Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

70 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 70 results.
 • Company Turun yliopisto. in Rauma
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSESSA ON HAETTAVANA Yliopisto-opettajan, äidinkieli ja kirjallisuus, määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2021-31.7.2022 (aloitus sopimuksen mukaan) Opettajankoulutuslaitoksessa koulutetaan laaja-alaisesti päteviä ja monipuolisesti ammattitaitoisia opettajia. Opetus perustuu opettajankoulutusta ja opettajuuteen kouluttautumista vahvistavaan tutkimukseen. Laitos toimii kahdella paikkakunnalla kouluttaen opettajia sekä Turun että Rauman kampuksilla. Haettavana olevan tehtävän ensisijainen työtekopaikka on Rauma ja toissijainen työntekopaikka Turku. Yliopisto-opettajan tehtävänä on osallistua opettajankoulutuslaitoksen kieli- ja kirjallisuuskasvatuksen kehittämiseen, opettaa tutkimusperustaisesti oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus sisältöjä sekä ohjata opetusharjoittelua...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Kokkola
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on haettavana  Yliopistonlehtorin tehtävä, kasvatustieteet 1.10.2021 alkaen toistaiseksi Yliopistonlehtorin työntekopaikka on Kokkola. Laaja-alainen, tutkimusperustainen ja verkostoitunut aikuiskoulutus on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen yksikön vahvuus. Kasvatustieteen yksikkö kouluttaa asiantuntijoita luokanopettajan, varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan aloille. Yksikkömme tarjoaa korkeatasoista, tutkimusperustaista kandidaatti- ja maisterikoulutusta ja tuottaa aktiivisesti jatkokoulutusta sekä täydennyskoulutusta. Tutkimustoimintamme on monitieteistä ja kansainvälisesti verkottunutta. Kehitämme opetustamme ja tutkimustamme tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen eri sidosryhmien kanssa. Haemme kasvatustieteen ...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Kasvatustieteiden laitoksella on haettavana YLIOPISTONLEHTORIN tehtävä, varhaiskasvatustiede, ajalle 1.9.2021- 31.12.2022 Tehtävät ja edellytykset Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat varhaiskasvatustieteen opetus- ja tutkimustehtävät, erityisesti tutkimusmenetelmien opetus ja opinnäytetöiden ohjaus. Opintojaksojen opiskelijaryhmät muodostuvat osittain kansainvälisistä opiskelijoista ja tällöin opetuskielenä on englanti. Tehtäviin sisältyy myös harjoitteluiden ohjausta. Lisäksi tehtäviin sisältyy tiedekunnan sekä varhaiskasvatustieteen tutkimusperustainen pedagoginen kehittämistyö sekä osallistuminen laitostehtäviin. Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään ote...

 • Company Turun yliopisto. in Rauma
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSESSA ON HAETTAVANA Yliopisto-opettajan, kasvatustiede, määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2021-31.7.2022 (aloitus sopimuksen mukaan) Opettajankoulutuslaitoksessa koulutetaan laaja-alaisesti päteviä ja monipuolisesti ammattitaitoisia opettajia. Opetus perustuu opettajankoulutusta ja opettajuuteen kouluttautumista vahvistavaan tutkimukseen. Laitos toimii kahdella paikkakunnalla kouluttaen opettajia sekä Turun että Rauman kampuksilla. Haettavana olevan tehtävän ensisijainen työtekopaikka on Turku ja toissijainen työntekopaikka Rauma. Yliopisto-opettajan tehtävänä on osallistua kasvatustieteiden tiedekunnan digipedagogiikan kehittämiseen, opettaa sujuvasti digipedagogiikkaa sekä luokanopettajan perustutkinto-opiskelijoille että jatkuvan oppimisen koulutuksissa. Yliopisto-...

 • Company Yrkeshögskolan Arcada Ab in Other
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Arcada University of Applied Sciences hakeeVerkkotuotannon tuntiopettajaaEtsimme tuntiopettajaa vastaamaan verkkotuotantoa käsittelevästä kokonaisuudesta suositun Digitaalinen muotoilu - koulutuksemme puitteissa. Työaika on 400 tuntia (25% opetushenkilökunnan kokonaistyöajasta) aikavälillä 1.8.21-30.7.22.Edellisen vastuuhenkilön keskittyessä toisen projektin toteutukseen, haemme nyt inspiroivaa opettajaa, joka vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opiskelijatehtävien ohjauksesta. Opetuskieli on suomi ja opetus tapahtuu koronatilanteen salliessa pääsääntöisesti Arcadan kampuksella Helsingin Arabianrannassa.Digitaalinen muotoilu-opintokokonaisuudesta voit lukea lisää tästä:Etsimme sinua joka hallitset verkkosivujen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon UX/UI-suunnittelusta h...

 • Company Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy in Helsinki
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Humanistinen ammattikorkeakoulu, Humak, on valtakunnallisesti toimiva ammattikorkeakoulu ja noin 1700 opiskelijan ja 140 työntekijän dynaaminen asiantuntijayhteisö. Olemme profiloituneet järjestö- ja nuorisotyöhön, seikkailukasvatukseen, työyhteisöjen kehittämiseen, tuotanto- ja projektiosaamiseen, luovien alojen yrittäjyyteen sekä viitottujen kielten tulkkaukseen ja kommunikaatioasiantuntijuuteen. Humakin alueyksiköt ovat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi), Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Osa tutkinnoistamme toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.Haemme lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yhteisöpedagogikoulutukseen Kuopion kampukselle.Lehtorin toimenkuvaan kuuluu- Opettaminen ja ohjaus yhteispedagogikoulutuksessa; erityisesti järjestö- ja nuoris...

 • Company Oulun Yliopisto in Oulu
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Oulun yliopisto - uutta osaamista kouluttamassa. Olemme vetovoimainen opiskelu- ja työpaikka sekä koulutamme haluttuja osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Oulun yliopiston vahvuuksia ovat mittava monitieteinen ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä läheiset yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin. Yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa muodostamme Oulun korkeakoulukonsernin.  Etsimme nyt Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekuntaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2026 Yliopisto-opettajaa, kasvatustiede, erityisesti luokanopetuskoulutus. Yliopisto-opettajana tehtäväsi on osallistua tiedekunnan perustutkinto-opetukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen sekä toteuttaa tieteellistä tutkimusta. Sinulta odotetaan asiantuntijuutta kasvatustiet...

 • Company Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy in Other
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, ICT, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.Haaga-Helian runsaat 11 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.Haemme hanketehtäviin oma-aloitteista ja proaktiivistaPROJEKTIKOORDINAATTORIA / VIESTIJÄÄmääräaikaiseen työsuhteeseen 23.8.2021 - 30.6.2023.Tehtävissäsi työskentelet kahdessa EAKR- ja ESR-rahoitteisessa hankkeessa projektikoordinaattorina vastaten hankehallinnosta...

 • Company Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy in Other
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, ICT, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.Haaga-Helian runsaat 11 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.Haemme joukkoomme kokenuttaFASILITAATTORIA / PALVELUMUOTOILIJAAhanketyöntekijäksi määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2021-15.12.2023.Työ tehdään kahdessa projektissa, jotka toteutetaan osana huippuammattilaisista koostuvaa tiimiä ja tiiviissä yhteistyössä Suomen joh...

 • Company Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy in Other
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, ICT, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.Haaga-Helian runsaat 11 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.Haemme joukkoommePALVELUMUOTOILIJAAmääräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2021-30.6.2023.Tehtävä on osa-aikainen noin 50 % työajalla ja työn määrää on mahdollista sovitella. Työ tehdään uutta tulevaisuuden palvelukonseptia kehittävissä projekteissa, joissa toteutetaan t...

 • Company Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy in Other
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Hamme Kajaanin ammattikorkeakouluun liikunnanopettajaa ajalle 9.8.2021 - 31.7.2023.Tehtäviisi kuuluu mm. - liikunta-alan opiskelijoiden opetus, opetettavia aineita mm Principles of Sport ja projektiopinnot- opiskelijoiden työharjoitteluiden ohjaaminen- arviointityö - verkko-opintojaksojen monipuolinen kehittäminen ja laatiminen - Personal Training- koulutusyhteistyö- Hanketyö- Eduksi katsotaan kyky opettaa myös urheiluvalmennuksen opintoja Edellytämme sinulta - ylempää ja soveltuvaa korkeakoulututkintoa - laajaa liikunta-alan tuntemusta - yhteistyökykyä - kehittämisotetta - kokemusta ammattikorkeakouluopetuksesta - hyviä vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta työskentelyssä - kykyä opettaa myös englannin kielellä - Moodle -verkko-oppimisympäristön tuntemusta - hanketyöosaamistaPalkkaus ja ...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Haemme informaatioteknologian tiedekuntaan1-2 tietojärjestelmätieteen apulaisprofessoria: Assistant- tai associate -taso, tenure track.Työsuhde alkaa 1.1.2022 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Assistant Professor -tehtävä on määräaikainen 3-5 vuodeksi ja associate-professorin tehtävä 5 vuodeksi.Tehtävät ja edellytyksetTietojärjestelmätieteen tutkimuksella on informaatioteknologian tiedekunnassa pitkät perinteet, jotka painottuvat tietoturvan hallintaan, arvonluomisen dynamiikkaan, tietojärjestelmien kehittämiseen ja ohjelmistoliiketoiminnan tutkimukseen. Apulaisprofessorin rekrytoinnilla tuetaan tiedekunnan profilointialaa tulevaisuuden työn ja nousevien teknologioiden rajapinnassa suuntaamalla tutkimusta kestävän ohjelmistoliiketoiminnan ja ihmislähtöisten, jatkuvasti päivittyvi...

 • Company Lab-ammattikorkeakoulu Oy in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Haemme LiiketoimintayksikköönLehtoria 1.8.2021 alkaen.Työtehtävät koostuvat AMK-tutkintokoulutuksesta, maksullisista täydennyskoulutuksista sekä TKI-toiminnasta ja yhteistyöprojekteista yritysten kanssa. Opetus ja työskentely tapahtuvat suomen ja englannin kielillä.Odotamme sinulta opiskelijakeskeistä työotetta, työn suunnittelun ja organisoinnin taitoja, vuorovaikutus-, kumppanuus- ja tiimityötaitoja sekä kiinnostusta monialaiseen kansalliseen ja kansainväliseen verkostoyhteistyöhön. Aiempi kokemus opetustehtävistä ja erityisesti verkossa toteutettavien koulutusten laadukkaasta suunnittelusta ja läpiviennistä lasketaan eduksi. Opetus on suurelta osin restonomikoulutuksessa sisältäen mm. hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon opetusta.Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ...

 • Company Lapin ammattikorkeakoulu Oy in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Se, että on tilaa olla ja hengittää. Se, että meillä välitetään oikeasti, kuinka kaverilla menee. Se, että saa olla vähän hullu - ehkä jopa kannattaakin olla - tekee meistä ainutlaatuisia ja aika mainioita. Me olemme pohjoista tekoa. Etäisyyksien hallinnan mestareita, tekniikan todellisia taitajia, me teemme asioita - ja kyllä, me olemme ylpeitä työpaikastamme. Etsimme nyt sinua joukkoomme,TUNTIOPETTAJAPääset opettamaan konetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan ammattiaineita tekniikan insinöörikoulutuksissa. Toimit myös teollisen kunnossapidon koulutusmoduulin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä KuToMo (Kunnossapidon teollisen osaamisen koulutusmoduuli) -hankkeessa. Osallistut opiskelijoiden ohjaukseen opintojaksoilla ja opiskelijaprojekteissa, opi...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Fysiikan laitokselle haetaan VÄITÖSKIRJATUTKIJAA, FYSIIKKA 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.  Haemme innostunutta ja motivoitunutta henkilöä väitöskirjatutkijaksi kiihdytinpohjaisen materiaalifysiikan tutkimusryhmään Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorioon. Kiihdytinpohjaisen materiaalifysiikan tutkimusryhmä tekee sekä kokeellista perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta hyödyntäen energeettisten ionien ja materiaalien välisiä vuorovaikutuksia. Yksi uusi tutkimusavaus on negatiivista ionisuihkua tuottavissa ionilähteissä hiljattain havaittu ilmiö, jossa laservalolla saadaan aikaan jopa merkittävästi suurempi hiukkasvirta Cs-sputteri-tyyppisestä ionilähteestä.  Tähän uuteen havaintoon liittyvää fysiikkaa tullaan tutkimaan Ak...

 • Company Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Haemme Vaasan ammattikorkeakouluunSÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN LEHTORIAPäätoimiseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Kaipaamme innostavaan ja kansainväliseen työyhteisöömme sähkö- ja automaatiotekniikan osaajaa, joka omaa käytännönläheisen ja kehittävän työotteen. Samalla pääset osaksi Vaasan seudun yritys- ja työelämäverkostoja, jotka ovat meidän keskeisiä kumppaneita. Työtehtävät koostuvat AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksesta, maksullisesta täydennyskoulutuksesta, TKI-työstä ja jatkuvan oppimisen tehtävistä Arvostamme opiskelijakeskeistä työskentelyotetta, työn suunnittelun ja organisoinnin taitoja, vuorovaikutus-, kumppanuus- ja tiimityötaitoja sekä halua kansalliseen ja kansainväliseen työelämä- ja yritysyhteistyöhön. Olet halukas kehittä...

 • Company Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi in Åbo
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  We are looking for aSenior Lecturer in Maritime TechnologyThe tasks include teaching students be naval engineers, to supervise graduates and study projects, to develop teaching and training methods taking into account the requirements and expectations of working life, and participation in research - and development projects.The assignment focuses on:- broad knowledge in mechanical engineering- practical experience in the field of mechanical engineering- readiness to commit to and develop new teaching methods- good connections to workinglife- experience as a engineer or chief engineer is seen as meritWe are looking for a person that has:- Senior Lecturer is required to have an appropriate master's degree or doctorate as a postgraduate degree- current knowledge in the field of education- ski...

 • Company Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tuloksellisimpia ja vetovoimaisimpia ammattikorkeakouluja Suomessa. Teemme monipuolista yhteistyötä yli neljässäkymmenessä maassa koulutuksen ja hanketoiminnan parissa. Opiskelijoita meillä on yli 8 000 ja työllistämme yli 700 henkilöä.Tavoitteenamme on olla Suomen paras ammattikorkeakoulu, jolla on vahvaa näyttöä koulutuksen laadusta, kansainvälisyydestä ja yrittäjyyden edistämisestä. Toimimme tällä hetkellä neljällä eri kampuksella (Jyväskylässä Pääkampus, Lutakon kampus ja Musiikkikampus sekä Saarijärvellä Biotalousinstituutti). Lisäksi JAMKilta löytyy toimipiste Helsingistä Töölönlahden kampukselta.Haemme JAMKin hyvinvointiyksikköön terveysalalleYliopettajaa, jolla on vahvaa asiantuntijuutta ja osaamista hoitotyöstä ja sen digitaalisesta kehittämisestä....

 • Company LUT-yliopisto in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  hakee matematiikan opetukseen osa-aikaisia tuntiopettajia energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan aloilta (vähintään yksi henkilö kultakin alalta). Tarvittava määrä tarkentuu järjestelyjen myötä, mutta haemme enintään kahdeksaa opettajaa.Olet hakemamme henkilö, mikäli:- sinulla on hyvät matemaattiset valmiudet- osaat tarkastella ongelmia useammasta näkökulmasta- pystyt esiintymään- kirjoitat hyvää suomen kieltä- osaat käyttää Pythonia tai Matlabia ongelmanratkaisun apuvälineenä- opiskelet pääopintosuuntanasi energia-, kone-, sähkö- tai ympäristötekniikkaa (tai sinulla on laaja sivuainekokonaisuus jostakin edellä mainitusta)- ymmärrät teknistä tekstiä ja osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti englanniksi.Arvostamme opetuskokemusta (tutor, tuntiopettaja/assistentti, sijaisuuksia perusko...

 • Company Turun yliopisto. in Other
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSESSA ON HAETTAVANA Projektitutkijan määräaikainen tehtävä opettajankoulutuksen tutkimushankkeeseen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023  Tehtävään valittava osallistuu hankkeisiin, jossa tutkitaan akateemista opettajankoulutusta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, miten opettajaksi valitun opiskelijan taidot kehittyvät jatkumona valinnoista koulutuksen aikana ja työelämässä. Tehtävässä edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkintoa, luokanopettajan pätevyyttä sekä perehtyneisyyttä opettajankoulutuksen tutkimukseen- erityisesti ammatinvalinnan näkökulmasta. Lisäansiona katsotaan perehtyneisyys Factors Influencing Teaching Choice- kyselylomaketutkimukseen. Tehtävään valittava henkilö osallistuu aineistonkeruun suunnitteluun, toteutukseen sekä aineistojen analyysiin ja rap...

 • Company Poliisiammattikorkeakoulu in Tampere
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  TYÖPAIKAN ESITTELYPoliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on Suomen ainoa poliisioppilaitos poliisin koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen osaaja. Tampereen Hervannassa toimiva Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinneista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista sekä toteuttaa alan täydennyskoulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Työpaikan tiedot: Poliisiammattikorkeakoulu Vaajakatu 2 33720 TampereTEHTÄVÄN KUVAUSVirkasuhde on viraston yhteinen ja se on sijoitettu Yleisvalmiudet-osaamisalueelle. Yleisvalmiuksien osaamisalueen vastuulle kuuluvat kielten, liikunnan, oikeustieteen, lupahallinnon, psykologian ja yleisen johtamisen opetus.Poliisiammattikorkeakoulun opettajien tehtävistä on säädetty Poliisiammattikorkeakoulusta annetun asetuksen ...

 • Company Oulun Ammattikorkeakoulu Oy in Other
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  Me Oulun ammattikorkeakoulussa onnistumme, sillä kokeilemme rohkeasti uutta emmekä pelkää epäonnistua. Teemme yhdessä avoimesti ja vastuullisesti työtä hyvinvoinnin eteen. Uskomme unelmiin ja toteutamme niitä ympäristöviisaasti. Olemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Meiltä valmistuu osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tuemme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllämme, jonka painoalat ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka, erityisesti Pohjois-Suomea.Tule muuttamaan maailmaa kanssamme! Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun! TehtäväkuvausHaemme tuotekehityksen lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtäviin kuuluvat opetustehtävien lisäksi koulutusympäristöjen ja -val...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  Haettavana on Koulutuksen tutkimuslaitoksella Yliopistotutkijan tehtävä, ohjauksen tutkimus, 3.1.2022 alkaen toistaiseksi Yliopistotutkijan keskeinen tehtävä on elinikäiseen ohjaukseen liittyvän tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen tekeminen ottaen huomioon kulloinkin ajankohtaiset kehittämis- ja tiedontarpeet. Yliopistotutkijan tehtävä on tutkimuspainotteinen. Siihen sisältyy tutkimushankkeiden johtamista ja koordinointia, yhteydenpitoa keskeisiin sidosryhmiin, täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimista, tutkimusten aineistonhankintaa ja analysointia sekä tulosten raportointia suomeksi ja englanniksi. Yliopistotutkijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa kasvatustieteistä tai siihen rinnastettavalta tieteenalalta, kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä erinomaista suom...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana  YLIOPISTONLEHTORIN tehtävä, liikuntapedagogiikka, vuorotteluvapaan sijaisuus, ajalle 1.9.2021 - 28.2.2022.   Tehtävät ja edellytykset  Liikuntapedagogiikan yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat liikuntapedagogiikan tutkimusmenetelmien (kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten) opetus ja opinnäytetöiden ohjaus sekä alan tutkimustyö yhdessä tiedekunnan muiden opettajien ja tutkijoiden kanssa. Yliopistonlehtori osallistuu myös liikuntapedagogiikan muihin opetustehtäviin sekä tiedekunnan yhteiseen opetukseen liikunta- ja terveystieteiden opiskelijoille. Oppiainerajat ylittävä yhteistyö ja tutkimusperustaiset opetuskokeilut nähdään tärkeänä osana työtä. Liikuntapedagogiikan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuvaa to...

 • Company Lab-ammattikorkeakoulu Oy in Other
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  Haemme sivutoimista tuntiopettajaa (ruotsin kieli ja viestintä) LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskukseen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 9.8.2021 - 31.12.2021.Tehtäviisi kuuluvat ruotsin kielen ja viestinnän opetus. Opetusta voi olla myös ilta-aikaan ja verkossa.Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa opetettavassa kielessä, hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä ja joustavaa työotetta, kehittämismyönteisyyttä sekä kokemusta verkko-opetuksesta. Aikaisempi kokemus kielen opettamisesta sekä pedagoginen pätevyys katsotaan eduksi.Tehtävä sijoittuu Lahden kampukselle, mutta opetusta voi olla myös Lappeenrannan kampuksella ja etäopetuksena.Tarjoamme merkityksellisen työn ja osaavien kollegoiden verkoston jatkuvasti kehittyvässä ja uudistuvassa toimintaympäristössä. Tuemme kaikkia työn...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Haemme Jyväskylän yliopistoon TUKIJATOHTORIA, WISDOM FELLOW Työsuhde alkaa 2.8.2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen, kolmen vuoden määräajaksi. Etsimme motivoitunutta tutkijaa työskentelemään JYU.Widom-yhteisössä Wisdom Fellow -tehtävässä. Katso tarkempi tehtävänkuvaus ja vaatimukset englanninkielisestä hakuilmoituksesta. Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävässä vaaditaan hyvää englanninkielen taitoa ja kyky opettaa englannin kielellä katsotaan eduksi. Tohtorin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista. Mitä tarjoamme?  Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi k...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Jyväskylä
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Haemme Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun Yliopistonopettajaa johtamisen oppiaineeseen. Kyseessä on viiden vuoden määräaikainen tehtävä alkaen 2.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. Tehtävät ja edellytykset Johtamisen yliopistonopettajan tehtäviin kuuluu opetus ja tutkimus henkilöstöjohtamisen, ihmisten johtamisen ja vastuullisen johtamisen alueilla. Tehtäviin kuuluu lisäksi kandidaatin tutkielmien ohjaus, tutkimusrahoituksen hankkimiseen osallistuminen sekä muut opetus- ja tutkimustehtäviin liittyvät tehtävät. Yliopistonopettajan tehtävä on opetuspainotteinen. Yliopistonopettajan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonopettajalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulutut...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Mäkelä
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Haemme Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekuntaan Väitöskirjatutkijaa määräaikaiseen hanketehtävään ajalle 1.9.2021-31.8.2023. Väitöskirjatutkijan tehtävä sijoittuu IT-tiedekunnan tietojärjestelmätieteen alueelle.   Väitöskirjatutkijan tehtävät painottuvat koulutuksen digitalisaation aihepiiriin liittyvään väitöskirjatutkimukseen. Tehtävä sisältää myös hanketehtäviä Keski-Suomen Koulutuksen kaupallistamisen malli -hankkeeseen liittyen. Työtehtäviä ovat esimerkiksi Keski-Suomen koulutustoimijoiden nykytilan tarvekartoitus, Keski-Suomen koulutustoimijoiden verkoston luonti, verkkovälitteisten koulutusten suunnittelu, toteutus ja raportointi (koulutuksen digitalisaation alueelta), toimijoiden koulutusten kaupallistamisen ja digitalisaation tuki sekä koulutustuotteiden pilotoinn...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella on haettavana yliopistonopettaja, kasvatustiede ajalle 2.8.2021 - 31.12.2022 Tehtävät ja edellytykset  Kasvatustieteen yliopistonopettajan tehtäviin kuuluvat opetustehtävät ja opiskelijoiden ohjaus kasvatustieteessä perus-, aine ja syventävissä opinnoissa painottuen tiedekunnan yhteisten kasvatustieteen perusopintojen koordinointiin ja niissä opettamiseen. Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia. Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä engla...

 • Company Jyväskylän yliopisto in Tikkala
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa (Movi) on haettavana yliopistonopettajan tehtävä, puheviestintä, ajalle 2.8.2021 - 30.6.2023 Tehtävät ja edellytykset Yliopistonopettajan tehtävänä on puheviestinnän opettaminen ja opetuksen kehittäminen eri tieteenalojen tutkinto-opiskelijoille. Tehtävään voi liittyä myös yliopiston henkilökunnan koulutusta sekä tilauskoulutusta. Tehtävässä työskentelevä tulee toimimaan monialaisissa tiimeissä, joissa yhteistyössä Movin muiden opettajien, yliopiston eri laitosten henkilökunnan sekä erialojen asiantuntijoiden kanssa kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja viestintä- ja kieliopintoihin. Tehtävään kuuluu myös Movin yhteistä kehittämistyötä sekä opetukseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Tehtävään liittyy opintojaksojen ...

 • Company Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy in Pori
  29.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Haemme Teknologian osaamisalueellekonetekniikan suunnittelun osaajaa (lehtori)toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 16.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Ensisijainen toimipaikka on SAMK-kampus Pori.Teknologian osaamisalueella koulutetaan insinöörejä sekä tietojenkäsittelyn tradenomeja. Osaamisalueella on myös vahvaa TKI-toimintaa usealla tekniikan alalla. Haemme konetekniikan alan ammattiaineiden opettajaa, jolla on vahvaa osaamista erityisesti syvällisestä koneteknisestä suunnittelusta, tuotantotekniikoista ja tuotekehityksestä.Tärkeänä osana teknologian osaamisalueen koulutusta ovat modernit oppimisympäristöt sekä kampuksella että verkossa. Lehtorin tehtävänä on opetuksen lisäksi toimintaympäristön teoreettinen ja käytännönläheinen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kan...

 • Company Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy in Pori
  29.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Haemme Teknologian osaamisalueelleteollisten tietoverkkojen osaajaa (lehtori)toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 16.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Ensisijainen toimipaikka on SAMK-kampus Pori.Teknologian osaamisalueella koulutetaan insinöörejä sekä tietojenkäsittelyn tradenomeja. Osaamisalueella on myös vahvaa TKI-toimintaa usealla tekniikan alalla.Haemme tekniikan alan ammattiaineiden opettajaa, jolla on vahvaa osaamista erityisesti tietoverkoista teollisuusympäristössä. Tärkeänä osana teknologian osaamisalueen koulutusta ovat modernit oppimisympäristöt sekä kampuksella että verkossa.Lehtorin tehtävänä on opetuksen lisäksi toimintaympäristön teoreettinen ja käytännönläheinen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Laboratorioympäristö tukee eri alojen opetusta, k...

 • Company Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy in Pori
  29.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Haemme Teknologian osaamisalueelleinsinöörimatematiikan osaajaa (lehtori)toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 16.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Ensisijainen toimipaikka on SAMK-kampus Pori.Teknologian osaamisalueella koulutetaan insinöörejä sekä tietojenkäsittelyn tradenomeja. Osaamisalueella on myös vahvaa TKI-toimintaa usealla tekniikan alalla. Haemme joukkoomme matemaattisten aineiden opettajaa, jolla on vahvaa halua matemaattisen ja loogisen päättelyn yhdistämisestä teknisten aineiden hallintaan, yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.Tärkeänä osana teknologian osaamisalueen koulutusta ovat modernit oppimisympäristöt sekä kampuksella että verkossa. Lehtorin tehtävänä on opetuksen lisäksi toimintaympäristön teoreettinen ja käytännönläheinen kehittäminen yhteistyössä...

 • Company Simon kunta in Simo
  28.05.2021 Updated on: 28.05.2021

  Simon kunnassa on haettavana Simon peruskoulun kotitalouden lehtorin määräaikainen virka ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.Hakemus tulee jättää 13.6.2021 klo 14.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryyn, osoitteessa .Rehtori-sivistystoimenjohtaja Matti Poikela, p. 040 182 8235, ...

 • Company Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy in Seinäjoki
  28.05.2021 Updated on: 28.05.2021

  Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK - paras korkeakoulu opiskelijalleSeinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, jossa opiskelee 5000 opiskelijaa. Henkilöstöä SeAMKissa on lähes 400. SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikössä koulutetaan tradenomeja ja kulttuurituottajia (AMK- ja yAMK-tutkinnot).Haemme vakinaiseen työsuhteeseen 1.8.2021 alkaenLehtori, tieto- ja viestintätekniikkaTehtäväalueena on tieto- ja viestintätekniikan opetus. Tehtävään sisältyy opetuksen kehittämistä ja osallistumista TKI-hankkeisiin.Edellytämme Sinulta- Ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta- Työ- ja opetuskokemusta tieto- ja viestintätekniikan alalta- Pedagogista pätevyyttä (tai valmiutta hankkia se kolmen vuoden kuluessa)- Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaArvostamme- Ohjelmointio...

 • Company Lapin Yliopisto in Aapajärvi
  28.05.2021 Updated on: 28.05.2021

  Kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana musiikin yliopisto-opettajan määräaikainen tehtävä, ajalle 2.8.-31.12.2021Lapin yliopistossa musiikin opetussuunnitelmaa ja oppimisympäristöjä on kehitetty ja tutkittu jo vuosien ajan. Kehittämis- ja tutkimustyö on kohdentunut mm. musiikkiteknologian mahdollisuuksiin, erityisesti blended learningin -sovelluksiin musiikkikasvatuksessa. Jaettu asiantuntijuus musiikin opettamisen vaihtelevissa tilanteissa ja musiikinopettajuuden eri vaiheissa on yksi lähtökohdistamme. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu musiikin opetusta luokanopettajakoulutuksen koulutusohjelmassa ja opiskelijoiden harjoittelujen ohjausta. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön (5/2009) mukaan yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulutut...

 • Company LUT-yliopisto in Other
  28.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  hakee matematiikan opetukseen osa-aikaisia tuntiopettajia energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan aloilta (vähintään yksi henkilö kultakin alalta). Tarvittava määrä tarkentuu järjestelyjen myötä, mutta haemme enintään kahdeksaa opettajaa.Olet hakemamme henkilö, mikäli:- sinulla on hyvät matemaattiset valmiudet- osaat tarkastella ongelmia useammasta näkökulmasta- pystyt esiintymään- kirjoitat hyvää suomen kieltä- osaat käyttää Pythonia tai Matlabia ongelmanratkaisun apuvälineenä- opiskelet pääopintosuuntanasi energia-, kone-, sähkö- tai ympäristötekniikkaa (tai sinulla on laaja sivuainekokonaisuus jostakin edellä mainitusta)- ymmärrät teknistä tekstiä ja osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti englanniksi.Arvostamme opetuskokemusta (tutor, tuntiopettaja/assistentti, sijaisuuksia perusko...

 • Company Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy in Ahvenainen
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, kulkee etujoukoissa kohti parempaa huomista. Olemme vastuullisen hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakoulu, jonka kampuksena on koko maailma. Kivijalkoina toimivat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna.Innostamme uuden oppimiseen ja tutkimiseen tulevaisuussuuntautuneella koulutuksella, joka synnyttää uusia ammatteja ja uudistaa osaamista. Luomme uutta yrittäjyyttä.Vaikuttavaa tutkimus- ja kehittämistyötä teemme neljällä vahvuusalalla: digitaalinen talous, metsä, ympäristö ja energia, kestävä hyvinvointi sekä logistiikka ja merenkulku.Kansainvälinen toimintamme tuo Kymenlaaksoon ja Etelä-Savoon osaamista, kansainvälistä työvoimaa sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia.Etsimme joukkoomme uutta edelläkävijää.Haemme Mikkelin kam...

 • Company Vaasan yliopisto in Saarela
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.Haemme nyt laskentatoimen ja rahoituksen akateemiseen yksikköön yliopisto-opettajaa / yliopistonlehtoria määräaikaiseen kolmivuotiseen työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä sijoittuu taloustieteen oppiaineeseen. Tehtävä tä...

 • Company Oulun Yliopisto in Oulu
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Oulun yliopisto - uutta osaamista kouluttamassa. Olemme vetovoimainen opiskelu- ja työpaikka sekä koulutamme haluttuja osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Oulun yliopiston vahvuuksia ovat mittava monitieteinen ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä läheiset yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin. Yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa muodostamme Oulun korkeakoulukonsernin.  Etsimme nyt Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekuntaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2026 Yliopisto-opettajaa, kasvatustiede, erityisesti luokanopetuskoulutus. Yliopisto-opettajana tehtäväsi on osallistua tiedekunnan perustutkinto-opetukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen sekä toteuttaa tieteellistä tutkimusta. Sinulta odotetaan asiantuntijuutta kasvatustiet...

 • Company Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy in Other
  27.05.2021 Updated on: 28.05.2021

  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, ICT, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.Haaga-Helian runsaat 11 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.Haemme Palveluliiketoiminnan osaamisalueelle PorvooseenTAPAHTUMA-ALAN TUNTIOPETTAJAA (600h/lukuvuosi)vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2021 - 31.7.2022.Tehtäviin kuuluu opetusta ja opiskelijoiden ohjausta yhdessä opettajatiimin kanssa.Edellytämme monipuolist...

 • Company Turun ammattikorkeakoulu Oy in Turku
  27.05.2021 Updated on: 28.05.2021

  Etsimme Turun AMK:n röntgenhoitajakoulutukseen kliinisen radiografian lehtoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 9.8.2021-15.6.2022.Huom! Hakuaikaa on jatkettu. Aiemmat hakemukset tähän tehtävään huomioidaan. Jos hait kliinisen radiografian lehtorin sijaisuutta aikana 22.4.-11.5., meillä on jo hakemuksesi. Haemme tähän sijaisuuteen innostunutta ja innovatiivista osaajaa, jolla on laaja-alaista monipuolista kokemusta toimenpideradiologiasta sekä kykyä ja intoa tulevaisuuden ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Lehtorina tehtävänäsi on radiografian ja sädehoidon opetustehtävien lisäksi monialaisissa tiimeissä tapahtuva TKI-toiminta ja opinnäytetöiden ohjaus.Edellytämme sinulta:- terveysalan ylempää korkeakoulututkintoa- vähintään kolmen vuoden työkokemusta röntgenhoitajan työstä- 60 opi...

 • Company Turun ammattikorkeakoulu Oy in Turku
  26.05.2021 Updated on: 28.05.2021

  Tule valmentamaan tulevaisuuden asiantuntijoita! Haemme Terveys ja hyvinvointi -sektorin Master School -osaamisalueelle lehtoria ylempien AMK-tutkintokoulutusten opetus- ja kehittämistehtäviin. Toivomme osaamisprofiilisi liittyvän esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan johtamiseen, sote-osaamisen kehittämiseen monialaisena ja monitoimijaisena asiantuntijatyönä sekä tulevaisuuden osaamisen johtamiseen. Toivomme runsaasti työkokemusta vastuullisista tehtävistä ja vaativien prosessien kehittämisestä sekä vahvaa näyttöä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta, mielellään kansainvälisessä toimintaympäristössä. Arvostamme kykyä ja aloitteellisuutta kehittää korkeakoulupedagogiikkaa ja tutkimus- ja kehitystoiminnan integraatiota.Kelpoisuusehdot:- Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto- Vähintään kolmen vu...

 • Company Itä-Suomen yliopisto in Ahkionlahti
  26.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Haemme opinto- ja uraohjauksen yliopistonlehtoria Joensuun kampukselle 1.9.2021 alkaen. Lue lisää alta, ja hae viimeistään 15.6.2021.  Tehtävä ja palkkaus Opinto- ja uraohjauksen yliopistonlehtorin tehtävässä työskentelet kasvatustieteiden ja psykologian osastossa Joensuun kampuksella. Osasto kuuluu filosofiseen tiedekuntaan.  Tehtäviin sisältyy:  - opetustehtäviä opinto-ohjaajan ja uraohjaajan tutkintokoulutuksissa, erillisissä kelpoisuusopinnoissa sekä uraohjauksen erikoistumisopinnoissa (opetus keskeisillä ammatillisilla ja teoreettisilla opintojaksoilla, pedagogisissa opinnoissa sekä menetelmäopinnoissa),  - tutkielmien ja väitöskirjojen ohjausta, - tutkimustyötä, - koulutuksen kehittämistehtäviä.  Tehtävä täytetään 1.9.2021 alkaen toistaiseksi. Uuden työntekijän tullessa yliopiston p...

 • Company Itä-Suomen yliopisto in Joensuu
  26.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  The University of Eastern Finland is inviting applications for an Associate Professor in Structural Studies of Proteins, Tenure Track position, Department of Chemistry in Joensuu. The position be filled for a four-year term from 1 January 2022 (or as agreed). Please find more information below and submit your application no later than June 18, 2021.Role and salary The Associate Professor position in structural studies of proteins is related to two strategic research areas of University of Eastern Finland Environmental change and sustainable use of natural resources" and Ageing, lifestyles and health" .A successful candidate has expertise and readiness to actively participate in current and new research projects in Forest and Bioeconomy" and Drug Discovery and Delivery" research commu...

 • Company Itä-Suomen yliopisto in Ahkionlahti
  26.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelmaan yliopisto-opettajaa (80 %). Työ sijoittuu Joensuun kampukselle Historia- ja maantieteiden laitokselle ja alkaa 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Lue lisää alta ja hae viimeistään 15.6.2021.  Tehtävä ja palkkaus Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelmassa suoritetaan 120 opintopisteen filosofian maisterin tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto. Maisteriohjelmasta valmistuneet sijoittuvat työelämään julkishallintoon tai yksityissektorille erilaisiin asiakirjahallinnan työtehtäviin. Maisteriohjelman opetus on pääsääntöisesti suomen kielellä. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluvat maisteriohjelman opetuksen käytännön koordinointi ja kurs...

 • Company Oulun Ammattikorkeakoulu Oy in Other
  26.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Me Oulun ammattikorkeakoulussa onnistumme, sillä kokeilemme rohkeasti uutta emmekä pelkää epäonnistua. Teemme yhdessä avoimesti ja vastuullisesti työtä hyvinvoinnin eteen. Uskomme unelmiin ja toteutamme niitä ympäristöviisaasti. Olemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Meiltä valmistuu osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tuemme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllämme, jonka painoalat ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka, erityisesti Pohjois-Suomea.Tule muuttamaan maailmaa kanssamme! Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun!Tehtävään haetaan lehtoria, joka osallistuu radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opetuksen rakenteelliseen, pedagogiseen ja sisällölliseen kehittämiseen yh...

 • Company Tampereen korkeakoulusäätiö sr in Other
  26.05.2021 Updated on: 28.05.2021

  Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: Tampereen yliopiston kielikeskuksessa on haettavana kaksi määräaikaista yliopisto-opettajan tehtävää, opetusaineena ruotsin kieli. kaikkien yliopiston opiskelijoiden viestintä- ja kieliopintojen tarjonnasta. Kielikeskus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää monipuolisesti akateemisia viestintä- ja kielitaitojaan opintojen aikana sekä antaa valmiuksia näiden taitojen jatkuvaan kehittämiseen muuttuvassa ja monikulttuurisessa maailmassa. Henkilöstöön kuuluu yhteensä noin 60 työntekijää. Opetuksen yhteisöllinen kehittäminen on toimin...

 • Company Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy in Other
  25.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, ICT, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.Haaga-Helian runsaat 11 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.Haemme Kielet ja kansainvälisyys -osaamisalueelleSUOMEN KIELEN LEHTORIA (S2)vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2021 - 31.7.2022.Tehtäviin kuuluu opetusta ja kehittämistyötä yhdessä tiimin kanssa erityisesti S2-alkeistason opinnoissa. Työhön kuuluu myös kansal...

 • Company Hämeen ammattikorkeakoulu Oy in Mustiala
  25.05.2021 Updated on: 25.05.2021

  Haemme ruotsin kielen lehtoria sijaisuuteen ajalle 2.8.2021-3.6.2022.Tehtäviin kuuluu ruotsin kielen opetus bio- ja elintarviketekniikan, biotalousinsinööri-, kestävän kehityksen ja maaseutuelinkeinojen koulutuksissa. Ensisijainen työskentelypaikka on Mustiala, lisäksi opetusta on Forssassa ja Hämeenlinnassa.Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129 / 2014) 17 §:ssä on säädetty ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan lehtorilta, että hänellä on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.Hakemukset Kuntarekryn kautta viimeistään 6.6.2021.Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Jukka Korhonen, , puh. 040 760 8375.Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Jukka Korhonen, ,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters