Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

119 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-50 of 119 results.
 • Company Siikajoen kunta in Ahmas
  14.08.2020

  Siikajoen kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi neljä määräaikaista osa-aikaista koulunkäynninohjaajan tehtävää 1.9.2020 alkaen. Siikajoen kunta sai valtion erityisavustusta koronaviruksen poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen. Erityisavustuksella palkataan neljä määräaikaista, osa-aikaista (33-38h/vko) ohjaajaa seuraaville kouluille:Gumeruksen koulu: määräaikainen tehtävä 1.9.2020-5.6.2021Paavolan ja Revonlahden koulun yhteinen määräaikainen tehtävä 1.9.2020-5.6.2021Ruukin koulu: määräaikainen tehtävä 1.9.2020-5.6.2021 sekä Ruukin koulun ja Luohuan koulun yhteinen määräaikainen tehtävä 1.9.2020-5.6.2021.Hakijoilta toivomme innokasta ja aktiivista otetta. Arvostamme oma-aloitteisuutta, sujuvia yhteistyötaitoja sekä taitoa kohdata oppilaat ja halua kehittyä omassa t...

 • Company Tyrnävän kunta in Ahmas
  14.08.2020

  Tyrnävän kunta hakee KOULUNKÄYNNINOHJAAJAAajalle 1.9.2020 - 30.4.2021Sijoituspaikkana on Murron koulu. Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus- ja ohjaustyötä ja pääsääntöisesti henkilökohtaista avustamista yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Työhön kuuluu lisäksi tarpeen mukaan hoidosta ja lääkehuollosta huolehtimista.Näiden lisäksi työhän kuuluu valvontatyötä, oppimateriaalin valmista, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamista ja muita mahdollisia rehtorin määräämiä tehtäviä. Tehtäviin sisältyy oppilaan avustamista aamutoimissa, koulumatkoilla ja tarvittaessa iltapäivällä.Koulunkäynnin ohjaajan työaika on 38,75h/vko. Työaika voi vaihdella oppilaiden työjärjestysten ja muun toiminnan vuoksi. Määräaikaisuus kestää 1.9.2020-30.4.2021.Valittavalta edellytetään koulunkäynninohjaajan amma...

 • Company Tyrnävän kunta in Tyrnävä
  14.08.2020

  Tyrnävän kunta hakeeKOULUNKÄYNNINOHJAAJAAajalle 1.9.-2020 - 5.6.2021Sijoituspaikkana on Kuulammen koulu. Kuulammen koulu on n. 430 oppilaan koulu vuosiluokille 7 - 9.Koulunkäynninohjaajan työaika on 35 tuntia viikossa.Koulunkäynninohjaajan työhön kuuluu toimiminen yleisopetuksen ryhmissä opettajan apuna. Tavoitteena on, että jokainen oppilas saa tukea koronakriisissä.Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon, aikaisemmin koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto, tai vastaavan ammattitutkinnon suorittaminen. Esim. lastenhoitaja, lähihoitaja.Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyötaitoja. Arvostamme työkokemusta yläkoulussa toimimisesta. Palkkaus KVTES mukaan. Tehtävään valitun on palvelukseen tullessaan esitettävä hyväksyttävä todistus te...

 • Company Tyrnävän kunta in Tyrnävä
  14.08.2020

  Tyrnävän kunta hakeeKOULUNKÄYNNINOHJAAJAAajalle 1.9.2020-5.6.2021Sijoituspaikkana on Temmeksen koulu. Temmeksen koulu on n. 60 oppilaankyläkoulu vuosiluokille 0-6.Koulunkäynninohjaajan työaika on 24 tuntia viikossa.Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus- ja ohjaustyötä yhteistyössä muunhenkilökunnan kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua koronakriisinaikana.Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen ammattitutkinnon (aikaisemmin koulunkäyntiavustajanammattitutkinto) tai vastaavan ammattitutkinnon suorittaminen (esim.lastenhoitaja, lähihoitaja).Tehtävässä edellytetään erinomaisiayhteistyötaitoja. Arvostamme työkokemusta alakoulussa toimimisesta.Palkkaus KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on palvelukseen tullessaanesitettävä hyväksyttävä todistus t...

 • Company Ammattiopisto Spesia Oy in Ahomäki
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos ja vaativan erityisen tuen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yli kymmenellä paikkakunnalla. Tehtävämme on tarjota ammatillista ja valmentavaa koulutusta opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen ja omien vahvuuksiensa löytämiseen sekä kouluttaa ja tukea myös muita heidän kanssaan työskenteleviä.Opiskelijoiden tuen tarve voi liittyä moniin erilaisiin asioihin. Kun opinnot suunnitellaan yksilöllisesti, tekeminen on käytännönläheistä ja ryhmät ovat pieniä, syntyy hienoja tarinoita kasvamisesta, itsenäistymisestä ja ammattitaidosta. Meidän tavoitteemme on saada opiskelijat loistamaan niin elämässä kuin työelämässä, ja tämän tavoitteen saavuttamisessa avainasemassa on taitava ja sitoutunut moniammatillinen henkilöstöm...

 • Company Siuntion kunta in Siuntio
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme vakituiseen työsuhteeseen kahta kasvun ja oppimisen ohjaajaa (vakanssit 318013 ja 318026). Työaika on 30 h/viikko. Toimit erilaisissa kasvatus- ja opetusympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia ja nuoria. Tarvittaessa työtehtäviin kuuluu toimia ohjaajana varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai iltapäivätoiminnassa tukea tarvitsevien lasten kanssa. Siuntion kunnassa työn ensisijainen sijoituspaikka on Aleksis Kiven koulu. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat koulunkäyntiavustajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai muu vastaava tutkinto. Pätevyys tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Alkuperäiset pätevyyden osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Ty...

 • Company Jamkicks Osakeyhtiö in Other
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haluatko mukavan osapäivätyön lasten parissa?Demo iltapäiväkerho järjestää lakisääteistä perusopetuksen iltapäivätoimintaa Helsingissä Aurinkolahden, Hertsikan, Porolahden ja Taivallahden kouluissa. Iltapäivätoimintamme tärkeimpänä tavoitteena on tarjota lapsille turvallista, ohjattua ja monipuolista vapaa-ajan toimintaa.Etsimme ohjaajatiimiimme uutta vastuuohjaajaa Auringonpilkun kerhoon. Viikkotyöaika on noin 25-28 tuntia. Työtä on arki-iltapäivisin 11.00-17.00 välillä, eripituisina työvuoroina (4-5 tuntia), palavereja ja koulutuksia on satunnaisesti myös aamupäivällä. Työ alkaa keskiviikkona 19.8. ja jatkuu lukuvuoden loppuun 4.6.2021 asti (jatko on mahdollinen). Palkkaus on yksityisen sosiaalialan TES:n mukaan.Vastuuohjaajan tehtäviin kuuluu iltapäiväkerhon suunnitteluun, toiminnan org...

 • Company Englantilaisen koulun säätiö in Other
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  KoulunkäyntiavustajaEnglantilainen koulu hakee koulunkäyntiavustaa ajalle 1.9.2020-5.6.2021.Tehtävään haetaan äidinkielen tasoisesti suomea ja hyvin englantia osaavaa henkilöä. Koulunkäyntiavustajan tai opetusalan koulutus ja työkokemus katsotaan eduksi, sekä valmius toimia diabeetikon avustajana.Englantilainen koulu on perustettu vuonna 1945 ja se on Suomen vanhin kaksikielinen koulu. Koulun erityistehtävänä on englannin ja suomen kielten ja kulttuurien opetus. Oppilaita koko koulussa on yhteensä runsaat 700 ja henkilökuntaa noin 70.Henkilökuntamme on kansainvälistä ja aktiivista. Arvostamme työntekijöissämme innovatiivisuutta, tavoitteellisuutta ja yhteistyötaitoja. Työssä onnistumista tukevat hyvä yhteistyö osaavan ja aktiivisen työyhteisön sisällä, positiiviset oppilaat sekä koulun k...

 • Company Kauniaisten kaupunki in Grankulla
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Vi söker en engagerad och kunnig person med god samarbetsförmåga. För att vara framgångsrik i detta arbete bör du dessutom vara flexibel och lyhörd samt verkligen vara intresserad av att arbeta med tonåringar. Vi erbjuder en mångsidig uppgift i ett trevligt team. Arbetstiden är 28h.Behörighetsvillkor: genomförd yrkesexamen för skolgångshandledare eller annan lämplig utbildning.Lön och anställningsvillkor enligt AKTA. Prövotid 2 månader. Den som väljs ska uppvisa ett brottsregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).Den som utses bör uppvisa ett straffregisterutdrag (enl. Lagen omkontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn).Utdraget får inte bifogas ansökningshandlingarnaRektor Catharina Sunesdotter tfn 050-...

 • Company Vihdin kunta in Vihti
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme neljää kouluohjaajaa Nummelan kouluun määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 18.8.2020-5.6.2021. Hakijoilta toivotaan koulunkäyntiavustajan tutkintoa, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tai lähihoitajan tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Arvostamme alan työkokemusta, oma-aloitteisuutta, yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä hyvää organisointikykyä. Mikäli koulutuksen omaavia henkilöitä ei ole saatavissa, voidaan tehtäviin ottaa myös muu tehtävään sopiva henkilö. Tunnit vähintään 20 h/vko.Valinnan ehtona on, että valittu toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.Lisäti...

 • Company Vihdin kunta in Vihti
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme kouluohjaajaa määräaikaisen työsuhteeseen Ojakkalan kouluun ajalle 18.8.2020-5.6.2021. Työaika vähintään 20 tuntia viikossa. Hakijalta toivotaan koulunkäyntiavustajan tutkintoa, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tai lähihoitajan tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Arvostamme alan työkokemusta, oma-aloitteisuutta, yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä hyvää organisointikykyä. Mikäli koulutuksen omaavaa henkilöä ei ole saatavissa, voidaan tehtävään ottaa myös muu tehtävään sopiva henkilö. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa 504/2002 tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.Lisätieto...

 • Company Kirkkonummen kunta in Kyrkslätt
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som Skolgångshandledare kombinerat med uppgifter som eftisledare i Winellska skolan för tiden 31.8.2020 - 5.6.2021Den som anställs skall uppvisa ett straffregistersutdrag (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen . Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätt...

 • Company Kirkkonummen kunta in Kirkkonummi
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme kahta koulunkäynnin ja aamu-iltapäivätoiminnanohjaajan sijaista ajalle 01.09.2020-06.06.2021. Työsuhteen sijoituspaikka on Papinmäen koulu. Papinmäen erityiskoulussa opetetaan oppilaita, joilla on laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia, kehitysviive, lievä tai keskivaikea kehitysvamma ja/tai autismi. Oppilaat opiskelevat erityisopetuksen opetusryhmissä vuosiluokilla 1-9. ja ryhmän oppilasmäärä on noin kymmenen oppilasta. Ryhmää opettaa erityisluokanopettaja työparinaan yksi tai useampia avustajia. Ohjaajan viikoittainen työaika on n. 30-38,75 h. Koulunkäynnin ohjaajan työn lisäksi tehtävänä on toimia ohjaajana koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Toimintaa järjestetään koulun tiloissa koulun työ - ja loma-aikojen mukaan. Toimintaa järjestetään aamuisin klo 7-9 ja iltapäi...

 • Company Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy in Luoma
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja HelsinkiinNano, lasten ja nuorten kerhotoiminta on yritys, joka toimii palveluntuottajana Helsingin ja Vantaan kaupungeille. Nano järjestää koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa 7-8-vuotiaille lapsille ja Nanolla on ryhmiä yhteensä neljällätoista koululla.Haemme Puistolan peruskoulu ryhmään koululaisten iltapäivätoiminnan vastaavaa ohjaajaa. Vastaava ohjaaja tulee toimimaan 3 hengen työtiimin vetäjänä. Oleellisimmat taidot tässä työtehtävässä ovat erinomaiset vuorovaikutustaidot, hyvä organisointikyky ja vahva kokemus lapsiryhmien ohjaamisesta. Eduksi katsotaan myös kokemus erityisen tuen lasten kanssa työskentelystä.Tehtävään valitun tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote.Vastaava ohjaaja on vastuussa kerhon päivittäise...

 • Company Nurmijärven kunta in Nurmijärvi
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Nurmijärvi - positiivinen ilmiöKoulutuspalvelut hakee työsopimussuhteistaKOULUNKÄYNNIN OHJAAJAA Urheilupuiston kouluun. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja päättyy 30.5.2020.Haemme elämänmyönteiseen, ystävälliseen ja toisiaan tukevaan tekijäjoukkoomme koulunkäynnin ohjaajaa.Koulunkäynnin ohjaajan työaika on 25 tuntia viikossa. Työtehtävä sijoittuu 7-9 O-luokkaan. Ohjaajan tehtävänä on avustaa erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita selviytymään päivittäisissä tilanteissa.Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon (aikaisemmin koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto) tai vastaavan ammattitutkinnon suorittaminen (esim. lastenhoitaja, lähihoitaja tai nuoriso-ohjaaja).Tehtävään valitun on palvelukseen tullessaan esitettävä rikosreki...

 • Company Nurmijärven kunta in Nurmijärvi
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Nurmijärvi - positiivinen ilmiöKoulutuspalvelut hakee määräaikaista työsopimussuhteistaKOULUNKÄYNNIN OHJAAJAA ajalle 1.9.2020-4.6.2021 Majakan kouluunKoulunkäynnin ohjaajan työaika on 25 tuntia viikossa.Koulunkäynnin ohjaajan tehtävänä on avustaa erityistä apua tarvitsevia oppilaita selviytymään koulutyön päivittäisissä tilanteissa. Majakan koulu on turvallinen ja kannustava kasvuympäristö psykiatrista kuntoutusta ja lastensuojelupalveluja tarvitseville 10-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kaksi luokkaa toimii osana tätä kokonaisuutta.Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinnon (aikaisemmin koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto) tai vastaavan ammattitutkinnon suorittaminen (esim. lastenhoitaja, lähihoitaja tai nuoriso-ohjaaja).Tehtäv...

 • Company Mäntsälän kunta in Mäntsälä
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Hyökännummen koulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan määräaikainen työsuhde ajalle 1.9.2020 - 4.6.2021 tai sopimuksen mukaan. Työaika on 18 h/vko koulun työaikoina. Työtehtävä sijoittuu luokkamuotoisen erityisopetuksen ryhmään sekä yleisopetuksen ryhmiin.Hakijalta toivotaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tai lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava koulutus. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset esitetään ja niistä jätetään kopiot mahdollisen haastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen työtehtävässä aloittamista.Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden ...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme erityiskoulunkäyntiavustajaa Puistolanraitin ala-asteen kouluun.Puistolanraitin ala-aste on n. 520 oppilaan koulu Helsingin Puistolassa.Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden avustaminen koulupäivinä, iltapäivä hoito ja koulujen loma-aikoina lomahoito.Erityiskoulunkäyntiavustaja palkataan 38 h 15 min viikkotunnin työajalle. Tehtävä on kokopäiväinen. Erityiskoulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.Kaikkiin uusiin vakinaisiin työsopimuksiin tulee 30 vrk:n kesäkeskeytys.Erityiskoulunkäyntiavustajan kokonaistuntimäärä voidaan tarkistaa lukuvuosi ...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  14.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme koulunkäyntiavustajaa Pakilan ala-asteen kouluun.Koulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu koulunkäyntiavustajan tehtävät vuosiluokilla 1-6 sekä iltapäiväkerhotoiminnan ohjaaminen.Koulunkäyntiavustaja palkataan 26 viikkotunnin työajalle. Tehtävä on osa-aikainen.Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka.Kelpoisuusehtona on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto.Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/20029 tarkoittama rekisteriote. Luemme eduksi koulutuksen ja aikaisemman kokemuksen vastaavanlaisissa tehtävissä.Rehtori Riitta Töyrylä ...

 • Company Puolangan kunta in Kainuu
  14.08.2020

  Puolankajärven koulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan osa-aikainen toimi ajalle 31.8.2020 - 5.6.2021.Työtehtäviin kuuluu koulunkäynninohjaajan tehtävät perusopetuksessa. Työaika on 30h/viikko, palkkaus KVTES.n mukainen.Toivomme hakijalta halua työskennellä lasten kanssa, itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta sekä tietoteknistä osaamista.Kelpoisuusehto: Koulunkäynninohjaajan tutkinto tai vastaava tai soveltuva ammatillinen tutkinto.Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään sekä rikosrekisterilain 6 § 2. mom. mukainen rekisteriote. Koeaika 4 kk.Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.Hakuaika päättyy torstaina 27.8.2020 kello 15.Työpaikkaa haetaan sähköisesti o...

 • Company Puolangan kunta in Kainuu
  14.08.2020

  Puolankajärven koulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan osa-aikainen toimi ajalle 31.8. - 18.12.2020.Työtehtäviin kuuluu koulunkäynninohjaajan tehtävät perusopetuksessa. Työaika on 30h/viikko, palkkaus KVTES.n mukainen.Toivomme hakijalta halua työskennellä lasten kanssa, itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta sekä tietoteknistä osaamista.Kelpoisuusehto: Koulunkäynninohjaajan tutkinto tai vastaava tai soveltuva ammatillinen tutkinto.Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään sekä rikosrekisterilain 6 § 2. mom. mukainen rekisteriote. Koeaika 2 kk.Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.Hakuaika päättyy torstaina 27.8.2020 kello 15.Työpaikkaa haetaan sähköisesti oso...

 • Company Kiipulasäätiö sr in Saarela
  14.08.2020

  Kiipula on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja. Perustehtävämme on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Kokonaisuuteemme kuuluu Kiipulan ammattiopisto, Kiipulan yrityspalvelut, Kiipula Gardens ja Kiipula Guest House. Kuntoutuspalveluitamme toteuttaa puolestaan Avire Oy. Palveluksessamme on noin 500 alan ammattilaista ympäri Suomen. Löydät lisää toiminnastamme osoitteesta . TYÖHÖNVALMENTAJAHaemme Kiipulan ammattiopistoon työhönvalmentajaa Janakkalan toimipaikkaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon. Työhönvalmentaja ohjaa kiinteistönhoitajan tehtäviin tähtääviä opiskelijoita yhdessä opettajien ja ohjaushenkilöstön kanssa.Työhönvalmentaja työskentelee pääasiallisesti opettajan työparina rakennustekniset korjaustyöt 20osp tutkinnon osassa. Edellytys tehtävän...

 • Company Kiuruveden kaupunki in Kiuruvesi
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Kiuruveden yläkoululla määräaikaisesti 1.9.2020-5.6.2021 ajalle hankeavustuksen kautta rahoitettu koulunkäynnin ohjaajan toimi. Työssä toimitaan yläkouluikäisten oppilaiden apuna eri oppiaineissa tarpeen mukaan. Työhön valittavalla täytyy olla normaali fyysinen kunto, jotta voi ohjata oppilaita ykilöllisesti ohjeiden mukaan esim liikunnassakin. Koulunkäynnin ohjaajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto olisi hyvä lähtökohta. Työaika 32h/vko. Lisätietoja saa kysymällä.Matti Heikinmaa, , puh. 040-8281825...

 • Company Nuorten Ystävät ry in Ahmas
  12.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Me Nuorten Ystävillä tuemme erityistä tukea tarvitsevien asiakkaidemme mielekästä arkea ja toimintakykyä sekä vahvistamme elämänhallintaa ja osallisuutta.Etsimme HENKILÖKOHTAISIA KOULUNKÄYNNIN OHJAAJIA (5) määräaikaisiin työsuhteisiin 11.8.2020-5.6.2021 Nuorten Ystävien kouluun Muhokselle.Nuorten Ystävien koulu tarjoaa erityistä tukea koulunkäyntiin Muhoksella esiopetuksesta perusopetuksen lisäopetukseen (10.lk). Nuorten Ystävien koulun pääkoulu sijaitsee Toivolan alueella ja Leivon opetusryhmä toimii Päivärinteellä. Koulu tarjoaa erityistä tukea oppilaille, joilla on kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuvia oppimisvaikeuksia. Koulun erityisosaaminen liittyy erityisesti autismiin, neuropsykiatrisiin oppimisvaikeuksiin, kehitysviivästy...

 • Company Siikajoen kunta in Siikajoki
  12.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Koulunkäynninohjaajan määräaikanen ensi kevääseen 4.6.2021 saakka. Paavolassa määräaikainen koulukkäynninohjaaja. Työtehtävinä ovat ykkösluokassa toimiminen sekä iltapäivätoiminnan ohjaaminen. Hakijalta toivomme innokasta ja aktiivista otetta. Arvostamme oma-aloitteisuutta, sujuvia yhteistyötaitoja sekä taitoa kohdata oppilaat ja halua kehittyä omassa työssään. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.Työsuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaiset. Tehtävään valitun on ennen valitsemispäätöksen vahvistamista esitettävä nähtäväksi rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote.Sari Sinkkonen 040 3156 363, ...

 • Company Lappeenrannan kaupunki in Lappeenranta
  12.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme Joutsenon koululle ja Ylämaan koululle koulunkäynninohjaajia määräajaksi täytettävään työsuhteeseen ajaksi 18.8.2020 - 6.6.2021. Työaika on vähintään 20 h / viikko. Työ on osa-aikaista myös vuositasolla siten, että työpäiviä ovat vain koulujen työpäivät.Joutsenon koulussa opiskelee noin 730 oppilasta ja 90 opettajaa. Joutsenon koulu on yhtenäiskoulu, jossa toimivat 1.- 9. -luokat ja esikoulu. Joutsenon kouluun kuuluvat myös Ravattilan ja Parjalan toimintayksiköt, joissa on opetusta 1.-6. vuosiluokilla.Joutsenon koulussa haluamme tukea oppilaiden myönteistä minä-kuvan kasvua aktiivisina oppijoina ja yhteisön osallistuvina jäseninä. Luomme yhteisöllisyyttä panostamalla erilaisten ryhmien hyvään ja toisiaan kunnioittavaan toimintaan. Kantava ajatuksemme on yksilöllinen oppiminen yhdess...

 • Company Virtain kaupunki in Rantala
  12.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Virtain yhtenäiskouluun hakee koulunkäynnin ohjaajia määräaikaiseen työsuhteeseen. Ohjaajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta oppimistapahtumassa ja avustaa oppilasta esimerkiksi pukeutumisessa, ruokailussa ja liikkumisessa. Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista oppilaan opetuksen ja koulutyön suunnitteluun, opetustilanteiden valmisteluun ja opetusmateriaalin valmistamiseen. Työ on osa-aikainen.Työ alkaa sopimuksen mukaan. Työsuhteessa voidaan käyttää koeaikaa. Työhön valitun tulee esittää rikosrekisteriote lasten kanssa työskenteleviltä.Heikki Kangasluoma p. 044 715 1420Katri Rantala p. 044 715 1430...

 • Company Hyvinkään kaupunki in Hyvinkää
  12.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Metsäkaltevan kouluun haetaan lukuvuodeksi 2020-2021KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA4. luokalleKoulu on uusi n. 130 oppilaan alakoulu Metsäkaltevan kaupunginosassa, jonka yhteydessä annetaan myös esiopetusta.Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan, koulunkäyntiavustajan tai lähihoitajan tutkinto. Työaika on 25 tuntia/viikko.Toivomme sinun aloittavan mahdollisemman pian.Hakemukset tulee tehdä pääsääntöisesti Internetin kautta osoitteessa . Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset pitää esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.Tehtävään valitun on toimitettava työnantajalle nähtäväksi rikoslain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Muutoin valinta raukeaa.Lisätietoja tehtävästä antaa Mari-Sisko Laakso p. 0400 362 401e-mail:...

 • Company Mäntsälän kunta in Mäntsälä
  12.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Mäntsälän kunnan Riihenmäen koulussa on haettavana määräaikainen koulunkäynnin ohjaajan tehtävä ajalle 1.9.2020 - 30.5.2021. Tehtävä voidaan täyttää sopimuksen mukaan jo aiemmin. Ohjaajan pääasiallinen työ on luokkien 7 - 9 yleisopetuksen ohjaajana. Ohjaaja on mukana oppitunneilla, ohjaten ja tukien oppilaita opiskelussa ja työskentelyssä. Ohjaajalta odotamme valmiutta ohjata ja auttaa oppilaita eri oppiaineissa mm. matematiikassa, kielissä ja reaaliaineissa. Tehtävässä tärkeää on oppilaan parhaaksi toimiminen ja erilaisten oppilaiden tarpeiden huomioiminen.Työaika 30 h/viikko.Ohjaajat tekevät työtä sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen ryhmissä. Ohjaajia tarvitaan sekä yläluokkien että alaluokkien ryhmiin. Osa ohjaajista sijoittuu pääasiassa erityisopetuksen pienryhmiin, osa toimii he...

 • Company Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreninge in Other
  12.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Helsingin Saksalainen koulu etsii iltapäivätoimintaansa ohjaajaa.Viikottainen työaika on 15-21 tuntia. Edellytämme saksan - ja suomen kielen taitoa sekä reipasta ja innostunutta työotetta. Alan koulutus katsotaan eduksi.pia virtanen, apulaisrehtori ...

 • Company Pargas stad/Paraisten kaupunki in Parainen
  11.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Oletko sinä tuleva kollegamme?Haemme koulunkäynninohjaaja Utön kouluun ajalle 1.9.2020-5.6.2021. Työaika on 20 tuntia viikossa.Utön koulu on suomenkielinen koulu, joka sijaitsee Suomen eteläisimmällä asutulla saarella. Koulussa toimii luokat 0-6 ja oppilaita koulussa on vuosittain 5-10. Opetus on yhdysluokkaopetusta pienessä ryhmässä. Opetuksessa korostuu ympäristöteemat ja luonnossa liikkuminen.Hakijassa arvostamme lapsilähtöisyyttä, vastuuntuntoa sekä hyviä yhteistyötaitoja. Kaupunki pyrkii auttamaan asumisjärjestelyissä.Kelpoisuusehtona on koulunkäynninohjaajan tutkinto tai muu vastaava. Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon valinnasta.Lisätietoja antaa luokanopettaja Joonas Kokkoniemi, 044 751 9641, jätetään Kuntarekryjärjestelmään. Jos s...

 • Company Lempäälän kunta in Lempäälä
  11.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Lempäälän kunnan opetuspalveluissa on avoinna kaksi (2) koulunkäynninohjaajan määräaikaista tehtävää ajalle 1.9.2020-6.6.2021.Sijoituspaikka on Lempoisten koulun vaativan erityisen tuen opetus ja iltapäivähoito.Työajat: toinen tehtävä on kokoaikainen, toisen työaika on 35h/viikko.Vaatimuksena on vankka työkokemus koulunkäynninohjaajan tehtävistä, hyvät yhteistyötaidot, muutoksensietokyky sekä joustavuus. Tehtävään vaaditaan koulunkäynninohjaajan tai vastaava tutkinto. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävät täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.Haastattelussa tulee esittää alkuperäiset todistukset.Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa Lempoi...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  11.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme koulunkäyntiavustajaa Sophie Mannerheimin kouluun.Sophie Mannerheimin koulu on erityiskoulu, vuosiluokat 1-9.Koulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu vaativan erityisen tuen oppilaiden ohjaus.Koulunkäyntiavustaja palkataan 26 viikkotunnin työajalle. Tehtävä on osa-aikainen.Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.Kaikkiin uusiin vakinaisiin työsopimuksiin tulee 30 vrk:n kesäkeskeytys.Koulunkäyntiavustajan kokonaistuntimäärä voidaan tarkistaa lukuvuosi kerrallaan koulun resurssin puitteissa koulun toiminta-ajaksi.Kelpoisuusehto: Kelpoisuusehtona on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu sov...

 • Company Ypäjän kunta in Ypäjä
  11.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  Ypäjän kunnan sivistystoimi hakee määräaikaiseen työsopimussuhteeseen KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA lukuvuoden 2020-2021 koulutyön ajaksi alkaen heti - 5.6.2021 asti.Koulunkäynnin ohjaajan työaika on 30 tuntia viikossa. Koulunkäynnin ohjaajan tehtävänä on avustaa erityistä apua tarvitsevia oppilaita selviytymään koulutyön päivittäisissä tilanteissa.Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon (aikaisemmin koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto) tai vastaavan ammatillisen tutkinnon suorittaminen (esim. lastenhoitaja, lähihoitaja tai nuoriso-ohjaaja).Myös alasta kiinnostuneet opiskelijat tai oppisopimusopiskelijat voidaan ottaa huomioon.Tehtävään valitun on palvelukseen tullessaan esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekister...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in Alvettula
  11.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  ToimiKouluohjaaja toimii opettajan työparina joko erityisen tuen pienryhmässä tai yleisopetuksen ryhmässä tukien erityisesti tehostetun tuen tarpeessa olevia oppilaita. Työaika 34h/vko.Kelpoisuusvaatimukset: kouluohjaajan tutkinto tai vastaava toisen asteen tutkintoArvostettavat ominaisuudet: joustavuus, yhteistyökyky ja oma-aloitteisuus, yhtenäiskoulukokemus katsotaan eduksi.Valittavan on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisterioteKoeaika (kuukautta): 4.7rehtori Antti Karrimaa, puh. 040-5155108, , 8-16, apulaisrehtori Riikka Sirén, puh. 040-7756336, , 8-16,...

 • Company Rovaniemen Seudun Steiner-kouluyhdistys ry in Lappi
  10.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  Rovaniemen steinerkoulu on peruskoulua korvaava koulu, joka antaa steinerpedagogista opetusta luokka-asteilla 1-9. Koulun toimintaa ylläpitää Rovaniemen Seudun Steiner-kouluyhdistys ry.Haemme iloiseen joukkoomme koulunkäynninohjaajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.9.2020-21.12.2021. Työ voi sijoittua esiopetuksesta yläluokkien ohjaukseen. Arvostamme kokemusta steinerpedagogiikasta ja työkokemusta koulunkäynninohjaajan tehtävistä sekä tehtävään soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi koulunkäynnin- ja aamu- tai iltapäivätoiminnanohjaajan tai lastenhoitajan tutkintoa.Hakijalta toivomme- ryhmänhallintataitoa, - hyviä sosiaalisia taitoja, - kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, - oma-aloitteisuutta sekä - iloista ja reipasta mieltä. Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Paula Säynäjäkan...

 • Company Ammattiopisto Spesia Oy in Jyväskylä
  10.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos ja vaativan erityisen tuen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yli kymmenellä paikkakunnalla. Tehtävämme on tarjota ammatillista ja valmentavaa koulutusta opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen ja omien vahvuuksiensa löytämiseen, sekä kouluttaa ja tukea myös muita heidän kanssaan työskenteleviä.Opiskelijoiden tuen tarve voi liittyä moniin erilaisiin asioihin. Kun opinnot suunnitellaan yksilöllisesti, tekeminen on käytännönläheistä ja ryhmät ovat pieniä, syntyy hienoja tarinoita kasvamisesta, itsenäistymisestä ja ammattitaidosta. Meidän tavoitteemme on saada opiskelijat loistamaan niin elämässä kuin työelämässä, ja tämän tavoitteen saavuttamisessa avainasemassa on taitava ja sitoutunut moniammatillinen henkilöstö...

 • Company Vantaan sanataidekoulu ry in Other
  10.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Vantaan sanataidekoulu ry hakee iltapäiväkerhon vastuuohjaajaa. Haemme vastuuohjaajaa Pähkinärinteen koulun iltapäiväkerhoon. Edellytämme hakijalta alan koulutusta ja mielellään vähintään yhden vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä. Iltapäiväkerhomme ovat sanataidepainotteisia, joten arvostamme myös taidemyönteisyyttä. Työ alkaa 11.8.2020 tai sopimuksen mukaan. Työaika 25-27 h/vko. Työntekijän tulee näyttää voimassa oleva rikosrekisteriote ennen töiden aloitusta. Iltapäiväkerhotoiminta on perusopetuslaissa säädettyä toimintaa. Toiminta alkaa koulupäivän päätyttyä klo 12 ja päättyy klo 17.00. Avoimet hakemukset ja tiedustelut: Jenni Sneitz, 050 4134212Paikka täytetään heti sopivan hakijan löytyessä.Jenni Sneitz, 050 413 4212, ...

 • Company Kiipulasäätiö sr in Other
  10.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Kiipula on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja. Perustehtävämme on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Kokonaisuuteemme kuuluu Kiipulan ammattiopisto, Kiipulan yrityspalvelut, Kiipula Gardens ja Kiipula Guest House. Kuntoutuspalveluitamme toteuttaa puolestaan Avire Oy. Palveluksessamme on noin 500 alan ammattilaista ympäri Suomen. Löydät lisää toiminnastamme osoitteesta . Haemme valmentajaa / työhönvalmentajaa Kiipulasäätiön Vantaan toimipaikkaanHaemme sinua valmentajan / työhönvalmentajan tehtävää Uudellemaalle. Tehtävänäsi tulee olemaan erityistä tukea tarvitsevien TE-toimiston asiakkaiden työhönvalmennus ja Kelan asiakkaiden Nuotti-valmennus. Työhösi sisältyy myös verkosto-, asiakashankinta- ja markkinointityötä. Edellytämme, että sinulla on suoritettuna ammattikor...

 • Company Lohjan kaupunki in Lohja
  10.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme Mäntynummen yhtenäiskouluun kahta (2) oma-aloitteista, myönteistä, joustavaa ja oppilaslähtöistä koulunkäynninohjaajaa (= erityisavustustaja) määräaikaiseen työsuhteeseen 25.8.2020 - 5.6.2021 (28h/vko). Toinen avustajista sijoittuu yläkouluun (7-9 luokat) ja toinen alakouluun (1-6 luokat). Alakoulun tehtävää täytettäessä hyväksi luetaan hakijan kokemus diabetes-ohjaamisesta. Koulumme toimintakulttuurissa painottuvat ratkaisukeskeisyys, kehittämismyönteisyys sekä yhdessä tekeminen ja koulunkäynninohjaajan odotetaan työskentelevän tiiviissä yhteistyössä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Kaikilla 7-9. luokan oppilaillamme on käytössä tietokoneet.Kelpoisuusehtona on koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai muu vastaava tutkinto.Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan...

 • Company HOITOPEDAGOGISEN RUDOF STEINER-KOULUN KANNATUSYHDI in Other
  10.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Marjatta-koulu on steinerpedagoginen erityiskoulu (hoitopedagoginen koulu) kehitysvammaisille ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Haemme koulunkäynninohjaajaa yläluokkaan. Koulutusvaatimuksena on lähihoitajan/ koulunkäynninohjaajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus. Ensimmäinen vuosi on määräaikainen.Koulunkäynninohjaajan tehtäviin kuuluu oppilaitten ohjaaminen ja avustaminen koulutyössä ja päivittäisissä toiminnoissa sekä osallistuminen koulun iltapäivä- ja loma-aikojen hoitoon. Tervetuloa Marjatta-kouluun tekemään merkityksellistä työtä!Tehtävään valitun tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote.Hakemukset mieluiten sähköpostitse osoitteeseen 20.8.2020 mennessäOta yhteyttä vuosirehtori Kirsi Laaksoon, tiedustelut puh 0440771220...

 • Company Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy in Luoma
  10.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Ohjaaja iltapäiväkerhotoimintaan HelsingissäTule rakentamaan lapset osallistavaa, hauskaa ja innovatiivista iltapäiväkerhotoimintaa. Olet innostava tiimipelaaja, jolla pysyy monet langat käsissä yhtä aikaa. Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta on yritys, joka on toiminut 12-vuotta palveluntuottajana Helsingin ja Vantaan kaupungeille. Nano järjestää koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa 7-8-vuotiaille lapsille ja Nanolla on ryhmiä yhteensä neljällätoista koululla.Haemme iltapäivätoiminnan ohjaajaa Lauttasaaren ala-asteen koulun iltapäiväkerhotoiminta ryhmäämme. Oleellisimmat taidot tässä työtehtävässä ovat erinomaiset vuorovaikutustaidot, hyvä organisointikyky ja mielenkiinto työskennellä lapsien kanssa. Eduksi katsotaan myös kokemus erityisen tuen lasten kanssa työskentelystä.Nanon tavoi...

 • Company Kemin kaupunki in Lappi
  09.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  UUDELLEENHAETTAVANA Kemin kapungissa Hepolan koulussa on avoinna koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi ajalle 31.8.2020-4.6.2021. Haemme joukkoomme yläkouluun (vuosiluokat 7-9) ohjaajaa. Työaika on 30h/vko.Hepolan koulu on noin 500 oppilaan ja 50 työntekijän yhtenäiskoulu. Meillä on myös kuntouttavan toiminnan ja pidennetyn oppivelvollisuuden pienryhmäopetusta. Koulun yhteydessä toimii Hepolan päiväkoti sekä nuorisotila Siipi. Meille tärkeitä asioita ovat kannustava toimintakulttuuri, sitoutumiskyky koulun yhteisiin arvoihin ja kasvatuskäytäntöihin, toiminnallisuus sekä sähköisten opetusmenetelmien hyödyntäminen.Painotamme työntekijöiltä hyviä ryhmänhallinta-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oppilaslähtöisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä sekä kehittämismyönteistä työotetta. Arvostamme...

 • Company Petäjäveden kunta in Äänekoivisto
  09.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Koulunkäynnin ohjaajan tehtävänä on avustaa oppilaita selviytymään koulutyön päivittäisissä tilanteissa.Koulutusvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan tai lähihoitajan tutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus.Toimeen valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava pätevyyden osoittavat todistukset ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Toimien täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.Tehtävä täytetään mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan.Ville Metsäpelto p. 040 4855731...

 • Company Ylivieskan kaupunki in Ylivieska
  09.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Ylivieskan kaupunki hakee Jokirannan koululle henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa ajalle 20.8.2020-4.6.2021.Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää koulunkäynninohjaajan tutkintoa, lähihoitajan tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta.Pyydämme lähettämään hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset paperihakemukset toimitetaan osoitteella Jokirannan koulu, Rehtori Paula Hartikainen, Mäntytie 2, 84100 Ylivieska. Kirjoita kuoreen haettavan tehtävän nimi. Valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi) 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Työsuhteessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.Kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä,...

 • Company Järvenpään kaupunki in Järvenpää
  09.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  Tule tekemään kanssamme tulevaisuuden Järvenpäätä! Rakennamme sujuvaa arkea 1500 ammattilaisen voimin. Täällä kaikilla on mahdollisuus oppia ja kehittää omaa työtään. Me Järvenpäässä innostumme valmentavasta työotteesta, yhteisöohjautuvuudesta, oppimisen mahdollisuuksista sekä joustavasta työkulttuurista.Oletko rohkea toimeen tarttuja, joka haluaisi kartuttaa kokemusta perusopetuksessa?Olisitko sinä uusi Anttilan koulun KOULUNKÄYNNINOHJAAJA?Anttilan koulussa on 21 perusopetusryhmää ja kaksi iltapäivätoiminnan ryhmää. Oppilaita on yli 400. Haemme määräaikaista koulunkäynninohjaajaa, joka toimii myös iltapäivätoiminnan vastuuohjaajana. Työ on osa-aikatyötä (82,35 %). Työn tavoitteena on oppilaan kasvun, kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen.Edellytämme hakijalta monipuolisten moder...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  09.08.2020 Updated on: 11.08.2020

  Haemme koulunkäyntiavustajaa Naulakallion kouluun.Naulakallion koulu on erityiskoulu helsinkiläisille oppilaille, jotka käyvät koulua lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätöksen tukemana. Naulakallion koulun oppilailla on opetuksen erityisen tuen päätös. Koulussa on 50 oppilasta luokka-asteilla 5-9. Koulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu toimia vaativan erityisen tuen oppilaiden tukena oppitunneilla ja monenlaisissa tilanteissa koko koulupäivän ajan sekä osallistuminen koulun toimintakulttuuriin kuuluvien tapahtumien järjestämiseen ja työskentelyn organisoimiseen. Työhön kuuluu myös osallistuminen työnohjaukseen.Koulunkäyntiavustaja palkataan 26 h viikkotunnin työajalle. Tehtävä on osa-aikainen.Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja t...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  09.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme koulunkäyntiavustajaa Aurinkolahden peruskouluun.Aurinkolahden peruskoulu on yhtenäinen koulu, jossa on luokat 1-9. Koulu toimii Vuosaaressa kolmessa toimipisteessä. Koulussa on teknologiapaintotus.Koulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu työskentely kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminnassa ja koulun erityis- tai yleisopetuksessa. Koulussa on pidennettyä oppivelvollisuutta ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden iltapäivätoimintaa sekä kesällä lomahoitoa. Aurinkolahden peruskoulussa on monimuotoiset mahdollisuudet työskennellä koulunkäyntiavustajan tehtävässä.Koulunkäyntiavustaja palkataan 26 viikkotunnin työajalle. Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin kä...

 • Company Helsingin kaupunki in Nivelax
  09.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme koulunkäyntiavustajaa Porolahden peruskouluun.Porolahden peruskoulu on 930 oppilaan yhtenäinen peruskoulu Roihuvuoressa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Koulussa on painotettua musiikin ja kuvataiteen opetusta.Koulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen ja ohjaaminen joko yleisopetuksessa, erityisluokalla tai valmistavassa opetuksessa. Koulussa on myös pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden iltapäivätoimintaa. Lukuvuonna 2020-2021 tehtävä sijoittuu ensisijaisesti vuosiluokille 1-6.Koulunkäyntiavustaja palkataan 26 viikkotunnin työajalle. Tehtävä on osa-aikainen.Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  09.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  Haemme koulunkäyntiavustajaa Aurinkolahden peruskouluun.Aurinkolahden peruskoulu on yhtenäinen koulu, jossa on luokat 1-9. Koulu toimii Vuosaaressa kolmessa toimipisteessä. Koulussa on teknologiapaintotus.Koulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu työskentely joko erityis- tai yleisopetuksessa. Koulussa on myös pidennettyä oppivelvollisuutta ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden iltapäivätoimintaa sekä kesällä lomahoitoa. Aurinkolahden peruskoulussa on monimuotoiset mahdollisuudet työskennellä koulunkäyntiavustajan tehtävässä.Koulunkäyntiavustaja palkataan 26 viikkotunnin työajalle. Tehtävä on osa-aikainen.Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntia...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters