Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

236 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-50 of 236 results.
 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in Kotka
  15.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Tule tekijöiden tekijäksi meidän huippu tiimimme! Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee Hyvinvointi- ja palvelualat -tulosyksikköön VALMA-koulutukseen vakituista lehtoria 2.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lehtorin virassasi tehtäviisi kuuluu VALMA-koulutuksessa opetus ja ohjaus sekä maahanmuuttajataustaisille että suomalaisille opiskelijoille. Päätoimipaikkanasi on Kotekon kampus Kotkassa. Sinulla voi olla työtehtäviä myös Ekamin muilla kampuksilla.Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii vahvaa tuntemusta VALMA-koulutuksen toteuttamisesta sekä hyviä verkkopedagogisia taitoja. Valittavalta edellytämme yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Arvostamme erityisopettajan pätevyyttä sekä kokemusta erityisen tuen opiskelijoiden ja maahanmuuttajien opettamisesta. Hyvä...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in Kotka
  15.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Tule tekijöiden tekijäksi meidän huippu tiimimme! Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee Hyvinvointi- ja palvelualat -tulosyksikköön VALMA-koulutukseen määräaikaista päätoimista tuntiopettajaa. Tehtävä alkaa 2.8.2021 tai sopimuksen mukaan, määräaikaisuuden kesto on 31.5.2022 saakka. Opettajan tehtäviin kuuluu VALMA-koulutuksen opetus ja ohjaus sekä maahanmuuttajataustaisille että suomalaisille opiskelijoille. Päätoimipaikka on Haminan kampus. Työtehtäviä voi olla myös Ekamin muilla kampuksilla Kotkassa.Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä verkkopedagogisia taitoja, yhteistyötyökykyä, tiimityöskentelytaitoja, kehittämismyönteisyyttä sekä hyviä sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan erityisopettajan pätevyys sekä kokemus maahanmuuttajien kanssa työsken...

 • Company Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova in Other
  15.06.2021

  WINNOVASSA ON SUUNTA ETEENPÄIN! Hyppää kyytiin logistiikka-alan ammattilainen ja hae vapaana olevaa Logistiikan opettajan paikkaa Poriin. Työsuhde on vakituinen ja alkaa 1.8.2021.Arvomme ovat YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU. Winnovalainen kulttuuri muodostuukin vahvasta palvelu- ja turvallisuusasenteesta sekä yhteisestä tekemisestä ja verkostoitumisesta. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme.Logistiikka-alan opettajalta edellytetään soveltuvan insinöörikoulutuksen tai liikenneopettajan EAT:n lisäksi liikenneopettajan pätevyyttä (ajoneuvoluokka vähintään BECE) ja käytännön työkokemusta alalta. Arvostamme ky...

 • Company Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä in Other
  15.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Saimaan ammattiopisto Sampo hakee autoalan perustutkinnon autotekniikan osaamisalan virkasuhteista tuntiopettajaa sijaiseksi Imatran toimipisteeseen ajalle 4.8.2021 - 2.6.2022.Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 mukainen ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa autoalan koulutusta ja vahvaa ajantasaista työkokemusta autoalan huolto- ja korjaustehtävistä. Katsomme eduksi, jos käytännön työkokemusta asennustöistä on vähintään 3 vuotta viimeisen 10 vuoden ajalta. Lisäksi arvostamme autojen sähkö- ja hybriditekniikan tuntemusta. Eduksi katsomme myös kokemuksen verkko-oppimisympäristöjen käytöstä ja kehittämisestä, etäopetustyövälineiden hallinnan ja hyvät ohjaukselliset ja sosiaaliset taidot. A...

 • Company Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä in Rovaniemi
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Haemme työyhteisöömme asiakaslähtöistä ja innostavaa PINTAKÄSITTELYALAN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA (SIJAISUUS), 2.8.-31.12.2021 väliseksi ajaksi. Sijoituspaikkakuntasi on Rovaniemi.Edistämme toiminnallamme Lapin elinvoimaa ja ammatillisen osaamisen kehittymistä. Olemme asiakkaitamme eli opiskelijoita ja työelämää varten. Onnistumisen iloa tunnemme, kun löydämme heille parhaiten sopivat osaamisen kehittämisen ratkaisut. Ensisijaisena tehtävänä on pintakäsittelyalan opiskelijoiden opetus ja ohjaaminen yksilöllisesti, näyttöjen arviointi ja opiskelijoiden osaamisen varmistaminen tutkinnon ja työelämän tavoitteiden mukaisesti. Vastaat omalla osaamisellasi oppilaitoksen työmaan ja asiakastyökohteiden tavoitteellisesta toiminnasta. Olet kehittämishaluinen ja -kykyinen sekä työskentelet dynaamise...

 • Company Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö sr in Helsinki
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Etsimme pelialan opettajaa nuorten oppilaiden opetustyöhön Helsingissä. Kysymyksessä on uusi oppivelvollisuuskoulutus Pelialan opistovuosi, jonka suuntautumisopintoina on pelisuunnittelu ja elektroninen urheilu (esports).Opetusohjelmassa on kaksi päivää viikossa pelisuunnittelun perusteita ja kaksi päivää esports-valmentautumista. Yhtenä päivä viikossa on II-asteen opintohin valmistavia opintoja kuten tietotekniikan perusteita, oman osaamisen konseptointia sekä lisäksi liikuntaa ja arjen hallinta- ja työelämätaitoja. Koulutus käynnistyy elokuussa 2021. Työ on osapäiväinen.1. Pelisuunnittelun opinnoissa keskitymme mobiilipelien ideointiin, toteutukseen ja valmiiden pelien jakeluun. Käytännössä opiskelijat toteuttavat lukuvuoden aikana ryhmätöinä 2-3 pelidemoa.Hakijalta edellytetään jonkin ...

 • Company Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Vuosittain Salpauksessa opiskelee 14 000 opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä meillä työskentelee 640, joita kannustamme opiskelijoiden lailla rohkeaan oppimiseen, tekemisen iloon ja reiluun asenteeseen. Muuttaaksemme maailmaa tarvitsemme tekijöitä, rohkeita uuden rakentajia ja taitavia vanhan korjaajia. Tarvitsemme osaajia opettamaan, ohjaamaan, jakamaan kokemuksia ja näyttämään suuntaa. Tarjoamme kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset yhdessä oppivat toisiltaan. Tarvitsemme intoa ja iloa, taitoa ja tekemistä, työtä ja tuloksia. Ympärilläsi on vahvat alan osaajat ja uudenaikaiset oppimisympäristöt. Haemme sähköalalle Heinolaan päätoimista tuntiopettajaa ajalle 29.7.2021 - 31.12.2022 tai aloitus ...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Riihimäki
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Omnia hakee opettajaa media-alalle määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.8.2021 - 3.6.2022.Tehtävänä on opettaa 3D-mallinnusta ja tulostusta, verkkoviestinnän työkalut (HTML, CSS, JS, React, JSX), Pelituotantoa (Unity), monikameratuotantoa, äänituotantoa, videotuotantoa, ( Adobe työkalut) ja sosiaalisen median markkinointia, SOSTAC mallien suunnittelu eri sosiaalisiin medioihin. Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Tehtävä edellyttää työkalujen osaamista (HTML, CSS, JS, React, JSX), Adobe työkalut.Eduksi luetaan vankka kokemus toisen asteen ammatillisesta opetuksesta.Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.Palvelussuhteen ehdot määräytyvät tuntiopettajan palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.Tehtävään valitun on esitettävä...

 • Company Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Iisalmi in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Haemme osaavaa ja innostunutta äidinkielen opettajaa / erityisopettajaa 1.8.2021 alkaen vakituiseen virkaan, ensisijaisesti Iisalmeen. Tehtävässä pääset liikkumaan YSAOn eri toimipaikoissa.Käy tutustumassa YSAOn tarinaan Youtubessa, tai työnantajan esittelysivulla kuntarekryssä! Ensisijainen tehtäväsi on äidinkielen oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi monipuolisin menetelmin eri oppimisympäristöissä, opiskelijoiden erilaiset taustat ja oppimistavoitteet huomioiden. Toimit myös erityisen tuen ohjaus- ja opetustehtävissä, tukien vastuuohjaajia erityisen tuen tarpeiden tunnistamisessa ja tukitoimien suunnittelussa, sekä toteuttaen erityistä tukea yhteisten tutkinnon osien opetuksessa. Tehtäviin kuuluu kiinteästi kehittämistehtävät yhdessä tiimin ja asiantuntijoiden kanssa. Verkko-opetukse...

 • Company Kisakalliosäätiö sr in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opettaja (määräaikainen)Kisakallion Urheiluopisto etsii opettajaa 2.8.2021-31.7.2022 väliseksi ajaksi. Työ koostuu opetuksesta ja muista urheiluopiston tehtävistä Kisakallion Urheiluopiston ammatillisessa koulutuksessa sekä kaupallisissa koulutuspalveluissa. Osa työajasta on suunnattu koulutusvientinä toteutettavaan koulutukseen ulkomaalaisille opiskelijoille Suomessa. Työtehtävät koostuvat muun muassa liikunnanohjauksen perustutkinnon opetus- ja ohjaustehtävistä, opiskelijoiden työelämäjaksojen ohjauksesta ja näyttöjen arvioinnista. Opetustehtävät sisältävät muun muassa liikunnan ohjaamisen, ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan, liikuntaneuvonnan sekä valmennus- ja testausopin opetusta suomeksi ja englanniksi. Lisäksi osallistut koulutuspalveluiden kehittämiseen. Tarjoamme sinulle mah...

 • Company Turun musiikinopetus Oy in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Tuubansoiton sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2021 lukienTurun konservatoriossa ja musiikkiopistossa (Turun musiikinopetus Oy) on haettavana to 24.6.2021 klo 13 mennessä tuubansoiton sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2021 lukien.Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen perehtynyttä opettajaa, jolla toivotaan olevan valmiuksia myös yhteismusisoinnin opettamiseen. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue ja valmius opettaa tarvittaessa myös muita matalia vaskisoittimia.Ammatillisessa koulutuksessa opettajalta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.Taiteen perusopetuksessa opettajalta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhtee...

 • Company Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä in Haapavesi
  13.06.2021

  Koulutuskeskus JEDU hakee metallialan opettajaa 2.8.2021 alkaen toistaiseksi. Opetat myös jonkin verran matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Toimipaikkasi on Haapavesi, mutta opetusta voi olla myös muissa kuntayhtymän toimipisteissä.Kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 mukaiset. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevä henkilö voidaan nimetä määräajaksi tehtävään.Edellytämme: - vahvaa käytännön kokemusta koneistuksen ja CNC-koneistuksen työtehtävistä- CNC- / CAM -osaamista- hyviä ja myönteisiä vuorovaikutustaitoja sekä kannustavaa ja kehittävää työotetta- yhteistyökykyä- kykyä kohdata erilaisia oppijoita- ajokorttia ja ajotaitoaLuemme eduksi:- käytännön työkokemuksen hitsaus- ja levyalan töistä- AutoCAD/Solidworks-...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  13.06.2021

  Haemme kahta (2) laaja-alaista sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajaa lähihoitajakoulutukseen ajalle 2.8.2021-31.12.2021. Tuntiopettajan työnkuvaan kuuluvat opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen sekä muut opetukseen liittyvät tehtävät sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa. Kiinteä osa opettajan tehtävää on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen.Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi opettajat voivat toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta.Te...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  13.06.2021

  Haemme laaja-alaista sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajaa lähihoitajakoulutukseen ajalle 2.8.2021-30.6.2022. Tuntiopettajan työnkuvaan kuuluvat opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen sekä muut opetukseen liittyvät tehtävät sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa. Kiinteä osa opettajan tehtävää on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen.Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi opettajat voivat toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta.Tehtävässä ko...

 • Company Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Haemme päätoimista tuntiopettajaa maatalousalalle Kiteen koulutusyksikköön 1.8.2021 alkaen.Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 mukaista pätevyyttä. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakemukset huomioidaan.Arvostamme monipuolista maatalous- ja puutarha-alojen teknologian tuntemusta ja käytännön työtaitoja. Arvostamme myös hyviä tiimityötaitoja, kiinnostusta soveltaa valmentavan opetuksen menetelmiä sekä joustavuutta. Eduksi katsotaan maatalouskoneiden korjaus- ja hitsaustaidot. Tärkeää on ymmärtää myös automaatiota, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa. Maaseutuyrittämisen ja muu maatalous- ja puutarha-alan osaaminen on hyödyksi tehtävän hoidossa. Odotamme hakijalta soveltuvaa AMK-tutkintoa sekä hyviä tiimityötaitoja. Tehtävän hoitaminen vaatii liikkumista R...

 • Company Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä in Rovaniemi
  12.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Haemme vakituiseen virkasuhteeseen työyhteisöömme asiakaslähtöistä ja innostavaa RAKENNUSALAN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA, jolla on vahvaa työelämäosaamista. Sijoituspaikkakuntasi on Rovaniemi.Ensisijaisena tehtävänä on rakennusalan pt:n-, at:n-, eat:n- ja oppisopimusopiskelijoiden opetus ja ohjaaminen yksilöllisesti, näyttöjen arviointi ja opiskelijoiden osaamisen varmistaminen tutkinnon ja työelämän tavoitteiden mukaisesti. Vastaat omalla osaamisellasi oppilaitoksen työmaan ja asiakastyökohteiden tavoitteellisesta toiminnasta. Olet kehittämishaluinen ja -kykyinen sekä työskentelet dynaamisesti. Tulet hyvin toimeen eri-ikäisten ihmisten kanssa ja osaat toimia toisinaan haastavissakin asiakaspalvelutilanteissa.Edellytämme asetuksen 986/1998 mukaista opettajan kelpoisuutta. Lisäksi huomioimm...

 • Company Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä in Sodankylä
  12.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Haemme vakituiseen virkasuhteeseen työyhteisöömme asiakaslähtöistä ja innostavaa TALOTEKNIIKAN LEHTORIA, jolla on vahvaa työelämäosaamista. Sijoituspaikkakunta on ensisijaisesti Sodankylä, mutta opetusta ja ohjausta voi olla myös muilla REDUn koulutuspaikkakunnilla.Edistämme toiminnallamme Lapin elinvoimaa ja ammatillisen osaamisen kehittymistä. Olemme asiakkaitamme eli opiskelijoita ja työelämää varten. Onnistumisen iloa tunnemme, kun löydämme heille parhaiten sopivat osaamisen kehittämisen ratkaisut. Haettavalta henkilöltä edellytämme alan soveltuvaa korkeakoulututkintoa, teknisen alan monipuolista työkokemusta erityisesti talotekniikan alalta sekä asiakaspalveluasennetta ja halua kehittyä työnsä mukana. Edellytämme asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuut...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Turun ammatti-instituutti on elämää ymmärtävä oppilaitos. Me tarjoamme koulutusta ja osaamista, jotta opiskelijamme saavat oikean ammatin ja loistavat valmiudet siirtyä työelämään omaa polkuaan seuraten - tarkoittaapa se sitten oppisopimusta, yo-tutkintoa, ammattitaitokilpailuja, yrittäjävalmennusta tai kansainvälisiä urasuunnitelmia. Tarjoamme myös lyhytkoulutuksia ja täydentäviä koulutuksia aivan jokaiselle. Valmistu kaikkeen. Varaudu parhaimpaan. Opettaja, tule meille töihin. Haemme matematiikan ja fysiikan opettajaa päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2021 lukien.Pääasiallisena opetustehtävänä on matematiikan ja fysiikan opetus matemaattis-luonnontieteelliseen osaamisalueeseen kuuluvina yhteisinä tutkinnon osina. Palkkaus ja palvelusuhteen ehd...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in Kotka
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee Tekniikan ja liikenteen alat-tulosyksikköön päätoimista tuntiopettajaa prosessiteollisuuden perustutkintoon 30.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Päätoimipaikkana on Haminan kampus. Opetusta voi olla myös muilla Ekamin kampuksilla Kotkassa sekä verkko-oppimisympäristössä.Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta (soveltuva korkeakoulututkinto, alan kolmen vuoden työkokemus ja opettajan pedagogiset opinnot).Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ennen kaikkea hyvää prosessiteollisuuden tuntemusta ja laaja-alaista kokemusta käytännön töistä. Opetettavat kokonaisuudet ovat prosessialan (kemian- ja paperiteollisuuden osaamisalat) sekä myös mahdollisesti energia-alan ammatillisia tutkinnon osia, ty...

 • Company Salon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Tuntiopettaja kasvatus- ja ohjausala, sosiaali- ja terveysalaHaemme vakituiseen virkasuhteeseen 2.8.2021 alkaen päätoimista tuntiopettajaa kasvatus- ja ohjausalalle ja sosiaali- ja terveysalalle. Tehtävänä on eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten ohjaamiseen ja kasvun tukemiseen ja edistämiseen liittyvä laaja-alainen opetus- ja ohjaustyö. Lisäksi tehtäviin kuuluvat muutkin ammatillisen opetuksen ja ohjauksen tehtävät.Tehtävässä edellytetään monipuolista työkokemusta lasten ja nuorten parissa (esim. varhaiskasvatus ja erityisopetus) sekä monipuolisia pedagogisia ja digitaalisia taitoja. Näiden lisäksi toivomme hakijalle olevan kokemusta esim. sosiaalityöstä tai aikuisten ohjaamisesta.Arvostamme- ammatillisen koulutuksen tuntemista- kykyä kehittää koulutusta- tiimissä toimimisen taitoa- toimiv...

 • Company Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  WINNOVASSA ON SUUNTA ETEENPÄIN!Haemme lentokonetekniikan opettajaa 1.8.2021 alkavaan vakituiseen työsuhteesen. Vuosityöaika 800 tuntia.Arvomme ovat YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU,jotka muodostavat winnovalaisen kulttuurin perustan ja menestyksemme kulmakivet. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo puolestaan perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemmeHaettavana oleva on Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan EASA Part-147 huoltohenkilöstön koulutusorganisaation lentokonetekniikan ammattiaineiden opettajan tehtävä.Tehtävien suorittaminen edellyttää; kykyä opettaa huoltohenkilöstön koulutusorganisaation EASA Part-66, B1.1 peruskoulutusohjelman mukaisest...

 • Company Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  WINNOVASSA ON SUUNTA ETEENPÄIN!Etsimme tieto- ja viestintätekniikan opettajaa Poriin 1.8.2021 alkavaan määräaikaiseen työsuhteeseen.Arvomme ovat YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU. Winnovalainen kulttuuri muodostuukin vahvasta palvelu- ja turvallisuusasenteesta sekä yhteisestä tekemisestä ja verkostoitumisesta. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme.Tieto- ja viestintekniikan opettajan tehtävä edellyttää erityisesti ohjelmistokehityksen, internet- ja tietokantaohjelmoinnin osaamista. Arvostamme lisäksi käyttöjärjestelmiin ( erityisesti Linux ) sekä palvelinjärjestelmiin liittyvää osaamista, suunnitelmallisuutt...

 • Company Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  WINNOVASSA ON SUUNTA ETEENPÄIN!Etsimme teknisen suunnittelun opettajaa Poriin 1.8.2021 alkavaan vakituiseen työsuhteeseen.Arvomme ovat YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU. Winnovalainen kulttuuri muodostuukin vahvasta palvelu- ja turvallisuusasenteesta sekä yhteisestä tekemisestä ja verkostoitumisesta. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme.Teknisen suunnittelun opettajan työtehtäviin kuuluu teknisen suunnittelun tutkintojen ja täydennyskoulutuksen opetus sekä näyttöjen suunnittelu ja vastaanottaminen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus, mahdollisten asiakastöiden ohjaus sekä alan koulutuksen kehittäminen....

 • Company Savon koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Savon ammattiopisto hakee ammatillisten aineiden (rakennusala, talonrakennuksen osaamisala) lehtoria 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi Toivalan yksikköön.Tehtäviin kuuluu ammatillisten tutkinnon osien opetuksen lisäksi oppimisympäristöjemme kehittäminen ja opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät. Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata opiskelijoiden oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä kaikilla talonrakennuksen tutkinnon tasoilla (perustutkinto, ammattitutkinto, sekä erikoisammattitutkinto).Etsimme yhteistyökykyistä ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa ammattilaista, jolla on vankka halu opettaa ja ajantasainen kokemus talonrakennusalan työtehtävistä.Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään vähintään alan amk-insinööritutkint...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Omnia hakee liiketoiminnan opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.8.2021-31.12.2021. Tulet toimimaan liiketoiminnan perustutkinnon sekä tarvittaessa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opettajana. Lisäksi tehtäviisi kuuluu toimia vastuuopettajana.Tehtävässä edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja tuoretta liike-elämän työkokemusta. Edellytämme lisäksi käytännön työkokemusta myynnistä, asiakkuuksien hoidosta sekä digitaalisesta markkinointiviestinnästä. Sinulla on kokemusta verkko-opetuksesta sekä osaat myös opettaa digitaalisten ohjelmistojen käyttöä. Osaaminen muista liiketoiminnan perustukinnon osa-alueista katsotaan eduksi.Lisäksi edellytämme, että osaat ohjata opiskelijaa yksilöllisesti ja osaat viedä osaamisperustaisuuden käytäntöön. Sinulla on hyvät vuorov...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Omnia hakee opettajaa autoalalle ajalle 2.8.2021 - 31.12.2023.Opetettava ryhmä koostuu heikolla Suomen kielen taidon omaavien opiskelijoiden ryhmästä.Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, pedagogista pätevyyttä ja vähintään viiden vuoden autokorjaamoalan työkokemusta.Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa. Eduksi luetaan opettajakokemus autoalalta sekä maahanmuuttajataustaisten opetus- ja ohjauskokemus.Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.koulutuspäällikkö Kenneth Nordström, p. 050 389 4105...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Riihimäki
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Omnia hakee kuvallisen ilmaisun ja media-alan opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.8.2021 - 3.6.2022.Haemme opettajaa, jonka vahvuuksiin kuuluvat graafinen suunnittelu, yrityskuvan rakentaminen ja huolto, ymmärrys yrityskuvan jatkuvuudesta, rekisteröinti-piirtäminen, painotuotteiden suunnittelu sekä painotuotteisiin että digitaaliseen materiaaliin, typografian tuntemus sekä kokemusta alihankintaketjuista ja yrittäjänä toimimisesta.Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Tehtävä edellyttää InDesign, Photoshop ja Illustrator ohjelmien sujuvaa hallintaa.Eduksi luetaan kokemus copyright työstä, kirjojen taitosta, alan historian tuntemus, pitkäaikainen mainostoimistokokemus sekä vankka opetuskokemus toisen asteen amm...

 • Company Raahen Koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Koulutuskeskus Brahen Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa opiskelee noin 220 maatalous-, hevostalous- ja luonto- sekä ympäristöalojen perus- ja ammattitutkinto-opiskelijaa ja työskentelee 25 työntekijän loistotiimi.Haemme innovatiiviseen joukkoomme opettajaa pieneläinopetukseen (koiraopinnot). Tehtävä on määräaikainen virkasuhde 1.8.2021-31.7.2022 väliselle ajalle ja siinä on mahdollisuus tehtävän jatkoon. Työtehtävään kuuluvat koirien hoitamisen, hyvinvoinnista huolehtimisen ja kouluttamisen opettaminen sekä vastuuopettajan tehtävät eläintenhoitajaopiskelijoille.Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja vankkaa perehtyneisyyttä koirista, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa, itsenäistä työotetta sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme kykyä kohdata erilais...

 • Company Turun Aikuiskoulutuskeskus in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Etsimme suomen kielen opettajaa, jolla on myös S2-opettajan pätevyys, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen-tutkinnon osaan. Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986/1998 mukainen yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus, lisäksi katsomme eduksi, jos hakijalla on erityisopettajan pätevyys.  Tehtävä edellyttää ammatillisen koulutuksen tuntemusta, erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjausosaamista, kykyä ja halua linkittää opetusta ammatillisiin tutkinnon osiin sekä hyödyntää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja digitaalisia välineitä, monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä ohjaustaitoja, kiinnostusta ja halua ohjata opiskelijoita saavuttamaan osa-alueelle asetetut tavoitteet, hyviä digivalmiuksia sekä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.Tarjoamme sinulle monipuolisen ja ...

 • Company Turun kaupunki. in Turku
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Turun ammatti-instituutti on elämää ymmärtävä oppilaitos. Me tarjoamme koulutusta ja osaamista, jotta opiskelijamme saavat oikean ammatin ja loistavat valmiudet siirtyä työelämään omaa polkuaan seuraten - tarkoittaapa se sitten oppisopimusta, yo-tutkintoa, ammattitaitokilpailuja, yrittäjävalmennusta tai kansainvälisiä urasuunnitelmia. Tarjoamme myös lyhytkoulutuksia ja täydentäviä koulutuksia aivan jokaiselle. Valmistu kaikkeen. Varaudu parhaimpaan. Opettaja, ammatillinen huippuosaaja, tule meille töihin. Haemme työmaaopettajaa työnopetuksen opettamiseen omakotitalotyömailla päätoimiseen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 9.8.2021- 31.7.2022.Toivomme hakijalta tietoteknistä osaamista, rakennusmestarin-, insinöörin- tai rakennusalan erikoisammattitutkintoa sekä pientalorak...

 • Company Koulutuskuntayhtymä Tavastia in Kello
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Haemme Ammattiopisto Tavastian Ravintola-, catering- ja elintarvike -osastolle elintarvikealan lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2021 alkaen.Tehtävä edellyttää vahvaa leipomo- ja konditoria-alan osaamista ja monipuolista ammattitaitoa. Työtehtäviin kuuluvat opetuksen suunnittelu, toteutuksesta vastaaminen eri oppimisympäristöissä, opiskelijoiden henkilökohtaistaminen sekä muut opetustoimintaan liittyvät tehtävät. Tehtävässä tarvitaan myös taitoa toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.Odotamme hakijalta sitoutumista, joustavuutta, hyvää paineensietokykyä, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja ja erityisesti kykyä toimia erilaisten opiskelijoiden kanssa.Opetushenkilöstön kelpoisuudet määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaan. Koulutuksen järjestäjän päättämät ...

 • Company Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in Helsinki
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Haemme logistiikka-alan opettajaa vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävässä vastaat logistiikan perustutkinnon (varastonhoitajien) opiskelijoiden ohjaamisesta ja opettamisesta, opetuksen suunnittelusta ja opetuksen kehittämisestä vankilakoulutuksessa. Myös muut opetustehtävät ovat mahdollisia, mikäli vankilaopetuksessa tapahtuu muutoksia. Toimit tehtävässä vastuuopettajana. Työpiste sijaitsee Keravalla, mutta opetus tapahtuu pääsääntöisesti vankilassa (tällä hetkellä Helsinki ja Kylmäkoski).Arvostamme erityisesti logistiikka-alan työkokemusta yritysmaailmasta ja hyviä työelämäyhteyksiä yhdistettynä opettajan pedagogiseen osaamiseen tai käynnissä oleviin pedagogisiin opintoihin. Aiempi kokemus erityisopetuksesta katsotaan eduksi. Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Etsimme osaamiseltaan monipuolista opettajaa Nuorten työpajalle Digitalents Academyyn. Tehtävänäsi on toimia Nuorten työpajoilla ohjelmointipajan toimintaan osallistuvien nuorten oppimisen ohjaajana ja opettajana sekä toiminnan sisältöjen kehittäjänä yhdessä Nuorten työpajojen työvalmentajan kanssa. Digitalents Academyyn valittavilta nuorilta edellytetään harrastuneisuutta alalle, esim. yhden ohjelmointikielen osalta. Tehtävänäsi on kouluttaa nuoria siten, että he pystyvät osallistumaan Digitalentsin tarjoamiin työtehtäviin. Työpajatoiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille, työttömille helsinkiläisille nuorille, jotka ovat jääneet peruskoulun jälkeen vaille toisen asteen koulutuspaikkaa. Toiminnan tavoitteena on kouluttautumis- ja työllistymisvalmiuksien edistäminen työpaikalla tapahtuvan...

 • Company Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Haemme päätoimista tuntiopettajaa sosiaali- ja terveysalalle Kiteen koulutusyksikköön määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8 - 31.12.2021. Määräaikaisuuden peruste: tilapäinen tarve, TE-koulutus. Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 mukaista pätevyyttä. Arvostamme laaja-alaista työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta ja maahanmuuttajien parissa. Lisäksi arvostamme laaja-alaista työkokemusta alan opetustehtävistä, valmentavaa työotetta ja tiimityötaitoja. Eduksi katsotaan lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutuksen tuntemus sekä monipuolinen kokemus lähihoitajakoulutuksen opetustehtävistä eri tutkinnon osissa. Odotamme hakijalta joustavuutta opettaa tarvittaessa muissa Riverian koulutusyksiköissä koulutusta vastaavissa tehtävissä. Tehtävän hoitaminen vaatii liikkumis...

 • Company Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Haemme Gradia Jyväskylän sähkö- ja automaatioalalle päätoimista tuntiopettajaa rakennus/kiinteistöautomaatio- ja kiinteistöjen sähköasennusten sekä sähkökäyttöjen opetukseen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. Opetustehtävät voivat sisältää lähi- ja verkko-opetuksen lisäksi ryhmänohjausta, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamista, näyttöjen arviointia sekä opetuksen/koulutusten suunnittelua ja kehittämistä. Opetuksen pääkohderyhmänä on tutkintotavoitteisessa koulutuksessa olevat nuoret ja aikuiset opiskelijat, perustutkinto-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksissa sekä maksullisessa palvelutoiminnassa. Lisäksi työhön sisältyy sähkö- ja automaatioalan asennusopetusta tietoverkko- ja elektroniikka-asentajille.Edellytämme hakijalta:- vahvaa käytännön kokemusta rakennus/kiinteistöautomaat...

 • Company Itä-Savon koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Haluatko sinä tulla rakentamaan uusia matkailu- ja ravintola-alan koulutuksia verkkoon ja osallistua uusien koulutustuotteiden kehittämiseen yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa?Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee matkailu- ja ravintola-alan verkko-opettajaa, määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 2.8.2021 - 31.12.2022. Tehtävän jatkoa arvioidaan laadukkaiden koulutuskokonaisuuksien toimiessa verkossa määräaikaisuuden jälkeenkin.Työnkuvaasi kuuluvat matkailu- ja ravintola -alan koulutusten verkkomateriaalin suunnittelu ja kehittäminen sekä opetus- ja ohjaustehtävät verkossa ja muissa oppimisympäristöissä. Toimit tiimin jäsenenä kehittäen verkkomateriaalia yhteistyössä verkko-oppimisen kehittämistiimin kanssa. Työsi keskittyy erityisesti verkkokoulutust...

 • Company Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä in Rovaniemi
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Haemme joukkoomme PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA, SOSIAALI- JA TERVEYSALA (HOITOTYÖ). Tehtävä on määräaikainen ja ajalla 2.8.-31.12.2021. Pääasiallisena sijoituspaikkakunta on Rovaniemi, mutta opetusvelvollisuutta on myös Kittilässä, Sodankylässä ja Kemijärvellä sekä muilla maakunnan koulutuspaikkakunnilla. Edistämme toiminnallamme Lapin elinvoimaa ja ammatillisen osaamisen kehittymistä. Olemme asiakkaitamme eli opiskelijoita ja työelämää varten. Onnistumisen iloa tunnemme, kun löydämme heille parhaiten sopivat osaamisen kehittämisen ratkaisut.Tehtävät:- opetus, ohjaus ja osaamisen arviointi pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa (perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto). - opetus ja ohjaus on pääsääntöisesti Rovaniemen toimintayksikössä ja myös Kittilän, Sodank...

 • Company Tampereen kaupunki in Tampere
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Ammatillista etumatkaa - Rohkee, Retee ja Reilu Tredu. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Tredu toimii kahdeksan kunnan alueella Pirkanmaalla, palveluita tarjotaan valtakunnallisesti. Tredussa opiskelee vuosittain noin 17 000 nuorta tai aikuista. Henkilöstöä on noin tuhat. Tredu palvelee yrityksiä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tredu tarjoaa yrityksille mm. täydennyskoulutusta, osaavia työntekijöitä ja opiskelijoita oppisopimuksella ja koulutussopimuksella. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan sekä jatkuvan haun, että yhteishaun kautta.Haemme vakituiseen virkasuhteeseen tuntiopettajaa, talotekniikan tutkintoalalle 2.8.2021 alkaen. Pääasiallinen toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Ajokinkujan toimipiste. Tehtävän h...

 • Company Hyria koulutus Oy in Other
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Hyria koulutus on paras kumppani ammatillisen osaamisen kartuttamiseen. Palvelemme sekä työnantajia että henkilöasiakkaita. Kohtaamme vuosittain 10 000 opiskelijaa. Hyrian omat työ- ja oppimisympäristöt ovat Hyvinkäällä, Riihimäellä, Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Enemmän osaamista - Enemmän asennetta. Haluatko tehdä jotain todella merkityksellistä? Meillä on sinulle kouluttajan tehtävä.Haemme turvallisuusalalle kouluttajaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen. Tehtäviin kuuluu kouluttaminen turvallisuusalan tutkinnoissa, ohjaus- ja arviointitehtävät, työelämäyhteistyö sekä alan koulutuksen kehittäminen. Työ tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 8-16 välillä. Ensisijainen työpiste sijaitsee Hyvinkäällä Karankadun yksikössä. Valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselle asetetut ehdo...

 • Company Koulutuskuntayhtymä Tavastia in Kello
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Haemme Ammattiopisto Tavastian tieto- ja viestintätekniikan tutkintoalalle päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2021 alkaen.Tehtäviin kuuluu ammatillisten tutkinnon osien opetuksen lisäksi oppimisympäristöjemme kehittäminen ja opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät. Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä.Voit olla etsimämme asiantuntija, jos olet koulutukseltasi esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) ja sinulla on ammatillisen opettajan kelpoisuus. Ammattilaisena voit tulla ilman insinööritasontutkintoa valituksi määräaikaiseen työsuhteeseen.Työssä tarvitaan vahvaa tiimityöosaamista, joten odotamme sinulta loistavia tiimityöskentelytaitoja.Sinulta löytyy...

 • Company Espoon seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Omnia hakee kahta S2-asiantuntijaopettajaa jalkautuvaan työhön, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.8.2021 - 30.6.2022. Tehtävä keskittyy Omnian maahanmuuttajien Osaamiskeskuksen ja työnantajien välisen yhteistyön kehittämiseen. Tehtävän ytimessä on kielitietoisen työllistämisen mallin jalkauttaminen ja kehittäminen yhdessä Omnian Osaamiskeskuksen ja Työllisyys Espoon työnantajapalveluiden kanssa. Kielituettu työllistämisen malli rakentuu työnhakija-ja työnantaja-asiakkaiden palvelusta: Työnhakijoiden kanssa keskitytään työhön liittyvän ja työpaikalla tapahtuvan kielen oppimisen suunnitteluun ja tukeen (ml. opetus ja ohjaus). Työnantajien kanssa keskitytään kielitietoisuuden edistämiseen työtehtävissä ja työpaikan muissa käytännöissä. Toiminnan tavoitteena on tukea suomen kielen op...

 • Company Seinäjoen koulutuskuntayhtymä in Lassila
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sedu hakeelogistiikan opettajaa 1.9.2021 alkaen Rengonharjulle (KY/162/2021)Työ painottuu ammatillisten aineiden opetukseen työssä ja teoriassa sisältäen yhdistelmäajoneuvon ja/tai linja-auton ajo-opetusta.Mitä saat?Rengonharju on nousukiidossa; Sedun logistiikan ja maarakennuksen osaamiskeskittymässä pääset työskentelemään ajanmukaisissa oppimisympäristöissä myös simulaattoreita hyödyntäen. Sedu tarjoaa ison työnantajan monet edut, mm. toimivan työterveyshuollon, liikunta- ja kulttuurisetelit.Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986/1998 mukaisesti- soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä, TAI- alan erikoisammattitutkinto ja vähintään viiden vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähin...

 • Company Seinäjoen koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sedu hakee uudelleenlogistiikan, varastopalvelujen koulutusohjelmaan päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.8.2021 - 31.12.2022, Rengonharjulle (KY/138/2021)Opetusalana on varastologistiikan laaja-alainen koulutus logistiikan perustutkinnossa ja täydennyskoulutuksissa. Opetusta on mahdollisesti myös Sedun muissa yksiköissä ja toimipisteissä.Mitä saat?Rengonharju on nousukiidossa; Sedun logistiikan ja maarakennuksen osaamiskeskittymässä pääset työskentelemään ajanmukaisissa oppimisympäristöissä myös simulaattoreita hyödyntäen. Sedu tarjoaa ison työnantajan monet edut, mm. toimivan työterveyshuollon, liikunta- ja kulttuurisetelit.Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986/1998 mukaisesti- soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalt...

 • Company Raision seudun koulutuskuntayhtymä in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jatkamme hakua: Taloushallinnon määräaikaista päätoimista tuntiopettajaa 3.6.2022 asti. Aloitus elokuussa sopimuksen mukaan. Tehtäviin kuuluvat opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät taloushallinnon perus- ja ammattitutkintokoulutuksissa. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja työkokemusta taloushallinon eri osa-alueilta. Arvostamme opettajan pedagogisia opintoja. Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, kiinnostus työelämäyhteistyöhön sekä valmiudet käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä.Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Tehtäviin valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja todistus t...

 • Company Ahlmanin koulun Säätiö in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Ahlmanin koulun Säätiö sr on yksityinen koulutus- ja palvelukokonaisuus, joka tarjoaa ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä Tampereella. Ahlmanin koulun Säätiö hakee 4.8.2021 alkaenELÄINTENHOIDON AMMATILLISTA OPETTAJAA, Pieneläinten hoitamisen ja hyvinvoinnin osaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Haluatko työskennellä osana eläintenhoidon tiimiä ja valmentaa opiskelijamme työelämän palvelukseen, yrittäjäksi tai jatko-opintopolulle? Ajatteletko, että tiimissä on mahdollisuus oppia nopeammin, hauskemmin ja enemmän? Etsitkö työtä, jossa voit myös itse kasvaa ja kehittyä?Haemme Ahlmanin eläintenhoidon tiimiin ammatillista opettajaa, jonka vastuualueena on maatalousalan perustutkinnon, eläintenhoitamisen...

 • Company Kouvolan kaupunki in Kouvola
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Kouvolan seudun ammattiopistossa on haettavana ajalle 2.8.2021-31.7.2022 määräaikainen ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) tuntiopettajan tehtävä. Tehtäviin kuuluvat mm. opetus- ja ohjaustehtävät. Opettaja osallistuu opetukseen, opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Opettaja tukee opiskelijoita opiskeluun liittyvissä tilanteissa monipuolisesti. Hän toimii yhteistyössä toisten opettajien, muiden sidosryhmien kanssa. Kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986 / 1998 sekä muutosten 1150/2017 ja 431 / 2018 mukaiset. Valitulta edellytämme:- ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen erityisen tuen tuntemusta- hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimitaitoja- innovatiivista työotetta. Arvostamme kokemusta verkko-opetuksesta. Virkaan valitun on esitettävä...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Toisen asteen koulutusVantaan ammattiopisto, VariaTennistie 1 01670 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 02.08.2021 - 31.12.2023Oletko iloinen, huumorintajuinen ja jämäkkä persoona, joka tulee toimeen hyvin muiden kanssa?Haemme joukkoomme hiusalan ammatinopettajan 2.8.2021 -31.12.2023 väliseksi ajaksi. Sinulla on hiusalan asiantuntijuutta kampaamo sekä parturipalveluissa ja valmiuksia ohjata hiusalan opiskelijoita ammatillisessa koulutuksessa.Koulutus toteutetaan sekä päivä- että iltaopetuksena. Tehtävä sisältää ammatillisten aineiden opetusta, opiskelun ohjaukseen ja tukeen liittyviä tehtäviä, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta, näyttöjen suunnittelua ja arviointia sekä opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyötä. Työpiste on työsuhteen alkae...

 • Company Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä in Rovaniemi
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Haemme työyhteisöömme asiakaslähtöistä ja yhteistyökykyistä PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA VALMENTAVAAN KOULUTUKSEEN, 1.8.2021-10.6.2022 väliseksi ajaksi. Sijoituspaikkakuntasi on Rovaniemi, mutta opetusta ja ohjausta voi olla myös muilla REDUn koulutuspaikkakunnilla.Edistämme toiminnallamme Lapin elinvoimaa ja ammatillisen osaamisen kehittymistä. Olemme asiakkaitamme eli opiskelijoita ja työelämää varten. Onnistumisen iloa tunnemme, kun löydämme heille parhaiten sopivat osaamisen kehittämisen ratkaisut. Valmentavalla koulutuksella on tärkeä rooli myös oppivelvollisuudessa. REDUn valmentavassa koulutuksessa opiskelee lisäksi erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tarpeen opiskelijoita sekä maahanmuuttajaopiskelijoita.Opettajan tehtävään kuuluu opiskelijoiden opettaminen ja ohjaaminen oppila...

 • Company Tampereen kaupunki in Pirkkala
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ammatillista etumatkaa - Rohkee, Retee ja Reilu Tredu. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Tredu toimii kahdeksan kunnan alueella Pirkanmaalla, palveluita tarjotaan valtakunnallisesti. Tredussa opiskelee vuosittain noin 17 000 nuorta tai aikuista. Henkilöstöä on noin tuhat. Tredu palvelee yrityksiä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tredu tarjoaa yrityksille mm. täydennyskoulutusta, osaavia työntekijöitä ja opiskelijoita oppisopimuksella ja koulutussopimuksella. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan sekä jatkuvan haun, että yhteishaun kautta.Haemme päätoimista tuntiopettajaa avioniikkaan vakituiseen virkasuhteeseen alkaen 2.8.2021 Treduun. Pääasiallinen toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Pirkkala.Tehtävänä on toimia Pa...

 • Company Helsinki Business College Oy in Helsinki
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Helsinki Business College Oy on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon sekä liiketoiminnan perustutkinnon järjestäjä. Meillä on pitkä kokemus ja hyvä maine laadukkaan ammatillisen koulutuksen osaajana ja sen kehittäjänä. Isona koulutuksen järjestäjänä (n. 3000 opiskelijaa vuosittain) pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme laajan koulutustarjonnan, laadukkaan opetuksen ja ohjauksen sekä hyvät yhteydet työelämään. Oppilaitoksemme sijaitsee Pasilan aseman vieressä.Business College Helsingissä sitoudumme asiakaslähtöisyyteen, yhdessä tekemiseen, vastuun ottamiseen sekä uudistumiseen ja uudistamiseen. Meillä on uusi strategia, jossa visiomme on olla "the best learning partner for your future" nuorille ja aikuisille opiskelijoillemme sekä yrityksille ja organisaatioille. Me ole...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters