Jobmonitor. Search results for Others, Vocational education teachers

151 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-50 of 151 results.
 • Company Seinäjoen koulutuskuntayhtymä in
  06.06.2020

  Sedu hakeemedia-alan ja kuvallisen ilmaisun päätoimista tuntiopettajaa (virkasuhde), ajalle 3.8. - 23.12.2020, Kurikka (KY/152/2020)Opetusalana ovat media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat ja työelämässä tapahtuvan oppimisen ohjaus.Mitä saat?Sedu tarjoaa säännölliset työajat ja ison työnantajan monet edut, mm. työterveyshuolto, kulttuurisetelit. Kurikan kampus on moderni, kaunis oppimisympäristö, jossa Kurikan Sedun ja Kurikan lukion opiskelijat (yht. n. 800 opiskelijaa) oppivat. Uusi kampus on arkkitehti Pasi Siistosen suunnittelema, ja se otettiin käyttöön tammikuussa 2019.Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986/1998 mukaisesti soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävää lähinnä vastaavissa tehtävissä t...

 • Company Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä in
  06.06.2020

  Haemme päätoimista tuntiopettajaa sosiaali- ja terveysalalle Riverian Joensuun koulutusyksikköön. Tehtävä on sijaisuus ja täytetään määräaikaisena ajalle 1.8. - 31.12.2020.Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 mukaista pätevyyttä.Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta soveltaa tiimivalmentamisen menetelmiä sekä joustavuutta opettaa tarvittaessa muissa Riverian koulutusyksiköissä.Eduksi katsotaan lähihoitajakoulutuksen tuntemus ja kokemus opetustehtävissä toimimisesta, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta sekä näyttöjen arvioinnista sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi eduksi katsotaan monipuolinen työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueilta. Ajokortti on tehtävän hoitamisen kannalta välttämätön. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edel...

 • Company Turun Aikuiskoulutuskeskus in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Turun AKK:n tekniikan ala kasvaa!Haemme talotekniikan osastolle osaajaa/opettajaa ammattitaitoisten osaajiemme joukkoon Turun aikuiskoulutuskeskukseenLVI-insinööriToivomme sinulta:koulutusta talotekniikan alalta (insinööri)voit olla myös juuri valmistunut tai valmistumassa oleva talotekniikan insinööri omaat hyvän teoreettisen ja käytännön osaamisen talotekniikastakäytännön työkokemusta LVI-alaltakäytännön työkokemusta asennustyöstätyökokemus IV- ja KVV- työnjohtajan tehtävistä katsotaan eduksiolet aloitekykyinen ja hyvä organisoimaan asioitahyvää MS-Office ohjelmien hallintaavahvaa asiakaspalveluasennetta sekä hyviä vuorovaikutustaitojaTyötehtäviisi kuuluu mm:opetustehtävät luokassa ja työsalissatyöelämäyhteyksien hoitaminenopetuksen kehittäminenEmme vaadi pedagogista pätevyyttä hakemaamm...

 • Company Tampereen kaupunki in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ammatillista etumatkaa - Rohkee, Retee ja Reilu Tredu. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Tredu toimii kahdeksan kunnan alueella Pirkanmaalla, palveluita tarjotaan valtakunnallisesti. Tredussa opiskelee vuosittain noin 17 000 nuorta tai aikuista. Henkilöstöä on noin tuhat. Tredu palvelee yrityksiä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tredu tarjoaa yrityksille mm. täydennyskoulutusta, osaavia työntekijöitä ja opiskelijoita oppisopimuksella ja koulutussopimuksella. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan sekä jatkuvan haun, että yhteishaun kautta.Tehtävänä on toimia lentokonehuoltohenkilöstön Part 66 -lupakirjaluokan B2 ammattiteorian ja käytännön taitojen opettajana sekä aikuis- että nuoriso-opiskelijoille, mukaan lukien työpa...

 • Company Vaasan kaupunki. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vaasa-opisto hakee kolmea opettajaa aikuisten perusopetukseen ajalle 3.8.2020-5.6.2021 seuraaviin aineisiin: matemaattiset aineet, atk, äidinkieli ja kirjallisuus, englanti ja S2. Äidinkielen opetuksen orientaationa on suomi toisena kielenä. Opettajista osalle tarjoutuu ryhmänohjaajan tehtävät. Lisätunteja voi tarjoutua oman oppiaineen ulkopuolelta.Vaasa-opisto on osa Vaasan kaupungin opistot tulosaluetta. Vaasa-opisto tarjoaa kansalaisopistokursseja, taiteen perusopetusta ja perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille. Perusopetuksen opiskelijat ovat pääosin maahanmuuttajataustaisia. Opistossa opiskelee vuosittain yli kymmenentuhatta kurssilaista. Aikuisten perusopetuksessa opiskelijoita on vuosittain n. 160.Opetuksessa noudatetaan aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetust...

 • Company Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Saimaan ammattiopisto Sampo hakee kone- ja tuotantotekniikan virkasuhteista tuntiopettajaa, jonka tehtävänä on ammatillisten aineiden (koneistus) opetus Imatran toimipisteessä 17.8.2020 - 18.12.2020. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuus (soveltuva korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään kolmen vuoden pituinen työkokemus tehtävää vastaavalla alalla). Valinnassa painotamme koneistuksen ja työstökoneiden monipuolista käytännön hallintaa ja työkokemusta sekä hyviä ohjauksellisia ja sosiaalisia taitoja. Arvostamme kokemusta koulutusviennistä ja ulkomailla työskentelystä.Vaadittavan ammattitaidon ja sopivuuden arvioimiseksi sinun on varauduttava työkokees...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon (Ekami) kone- ja metallialalle lehtoria.Lehtorin virkasuhteessa tehtäviisi kuuluu kone- ja metallialan perusteiden sekä hitsaus- ja levytöiden opetus ammatillisessa koulutuksessa, opetuksen kehittäminen sekä työelämäyhteistyöhön liittyvät tehtävät. Päätoimipaikkanasi on Malmingin kampus Kotkassa. Sinulla voi olla opetusta myös muilla Ekamin kampuksilla Kotkassa ja Haminassa.Virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan (soveltuva korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot, vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä).Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii kokemusta opetustyöstä, hyvää alan tun...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee Tekniikan- ja liikenteenalat -tulosyksikköön päätoimista tuntiopettajaa prosessiteollisuuden perustutkintoon 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Päätoimipaikkana on Haminan kampus. Opetusta voi olla myös muilla Ekamin kampuksilla Kotkassa ja Haminassa.Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta (soveltuva korkeakoulututkinto, alan kolmen vuoden työkokemus ja opettajan pedagogiset opinnot).Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ennen kaikkea hyvää prosessiteollisuuden tuntemusta ja laaja-alaista kokemusta alan käytännön töistä. Opetettavat kokonaisuudet ovat prosessialan (kemian- ja paperiteollisuuden osaamisalat) tutkinnon osat. Tehtäviin kuuluu työelämässä järjestettävän koulutuksen ohjaus ja ...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon (Ekami) vakituista yhteisten tutkinnon osien (liikunta) lehtoria 3.8.2020 alkaen.Lehtorin virassasi tehtäviisi kuuluu työkyvyn ylläpitämisen ja liikunnan opetus ammatillisessa koulutuksessa sekä opetuksen kehittäminen. Päätoimipaikkasi on Kotekon kampus Kotkassa. Sinulla voi olla opetusta Ekamin kaikilla kampuksilla Kotkassa ja Haminassa.Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kehittämis- ja tiimityötaitoja. Hyvät vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky sekä oma-aloitteisuus ovat välttämättömiä työssä onnistumiselle. Aiempi opettajakokemus ammatillisessa oppilaitoksessa katsotaan eduksi.Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puutt...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee yhteisten tutkinnon osien (yhteiskunnalliset aineet, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen) päätoimista tuntiopettajaa vakituiseen tehtävään 3.8.2020 alkaen. Päätoimipaikkana on Kotekon tai Malmingin kampus Kotkassa. Opetusta on myös muilla Ekamin kampuksilla Haminassa ja Kotkassa. Yhteiskunnallisten aineiden tiimissä on paikka innostuneelle osaajalle. Tarjoamme kiinnostavan työn, jossa käytät yhteiskunnallista ja työelämäosaamistasi sekä pedagogisia taitojasi opiskelijoiden oppimisen ohjaamisessa lähiopetuksessa, sekä osittain verkossa toteutettuna. Ekamin sähköinen oppimisympäristö ja sen käyttö kehittyvät vauhdilla, joten digitaalisten oppimisympäristöjen ja verkkopedagogiikan osaaminen ovat tärkeä osa työtäsi. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvä...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee yhteisten tutkinnon osien (kestävä kehitys) päätoimista tuntiopettajaa vakituiseen tehtävään 3.8.2020 alkaen. Päätoimipaikkana on Kotekon tai Malmingin kampus Kotkassa. Opetusta on myös muilla Ekamin kampuksilla Haminassa ja Kotkassa.Kestävän kehityksen opettajalta edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuutta sekä vahvaa osaamista kestävän kehityksen ja kiertotalouden osa-alueilta. Edellytämme valittavalta laajaa kestävän kehityksen tuntemusta, tulevaisuusorientoitunutta otetta sekä prosessien ja kokonaisuuksien hahmottamista. Hallitset digitaalisten oppimisympäristöjen käytön, sinulla on innostunut ja utelias asenne ja osaat sopeuttaa opiskelijan oppimisen ohjaamisen opi...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon (Ekami) yhteisten tutkinnon osien (englanti) päätoimista tuntiopettajaa vakituiseen tehtävään 3.8.2020 alkaen.Tehtävässäsi toimit yhteisten tutkinnon osien tiimissä. Muiden vieraiden kielten opettajien kanssa yhdessä kehität kielten oppimisen ohjausta ja opetusta monimuotoiseksi ja joustavaksi, lähi- ja verkko-ohjausta yhdistäväksi kokonaisuudeksi, vastaamaan saavutettavuuden ja opiskelijoiden yksilöllisen etenemisen tarpeisiin. Päätoimipaikkasi on Haminan tai Malmingin kampus. Sinulla voi olla opetusta Ekamin kaikilla kampuksilla Kotkassa ja Haminassa.Tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää opettajakokemusta ammatillis...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon (Ekami) vakituista yhteisten tutkinnon osien (matemaattiset aineet) lehtoria 3.8.2020 alkaen. Opetettavat aineet ovat matematiikka, fysiikka ja kemia. Lehtorin virassa tehtäviisi kuuluu matemaattisten aineiden pakollisten ja valinnaisten tavoitteiden opetus ja sen pitkäjänteinen kehittäminen osana ainetiimiä. Tarjoamme mielenkiintoisen työn oppimisen ohjauksen ja opettamisen monimuotoistuvassa ympäristössä, jossa tavoitteena on lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen joustavaksi kokonaisuudeksi. Päätoimipaikkasi on Katariinan tai Malmingin kampus Kotkassa. Sinulla voi olla opetusta Ekamin kaikilla kampuksilla Kotkassa ja Haminassa.Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 muka...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee yhteisten tutkinnon osien (yhteiskunnalliset aineet, yrittäjyys) päätoimista tuntiopettajaa vakituiseen tehtävään 3.8.2020 alkaen. Työ sisältää myös muiden yhteiskunnallisten aineiden opetusta. Päätoimipaikkana on Kotekon tai Malmingin kampus Kotkassa. Opetusta on myös muilla Ekamin kampuksilla Haminassa ja Kotkassa. Oletko innostunut yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta? Tarjoamme innostavan työn osana yhteiskunnallisten aineiden opettajatiimiä, jossa pääset kehittämään yrittäjyyden opetusta Ekamissa ja monipuolistamaan eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimista ja sen opiskelijalähtöistä ohjaamista. Digitaalisten oppimisympäristöjen hallinta ja verkkopedagoginen osaaminen auttavat sinua menestymään työssäsi. Ekamissa käytät monipuolist...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon (Ekami) yhteisten tutkinnon osien (äidinkieli, suomi) vakituista lehtoria 3.8.2020 alkaen.Lehtorin virassa tehtäviisi kuuluu viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi osa-alueen pakollisten ja valinnaisten tavoitteiden opetus ja sen pitkäjänteinen kehittäminen osana ainetiimiä. Päätoimipaikkasi on Kotekon tai Haminan kampus. Sinulla voi olla opetusta Ekamin kaikilla kampuksilla Kotkassa ja Haminassa.Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää äidinkielen opettajakokemusta ammatillisessa oppilaitoksessa sekä hyviä verkkopedagogisia taitoja. Valittavalta toivomme näyttöä opetuksen kehittämistyöstä ja tiimityötaidoista. Hy...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon (Ekami) yhteisten tutkinnon osien (matemaattiset aineet, tietotekniikka) päätoimista tuntiopettajaa vakituiseen tehtävään 3.8.2020 alkaen.Tule Ekamiin yhteisten tutkinnon osien matemaattisten aineiden opettajaksi. Pääosa opetuksestasi on tietotekniikan pakollisten ja valinnaisten osa-alueiden opetusta ja sen kehittämistä osana matemaattisten aineiden tiimiä. Oppimisen ohjaamisessa ja sen kehittämisessä lähi- ja verkko-ohjauksen yhdistäminen ja saavutettavuuden varmistaminen antavat raamit jatkuvalle pedagogiselle kehittämiselle. Meillä Ekamissa sähköinen oppimisympäristö on otettu vahvasti osaksi oppimisen ohjausta, joten digitaalisten taitojen oppiminen/opettaminen ovat avainasemassa opiskelijoiden opintojen mahdollistamisessa. Päätoimipaikkasi on...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon (Ekami) yhteisten tutkinnon osien (äidinkieli, suomi) päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen tehtävään 3.8.2020-31.12.2021, tehtävässä edellytetään erityisopettajan kelpoisuutta.Tehtävässäsi toimit yhteisten tutkinnon osien "Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi" -opetuksessa yhtenä erityisen tuen varmistajana ja pääset kehittämään aineen opetusta osana ainetiimiä. Opetuksen monimuotoistuessa lähi- ja verkko-ohjauksen yhdistäminen ja saavutettavuuden varmistaminen haastavat meitä yhdessä kehittämään oppimisen ohjausta erityisen tuen näkökulmasta. Päätoimipisteesi on Kotekon tai Katariinan kampus Kotkassa. Sinulla voi olla opetusta Ekamin kaikilla kampuksilla Kotkassa ja Haminassa.Tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen ...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon (Ekami) yhteisten tutkinnon osien (matemaattiset aineet/erityisopettaja) päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen tehtävään 3.8.2020-31.12.2021, tehtävässä edellytetään erityisopettajan kelpoisuutta.Osaamisen hankkimisen monimuotoistuessa lähi- ja verkko-ohjauksen yhdistäminen ja saavutettavuuden varmistaminen haastavat meitä yhdessä kehittämään oppimisen ohjausta erityisen tuen näkökulmasta. Tehtävässäsi pääset rakentamaan ja kehittämään erityisen tuen opetusta matemaattisten aineiden aineryhmässä. Työskentelet osana matemaattisten aineiden tiimiä, päätoimipaikkasi on Kotekon tai Malmingin kampus Kotkassa. Sinulla voi olla opetusta Ekamin kaikilla kampuksilla Kotkassa ja Haminassa.Tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstö...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon (Ekami) määräaikaista yhteisten tutkinnon osien (S2, suomi toisena kielenä) päätoimista tuntiopettajaa 3.8.2020-31.5.2021.Tehtävässäsi toimit yhteisten tutkinnon osien "Viestintä- ja vuorovaikutus, suomi toisena kielenä (S2)" -opetuksessa. Pääset kehittämään aineen valinnaisten tavoitteiden opetusta osana ainetiimiä. Opetuksen monimuotoistuessa lähi- ja verkko-ohjauksen yhdistäminen ja saavutettavuuden varmistaminen haastavat meitä yhdessä kehittämään oppimisen ohjausta S2-tuen näkökulmasta. Päätoimipaikkasi on Kotekon tai Haminan kampus. Sinulla voi olla opetusta Ekamin kaikilla kampuksilla Kotkassa ja Haminassa.Tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Työn menes...

 • Company Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee ammatillisten tutkinnon osien (talotekniikka) päätoimista tuntiopettajaa vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2020 alkaen. Päätoimisen tuntiopettajan tehtäviin kuuluu Kylmätekniikka-alan opetus ja opetuksen kehittäminen, vastuuopettajan työ sekä työelämäyhteistyöhön liittyvät tehtävät. Päätoimipaikkana on Malmingin kampus Kotkassa. Työtehtäviä voi olla myös Ekamin muilla kampuksilla Kotkassa ja Haminassa. Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta (soveltuva korkeakoulututkinto, alan kolmen vuoden työkokemus ja opettajan pedagogiset opinnot). Edellytämme vahvaa näyttöä osaamisesta kylmätekniikka-alan tehtävissä sekä kokemusta kylmätekniikan asennuksista ja kylmäasennuksiin vaadittavaa pätevyyttä. Valittavalta ...

 • Company Tampereen kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ammatillista etumatkaa - Rohkee, Retee ja Reilu Tredu. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Tredu toimii kahdeksan kunnan alueella Pirkanmaalla, palveluita tarjotaan valtakunnallisesti. Tredussa opiskelee vuosittain noin 17 000 nuorta tai aikuista. Henkilöstöä on noin tuhat. Tredu palvelee yrityksiä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tredu tarjoaa yrityksille mm. täydennyskoulutusta, osaavia työntekijöitä ja opiskelijoita oppisopimuksella ja koulutussopimuksella. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan sekä jatkuvan haun, että yhteishaun kautta.Tuntiopettaja, hius- ja kauneudenhoitoalan ammattiaineet, kosmetologiMääräaikainen päätoiminen tuntiopettaja ajalle 7.9.2020- 31.7.2021Ensisijainen toimipiste palvelussuhteen alussa o...

 • Company Tampereen kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ammatillista etumatkaa - Rohkee, Retee ja Reilu Tredu. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Tredu toimii kahdeksan kunnan alueella Pirkanmaalla, palveluita tarjotaan valtakunnallisesti. Tredussa opiskelee vuosittain noin 17 000 nuorta tai aikuista. Henkilöstöä on noin tuhat. Tredu palvelee yrityksiä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tredu tarjoaa yrityksille mm. täydennyskoulutusta, osaavia työntekijöitä ja opiskelijoita oppisopimuksella ja koulutussopimuksella. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan sekä jatkuvan haun, että yhteishaun kautta.Haemme puhtauspalvelualojen tuntiopettajaa ajalla 3.8.-31.12.2020. Pääasiallinen toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Pyynkin kampus, Santalahdentie Tampere.Tehtävänä on puhtaus- ja ...

 • Company Tampereen kaupunki in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ammatillista etumatkaa - Rohkee, Retee ja Reilu Tredu. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Tredu toimii kahdeksan kunnan alueella Pirkanmaalla, palveluita tarjotaan valtakunnallisesti. Tredussa opiskelee vuosittain noin 17 000 nuorta tai aikuista. Henkilöstöä on noin tuhat. Tredu palvelee yrityksiä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tredu tarjoaa yrityksille mm. täydennyskoulutusta, osaavia työntekijöitä ja opiskelijoita oppisopimuksella ja koulutussopimuksella. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan sekä jatkuvan haun, että yhteishaun kautta.Tuntiopettaja, hius- ja kauneudenhoitoalan ammattiaineet, kosmetologiToistaiseksi voimassa oleva, päätoiminen tuntiopettaja 3.8.2020 alkaen.Ensisijainen toimipiste palvelussuhteen alus...

 • Company Ammattiopisto Spesia Oy in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos ja vaativan erityisen tuen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yli kymmenellä paikkakunnalla. Tehtävämme on tarjota ammatillista ja valmentavaa koulutusta opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen ja omien vahvuuksiensa löytämiseen, sekä kouluttaa ja tukea myös muita heidän kanssaan työskenteleviä.Opiskelijoiden tuen tarve voi liittyä moniin erilaisiin asioihin, mutta kun opinnot suunnitellaan yksilöllisesti, tekeminen on käytännönläheistä ja ryhmät ovat pieniä, syntyy hienoja tarinoita kasvamisesta, itsenäistymisestä ja ammattitaidosta. Meidän tavoitteemme on saada opiskelijat loistamaan niin elämässä kuin työelämässä, ja tämän tavoitteen saavuttamisessa avainasemassa on taitava ja sitoutunut moniammatillinen henk...

 • Company Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon osan osa-alueiden määräaikaista tuntiopettajaa 3.8.2020 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi. Tehtävään kuuluu pääsääntöisesti seuraavien osa-aluiden opettaminen: matematiikka ja matematiikan soveltaminen, fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen. Lisäksi katsomme eduksi kelpoisuuden opettaa toiminta digitaalisessa ympäristössä osa-aluetta. Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, pedagogista kelpoisuutta sekä tietotekniikan osaamista. Valitulla tulee olla matematiikan opettajan kelpoisuus ja lisäksi vähintään yhden edellä mainitun osa-alueen opettajan kelpoisuus. Toivomme sinulla olevan kokemusta ammatillisesta koulutuksesta ja vahvaa verkko-opetusosaamista. Lisäksi arvostamme erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyöta...

 • Company Optima samkommun in
  02.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Yrkeslärare inom husbyggnadsbranschen, husbyggare. Arbetsplatsen är vid Trädgårdsgatan 30, Jakobstad och i arbetslivet. Språkkunskaper i finska och engelska är en merit. Tjänsteförhållande, tillsvidare fr.o.m. 3.8.2020.Behörighetskrav enligt lag 986/1998.Tjänsterna tillsätts med en prövotid på fyra månader. Den som väljs skall enligt straffregisterlagen 504/2002 uppvisa ett straffregisterutdrag samt ett godtagbart hälsointyg innan arbetet börjar.Optima är en tobaksfri organisation.Utbildningen är svenskspråkig.Tidigare ansökningar beaktas.Mera information gällande lärare, inom grundexamen inom husbyggnadsbranschen, husbyggare: teamledare Adam Näse, adam.nase@optimaedu.fi, tfn 044 7215 356 eller rektor för Lärande Anna-Lena Forsman, anna-lena.forsman@optimaedu.fi, tfn 044 7215 282....

 • Company Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme ruokatuotannon päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021. Työtehtäviin kuuluvat monipuoliset ruokatuotannon ja ruoanvalmistuksen opetus- ja ohjaustehtävät, työelämässä oppimisen ohjaus sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien (hoks) ohjaaminen elintarvikealalla.Tehtävään valittavalta edellytämme monipuolista ruoanvalmistuksen/ruokatuotannon käytännön työkokemusta, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä valmiutta työn kehittämiseen. Arvostamme alan opetus- ja ohjauskokemusta. Kokemus erityisopetuksesta sekä opetusteknologian ja verkkopedagogiikan osaaminen katsotaan eduksi.Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen (986/1998) 13 §:n mukainen kelpoisuus. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työ...

 • Company Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme musiikin päätoimista tuntiopettajaa taiteen perusopetukseen 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Työtehtäviin kuuluvat musiikin ja musiikkikasvatuksen monipuoliset opetus- ja ohjaustehtävät. Tehtävänkuvassa painottuvat musiikin hahmottamisen opetus, erityisesti klassisen musiikin näkökulmasta sekä vahva osaaminen ryhmä- ja orkesteriopetuksessa. Tehtävään sisältyy tapahtumiin, esityksiin ja produktioihin liittyvää yhteistyötä musiikin ja tanssin koulutusten kanssa. Taiteen perusopetuksen musiikin lisäksi opetusta on tarvittaessa musiikkialan ammatillisessa koulutuksessa. Taiteen perusopetus on osa Suomalaisen Musiikkikampuksen toimintaa.Tehtävään valittavalta edellytämme laajaa ja monipuolista musiikin pedagogista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, valmiutta työn kehittäm...

 • Company Rajavartiolaitos in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYRajavartiolaitos on sisäministeriön alaisuudessa toimiva ammattitaitoinen, luotettava ja yhteistyökykyinen sisäisen turvallisuuden viranomainen. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot ovat rajavalvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta,merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitoksessa on Helsingissä sijaitsevan esikunnan lisäksi kahdeksan hallintoyksikköä.Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa. Lisätietoja www.raja.fi.Rajavartiolaitos hakee vuosittain avoimiin upseerin ja rajavartijan virkoihin kymmeniä uusia työntekijöitä sekä rajavalvonta- että rajatarkastustehtäviin.Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa yhdessä puolustusvoimien upseerienkanssa. Raja- ja merivartijoill...

 • Company Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme määräaikaista päätoimista hoitotyön tuntiopettajaa ajalle 3.8-31.12 2020.  Tehtävään kuuluu hyvinvointialan opetustyötä, työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjausta ja osaamisen arviointia sekä yhdessä sovittuja muita tehtäviä. Hakijoilta edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja joustavuutta. Ensisijaisesti edellytämme alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa, vahvaa kokemusta mielenterveys ja päihdetyöstä ja koulutusjärjestelmän tuntemusta sekä ammatillisen opettajan kelpoisuutta. Arvostamme työelämä- ja verkostoyhteyksiä, verkko-opetuksen osaamista ja hyvää organisointikykyä.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät asetuksen 986/98 mukaan. Ennen palvelussuhteen alkamista tehtävään valitun on esitettävä lain mukainen rikostaustaote.Rekrytoinnissa n...

 • Company Novida - ammattiopisto ja lukio, Loimaa in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Etsimme osaavaan joukkoomme liikunnan sivutoimista tuntiopettajaa.Edellytämme asetuksen 986/1998 mukaista yhteisten aineiden opettajan, liikunta pätevyyttä. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus opettajan työstä. Myös muut liikunnanalalla työskentelevät tai alaa opiskelevat hakijat huomioidaan.Syyslukukaudella 24.8.-11.12.2020 Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen tunteja tulee olemaan kahtena päivänä viikossa maanantai- ja perjantaipäivisin klo 8.30-15 aikavälillä yhteensä noin 160 tuntia. Työ voi jatkua myös keväällä 2021.Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain /505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.Koulutusp...

 • Company Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Haemme osa-aikaista ammatillista ohjaajaa sähkö- ja automaatioalalle Kiteen koulutusyksikköön. Tehtävä täytetään määräaikaisena ajalle 5.8. - 18.12.2020. Tehtäviin kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten työsalit ja yritykset sekä opiskelijoiden työturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä muun henkilöstön kanssa. Edellytämme vähintään soveltuvaa toisen asteen ammatillista koulutusta tai ammatillista tutkintoa. Arvostamme kykyä tarttua työhön nopeissa muutostilanteissa, joustavuutta ja hyviä valmiuksia kohdata sekä huomioida erilaisia ihmisiä. Odotamme hakijalta sähkö- ja automaatioasentajan kokemusta työtehtävistä ja pätevyyttä, joka oikeuttaan työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtävän suorittamiseen. Eduksi luetaan kokemus nuorten kanssa työskentely...

 • Company Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Haemme päätoimista tuntiopettajaa sosiaali- ja terveysalalle Kiteen koulutusyksikköön. Tehtävä täytetään määräaikaisena ajalle 1.8. - 31.12.2020.Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 mukaista pätevyyttä. Arvostamme sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan pohjakoulutusta, monipuolista työkokemusta hoitotyöstä ja ETK-pätevyyttä. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta soveltaa tiimivalmentamisen menetelmiä sekä joustavuutta opettaa tarvittaessa kaikissa Riverian koulutusyksiköissä. Tehtävään kuuluu hoitotyön opetuksen ja ryhmävalmentajan tehtävien lisäksi ensiapukoulutusten pitäminen yrityksille ja Riverian opiskelijoille.Eduksi katsotaan lähihoitajakoulutuksen tuntemus ja sosiaali- ja terveysalan opetustehtävissä toimiminen. ETK-pätevyys ja ajokortti...

 • Company SASKY koulutuskuntayhtymä in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Haemme tieto- ja viestintätekniikan opettajaa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Huittisten toimipisteeseen virkasuhteeseen 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Työskentelypaikkakunta tehtävän alkaessa on Huittinen. Tieto- ja viestintätekniikan opettajan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden oppimisen ohjaaminen erilaisissa oppimisympäristöissä. Opettajan perustehtäviin sisältyvät työelämäyhteistyö, oppimisen ja osaamisen arviointi ja dokumentointi sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelu ja toteutuksen ohjaaminen. Myös suunnittelu- ja kehittämistyö ovat osa opettajan työtä. Edellytämme opetettavan alan hyvää käytännön tuntemusta, ohjelmistotuotannon osaamista sekä erittäin hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja. Tehtävään valitulla henkilöllä on hyvä ohjauksellinen työote, taito...

 • Company Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto in
  29.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee ammatillisten tutkinnon osien (talotekniikka) päätoimista tuntiopettajaa vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2020 alkaen. Päätoimisen tuntiopettajan tehtäviin kuuluu Kylmätekniikka-alan opetus ja opetuksen kehittäminen, vastuuopettajan työ sekä työelämäyhteistyöhön liittyvät tehtävät. Päätoimipaikkana on Malmingin kampus Kotkassa. Työtehtäviä voi olla myös Ekamin muilla kampuksilla Kotkassa ja Haminassa. Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta (soveltuva korkeakoulututkinto, alan kolmen vuoden työkokemus ja opettajan pedagogiset opinnot). Edellytämme vahvaa näyttöä osaamisesta kylmätekniikka-alan tehtävissä sekä kokemusta kylmätekniikan asennuksista ja kylmäasennuksiin vaadittavaa pätevyyttä. Valittavalta ...

 • Company Kouvolan kaupunki in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Kouvolan Seudun Ammattiopisto hakee päätoimista tuntiopettajaa / liikenneopettajaa logistiikan perustutkinnon yhdistelmäajoneuvonkuljettajan osaamisalalle.Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 ja siihen tehdyn muutoksen (1150/2017) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään alan vahvaa työkokemusta ja liikenneopettajan pätevyyttä sekä intoa osallistua logistiikka-alan hanke- /projektityöskentelyyn. Alan korkeakoulututkinto, opettajan pätevyys ja kokemus alan opetustehtävistä katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme:- alan käytännön taitojen osaamista- kykyä kehittää koulutusta- tiimissä toimimisen taitoa- digiosaamisen hallintaa- toimivia työelämäyhteistyöverkostoja- hanke- /projektityöskentelykokemustaHakemukset toimit...

 • Company Kouvolan kaupunki in
  29.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Haemme Kouvolan seudun ammattiopistoon sisustusalan ammattiaineiden opettajaa. Tehtäviisi kuuluu taideteollisuusalan perustutkinnon sisustusalan osaamisalan koulutus ja ohjaus niin oppilaitoksessa kuin työelämässäkin. Työhön saattaa kuulua myös muuta koulutusta ja hankkeita. Tulet kouluttamaan pääasiassa sisustamiseen liittyviä työtekniikoita, kuten esimerkiksi kalusterakentamista, sisärakennustöitä sekä mahdollisesti maalaus- ja päällystystöitä ja puutyötekniikoita.Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta (soveltuva tutkinto, alan kolmen vuoden työkokemus ja opettajan pedagogiset opinnot). Toivomme sinulta käytännön kokemusta sisustusalalla toimimisesta. Sisustusalaan liittyvien suunnittelu-ohjelmistojen hallinta katsotaan eduksi. Valittava...

 • Company Kouvolan kaupunki in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Kouvolan seudun ammattiopisto hakee määräaikaista tunti- / liikenneopettajaa logistiikan perustutkinnon yhdistelmäajoneuvonkuljettajan osaamisalalle ajalle 3.8.2020 - 31.12. 2021. Tehtävässä edellytetään alan vahvaa työkokemusta ja liikenneopettajan pätevyyttä sekä intoa osallistua logistiikka-alan hanke- /projektityöskentelyyn. Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 ja siihen tehdyn muutoksen (1150/2017) mukaisesti. Alan korkeakoulututkinto, opettajan pätevyys ja kokemus alan opetustehtävistä katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme: - alan käytännön taitojen osaamista- kykyä kehittää koulutusta- tiimissä toimimisen taitoa- digiosaamisen hallintaa- toimivia työelämäyhteistyöverkostoja- hanke- /projektityöskentely...

 • Company Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Haemme ohjaajaa ammatilliseen tutkintoon valmentavaan koulutukseen (Valma). Tehtävä on vakituinen ja alkaa 1.8.2020.Ohjaajan työtehtävänä on avustaa toimipisteiden (Lohja, Vihti) opettajia Valman opetuksessa ja opiskelijoiden ohjaamisessa.Edellytämme nuorten erityisopiskelijoiden ja maahanmuuttajien ohjausosaamista.Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Ennen työtehtävän aloittamista työntekijän tulee toimittaa hyväksyttävä terveydentilaa koskeva selvitys (lääkärintodistus) sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote (alle 3 kk vanha). Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Petteri Sarvala, puh. 050 337 1496.Haku päättyy 10.6.2020Koulutuspäällikkö Petteri Sarvala, puh. 050 337 1496....

 • Company Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Haemme ammatillista ohjaajaa kasvatus- ja ohjausalan vakituiseen työtehtävään 1.8.2020 alkaen.Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on avustaa opettajia ammattiaineiden opetuksessa ja opiskelijoiden ohjaamisessa. Tehtävä sijoittuu aluksi Espoon toimipisteeseen.Edellytämme aikuisten maahanmuuttajien ohjausosaamista. Lisäksi odotamme sinulta laajaa työelämäosaamista kasvatus- ja ohjausalan työtehtävistä. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon opetussuunnitelman tuntemus katsotaan eduksi.Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Ennen työtehtävän aloittamista työntekijän tulee toimittaa hyväksyttävä terveydentilaa koskeva selvitys (lääkärintodistus) sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote (alle 3 kk vanha). Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Anne Sinivuori, ...

 • Company Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Haemme ammatillista ohjaajaa sosiaali- ja terveysalan vakituiseen työtehtävään 1.8.2020 alkaen. Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on avustaa toimipisteiden (Lohja, Vihti) opettajia ammattiaineiden opetuksessa ja opiskelijoiden ohjaamisessa.Edellytämme nuorten ja aikuisten ohjausosaamista, mm. S2 opiskelijat. Lisäksi odotamme sinulta laajaa työelämäosaamista sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman tuntemus katsotaan eduksi.Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Ennen työtehtävän aloittamista työntekijän tulee toimittaa hyväksyttävä terveydentilaa koskeva selvitys (lääkärintodistus) sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote (alle 3 kk vanha). Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Anne Sinivuori, puh...

 • Company Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä in
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Haemme erityisammattihenkilöä hius- ja kauneudenhoitoalan vakituiseen työtehtävään 1.8.2020 alkaen. Erityisammattihenkilön tehtävänä on avustaa opettajia ammattiaineiden opetuksessa ja opiskelijoiden ohjaamisessa Luksian Lohjan toimipisteessä.Edellytämme nuorten ohjausosaamista. Lisäksi odotamme sinulta laajaa työelämäosaamista alan työtehtävistä. Hius- ja kauneudenhoidon perustutkinnon opetussuunnitelman tuntemus katsotaan eduksi. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Ennen työtehtävän aloittamista työntekijän tulee toimittaa hyväksyttävä terveydentilaa koskeva selvitys (lääkärintodistus) sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote (alle 3 kk vanha). Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Anne Sinivuori, puh. 044 369 7182.Haku päättyy 10.6.2020Koulutuspä...

 • Company Axxell Utbildning Ab in
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Axxell har ett internat på Fågelsången 1 i Ekenäs. Internatet har 65 platser och inkvarteringen sker i dubbelrum.Till internatet i Ekenäs söker vi nu enHandledare (internat)Till arbetsuppgifterna hör handledande av studerande på internatet tillsammans med internatansvariga och organiserandet av fritidsverksamheten. Internatet är beläget i Ekenäs och arbetstiden är måndag till torsdag kl. 16.00-20.30, 18 h/v.Arbetet inleds 5.8.2020 och är tillsvidare. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.Förfrågningar riktas till enhetschef Belinda Rehn, e-post belinda.rehn@axxell.fi, tfn 044-739 7803....

 • Company Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab in
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab är ett allmännyttigt aktiebolag som ägs av privata och kommunala aktörer. Bolagets uppgift är att upprätthålla Yrkesinstitutet Prakticum. Prakticum är det enda yrkesinstitutet i huvudstadsregionen som ordnar yrkesutbildning på svenska inom ett flertal branscher, både för unga och vuxna. Skolans enheter finns i Helsingfors, Borgå och Esbo. Ungdomsverkstaden SVEPS verkar numera också inom Prakticum. Yrkesinstitutet har sammanlagt ca. 1100 studerande och ca. 140 anställda.Bekanta dig närmare med vår organisation, branscher samt tjänster på www.prakticum.fi Till Helsingfors anställer vi tvåLÄRARE INOM EL- OCH AUTOMATIONSTEKNIK, inriktning installationSom lärare i elteknik arbetar du huvudsakligen med ungdomar i åldern 16-19 år och du ingår i team...

 • Company Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. REDUn omistajakunnat ovat Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Ranua, Rovaniemi ja Sodankylä.Lapin koulutuskeskus REDU on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, REDU Edu Oy, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut. REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Osana ammatillisen koulutuksen muuttumista REDU kehittää toimintamalliaan yhä asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.Lapin koulutuskeskus REDUn Kaivos- ja maarakennusaloilla ilmoitetaan haettavaksi PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA, MAARAKENNU...

 • Company Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä in
  29.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. REDUn omistajakunnat ovat Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Ranua, Rovaniemi ja Sodankylä. Lapin koulutuskeskus REDU on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, REDU Edu Oy, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut. REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Osana ammatillisen koulutuksen muuttumista REDU kehittää toimintamalliaan yhä asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.Lapin koulutuskeskus REDUn Kaivos- ja maarakennusaloilla ilmoitetaan haettavaksi PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA, KAIVOSALA...

 • Company Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä in
  29.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. REDUn omistajakunnat ovat Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Ranua, Rovaniemi ja Sodankylä. Lapin koulutuskeskus REDU on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, REDU Edu Oy, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut. REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Osana ammatillisen koulutuksen muuttumista REDU kehittää toimintamalliaan yhä asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.Lapin koulutuskeskus REDUn Kaivos- ja maarakennusaloilla ilmoitetaan haettavaksi PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA, KAIVOS- J...

 • Company Axxell Utbildning Ab in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Axxell i Pargas erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Till vårt team söker vi nu en vikarierandeHandledareAxxell söker till Pargas en handledare för studerande inom olika branscher. Till handledarens huvudsakliga arbetsuppgifter hör att tillsammans med läraren handleda, hjälpa och stöda studerande, enskilt och/eller i grupp, i såväl den teoretiska som den praktiska undervisningen.Anställningen inleds 3.8.2020 och fortgår till 13.6.2020. Arbetstiden är helhetsarbetstid och för befattningen krävs lämplig yrkesmässig behörighet på minst grundexamensnivå och yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. Lön enligt kollektivavtal för den privata un...

 • Company Axxell Utbildning Ab in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer. Vi lediganslår nu följande befattning att sökas vid vår naturbruksenhet Brusaby på Kimitoön:Inom ramen för grundexamen inom lantbruksbranschen söker vi en Lärare inom lantbruksbranschenArbetet inleds den 1.8.2020 och fortgår tillsvidare. Vi uppskattar ett fördjupat kunnande inom maskin och teknik.Omfattning: minst 80%Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsb...

 • Company Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Haemme yritystoiminnan lehtoria 1.8.2020 alkavaan virkaan.Tehtävään valittava henkilö on osa Gradian yrittäjyysvalmentajien tiimiä ja vastaa yrittäjän ammattitutkinnon valmentamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tehtäviin kuuluvat myös tutkinnon markkinointi ja opiskelijavalinnat, sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien (hoks) ohjaaminen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Yritystehtaan ja muiden alan toimijoiden kanssa. Tehtävään valittavalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, käytännön työkokemusta liiketoiminnan kehittämisestä ja yritystoiminnasta sekä näiden sisältöjen ohjaamisesta, valmentamisesta ja arvioinnista. Kokemus ammatillisen koulutuksen opetus- ja valmennustehtävistä katsotaan eduksi.Tehtävään valittavalta ed...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Vocational education teachers Edit filters