Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

52 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 52 results.
 • Company Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi in Åbo
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Vi söker enLektor i VVS-teknikI arbetsuppgifterna ingår att undervisa i VVS-teknik och -planering på svenska och engelska, att handleda examensarbeten och studerandeprojekt och att utveckla undervisningen inom området med beaktande av de krav och förväntningar arbetslivet ställer samt deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt.För den aktuella befattningen betonas följande:- bred kunskap inom VVS-teknik och -planering- dokumenterad praktisk arbetserfarenhet inom speciellt VVS-planering- goda kontakter till näringslivet inom VVS-branschen- intresse av att utveckla VVS-branschen i samarbete med de främsta företagen inom områdetVi söker dig som har:- lämplig högre högskoleexamen eller doktorsexamen- relevant arbetserfarenhet samt praktisk näringslivserfarenhet- aktuella kunskaper inom un...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  27.11.2020

  Liikuntatieteiden apulaisprofessorin tehtävä (Assistant tai Associate Professor, tenure track), jonka ala on valmennustiede, 1.3.2021 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, Assistant Professor - tehtävässä 3-5 vuoden määräajaksi ja Associate Professor - tehtävässä viiden vuoden määräajaksi.Urheilussa toimivalta valmentajalta vaaditaan nykyään hyvin monipuolista osaamista ja taitoja. Varsinaisten lajiin liittyvien tietojen ja taitojen lisäksi valmentajan tehtävässä vaaditaan mm. osaamista ihmisen kehon toiminnasta ja sen kuormittamisesta sekä suorituskyvyn testaamisesta biomekaniikan ja liikuntafysiologian näkökulmista. Lisäksi valmentajalla tulee olla riittävä ymmärrys sekä motoristen taitojen oppimisesta ja opettamisesta että urheilupsykologiasta. Valmentaja tarvitsee myös vuorovaiku...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  27.11.2020

  Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja. Haettavana on yliopistonopettajan tehtävä, psykologia, ajalle 4.1.2021-30.6.2021. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti kestävää tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnan missiona on Oppiminen ja hyvinvointi kestävän tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajana...

 • Company Itä-Suomen yliopisto in Ahkionlahti
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille. Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin...

 • Company Oulun Ammattikorkeakoulu Oy in Kotimäki
  27.11.2020

  Olemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.Tehtäväkuvaus:Lehtorin tehtäviin kuuluvat eri kouluasteiden opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus ja osaamisen kehittäminen. Tehtävä painottuu erityisesti osaamisperusteiseen digipedagogiikkaan liittyvään koulutukseen, kehittämiseen ja tutkimukseen (oppiminen, motivaation säätely ja hyvinvointi erityisesti monimuoto- ja verkko-opinnoissa, oppimisanalytiikka, yhteise...

 • Company Turun ammattikorkeakoulu Oy in Turku
  26.11.2020

  Etsimme Kuntoutuksen, suun terveydenhoidon ja diagnostisten palveluiden osaamisalueelle fysioterapian tuntiopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 4.1.2021-31.5.2021.Haemme joukkoomme innostunutta ja innovatiivista osaajaa, jolla on laaja-alaista, monipuolista kokemusta fysioterapiasta sekä kykyä ja intoa tulevaisuuden ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Tuntiopettajana tehtävänäsi on fysioterapian opetus- ja ohjaustehtävien lisäksi monialaisissa tiimeissä tapahtuva liiketoiminta.Edellytämme sinulta:- terveysalan ylempää korkeakoulututkintoa- vähintään kolmen vuoden työkokemusta fysioterapiasta- 60 opintopisteen laajuisia pedagogisia opintoja (näiden puuttuminen ei ole este tehtävään nimittämiselle, mutta se on työehtosopimuksen mukainen peruste palkan epäpätevyysalennukselle).Li...

 • Company Työterveyslaitos in Helsinki
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Visiomme on "Hyvinvointia työstä", sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Työntekijöitä on n. 500. Lisätietoja: @tyoterveysHaemme Hyppäys digiin -yksikköömmeTUTKIMUSPROFESSORIA määräaikaiseen tehtävään enintään 7 vuoden ajaksi. Työterveysepidemiologia-tutkimusprofessuurin soveltamisalana on big datan hyödyntäminen työterveys -kontekstissa. Näkökulmana on pit...

 • Company Työterveyslaitos in Helsinki
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Visiomme on "Hyvinvointia työstä", sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Työntekijöitä on n. 500. Lisätietoja: @tyoterveysHaemme Työkyky ja työurat -yksikköömmeTUTKIMUSPROFESSORIA määräaikaiseen tehtävään enintään 7 vuoden ajaksi. Työkuormituksen hallinta -tutkimusprofessuurin soveltamisalana on työkuormitus ja sen hallinta työkyvyn vahvistamiseksi ja työur...

 • Company Työterveyslaitos in Helsinki
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Visiomme on "Hyvinvointia työstä", sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Työntekijöitä on n. 500. Lisätietoja: @tyoterveys Haemme Työturvallisuus-yksikköömmeTUTKIMUSPROFESSORIA määräaikaiseen tehtävään enintään 7 vuoden ajaksi. Työturvallisuus-tutkimusprofessuurin soveltamisalana on työturvallisuuden uudet näkökulmat ja lähestymistavat huomioiden Visio...

 • Company Työterveyslaitos in Helsinki
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Visiomme on "Hyvinvointia työstä", sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Työntekijöitä on n. 500. Lisätietoja: @tyoterveysHaemme Työturvallisuus-yksikköömmeTUTKIMUSPROFESSORIA määräaikaiseen tehtävään enintään 7 vuoden ajaksi. Työtoksikologia-tutkimusprofessuurin soveltamisalana on työpaikkojen ja yhteiskunnan (ml. regulaation) tarpeista lähtevä toksikologi...

 • Company Työterveyslaitos in Helsinki
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Visiomme on "Hyvinvointia työstä", sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Työntekijöitä on n. 500. Lisätietoja: @tyoterveysHaemme Työterveys-yksikköömmeTUTKIMUSPROFESSORIA määräaikaiseen tehtävään enintään 7 vuoden ajaksi. Työterveyshuolto-tutkimusprofessuurin soveltamisalana on työterveyshuollon toiminta ja rooli osana muuttuvaa sosiaali- ja terveydenhuollo...

 • Company Valmennuskeskus Oy in Other
  26.11.2020

  Valmennuskeskus on Suomen suurin valmennuskurssien järjestäjä. Me tarjoamme laadukkaat valmennuskurssit yliopistoon, ammattikorkeakouluun ja ylioppilaskirjoituksiin. Etsimme tiimiimme yhtä inspiroivaa ja tuloshakuista(TALOUS)HISTORIAN OPETTAJAA kauppatieteen valmennuskursseille kevääksi 2021.Etsimme henkilöä, jolla on-kokemusta opettamisesta-halu päivittää jatkuvasti omaa osaamistaan taloustieteessä ja -historiassa-lukion historian 1. kurssin oppimäärän tuntemus - ja sitä laajempi osaaminen-hyvät IT-taidot-ennen kaikkea kyky innostaa ja motivoida opiskelijoita menestymään valintakokeessaTyötä on tarjolla Tampereella kahdella eri kurssilla! Pitkät kurssimme alkavat jo tammikuussa, muut kurssit alkavat huhtikuussa. Historian opetusta on 30 oppituntia kurssia kohden. Kerro myös, jos olet kiin...

 • Company Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy in Other
  26.11.2020

  Haemme Palveluliiketoiminnan osaamisalueellePROJEKTITUTKIJAAmääräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.2021-31.12.2022.Tehtävänäsi on toimia projektitutkijana Maaseuturahaston rahoittamassa Satakunnan matkailun kasvuhankkeessa. Satakunnan matkailun kasvuhanke on yhteistyöhanke, joka edistää osaltaan Satakunnan matkailun kasvuohjelman toteutumista, kehittää maakunnan maaseutumatkailutoimijoiden välisten teema- ja liiketoimintaverkostojen koontia, koordinointia ja ylläpitoa sekä kehittää maaseudulla toimivien toimijoiden yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista.Työ on osa-aikainen ja käsittää yhteensä 400 työtuntia / vuosi. Hankkeelle on myönnetty toteutusaikaa 31.12.2021 asti. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa. Jatkoajan toteutuessa työsuhde jatkuu mahdollisesti 31.12.2022 asti.Tehtävässä edellytetää...

 • Company Åbo Akademi in Åbo
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins profileringsområden Havet och Minoritetsforskning.Åbo Akademi söker en universitetslärare i företagsekonomi för perioden 1.1.2021-31.7.2025, eller med början enligt överenskommelse. Den tidsbundna anställningen är knuten till UKM:s projektsatsning på utbildningslyft i form av extra studieplatser. Anställningen är placerad vid Fakulteten för samhällsvetenskaper...

 • Company Åbo Akademi in Åbo
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins profileringsområden Havet och Minoritetsforskning.Åbo Akademi söker en universitetslärare i rättsvetenskap för perioden 1.1.2021-31.7.2025, eller med början enligt överenskommelse. Den tidsbundna anställningen är knuten till UKM:s projektsatsning på utbildningslyft i form av extra studieplatser. Anställningen är placerad vid Fakulteten för samhällsvetenskaper ...

 • Company Åbo Akademi in Åbo
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins profileringsområden Havet och Minoritetsforskning.Åbo Akademi söker en universitetslärare i samhällsvetenskaper för perioden 1.1.2021-31.7.2025, eller med början enligt överenskommelse. Den tidsbundna anställningen är knuten till UKM:s projektsatsning på utbildningslyft i form av extra studieplatser. Anställningen är placerad vid Fakulteten för samhällsvetensk...

 • Company Oulun Ammattikorkeakoulu Oy in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  OrganisaatiokuvausOlemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.TehtäväkuvausHaemme tuotantotekniikan lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtäviin kuuluvat opetustehtävien lisäksi koulutusympäristöjen ja -valmiuksien kehittäminen yhteistyössä henkilöstömme sekä alan yritysten kanssa. Opetustehtävät liittyvät tuotantotekniikan ja tuotantotalouden opetukseen sekä tuotannon ohjaukseen ja logistiikkaa...

 • Company Tampereen ammattikorkeakoulu Oy in Other
  26.11.2020

  TAMKin Rakennetun ympäristön ja biotalouden osaamisyksikkö RYB vahvistaa biotuotetekniikan osaamisalaa LEHTORILLA 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaanLehtorin tehtäviin kuuluu monipuoliset biotuotetekniikan osaamisalan opetus- ja ohjaustyöt, innovatiiviset tutkimus- ja kehityshankkeet sekä yritysyhteistyö. Edellytämme kokemusta paperin ja kartongin tai sellunvalmistuksesta.Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.Odotamme Sinulta ennen kaikkea halua ja tahtoa opettaa ja ohjata tulevaisuuden osaajia sekä tuoda uutta innovatiivista kehittämisnäkökulmaa vahvistamaan osaamistamme. Arvostamme tiimityötaitoja ja avointa kehittävää suhtautumista monipuolisiin työtehtäviin. Sinulla tulee olla korkeakoulututkinto ja puhut sujuvasti englantia.Tarkempi tehtäväkuvaus ja hakulinkki osoitteessa ...

 • Company Oulun Ammattikorkeakoulu Oy in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  OrganisaatiokuvausOlemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.TehtäväkuvausHaemme sähkövoimatekniikan lehtoria määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtäviin kuuluvat opetustehtävien lisäksi koulutusympäristöjen ja -valmiuksien kehittäminen yhteistyössä henkilöstömme sekä alan yritysten kanssa. Opetustehtävät liittyvät sähkötekniikan perusopetukseen sekä ajoneuvo- ja työkonetekniikan hybridi- ja täyssähköisiin voimansiir...

 • Company Lab-ammattikorkeakoulu Oy in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Haemme Teknologia -yksikköön Lahteen tai LappeenrantaanPuurakentamisen päätoimista tuntiopettajaa ajalle 4.1.2021 - 31.7.2022.Toimit myös projektipäällikkönä alan kehittämishankkeissa.Sinulla on kokemusta:- puurakenteiden suunnittelusta- puumateriaalin käytöstä rakentamisessa ja/tai rakennusteollisuudessa- projektien menetyksellisestä johtamisestaEdellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä suomen ja englannin kielen taito. Katsomme eduksi opetuskokemuksen, kokemuksen tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä yrittäjyys- tai asiakasrajapintakokemuksen.Tehtäviisi kuuluu puu- ja hybridirakentamiseen liittyviä opetustehtäviä sekä alan kehittämistehtäviä yhteistyöverkostoissa. Haemme henkilöä, joka on valmis ottamaan avainroolin alan kehittämisessä. Tarjoamme merkityksellisen työn ja osaav...

 • Company Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi in Åbo
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Institutionen för hälsa och välfärd söker enTimlärare i huvudsyssla, sociala yrkesämnenvikariat för tiden 1.1 - 31.12.2021I arbetsuppgifterna ingår:- undervisning inom utbildningen till socionom- handledning av praktik, examensarbeten och studerandeprojekt- utveckling av undervisningen inom området med beaktande av de krav och förväntningar som arbetslivet ställerFör den aktuella befattningen betonas följande:- bred erfarenhet från socialt arbete eller social omsorg- praktisk erfarenhet av ovanstående- beredskap att tillägna sig och utveckla nya undervisningsmetoderVi söker dig som:- är socionom, har socialarbetarbehörighet eller annan lämplig högre högskoleexamen eller doktorsexamen- har minst tre års praktisk erfarenhet av arbetsuppgifter inom det sociala området- är väl förtrogen med pr...

 • Company Lapin ammattikorkeakoulu Oy in Aapajärvi
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Lapin ammattikorkeakoulu on Euroopan unionin pohjoisin ammattikorkeakoulu, jonka vahvuus on arktinen osaaminen. Toimipaikat sijaitsevat Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa.Haemme Arktiset luonnonvarat ja talous osaamisalueelle sivutoimista tuntiopettajaa ajalle 4.1.2021 - 30.6.2021.Tehtävänä on suomen kielen ja viestinnän opetustehtävät.Pätevyysvaatimukset1) Ylempi korkeakoulututkinto.2) Valtioneuvoston ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014) vaatimusten lisäksi vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.Valintakriteerit1) Kokemus suomen kielen ja viestinnän opetustehtävistä.2) Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.Lisätietoja tehtävästä antaa osaamispäällikkö Kai Ryynänen.Sposti: kai.ryynanen(ät)lapinamk.fi tai puh. 040 526 1596....

 • Company Vaasan yliopisto in Kokkola
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme nyt liiketaloustieteen, erityisesti liiketoiminnan kehittämisen professoria/tutkimusjohtajaa. Tehtävä täytetään hakijan pätevyydestä riippuen joko professorin tai tutkimusjohtajan tehtävänä. Tehtävä on määräaikainen 31.7.2023 saakka. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan. Professuuri/tutkimusjohtajan tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopiston Johtamisen akateemiseen yksikköön (School of Management). Tehtävän sijoituspaikka on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, joka on Jyväskylän, Vaasan ja Oulun yliopistojen monitieteinen, 3000 aikuisopiskelijan ja noin 100 yliopistolaisen osaamisyhteisö.Sinun roolisi:Professorin/tutkimusjohtajan tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan ...

 • Company Laurea-ammattikorkeakoulu Oy in Harju
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Laurea-ammattikorkeakoulu on kansainvälinen metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehittäjä. Työelämään integroitunut korkeakouluyhteisömme keskittyy soveltavaan tutkimukseen ja ammatilliseen korkeakoulutukseen yhdessä työelämän kanssa opiskelijoiden ollessa uuden osaamisen ja palveluinnovaatioiden tuottamisen keskiössä. Meille laurealaisille palvelulupauksen lunastaminen joka päivä on kunnia-asia.Laurea-ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on n. 52 M€ ja joka työllistää n. 500 henkilöä. Uusmaalaisessa korkeakoulussamme on 7800 opiskelijaa.Haemme Laurea-ammattikorkeakouluun hoitotyön lehtoriaHaemme Hyvinkään kampukselle sairaanhoitotutkintoon lehtoria. Suunnitellut tehtävät jakautuvat tki-toiminnan ja opetuksen kesken. Tki- tehtävässä seuraat vireillä olevia hankehak...

 • Company Itä-Suomen yliopisto in Ahkionlahti
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. Filosofinen tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita humanistisille, kasvatustieteellisille sekä psykologian ja teologian aloille. Neljän akateemisen osaston lisäksi tiedekuntaan kuuluu kaksi harjoittelukoulua ohjattua opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten. Tiedekunnan tutkimustoiminta on monitieteistä sekä teoreettisesti ja metodologisesti monipuolista, ja se kytkeytyy vahvasti yliopiston s...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle TUKIJATOHTORIA, VIRUS- SOLU VUOROVAIKUTUKSET Työsuhde alkaa 2.1.2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen, aluksi vuoden määräajaksi. Mitä toivomme hakijalta? Etsimme tutkijatohtoria FT, dos. Maija Vihinen-Rannan Virus-nucleus interactions -tutkimusryhmään. Katso tarkempi kuvaus tehtävästä ja edellytyksistä englanninkielisestä hakuilmoituksestamme. Tehtävä edellyttää sujuvaa englanninkielen taitoa. Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tohtorin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista. Mitä tarjoamme? Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainv...

 • Company Hämeen ammattikorkeakoulu Oy in Martti
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Haemme HAMK Edu -tutkimusyksikköömme kansainvälisen hanketoiminnan asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2021 alkaen.Asiantuntijan tehtävänä on toimia projektipäällikkönä, kehittäjänä ja/tai kouluttajana kansainvälisissä TKI- ja vientihankkeissa, erityisesti korkeakoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja/tai ammatilliseen opettajankoulutukseen liittyen. Tehtävänä on myös osallistua rahoituksen hankintaan (esim. Maailmanpankki, YK, ja EU:n ohjelmat (Horizon)). Lisäksi tehtäviin voi kuulua opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtäviä ammatillisessa opettajankoulutuksessa ja HAMKin muissa yksiköissä.Asiantuntijalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi asiantuntijalta vaaditaan käytännön kokemusta koulutus- ja kehittämistehtävistä kehittyvissä maissa ja muissa E...

 • Company Hämeen ammattikorkeakoulu Oy in Martti
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Haemme HAMK Edu -tutkimusyksikköömme lehtoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.2021-31.1.2022.Lehtorin tehtävänä on olla mukana Finnish Academy for Skills Excellence -toiminnassa. Lisäksi lehtorin tehtäviin voi kuulua tehtäviä ammatillisessa opettajankoulutuksessa, opettajien täydennyskoulutuksessa sekä kehittämishankkeissa.Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129/2014) 18 §:ssä on säädetty ammatillisen opettajankoulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan lehtorilta, että hänellä on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Tämän estämättä lehtorin työsuhteeseen voidaan ottaa henkilö ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogi...

 • Company Oulun Ammattikorkeakoulu Oy in Kotimäki
  19.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Olemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.Tehtävän sisältö / tehtävänkuva:Lehtorin tehtäviin kuuluvat eri kouluasteiden opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus ja asiakasorganisaatioiden osaamisen kehittämisen ja johtamisen tukeminen, valtakunnalliset pedagogiset tehtävät hankkeissa, osallistuminen asiakaslähtöisen täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelun sekä hanketoiminnan ja liiketoiminnan suunnitteluun, t...

 • Company Oulun Ammattikorkeakoulu Oy in Kotimäki
  19.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Olemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.Tehtäväkuvaus:Lehtorin tehtäviin kuuluvat eri kouluasteiden opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus ja asiakasorganisaatioiden osaamisen kehittämisen ja johtamisen tukeminen, valtakunnalliset pedagogiset tehtävät hankkeissa, osallistuminen asiakaslähtöisen täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelun sekä hanketoiminnan ja liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja k...

 • Company Uplus Yksityisopetus Oy in Other
  19.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Uplus Yksityisopetus on koulutuspalveluita tarjoava yritys, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijoita pääsemään tavoitteisiinsa. Tarjoamme yksityisopetusta kaikissa oppiaineissa, opetamme opiskelutekniikkaa ja motivoimme kaikenikäisiä oppilaitamme kohti parempia tuloksia. Voit tutustua tarkemmin yritykseemme osoitteessa Nyt etsimme tiimiimme innostavaa tuutoria opettamaan oppilaita, jotka valmistautuvat oikeustieteelliseen pääsykokeeseen. Aiempi kokemus opetustyöstä tai yksityisopetuksen antamisesta katsotaan eduksi, mutta tärkeintä on itsevarma ote opettamiseen, hyvät vuorovaikutustaidot ja halu auttaa toista kehittymään. Oppitunnit pidetään useimmiten joko asiakkaan kotona, kirjastossa, tai tuutorin kotona.Työ on joustavaa ja sijoittuu yleensä iltapäivään tai iltaan, joten se sopii hyvin...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  19.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle TUKIJATOHTORIA ja/tai PROJEKTITUTKIJAA, SOLU JA MOLEKYYLIBIOLOGIA/FAAGIBIOLOGIA Työsuhde alkaa 4.1.2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen, enintään 1,5 vuoden määräajaksi. Etsimme tutkijatohtoria ja/tai projektitutkijaa akatemiatutkija Matti Jalasvuoren tutkimusryhmään kehittämään faagiterapiaa. Kokemus moleekylibiologiassa, bakteriologiassa ja faagibiologiassa katsotaan eduksi. Tutkijatohtorin ja projektitutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävään vaadittava FT/FM -tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista.  Mitä tarjoamme? Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisu...

 • Company Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy in Other
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Haemme Metropolia Ammattikorkeakouluun Kiinteistö- ja rakennusalan osaamisalueelle talotekniikan lehtoria toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lehtorin työtehtävät painottuvat erityisesti talotekniikkajärjestelmien käytön, kunnossapidon ja korjaamisen opetukseen tutkinto- ja täydennyskoulutuksissa. Lisäksi edellytämme osallistumista osaamisalueen TKI-hankkeisiin.Toivomme hakijalta -soveltuvaa talotekniikka-alan koulutusta -aikaisempaa työkokemusta kiinteistöjen ja/tai talotekniikkajärjestelmien käyttö- ja kunnossapitotehtävistä sekä korjausrakentamisen tilaamisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta, teknisestä isännöinnistä-hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja-kiinnostusta opetustyöhön ja opetuksen kehittämiseen yhteistyössä työelämän kanssa,...

 • Company Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy in Vantaa
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Haemme yritysvalmentajaa Urbaania kasvua Vantaa -hankkeeseen, jossa kohdejoukko muodostuu vantaalaisista pk-yrityksistä, joille tarjoamme hankkeen aikana kehitettäviä koulutus-, valmennus- ja ohjauspalveluita. Tavoitteena on kehittää yritysten henkilöstön osaamista, luoda jatkuvan oppimisen käytäntöjä ja tukea yrityksiä teknologian hyödyntämisessä. Sinun tehtävänäsi on yritysten henkilöstön valmentaminen osaamisen tunnistamisen, osaamisen kehittämisen ja osaamisen johtamisen teemoista. Yrityskohtaisesti toteuttavat valmennukset kohdennetaan sekä esihenkilö- että työntekijätasolle.Työ sisältää pääsääntöisesti valmennusten suunnittelua ja toteuttamista, niihin liittyvää asiakastyötä sekä tarpeen mukaan muuta hankkeeseen liittyvää kehittämistä.Työ edellyttää  aiempaa yrityskohtaista valmennu...

 • Company Svenska handelshögskolan in Helsinki
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Professor in Supply Chain Management and Social Responsibility (tenured)The Subject of Supply Chain Management and Social Responsibility (SCM&SR) in the Department of Marketing at Hanken School of Economics invites applications for the position of Full Professor in Supply Chain Management and Social Responsibility, starting 1.8.2021.Hanken is recognized for its outstanding research quality and international orientation in proportion to its size. We have close ties to the business community and an active alumni network with over 13 800 alumni working in more than 70 countries. Our Master's program is ranked among the top 90 programs globally by Financial Times. Our campuses are located in Helsinki and Vaasa, Finland.Finland, as a country, is ranked as the best-governed country in the world ...

 • Company Åbo Akademi in Åbo
  17.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik utvecklar lösningar och processer för att bromsa klimatförändring, främjar en renare miljö och ett friskare hav samt hittar metoder för att upptäcka, behandla och förebygga sjukdomar. Vårt huvudmål är en välmående människa i ett hållbart samhälle. Vår forskning görs i ett omfattande samarbete med industrin, forskningsinstitut och andra universitet såväl i Finland som utomlands. Verksamheten finns i Åbo och i Vasa.Åbo Akademi ledigförklarar en befattning som akademilektor i ...

 • Company Åbo Akademi in Åbo
  17.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik utvecklar lösningar och processer för att bromsa klimatförändring, främjar en renare miljö och ett friskare hav samt hittar metoder för att upptäcka, behandla och förebygga sjukdomar. Vårt huvudmål är en välmående människa i ett hållbart samhälle. Vår forskning görs i ett omfattande samarbete med industrin, forskningsinstitut och andra universitet såväl i Finland som utomlands. Verksamheten finns i Åbo och i Vasa.Åbo Akademi ledigförklarar en befattning som akademilektor i ...

 • Company Askolan kunta in Askola
  17.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Perusopetuksen suomen kielen ja kirjallisuuden lehtorin määräaikainen virka ajalle 7.1. - 5.6.2021.Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoja, aktiivista ja osallistuvaa työotetta. Opetusta 20 h / vko.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaan. Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhönottotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virka täytetään koeajalla. Hakeminen ensisijaisesti sähköisesti . Hakemukseen on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoja kunnasta: Askolan koulun rehtori Kaija Impola-Peltomaa puh...

 • Company Lab-ammattikorkeakoulu Oy in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Haemme Teknologia -yksikköön Lahteen tai LappeenrantaanKonetekniikan lehtoriatoistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.Sinulla on kokemusta mekaniikkasuunnittelusta ja digitaalisista työkaluista. Olet työskennellyt teollisuudessa tai suunnittelutehtävissä.Edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä suomen ja englannin kielen taito. Katsomme eduksi opetuskokemuksen, kokemuksen tutkimus ja kehitystoiminnasta sekä yrittäjyys- tai asiakasrajapintakokemuksen.Tarjoamme merkityksellisen työn ja osaavien kollegoiden verkoston jatkuvasti kehittyvässä ja uudistuvassa toimintaympäristössä. Tuemme kaikkia työntekijöitämme ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan.Työ alkaa 4.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Työpaikkasi sijaitsee Lahdessa tai Lappeenrannassa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeaj...

 • Company Laurea-ammattikorkeakoulu Oy in Other
  15.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Laurea on kansainvälisesti verkottunut metropolialuetta kehittävä ammattikorkeakoulu, jonka toimintatavassa opiskelijat ovat uuden osaamisen ja palveluinnovaatioiden tuottamisen keskiössä. Laurea yhdistää oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön edistääkseen alueen palveluliiketoimintaa, palveluinnovaatioiden tuottamista ja yrittäjyyttä. Laurealla on monipuolinen kumppanuusrakenne ja selkeät toimintaa tukevat osaamisalueet.Laurea on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on noin 52 M€, ja joka työllistää tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Opiskelijoita Laureassa on lähes 8000.Kasvavan opiskelijamäärän vuoksi haemme EspooseenTietojenkäsittelytieteen lehtoriaIT-tradenomien koulutukseen Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampukselle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työsuhde alkaa 1.1.202...

 • Company Turun ammattikorkeakoulu Oy in Turku
  15.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  Haemme data-analytiikan ja matematiikan lehtoria vakituiseen työsuhteeseen Turun AMK:n ICT-osaamisalueelle. Onko pedagoginen otteesi opetuksessa monimuotoinen? Onko sinulla kokemusta matematiikan ja data-analytiikan soveltamisesta ICT-aloilla? Jos koet vastaukseksi kyllä, saatat olla etsimämme henkilö.Työtehtäviisi data-analytiikan ja matematiikan lehtorina kuuluu ensisijaisesti matematiikan opetus ICT-kontekstissa sekä tietokantojen ja data-analytiikan kehittämisessä ja soveltamisessa TKI-toiminnassa. Mitä edellytämme tai toivomme sinulta?- Edellytämme sinulta vankkaa osaamista matematiikan ja ohjelmoinnin saralla. - Ohjelmistoista ja kielistä odotamme kokemusta joistain seuraavista: Matlab, Python, R, Docker. Lisäksi odotamme näkemystä mikropalveluarkkitehtuureista yleisesti.- Edellytämm...

 • Company Laurea-ammattikorkeakoulu Oy in Other
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  Laurea on kansainvälisesti verkottunut metropolialuetta kehittävä ammattikorkeakoulu, jonka toimintatavassa opiskelijat ovat uuden osaamisen ja palveluinnovaatioiden tuottamisen keskiössä. Laurea yhdistää oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön edistääkseen alueen palveluliiketoimintaa, palveluinnovaatioiden tuottamista ja yrittäjyyttä. Laurealla on monipuolinen kumppanuusrakenne ja selkeät toimintaa tukevat osaamisalueet.Laurea on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on noin 52 M€, ja joka työllistää tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Opiskelijoita Laureassa on lähes 8000.Kasvavan opiskelijamäärän vuoksi haemme EspooseenTietojenkäsittelytieteen lehtoriaIT-tradenomien koulutukseen Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampukselle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työsuhde alkaa 1.1.202...

 • Company Oulun Ammattikorkeakoulu Oy in Other
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  OrganisaatiokuvausOlemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.TehtäväkuvausHaemme sähkövoimatekniikan lehtoria määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtäviin kuuluvat opetustehtävien lisäksi koulutusympäristöjen ja -valmiuksien kehittäminen yhteistyössä henkilöstömme sekä alan yritysten kanssa. Opetustehtävät liittyvät sähkötekniikan perusopetukseen sekä ajoneuvo- ja työkonetekniikan hybridi- ja täyssähköisiin voimansiir...

 • Company Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy in Other
  15.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tuloksellisimpia ja vetovoimaisimpia ammattikorkeakouluja Suomessa. Teemme monipuolista yhteistyötä yli neljässäkymmenessä maassa koulutuksen ja hanketoiminnan parissa. Opiskelijoita meillä on yli 8 000 ja työllistämme yli 700 henkilöä.Tavoitteenamme on olla Suomen paras ammattikorkeakoulu, jolla on vahvaa näyttöä koulutuksen laadusta, kansainvälisyydestä ja yrittäjyyden edistämisestä. Toimimme tällä hetkellä neljällä eri kampuksella (Jyväskylässä Pääkampus, Lutakon kampus ja Musiikkikampus sekä Saarijärvellä Biotalousinstituutti). Lisäksi JAMKilta löytyy toimipiste Helsingistä Töölönlahden kampukselta.Etsimme sinua kuljetusten asiantuntija, joka osaat kehittää logistiikan tulevaisuuden ammattilaisia! Hae Jyväskylän ammattikorkeakouluun toistaiseksi voimass...

 • Company Turun ammattikorkeakoulu Oy in Turku
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  Haemme data-analytiikan ja matematiikan lehtoria vakituiseen työsuhteeseen Turun AMK:n ICT-osaamisalueelle. Onko pedagoginen otteesi opetuksessa monimuotoinen? Onko sinulla kokemusta matematiikan ja data-analytiikan soveltamisesta ICT-aloilla? Jos koet vastaukseksi kyllä, saatat olla etsimämme henkilö.Työtehtäviisi data-analytiikan ja matematiikan lehtorina kuuluu ensisijaisesti matematiikan opetus ICT-kontekstissa sekä tietokantojen ja data-analytiikan kehittämisessä ja soveltamisessa TKI-toiminnassa. Mitä edellytämme tai toivomme sinulta?- Edellytämme sinulta vankkaa osaamista matematiikan ja ohjelmoinnin saralla. - Ohjelmistoista ja kielistä odotamme kokemusta joistain seuraavista: Matlab, Python, R, Docker. Lisäksi odotamme näkemystä mikropalveluarkkitehtuureista yleisesti.- Edellytämm...

 • Company Oulun Yliopisto in Åbo
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  Oulun yliopisto - uutta osaamista kouluttamassa. Olemme vetovoimainen opiskelu- ja työpaikka sekä koulutamme haluttuja osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Oulun yliopiston vahvuuksia ovat mittava monitieteinen ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä läheiset yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin. Yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa muodostamme Oulun korkeakoulukonsernin. 1000+ monimuotokoulutushanke on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu osin varhaiskasvatustyön ohessa ja myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Koulutusta järjestävät Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettava...

 • Company Itä-Suomen yliopisto in Joensuu
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  The University of Eastern Finland (UEF) is one of the largest universities in Finland. The UEF is a multidisciplinary university, which offers teaching in more than 100 major subjects. The university has approximately 15,500 students and some 2,700 members of staff, and the university's campuses are located in Joensuu and Kuopio.The University of Eastern Finland is inviting applications for the following position:FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS STUDIESSenior Researcher (International Sales Management), fixed-term position, Business School, Kuopio CampusThe University of Eastern Finland offers education in economics and business administration at the Bachelor's, Master's and doctoral levels. One of the themes of research and teaching of the Business School at the Kuopio Campus is i...

 • Company Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy in Other
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  Haemme lehtoria Kuntoutus ja tutkiminen osaamisalueen ylempään amk-tutkintoon. Hakijalta toivotaan vahvaa osaamista sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisesta sekä palveluiden kehittämisestä. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta, työelämäverkostoja sekä kykyä kehittää ylemmän amk-tutkinnon opetusta ja digitaalisia oppimisympäristöjä. Valittava henkilö työskentelee YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa, liike- ja hanketoiminnassa, joten odotamme monipuolisuutta ja kyvykkyyttä toimia joustavasti erilaisissa kansallisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä. Pätevyysvaatimuksena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto, jatkotutkinto ja opettajan pedagogiset opinnot ovat suotavat. Hyvä englanninkielen taito katsotaan eduksi, koska osa opetustehtävistä o...

 • Company Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy in Other
  15.11.2020 Updated on: 16.11.2020

  Tutkija, analytiikkaHaaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, ICT, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.Haaga-Helian runsaat 11 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.Haemme joukkoommedata-analytiikan/koneoppimisen tutkijaatoistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Aloitusaika on sopimuksen mukaan.Tehtävään kuuluu tietotekniikan soveltava tutkimustoiminta yhteistyössä yritysten ja muiden tutkimusorganisaat...

 • Company Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 16.11.2020

  Haaga-Helia University of Applied Sciences trains professionals for business and services through education, research and development. Our fields of education are business, hotel, restaurant and tourism management, information technology, journalism, business service solutions and languages, sports management and vocational teacher education. We have about 650 members of staff and about 11 000 students.We are looking for three (3)SENIOR LECTURERS IN AVIATION BUSINESSfor permanent employment starting January 1, 2021.The vacancy at Haaga Helia Porvoo Campus / Aviation Degree Programme directly relates to the Aviation Bachelors in Business Administration and the Masters in Aviation Business Administration. Ideal applicants thrive through intellectual leadership and strive for academic excelle...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters