuu Vilppula...

 • Company Sipoon kunta Sibbo kommun in Sipoo
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sipoonlahden koulu on moderni yhtenäiskoulu, jossa opiskelee noin 650 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Koulussa järjestetään myös esiopetusta sekä siihen liittyvää täydentävää päivähoitoa. Koulu sijaitsee Sipoon Söderkullassa kauniilla ja luonnonläheisellä paikalla, josta on hyvät julkiset liikenneyhteydet mm. Helsinkiin ja Porvooseen. Koulumme työyhteisössä vallitsee yhteistyön kulttuuri ja vahva yhteishenki. Sipoonlahden koulu toimii uusissa, juuri valmistuneissa, muunneltavissa oppimisympäristöissä. Syksystä 2020 lähtien toimimme tiloissa yhdessä noin 200 oppilaan Söderkulla skolan kanssa.Sipoonlahden koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koululla kello 7.00-17.00 välisenä aikana. Toiminnan ohjaajina toimivat koulun omat ohjaajat. Kaikki oppilaat opiskelevat inkluusio-/integrointi...

 • Company Seure Henkilöstöpalvelut Oy in Vantaa
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme Rekolanmäen kouluun viittomakielen taitoista koulunkäyntiavustajaa. Rekolanmäen koulu on perustettu vuonna 2004 ja se sijaitsee Koivukylän suuralueella Vantaalla. Oppilaita koulussa on noin 430. Rekolanmäen koulussa opetusta järjestetään yleisopetuksen vuosiluokille 1-6, erityisopetuksen pienryhmille, harjaantumisopetuksen ryhmille sekä viidelle englanninkieliselle ryhmälle.Pääset tutustumaan Rekolanmäen kouluun tästä ().Koulunkäyntiavustajan työ sijoittuu erityisopetuksen pienryhmään, jossa oppilaat ovat alkuopetusikäisiä. Tässä tehtävässä pääset käyttämään viittomakielen taitoasi, avustamaan oppilaita heidän päivittäisessä toiminnassaan ja tukemaan heidän oppimistaan. Töitä on tarjolla 25 tuntia viikossa ja työajat sijoittuvat arkipäiville.Haemme tehtäviin ennen kaikkea sinua, jo...

 • Company Siuntion kunta in Siuntio
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen neljää kasvun ja oppimisen ohjaajaa ajalle 9.8.2021-4.6.2022. Työaika on 25-38,25 h/viikko. Työaika sovitaan tehtävään valittujen kanssa kun lukuvuoden 2021-22 työtehtävät saadaan suunniteltua. Toimit erilaisissa kasvatus- ja opetusympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia ja nuoria. Tarvittaessa työtehtäviin kuuluu toimia ohjaajana varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai iltapäivätoiminnassa tukea tarvitsevien lasten kanssa. Siuntion kunnassa työn ensisijainen sijoituspaikka on Aleksis Kiven koulu. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat koulunkäyntiavustajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai muu vastaava tutkinto. Pätevyys tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä...

 • Company Loviisan kaupunki / Lovisa stad in Loviisa
  13.06.2021

  Loviisa on viehättävä merellinen kaksikielinen kaupunki, jota leimaa pikkukaupungin idylli. Kunnan 13 peruskoulussa ja kahdessa lukiossa on noin 150 opettajaa ja 50 koulunkäynninohjaajaa.Loviisan suurimmassa koulussa, Harjurinteen koulussa, on noin 520 oppilasta käsittäen esiopetuksen, vuosiluokat 1-9, erityisluokat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan.Haemme neljää koulunkäynninohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen 13.8.2021 alkaen toistaiseksi. Koulunkäynninohjaajana työskentelet pääosin erityisen tuen oppilaiden kanssa. Työhön kuuluu sekä yksilöohjausta, että työskentelyä opetusryhmissä.Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan tutkinto, lähihoitajan tutkinto (suuntautuminen lapset ja nuoret) tai muu soveltuva koulutus kaupungin linjausten mukaisesti.Sinulta edellytetään joustavuutta se...

 • Company Kurikan kaupunki in Kurikka
  13.06.2021

  Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 21.6.2021 klo 12.00 mennessäkoulunkäyntiavustajan määräaikainen toimi ajalle 9.8.2021-5.6.2022.Paikkana Jurvan Asumiskoti Tuisku ja tuntimäärä vähintään 24h/vko. Terveydenhoitoalan henkilöllä mahdollisuus lisätunteihin ohjaajana asumiskodissa. Haku ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa (hakusana Kurikka). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakea voi myös kirjallisesti, jolloin hakemukset liitteineen lähetetään sivistysjohtajalle osoitettuna os. Kurikan kaupunki, Kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Hakemuksia ei palauteta.Kelpoisuusehto: Koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus. Etusij...

 • Company Auran kunta in Other
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Auran yhtenäiskoulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan tehtävä ajalle 9.8.2021-3.6.2022.Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto.Tehtävissä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.Valitun on 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Auran yhtenäiskoulun rehtori Sanni Rantalainen puh: 0505549742...

 • Company Porvoon kaupunki/Borgå stad in Borgå
  13.06.2021

  Är du nyfiken, öppen och motiverad? Om du dessutom är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen och lärmiljön i den tvåspråkiga staden Borgå, är du den person vi söker!Borgå stads svenskspråkiga utbildningstjänster söker en skolgångshandledare till Kvarnbackens skola för tiden 9.8.2021-5.6.2022.Det är fråga om ett deltidsarbete som innefattar cirka 24 h/vecka. Till skolgångshandledarens uppgifter hör bland annat att hjälpa elever med att utföra skoluppgifter under lektioner, att delta i rast- och måltidsövervakningen, att sätta sig in i mål och metoder för enskilda elever samt att främja elevernas självständighet.Behörighetskravet för befattningen är lämplig yrkesexamen, såsom ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet eller närvårdarexamen. Erfarenhet av mots...

 • Company Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen r.y. in Helsinki
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Helsingin Saksalainen koulu on yksityinen kieli- ja kohtaamiskoulu ydinkeskustassa. Haemme koulun ohjattuun iltapäivätoimintaan aikavälille 02.08.21.-4.6.2022 ja mahdollisesti pidempäänkiniltapäivätoiminnan ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen.Viikoittainen työaika on 21 tuntia.Työtehtäviisi kuuluu oppilaidemme ohjausta ja valvontaa. Avustat läksyjen teossa, menet lasten kanssa välipalalle ja laadit itsenäisesti vapaa-ajan ohjelmaa.Edellytämme erinomaista saksan kielen taitoa ja suomen kielen perusteiden osaamista.Toimit mielelläsi lasten ja nuorten kanssa. Olet tiimityöskentelijä. Olet luotettava, empaattinen ja päättäväinen.Pedagoginen koulutus tai vastaava pedagogisen alan työkokemus on toivottavaa.Tarjoamme monipuolista työtä innostavassa tiimissä ja ammatillisesti korkeatasoisessa ty...

 • Company Tuusulan kunta in Tuusula
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!Tuusulan kunnan opetustoimen kehittyvät ja pedagogisesti laadukkaat koulut mahdollistavat oppilaslähtöisen ja tuloksellisen oppimisen kaikille kunnan oppilaille.Haemme opetuspalveluihinKOLMEA KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA VAATIVAN ERITYISOPETUKSEEN, TOIMINTA-ALUEITTAIN TAPAHTUVAN OPETUKSEN RYHMIIN.Tehtävät alkavat 10.8.2021 ja päättyvät 5.6.2022.Työaika tehtävässä on vähintään 30h /vko ja sisältää toimimista myös erityislasten iltapäivätoiminnassa.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus (esim. lähihoitaja). Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Kelpoisuutta osoittavat todistusj...

 • Company Riihimäen kaupunki in Riihimäki
  13.06.2021

  Haemme koulunkäyntiohjaajaa hankerahoituksella Harjunrinteen koululle ajalle 9.8. - 22.12.2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Riihimäen kaupungille valtion erityisavustusta koronavaikutusten tasoittamiseksi. Hankerahoituksesta riippuen tehtävä voi jatkua kevätlukukaudella.Työtehtävinä on toimia koulunkäyntiohjaajana erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden parissa perhekodin tiloissa yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Työaika on 30 tuntia viikossa. Haemme innostunutta ja osaavaa työntekijää. Arvostamme reipasta, oma-aloitteista ja ammattitaitoista otetta työhön. Valitun henkilön tulee esittää lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kaksi kuukautta.Hakemukset pyydämme toimittamaan en...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  13.06.2021

  Haemme ryhmänohjaaja/erityiskoulunkäyntiavustajaa Solakallion kouluun.Solakallion koulu on erityiskoulu 54 oppilaalle, joilla on toiminnan ohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta.Ryhmänohjaaja/erityiskoulunkäyntiavustaja vastaa iltapäivätoiminnasta ja lomahoidosta oman ryhmänsä osalta.Erityiskoulunkäyntiavustaja palkataan 38 h 15 min viikkotunnin työajalle. Tehtävä on kokopäiväinen. Erityiskoulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.Erityiskoulunkäyntiavustajan kokonaistuntimäärä voi...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  13.06.2021

  Haemme koulunkäyntiavustajaa Solakallion kouluun.Solakallion koulu on erityiskoulu 54 oppilaalle, joilla on toiminnan ohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta.Koulunkäyntiavustajan työtehtäviin koulussamme kuuluu oppilaiden avustaminen koulupäivän, iltapäivätoiminnan ja lomahoidon aikana. Työhön voi myös kuulua avustaminen oppilaan kuljetuksissa.Koulunkäyntiavustaja palkataan 38 h 15 min viikkotunnin työajalle. Tehtävä on kokopäiväinen.Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.Koulu...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  13.06.2021

  Haemme erityiskoulunkäyntiavustajaa Solakallion kouluun.Solakallion koulu on erityiskoulu 54 oppilaalle, joilla on toiminnan ohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta.Erityiskoulunkäyntiavustajan työtehtäviin koulussamme kuuluu oppilaiden avustaminen koulupäivän, iltapäivätoiminnan ja lomahoidon aikana. Erityiskoulunkäyntiavustajalla on vastuu oppilaiden lääkinnällisestä hoidosta. Työhön voi myös kuulua avustaminen oppilaan kuljetuksissa.Erityiskoulunkäyntiavustaja 38 h 15 min viikkotunnin työajalle. Tehtävä on kokopäiväinen. Erityiskoulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinki...

 • Company Muonion kunta in Other
  12.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Muonion kuntaan haetaan määräaikaiseen tehtävään ajalle 9.8.2021-5.6.2022 koulunkäynninohjaajaa.Hakijalle katsotaan eduksi koulunkäynninohjaajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja/tai monipuolinen kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työaika on 80 %.Tehtävään valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.Hakemukseen tulee liittää CV ja todistusjäljennökset.Lisätietoja tehtävästä antaa perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko, puh. 040 489 5190....

 • Company Rautalammin kunta in Other
  12.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Rautalammin kunnan sivistysosastolla on haettavanaKoulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi Matti Lohen koululle valmistavan opetuksen luokkaan ajalle 2.8.2021-9.11.2021  Matti Lohen yhtenäiskoulussa on n.260 oppilasta. Koulussa toimii myös maahanmuuttajien opetusta VALO (valmistava opetus)-luokassa. Koulunkäynninohjaaja on osa koulun ohjaajien tiimiä, jonka tehtävänä on ohjaustyön kehittäminen ja opetuksen sekä oppimisen tukemisen suunnittelu. Edellytykset: Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai muulla tavoin osoitettu pätevyys kyseiseen tehtävään. Edellytämme hakijalta hyviä vuorovaikutus-ja yhteistyötaitoja.Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Työaika: 35 t...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Haemme kahta erityiskoulunkäyntiavustajaa Porolahden peruskoulun TOI-opetukseen ja iltapäivätoimintaan.Porolahden peruskoulu on noin 1000 oppilaan yhtenäinen peruskoulu. Koulumme toimii neljässä eri toimipisteessä ja oppilasaineksemme on hyvin moninainen. TOI-luokat toimivat Roihuvuorentien toimipisteessä.Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu erityiskoulunkäyntiavustajan - ja muut esimiehen määräämät tehtävät. Erityiskoulunkäyntiavustaja palkataan 38 h 15 min viikkotunnin työajalle. Tehtävä on kokopäiväinen. Erityiskoulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehto...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Haemme erityiskoulunkäyntiavustajaa Porolahden peruskoulun TOI-opetukseen ja iltapäivätoimintaan.Porolahden peruskoulu on noin 1000 oppilaan yhtenäinen peruskoulu. Koulumme toimii neljässä eri toimipisteessä ja oppilasaineksemme on hyvin moninainen. TOI-luokat toimivat Roihuvuorentien toimipisteessä.Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu erityiskoulunkäyntiavustajan - ja muut esimiehen määräämät tehtävät. Erityiskoulunkäyntiavustaja palkataan 38 h 15 min viikkotunnin työajalle. Tehtävä on kokopäiväinen. Erityiskoulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.Kelpoisuusehto: Kelpoisuusehtona on ...

 • Company Nousiaisten kunta in Nousiainen
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Nousiaisten kuntaan haetaanmääräaikaista koulunkäynninohjaajaa ajalle 10.8.2021-4.6.2022. Työaika on 30 h/vko. Tehtävän sijoituspaikka on Henrikin yhtenäiskoulun 2. luokan pienryhmä ja se sisältää kahtena päivänä viikossa iltapäiväkerhon ohjausta. Valittavalta henkilöltä edellytetään koulunkäyntiavustajan, koulunkäynninohjaajan tai lähihoitajan ammatillista tutkintoa tai muuta vastaavaa soveltuvaa ammatillista koulutusta. Toivomme kokemusta tai mielenkiintoa erityisen tuen pienryhmässä toimimisesta. Iltapäiväkerhon ohjauksen vuoksi hygieniapassi luetaan eduksi. Määräaikaisuus tehtävään johtuu vuosittain vaihtelevasta ja erikseen arvioitavasta tuen tarpeesta.Tehtävään valittavan henkilön on 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikost...

 • Company Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy in Luoma
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Nanolla on ryhmiä yhteensä viidellätoista koululla.Haemme Sakarinmäen peruskoulun ryhmäämme koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajaa. Sakarinmäen koulu sijaitsee Sipoon ja Helsingin rajalla kauniin luonnon keskellä. Yhteydet koululle ovat erinomaiset, sillä Itiksestä tulee suora bussi koulun viereen. Koulutalo on valmistunut vuonna 2005 ja edustaa hienoa modernia arkkitehtuuria. Samassa rakennuksessa sijaitsee päiväkoti, Sakarinmäen koulu sekä ruotsinkielinen ala-aste Östersundon skola. Koulutalo on siis alueen kohtaamispaikka. Sakarinmäen koulu on tällä hetkellä yksi sarjainen eli kutakin luokka-astetta on vain yksi. Koulu on rauhallinen ja tarjoaa lapsille todella hyvät opiskelu mahdollisuudet. Iltapäiväkerhotoiminnassa tämä näkyy siten, että kerholla on käytössään useampia tiloja, joten...

 • Company Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy in Luoma
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta on yritys, joka toimii palveluntuottajana Helsingin ja Vantaan kaupungeille. Nano järjestää koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa 7-8-vuotiaille lapsille ja Nanolla on ryhmiä yhteensä neljällätoista koululla.Haemme Hiidenkiven peruskoulun ryhmään koululaisten iltapäivätoiminnan vastaavaa ohjaajaa. Vastaava ohjaaja tulee toimimaan 5 hengen työtiimin vetäjänä. Oleellisimmat taidot tässä työtehtävässä ovat erinomaiset vuorovaikutustaidot, hyvä organisointikyky ja vahva kokemus lapsiryhmien ohjaamisesta. Eduksi katsotaan myös kokemus erityisen tuen lasten kanssa työskentelystä.Vastaava ohjaaja on vastuussa kerhon päivittäisestä toiminnasta. Hänen tehtävänään on motivoida ja auttaa tiimiläisiä pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen työssään. Vastaa...

 • Company Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy in Luoma
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ohjaaja iltapäiväkerhotoimintaan Vantaalla lukuvuonna 2021-2022Tule rakentamaan lapset osallistavaa, hauskaa ja innovatiivista iltapäiväkerhotoimintaa. Olet innostava tiimipelaaja, jolla pysyy monet langat käsissä yhtä aikaa. Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta on yritys, joka on toiminut 12-vuotta palveluntuottajana Helsingin ja Vantaan kaupungeille. Nano järjestää koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa 7-8-vuotiaille lapsille ja Nanolla on ryhmiä yhteensä viidellätoista koululla.Haemme iltapäivätoiminnan ohjaajaa Kytöpuiston koulun iltapäiväkerhotoiminta ryhmäämme. Oleellisimmat taidot tässä työtehtävässä ovat erinomaiset vuorovaikutustaidot, hyvä organisointikyky ja mielenkiinto työskennellä lapsien kanssa. Eduksi katsotaan myös kokemus erityisen tuen lasten kanssa työskentelystä.Nano...

 • Company Savonlinnan kaupunki in Punkaharju
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Savonlinnan kaupungin koulutoimessa ilmoitetaan uudelleen haettavaksi seuraavat määräaikaiset koulunkäynninohjaajan tehtävät ajalle 10.8.2021-3.6.2022 Punkaharjun koulu, os. Palomäentie 2, 58500 Punkaharjukaksi (2) koulunkäynninohjaajaa, viikkotyöaika 30 h/vkoTehtävissä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.Odotamme hakijalta sopivaa koulutusta, kokemusta työskentelystä eri-ikäisten lasten kanssa ja yhteistyökykyä opettajien ja koulun muun henkilöstön kanssa.Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.Lisätietoja tehtävistä antaa:rehtori Tiina Matela, 044 417 5455Hakemukset, joihin liitetään op...

 • Company Pälkäneen kunta in Pälkäne
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme koulunkäynninohjaajia Kostianvirran kouluun Pälkäneelle. Työtehtäviin kuuluu koulunkäynninohjaajan tehtäviä perusopetuksen yläluokilla. Avoinna on kaksi paikkaa, toinen tuntimäärällä 16,25/vko (aamupäivisin klo 8.15-11.30) ja toinen tuntimäärällä 30/vko.Toivomme hakijoilta reipasta ja oma-aloitteista työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.Palkkaus KVTES:n mukaan. Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemukset tulee jättää 20.6. klo 15:00 mennessä Kuntarekryn sähköisen verkkopalvelun kautta osoitteessa .Työhaastattelut pidetään 22.6.Emmi Kleemola, ...

 • Company Keminmaan kunta in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Keminmaan kunnan sivistystoimessa on haettavanaKoulukäyntiohjaajan osa-aikaisen (28h/vko) toimen (3632) sijaisuus ajalle 9.8.2021 - 4.6.2022Paikkana Pölhön koulun erityisluokka.Kelpoisuusvaatimuksena on 1. koulunkäyntiavustajan (erikois) ammattitutkinto 2. aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto3. nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan perustutkinto 4. lähihoitajan (lasten ja nuorten suuntautumisvaihtoehto) perustutkinto 5. sosionomin (lapsityön suuntautumisvaihtoehto) tutkinto6. lastentarhanopettajan tutkinto 7. luokanopettajan tutkinto tai8. muut opisto- tai yliopistotutkinnot, jotka valmistavat lasten ohjaukseen, kasvatukseen, hoivaan ja hoitoon.Palkkaus on KVTES:n ja kunnan TVA -järjestelmän mukainen. Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.Tehtävään valitun on toim...

 • Company Akaan kaupunki in Kylmäkoski
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Koulunkäynninohjaaja erityisopetuksen ryhmään , 2, (vakanssi 13402006 ja 13367015) Etsimme kahta koulunkäynninohjaaja määräaikaiseen toimeen Viialan yhtenäiskouluun ,2.8.2021 - 4.6.2022, työaika 38h15min Tehtävän sijoituspaikka on palvelussuhteen alkaessa Viialan yhtenäiskoulu. Etsimämme henkilö on koulutukseltaan lähihoitaja, erikoistut toimimaan erityisen tuen ja kehitysvammaisten lasten kanssa. Kokemus kehitysvamma-alasta sekä yksilö- ja ryhmäohjauksesta katsotaan eduksi. Työskentelet mielelläsi yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Odotamme sinulta myös halua ohjata oppilaita heidän erilaisissa oppimisen haasteissa sekä monipuolisten kommunikaatiotaitojen hallintaa.Arvostamme laaja-alaista osaamista, yhteistyötaitoja sekä innokkuutta kehittää omaa osaamist...

 • Company Akaan kaupunki in Kylmäkoski
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Koulunkäynninohjaaja erityisopetuksen ryhmään , 2, (vakanssi 13367012 ja 13367013) Etsimme kahta koulunkäynninohjaaja määräaikaiseen toimeen Viialan yhtenäiskouluun ,2.8.2021 - 29.7.2022, työaika 38h15min Tehtävän sijoituspaikka on palvelussuhteen alkaessa Viialan yhtenäiskoulu. Etsimämme henkilö on koulutukseltaan lähihoitaja, erikoistut toimimaan erityisen tuen ja kehitysvammaisten lasten kanssa. Kokemus kehitysvamma-alasta sekä yksilö- ja ryhmäohjauksesta katsotaan eduksi. Työskentelet mielelläsi yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Odotamme sinulta myös halua ohjata oppilaita heidän erilaisissa oppimisen haasteissa sekä monipuolisten kommunikaatiotaitojen hallintaa.Arvostamme laaja-alaista osaamista, yhteistyötaitoja sekä innokkuutta kehittää omaa osaamis...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters