Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

74 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 74 results.
 • Company Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy in
  06.06.2020

  Ruotsin kielen päätoimista tuntiopettajaa Humakin Jyväskylän alueyksikköön, määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 13.8.2020 - 24.2.2021 (perhevapaan sijaisuus).Humak on vahvasti profiloitunut, valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakin alueyksiköt ovat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi) sekä Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa on n. 1500 opiskelijaa ja noin 140 asiantuntijaa eri tehtävissä.Päätoiminen ruotsin kielen tuntiopettaja toimii kielten tiimin jäsenenä ja opettaa ruotsia Jyväskylän kampuksella, TKI-Akselissa ja eri verkkoympäristöissä. Kieltenopetuksen lisäksi toi...

 • Company Lab-ammattikorkeakoulu Oy in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme lehtoria (tiimivalmentaja) LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikköön Lappeenrantaan vakituiseen työsuhteeseen 10.8.2020 alkaen.Lappeenrannan kampuksella markkinoinnin opetus pohjautuu tiimioppimiseen ja tiimiyrittäjyyteen.Lehtorina pääasiallisena tehtävänäsi on opiskelijatiimien valmentaminen, liiketalouden ja markkinoinnin opintojaksoilla opettaminen sekä opinnäytetöiden ohjaus suomeksi ja englanniksi. Lisäksi tehtävään kuuluu asiantuntijana toimiminen erilaisissa TKI-hankkeissa.Edellytämme sinulta valmentavaa otetta sekä liiketalouden kokonaisuuden ja digitaalisen markkinoinnin osaamista ja työkokemusta. Arvostamme kokemusta verkko-opetuksesta sekä opetuksesta englannin kielellä.Lehtorin pätevyysvaatimukset määräytyvät Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 m...

 • Company Lapin Yliopisto in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavanaSosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä alkaen 1.9.2020.Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa ja edistää sosiaalityön opetusta pohjautuen sosiaalityön tutkimuksen, teorian ja käytännön tiiviiseen vuoropuheluun ja asiantuntijuuteen. Yliopiston lehtori tutkii sosiaalityön kohdeilmiöitä ja niihin liittyviä ammattikäytäntöjä. Tehtävänä on ohjata ja johtaa tieteellistä tutkimustyötä, seurata tieteen kehitystä alallaan ja osallistua sosiaalityön tutkimusperusteiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen sekä tutkijaverkostoihin. Lisäksi sosiaalityön yliopistonlehtori kehittää oppiaineen kansainvälisiä yhteistyöverkostoja opetuksen ja tutkimuksen alueilla sekä osallistuu tutkinto-ohjelman toiminnan s...

 • Company Lapin Yliopisto in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavanaSosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä ajalle 1.8.2020-31.12.2022, kuitenkin kauintaan tehtävänhoitajan työvapaan ajan.Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa ja edistää sosiaalityön opetusta pohjautuen sosiaa-lityön tutkimuksen, teorian ja käytännön tiiviiseen vuoropuheluun ja asiantuntijuuteen. Yliopiston lehtori tutkii sosiaalityön kohdeilmiöitä ja niihin liittyviä ammattikäytäntöjä. Tehtävänä on ohjata tie-teellistä tutkimustyötä, seurata tieteen kehitystä alallaan ja osallistua sosiaalityön tutkimusperusteiseen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi sosiaalityön yliopistonlehtori kehittää oppiaineen kansainvälisiä yhteistyöverkostoja opetuksen ja tutkimuksen alueilla sekä osallistuu tutkinto-ohjelman...

 • Company Lapin ammattikorkeakoulu Oy in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lapin ammattikorkeakoulu on Euroopan unionin pohjoisin ammattikorkeakoulu, jonka vahvuus on arktinen osaaminen. Toimipaikat sijaitsevat Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa.Hei - oletko sinä etsimämme liikunnan alan ammattilainen?Etsimme joukkoomme, Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut / Vastuulliset palvelut osaamisryhmään osaajaa täydentämään meidän liikunnanohjaajakoulutuksen asiantuntijajoukkuetta ja kehittämään liikunta-alan koulutusta. Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutus toimii Ounasvaaralla Santasport Lapin urheiluopiston toimintaympäristössä.Tehtävän kesto: Määräaikainen 10.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan, päättyen 30.6.2021.Tehtäväkuvaus: Asiantuntijana ja tuntiopettajana työtehtäviisi sisältyy Lapin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajakoulutuksen opetus-, ...

 • Company Poliisiammattikorkeakoulu in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYPoliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on Suomen ainoa poliisioppilaitos poliisin koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen osaaja. Tampereen Hervannassa toimiva Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinneista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista sekä toteuttaa alan täydennyskoulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Työpaikan tiedot: Poliisiammattikorkeakoulu Vaajakatu 2 33720 TampereTEHTÄVÄN KUVAUSYlikonstaapelin toimenkuvaan kuuluvat poliisin omien tietojärjestelmien sekä poliisin käyttämien rekistereiden käytön opetus tutkinto- ja täydennyskoulutuksessa sekä liiketaloudellisessa toiminnassa sekä muut erikseen osoitetut toimialaan kuuluvat opetus- ja asiantuntijatehtävät.Virkaan kuuluu myös opetuksen ja harjoitusten suunnit...

 • Company Kristinestads stad - Kristiinankaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kristiinankaupungin suomenkielisessä koulutoimessa julistetaan haettavaksi seuraava määräaikainen virka ajalle 1.8.2020-31.7.2021LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA Virka täytetään 1.8.2020 alkaen määräaikaisesti.Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus on OVTES:n mukainen.Määräaikaiseen virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.  Hakuaika päättyy 16.6 klo 15.00. Hakemuksiin tulee liittää CV ja kelpoisuustodistusten...

 • Company Lab-ammattikorkeakoulu Oy in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme päätoimista tuntiopettajaa (suomi toisena kielenä sekä suomen kieli ja viestintä) LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskukseen Lappeenrannan kampukselle määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021.Päätoimisena tuntiopettajana keskeisiin tehtäviisi kuuluu suomen kielen ja viestinnän opetusta sekä suomi toisena kielenä opetusta. Työhön kuuluu lisäksi opetuksen kehittäminen sekä suomenkielisten opinnäytetöiden kieliasun ohjaus. Opetusta voi olla sekä LUT-yliopiston että LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tehtävä edellyttää opettamista ja ohjausta verkossa. Opetus voi ajoittua myös ilta-aikaan.Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa opetettavassa kielessä sekä suoritettuja opettajan pedagogisia opintoja. Aikaisempi kokemus kielen opettamisesta on välttämätön. Opetuskokem...

 • Company Lab-ammattikorkeakoulu Oy in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme sivutoimista tuntiopettajaa (englannin kieli ja viestintä) LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskukseen Lappeenrannan kampukselle määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2020-31.12.2020.Sivutoimisena tuntiopettajana keskeisiin tehtäviisi kuuluu englannin kielen ja viestinnän opetusta sekä englanninkielisten opinnäytetöiden kieliasun ohjausta. Opetusta voi olla sekä LUT-yliopiston että LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tehtävä edellyttää opettamista ja ohjausta verkossa. Opetus voi ajoittua myös ilta-aikaan.Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa opetettavassa kielessä. Opettajan pedagogiset opinnot sekä aikaisempi kokemus kielen opettamisesta katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä ja joustavaa työotetta, kehittämismyönteisyyttä sekä...

 • Company Högskolan på Åland in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vi söker dig som har omfattande kunskaper inom teknik och tillämpad matematik föredragsvis inom marina- eller tekniska sektorn. I anställningen ingår undervisning från grundnivå till avancerad nivå och handledning av examensarbeten. I anställningen kan enligt överenskommelse även ingå andra uppgifter. Tidigare arbetserfarenhet från marina branscher, tekniska branscher, IT och utbildning ses som en merit. Flerformsundervisning och vilja att utveckla undervisningen tillsammans med kollegierna och att själv utvecklas förutsätts liksom god samarbets- och kommunikationsförmåga.Behörighetskrav enligt ÅFS 2002:87 Landskapsförordning om Högskolan på Åland, 3 kapitlet.Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!Bengt Englund, +358 18 537 739, bengt.englund@ha.ax...

 • Company Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Päätoiminen tuntiopettaja YP-Jyväskylän tiimiin (Jyväskylän kampus)Humak on vahvasti profiloitunut, valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakin alueyksiköt ovat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi) sekä Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa on n. 1500 opiskelijaa ja noin 140 asiantuntijaa eri tehtävissä.Humakin yhteisöjen kehittämisen vahvuusalalle haetaan päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen vuorotteluvapaan sijaiseksi. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on:-ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltä...

 • Company Vaasan yliopisto in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  At the University of Vaasa, we think out of the box in order to build a sustainable future. We are a university that invests in the quality of research and teaching in order to tackle the challenges of our time. We educate responsible and internationally-minded leaders and experts. We are well known for our high-quality education and inspirational teachers. Our expertise in the fields of business studies, technology, administrative sciences and communication forms the core of our university. Our discipline-based research is complemented by our phenomenon-driven research platforms.We are now inviting applications for a Tenure track position in Industrial Management, Innovation Management. For the successful applicant this position offers an excellent opportunity to build a multifaceted aca...

 • Company Vaasan yliopisto in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  At the University of Vaasa, we think out of the box in order to build a sustainable future. We are a university that invests in the quality of research and teaching in order to tackle the challenges of our time. We educate responsible and internationally-minded leaders and experts. We are well known for our high-quality education and inspirational teachers. Our expertise in the fields of business studies, technology, administrative sciences and communication forms the core of our university. Our discipline-based research is complemented by our phenomenon-driven research platforms.We are now inviting applications for a Tenure track position in regional development and innovation policy. For the successful applicant this position offers an excellent opportunity to build a multifaceted academ...

 • Company Itä-Suomen yliopisto in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.Uudella työelämätohtorijärjestelmällä kehitämme tohtorikoulutustamme siten, että valmistuneiden tohtoreidemme osaaminen on laajasti hyödynnettävissä elinkeinoelämässä tai muualla yhteiskunnassa.Haettavana Itä-Suomen yliopiston työelämätohtorijärjestelmässä 20 osa-aikaista (50 %) nuoremman tutkijan tehtävääItä-Suomen yliopiston tohtoriohjelmissa työskentelevän nuoremman tutkijan (tohtorikoulutettavan) pääasiallinen tehtävä on väitöstutkimus hyväksytyn tutkimussuunnitelman mukaisesti. Työeläm...

 • Company Kurikan kaupunki in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 15.6.2020 klo 12.00 mennessäpäätoiminen tuntiopettajan tehtävä ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021, sijoituspaikka Kurikan lukio. Opetettavat aineet ovat historia ja yhteiskuntaoppi. Edellytämme historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajan kelpoisuutta.Kurikan lukio sijaitsee uudella Kurikan Kampuksella, joka tarjoaa mukavan työyhteisön lisäksi modernin ja terveen työympäristön.Haku ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset skannattuna. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Hakea voi myös kirjallisesti, jolloin hakemukset liitteineen lähetetään kasvatus- ja opetuspää...

 • Company Hämeenlinnan kaupunki in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  virka Opetettavat aineet matematiikka ja fysiikka. Kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986Valittavan on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote Arvostettavat ominaisuudet: Arvostettavat ominaisuudet tietotekninen osaaminen ja yhteistyökyky. Vaadittavat luvat: Rikosrekisteriote Valittavan on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote Koeaika (kuukautta): 6Rehtori Pekka Paappanen, puh. 036214746, pekka.paappanen@hmledu.fi, ,http://www.sarastiarekry.fi...

 • Company Itä-Suomen yliopisto in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. Filosofinen tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita humanistisille, kasvatustieteellisille sekä psykologian ja teologian aloille. Neljän akateemisen osaston lisäksi tiedekuntaan kuuluu kaksi harjoittelukoulua ohjattua opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten. Tiedekunnan tutkimustoiminta on monitieteistä sekä teoreettisesti ja metodologisesti monipuolista, ja se kytkeytyy vahvasti yliopiston s...

 • Company Jyväskylän yliopisto in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja. Haettavana onprojektitutkijan tehtävä ajalle 3.8.2020 - 31.8.2021 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimukse...

 • Company Åbo Akademi in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering. Till fakultetens verksamhetsområden hör utbildningslinjer inom pedagogik, hälsovetenskaper och socialvetenskaper.Åbo Akademi söker en universitetslärare i matematikens didaktik för tiden 1.8.2020-31.12.2020. Anställningen är ett vikariat. Anställningen är placerad vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV). Placeringsorten är V...

 • Company Åbo Akademi in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering. Till fakultetens verksamhetsområden hör utbildningslinjer inom pedagogik, hälsovetenskaper och socialvetenskaper.Åbo Akademi söker en universitetslärare i pedagogik för tiden 1.8.2020-31.7.2021. Anställningen är ett vikariat. Befattningen är placerad vid utbildningslinjen för klasslärare, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)....

 • Company Åbo Akademi in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering.Åbo Akademi söker en universitetslärare i småbarnspedagogik för tiden 1.8.2020-31.7.2021. Anställningen är ett vikariat. Anställningen är placerad vid utbildningslinjen för småbarnspedagogik, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV). Placeringsorten är Vasa.Ämnet småbarnspedagogik tillgodoser den svensk- och tvåspråkiga befolkning...

 • Company Laurea-ammattikorkeakoulu Oy in
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Laurea on kansainvälisesti verkottunut metropolialuetta kehittävä ammattikorkeakoulu, jonka toimintatavassa opiskelijat ovat uuden osaamisen ja palveluinnovaatioiden tuottamisen keskiössä. Laurea yhdistää oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön edistääkseen alueen palveluliiketoimintaa, palveluinnovaatioiden tuottamista ja yrittäjyyttä. Laurealla on monipuolinen kumppanuusrakenne ja selkeät toimintaa tukevat painoalat.Laurea on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on noin 52 M€, ja joka työllistää tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Opiskelijoita Laureassa on lähes 8000.Kaksi määräaikaista sosiaalialan lehtoriaHaemme Laureaan kahta määräaikaista lehtoria sosiaalialan/varhaiskasvatuksen koulutukseen.Tehtävät ovat määräaikaisia ajalle 01.08.2020-31.12.2021.Tehtävä edellyttää vahvaa osaamista varhaisk...

 • Company Tampereen korkeakoulusäätiö sr in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: http://www.tuni.fiTehtävä sijoittuu https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/informaatioteknologian-ja-viestinnan-tiedekunta Viestintätieteiden yksikköön. Viestintätieteiden yksikössä pureudumme digitalisoituvaan mediaympäristöön ja viestintäteknologioiden ihmisten välisiä suhteita, ajatuksia ja aistimellisuutta eri tavoin muokkaavaan rooliin. Yksikön kolme tutkimusyksikköä (COMET, TRIM ja T7) tuottavat ymmärrystä julkisuuden, pelillisyyden ja teatterin merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma k...

 • Company Åbo Akademi in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its international research community and its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognized position within research and education both nationally and internationally. The Faculty of Science and Engineering develops solutions and processes to slow down climate change, promotes a cleaner environment and a healthier sea and finds methods to discover, treat and prevent diseases. Our goal is a healthy human in a sustainable society. Our research is done in cooperation with the industry, research institutes and other universities both in Finland and abroad.Åbo Akademi University invites applications to a po...

 • Company Turun yliopisto. in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella (Tilastotieteen keskuksessa) on haettavana projektitutkijan/tohtorikoulutettavan määräaikainen tehtävä Projektitutkijan/tohtorikoulutettavan määräaikainen tehtävä alkaa 1.7.2020 ja päättyy 31.12.2022. Aloitus- ja päättymisajankohta on neuvoteltavissa ja työsuhde voi mahdollisesti jatkua pidempään. Tehtävään voidaan valita UTUGS:n MATTI-tohtoriohjelmaan syksyn 2020 haussa hakeva tohtorikoulutettava. Projektitutkijan nimekettä käytetään, mikäli tehtävään valitulla on maisterin tutkinto, mutta ei vielä jatko-opinto-oikeutta. Projektitutkija voi myöhemmin siirtyä tohtorikoulutettavaksi tekemään väitöskirjaa hankkeisiin liittyen. Tehtävät liittyvät tutkimushankkeisiin "New Nonlinear Econometric Methods with Macroeconomic and Financial ...

 • Company Jyväskylän yliopisto in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.  Haettavana on kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 2-4 tohtorikoulutettavan tehtävää, kasvatustieteet/psykologia, 1.9.2020 alkaen (tai aiemmin muille kuin aloitusvaiheen oleville) enintään neljän vuoden määräajaksi. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulev...

 • Company Vaasan yliopisto in
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.Haemme nyt tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemiseen yksikköön yliopistonlehtoria/yliopisto-opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävän opetusalana on tietojenkäsittelytekniikka (tarkemmin ohjelmointi ja ohjelmistoteknii...

 • Company Yrkeshögskolan Arcada Ab in
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Vi söker en erfaren och inspirerande timlärare i företagsekonomi till institutionen för ekonomi och affärsanalys vid Arcada.Som timlärare har du studenten i fokus, du samarbetar med medarbetare och studenter på högskolan för att optimera studieupplevelsen på Arcada och stöder studenterna i utvecklandet av deras professionella nätverk och identitet. Högskolans undervisningsspråk är svenska och engelska.Dina huvudsakliga ansvarsområden:- Undervisning på bachelor- och masternivå ingår i ditt jobb- Handledning av examensarbeten- Aktivt skapande av relationer i näringslivet- Bidra till att aktivt utveckla arbetsgemenskapen och det egna ämnesområdetEgenskaper som vi uppskattar:- Genuint intresse för undervisning och digitalisering- God förmåga till interaktion med studenter, kolleger, och näring...

 • Company Åbo Akademi in
  27.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Please find information in English below----------------------------------------------------------------------------------Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik utvecklar lösningar och processer för att bromsa klimatförändring, främjar en renare miljö och ett friskare hav samt hittar metoder för att upptäcka, behandla och förebygga sjukdomar. Vårt huvudmål är en välmående människa i ett hållbart samhälle. Vår forskning görs i ett omfattande samarbete med industrin, forskningsinstitut och andra universitet såväl ...

 • Company Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy in
  27.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tuloksellisimpia ja vetovoimaisimpiaammattikorkeakouluja Suomessa. Teemme monipuolista yhteistyötä ylineljässäkymmenessä maassa koulutuksen ja hanketoiminnan parissa.Opiskelijoita meillä on yli 8 000 ja työllistämme 700 henkilöä.Haemme sosiaalisen kuntoutuksen yliopettajaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun HyvinvointiyksikköönHaluatko työskennellä sosiaalisen kuntoutuksen yliopettajan tehtävässä monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla koulutuksen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijana ja suunnannäyttäjänä? Sinulla on tohtorin tai lisensiaatin jatkotutkinto ja laaja-alaista työkokemusta sosiaalisen kuntoutuksen työtehtävissä. Ammatillisen kuntoutuksen tai vanhustyön asiantuntijuus katsotaan lisäeduksi. Opettajan pedagogisen pätevyyden, mikäli et ...

 • Company Jyväskylän yliopisto in
  27.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja. Haettavana on2 yliopistonopettajan tehtävää, määrälliset menetelmät, 12.10.2020 - 31.10.2021 ja 3.8.2020 - 31.7.2023 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunn...

 • Company Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy in
  26.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Huomiseen katsova Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk - kulkee etujoukoissa kohti parempaa huomista. Kampuksena on koko maailma. Kivijalkoina toimivat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna.Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu profiloituu vahvana TKI-korkeakouluna. Soveltavaa tutkimusta ja kehittämistyötä toteutetaan neljällä vahvuusalalla: Digitaalinen talous, Metsä, ympäristö ja energia, Kestävä hyvinvointi sekä Logistiikka ja merenkulku. Etsimme joukkoomme uutta edelläkävijää.Haemme Kouvolan kampukselle myynnin ja markkinoinnin lehtoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 31.8.2020-30.6.2021.Työtehtäviin kuuluvat markkinoinnin ja myynnin sekä muiden liiketalouden aineiden opetusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä verkkoped...

 • Company Yrkeshögskolan Arcada Ab in
  24.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Arcada University of Applied Sciences in Helsinki welcomes applications for a position as Researcher/Lecturer in Machine Learning Engineering and Autonomous Systems at the Department of Business and Analytics. The position, which is established through a research grant, will give the candidate an opportunity to improve both research skills and teaching methods. In close collaboration and support of colleagues, you are expected to spend most of your time solving research problems and to disseminate your results through publications. You will also be teaching and supervising similar subjects at both bachelor and master level.A main criterion for employment is an expressed research focus on interactive-based learning methods, such as reinforcement learning for autonomous systems. The successf...

 • Company Itä-Suomen yliopisto in
  24.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme lähes 2 500 henkilöä. Toimimme kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.Filosofinen tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita humanistisille, kasvatustieteellisille sekä psykologian ja teologian aloille. Neljän akateemisen osaston lisäksi tiedekuntaan kuuluu yliopiston harjoittelukoulu ohjattua opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten. Tiedekunnan tutkimustoiminta on monitieteistä sekä teoreettisesti ja metodologisesti monipuolista, ja se kytkeytyy vahv...

 • Company Vaasan yliopisto in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.Haemme ensisijaisesti apulaisprofessorin (Tenure track) tai professorin uravaiheessa olevaa henkilöä tuotantotalouden oppiaineeseen. Tehtävän tutkimusprofiili painottuu älykkääseen ja innovatiiviseen tuotantoon. Työsuhde alkaa 1.8.2020 tai sop...

 • Company Vaasan yliopisto in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  At the University of Vaasa we have an open mind and we want to build a sustainable future. We are a university that invests in high-quality research and teaching and takes on the challenges of our time. We educate responsible and internationally-oriented leaders and experts. We are known for the high quality of our education and our inspiring teachers. At the core of our university is a high level of expertise in business studies, technology, administrative sciences and communication. The discipline-specific research is complemented by our phenomenon-based research platforms.We are now inviting applications for the position of Assistant or Associate Professor (Tenure Track) in Consumer and User Innovation. For the successful applicant this position offers an excellent opportunity to build ...

 • Company Yrkeshögskolan Arcada Ab in
  23.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Vi söker en erfaren och inspirerande timlärare i företagsekonomi till institutionen för ekonomi och affärsanalys vid Arcada.Som timlärare har du studenten i fokus, du samarbetar med medarbetare och studenter på högskolan för att optimera studieupplevelsen på Arcada och stöder studenterna i utvecklandet av deras professionella nätverk och identitet. Högskolans undervisningsspråk är svenska och engelska.Dina huvudsakliga ansvarsområden:- Undervisning på bachelor- och masternivå ingår i ditt jobb- Handledning av examensarbeten- Aktivt skapande av relationer i näringslivet- Bidra till att aktivt utveckla arbetsgemenskapen och det egna ämnesområdetEgenskaper som vi uppskattar:- Genuint intresse för undervisning och digitalisering- God förmåga till interaktion med studenter, kolleger, och näring...

 • Company Yrkeshögskolan Arcada Ab in
  23.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Arcada söker överlärare i automationsteknik till institutionen för energi-och materialteknologi med start 1.8.2020 för ett tidsbundet avtal för 5 år med möjlighet till förlängning och med en fast lektorsbefattning som bas. Högskolan går in för att utveckla och lansera nya ingenjörsutbildningar av internationellt hög kvalitet. Som överlärare är din huvudsakliga uppgift att initiera och leda forsknings- och utvecklingsverksamhet, och förstärka undervisningen i teknik enligt våra strategiska målsättningar.Vi söker dig som har doktorsexamen i teknik, och vi önskar att du- har gedigen erfarenhet inom el- och automationsteknik- bevisad kompetens i att undervisa och leda fui-projekt med samarbetsnätverk- behärskar svenska och engelska flytande- har ambition att utveckla smarta lösningar för en hå...

 • Company Yrkeshögskolan Arcada Ab in
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Arcada söker överlärare i smarta digitala lösningar inom affärsekonomi till institutionen för ekonomi-och affärsanalys med start 1.8.2020 för ett tidsbundet avtal för 2 år. Högskolan går in för att utveckla sin masterutbildning inom International Business Management med en inriktning på nordiska och digitala lösningar. Som överlärare är din huvudsakliga uppgift att initiera och leda forsknings- och utvecklingsverksamhet, och förstärka undervisningen. Högskolan har i sin strategi ställt upp mål som inkluderar smarta digitala lösningar för ett dynamiskt arbetsliv, samt för högklassig utveckling, forskning och undervisning. Därtill betonas högskolans internationella ambition med nordisk prägel.Vi söker dig som har doktorsexamen i ekonomi, och vi önskar att du- har doktorsexamen inom företagse...

 • Company Karelia Ammattikorkeakoulu Oy in
  22.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee  TIETOJENKÄSITTELYN LEHTORIN SIJAISTAajalle 1.8.2020 -31.7.2021 Lehtorin tehtäviin kuuluvat tietojenkäsittelyn opetus eri osaamisalueilla ja opinnäytetöiden ohjaus. Toimenkuvaan kuuluu opetuksen lisäksi maksullinen palvelutoiminta.Painotamme valinnassa:- osaamista ohjelmistoautomaatiossa ja -robotiikassa- digitaalisen liiketoiminnan asiantuntemusta ja ohjelmointiosaamista- osaamista datahallinnasta, operatiivisista järjestelmistä verkkokaupasta ja toiminnanohjausjärjestelmistä- projektiosaamista- vahvaa kokemusta verkkopedagogiikasta ja etäopetuksesta- vuorovaikutus- ja viestintäosaamista - sujuvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä- hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.  Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakou...

 • Company Karelia Ammattikorkeakoulu Oy in
  22.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee TALOUSHALLINNON LEHTORIN SIJAISTA määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.- 31.12.2020 Lehtorin tehtäviin kuuluvat opetus liiketalouden koulutuksen taloushallinnon opintojaksoilla. Odotamme hakijalta taloushallinnon monipuolista ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen osaamista. Erityisesti arvostamme kirjanpidon ja kustannuslaskennan käytännön työkokemusta. Toimenkuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset ohjaus- ja kehittämistehtävät.Opetuskokemus sekä lähi- että verkko-opetuksen osalta katsotaan eduksi.Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, vastuullista ja oma-aloitteista työskentelyotetta sekä kykyä luoda ja ylläpitää toimivia alaan liittyviä verkostoja. Työsuhteen ehdot ja pal...

 • Company Päijät-Hämeen Kesäyliopistoyhdistys ry in
  22.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Etsitään ryhmänohjaajaa avoimen yliopiston psykologian perusopintokokonaisuudelle. Opetus järjestetään arki-iltaisin ja/tai lauantaisin lukuvuoden 2020-2021 aikana. Opetustunnit arvioilta 20-25 tuntia lukukaudessa. Opetuspaikka Lahti.Palkkaus sopimuksen mukaan.Yliopiston määrittämät pätevyysvaatimukset:Ylempi korkeakoulututkinto, psykologian aineopinnot oltava suoritettuna.Tiina Laurikainentiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi050-3754977...

 • Company Päijät-Hämeen Kesäyliopistoyhdistys ry in
  22.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Etsitään tuutoria / teknistä tukihenkilöä avoimen yliopiston opintoihin lukuvuodelle 2020-2021. Työnkuvaan kuuluu- toimia opiskelijaryhmän ohjaajana / yhteyshenkilönä (työ ei sisällä varsinaista opetusta)- toimia teknisenä tukihenkilönä etä- ja lähiopetuksen aikanaTyöntekijältä edellytetään reippautta ja oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja luotettavuutta. Eduksi katsotaan, mikäli hakija on näppärä tietokoneiden kanssa, mutta työ ei edellytä tietoteknisen alan koulutusta tai ammattitaitoa. Työhön ja etäopetusohjelmiston käyttöön perehdytetään. Työ sopii hyvin tehtäväksi esim. opiskelun ohessa. Työntekijän tulee olla täysi-ikäinen.Tuntityö pääsääntöisesti arki-iltaisin ja/tai lauantaisin Lahdessa opetuksen lukujärjestyksen mukaan.Palkkaus sopimuksen mukaan.Tiina Laurikainen...

 • Company Itä-Suomen yliopisto in
  21.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  The University of Eastern Finland, UEF, is one of the largest multidisciplinary universities in Finland. We offer education in nearly one hundred major subjects, and are home to approximately 15,500 students and 2,700 members of staff. We operate in Joensuu and Kuopio. In international rankings, we are ranked among the leading universities in the world.The Faculty of Health Sciences operates at the Kuopio Campus of the University of Eastern Finland. The Faculty offers education in medicine, dentistry, nutrition and pharmacy, as well as in some other central fields of the health care sector. The Faculty is research-intensive, and its internationally recognised research activities are closely linked to the strategic research areas of the University. There are approximately 2 500 degree stude...

 • Company Lab-ammattikorkeakoulu Oy in
  20.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Haemme yhdyskuntatekniikan lehtoria LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikköön Lahteen vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen.Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on työkokemusta infratekniikan tai yhdyskuntasuunnittelun tehtävistä sekä kokemusta ja näkemystä alan kehittämisestä. Tehtävä edellyttää vahvaa infratekniikan tai yhdyskuntasuunnittelun osaamista, sujuvaa englanninkielen taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.Eduksi katsomme kokemuksen opetustehtävistä sekä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Arvostamme vahvoja verkostoja alan toimijoihin sekä kokemusta kansainvälisistä tehtävistä.Edellytämme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa infratekniikan tai yhdyskuntasuunnittelun alalta.Työtehtäviä voi olla sekä Lahdessa että Lappeenrannassa.Tarjoamme sinulle monipuolisen...

 • Company Kurikan kaupunki in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 2.6.2020 klo 12.00 mennessä- perusopetuksen lehtorin virka 1.8.2020 alkaen toistaiseksi, alkusijoituspaikka Kurikan yhteiskoulu. Opetettavat aineet ovat englanti ja ruotsi. Kolmas opetettava kieli katsotaan eduksi. Edellytämme englannin ja ruotsin kielen aineenopettajan kelpoisuutta.Haku ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset skannattuna. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Virkaa on mahdollista hakea myös kirjallisesti, jolloin hakemukset liitteineen toimitetaan sivistyslautakunnalle osoitettuna os. Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Hak...

 • Company Lab-ammattikorkeakoulu Oy in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Haemme rakennussuunnittelun ja arkkitehtuurin yliopettajaa LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikköön Lappeenrantaan vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen.Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on näkemystä rakentamisen tulevaisuudesta ja kokemusta tutkimus- ja kehittämishankkeista. Tehtävä edellyttää vahvaa kehittämisotetta sekä osaamista mm. rakentamisen elinkaaren hallinnasta, energiatehokkuudesta ja kestävästä asumisesta. Lisäksi edellytetään sujuvaa englanninkielen taitoa ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.Työnkuvaasi kuuluu monipuolisten tutkimus- ja kehittämistehtävien lisäksi opetusta ja ohjausta monialaisesti eri yksiköissä perustutkinnossa ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Työtehtäviä on sekä Lappeenrannassa että Lahdessa.Eduksi katsomme kokemuksen opetusteht...

 • Company Jyväskylän yliopisto in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Fysiikan laitoksella, matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana tutkijatohtorin tehtävä, ydinastrofysiikka 3.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, 2 vuoden määräajaksi. Haemme innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme työskentelemään ERC Consolidator Grant -hankkeessa Masses, Isomers and Decay studies for Elemental Nucleosynthesis" (MAIDEN) Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella. Projektissa tutkitaan ytimien ominaisuuksia, jotta ymmärtäisimme paremmin alkuainesynteesiä tähdissä, erityisesti nopeaa neutroninsieppausprosessia (r prosessi). MAIDEN-projekti alkoi vuonna 2018 ja kokeellista dataa on jo kerätty, lähinnä IGISOL-laitteistolla Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa. Nyt haemme kansainväliseen tutkimusryhmäämme tutkijatohtoria ydinastro...

 • Company Jyväskylän yliopisto in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana  tutkijatohtorin tehtävä, stressigenomiikka 1.9.2020 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, enintään kahden ja puolen vuoden määräajaksi.  Etsimme tutkimusryhmäämme innokasta ja innovatiivista tutkijatohtoria tutkimaan stressinkeston genomista taustaa sekä erityisesti liikkuvien elementtien osuutta siinä. Ryhmämme tutkii, miten kromosomi-inversiot, liikkuvat elementit ja geenien vaihtoehtoinen silmukointi vaikuttavat yksilöiden kykyyn vastata ympäristön aiheuttamiin stressitekijöihin. Keskitymme erityisesti edellä mainittujen mekanismien välisiin suhteisiin sekä genomisella että fenotyyppisellä tasolla. Käytämme tutkimuksissamme nk. PacBio-genomisekvensointia, erityisiä fenotyyppisiä stressikokeita ja malliorganismina meillä on pohj...

 • Company Jyväskylän yliopisto in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Fysiikan laitoksella, matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana tutkijatohtorin tehtävä, ydinspektroskopia 3.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, 2 vuoden määräajaksi. Haemme innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme työskentelemään ERC Consolidator Grant -hankkeessa Masses, Isomers and Decay studies for Elemental Nucleosynthesis " (MAIDEN) Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella. Projekti keskittyy neutronirikkaiden ydinten ominaisuuksiin, joita tarvitaan astrofysikaalista r-prosessia varten. MAIDEN-hanke alkoi vuonna 2018 ja olemme jo menestyksekkäästi keränneet kokeellista dataa ja kehittäneet instrumentteja projektia varten IGISOL-laitteistolla Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa. Tähän erinomaiseen tutkimusympäristöön ja kansainväliseen...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters