Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

155 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-50 of 155 results.
 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  27.11.2020

  Haluatko olla tekemässä uutta pedagogiikkaa ja lähteä rohkeasti rakentamaan liiketoiminnan perustutkinnon opetuskäytänteitä? Omnia hakee opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 7.1.2021 alkaen. Tulet toimimaan liiketoiminnan perustutkinnon opettajana. Sinulla on osaamista erityisesti asiakaspalvelun, markkinointiviestinnän, asiakkuuksien hoidon sekä yritystoiminnan suunnittelun alueilta. Osaat myös opettaa toimiston digitaalisia ohjelmistoja sekä tuloksellista toimintaa. Osaaminen muista tutkinnon osa-alueista katsotaan eduksi. Tehtävässä edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta liike-elämän ammatillisten perustutkintojen opetustehtävistä sekä liike-elämän työkokemusta. Arvostamme osallistavien ja joustavien opetusmenetelmien käyttöä ja etäopetuksen monipuolisten menetelmien...

 • Company Raision seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  27.11.2020

  Taloushallinnon vakituinen päätoiminen tuntiopettaja viranhaltijasuhteeseenTehtävään kuuluu opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät taloushallinnon perus- ja ammattitutkintokoulutuksissa. Edellytämme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogisia opintoja ja vankkaa työkokemusta taloushallinnon eri osa-alueilta. Erityisesti arvostamme palkkahallinnon osaamista. Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, kiinnostus työelämäyhteistyöhön sekä valmiudet käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä.Kelpoisuusehdot tehtävään on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaan.Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ja hyväksyttä...

 • Company Kouvolan kaupunki in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Kouvolan seudun ammattiopisto hakee tuntiopettajaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalalle. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tutkinto ja opettajan pätevyys. Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 ja siihen tehdyn muutoksen (1150/2017) mukaisesti. Kokemus alan opetustehtävistä katsotaan eduksi. Tehtävässä edellytetään alan vahvaa työkokemusta. Lisäksi arvostamme:- alan vahvaa käytännön taitojen osaamista- kykyä kehittää koulutusta- tiimissä toimimisen taitoa- digiosaamisen hallintaa- toimivia työelämäyhteistyöverkostojaTeknisen palvelun tiimin tiimiesimies Henri Partanen, p. 020-615 7802, henri.partanen(a)ksao.fi...

 • Company Axxell Utbildning Ab in Karis
  27.11.2020

  I Karis finns Axxells största enhet med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. Axxell i Karis erbjuder yrkesutbildning inom handel, service, teknik, hantverk och IT. I Karis studerar både unga och vuxna och vi erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.Inom ramen för grundexamen inom livsmedelsbranschen söker vi en Bagare-Konditor lärareOmfattning: minst 80 %Arbetsställe: KarisUndervisningsspråk: svenska och finskaBehörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Lön enligt avtal för yrkesin...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  26.11.2020

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Toisen asteen koulutusVantaan ammattiopisto VariaRälssitie 13, 01530 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 04.01.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2022Haemme kahta määräaikaista resurssiopettajaa Vantaan ammattiopisto Varian Aviapoliksen toimipisteeseen. Opetettavat asiat ovat logistiikan perustutkinnon varastopalvelujen osaamisalan sisältöjen mukaiset.Kelpoisten hakijoiden puuttuessa voimme huomioida myös muut hakijat.Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja op...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Omnia hakee opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.1. 2021 alkaen.Opettajan tehtäviin kuuluu tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntemusta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa tehtävässä opetettavana alana on puhtaus - ja kiinteistöpalveluala, pääasiassa puhtauspalvelut, sekä perus- että ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Työhön kuuluu pääasiassa ammatillisten tutkinnonosien sisällön opettaminen ja opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät. Opetus tapahtuu pääasiassa englanniksi.Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet huomioidaan kelp...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Omnia hakee opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.1.2021 alkaen.Opettajan tehtäviin kuuluu tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntemusta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa tehtävässä opetettavana alana on puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, pääasiassa kiinteistönhoito. Siihen kuuluvat pääasiassa ammatillisten tutkinnonosien sisällön opettaminen ja opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi opettajan työnkuvaan kuuluu mahdollisten opintoja tukevien (esim. OPVA) ja valmentavien koulutusten (esim. Osaamiskeskus) suunnittelu ja toteuttaminen. Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkinto...

 • Company SASKY koulutuskuntayhtymä in Tampere
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Koulutusohjaaja, Tampereen palvelualan ammattiopisto, SASKY koulutuskuntayhtymäTampereen palvelualan ammattiopisto on noin 400 opiskelijan ammatillinen oppilaitos Tampereella. Koulutusohjaajan työ sisältää opiskelijoiden yksilö - ja ryhmäohjausta, yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamista sekä opetuksen rajapinnassa toimimista. Lisäksi koulutusohjaaja organisoi yhteistyössä muun henkilöstön kanssa tapahtumia, verkostotapaamisia, koulutuskokeiluja sekä oppilaitosvierailuja. Koulutusohjaaja on mukana myös oppilaitoksen markkinoinnissa. Työ alkaa 11.1.2021. Työsuhteen kesto on määräaikainen sijaisuus 31.12.2021 saakka. Sijoituspaikka on Tampere.Koulutusohjaajan tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, kuten sosionomi tai yhteisöpedagogi. Erityisesti arvostamme osaamista...

 • Company Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia in Simo
  26.11.2020

  Haemme ammatillista ohjaajaa Muonioon Tunturi-Lapin osaamiskeskukseen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 7.1.2021 - 31.12.2021.Ammatillinen ohjaaja työskentelee sähkö-, rakennus- ja autoalan opiskelijoiden kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä alan opettajien kanssa. Ammatillisen ohjaajan työnkuvaan kuuluu opiskelijoiden tukeminen ja ohjaaminen opinnoissa: henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen antaminen erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, ryhmien ohjaaminen sekä opettajan työparina toimiminen. Työ on sekä itsenäistä ohjaustyötä opiskelijoiden kanssa että tiimityötä ammatillisten opettajien kanssa. Työnkuvaan kuuluvat myös muut toimipaikan toimintaan ja opiskelijahyvinvointiin liittyvät työtehtävät opettajien ja toimipaikkapäällikön tukena.Työtehtävän hoitaminen edellyttää jonkin o...

 • Company Ammattiopisto Spesia Oy in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos ja vaativan erityisen tuen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yli kymmenellä paikkakunnalla. Tehtävämme on tarjota ammatillista ja valmentavaa koulutusta opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen ja omien vahvuuksiensa löytämiseen, sekä kouluttaa ja tukea myös muita heidän kanssaan työskenteleviä.Opiskelijoiden tuen tarve voi liittyä moniin erilaisiin asioihin, mutta kun opinnot suunnitellaan yksilöllisesti, tekeminen on käytännönläheistä ja ryhmät ovat pieniä, syntyy hienoja tarinoita kasvamisesta, itsenäistymisestä ja ammattitaidosta. Meidän tavoitteemme on saada opiskelijat loistamaan niin elämässä kuin työelämässä, ja tämän tavoitteen saavuttamisessa avainasemassa on taitava ja sitoutunut moniammatillinen henk...

 • Company Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä in Mäkelä
  26.11.2020

  Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Vuosittain Salpauksessa opiskelee 14 000 opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä meillä työskentelee 640, joita kannustamme opiskelijoiden lailla rohkeaan oppimiseen, tekemisen iloon ja reiluun asenteeseen. Muuttaaksemme maailmaa tarvitsemme tekijöitä, rohkeita uuden rakentajia ja taitavia vanhan korjaajia. Tarvitsemme osaajia opettamaan, ohjaamaan, jakamaan kokemuksia ja näyttämään suuntaa. Tarjoamme kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset yhdessä oppivat toisiltaan. Tarvitsemme intoa ja iloa, taitoa ja tekemistä, työtä ja tuloksia. Ympärilläsi on vahvat alan osaajat ja uudenaikaiset oppimisympäristöt. Haemme vakituista yhteiskunta- ja työelämäosaamisen lehtoria 1.1.2021 alkaen tai aloitus sopimuks...

 • Company Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Haemme määräaikaiseen virkasuhteeseen media-alan opettajaa ajalle 7.1.2021-30.4.2021. Tehtäviisi kuuluvat media-alan opiskelijoiden opettaminen ja ohjaaminen oppilaitoksessa sekä alan työpaikoilla. Opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistaminen, tutkinnon suorittamisen ohjaus ja arviointi ovat myös keskeisiä työtehtäviäsi.Edellytämme tehtävään soveltuvaa media-alan tutkintoa ja vahvaa media-alan osaamista.Hakijalle katsotaan eduksi osaaminen ja kokemus media-alalta, erityisesti osaaminen video- ja valokuvauksesta.Arvostamme aikaisempaa opettaja-/kouluttajakokemusta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä ohjata erilaisia opiskelijaryhmiä. Kiinnostus hallinnollisiin töihin auttaa tehtävän hoitamisessa. Toivomme vastuullista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyviä yhteyksiä media-alan työel...

 • Company Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Simola
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Haemme prosessiteollisuuden perustutkinnon opettajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.1.2021-31.12.2021.Tehtävään kuuluu prosessialan opetus erilaisissa oppimisympäristöissä, vastuuopettajana toimiminen, oman opetuksen pedagoginen kehittäminen, opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelu ja seuranta, työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaus sekä näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Osallistut prosessialan opetuksen suunnitteluun, prosessilaitteiden ylläpitoon ja välineiden hankintaan. Työ edellyttää liikkumista oppilaitoksen toiminta-alueella ja ajokorttia. Opetus- tai työkokemusta toivotaan kaikkien pakollisten tutkinnon osien osalta.Tuotantoprosessien käynnissäpitoTuotantoprosessit ja prosessin ohjaaminenKemianteollisuuden yksikköprosessit/Bioteknisten prosessien ...

 • Company Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Hakuaikaa on päätetty jatkaa 8.12.2020 saakka.Haemme tieto- ja viestintätekniikan opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 14.12.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kyseessä on opettajan virka, johon voi kuulua lisätehtävänä tieto- ja viestintätekniikan tiimin esimiehenä toiminen.Tehtäviin kuuluu opetusta, opiskelijoiden oppimisen ohjaamista ja tukemista, sekä henkilökohtaisten opintopolkujen ja koulutusten suunnittelua ja uusien toimintamallien kehittämistä yhteistyössä tiimin ja asiakkaiden kanssa.Edellytämme hyvää käytännön osaamista ohjelmoinnista ja katsomme eduksi tieto- ja viestintäteknisen ympäristön osaamisen. Toivomme ammatillisen koulutuksen tuntemusta sekä kokemusta opetus- ja ohjaustyöstä sekä valmentavaa työotetta.Lisäksi edellytämme opetustoimen kelpoisuusvaati...

 • Company Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä in Mäkelä
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Vuosittain Salpauksessa opiskelee 14 000 opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä meillä työskentelee 640, joita kannustamme opiskelijoiden lailla rohkeaan oppimiseen, tekemisen iloon ja reiluun asenteeseen. Muuttaaksemme maailmaa tarvitsemme tekijöitä, rohkeita uuden rakentajia ja taitavia vanhan korjaajia. Tarvitsemme osaajia opettamaan, ohjaamaan, jakamaan kokemuksia ja näyttämään suuntaa. Tarjoamme kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset yhdessä oppivat toisiltaan. Tarvitsemme intoa ja iloa, taitoa ja tekemistä, työtä ja tuloksia. Ympärilläsi on vahvat alan osaajat ja uudenaikaiset oppimisympäristöt.Haemme lehtoria matematiikan, englannin ja ruotsin opetukseen 1.1.2021 alkaenKeskeiset työtehtävät:...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Ammatillista etumatkaa - Rohkee, Retee ja Reilu Tredu. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Tredu toimii kahdeksan kunnan alueella Pirkanmaalla, palveluita tarjotaan valtakunnallisesti. Tredussa opiskelee vuosittain noin 17 000 nuorta tai aikuista. Henkilöstöä on noin tuhat. Tredu palvelee yrityksiä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tredu tarjoaa yrityksille mm. täydennyskoulutusta, osaavia työntekijöitä ja opiskelijoita oppisopimuksella ja koulutussopimuksella. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan sekä jatkuvan haun, että yhteishaun kautta.Haemme päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen tehtävänä kauneusalan opetus. Ensisijainen toimipiste palvelussuhteen alussa on Santalahdentien toimipis...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Haemme Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tuntiopettajaa ohjaavan opettajan tehtävään. Tehtäviin kuuluvat opetus- ja ohjaustehtävät oppilaitoksessa sekä työpaikoilla tapahtuvissa erilaisissa oppimisympäristöissä, opiskelijoiden tukeminen samanaikais- ja yhteisopettajana ammatillisissa ja yhteisissä tutkinnon osissa, opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa sekä oman toiminnan ohjauksessa. Tehtävä sijoittuu kampukselle 5 Hattulantien toimipisteeseen sosiaali- ja terveysalan ja välinehuoltoalan tutkintoihin. Lisäksi tehtävään kuuluu toimiminen monialaisissa verkostoissa.Tehtävien määräaikaisuuden perusteena on kampuksen saama positiivisen diskriminaation määräraha syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja suomea toisena kielenä puhuvien tukemiseen. Kelpoisuusehto:Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus...

 • Company Optima samkommun in Storå
  25.11.2020

  Anställning som handledare inom maskin- och produktionsteknik. Som handledare ansvarar du för att de praktiska förutsättningarna fungerar inom maskin- och produktionsteknik/svets- och plåtteknik samt handleder och fostrar studerande i praktiska arbeten.Vi förväntar oss att du:-har gedigen erfarenhet av de vanligaste svetsmetoderna: MAG, TIG, MMA.-har arbetat med Prima Power stansmaskin, samt bocknings och plasmaskärning.-har kunnande inom maskinservice och underhåll.-omfattar vikten av dokumentation och uppföljning.-har förmåga att dela med dig av kunskaper till de studerande på ett naturligt och mångsidigt sätt.-behärskar de grundläggande funktionerna inom Microsoft-programmen.Vi erbjuder en trygg och flexibel arbetsmiljö med stora möjligheter att forma regionens framtida arbetskraft oc...

 • Company Itä-Savon koulutuskuntayhtymä in Other
  25.11.2020

  Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu tarjoaa opiskelijoille vaihtoehdon opiskella tutkinto tai tutkinnon osia kokonaan verkossa. Haluatko sinä tulla rakentamaan uusia liiketoiminnan tutkintoja verkkoon?Haemme liiketoiminnan verkko-opettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 7.1.2021-31.12.2022. Viran jatkaminen on mahdollista laadukkaan koulutuskokonaisuuden toimiessa verkossa määräaikaisuuden jälkeenkin.Opettajan työnkuvaan kuuluu liiketoiminnan opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen, verkossa ja muissa oppimisympäristöissä. Opettajan työ painottuu erityisesti verkko-oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen sekä opetukseen ja ohjaukseen verkossa. Arvostamme vahvaa verkkopedagogista näkemystä ja osaamista sekä verkko-oppimi...

 • Company Itä-Savon koulutuskuntayhtymä in Other
  25.11.2020

  Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee media-alan päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.2.2021 - 31.12.2022.Etsimme media-alan osaajaa opettajaksi uuteen media-alan tutkintokoulutukseemme. Etsimällämme henkilöllä on hyvät verkostot Savonlinnan seudun alan työelämäkumppaneihin ja laajemminkin alan toimijoihin koko Suomessa. Opetusosaamisen lisäksi edellytämme vankkaa kokemusta myös media-alan käytännön työtehtävistä ja yrittäjyydestä sekä kykyä suunnitelmalliseen koulutuksen jatkokehittämiseen. Tavoitteena on rakentaa Suomen paras koulutuskokonaisuus verkkoon (monimuoto). Sinulla on vahvaa käytännön osaamista esimerkiksi TV-tuotantoproduktioista, valo- ja äänisuunnittelusta tai sosiaalisen median maailmasta. Olet myös systemaattinen kehittäj...

 • Company Itä-Savon koulutuskuntayhtymä in Other
  25.11.2020

  Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee ravintola- ja catering-alan opettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.- 31.12.2021.Opettajan työnkuvaan kuuluu ravintola- ja catering-alan opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen verkossa ja muissa oppimisympäristöissä. Kiinteä osa opettajan tehtävää on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen, palveluliiketoimintaan sekä hanketyöhön. Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta HOKSien mukaisesti yhdessä muun tiimin kanssa. Edellytämme aikaisempaa opettajakokemusta ja laaja-alaista työkokemusta opetettavalta alalta sekä...

 • Company Itä-Savon koulutuskuntayhtymä in Other
  25.11.2020

  Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee opettajaa opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OPVA) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 4.1.2021 - 31.12.2022. Viran jatkaminen on mahdollista laadukkaan koulutuskokonaisuuden toimiessa verkossa määräaikaisuuden jälkeenkin.Opettajan työnkuvaan kuuluu OPVAn opetus- ja ohjaustehtävät. Opetettavia kokonaisuuksia voivat olla mm. työelämän ammatillinen suomi, opiskelu- ja työelämätaidot, englannin kielen taito sekä digi- ja matemaattiset taidot. OPVA-opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suoriutua tutkintokoulutuksesta. OPVA-opetuksen lisäksi tehtäviin kuuluu erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetus- ja ohjaus.Tehtäviin kuuluu koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen oppilaitoksessa ja ...

 • Company Itä-Savon koulutuskuntayhtymä in Other
  25.11.2020

  Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee opettajaa hieronta-alan tutkintojen (at, eat) opetukseen ja ohjaukseen, toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen.Opettajan työnkuvaan kuuluu hieronta-alan tutkintojen opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen, verkossa ja muissa oppimisympäristöissä. Kiinteä osa opettajan tehtävää on näyttöjen vastaanotto sekä arviointi. Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Odotamme hakijalta vankkaa kokemusta hieronnan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suunnittelusta ja opetuksesta sekä näihin liittyvien näyttöjen järjestämisestä ja arvioimisesta. Edellytämme hakijalta erityisosaamista m...

 • Company Ammattiopisto Spesia Oy in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos ja vaativan erityisen tuen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yli kymmenellä paikkakunnalla. Tehtävämme on tarjota ammatillista ja valmentavaa koulutusta opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen ja omien vahvuuksiensa löytämiseen, sekä kouluttaa ja tukea myös muita heidän kanssaan työskenteleviä.Opiskelijoiden tuen tarve voi liittyä moniin erilaisiin asioihin, mutta kun opinnot suunnitellaan yksilöllisesti, tekeminen on käytännönläheistä ja ryhmät ovat pieniä, syntyy hienoja tarinoita kasvamisesta, itsenäistymisestä ja ammattitaidosta. Meidän tavoitteemme on saada opiskelijat loistamaan niin elämässä kuin työelämässä, ja tämän tavoitteen saavuttamisessa avainasemassa on taitava ja sitoutunut moniammatillinen henk...

 • Company Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Tehtävään kuuluu leipomoalan ammattiaineiden opetus- ja ohjaustehtäviä. Toimit lisäksi työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaajana, vastuuopettajana sekä kasvatustehtävissä yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilöstön kanssa. Voit olla etsimämme asiantuntija, jos sinulla on laaja-alainen kokemus leipomoalasta sekä opettajan pedagoginen pätevyys.Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen A986/1998 ja asetusmuutos 1150/2017 mukaista kelpoisuuttaToivomme hakijalta innostunutta pedagogista otetta, joustavuutta, määrätietoista alan opetuksen kehittämisotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Alan työelämätuntemus ja sitoutuminen opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukemiseen ja opintojen läpäisyn edistämiseen on eduksi. Arvostamme vahvaa leipur...

 • Company Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Haemme vakituiseen virkasuhteeseen liiketoiminnan opettajatiimiimme innostavaa opettajaa, jolla on taloushallinnon osaamista. Kyseessä on opettajan virka, johon voi kuulua lisätehtävänä liiketoimintatiimin esimiehenä toimiminen.Opettajana tehtäviisi kuuluvat opiskelijoiden opettaminen ja ohjaaminen oppilaitoksessa sekä asiakkaiden toimintaympäristössä. Opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistaminen, tutkinnon suorittamisen ohjaus ja arviointi ovat myös keskeisiä työtehtäviäsi. Lisäksi suunnittelet koulutuksia ja kehität uusia toimintamalleja yhteistyössä tiimin ja asiakkaiden kanssa.Tehtävään valittavalta edellytämme monipuolista liiketoiminta - ja taloushallinnon osaamista, aitoa kiinnostusta ammatilliseen koulutukseen ja halua ohjata nuoria ja aikuisia saavuttamaan tutkinnolle asetetut t...

 • Company Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Haemme Luksiaan päätoimista (800 - 1500 h vuodessa) yhteiskunta- ja työelämätaitojen tuntiopettajaa aikuisille maahanmuuttajille kotoutumiskoulutuksiin. Edellytämme opettajalta:- ylempää korkeakoulututkintoa- aiempaa kokemusta aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opettamisesta ja ohjaamisesta vähintään 12 kuukautta- opettajan pedagogista pätevyyttä (60 op)Muut kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A 986/1998.Arvostamme kokemustasi kotoutumiskoulutuksista ja Valmasta, TVT:n sujuvaa käyttöä opetuksessa ja hyvää ohjausosaamista. Eduksi on myös projektiosaaminen.Tehtävä sijoittuu Luksian Espoon toimipisteeseen. Työtä voi olla myös Luksian muilla kampuksilla. Palvelussuhde on mahdollista aloittaa tammi- helmikuussa 2021.Palkkaus ja palvel...

 • Company Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Luksia hakee tieto- ja viestintätekniikan päätoimista tuntiopettajaaLuksia hakee tieto- ja viestintätekniikan päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Opetettava alana on tietoverkkoasentajan osaamisalan ammatilliset sisällöt sekä opiskelijoiden henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.Edellytämme sopivaa alan koulutusta (esim. tietotekniikan insinöörin AMK, alan erikoisammattitutkinto), laaja-alaista työkokemusta (vähintään 5 vuotta) alan työtehtävistä. Katsomme opetuskokemuksen eduksi. Arvostamme työelämäyhteyksiä, yhteistyötaitoja sekä halukkuutta kehittää opetusta ja ohjausta. Odotamme hakijoilta innovatiivisuutta, joustavuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määräy...

 • Company Äänekosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä in Other
  25.11.2020

  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto hakee Saarijärven yksikköön rakaskoneopetukseen päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.Työtehtäviin kuuluvat metsä-, maatalousalan sekä logistiikan korjaus- ja kunnossapidon monipuoliset opetustehtävät sekä niihin liittyvät kehittämis- ja hallintotehtävät. Osaamisaloina tulee olla hydrauliikka ja pneumatiikka, kaluston sähkö- ja automaatio. Lisäksi työtehtäviin kuuluvat työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaus sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien (hoks) ohjaaminen.Tehtävään valittavalta edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, vankkaa työkokemusta mobiilin kaluston kunnossapidon käytännön työtehtävissä, tietoteknistä osaamista sekä valmiutta työn kehittämiseen.Kelpoisuusv...

 • Company Satakunnan koulutuskuntayhtymä in Harjavalta
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Sataedu hakee palvelukseensa lehtoria (tieto- ja viestintätekniikka) vakituiseen virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen.Lehtorin tehtäviin kuuluu tieto- ja viestintätekniikan opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa. Opetettavana on erilaisia opiskelijaryhmiä, kuten nuoria, aikuisia ja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Kelpoisuusvaatimuksena on ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1150/2017 mukainen kelpoisuus. Arvostamme kokemusta erilaisten opiskelijaryhmien opettamisesta. Aiempi työskentely tieto- ja viestintätekniikan opettamiseen liittyvissä kehittämishankkeissa katsotaan eduksi.Työ edellyttää liikkumista Sataedun toimipaikkojen välillä. Lehtorin tehtäviin kuuluu opetus Sataedun kaikissa toimipaikoissa: Harjavalta, Huittinen, ...

 • Company Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme Gradia Jyväskylän sähkö- ja automaatioalalle päätoimista, määräaikaista tuntiopettajaa ajalle 1.12.2020 - 31.5.2021, jonka erityisvahvuutena on kiinteistöjen sähköasennukset. Opetustehtävä sisältää lähi- ja verkko-opetusta, lisäksi ohjausta ja osaamisen arviointia, opiskelijoiden henkilökohtaistaisten oppimispolkujen suunnittelua ja toteutusta, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta, työelämäyhteistyötä sekä koulutusalan suunnittelu- ja kehittämistyötä. Tehtävään kuuluu myös yhteisopettajuutta sekä tuki- ja pienryhmäopetusta. Opetusta järjestetään myös iltaisin. Edellytämme hakijalta- Sähköpätevyys 2 -todistusta- vahvaa käytännön kokemusta kiinteistöjen asennustehtävistä- hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja- joustavuutta muutostilanteissa ja halua uusien asioiden oppimiseenA...

 • Company Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme tieto- ja viestintätekniikan opettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1. - 31.7.2021. Päätoimisen tuntiopettajan tehtävään kuuluu tieto- ja viestintätekniikan ohjelmistokehittäjän ja it-tukihenkilön osaamisalojen opetus, ohjaus ja osaamisen arviointi, opiskelijoiden henkilökohtaistaisten oppimispolkujen suunnittelu ja toteutus, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus, työelämäyhteistyö sekä koulutusalan suunnittelu- ja kehittämistyö.Tehtävään valittavalta edellytämme hyvää tieto- ja viestintätekniikan käytännön osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, vahvaa opetusteknologian ja verkkopedagogiikan osaamista ja valmiutta työn kehittämiseen. Lisäksi edellytämme ohjauksellista työotetta, taitoja toimia erilaisten oppijoiden kanssa ja kykyä toimia itsenäisesti ...

 • Company Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Gradia Jyväskylän ohjaus- ja urapalveluihin haetaan yhteisten tutkinnon osien äidinkielen määräaikaista päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.1. - 30.6.2021. Opettajan tehtäviin kuuluvat yhteisen tutkinnon osan Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi opetus ja ohjaus sekä opetuksen kehittäminen osana opettajatiimiä. Opetusta voi olla myös muissa koulutuksissa ja tutkinnon osissa. Ohjaus- ja urapalvelut -yksikkö järjestää yhteisten tutkinnon osien opetuksen kaikkiin Gradian ammatillisiin perustutkintoihin, joten opettaja työskentelee Gradia Jyväskylän eri toimipisteissä ja työyhteisöissä. Työ painottuu ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten opetukseen. Haemme opettajaa, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Valittavalta edellytämme kokemusta opetustyöstä ...

 • Company Seinäjoen koulutuskuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Sedu hakeelogistiikan opettajaa vakinaiseen työhön (virka), 1.1.2021 alkaen, Rengonharju (KY/285/2020)Työ painottuu ammatillisten tutkinnon osien opetukseen työssä ja teoriassa, jonka lisäksi yhdistelmäajoneuvon ja/tai linja-auton ajo-opetusta.Mitä saat?Rengonharju on nousukiidossa; Sedun logistiikan ja maarakennuksen osaamiskeskittymässä pääset työskentelemään ajanmukaisissa oppimisympäristöissä myös simulaattoreita hyödyntäen. Sedu tarjoaa ison työnantajan monet edut, mm. toimivan työterveyshuollon, liikunta- ja kulttuurisetelit.Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986/1998 mukaisesti- soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä, TAI- alan erikoisammattitutkinto ja vähintään viiden vuoden käytännön ty...

 • Company Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Haemme päätoimista tuntiopettajaa hoitamaan metsäkonealan opiskelijoiden metsällistä ja y-aineiden integroitua opetusta. Tehtävä on sijaisuus ja täytetään määräaikaisena ajalle 1.1. - 30.6.2021.Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 mukaista pätevyyttä.Opettaja vastaa opetuksen toteutuksesta etukäteen tehtävän opetuksen toteuttamissuunnitelman mukaan sekä opintojen henkilökohtaistamisesta ja arvioinnin toteuttamisesta. Opettajan tehtävänä on ohjata ja tukea opiskelijoita opinnoissa etenemisen varmistamiseksi ja käyttää ohjauksessa ja seurannassa sähköisiä järjestelmiä.Ryhmävalmentajan tehtävä on mahdollinen, jolloin opettaja vastaa ryhmäytymisestä, ryhmän ja kunkin opiskelijan opintojen edistymisen seuraamisesta ja tuen antamisessa opiskelijoille. Opettajan tehtä...

 • Company Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Haemme ravintola- ja cateringalan opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Opettajan tehtävänä on ravintola- ja cateringalan perustutkinnon kokkiopiskelijoiden opetus ja ohjaus oppilaitoksessa sekä asiakkaiden toimintaympäristössä. Opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistaminen, tutkinnon suorittamisen ohjaus ja arviointi ovat myös keskeisiä työtehtäviä.Opetus- ja ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti Keuda Nurmijärven ja Keuda Mäntsälän Lukkarinpolun toimipisteessä, mutta mahdollisesti myös muissa Keudan toimipisteissä sekä alan työpaikoilla. Työ voi sisältää iltaopetusta. Työssä tarvitaan omaa autoa. Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, opettajan pedagoginen kelpoisuus ja työkokemus opetusalaa vastaavista tehtävistä. Asetus opetust...

 • Company Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Simola
  22.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Haemme vuoden (01.01.2021 - 31.12.2021) määräaikaiseen virkasuhteeseen talotekniikan opettajaa 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.Opettajana tehtäviisi kuuluvat talotekniikan opiskelijoiden opettaminen ja ohjaaminen. Opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistaminen, tutkinnon suorittamisen ohjaus ja arviointi ovat myös keskeisiä työtehtäviäsi.Edellytämme osaamista talotekniikan tehtävistä. Tehtävässä tarvitaan kykyä toimia talotyömailla Keudan omakotitalokohteissa sekä mahdollista yrittäjäkokemusta. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on tarkemmin luettavissa asetuksessa 986/1998 sekä asetusmuutoksissa 1150/2017 ja 431/2018.Hyvät ohjaus- ja vuorovaikutustaidot, ratkaisukeskeinen työote ja organisointikyky mahdollistavat tehtävän menestyksekkään hoitamisen. Ajokortti AB(C) tar...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme Kouvolan seudun ammattiopistoon määräaikaista uravalmentajaa 1.1.2021 alkaen.  Uravalmentaja mm. tukee opiskelijoita työn haussa, uran suunnittelussa, käyttämään työnhaussa erilaisia työnhaun kanavia monipuolisesti ja tehokkaasti, löytämään uusia ja luovia työmahdollisuuksia, selventämään ammatillista suuntaansa sekä jatkokoulutuksen tarpeen ja mahdollisuuksien kartoittamisessa. Tehtävässä painottuu korona-ajan johdosta opintojen etenemiseen suhteen haasteelliseen tilanteeseen joutuneiden opiskelijoiden ohjaaminen.  Uravalmentajalta edellytämme opinto-ohjaajan koulutusta sekä vahvaa kokemusta ohjauksesta ja valmennuksesta. Eduksi katsotaan ratkaisukeskeinen työote, hyvät vuorovaikutustaidot, tiimityöskentelytaidot, verkostotaidot, nykyaikaisen työnhaun tuntemus, sosiaalisen median s...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Tulet toimimaan ammatillisessa koulutuksessa suomi toisena kielenä opetuksessa. Teet yhteistyötä moniammatillisten arkitiimien ja verkostojen kanssa. Työtehtäviisi voi kuulua tarvittaessa S2-opetuksen ja -tuen lisäksi myös kielitesteihin osallistuminen ja niiden arviointi. Tehtävä on määräaikainen ajalle 7.1.2021 - 31.5.2021.Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogista pätevyyttä sekä S2-opintojen opettajan kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille sekä erinomaisia tiimityötaitoja.Tärkeintä on, että sinulla on aito halu ohjata opiskelijoita ja kykenet työskentelemään itseohjautuvasti ja jou...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Tulet toimimaan ammatillisessa koulutuksessa suomi toisena kielenä opetuksessa. Teet yhteistyötä moniammatillisten arkitiimien ja verkostojen kanssa. Työtehtäviisi voi kuulua tarvittaessa S2-opetuksen ja -tuen lisäksi myös kielitesteihin osallistuminen ja niiden arviointi. Tehtävä on määräaikainen ajalle 7.1.2021 - 31.12.2021.Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogista pätevyyttä sekä S2-opintojen opettajan kelpoisuutta. Lisäksi edellytetään kokemusta S2- opetuksesta sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisestaKelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille sekä erinomaisia tiimityötaitoja.Arvos...

 • Company Koulutuskuntayhtymä OSAO in Oulu
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  OSAO, Kontinkankaan yksikkö, hakee päätoimista osa-aikaista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen. Sinä asiantuntija, kaipaatko kaltaistesi joukkoon? Haluatko tehdä työtä, jolla on todella merkitystä opiskelijoille ja koko yhteisölle. Suomen johtavassa ammattiosaajien koulutusyhteisössä, Koulutuskuntayhtymä OSAOssa työskentelet tiimissä, joka tekee tulosta hyvässä hengessä - työkaveria auttamalla ja yhteen hiileen puhaltamalla. Kilpailukykyisiä etuja ja kehittymismahdollisuuksia unohtamatta. Tässä tehtävässä pääasiallisena tehtävänäsi on hoitotyön opetus sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa. Tehtävään voi sisältyä ryhmänohjaajuus. Sovit hyvin joukkoomme, kun sinulla on yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta ja olet mielelläsi kehittämässä uutta. Alan a...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme Stadin ammatti- ja aikuisopistoon kolmea (3) tuntiopettajaa ohjaavan opettajan tehtävään. Tehtäviin kuuluvat opetus- ja ohjaustehtävät oppilaitoksessa sekä työpaikoilla tapahtuvissa erilaisissa oppimisympäristöissä, opiskelijoiden tukeminen samanaikais- ja yhteisopettajana ammatillisissa ja yhteisissä tutkinnon osissa, opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa sekä oman toiminnan ohjauksessa. Tehtävät sijoittuvat kahteen eri toimipisteeseen kampuksella 5. Toisessa toimipisteessä on tekniikan tutkintoja ja toisessa sosiaali- ja terveysalan tutkintoja.Lisäksi tehtävään kuuluu toimiminen monialaisissa verkostoissa ja toiseen tekniikan alan toimipisteen tehtävään voidaan hakijan kiinnostuksen mukaan liittää opiskelijatoiminnan ohjausta.Tehtävien määräaikaisuuden perusteena on kampuksen sa...

 • Company Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy in Other
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  LEHTORI / Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualua, Suomen DiakoniaopistoHaemme määräaikaista opettajaa/lehtoria puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon ajalle 1.1. 2021-31.12.2021.Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme vankkaa osaamista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opettamisesta, Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää kokemusta erilaisten opiskelijoiden kanssa toimimisesta, asiakaslähtöistä suhtautumista, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä rohkeaa, itsenäistä ja kehittävää työotetta. Maahanmuuttajakoulutuksen osaaminen, hyvä alueellinen työelämäverkosto ja erityisopettajan pätevyys katsotaan eduksi.Tehtävä on määräaikainen. Lisätietoja tehtävästä antaa Jaana Koskenniemi, jaana.koskenniemi at sdo.fi.Suomen Diakoniaopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos. Toimi...

 • Company Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy in Lahti
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme Suomen Diakoniaopistoon Lahteen kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoonVARHAISKASVATUKSEN 50 -80% PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAAtoistaiseksi voimassa olevaan tehtävään alkaen 1.1.2021.Edellytämme-vahvaa varhaiskasvatuksen osaamista-soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja pedagogista kelpoisuutta-tiimityötaitoja ja kehittämisorientaatiota-ohjaavaa ja valmentavaa opetuksen taitoa sekä-aktiivista työotetta moniammatillisessa yhteisössäEduksi katsomme-toiminnallisten menetelmien hallintaa sekä-valmiuden verkko-opetukseenTarjoamme mahdollisuuden kehittyä osana tiimiä valtakunnallisessa oppilaitoksessa ja työyhteisön, jossa osaamista arvostetaan.Palkkaus ja työehdot opetusalan TES:n mukaan. Työskentelypaikka on Lahti. Tehtävään valitun on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikostaustaote....

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  22.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Ammatillista etumatkaa - Rohkee, Retee ja Reilu Tredu. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Tredu toimii kahdeksan kunnan alueella Pirkanmaalla, palveluita tarjotaan valtakunnallisesti. Tredussa opiskelee vuosittain noin 17 000 nuorta tai aikuista. Henkilöstöä on noin tuhat. Tredu palvelee yrityksiä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tredu tarjoaa yrityksille mm. täydennyskoulutusta, osaavia työntekijöitä ja opiskelijoita oppisopimuksella ja koulutussopimuksella. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan sekä jatkuvan haun, että yhteishaun kautta.Haemme vakituiseen virkasuhteeseen tuntiopettajaa, talotekniikan alalle Treduun. Pääasiallinen toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Tredun Ajokinkujan toimipiste.Avoinna olevassa vir...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  21.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Haemme Kouvolan seudun ammattiopistoon tuntiopettajaa matkailualalle toistaiseksi voimassa olevaan ja päätoimiseen suhteeseen (800h - 1500h vuodessa) 1.1.2021 alkaen. Toivomme hakijalta laajaa osaamista matkailualalta ja kansainvälisestä toiminnasta. Hakijalle katsotaan eduksi liiketoiminnan alan ja yrittäjyyskasvatuksen osaaminen. Arvostamme yhteistyötaitoja, yrittäjähenkistä asennetta ja joustavuutta. Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva toisen asteen erikoisammattitutkinto.Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986 / 1998 mukainen opettajan kelpoisuus. Luonto- ja matkailutiimin tiimiesimies Marika Hänninen, p. 020-615 8870, marika.hanninen(a)ksao.fiHakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella ....

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  21.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Haemme sähköalan tuntiopettajaa määräaikaiseen tehtävään Stadin ammatti- ja aikuisopistoon.Tuntiopettajan tehtäviin kuuluu sähkö- ja automaatioalan (sähköasennus) perustutkinnon ammatillisten opintojen opettaminen ja ohjaaminen oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Tehtävässä korostuvat hyvät tiimityötaidot.Kelpoisuusehto:Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan. Tehtävään soveltuvuu esimerkiksi insinöörin ammattikorkeakoulututkinto. Vaadittava opettajakelpoisuus; tutkinto, opetettavat aineet (opintopisteet/opintoviikot) sekä pedagogiset opinnot tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Virkasuhteeseen otett...

 • Company Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä in Other
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Vuosittain Salpauksessa opiskelee 14 000 opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä meillä työskentelee 640, joita kannustamme opiskelijoiden lailla rohkeaan oppimiseen, tekemisen iloon ja reiluun asenteeseen. Muuttaaksemme maailmaa tarvitsemme tekijöitä, rohkeita uuden rakentajia ja taitavia vanhan korjaajia. Tarvitsemme osaajia opettamaan, ohjaamaan, jakamaan kokemuksia ja näyttämään suuntaa. Tarjoamme kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset yhdessä oppivat toisiltaan. Tarvitsemme intoa ja iloa, taitoa ja tekemistä, työtä ja tuloksia. Ympärilläsi on vahvat alan osaajat ja uudenaikaiset oppimisympäristöt.Haemme pintakäsittelyalan päätoimista tuntiopettajaa 1.1. 2020 alkaenKeskeiset työtehtävät: Keskeis...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  19.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Omnia, Espoon työväenopisto hakee kahta suomi toisena kielenä -tuntiopettajaa KOTOMA2-hankkeen koulutuksiin. KOTOMA-koulutusten kohderyhmänä ovat luku- ja kirjoitustaidottomat kotoutumisajan ylittäneet aikuiset maahanmuuttajat. Koulutuksessa opiskellaan luku- ja kirjoitustaitoa, suomen kieltä sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja. Koulutuksessa on kolme ryhmää, joista kaksi toteutetaan päivällä (aamupäiväryhmä ja iltapäiväryhmä) ja yksi illalla. KOTOMA2-hankkeen koulutukset toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella.Päiväryhmiä opettavat s2-opettaja ja työelämä- ja yhteiskuntataitojen opettaja. Päiväkoulutukset järjestetään 11.1.-9.6.2021. S2-opettajalla on opetusta 24 t viikossa (neljänä päivänä), ma-pe klo 9-15 välillä. Opetustuntien lisäksi on 1-2 t viikossa hallinnollista työtä. Päivär...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  19.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Omnia hakee opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen 1.1.2021-31.12.2022. Tulet toimimaan pääasiassa liiketoiminnan perustutkinnon opettajana. Sinulla on osaamista erityisesti myynnin, asiakkuuksien hoidon, verkkokaupan, markkinointiviestinnän ja/tai palvelumuotoilun alueilta. Osaaminen muista tutkinnon osa-alueista katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta liike-elämän ammatillisten perustutkintojen opetustehtävistä sekä liike-elämän työkokemusta. Tehtävässä menestyminen edellyttää, että osaat ohjata opiskelijaa yksilöllisesti ja osaat viedä osaamisperustaisuuden käytäntöön. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä innostaa nuoria oppimaan. Osaat myös toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja haluat osallistua niiden kehittämiseen. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters